Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

1226

PUTA

OD 14.01.2018.

Antologija hrvatskog haiku pjesništva - TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ

Antologija hrvatskog haiku pjesništva - TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ
I moja majka / gledajući Velebit / postaje dijete.

TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ

Rođen je 18. siječnja 1947. godine u Zemuniku, živi i djeluje u Zadru, član je Društva hrvatskih književnika, Zagreb, Društva hrvatskih haiku pjesnika, Zagreb, predsjednik Udruge 3000 godina Za dar. Književnik, pjesnik, feljtonist, putopisac, kritičar, novinar, slikar, fotograf. Do sada je objavio šezdesetak knjiga i upriličio četrdeset samostalnih izložaba, a pjesničke zbirke ili njihovi izbori prevedni su mu na 14 stranih jezika.

Haiku objavljuje u raznim časopisima, zbornicima, novinama te dječjim časopisima. Njegovi haikui uvršteni su i u više domaćih i stranih antologija, zbornika i godišnjaka, a zastupljeni su i u školskom programu za peti i osmi razred osnovne škole. Međunarodnu popularnost stekao je svojim zbirkamahaikua Planina i Velebit (hrvatsko-englesko izdanje).

Charles Trumbull prikazao je Planinu u svom uglednom časopisu Modern Haiku (br. 34.1, Lincoln, SAD, zima-proljeće 2003, str. 97), a Satoru Kanemacu izabrao je jedan haiku iz zbirke Velebit i uvrstio ga u svoju rubriku Three Haiku That Moved Me u japanskom časopisu (Nagoya, Japan, jesen-zima 2004) uspoređujući ga sa starim japanskim haiku-majstorom Moritakeom s prijelaza 15. na 16. stoljeće. Japanska državna televizija snimila je 2003. godine dokumentarni film Stazama hrvatskoga haikua u kojem se govori i o Bilosnićevu haikuu.

Vrijedno je istaći da je T. M. Bilosnić već kao afirmirani književnik među prvima u Hrvatskoj, nakon D. Ivančana iV. Devidéa, prihvatio haiku kao ravnopravni pjesnički izraz na hrvatskome jeziku u zapadnjačkoj kulturi, a V. Devidé prepoznao ga je kao «primjer za istinski haiku». Do sada je objavio sljedeće zbirke haikua: Zario ruku u srce (1979),

Potez mača (1984), (1986), Kalendar sna (1995), Čajni pribor (1995), Planina (2002), Velebit (2004). Posljednja Bilosnićeva zbirka u cijelosti je prevedena na albanski jezik u autorstvu Kujtima Agalliua i objavljena 2007. godine u Elbasanu, Albanija.

Bilosnić je surađivao i pisao u gotovo svim hrvatskim novinama, pokrenuo je i uređivao razne listove, novine i tjednike. Uređivao je Biblioteku Macuo Bašo (Matsuo Basho). Bilosnićeva iscrpnija haiku-bibilografija objavljena je knjizi Velebit.

http://www.worldhaiku.net/poetry/si/
t.m.bilosnic/t_m_bilosnic.htm

Tomislav Marijan Bilosnić, Zadarskoga mira 1358. br. 5, 23 000 Zadar; tel. 023-250-919; SMS 098-272-592; Born on January 18th 1947 in Zemunik, lives and works in Zadar. He is a member of Association of Croatian Writers, Zagreb, the Association of Croatian Haiku Poets, Zagreb and the Association 3000 years for a gift (for a gift/za dar, city’s name of Za-dar, as well).

The writer, poet, author of feuilletons and itineraries, reviewer, journalist and photographer, so far he has published about sixty books and had forty independent exhibitions. His poetry has been translated into 14 languages.

His haiku are published in literary journals, magazines and newspapers, children journals, schoolbooks for grammar schools for fifth and eight grade and has been selected for several anthologies in Croatia and abroad. He became internationally known for his haiku collections Planina/The Mountain and Velebit. Charles Trumbull wrote a review about haiku collection Planina/The Mountain in his respectable haiku journal Modern Haiku (No. 34.1 Lincoln USA, Winter/Spring 2003, page 97). Satoru Kanematsu wrote about one haiku from the haiku collection Velebit in his column Three Haiku That Moved Me in the Japanese magazine (Autumn/Winter 2004), comparing it with the

Japanese author Moritake (15/16 century). Japanese State Television recorded a documentary film Over the Paths of Croatian Haiku about Bilosnić’s haiku, in 2003.

It should be emphasized that T. M. Bilosnić, as an already recognized writer, was among haiku among the first authors in Croatia, after Dubravko Ivančan and Vladimir Devidé, who accepted it as an equal poetic expression in Croatian in the Western Culture, and V. Devidé recognized his haiku as ‘an example of true haiku’. So far he has published seven haiku collections: Zario ruku u srce (He plunged his hand into the heart, 1979), Potez mača (A stroke of the sword, 1984), (, 1986), Kalendar sna (The Dream Calendar, 1995), Čajni pribor (The tea set, 1995), Planina/Mountain (2002), Velebit (2004). Haiku Collection Velebit was translated into Albanian by Kujtim Agalliu and published in 2007 in Ebasan, Albania.

T. M. B. has collaborated with and written for almost all the Croatian newspapers, founded and edited several journals, papers and weekly magazines. He was the editor of Haiku Library Matsuo Basho, as well. His biography with

more details is published in his haiku collection Velebit.

 

1. Kao zvijezda

ugrađena u kuću

krijesnica.

 

Like a star

a firefly is built

in the house.

 

2. Na vlati trave

osunčana opruga.

Mladi skakavac.

 

On a blade of grass

a sun-lit spring.

A young grasshopper.

 

3. Velika žaba

zamutila je potok

radujući mu se.

 

A large frog

stirring the brook’s water

merrily.

 

4. Do nogu mi se

more dokotrljalo

vrati se natrag.

 

The sea

- rolled to my feet

and turned back.

 

5. Kamena školjka.

Navrh Velebita

duboko more.

 

Stone shell.

At Velebit’s peak

a deep sea.

 

6. Kasno naveče

izmjenjuju se zvijeri

na poljima.

 

Late in the evening

the exchange of the beasts

in the fields.

 

7. Sunce i Mjesec

zajedno lebde nebom.

Bjeloglavi sup.

 

The Sun and the Moon

gliding over the sky together.

The baldheaded vulture.

 

8. Zvonik u šumi.

Okomita litica

s divokozom.

 

Bell tower in the forest.

Steep cliff

with a wild goat.

 

9. Stol i naranča.

Iz dalekog mora

izvire mjesec.

 

Table and orange.

The Moon from a far sea

the sea and the meadow.

 

10. Kišni su dani.

Sad jednake su boje

mora i njiva.

 

Rainy days.

Now of the same colour

the sea and the meadow.

 

11. Dugo čekanje.

Već se okamenila

stara kućica.

 

Long wait.

Little old house

turned to stone.

 

12. Prvi leptiri

zlatniji su od sunca.

Rano proljeće.

 

First butterflies

even golder than the Sun.

Spring.

 

13. Napete vlati.

Ribiči na obalu

izvlače potok.

 

Uptight fishing lines:

anglers are pulling out

the brook on to the bank.

 

14. Tri su oblaka

sama spram plavetnila

tri otočića.

 

Three clouds

alone towards the blueness

tiny islands.

 

15. Otvoren prozor.

Gola grana cvjeta

kapima kiše.

 

The open window.

A bare branch blooms

with drops of rain.

 

16. Čista je žena

pomela svu prašinu.

Bura u kući.

 

The tidy wife

sweeps away the dust.

Storm in the house.

 

17. U kamenjaru

svijetli mač samuraja.

Oštar sikavac.

 

Sword of a samurai gleams

on rocky ground.

A sharp thistle.

 

18. Isus u gori.

Dobar pastir polaže

život za ovce.

 

Jesus in the mountain.

A good shepherd lays down his life

for the sheep.

 

19. I moja majka

gledajući Velebit

postaje dijete.

 

My mother

becomes a child

while watching Velebit.

 

20. Proljetni pejsaž.

Stablo u oku ptice,

na stablu ptica.

 

Spring landscape.

a tree in the bird’s eye,

a bird on the tree.

 

21. Sjećanje na nju.

Kao zariven mač

čempres u nebu.

 

Memories of her.

Like a thrust sword

a cypress in the sky.

 

22. U kapi vode

sve su zelene boje.

Sinu proljeće.

 

All nuances of green

are in a single drop of water.

The spring flashed.

 

23. Cvrčci u zboru

na stoljetnoj maslini.

Ulje i ljeto.

 

Crickets in a choir

on a centennial olive tree.

Oil and summer.

 

24. Dok bura bjesni

janje tek pritajeno

travu prebire.

 

While the storm rages

a lamb covertly nibbles

a blade of grass.

 

25. Tek se javio

maleni crni cvrčak.

Ječi Velebit.

 

A small black cricket

has made itself heard.

Echoes on Velebit.

 

26. Svaka me bura

pod mojim starim krovom

sjeti djetinjstva.

 

Under my old roof

every storm

reminds me of childhood.

 

27. Niz strmu stranu

Velebita bura se

spušta do mora.

 

The storm lowers itself

down the steep skirt of Velebit

into the sea.

 

28. Visokog orla

tek je sjena otkrila

na vrh planine.

 

A shadow reveals

a high flying eagle

at the mountain’s peak.

 

29. Krv, vrisak, ruža.

Rene Matoušek

u Vukovaru.

 

Blood, scream, rose.

* sam Rene Matoušek* alone

in Vukovar.

 

30. Otkud toliko

pahulja usred ljeta?

Bijeli leptiri.

 

Why all the snowflakes

in the middle of summer?

White butterflies.

*1958-1991 - zubar, hrvatski književnik, pjesnik, haiku-pjesnik i humanist, rođen u Vukovaru, mučen i ubijen u Vukovaru tijekom

Domovinskog rata. The dentist, croatian writer, poet, haiku poet and humanist, born in Vukovar, tortured and killed in Vukovar

during the war.

1. Haiku Calendar/Rokovnik: International haiku contest in English, Ludbreg 2001 - pohvala/Honourable Mention;

2. 100 hrvatskih haiku, antologija za igru Haiku karte/100 Croatian Haiku, An anthology for the Haiku Cards Game, DHHP,

Zagreb, 2000 by Višnja McMaster;

3. T. M. Bilosnić: Čajni pribor, 1995;

4. Haiku u Dalmaciji (izbor – eseji), 2001;

5. Haiku Calendar/Rokovnik, Ludbreg, 2004;

6. Kloštranski haiku-zbornik/Kloštar Ivanić Haiku Miscellany 2003 - izbor/choice of haiku;

7. Haiku No. 19/20 Zagreb 2003;

8. T. M. Bilosnić: Velebit, 2004;

9. World Haiku 2006 No.2, World Haiku Association;

10. Smib broj 3, god. XXXVI, 2004;

11. MIFA IHC (Yasuomi Koganei), Meguro, September, 2003;

12. Zbornik samoborskih haiku-susreta/Samobor Haiku Meeting Miscellany 1998;

13. Otvoren put/Free Road: Antologija hrvatske haiku-poezije/Croatian Haiku anthology, HHD Samobor 1999 by Marijan Čekolj

and Marinko Španović;

14. Haiku u Dalmaciji (izbor – eseji), 2001;

15. D’un ciel a l’autre/From One Sky to Another – Haiku Anthology of the EU, 2006;

16.-19. T. M. Bilosnić: Velebit, 2004;

20-21. Vrabac/Sparrow No.43-46/2004;

22. Zbornik samoborskih haiku-susreta/Samobor Haiku Meeting Miscellany 2002;

23-24. Dveri riječi 8 (hrvatska čitanka za 8. razred), 2006;

25. Krila riječi 5 (čitanka za 5. razred), 2007;

26.-28. Haiku – 10th memorial edition, Meguro Haiku International Circle, 2005;

29. T. M. Bilosnić: Planina/The Mountain, 2002; Haiku Meeting, The 37th A-Bomb Memorial Day, 2003;

30. (jesen-zima), 2004

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U SVIBNJU...

SVIBANJ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  L.P.

  16.05.2024. 16:58h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav dragim povratnicima. Lp

  16.05.2024. 08:14h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Svuda pođi - Magicusu dođi.

  14.05.2024. 22:42h
 • Član vanessavanessa

  .♥♪♫♫♪♥♥❤️ ☕ ☕♥ Lp dragi moji Magicusi uvijek je lijepo vratiti se

  14.05.2024. 16:40h
 • Član bglavacbglavac

  Drage mame, sretan vam vaš dan . Neka vas partneri i djeca vole najviše na svijetu. Sretne mi bile drage mame. LP

  12.05.2024. 07:57h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, sretan i radostan vam ovaj dan. Uživajte i odmorite se. Lp

  01.05.2024. 07:55h
 • Član iridairida

  dobro jutro i od mene svima!

  29.04.2024. 11:49h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Antologija hrvatskog haiku pjesništva - SMILJKA BILANKOV Antologija hrvatskog haiku pjesništva - NEDILJKO BOBAN