Upisao:

JosipJankovic

BOŽANSKI VALCER

Onda se duša, pijana od sreće, odvažila pogledati u lice svojega Voljenog. Imala je što i vidjeti: lica onih koji su ju na zemlji zlostavljali, prolazila su tim divnim licem kao sjene oblaka livadom. U prvi se čas htjela istrgnuti iz plesačevih ruku, prestrašena.