Upisao:

Camilla

Pismo svim zastupnicima Hrvatskog sabora

Kako ćete narodu objasniti činjenicu da će, bude li prema vašem planu, kroz manje od četrdeset dana od suverene, samostalne, ponosne države naša Hrvatska postati mjesna zajednica, upravo tolikih vlastitih ingerencija? I da su vaši “vrsni” pregovarači ispregovarali da HNB postane šalter Europske centralne banke? I da će bijedni Rumunji, u situaciju jada dovedeni upravo zbog vlastitih političara moralnih kvaliteta identičnih Vašima, preplaviti Hrvatsku i svojim mizernim DNEVNICAMA od 2-4 € uzeti kruh već sad kukavno plaćenim hrvatskim građanima? Kako ste vi to, gospodo, zamislili?