Kalendar događanja

Član tonimir

Upisao:

tonimir

OBJAVLJENO:

PROČITANO

310

PUTA

OD 14.01.2018.

Dobro pojedinca neodvojivo je od skrbi za zajedničko dobro

Dobro pojedinca neodvojivo je od skrbi za zajedničko dobro
Iz Papine poruke predstavnicima kulture na susretu u Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu 3. listopada 1998.

Dobro pojedinca neodvojivo je od skrbi za zajedničko dobro

Iz Papine poruke predstavnicima kulture na susretu u Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu 3. listopada 1998.

2. U Hrvatskoj se, jednako kao i u Europi i u ostalim dijelovima svijeta, događaju velike promjene, koje otvaraju poticajne obzore, ali koje sa sobom nose također nemale teškoće. Potrebno je na te promjene znati prikladno od- govoriti. Sam odgovor mora biti plod promišljanja prave istine o čovjeku i potrebe poštovanja moralnih vrijednosti upisanih u njegovu narav.

Nema uistinu pravoga napretka bez poštovanja etičko- ga opsega kulture, znanstvenoga istraživanja i cjelokupne ljudske djelatnosti. Današnji etički relativizam, koji uzro- kuje potamnjenje moralnih vrijednosti, pogoduje širenju postupaka koji vrijeđaju dostojanstvo ljudske osobe, a to je ozbiljna prepreka humanističkom razvoju na raznim po- dručjima života.

Jasno je uostalom da se dobro osobe, što je konačna svr- ha svakoga kulturnog i znanstvenog zalaganja, nikada ne može rastaviti od skrbi za zajedničko dobro. Drago mi je u vezi s tim spomenuti natpis što je stajao u dvorani dubro- vačkoga Velikog vijeća: Obliti privatorum, publica curate (Zaboravivši na privatne stvari, skrbite se za društvene). Želio bih da se zalaganje mislilaca i znanstvenikâ, nadahnu- to na pravim vrijednostima, shvaća uvijek kao velikodušno i nesebično služenje čovjeku i društvu te se nikada ne smije dogoditi da posluži u svrhe suprotne tomu najvišem cilju.

Festa je poticaj stalnome rastu u vjeri Papina poruka od 2. veljače 1999. za Festu sv. Vlaha. Sveti Otac u povodu godišnjega blagdana svetoga Vla-

Papa dolazi na opću audijenciju 20. listopada 1999.

Papa je o stanju u Dubrovačkoj biskupiji razgovarao s biskupom Puljićem 11. ožujka 1999.

 

ha, biskupa i mučenika, od srca želi da bogoslužni spomen svim stanovnicima toga staroga i plemenitoga hrvatskog grada, koji je imao posebno značajnu ulogu u povijesti kršćanstva, katoličkoga zajedništva i kulture u tamošnjim krajevima, bude nov poticaj stalnome rastu u vjeri.

Njegova Svetost istodobno želi da slavni znak Krista Spasitelja, koji se svečano uzdiže na Srđu, tome sve od naj- starijih vremena vjernome svjedoku rasta Dubrovnika, ali ujedno i svjedoku nedavne tragedije koja ga je pogodila s cijelom Hrvatskom i susjednom Bosnom i Hercegovinom, nastavi i dalje rječito svjedočiti o odlučnosti Dubrovčana i Dubrovkinja da uvijek, po primjeru svojih očeva i majki, ostanu vjerni Evanđelju i zajedništvu s Petrovim nasljed- nikom.

Ištući stalnu zaštitu Presvete Djevice Marije, koju hr- vatski narod zaziva kao svoju Majku i Kraljicu, i svetoga Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, Vrhovni Svećenik vrlo rado udjeljuje zamoljeni apostolski blagoslov Vama, časni i dra- gi Pastiru Crkve dubrovačke, ostaloj braći u biskupstvu i svećenicima te svim redovnicima, redovnicama i vjernici- ma svjetovnjacima koji će sudjelovati u slavlju što će po- četi danas poslije podne i trajati tijekom cijeloga sutrašnjeg dana.

kardinal Angelo Sodano, Državni tajnik Njegove Svetosti

Živite u skladu s blaženstvima

Papa hodočasnicima (njih 650) iz Dubrovačke biskupije na općoj audijenciji u Vatikanu 20. listopada 1999.

Draga braćo i sestre, priprava na Veliki jubilej i njegovo slavlje trebaju biti također vrijeme razmišljanja o oživotvo- renju zapovijedi ljubavi u svakodnevici i o življenju u skla- du s blaženstvima. Od krštenika se, naime, očekuje da iz dana u dan svojim životom i djelima uvijek sve više očituju da su Kristovi učenici. Od srca pozdravljam dubrovačkoga biskupa Želimira Puljića i hodočasnike iz njegove Biskupi- je te skupinu hodočasnika iz Umaga. Na sve zazivam Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Uskrsli je preplavio povijest mirom i radošću

Papa učenicima dubrovačke gimnazije na općoj audijen- ciji u Vatikanu 26. travnja 2000.

Predragi, uskrsli Gospodin, pobjednik nad grijehom i smrću, muževima je i ženama svih vremena otvorio put spasenja i povijest preplavio svjetlom, mirom i radošću svojega Vazma. To je dar kojim je milosrdna i pobjedono- sna Božja ljubav obdarila ljudski rod. Blagoslivljam i od

srca pozdravljam brojne hrvatske hodočasničke skupine među kojima su sestre Služavke maloga Isusa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje slave 25. obljetnicu redovničko- ga zavjetovanja, Makovo hodočašće, mladež iz Metkovića i Valpova, nastavnici iz Varaždina i Rijeke, studenti Katehet- skoga instituta u Zagrebu te učenici Gimnazije u Dubrovni- ku. Hvaljen Isus i Marija!

Isusova je Majka sigurna utjeha

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 30. kolovoza 2000.

Draga braćo i sestre, na našemu nas zemaljskom putu svojim majčinskim zagovorom i svojom ljubavlju prati Blažena Djevica Marija, Majka Isusova i Majka hodoča- sničkoga Božjeg puka. Čudesno pridružena djelu spasenja i uznesena na nebo, Ona je znak sigurne nade i utjehe sve- mu ljudskom rodu. Srdačno pozdravljam članove Narodne glazbe iz Šibenika te hodočasnike iz Dubrovnika, Splita, Slavonskoga Broda, Svetoga Ivana Zeline i ostalih mjesta. Na sve zazivam Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Dubrovački hodočasnici pozdravljaju Papu 20. X. 1999.

 

Neka Gospa prati i usmjerava vaše korake

Papa hodočasnicima iz Dubrovačke biskupije na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra 22. studenoga 2000.

Draga braćo i sestre, neka Presveta Bogorodica Marija, koju zazivamo također i kao Majku Nade, prati vaše kora- ke i usmjeruje ih putem spasenja. Ona neka pruža potporu vašemu svakodnevnom življenju i svjedočenju kršćanske nade na koju Veliki jubilej ljeta Gospodnjega 2000. želi po- sebno svratiti pozornost. Od srca pozdravljam hodočasnike iz Dubrovačke biskupije i Osijeka te na sve zazivam Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Očitovati nadu svaki dan

Papa vjernicima i članovima ansambla Linđo na općoj audijenciji u Vatikanu 29. studenoga 2000.

Draga braćo i sestre, kršćanska nada, koju valja očitovati i stvarnim zalaganjem u svakodnevnome životu na osobnoj razini, u obitelji i društvu, jedan je od mnogovrsnih darova Duha Svetoga izlivena u naša srca. Taj nas dar po vjeri i ljubavi vodi k vječnomu životu koji nam je pripravio sam Bog. Srdačno pozdravljam Folklorni ansambl Linđo iz Du- brovnika i ostale ovdje nazočne hrvatske hodočasnike. Svi- ma udjeljujem apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Kumpanija iz Smokvice sa Svetim Ocem 1999.

Uskrsnuće je nada koja ne će iznevjeriti

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na općoj audijenciji u Vatikanu 18. travnja 2001.

Srdačno pozdravljam hodočasničke skupine iz Splita, Zagreba, Rijeke, Dubrovnika, Zadra, Grohota, Gruda, Met- kovića i drugih hrvatskih mjesta. Predragi, neka veliki dar, koji je Bog ljudima dao u Kristovu Vazmenom Otajstvu, u vama neprestano budi istinsku radost i nadu koja ne će nikada iznevjeriti. Rado udjeljujem apostolski blagoslov svakomu od vas i vašim obiteljima. Hvaljen Isus i Marija!

Budite glasonoše i podupiratelji nade

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na Trgu sv. Petra u

Vatikanu 16. svibnja 2001.

Srdačno pozdravljam hodočasnike iz Dubrovnika i osta- lih hrvatskih mjesta. Dobro došli!

Predragi, kršćani su pozvani uskladiti svoj način života s Vazmenim otajstvom, koje slave, te uvijek i posvuda, evan- đeoskom hrabrošću, biti glasonoše i podupiratelji nade, na- vlastito u trenutcima kada postoje posebne teškoće. Svima vama i vašim obiteljima od srca udjeljujem apostolski bla- goslov. Hvaljen Isus i Marija!

Dubrovačka biskupija povodom proslave 1000 godina od uspostave Dubrovačke nadbiskupije – metropolije 999.-1999. dodjeljuje zahvalnicu Svetom Ocu Ivanu Pavlu II. za iskazanu ljubav prema hrvatskom narodu i Dubrovniku. Hodočasnici Dubrovačke biskupije Du- brovnik – Rim 20. X. 1999. biskup Želimir Puljić.

Prigodom priznanja čuda po zagovoru časne služ- benice Božje Marije Propetoga Petković 20. XII. 2002.

Molitvom posvećivati zbivanja

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 29. kolovoza 2001.

Draga braćo i sestre, hvalom i zahvalom što se uzdižu Bogu sa svih strana svijeta Crkva se pridružuje bogoslužju što se slavi na nebesima, posvećujući u vremenu svakod- nevna zbivanja ljudskoga života. Žarka je želja Crkve da u toj hvali i zahvali sudjeluju svi njezini članovi, posebno kada se radi o slavljenju sakramenata, u prvome redu Eu- haristije. Srdačno pozdravljam gimnazijalce i ostale sred- njoškolce iz Zagreba, Sinja, Dubrovnika i Buja te profesore iz Rijeke i ostale hrvatske hodočasnike. Svima udjeljujem apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Sakramenti prožimaju milošću

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 24. listopada 2001.

Draga braćo i sestre, sakramenti koje je Krist ustanovio i koje Crkva slavi u bogoslužju tiču se glavnih razdoblja i trenutaka ljudskoga života te ta razdoblja i trenutke pro- žimlju božanskom milošću. Oni očituju stalnu Božju spa- senjsku nazočnost u ljudskoj stvarnosti i nastavak su djela spasenja koje Krist ostvaruje u Crkvi, s Crkvom i po Crkvi. Srdačno pozdravljam djelatnike Caritasa Splitsko-makar- ske nadbiskupije te hodočasničke skupine iz Splita, Zagre- ba i Dubrovnika. Svima udjeljujem apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Bogoslužje je najizvrsnija molitva

Papa hodočasnicima iz Dubrovnika na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 7. studenoga 2001.

Draga braćo i sestre, po Bogoslužju se Crkva pridružuje molitvi kojom Krist, snagom Duha Svetoga, okuplja ljudski rod u pjevanju vječne slave i hvale Ocu. Samo je, naime, bogoslužje najizvrsnija molitva koja se iz srdaca ljudi uz- diže Ocu u Kristu po Duhu Svetome. Srdačno pozdravljam nazočne hodočasnike iz Dubrovnika i Prišlina, te svima udjeljujem apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Neka vas svjetlo Uskrsloga ispunjava

Papa hodočasnicima iz raznih hrvatskih mjesta na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 3. travnja 2002.

Srdačnim riječima dobrodošlice obraćam se nazočnima hrvatskim hodočasničkim skupinama iz Zagreba, Splita, Dubrovnika, Metkovića, Svete Nedjelje, Siska, Mosta- ra, Wuppertala i Münchena. Predragi, pozdravljajući vas, žarko želim da svjetlo Krista uskrsloga prosvjetljuje vaš život i vaša srca ispunjava radošću i nadom. Vama i vašim obiteljima udjeljujem apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

Neka Božja ljubav trajno nadahnjuje vaš rad

Papa hodočasnicima na općoj audijenciji na Trgu sv. Petra u Vatikanu 29. svibnja 2002.

Srdačno pozdravljam skupinu Hrvata koji su došli iz Australije i ostale ovdje nazočne hrvatske hodočasnike, te predstavnike Međunarodne lige humanista sa sjedištem u Dubrovniku, Philadelphiji i Sarajevu. Predragi, neka Božja ljubav prema čovjeku neprestano nadahnjuje vaš rad i neka ona njime upravlja. Blagoslivljam svakoga pojedinog od vas i vaše obitelji. Hvaljen Isus i Marija!

Doviđenja u Dubrovniku!

Papa je 16. prosinca 2002. u Vatikanu primio hrvatsko državno izaslanstvo i zahvalio za darovano božićno drvo, koje je sutradan svečano osvijetljeno na Trgu sv. Petra. Papa je potvrdio da se sprema za ponovni dolazak u Hrvat- sku, i to vjerojatno u proljeće, i rekao:

Hvala još jednom za božićno drvo koje ste donijeli. Do- viđenja u Dubrovniku, Rijeci, Zadru, Đakovu ili Osijeku!

Ganut se prisjećam Crkve koja je rodila Mariju Petković

Iz Papina govora na svečanosti dočeka u Zračnoj luci u

Omišlju na Krku 5. lipnja 2003.

2. Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir. Pohod Dubrovačkoj biskupiji, Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, Riječkoj nadbiskupiji metropoliji i Zadarskoj nadbiskupiji omogućit će mi prisjetiti se starih kršćanskih korijena ove zemlje, natopljene krvlju brojnih mučenika. Mislim na mučenike iz prvih triju stoljeća – posebno na Sri- jemske mučenike i one s područja cijele rimske Dalmacije

– te na mučenike iz kasnijih vremena, sve do onih iz proš-

Časna majka Berislava Žmak s Papom 20. XII. 2002.

loga stoljeća s junačkim likom blaženoga kardinala Alojzija Stepinca. Osim toga, imat ću radost uzdignuti na čast oltara sestru Mariju Propetoga Isusa Petković, kojoj će se za koji tjedan pridružiti mladi Ivan Merz. Spomen me na ove neu- strašive svjedoke vjere potiče da se sa zahvalnošću i ganu- ćem prisjetim Crkve koja ih je rodila, i onih teških vremena u kojima je ljubomorno čuvala svoju vjernost Evanđelju.

Slika dovršena 4. lipnja 2003. bila je dobrodošlica i poklon Mija Šiše Konavljanina Papi za dolazak u Konavle i Dubrovnik.

www.tonimir.hr/NasaGospa47.pdf

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SIJEČANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  Mirjana*♥*

  20.01.2020. 20:10h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobra večer svima !

  19.01.2020. 21:05h
 • Član iridairida

  neka ti bude na korist*♥*

  17.01.2020. 15:16h
 • Član iridairida

  hvala da si nam javila!

  17.01.2020. 15:16h
 • Član diastidiasti

  Irida, knjiga je stigla ! Hvala !

  16.01.2020. 18:58h
 • Član iridairida

  ovo srce je za vanessu

  15.01.2020. 19:25h
 • Član iridairida

  *♥*

  15.01.2020. 19:25h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Pozdravljam i potičem mlade Proglašenje Marije Petković blaženom