Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

256

PUTA

OD 14.01.2018.

Smrt velika avantura - Tijelo je samo po sebi bolest.

Nikada ne stvarati bol u mislima, riječima i djelima bilo kojem živom biću se naziva nenasilje. Nema veće vještine od nenasilja. Nema veće sreće od one koju čovjek ostvari kada se pridržava nenasilja prema svim oblicima života. . . Onaj tko želi biti slo-bodan treba da ovlada nenasiljem.

Tijelo je samo po sebi bolest.

Dozvolimo mu da doživi svoj prirodan kraj. Zašto ga sakatiti? Jednostavno održavanje zaraže-nog dijela će biti dovoljno". Bile su nužne još dvije operacije, ali se tumor opet pojavio. Isprobani su narodni sistemi medicine kao i homeopatija. Ovakav tretman nije donio poboljšanje. Mudrac je bio prilično neuzrujan, i nadmoćno ravnodušan prema patnji. Sjedio je kao gledalac koji promatra kako bolest uništava tijelo, ali su Njegove oči blistale kao i uvijek, a Njegova milost isticala prema svim bićima. Ljudi su dolazili u velikom broju. Ramana je inzi-stirao da svi podjednako dobiju daršan. Poklonici su smatrali da bi Mudrac trebalo da se izliječi pomoću božanskih moći. Neki su vjerovali da su direktno imali koristi od takvih moći, koje su pripisivali Ramani. Maharši je suosjećao u njihovoj patnji, tru-deći se da im ugodi, podsjećajući ih na istinu da Bhagavan nije fizičko tijelo: "Oni smatraju da je Bhagavan ovo tijelo i pripisuju mu patnju. Kakva šteta! Razoča-rani su na pomisao da će ih Bhagavan napustiti i otići od njih - gdje on može otići, i kako?"  Kraj u fizičkom obličju je nastu-pio 14. travanj 1950. godine. Te večeri Mudrac je davao daršan pristiglim poklonicima. Svi u ašramu su znali da se bliži kraj. Sjedili su i pjevali Ramaninu himnu Arunačali sa refrenom "Arunačala-Šiva". Mudrac je za-molio učenike da ga pridignu da sjedne, otvorivši svoje svijetle i dražesne oči na kratko. Osmje-hnuo se; suze blaženstva su se skotrljale iz vanjskih uglova Njegovih očiju. U 20:47 disanje je stalo. Nije bilo borbe, grča, nikakvog znaka smrti. U tom trenutku jedna kometa se lagano kretala preko neba i dosegnuvši vrh svetog brijega Arunačale, ne-stala iza njega.

- Čista Svjesnost je u potpunosti nesrodna sa fizičkim tijelom i prevazilaženje uma je stvar dire-ktnog iskustva. Mudraci znaju svoju bestjelesnu, vječnu Egzi-stenciju isto kao što obični čovjek zna svoju tjelesnu egzistenciju. Ali iskustvo Svjesnosti može biti sa tjelesnom svjesnošću kao i bez nje. U čistom bestjelesnom isku-stvu Čiste Svjesnosti Mudrac je iznad vremena i prostora, i nema pitanja o poziciji Srca koje se on-da može pojaviti.Ramana Maharshi

Razumijevanje je u potpunosti nematerijalno. . . Čin razumije-vanja nije čin tijela ili tjelesne energije. Stoga pridruženost tijelu nije nužna za biće koje razumije.

Sveti Toma Akvinski 1225-1274

- SUMA THEOLOGIAE

To je možda najmračnija i naj-uznemirujuća pojava moderne civilizacije - njezino nepoznava-nje i zatomljenje onoga što mi stvarno jesmo. . . . Gledati unutra zahtjevat će od nas veliku oštro-umnost i hrabrost - ništa manje nego potpuni preokret u našem stavu prema životu i prema umu. Toliko smo odani gledanju izvan sebe da smo gotovo potpuno iz-gubili pristup u našu unutarnju bit. Prestrašeni smo gledati unu-tra, jer nam naša kultura nije dala slutnju što ćemo naći. Mogli bismo čak pomišljati da ćemo biti u opasnosti od ludila ako to učini-mo. To je jedna od posljednjih i najdomišljatijih varki ega da bi nas spriječio u otkrivanju naše prave prirode. Sogyal Rinpoche - TIBETANSKA KNJIGA O ŽIVLJENJU I UMIRANJU

Kada prosvjetljenje svane, shvatit ćeš da nikada nisi bio rođen, niti da si ti ikada vršio neke svjetovne akcije. Prosvijeljetljena osoba ne-ma nade nema želje, i nema stra-sti. Stoga, za takvoga nema smrti. 

Nisargadatta Maharaj

Posvećeni (upućeni u tajnu) vje-ruju da znaju što ih čeka, kada će umrijeti, a kontemplativci su vi-djeli i osjetili osjećaje koji prate smrt. Oni, neće biti iznenađeni ni-ti uzbuđeni kada se njihovo biće rastvara i ONO što mora nastaviti svoj put ulazeći svijesno u “s onu stranu” putovaće s dubokim po-znavanjem puta, staza u koje se upućuju.  Aleksandra D. Neel - MYSTIQUE ET MAGICIENS DU TIBET

U slučaju običnog čovjeka, tamo gdje se zbiva umiranje, značajna je borba između fizičkog elemen-tala i duše - i to se okultno naziva

"Lemurijanski odlazak", u slučaju prosječnog čovjeka, kod kojeg je fokus života usmjeren na prirodu želje, dolazi do sukoba između astralnog elementala i duše, i to se naziva "smrt Atlantiđana". Što se tiče učenika, taj sukob će pretežno biti mentalni i često je usredotočen na volji-da-služi i odluci da izvrši određeni aspekt Plana, i volji da se svom snagom vrati u ašramski centar. Što se tiče iniciranog, tu nema sukoba, već jednostavno svjesno i voljno povlačenje. Interesantno je, da ako naizgled postoji sukob, to će onda biti između dvije elemental-ne snage koje su preostale u lično -sti: fizički elemental i mentalni život. Kod iniciranog visokog stupnja u njegovom ustrojstvu nema astralnog elementala. Želja je bila kompletno transcendirana  onoliko koliko je lična vlastita priroda bila uključena. Alice Bailey – DEATH: THE GREAT ADVENTURE

Postoji put mudrosti i put nezna-nja. Oni su jako odvojeni i razli-čito završavaju. . . Živjeti usred neznanja, vjerujući za sebe da su mudri i visoko naobraženi, budale idu besciljno amo tamo kao slije-pac vođen od slijepca. Što se na-lazi onkraj života ne sjaji onima koji su djetinjasti, ili nepromišlje-ni, ili opsjednuti bogatstvom.

KATHA UPANISHAD - Ovako je Smrt odgovorila Nachiketi koji je dosegnuo znanje kojem ga je poučila Smrt i cijelu disciplinu sjedinjenja, dosezanja Boga i po-stao oslobođen od emocija i smrti - to može postići bilo tko - tko poznaje ovo što se tiče duše.   

Odbaci svaki motiv koji potječe iz sebičnosti čim ga uočiš, i ti ne-ćeš trebati tražiti istinu; istina će pronaći tebe. Nisargadatta Maharaj 

Ja te stvari ne vidim vanjskim oči -ma, niti ih čujem vanjskim uši-ma. Već ih vidim jedino svojom dušom dok su mi tjelesne oči ši-rom otvorene, tako da me nikada ne obuzima ekstatična besvijest, već vidim to dok sam budna da-nju i noću. Svjetlo koje vidim nije ograničeno prostorom. Ono je mnogo lakše od oblaka koji u sebi nose sunce. U njoj ne pre-poznajem ni visinu, ni duljinu, ni širinu. Rečeno mi je da je to sjena žive svjetlosti (umbra lucis viven-tis). U toj svjetlosti ponekad vi-dim drugo svjetlo za koje mi je rečeno da je živa svjetlost (lux vivens). Ne mogu znati kada ću je vidjeti i koliko dugo. Ali kada god je vidim, napušta me svaka tuga i svaki strah; i osjećam se kao jednostavna mlada djevojka, a ne kao stara žena. 

Hildegarada od Bingena 1098-1179

Mladić koji se zamalo utopio u četrnaestoj godini, prisjeća se: Kada sam dosegao izvor svjetla, mogao sam vidjeti unutra. Ne mo -gu početi opisivati pomoću ljud-skih izraza osjećaje koje sam ta-mo doživio i što sam vidio. Bio je to divovski beskrajan svijet spo-kojnosti, i ljubavi, i energije, i lje-pote. Bilo je tako da je ljudski ži-vot bio nevažan uspoređen s time A ipak je isticalo važnost života u isto vrijeme dok je izazivalo smrt kao sredstvo različitog boljeg ži-vota. Bila je to sva bit, sva lje-pota, sav smisao za sva postoja-nja. Bila je to sveukupna energija svemira vječito na jednom mje-stu.  Melvin Morse - CLOSER TO THE LIGHT: LEARNING FROM CHILDREN'S NEAR-DEATH EXPERIENCE, 1990

Sljedeći niz događanja pojavlji-vao se istovremenim zbivanjem, ali u opisivanju ću ih uzimati po-jedinačno. Dojam je bića neke vr-ste, više - vrste energije, ne lično-sti u smislu druge osobe, nego jedna inteligencija sa kojom je moguće komunicirati. Isto tako po veličini ono naprosto prekriva cijeli vidik ispred vas. To potpu-no proguta sve, vi se osjećate okruženi. Svjetlo trenutno saobra-ća sa vama, u jednom trenu dina-mičkim emitiranjem vaši valovi misli su pročitani, bez obzira na jezik. Nejasnu izjavu bilo bi ne-moguće primiti. Prva poruka koju sam primio bila je, "Opusti se, sve je lijepo, sve je dobro, ničega se ne boj". Trenutačno sam se našao u savršenom miru. U pro-šlosti ako bi netko kao liječnik rekao "Sve je u redu, ničega se ne boj, to te neće boljeti, obično je boljelo - ne možete im vjerovati. Ali to je bio najljepši osjećaj koji sam ikada upoznao, to je apsolu-tna čista ljubav. Svaki osjećaj, svaka emocija su jednostavno savršeni. Osjećate se toplo, ali to nema nikakve veze sa temperatu-rom. Sve je tamo potpuno živo-pisno i jasno. Ono što svjetlo pre-nosi na vas je osjećaj istinite, čiste ljubavi. Vi to doživljavate po prvi puta. To ne možete uspo-rediti sa ljubavlju vaše žene, ili ljubavlju vaše djece ili tjelesnom ljubavlju. Čak i kada bi to sve zajedno sjedinili, ne bi je mogli izjednačiti sa osjećajem koji ste dobili od tog svjetla.  Mergot Grey  - RETURN FROM DEATH: AN EXPLORATION OF THE NEAR-DEATH EXPERIENCE, 1985

To samo-oživotvoreno Jasno Svjetlo, koje je od samog svog početka bilo nerođeno,

Ono je dijete Rigpe, koja

je i sama bez roditelja

     - kako zbunjujuće!

Ta samostvorena mudrost

od nikoga začeta - kako izvanredno!

Nikada nije proživjelo rođenje i ničega nema u njemu što bi uzrokovalo da umre

- kako izvanredno!

Iako očevidno vidljivo, pa ipak nema nikoga tko ga vidi

- kako zbunjujuće!

Premda je putovalo kroz samsaru, neozlijeđeno ostalo

 - kako iznenađujuće!

Iako je iskusilo samo buddha

prosvjetljenje, nije mu se dobrostivost zbila

- kako zapanjujuće!

Makar postoji u svakome posvu-da, otišlo je neprepoznato

- kako zbunjujuće!

Pa iako je svojstvo koje je

suštinski najviše vaše, vi ga tražite svugdje drugdje

- kako zbunjujuće!

Padmasambhava - osnivač tibetanskog buddhizma 8. stoljeće

Kako doživjeti iskustvo jasnog svjetla? . . . Sva učenja imaju istu bit. Ja upućujem na rigpu, jasno svjetlo. Bez obzira koliko mnogo naučili, koliko tekstova, proučili, koliko učenja primili, nećete do-biti glavnu stvar ukoliko ne spo-znate ovu suštinu. . . Kada se priroda uma ne poznaje direktno, učenja će se teško shvatiti. Može se činiti da se odnose na nešto ne-moguće, jer priroda uma je iza konceptualnog uma i on je ne može shvatiti. Pokušaj shvaćanja prirode uma kroz koncepcije, po-put pokušaja razumijevanja priro-de sunca pomoću sjena - nešto se može naučiti, ali bit ostaje nepo-znata. Zbog toga je praksa neo-phodna, krenuti iza krećućeg uma i izravno spoznati prirodu uma. . . Najbolje je posavjetovati se s učiteljem. Kada shvatite prakse, shvatit ćete i da forma nije nika-kav problem. To je primjena for-me koja treba biti savr­šena. . . .  Gdje konačno zaključujete pra-ksu? U procesu smrti, prije­la-znom stanju bardoa. Bardo nakon smrti je poput središnje zračne luke kroz koju svatko mora proći na svom putovanju. To je granica između samsare i nirvane. Kapa-citet boravljenja u nedualnoj nazo -čnosti je putovnica koja omogu-ćuje ulazak u nirvanu. Ako nika-da niste imali iskustvo jasnoga svjetla tijekom sna, teško je prijeći iz samsare u bardo. To je kao da težak san prekriva jasno svjetlo, pokrivač teške misli pre-kriva rigpu. Ako se morate spojiti s jasnim svjetlom sna, tada se mo -žete integrirati s jasnim svjetlom smrti. Integracija s jas­nim svje-tlom spavanja je kao prolazak kroz kolokvij; dobro napredujete i vjerojatno ćete položiti završni ispit u bardou. Integracija s ja-snim svjetlom smrti znaći prona-laženje Buddhe u vama samima i sposobnost izravnog ostvarenja. Nazočnost rigpe nastavlja se iz ovoga svijeta u naredni. Zato pr-akticirajte da biste je doživjeli sada, da biste to postali i u tome bivali. To je put, kontinuitet ja-snoće i neprolazne mudrosti. Sva bića koja su postigla prosvjetlje-nje i postala Bud­dhe prešla su granicu i ušla u jasno svjetlo. Zna -jući to, znate za što se pripre-mate.. . . Molite za povezivanje s jasnim svjetlom tijekom smrti. Molite da se svatko poveže s pri-rodom uma u vrijeme smrti. Moć molitve je velika. . . Jasno svjetlo je kruna mističnog iskustva, naj-viša sreća, najviši mir. Zato neka radost i mir budu one osobine koje treba održavati kao potporu u razvijanju kontinuiteta svijesti. Osjetite te kvalitete u tijelu, vidite ih u svjetlu i želite ih za druge. Kroz to morate razviti svjesnost dok stvarate suosjećanje i pozitiv-ne značajke. Kontinuitet je ključ integracije života i prakse. Svje-snošću i namjerom može se ra-zviti kontinuitet. Kada se to učini, život će vam postati drugačiji i pozitivno ćete djelovati na život oko vas. Tenzin Wangyal Rinpoche - The Tibetan Yogas of Dream and Sleep

U tibetansko budističkoj tradiciji, Phowa se smatra najdragocjeni-jom i djelotvornom praksom za smrt. Riječ phowa znači prenos ili izbacivanje svjesti u stanje istine. Christine Longaker - Introduction to the Essential Phowa Practice

Lična besmrtnost nije naše prizna -to pravo. Nju treba postići ličnim naporom. Čovjek je samo kandi-dat za besmrtnost.  Mahatma Gandhi  

- Ja ne znam zašto je čovjek stvoren. Čuo sam stotine odgovo-ra, ali nijedan nisam prihvatio. Ni jedan mi ne zvuči istinito, ali definitivno znam da čovjek ima misiju i da je on instrument du-hovne svijesti. Ovo fizičko tijelo je samo vanjska forma, maska, dok je um skup različitih mehani-zama, provodnika i spojeva koje ono skriva. Postoji u nama nešto posebno, što nema ni imena ni prebivališta, a zovemo ga atma.

To treba doživjeti, i jednom kada ga doživite, tada ste na dobrom putu. Taj doživljaj traje samo trenutak, ali u tom trenutku tijelo je samo ljuštura, a um samo skup spojeva u mašini. Nakon toga, završili ste sa svim ostalim isku-stvima. U tom trenutku nema iskustva imena, tijela, vremena i prostora. Za jedan trenutak vi ste mrtvi, ali posljedice toga su trajne i postojane. Ako vam se ovakvo iskustvo pojavi i za trenutak, upot -punili ste svrhu ljudskog posto-janja. Bez obzira koliko vježbali jogu, ne možete ga na silu iza-zvati. Ono se dešava sasvim slu-čajno i u tom trenutku se čini da je sve tako idealno i harmonično. Čak i onaj tko ne zna ništa o jogi, može doživjeti ovakvo iskustvo. Ja vam dajem riječi utjehe koje se baziraju na istini; zapamtite samo jedno - neiskustveno iskustvo. Čovjek je vjekovima eksperimen-tirao sa religijama ne bi li doživio upravo ovo iskustvo o kojem go-vorim. Zapravo, nijedna religija u tome nije uspjela. Nemam namje-ru da vrijeđam ili napadam bilo koju religiju, ali mora se ukazati na činjenicu da nam one do sada nisu mogle reći istinu. Sve reli-gije svijeta su bile zaokupljene organiziranjem društva, politike, kanona, pravila i propisa; kako se obući, jesti, spavati, sjediti, priča-ti, pjevati, ženiti se i umirati. To je potrebno društvu. Religija je neophodna za društvenu i politi-čku strukturu, ali za one koji žele iskustvo, religija je apsolutno ne-potrebna. Mnogo je bolje ne osla-njati se na nju. Iskustvo, to je sve što duhovni život jeste.  Teachings of Swami Satyananda Saraswati

Padao sam dolje, duboko dolje u zemlju. Bilo je bijesa i osjećao se užasan strah. Sve je bilo sivilo. Buka je bila strašna, sa režanjem i praskanjem kao da razbješnjele di -vlje životinje škripe svojim zubi-ma.  Mergot Grey -RETURN FROM DEATH: AN EXPLORATION OF THE NEAR-DEATH EXPERIENCE, 1985 (Povratak iz smrti: istraživanja iskustava bliskih smrti)

Na ovom svijetu i na drugome zločinac podnosi muke. Muči ga misao da je zlo učinio, a put  mu stradanja povećava muke. . . Čistoća i prljavština od nas samih ovise. Nitko nikog nigdje ne pročisti.  DHAMMAPADA

Svatko je sam sebi apsolutni za-konodavac, djelilac počasti i poko -re, uređivač svog života, dodje- ljivač nagrada i izvršilac kazni.

Mabel Colins - IDILA BIJELOG LOTOSA

I nemojte osuđivati pa nećete biti osuđeni. Ljubite svoje neprijate-lje. Dobro činite onima koji vas mrze. Blagosivljajte one koji vas proklinju. Ono što siješ to ćeš i požnjeti.  Isus  

Ispravnim izborom i istinitom primjenom misli, čovjek dostiže Božansko Savršenstvo; zloupo-trebom i krivom primjenom misli, on se spušta ispod nivoa zvijeri. 

James Allen - AS A MAN THINKETH

Nikada ne stvarati bol u mislima, riječima i djelima bilo kojem živom biću se naziva nenasilje. Nema veće vještine od nenasilja. Nema veće sreće od one koju čovjek ostvari kada se pridržava nenasilja prema svim oblicima života. . . Onaj tko želi biti slo-bodan treba da ovlada nenasiljem.  

Swami Vivekananda 

Jednog dana kod Buddhe je došao mladi čovjek gorko plačući. Nije mogao prestati da plače. Buddha ga je upitao: – Što nije u redu mladiću? – Gospodine, jučer je umro moj stari otac. – Pa, što da se radi? Ako je umro, plakanje ga neće vratiti. - Da, gospodine, ja to znam. Plakanje neće vratiti mog oca. Ali ja sam došao kod vas, gospodine, sa posebnom mol-bom: molim vas učinite nešto za mog mrtvog oca! – O? Što bih ja mogao da uradim za tvog mrtvog oca? – Gospodine, molim vas uradite nešto. Vi ste tako moćni, sigurno nešto možete uraditi. Gledajte, ovi svećenici, ispovje-dnici i skupljači darova rade sve vrste obreda i rituala da bi pomo-gli mrtvima. Čim se takvi rituali obave, otvaraju se vrata nebeskog carstva i propuštaju unutra sva-kog tko je umro. On dobija ula-znu vizu. Gospodine, vi ste tako moćni! Ako vi obavite obred za mog oca, ne samo da će dobiti ulaznu vizu, biće mu odobren stalni boravak, dobit će Zeleni karton! Molim vas gospodine, učinite nešto za njega! Jadni čo-vjek bio je toliko zasljepljen tu-gom da nije bio u stanju raci-onalno da razmišlja. Buddha je morao da upotrebi poseban način da bi ga urazumio. Zato mu je rekao: U redu. Idi na pijacu i kupi dva zemljana ćupa. Mladić je bio veoma sretan, misleći da je Buddha riješio da obavi ritual za njegovog oca. Otrčao je do pijace i vratio se sa dva ćupa. – Dobro, rekao je Buddha, napuni jedan maslom. Mladić to uradi. Napuni drugi šljunkom. Mladić i to uradi.  Sada zatvori njihove otvore. Dobro ih zapečati. On to uradi. – Sada ih spusti u ovaj ribnjak. Mladić to uradi i oba ćupa poto-nuše na dno. – Sada, – reče Buddha,  donesi veliku motku i razbij ćupove. Mladić je bio veoma sretan, misleći da Buddha vrši divan ritual za njegovog oca. Prema starom indijskom običaju, kada čovjek umre, njegov sin odnese mrtvo tijelo na lomaču i zapali ga. Kada tijelo do pola izgori, sin uzme debelu motku i razbije lobanju. Prema starom vjerovanju, čim se lobanja otvori na ovom svijetu, otvaraju se vrata carstva nebeskog gore. Sada je mladić razmišljao ovako: – Tijelo mog oca jučer je spaljeno u pepeo. Kao simbol, Buddha sada želi da razbijem ove ćupove! Bio je veoma zadovoljan ritualom. Kao što je Buddha rekao, mladić uze motku i jakim udarcima razbi oba ćupa. Maslo iz jednog ćupa odmah izađe na površinu i počne da pliva po vodi. Šljunak iz drugog ćupa prosu se po dnu i tamo ostade. Onda Buddha reče: – Dobro, mladiću, ja sam obavio svoj posao. Sada zovi sve tvoje svećenike i čarobnjake i kaži im da počnu da pjevaju i mole: – Molim te kamenje, isplivaj, ispli-vaj! O, maslo, potoni, potoni! Baš da vidim kako će se to dogoditi.

– O, gospodine, vi ste počeli da se šalite! Kako je to moguće, gospodine? Šljunak je teži od vode i on mora ostati na dnu. Ne može isplivati, gospodine. To je prirodni zakon! Maslo je lakše od vode i mora ostati na površini. Ne može potonuti, gospodine. To je prirodni zakon! – Mladiću, ti znaš tako mnogo o zakonima prirode, ali nisi razumio ovaj prirodni za-kon: ako je čovjek tokom života činio djela teška kao šljunak, mo-ra potonuti. Tko ga može podići? A ako su sve njegove akcije bile lake kao maslo, mora isplivati. Tko ga može gurnuti na dno? Što prije shvatimo zakon prirode i počnemo da živimo u skladu sa njim, prije ćemo se osloboditi vlastitih jada.  A. III VII 65, Kesamutti sutta (Kalama sutta)

Ono što siješ to i žanješ. Isus

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SVIBANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  *

  20.05.2020. 17:31h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  19.05.2020. 07:13h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  pa kad stigneš ... :)

  14.05.2020. 11:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-shadowofsoul-davorlove-ko-u-prici#comments

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  evo, draga Irido, dopunila sam Davorov san :)

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Irido, evo nije prošlo dugo i evo ostvaruje se nešto iz tvog tumačenja: danas nađem razbijeno zrcalo suvozačkog retrovizora!!!

  13.05.2020. 18:30h
 • Član mkrmarmkrmar

  Svjetlosni zagrljaj

  12.05.2020. 20:01h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Smrt velika avantura - Smrt je važnija od života Smrt velika avantura - Lična besmrtnost