Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

456

PUTA

OD 14.01.2018.

Smrt velika avantura - DUŠA KOJA SE UZDIŽE

Smrt velika avantura - DUŠA KOJA SE UZDIŽE
Umro sam kao mineral i postao biljka, umro kao biljka i uzdigao se do životinje, umro kao životinja i postao sam čovjek.

DUŠA KOJA SE UZDIŽE

Umro sam kao mineral i postao biljka, umro kao biljka i uzdigao se do životinje, umro kao životinja i postao sam čovjek.

Zašto da se bojim?

Kada sam umirući

postao nešto manje?

Kao čovjek, još jednom

ja umrijet ću, da se vinem sa

anđelima blagoslovljenim;

Ali čak i iz anđelstva moram dalje, jer sve osim Boga je smrtno.

Kada budem žrtvovao svoju anđeosku dušu,

postaću ono što ni jedan um

nikada dohvatio nije.

O, daj mi da ne postojim!

Jer nepostojanje, obznanjuje

ljudskim glasom,

“Njemu ćemo se vratiti”!

Rumi Mevlana Jalaludin

1207-1273 Sufi poet

 

Dharma-kaju vlastitog uma vi-djet ćeš; vidjevši To ti ćeš vidjeti Sve - Viziju beskrajnu, Obrt Smrti i Rođenja i stanje nesputa-nosti.  Milarepa - 1052-1135 

I tako dugo dok to ne spoznaš, ovo: umri i budi, tek ožalošćen si gost na ovoj mračnoj zemlji.

Johann W. Goethe - ZAPADNO ISTOČNI RAZGOVOR

Svi su nam duhovni učitelji čovje -čanstva govorili istu stvar, da je smisao života na zemlji dosegnuti jedinstvo s našom temeljnom, pro -svijetljenom prirodom. 

Sogyal Rinpoche

www.hca.org.sg

I otkrih tu duboku istinu, toliko tešku da se osjeti i tešku da se razumije - a koja umiruje, koja je plemenita, do koje se ne može doseći rasuđivanjem, a vidljiva je jedino mudracu. Svijet se, među-tim, predaje zadovoljstvu, očaran je i začaran zadovoljstvom. Uisti-nu, takva bića neće razumijeti zakon uvjetovanosti ili ovisnosti o porijeklu (patićća-samuppada) svih stvari. Podjednako će tako za njih biti nerazumljiv vrhunac svakog nastanka, odvajanje od svakog elementa ponovnog rađa-nja, nestanak želje, ravnodušnost, napuštanje, nirvana.

Buddha - MAJJHIMA-NIKAYA 26

Snažno aktiviranje impulsa pogre

-šne želje jeste najveći neprijatelj čovjekove sreće.  P. Yogananda

Seks je stečena navika. Idi iznad toga. Onoliko dugo koliko je tvo-je usmjerenje (usredotočenost) na tijelu, ostat ćeš u vlasti hrane i seksa, straha i smrti - pronađi sebe i budi slobodan. 

Nisargadatta Maharaj - JA SAM TO

Privlačnosti Smrti

1. Vama i vašem bratu, u čiji je posebni odnos ušao Sveti Duh, dano je da oslobađate i budete oslobođeni od posvećenosti smrti. Jer, to vam je bilo ponuđeno i vi ste prihvatili. Međutim, vi još morate mnogo naučiti o toj neo-bičnoj predanosti, jer ona sadrži treću prepreku koju mir treba prevladati. Nitko ne može umri-jeti ukoliko ne odabere smrt. Ono što se čini strahom od smrti ustvari je njena privlačnost. Krivnja je također strašna i pla-šimo je se. Međutim, ona može imati vlast samo nad onima koje privlači i koji je traže. A tako je i sa smrću. Smrt je nastala od ega, a njena tamna sjena pada na sva živa bića, jer ego je "neprijatelj" života.

2. A ipak, sjena ne može ubiti. Što sjena predstavlja živima? Oni samo prođu mimo nje i ona nestaje. Ali što je s onima koji nisu posvećeni životu: "grešnici" presvućeni u crno, žalostan zbor ega, koji rade toliko naporno i teško, daleko od života, vuku svoje lance i stupaju u polaganoj procesiji koja slavi njihovog neumoljivog učitelja, gospodara smrti? Dotaknite nekog od njih blagim dodirom opraštanja i pro-matrajte kako otpadaju njegovi i vaši lanci. Pogledajte ga kako odbacuje crnu odjeću koju je nosio na svom pogrebu i čujte ga kako se smije smrti. Pomoću vašeg opraštanja on može izbjeći kaznu koju bi mu grijeh htio odrediti. To nije drskost. To je Volja Božja. Što bi vama koji ste Njegovu Volju izabrali kao svoju moglo biti nemoguće? Što vama znači smrt? Vi se niste posvetili smrti niti njenom učitelju. Kada ste prihvatili svrhu Svetog Duha umjesto svrhe ega odrekli ste se smrti i zamijenili je životom. Mi znamo da ideja ne napušta svoj izvor. A smrt je posljedica misli koju nazivamo egom, jednako sigurno kao što je život posljedica Misli Božje.

Nepodmitljivo Tijelo

3. Od ega dolaze grijeh i krivnja i smrt, kao suprotnost životu i nevinosti i Volji Samog Boga. Gdje može postojati takva supro-tnost osim u bolesnim umovima nerazumnih, posvećenih ludilu i okrenutih protiv mira Nebeskog? Jedno je sigurno: Bog, Koji nije stvorio niti grijeh niti smrt, ne želi da vi budete njima vezani. On ne poznaje niti grijeh niti nje-

gove posljedice. Obavijeni likovi u pogrebnoj povorci ne stupaju u čast svog Stvoritelja, Čija je Volja da oni žive. Oni ne slijede Njegovu Volju, oni joj se supro-stavljaju.

4. Kakvo je to tijelo presvučeno u crno, koje bi oni htjeli pokopati? Tijelo koje su oni posvetili smrti, simbol pokvarenosti, žrtva grije-hu, ponuđena grijehu da se na njemu hrani i održava na životu; stvar osuđena, koju je prokleo njen tvorac, a oplakuje ju svatko tko jadikuje i smatra ga sličnim sebi. Vi koji vjerujete da ste na to osudili Sina Božjeg uistinu ste drski. Ali vi koji biste ga htjeli osloboditi, vi samo štujete Volju njegovog Stvoritelja. Drskost gri-jeha, ponos krivnje, grob odvaja-nja, sve su to dijelovi vaše nepri-znate posvećenosti smrti. Sjaj krivnje kojeg ste položili na tijelo želi ga ubiti. Jer, ono što ego voli, on to ubija zbog njegove poslu-šnosti. Ali, on ne može ubiti ono što mu se ne pokorava.

5. Vama je namijenjeno još jedno posvećenje koje bi željelo tijelo sačuvati nepodmitljivim i savrše-nim sve dok ono koristi vašoj svetoj svrsi. Tijelo ne može umrijeti kao što ne može niti osjećati. Ono ne čini ništa. Samo po sebi, ono nije niti podmitljivo niti nepodmitljivo. Ono jest ništa. Tijelo je posljedica sićušne, lude ideje o podmitljivosti koju je mo-guće ispraviti. Jer, Bog je odgo-vorio na tu nerazumnu ideju Svojom Vlastitom idejom; Odgo-vorom koji Ga nije napustio i stoga dovodi Stvoritelja u svijest svakog uma koji je čuo Njegov Odgovor i prihvatio Ga.

- Da bismo pogledali strah od Boga potrebne su neke pripreme. Samo razumni mogu promatrati silnu nerazumnost i pobješnjelo ludilo sa samilošću i suosjeća-njem, ali ne i sa strahom. Jer, ono djeluje strašno samo ako ga dijelite, a vi ga ne dijelite sve dok svog brata promatrate savršenom vjerom i ljubavlju i nježnošću. Prije potpunog opraštanja vi ste još uvijek nepomirljivi. Vi se plašite Boga upravo stoga što se plašite svoga brata. Vi se plašite onih kojima ne opraštate. I nitko ne može dosegnuti ljubav dok je uz njega strah.  A COURSE IN MIRACLES (Tečaj o Čudima) -

Stvarni svijet je onkraj naših misli i predodžbi; vidimo ga kroz mrežu svojih želja, podijeljenog na ugodno i bolno, ispravno i pogrešno, vanjsko i unutarnje. Da bismo vidjeli svemir kakav jest, moramo kročiti onkraj ove mreže. Ovo nije teško učiniti, jer mreža je prepuna rupa.Nisargadata Maharaj 

Sve religije naglašavaju moć opra -štanja, i ova moć nikada više nije potrebnija, niti je dublje osjećana od onoga koji umire. Kroz opra-štanje i kada nam je oprošteno, mi pročišćavamo sebe od mraka onoga što smo učinili, i pripre-mamo sebe na potpunije putova-nje kroz smrt. . . Stvarno naučiti pomagati onima koji umiru jeste biti neustrašiv i odgovoran za svo -je vlastito umiranje, i u sebi pro-naći početke neograničene samilo -sti koju nikada nismo ni očekiva-li.  Sogyal Rinpoche - TIBETANSKA KNJIGA O UMIRANJU I ŽIVLJENJU

Glavna stvar za umiruću osobu je briga za njen um. Mnogi drugi mogu preuzeti brigu za tijelo, ali mi možemo preuzeti brigu za um. 

Lama Zopa Rinpoche

To je dobro da kremiranje (op. pr. spaljivanje tijela nakon smrti) postaje sve više pravilo. Još će trebati proći dugo vremena prije nego li zakopavanje u zemlju bude protuzakonito, a ozakoni se kremiranje kao zdravstvene i higijenske mjere. Ona za dušu nezdrava mjesta koja nazivamo groblja, će eventualno nestati, isto kao što odumire obožavanje predaka, i na Istoku – sa svojim kultovima predaka i na Zapadu sa njegovim podjednako krivim kul-tom nasljeđivanja društvenog po-ložaja. Korištenjem vatre, svi obli -ci bivaju razgrađeni, brže biva uništen ljudski fizički nosač, brže biva prekinuta veza nad dušom koja se povlači. U sadašnjoj Teozofskoj literaturi je bilo rečeno mnogo gluposti o vre-menu izjednačavanja u odnosu na sljed razgradnje finih tijela.  Treba kazati, da kada se znan-stveno utvrdi ISTINSKA smrt (od ortodoksnog doktora koji je tu prisutan), i kada je bilo potvrđeno da u fizičkom tijelu nije preostala iskra života, onda je moguće izvršiti kremiranje. Ova potpuna ili istinska smrt se događa kada se tok svjesnosti i tok života u potpunosti povuku iz glave i srca. U isto vrijeme, treba se zauzeti stav poštovanja i stav neužurbanosti u tom procesu. Porodica umrle osobe treba neko-liko sati da se prilagodi činjenici neizbježnog nestanka vanjskog i obično voljenog lika. Određenu pažnju treba posvetiti potrebnim formalnostima države ili gradske uprave. Ovaj vremenski period se uglavnom odnosi na žive, a ne na mrtve. Tvrđenje da se etersko tijelo ne smije na brzinu staviti na vatru, i vjerovanje da se ono treba ostaviti da za nekoliko dana luta uokolo, nema uopće istinske osno -ve. Nema potrebe za eterskim odgađanjem.

Kada se unutrašnji čovjek povuče iz svog fizičkog nosača on se istovremeno povlači i iz svog eterskog tijela. To je istina da se etersko tijelo može dugo zadrža-vati na "mjestu emanacije" kada je fizičko tijelo pokopano – i etersko tijelo će često trajati sve dok se fizičko tijelo u potpunosti ne razgradi. Proces mumificiranja koji se prakticirao u Egiptu, i balzamiranja koje se prakticiralo na Zapadu je bilo odgovorno za trajanje eterskog tijela, ponekada i stoljećima. Ovo je posebno slučaj kada je mumija ili balzami-rana osoba bila zla za vrijeme života, onda lebdeće etersko tijelo obično biva "opsjednuto" od zlog entiteta ili zle sile.

Ovo je uzrok napadima i nesreća-ma koje obično prate one koji otkrivaju drevne grobnice i njiho-ve stanovnike, drevne mumije i njih i njihovo blago izvade na svjetlo. Tamo gdje je kremiranje pravilo, ne samo da postoji razgra -dnja fizičkog tijela i njegovo vraćanje u izvor supstance, već se isto tako i vitalno tijelo ispravno rastvara i njegove snage uz po-moć plamena bivaju odnešene u rezervoar vitalnih energija. Te energije su uvijek bile dio tog rezervoara, bilo u obliku ili u bezobličnom stanju. Nakon smrti i kremiranja te sile i dalje postoje ali bivaju apsorbirane u Odgova-rajuću cjelinu. Razmišljaj o ovo-me, jer će ti to dati ključ zago-netke za kreativni rad ljudskog duha. Ako je potrebno odgađanje zbog osjećaja porodice ili potreba gradske uprave, onda se kremira-nje treba obaviti u roku od trideset i šest sati - tamo gdje nema razloga za odgađanje, kre-miranje je dozvoljeno nakon dva-naest sati. Mudro je pričekati dvanaest sati da bi se uvjerilo u ISTINSKU smrt.

Alice Bailey - EZOTERIČNO LIJEČENJE, 1953

Ljudsku bijedu ne uzrokuje toliko glupost, koliko neznanje, osobito neznanje o samima sebi.

Carl Sagan - THE DEMON-HAUNTED WORLD: SCIENCE AS A CANDLE IN THE DARK

- Sve što je viđeno i opaženo u prostoru je tvorevina svjesnosti i njome je prožeto. Cijeli stvoreni svijet oblika će se konačno stopiti sa prostorom. Sa gledišta tijela, svi oblici izgledaju kao odvojeni entiteti. Ali na nivou svjesnosti, oni su ispoljavanje-svjesnosti i nisu odvojeni. Kako ti duhovno napreduješ, uvidjeti ćeš da je iz-vor univerzuma samo tvoja svje-snost. Za sada, ti si pod utjecajem misaonog uma, zbog svog poisto-vjećivanja sa tijelom; dakle ti nisi sposoban razumijeti.

- Čak i ako ti slijediš bilo koju religiju u nadi da ćeš doseći nešto trajno izvan sebe, ti ćeš biti bolno razočaran. Glavna svrha istinske duhovnosti jeste da sebe u pot-punosti oslobodiš od nečijih kon-cepata i uvjetovanja. Slijeđenjem bilo koje religije, kulta ili vjero-vanja, postajemo neizbježno uvje -tovani, zato jer smo obavezni da se prilagođavamo i prihvaćamo di -scipline, i fizičke i mentalne. Ne-tko može privremeno dobiti malo mira za neko vrijeme, ali takav mir neće trajati dugo. U svojoj istinskoj prirodi, ti si znalac kon-cepata i zbog toga im prethodiš.

- U svijetu ti možeš djelovati na poboljšanju koncepata, ali se ne usuđuj koncepte nazivati istinom. - Bog je riječ koju si ti čuo, dok je duša direktno iskustvo nečijeg postojanja. Dvojnost je samo na nivou tijela-uma. . . –

-Ako vjeruješ u Boga, radi s njim. Ako ne vjeruješ, postani Bog. Ili vidi svijet kao igru, ili radi na nje -mu u svoj svojoj moći. Ili oboje.

- Činjenica je, da je um univer-zalni dinamički princip, ali mi ga ograničavamo na tijelo i zatim o njemu ovisimo – iz toga proizlaze

svi problemi. Nisargadatta Maha-raj iz knjige, NEKTAR BESMRT-NOSTI, 2001od Robert Powell

Moja svijest nikad se nije poisto-vjetila sa ovim privremenim tije-lom. Prije nego što sam došla na zemlju bila sam ista kao i sad. Kao mala djevojčica bila sam ista kao i sad. Izrasla sam u ženu, ali sam i dalje bila ista. Kad je obitelj u koju sam se rodila uredila da se ovo tijelo uda, bila sam ista. A kad mi je muž opijen strašću prišao mrmljajući nježne riječi, u času kad me dotaknuo doživio je snažan udarac, kao da ga je grom ošinuo, jer čak i tada bila sam ista. Moj muž kleknuo je pred mene, sklopio ruke i molio me za oproštenje. "Majko", rekao mi je "zato što sam oskvrnuo tvoj tjelesni hram pohotno ga dodir-nuvši - ne znajući da u njemu ne boravi moja žena, nego Božanska Majka - svečano se zavjetujem da ću postati tvoj učenik, da ću živjeti u celibatu, brinući se za tebe šutke kao sluga, i da sve dok živim neću nikada ni sa kim pro-govoriti. Možda ću tako iskupiti grijeh što sam ga danas počinio protiv tebe, svoga gurua". Dok sam šuteći prihvaćala taj mužev prijedlog, bila sam ista. I sad pred tobom, oče, ja sam ista. I uvijek poslije, premda je stvaralački ples u dvorani stvaranja oko mene uvijek drukčiji, ja ću biti ista". Ananda Moyi Ma (Blažena Majka) 1896-1982 avatar - iz Indije. Ona odgovara na pitanje Paramahansa Yoganande da mu kaže nešto o svom životu. Iz knjige AUTOBIOGRAPHY OF YOGI, 1946 od Paramahansa Yogananda

Najviše su cijenjene one žene ko-je se oslobode slabosti svoga spola i ispoljavaju onu unutrašnju herojsku snagu i moralnu čvrsto-ću. Takve žene su dostojne naj-jačih i najhrabrijih ljudi.  W.E.H. Lecky 1838-1903  HISTORY OF EUROPEAN MORALS

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LISTOPAD...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  hvala, Edine :) uzvraćam pozdrave :)

  20.10.2020. 11:13h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima. Poseban pozdrav za Sjenu.

  17.10.2020. 22:01h
 • Član iridairida

  ShadowOfSoul, u svakom trenutku možeš sama podignuti bilo koji svoj članak

  15.10.2020. 19:56h
 • Član bglavacbglavac

  Može. Lp

  15.10.2020. 08:21h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  o, pa može li neki moj članak bar 5 minuta biti prvi na naslovnici?? kad god stavim članak, odmah iznad njega zareda bar 5 drugih, a satima znam vidjeti jedan te isti članak na naslovnici? :)

  14.10.2020. 11:15h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Irido, želim ti sretan rođendan :)

  14.10.2020. 11:15h
 • Član iridairida

  Hvala draga Božice ☕️♥☕️♥

  13.10.2020. 10:41h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Smrt velika avantura - SMRT Smrt velika avantura - nema kraja - nema početka