Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

899

PUTA

OD 14.01.2018.

Smrt velika avantura - SAMOUBOJSTVO

Smrt velika avantura - SAMOUBOJSTVO
Postoji tajna o umjetnosti umira-nja. Duša se suočava sa bezvre-menskim trenutkom inicijacije u najveću tajnu života i svete miste-rije.

SAMOUBISTVO

Tko druge lišava života, tko sa-mome sebi oduzima život, mr-žnjom ispunjen i njome nadvla-dan, nije svjestan što čini.

ANGUTTARA-NIKAYA VII. 60

Kad je samoubistvo izvršeno na vrlo bolan način ili po cijenu pro-dužene agonije, u devedeset de-vet od sto slučajeva može se sma-trati djelom uma poremećenog fa-natizmom, ludilom ili morbidnim uzbuđenjem.  Morseli - SUICIDE

Čovjek koji je poslije smrti svoje žene pucao na sebe, pa bio spašen, priča: “Nisam stigao tamo gdje je bila moja žena. Otišao sam na neko strašno mjesto. . . Odmah sam uvidio kakvu sam grešku napravio. . . Pomislio sam bolje da to nisam uradio”. 

Janette Rainwater – YOU’RE IN CHARGE, 1979

Hrabar je čin prezreti smrt, ali tamo gdje je život strašniji od smrti, tu je najistinitija hrabrost nastaviti živjeti.  Thomas Brown

RELIGIO MEDICI

Što se događa sa sviješću osobe koja je počinila samoubojstvo? 

Dilgo Khyentse Rinpoche navodi:

Kada osoba počini samoubojstvo, svijest nema izbora nego slijediti svoju negativnu karmu, i lako se može dogoditi da će štetan duh ščepati i vladati njegovom živo-tnom snagom. U slučaju samo-ubojstva, moćni učitelj mora pro-vesti posebnu vrstu prakse, kao što je ceremonija vatre i drugi obredi, da bi oslobodio svijest pokojnika.    Sogyal Rinpoche - TIBETANSKA KNJIGA O ŽIVLJENJU I UMIRANJU

www.reluctant-messenger.com/

tibetan-book-of-the-dead.htm

Pitanje: Što je pogrešno sa samo-ubistvom? Nisargadatta: Ništa po -grešno, ako to rješava problem. Što ako ne rješava problem? Pa-tnja uzrokovana nekim vanjskim faktorom - neka bolna i neizlječi-va bolest, ili neizdrživa nesreća - može dati neko opravdanje, ali ta-mo gdje nedostaje mudrost i sami -lost, samoubistvo ne može pomo -ći. Nerazborita smrt znači, nera-zboritost ponovo rođena. Pored ovoga mora se u obzir uzeti pita-nje karme. Izdržljivost je obično najmudriji put. Nisargadatta Maharaj

Ako mislite o samoubistvu - prvo ovo pročitajte. Ovo je članak koji upućuje da se dobro promisli i prvo potraži pomoć. Drugi čla-nak je; Što ja mogu učiniti da po-mognem onome tko se želi ubiti  na -  www.metanoia.org/suicide

www.befrienders.org   -   rade na sprečavanju samoubojstava širom svijeta imaju članove u skoro 40 zemalja svijeta u Hrvatskoj je član www.plavi-telefon.hr - može im se obratiti u bilo koje doba za pomoć u krizi 01/ 48 33 888 to je nevladina organizacija i mogu  vam pomoći - ako ste u bilo kojoj krizi prvo im se obratite volonteri će vam pomoći. (ne pogriješite)

Paul G. Quinnett, PhD, 1989 Suicide: The Forever Decision

Choosing to Live: how to defeat suicide through cognitive therapy od Thomas E. Ellis PsyD i Cory F. Newman PhD 1996,

How I Stayed Alive When My Brain Was Trying to Kill Me: One Person's Guide to Suicide Prevention by Susan Rose Blau-ner, 2002 (vlastito iskustvo – pokušaj samoubistva i preživjela daje upute onima koji su zahva-ćeni mislima o samoubistvu)

Out of the Nightmare: Recovery From Depression And Suicidal Pain, by David L. Conroy, PhD 2006, (Izlaz iz noćne more: Ozdravljenje od Depresije i Samo -ubilačkog bola, 2006) Kao da se osobe sklone samoubistvu ne osje -ćaju već vrlo loše, naše nerazbo-rito razmišljanje i stavovi njima mogu uzrokovati da se osjećaju krivi i puni stida, i na taj način ih spriječiti da na vrijeme potraže pomoć. Dr. Conroy razbija mito-ve o samoubistvu, i gleda na sa-moubilačke osjećaje iznutra, na razborit i neosuđujući način. Ovo je knjiga koja će spasiti živote mnogih otklanjajući stigmu samo -ubistva, i otvara vrata ka stvar-nom načinu za izlazak iz noćne more.

Naime "priroda u nama" toliko se buni protiv patnje da se čak i samo spominjanje "spremnosti" na patnju iznad određene točke može učiniti nemogućim i besmi-slenim. U tim okolnostima život koji živimo predstavlja kontradi-kciju i sukob. Budući da naša svijest mora uključivati oboje- užitak i patnju - čeznuti za za-dovoljstvom uz isključenje pa-tnje, znači, u konačnici, težiti za gubitkom svijesti. A kako bi takav gubitak u načelu bio isto što i smrt to znači da što se više borimo za život (shvaćen kao uži-tak), to zapravo ubijamo ono što volimo.  Alan W. Watts

THE WISDOM OF INSECURITY

Kukavice umiru mnogo puta prije svoje smrti; hrabari nikada ne kušaju smrt osim jednom.

William Shakespeare 1564-1616

Strah od smrti i depresija u ovom ciklusu vremena za čovjeka sačinjava Stanovnika na Pragu. (17-443) - Sama smrt je dio velike iluzije, i postoji samo zato što smo oko sebe navukli zastore. (5-463) Isto kao što postoji tehnika življenja, isto tako postoji i tehnika umiranja. . . (4-302)  Alice Bailey - DEATH GREAT ADVENTURE, 1985 (Zbirku Smrt velika avantura sastavila dva učenika iz pisanja A. Bailey i tibetanskog učitelja D.K.)

U užasu od smrti, pobjegao sam u planine. Neprestano sam mediti-rao o neizvjesnosti smrtnog časa, osvajajući tvrđavu besmrtne bes-krajne prirode uma. Sada je sav strah od smrti prevaziđen.

  Milarepa 1052-1135 yogin

www.dying.about.com

Svaka religija i svaki duhovni Učitelj potvrđuje da je život u svojoj suštini vječan i neuništiv; ali, što je taj život? (Ramana) Maharshi otkriva, a učenik spo-znaje, da vječan život nije ništa drugo do neprekinuta svijest. Do-seći to stanje znači doseći besmr-tnost duha, besmrtnost Stvarnosti. To je meta i konačni cilj. Nema ničeg drugog. Meditiraj o tome, i Istina će postati jasna čak i vanj-skom umu. Takva su nebesa koja su obećana pravednicima i sveci-ma, kako nam je govorio Krist. Za njih više nema smrti. Kako su sada jasne riječi velikog Učitelja čovječanstva! Sa jednog drugog gledišta, jasno je zašto za jedno nerazvijeno ljudsko biće postoje i moraju postojati povremeni preki -di u svijesti, povezani patnjama i strahom od smrti. Ukoliko najviši nivo svijesti u čovjeku ne preva-ziđe nivo uma (a to je tako kod većine ljudi), onda ova puka činjenica uključuje utjelovljenje u materiju (mayu-iluziju) i smrt, po -smatranu kao prelaz u različite oblike sa neizbježnim privreme-nim pomračenjima i prekidima u svjesnosti. Međutim, kad naša svjesnost dostigne nadmentalno područje, carstvo vječitog i nepro -mjenjivog Duha-Jastva, nepro-mjenjivu Stvarnost, onda je smrt jednostavno prevaziđena i više ne postoji. Sada se može shvatiti istina u izrekama Velikog Rishija (op. pr. Ramane), kada on poriče reinkarnaciju u području duha, a inače o njoj govori kao o utvrđe-noj činjenici. Sa njegove točke gledišta, i smrt i reinkarnacija su samo iluzije i ne dotiču se pravog Jastva, isto kao što, na naše tijelo, promjena odjeće nema uticaja.

Sadhu Mouni - IN DAYS OF GREAT PEACE, 1957

Čovječja duša, ljudska individu-alnost, u suštini je besmrtna. Ona se razvija putem naizmjeničnog uzdizanja i padanja preko egzi-stencije koja je alternativeno du-hovna i tjelesna. Zakon njene evo -lucije je reinkarnacija. Kad se uzdigne do svršenstva, ona joj izmiče i vraća se u čisti Duh u svoj punini saznanja. Isto kao što se duša uzdiže iznad životne bor-be kad dosegne svijest o svojoj ljudskosti, ona se uznosi i iznad zakona reinkarnacije kad dođe do

otkrovenja svoje božanstvenosti. 

Edouard Schure - egiptolog

Smrt je stapanje vječnosti sa vre-menom; u smrti dobrog čovjeka, vječnost je viđena gledanjem kroz vrijeme.

Johann W. Goethe 1749-1832

Čovjek nikada ne umire. Duša nastanjuje tijelo za neko vrijeme, i ponovo ga napušta. Duša sam ja: tijelo je samo moje mjesto boravka. Rođenje nije rođenje: duša već postoji kada tijelo dođe tome. Smrt nije smrt: duša samo odlazi, a tijelo pada. To je zbog toga što ljudi vide samo svoja tijela da oni vole život i mrze smrt. Kineski buddhistički spis

Stvarno ne umire, nestvarno nika-da nije živjelo.  Nisargadatta M.

Sve što geniji otkriju ili privuku iz svjetla sjaji za čitavo čovječan-stvo.  Eliphas Levi

Smrt je odmor od dojmova što nam pružaju osjeti ograničava-jućih poriva, i od lutanja uma i teškog služenja tijelu.

Marko Aurelije

Ono što uradiš svojim rukama, tvoje je. Ono što upotrebiš za hranu i zadovoljstvo, izgubljeno je. Ali ono što uradiš za druge, pripada tebi. Poslije smrti nemaš moći i više ništa ne možeš učiniti: stoga uradi sam ono što hoćeš da bude urađeno.  Chasswan Singh - maharadža iz Jodhpur-a

U potpunoj čistoti, sjajno svjetlo sve prožimlje, sa svojom sjaje-ćom tišinom obuhvaća veliku prazninu. Svjetovne stvari, kada ih se izbliza promatra jesu samo iluzije viđene u snovima. 

SURANGAMA SUTRA

Kako je čudna sudbina nas smr-tnika! Svatko je od nas ovdje za kratko putovanje; zbog koje svrhe on to ne zna, iako to naslućuje. Ali bez dubljeg razmišljanja zna-mo iz svakodnevnog života da postojimo za druge ljude. 

Albert Einstein 1879-1955

Pogledaj ovu sliku. Zove se Ozi-ris. Predstavlja najvišega Boga, besmrtnog, vječnog, neizrecivog, nikada potpuno shvaćenog. To nije slika Ozirisova, ali ona u simbolima objavljuje njegovo biće. . . Oziris je Jedan iz kojega izviru beskrajni redovi brojki, ali on sam ne potječe ni od koga. Iz njega si ti. Tvoj duh, najunutar-nije biće tvoje osobnosti je iskra pravatre, jedna kap iz tog bes-krajnog mora. I bila je njegova volja i dobrohotnost da si ti podu-zeo taj put kroz živote - veliku krivulju dolje i gore, do natrag k njemu. Veliki krug - zmija koja se grize za rep. Tvoj duh je dakle božanskog izvora, jest Bog. Ima sva božanska svojstva kao što kaplja ima sva svojstva velike količine vode koja oplakuje krug Zemlje - ali tvoj duh drijema u tebi - on treba i hoće doći do toga da vlada. Neka ti ne bude mjero-davno ono što tijelo sa svojim potrebama ili duša sa svojim željama i strastima traži, nego samo ono Božansko u tebi što te za Boga razvija. Bog je samo jedan, Stvoritelj i Uzdržavatelj, a njegova djeca dijele njegovu prirodu, njegovo biće. To su Svjesni. . . Ljudi su besmrtni Bogovi, a Bogovi su bili smrtni ljudi. JEDNO POSVEĆENJE U STAROM EGIPTU  - Prema knjizi Toth opisao Waldemar V. Uxkull

Onaj tko zna da je Duh, postaje Duh, postaje sve; ni bogovi niti ljudi ga u tome ne mogu sprije-čiti. Bogovi ne vole one ljude koji steknu to znanje. Bogovi vole prikriveno i mrze ono što je očito. 

BRIHADARANAYAKA UPANISHAD

Nitko ne određuje da čovjek mora biti uhvaćen u prostoru i vre-menu. Sam je tako odlučio. Da nije, mogao bi isto tako postojati u vječnosti. Ajra Miška - DODIR VJEČNOSTI – Pripovjest anđela Christophera Tragiusa, 1993

Besmrtnost treba zauzeti mjesto smrtnosti. Alice Bailey

Nitko ne može umrijeti ukoliko ne odabere smrt. Ono što se čini strahom od smrti ustvari je njena privlačnost. Krivnja je također strašna i plašimo je se međutim, ona može imati vlast samo nad onima koje privlači i koji je traže. A tako je i sa smrću. Smrt je nastala od ega, a njena tama sjena pada na sva živa bića, jer ego je “neprijatelj” života. TEČAJ O ČUDIMA – www.acim.org

On je Njegov Križ podigao kao granicu, simbol, primjer metoda, između svijeta opipljivih vrije-dnosti i svijeta duhovnih vrije-dnosti, i pozvao nas ka smrti niže prirode da bi Božji Duh imao punu vlast. On nas je poučavao da smrt mora nestati, i da je sudbina čovječanstva uskrsnuće iz mrtvih. Besmrtnost treba zau-zeti mjesto smrtnosti. On je zbog nas uskrsnuo iz mrtvih i dokazao da okovi smrti ne mogu zadržati ni jedno ljudsko biće koje može djelovati kao Sin Božji.  Alice Bailey -  FROM BETHLEHEM TO CALVARY, 1937

Postoji tajna o umjetnosti umira-nja. Duša se suočava sa bezvre-menskim trenutkom inicijacije u najveću tajnu života i svete miste-rije. Tragalac za svjetlom će ući u raj. Prosječna duša će ući u viši astralni (nivo). Mračna duša će hodati usamljenom dolinom suda. Ali će svi eventualno krenuti prema srcu Boga. . . .  "Poučavaj ih da na smrt gledaju kao najveći izazov života, najveći test života, najveću avanturu života, vrijeme istinske inicijacije". Veliki Učitelj je najviše želio da oni koji vjeruju u život poslije života shvate da bi se stvarni proces same smrti, trebao razumijeti. "Postoji umje-tnost umiranja", često me podsje-ćao. "Poučavaj tragaoce za svje-tlom nauku o umiranju. Usmjeri ih na tajne. Znati kako umrijeti je isto tako važno kao i znati kako živjeti. Uistinu, kada netko je-dnom shvati misteriju smrti i umiranja, onda je veća sigurnost da se vrijedan i značajan život treba živjeti, ne jednostavno do-bar život, nego inkarnacija tra-ženja krštenja Svetog Duha, život aktivne molitve, život meditacije da se aktivira uspavana moć kun-dalini. Jednom kada shvatiš da će ove duhovne sile postati aktivne za vrijeme smrti, donoseći duši konačnu priliku za iluminaciju, onda ćeš još gorljivije tražiti ta otkrića za vrijeme života - koja će završiti u životu traganja za svje-tlom. Naravno da ćeš izbjegavati da stvaraš karmičke utiske nega-tivnih misaonih obrazaca jednom kada uvidiš da ti misaoni obrasci postaju aktivni kao "oni koji stoje na pragu" za vrijeme putovanja u smrt nazvanog Bardo". Učitelj Kut-Humi je uvijek pokazivao da su njegova učenja samo odrazi onoga što ga je poučavao Veliki Gospod Isus. On je uvodno zapo-činjao većinu svojih učenja sa riječima, "Veliki Gospod Isus bi htio da ja kažem . . ."; zatim bi nastavio sa svojim značajnim uče -njima, začuđujućim odgovorima i drevnom mudrošću pravo iz drevnih Škola Misterija. . . Ja sa užitkom dajem ove informacije, u potpunosti znajući da nisu moje. . . . . To nas usmjerava prema skrivenom putu preko praga u očekujuće ruke Spasitelja mnogo značajnijeg nego tradicionalnog Spasitelja naših kršćanskih konce -pata. Krist je uistinu Spasitelj svih duša, ne samo onih kršćan-stva. On čeka da sve nas "spasi" potrebe od ponovnog povratka na Zemlju u život. Ovaj Krist nije samo Isus - nego Buddha, Muhamed, Šiva, Krishna, Oziris, Mojsije -svi velikani svjetla. Ovaj Krist je snaga iza svih avatara, svih mesija, svih pokazatelja puta.  Earlyne Chaney - THE MYSTERY OF DEATH&DYING, 1988

Nastavljamo sa razmatranjem pro -blema smrti ili umjetnosti umira-nja. Ovo je nešto što svi bolesni ljudi moraju uzeti u obzir i sa time se suočiti, i za što se svi ljudi dobrog zdravlja moraju pri-premiti kroz ispravno razmi-šljanje i razborito sudjelovanje. Nezdrav stav većine ljudi u vezi smrti, i njihovo odbijanje da to razmatraju kada su u dobrom zdravstvenom stanju je nešto što se mora izmjeniti i dobrovoljno prihvatiti. Isus je svojim učeni-cima pokazao ispravan stav. . . On ih je prekoravao kada je u njima vidio tugu, podsjećajući ih da On odlazi Svome Ocu. Pošto je bio inicirani (posvećenik) viso-kog stepena, On je mislio, da On okultno govoreći "čini sjedinjenje sa Monadom"- obični ljudi i oni ispod stupnja inicijacije trećeg stupnja čine "Sjedinjavanje sa dušom". Ovdje ću ponovo nagla-siti da koncepti smrti, supstitu-cije, zasebnog ujedinjavanja, i žrtve će u Novom dobu - biti zamjenjeni konceptima uskrsnuća ili živosti, duhovnog sjedinjenje, prenosa i služenja, tako će nova nota ući u ljudski život, donoseći užitak, nadu, moć i slobodu.

Može se s pravom upitati, da li je moguće dati jednostavna pravila koja se sada mogu sljediti (op. prev. za života), i kada dođe trenutak za napuštanje vanjskog oklopa (tijela) da ne bude pote-škoća i problema. Zbog ovoga ću vam dati četiri jednostavna pra-vila. 1. Nauči da budeš usredoto-čen u glavi kroz vizualizaciju, me -ditaciju i neprekidnu praksu kon-centracije, razvij sposobnost da više živiš kao kralj koji sjedi na tronu između obrva. Ovo je pra-vilo koje se može primjeniti u sva -kodnevnim događajima života. (napomena prev. - neprianjanje)   2. Nauči da služiš i pružaš pomoć od srca, a ne na emocionalnoj upornosti djelovanja koje je us-mjereno na rješavanje tuđih stva-ri. . . 3. Kada ideš spavati, onda nauči da svjesnost povučeš u glavu. 4. Bilježi i promatraj sve fenomene povlačenja bilo da li je to u meditaciji ili prilikom pada-nja u san. . . Prakticiranje i sljeđe-nje ovih pravila. . . će olakšati umiranje. . . . . U vezi tehnike umiranja za mene je sada moguće da dam samo jednu ili dvije suge-stije. Ja se ovdje ne bavim sa stavom prisutnih promatrača, već se bavim samo sa onim stvarima koje će olakšati prelazak duše onoga tko prelazi. Prvo, neka u prostoriji bude tišina, naravno da je ovo često slučaj. Na umu treba imati da umiruća osoba može obično biti svjesna. Nesvjesnost je prividna i nije realna. U devet-sto slučajeva od tisuću moždana svijest je prisutna sa punom svije-sti o zbivanju tog procesa, ali postoji potpuna paraliza volje da se ispolji i nesposobnost da se sakupi energija koja će davati znakove života. Kada tišina i razumijevanje vladaju u prostoriji gdje netko umire, onda odlazeća duša može vladati sa svojim instrumentom sa jasnoćom sve do posljednjeg minuta, i može se na odgovarajući način pripremiti.

Kasnije, kada se bolje istraže boje, onda će u bolesničkoj sobi umiruće osobe biti dozvoljeno samo narančasto svjetlo i ono će biti postavljeno sa odgovaraju-ćom ceremonijom, onda kada se sa sigurnošću utvrdi da ne postoji nikakva mogućnost ozdravljenja. Narančasto pomaže u usredotoča-vanju (fokusiranju) u glavu, isto kao što crveno stimulira solarni pleksus, a zeleno ima određeni efekt na srce i životne tokove. Kada se bude više naučilo o zvu-ku onda će se koristiti određena vrsta muzike - ali za sada još ne-ma takve muzike koja bi olakša-vala rad duše prilikom njenog od-vajanja od tijela, premda se odre-đene note na orguljama mogu pokazati djelotvornim. . . .

- Ako se u točnom trenutku smrti odsvira osobna nota umiruće oso-be, onda će ona prekinuti dva toka energije i prekinuti životnu vrpcu (vezu) ali je za sada još vrlo opasno prenijeti to znanje i ono se može kasnije dati. Ja ću nagovjestiti budućnost i smjer kojim će se kretati buduće okul-tno proučavanje. Isto će tako biti otkriveno da će pritisak na odre-đene nervne centre i arterije ola-kšati taj rad. (Nauka o umiranju se čuva kao što to mnogi učenici znaju, na Tibetu). Pritisak na žilu kucavicu i na određene velike živce u predjelu glave i na odre-đeni dio medula oblongata (dio u mozgu) će biti korisno i djelotvo-rno. Potpuna nauka o umiranju će kasnije biti razjašnjena, i to samo onda kada se spozna duša i njen odnos sa tijelom bude naučno demonstriran. Isto će se koristiti i mantričke fraze, i ugraditi u svje-snost umiruće osobe od strane onih koji se nalaze oko nje, ili će ih sama umiruća osoba mentalno koristiti. Krist je demon­strirao njihovu upotrebu kada je tiho izgovorio: "Oče u tvoje ruke pre-puštam svoj duh". Sličan pri­mjer imamo i u riječima: "Gospode, dopusti da tvoj sluga sada otiđe s mirom". Neprekidna upotreba Svete Riječi koja se šanta (izgo-vara) prigušenog glasa ili na odre -đenoj noti (na koju se umirući čovjek odaziva) isto tako kasnije može sačinjava­ti dio rituala pre-laza uz pomazanje sa uljem, kao što je to sačuvano u katoličkoj crkvi. Posljednja pomast ima okul -tnu, naučnu osnovu. Vrh glave umiru­će osobe se treba simboli-čki usmjeriti prema Isto­ku, a ruke i noge se trebaju prekrižiti. U pro-stori­ji se smije paliti samo sanda-lovina, drugi mirisi bilo koje vrste nisu dozvoljeni, jer je sanda -lovi­na miris prve zrake - zrake razgradnje, a duša je u procesu razgrađivanja svoga mjesta stano-vanja. Ovo je sve što ja za sada mogu prenijeti o predmetu smrti za razmatranje opće javnosti. Ali ja svakog od vas potičem da pro-učavate smrt i tehniku umiranja što god je to više moguće i na-predujete u okultnom istraživanju ovog predmeta (str. 502/7). - Kod visoko razvijenih ljudskih bića če -sto dola­zi do predosjećaja smrti, to se događa zbog ego kontakta i svjesnosti ego želje. To ponekada može biti spoznaja točnog dana smrti, . . . U slučaju iniciranog postoji još nešto više od ovoga. Tu postoji inteligentno razumije-va­nje zakona odvajanja i ovo ono -me ko vrši prenos omogućava da se svjesno povuče, u potpunoj bu­dnoj svijesti iz fizičkog tijela i tako djeluje i na astralnom planu. Ovo u sebi uključuje očuva­nje ne -prekinute svjesnosti tako da ne dolazi do prekida na fizičkom planu i onoga stanja nakon smrti. Čovjek sebe zna onakvim kakav je bio i pri­je, ali bez aparata po-moću kojeg on može kontakti­rati sa fizičkim planom. On ostaje svjestan sta­nja osjećaja i misli onih koje on voli, iako on ne mo-že da bude u vezi i osjeća fizički nosač. On sa njima može komuni -cirati na astralnom planu ili tele-patski kroz um ako su oni sa njim bliski, ali komunikacija kroz pet osjetila zapažanja je u po­tpunosti van dohvata. Međutim, korisno se je podsje­titi da međusobno astral-no i mentalno djelovanje može biti jače i osjetljivije nego ikada prije jer je on oslobođen ograniče -nja fizičkog tijela. Dvije stvari sprečavaju ovaj kontakt: jedna je ža­ljenje i žestoki emocionalni ne-miri onih koji su ostali napušteni, i u slučaju običnog ljudskog bića - druga stvar je čovjekovo vlastito neznanje i zbunjenost dok se on suočava sa onim što su za njega nove stvari, premda su to uistinu stara stanja, samo kada bi on to mogao shvatiti. Jednom kada lju-di izgube strah od smrti i bude uspostavljeno shvaćanje svijeta poslije smrti, koje se ne teme­lji na halucinacijama i histeriji ili na zaklju­čcima (često neinteligen-tnim) prosječnog medijuma koji govore pod kontrolom svojih vla-stitih misaonih oblika (koje je sam izgradio i oblika onih koji sjede oko njega), onda ćemo ima-ti proces smrti koji će biti isprav-no kontroliran. Stanja onih koji su ostali (na zemlji) će se pažljivo upravljati tako da ne bude gubitka povezanosti i lažnog rasipanja energije (str. 498/9) Alice Bailey -A TREATISE ON WHITE MAGIC, 1934

Da bi se pristupilo Buđenju, treba odbaciti tu nezasitnu lakomost za postojanjem, neugasivu želju za drugačijim i na drugom mjestu ko -ja nas osuđuje na tjeskobu i fru-straciju jer je čovjek nasilno, prije ili kasnije, osuđen da bude odvo-jen od onoga što voli, i sjedinjen sa onim što ne voli. Ovaj postu-pak postavlja jedan paradoksalni i intelektualno nerješivi problem: kako željeti da se više ne želi? Zar potpuno odricanje ne zahtije-va odricanje od samog odricanja? U ovom slučaju, svijest mora da radi sa nečim što je na samom ru-bu, jednom vrstom revolucije ili potpunim preokretom koji će je smjestiti van svih kontradikcija, van dvojstva željeti - ne željeti, odricanja - ne odricanja. “Znajte da je odricanje od privlačnog na putu karme, također, jedna želja. Odricanje od zla da bi se voljelo dobro, omogućava ponovno rađa-nje u svijetu bogova i ljudi. Znaj-te da je odricanje od zla, također, još jedna vrsta privla­čenja i da napuštanje privlačenja koliko i radost zbog toga odvajanja imaju u osnovi privlačenje iz kojeg se rađaju predivni i savršeni plodo-vi. Ali sve to proizilazi iz postoja-nja i nije ispunjenje svetog puta. Zbog toga bića koja su željna da se oslobode postojanja i ponovnih rođenja treba prvo da pre­moste požudu i pohlepu i da odstrane svoju žeđ za onim što ih privlači“

Sutra savršenog Buđenja

Patrik Ravinjon

LA REINCARNATION,1984

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SVIBANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  *

  20.05.2020. 17:31h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  19.05.2020. 07:13h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  pa kad stigneš ... :)

  14.05.2020. 11:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-shadowofsoul-davorlove-ko-u-prici#comments

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  evo, draga Irido, dopunila sam Davorov san :)

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Irido, evo nije prošlo dugo i evo ostvaruje se nešto iz tvog tumačenja: danas nađem razbijeno zrcalo suvozačkog retrovizora!!!

  13.05.2020. 18:30h
 • Član mkrmarmkrmar

  Svjetlosni zagrljaj

  12.05.2020. 20:01h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Smrt velika avantura Smrt velika avantura - SMRT I PONOVNO ROĐENJE