Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

2617

PUTA

OD 14.01.2018.

TERAPIJA SIROVIM SOKOVIMA OD POVRĆA

TERAPIJA SIROVIM SOKOVIMA OD POVRĆA
Pomogni u održavanju svoga zdravlja na jedan lijepi prirodan način

TERAPIJA SIROVIM SOKOVIMA OD POVRĆA

 

Pomogni u održavanju svoga zdravlja na jedan lijepi prirodan način

 

Prevencija je inteligentni pristup, i svi mladi ljudi koji su još dobrog zdravlja bi trebali pročitati ovu knjigu i njene principe provesti u djelo

i svoje živote, umjesto da čekaju dok ne obole, što će ih natjerati da učine nešto u vezi svog zdravlja.

 

 

Naslov originala - Norman W. Walker - RAW VEGETABLE JUICES - knjiga izdana od Jove Book, United States - Preveo Ĉ. I. 1987. godine

SADRŽAJ

strana

strana

Predgovor - prevodioca


5

31. Sok od zelenog papra

38


l. Što nedostaje u tvom tijelu?


32. Sok od krumpira


2. Enzimi


33. Sok od rotkvica

39

3. Zašto ne jesti povrće

7

34. Sok od rabarbare


4. Kuhana hrana

8

35. Sok od kiselice

40

5. Moj prvi sok od mrkve

10

36. Sok od špinata


6. Sokovi nisu

koncentrirana hrana

11

37. Oksalna kiselina

4238. Sok od pomadora

43

7. Kako se u ovom zatrovanom

svijetu možemo zaštititi od

pesticida i sprejeva

1239. Sok od mahuna

4440. Sok od repe
41. Sok od potočarke

46

8. Koja se količina soka

može sigurno uzimati

14


42. Oh ti si prehlađen
43. Tvoje endokrine žlijezde

47

9. Alfa-alfa sok

15

44. Ocat

48

10. Sok od šparoga

17

45. O mlijeku

50

11. Sok od repe

18

46. Prirodni porođaj

51

12. Sok od mrkve i kombinacije

19

47. Stvari koje moramo imati na umu

53

13. Sok mrkve, repe i krastavca

2414. Sok od kupusa i njegovih izdanaka (pupčar-brussel sprout)

25

48. Detoksifikacija - odstranjivanje otrova

54

15. Sok od celera

27

49. Sirovi sokovi od voća i povrća - upotreba za određene bolesti

56

16. Celer je bogat sa natrijem

2817. Sok od krastavaca

2918. Sok od maslačka

30

50. Formule kombinacija - sastavio doktor Norman Walker u Norwalk Labarato-

ry of Nutritional Chemistry and Scientific Research


19. Sok od endivije
20. Sok od anisa (komorača)

3121. Sok od češnjaka i luka
22. Sok od hrena

3223. Kelp

33

51. Popis - Bolesti - formule kombinacija i količina sokova za liječenje

61

24. Sok od zelene salate

3425. Sok od romanske salate

3526. Sok od zelene gorušice

36


52. Prisjetimo se nečega

79

27. Sok od papaje


53. Dodatak - izreke o ishrani - zdravlju i životu

80


28. Sok od peršina
29. Sirova juha od kalija

37

Literatura o zdravlju

110

30. Sok od pastrnka

38


 

 

PREDGOVOR PREVODIOCA

Danas kada se ljudi sve više odaljuju od sebe i svojih vlastitih vrijednosti i tako gube kontrolu nad samima sobom i okolinom u kojoj ţive, dolazi do nesklada izmeĊu njih i njihove okoline. To je samo odraz njihove vlastite razjedinjenosti i nesklada u njima samima zbog ĉega dolazi i do bolesti

- nesklada u tijelu i umu. Morali bi shvatiti da je materija oruĊe DUHA ŢIVOTA i da se ona povinuje njegovim zakonima. Dakle vjera, prava vjera koja proistiće iz našeg srca je prvi zakon i princip na putu ozdravljenja. Suština zdravlja je u kretanju i vjeţbanju tijela koje je i predviĊeno za akciju, potpunom ispravnom disanju, ispravnoj uravnoteţenoj ishrani, a iznad svega u ĉistoći naše svijesti - koja proţimlje cijelo tijelo. O ĉistoći svijesti ovisi i ĉistoća i zdravlje uma i tijela. Mi moramo sami uz pomoć naše intuicije doći do toga što je za nas dobro i ako smo po tom osjećaju ţivjeli i ţivimo nama se neće ništa dogoditi - neće nam biti potrebne nikakve terapije. Nema nikakvih formula koje vaţe za sve ljude - jer su ljudi razliĉitog karaktera, zrelosti i zdravlja pa se prema tome trebaju ravnati. Onima koji se ţele podvrgnuti terapiji sa sirovim sokovima skrenuo bih paţnju da ne zavaravaju sami sebe. Mnogi ljudi se podvrgavaju nekom naĉinu lijeĉenja, a i dalje puše, piju alkohol, kafu itd. dakle oni se istovremeno lijeĉe i uništavaju svoj organizam. Oni bi htjeli i zdravlje i ono što je dovelo do gubitka zdravlja to pokazuje da oni ne mogu kontrolirati svoje strasti i da su njihovi umovi slabi. Treba shvatiti suštinu i smoći snage da se promjenimo i ţivimo po Zakonima zdravlja i Prirode. Moramo se promjeniti i fiziĉki i duhovno jer je ĉovjek i duhovno i fiziĉko biće, a duh djeluje na materiju i obratno. Ako je bolesno tijelo to znaĉi da je bolestan i duh koji u tijelu prebiva i koji njime upravlja. Ovo nam pokazuje da pored fiziĉkog lijeĉenja moramo ojaĉati i promjeniti stav i ponašanje svoga uma da bi se u potpunosti izljeĉili i krenuli ka svome cilju. Ja sam isprobao ovaj naĉin lijeĉenja sirovim sokovima (uz odrţavanje posta od 40 dana). Sada ću navesti što o zdravlju i svrsi govori poznati svijetski struĉnjak za ishranu i prirodno lijeĉenje doktor Paavo Airola: Pitanje: Vi govorite o ishrani kao da je samo to vaţan ĉinilac u zdravlju i bolesti. Zar ljudskj um u tome ne igra presudnu ulogu? Odgovor: Ja sam struĉnjak za ishranu, dakle moja predavanja i knjige govore o aspektima zdravlja u vezi ishrane. To je ono što ĉitaoci i slušaoci mogu nauĉiti od struĉnjaka za ishranu. Ovo nikako ne znaĉi da ja umanjujem vaţnost ljudskog uma kao odluĉujućeg ĉinioca u zdravlju i bolesti. Ustvari, „Ono što ĉovjek misli u svome srcu, takav i jeste.” Ja vjerujem da je opuštenost i mir uma veoma vaţan faktor u pospješivanju zdravlja, moţda najvaţniji. To je ono što najviše nedostaje modernom ĉovjeku da bi mogao ţivjeti dugo i zdravo. Nauĉno je bilo potvrĊeno da emocionalni stresovi i poremećaji praktiĉno mogu biti uzrok svakoj bolesti u medicinskom rijeĉniku, ukljuĉujući artritis, ulcerus, konstipaciju, astmu, kap, dijabetes, visoki ili niski krvni pritisak, anginu, poremećaje u radu ţlijezda sa unutrašnjim izluĉivanjem, itd. Nakon dugog istraţivanja medicinske literature J.I. Rodale navodi da: „sretni ljudi rijetko oboljevaju od tumora.” Nesretnost, ogorĉenost, gubitak ljubavi, usamljenost, neprekidni strah, tjeskoba, depresija, zabrinutost, emocionalni stresovi, i napetosti mogu utjecati na normalne tjelesne funkcije i mogu dovesti do ozbiljnih bolesti. Postoji mnogo ĉinilaca koji pridonose optimalnom zdravlju. Ishrana je jedan veoma vaţan ĉinilac, ali opuštenost uma, pozitivni stav prema ţivotu, duhovno zadovoljstvo, odsustvo zavisti i ljubomore‚ vesela narav, ljubav prema ĉovjeĉanstvu i vjera u Boga - ovo su sve moćni ĉinioci koji pospješuju zdravlje i bez njih se ne moţe dosegnuti savršeno zdravlje. Ja ovdje rnogu još dodati, da će svi napori za postizanjem boljeg fiziĉkog zdravlja biti uzaludni sve dok se zdravo tijelo ne bude koristilo kao dragocjeni hram za prebivalište duha i njegov razvitak. Svrha ţivota nije samo izgradnja veliĉanstvenog tijela, niti dugi ţivot‚ već usavršavanje i oplemenjivanje našeg boţanskog duha tako da bi što više nalikovali na Boga. Stvarna svrha dobrog zdravlja je pripremanje puta za naš duhovni razvitak i savršenstvo.” Dakle moramo se vratiti svom izvoru i vlastitoj prirodi - ne odaljavati se od sebe i svoje okoline. Ĉ. I.

Pomogni u održavanju svoga zdravlja na jedan lijepi prirodan načinKada se prvi puta 1936. godine pojavila knjiga Sirovi sokovi od povrća od tada su mnogobrojni ljudi potvrdili njenu korist. Ona je povremeno bila izdavana u posljednjih 35 godina, a sada je upotpunjena i proširena. Ovdje su savjeti koji znaĉe mnogo više za ekološki svjesnije doba sedamdesetih nego što je to bilo u doba tridesetih i ĉetrdesetih pa i pedesetih godina. Ova knjiga ima vrijednost sada kada su se proroĉanski glasovi J. I. Rodale i Rachel Carson konaĉno pokazali kao strašnom istinom.

PREDGOVOR

Ja bi želio zahvaliti doktoru Norman Walker-u na njegovoj nesebiĉnoj pomoći kod pripreme ove knjige. Doktor Walker mi je stavio na raspolaganje rezultate svojih istraţivanja i iskustva koja su pomogla u sastavljanju i izdavanju ove knjige. Ovo je prvi put u povijesti izdan jedan potpuni vodiĉ terapeutskog korištenja našeg svakodnevno dobro poznatog povrća u obliku svjeţih, sirovih sokova. Nadam se da se ovo neće potvrditi korisnim dţepnim vodiĉem samo za sve ĉlanove moje profesije, već će to biti i znaĉajna pomoć svima onima koji ţele steći potpunu korist od prirodne hrane koju je stvorio Bog za ishranu ĉovjeku. Dr. R. D. Pope

ŠTO NEDOSTAJE U TVOM TIJELU?

Ja znam da ako ne popijem dovoljnu koliĉjnu svjeţeg sirovog soka od povrća, da tada u mome tijelu nedostaje potrebna koliĉina hranjivih ENZIMA. Što je sa tobom? Ti si SAM odgovoran za ishranu tvoga  tijela.  Ono  što  u  tvojoj  hrani  vrijedi  to  je  ŢIVOT.  Tvoje  tijelo  se  sastoji  od  bilione mikroskopsko sitnih stanica, i tvoja sama egzistencija ovisi o njima. Njima je potrebna hrana - ţiva aktivna hrana. To ovisi samo o TEBI - O TEBI ovisi da li će hrana koju jedeš dovesti do dobre ishranjenosti ili POT-hranjenosti.

ENZIMI

Osnova uspješne ishrane tvoga tijela jeste ŢIVOT koji se nalazi u hrani i tim neshvatljivim elementima poznatim pod imenom ENZIMI. Drugim rijeĉima, elementi koji omogućuju tvom tijelu da bude ishranjeno i ţivo jeste element koji se nalazi u sjemenju bilja, klicama i rastućoj biljci, taj ŢIVOTNI PRINCIP je poznat kao ENZIMI. ENZIMI su sloţene supstance (tvari) koje nam omogućuju da probavljamo hranu i da je upijamo u našu krv. PotvrĊeno je da ENZIMI rastvaraju tumore, da bi obavili tu operaciju enzimima je potrebno tijelo odreĊene vrste, fiziĉki ili materijajalni organizam. Oni nemaju to kao ni elektricitet sa svojim raznim fazama kao što su to volti, wati, amperi, itd. koji nemaju supstance ali to aktivira supstance od kojih oni nisu sastavni djelovi. Dakle ENZIMI nisu „supstance” (tvari). ENZIMI su neshvatljivi, magnetiĉni, Kosmiĉka Energija Ţivotnog Principa to nije tvar, ali je usko povezana sa akcijorn i aktivnošću svakog atoma u ljudskom tijelu, u bilju i svakom obliku ţivota. Kada nam ovo jednom u potpunosti uĊe u svijest mi će mo napokon spoznati zbog ĉega naša hrana rnora biti inteligentno i ispravno probrana, zbog ĉega većina te hrane mora bitj SIROVA, nekuhana i nepreraĊena. Mi ne moţemo istovremeno imati ţivot i smrt. Gdje ima ŢIVOTA tu ima ENZIMA. ENZIMI nisu osjetljivi na temperaturu iznad 50 celzijusijevih stupnjeva. Iznad 52 celzijusijevih stupnjeva postaju usporeni i nepokretni isto kao što i ljudsko tijelo u toploj kupki postaje opušteno. Na temperaturi od 60 celzijusijevih stupnjeva ţivot ENZIMA nestaje oni su mrtvi. U sjemenju se enzimi nalaze u uspavanom stanju i pod pravim uvjetima oni ostaju u stanju odgoĊene probuĊenosti (ţivosti) stotine i tisuće godina. Ĉinjenica je da su u najsjevernijim djelovima zemlje u Sibiru i drugim glacijalnim predjelima pronaĊena tijela pretpovijesnih ţivotinja koja su trenutno bila zaleĊena u kataklizmama prije 50 000 tisuća godina. Nauĉnici su pronašli da njihova tijela sadrţe veliku koliĉinu enzima i kada su oni dovedeni do tjelesne temperature ti enzimi su postajali aktivni. Dakle to dokazuje da ENZIMI mogu ostati saĉuvani na bilo kojoj niskoj temperaturi bez odumiranja. Ţivot kao ŢIVOT se ne moţe objasniti,

tako ENZIME opisujemo kao Kosmiĉku Energiju PRINCIP ili vibraciju koja pospješuje kemijsko djelovanje ili promjene u atomima i molekulama uzrokujući reakciju bez da se sami ENZIMI mijenjaju, uništavaju ili da budu iskorišteni u tom procesu. Drugim rijeĉima ENZIMI su katalizatori i kao takvi oni pospješuju akciju (djelovanje) ili promjene bez da se oni sami mijenjaju. Sa ovim kratkim objašnjenjem bolje ćeš cijeniti vrijednost, razlog, logiku i razumni izbor hrane kojom ćeš nastojati hraniti svoje tijelo, ne samo hranu u sirovom stanju, već i hranu koja se priprema tako da se ne umanjuje njena vrijednost da bi bila ispravna i vrijedna hrana za tvoje stanice i tkiva. Takva hrana mora tvoje tijelo hraniti na najbrţi i najefikasniji naĉin. Veliki Zakon Ţivota je OBNAVLJANJE (ponovno punjenje). Ako ne jedemo onda umiremo. Isto je tako sigurno da ako ne jedemo onu vrstu hrane koja će naše tijelo hraniti i izgraĊivati da će mo ne samo prerano umrijeti, već uz to i patiti. Opskrbljujući svakodnevno naše tijelo sa elementima od kojih se ono sastoji moţemo biti potpuno zdravi i istovremeno omogućiti mislima i svijesti da obuhvate i druga dijela našeg bića, a to su Um i Duh. Mi moţemo jesti najfiniju i najhranjiviju hranu, ali to neće sprijeĉiti raspadanje tijela ako smo obuzeti ogorĉenošću, strahom, brigom, nezadovoljstvom i negativnim stanjima uma. Zdravlje je neosporivi temelj za zadovoljstvo u ţivotu. Svaki uţitak ili uspješnost se zasniva na cjelovitosti tijela i vitalnosti. Ishrana mora biti vitalna (ţiva) ili ORGANSKA, a soli i mineralne materije moraju biti vitalno organske da bi ih ljudsko tijelo moglo asimilirati za obnavljanje i izgraĊivanje tjelesnih stanica i tkiva. Zrake SUNCA šalju bilione atoma u biljni i ţivot‚ pri tome aktivirajući ENZIMI i pomoću ove energije biljke mijenjaju neorganske (mrtve) elemente u ORGANSKE ili hranu koja sadrţi ţive elemente. Zahvalimo istraţivanjima nauke što nam je omogućeno da analiziramo i toĉno spoznamo elemente koji se nalaze u raznim vrstama hrane, tako da bi ih mogli uskladiti sa potrebama našeg tijela. Naše tijelo je napravljeno od mnogih atomskih elemenata, a osnovni elementi su: Kisik, ugljik, vodik, dušik, kalcij, fosfor, kalij, sumpor, natrij, magnezij, ţeljezo, jod, klor, fluor, silikon, mangan.

Osim u sluĉajevima nesreća sav oporavak i regeneracija našeg tijela mora proizlaziti iz samog tijela. Ako krvotok, stanice, tkiva, organi, ţlijezde i svi ostali djelovi tijela ne sadrţe ove elemente u njihovom pravom omjeru, ili ako nedostaje bilo koji od ovih elemenata tada je tijelo van ravnoteţe i dolazi u stanje koje se naziva Toksemija što jednostavno znaĉi zatrovanost (zagaĊenost). Da bi odrţali i obnovili pravu ravnoteţu zdravlja većina hrane koju jedemo mora sarţavati ţive, vitalne, organske elemente, a oni se nalaze u svjeţem sirovom povrću, voću, orasima i sjemenju. Kisik je jedan od najvaţnijih elemenata, kada se hrana skuha onda izgubi kisik koji sadrţi u sebi. Enzimi se unište na temperaturi od 60 stupnjeva celzusijevih i najveći dio vitalne sile koja je potrebna za ishranu nestaje i rasipa se. Ĉinjenica da su generacije i generacije, milioni i milioni ljudi ţivjeli na kuhanoj hrani i još ţive, a vrlo malo na sirovoj ne potvrĊuje da su oni bili ţivi jedući kuhanu hranu. Isto je tako ĉinjenica da je njihova egzistencija u propadanju bili oni toga svijesni ili ne. Inaĉe zašto je tolika guţva u bolnicama, zašto se troši milione i milione dolara godišnje na sredstva protiv bolova, ZAŠTO ima tako mnogo sluĉajeva srĉanih smetnji, šećerne bolesti, tumora emfizema prerane starosti i prerane smrti itd? Naš Tvorac je dopustio da ljudsko tijelo posjeduje ogromnu toleranciju i izdrţljivost prije nego li ono bude kaţnjeno (bolešću). Kad god jedemo nešto što nije dobro za nas ili nešto što je neuskladivo sa našim potrebama i ravnoteţi u ishrani mi patimo. Mi smo upozoreni na to i kaţnjeni bilo bolom ili grĉevima koji nas vode prema bolesnom stanju ili moţda bilo kojoj bolesti sa kojom je zahvaćeno ĉovjeĉanstvo. TO se ne mora ispoljiti trenutno niti se mora trenutno opaziti. Zbog toga što tijelo posjeduje veliku rnoć izdrţljivosti mi ćemo ĉekati danima, mjesecima i moţda godinama prije nego li se dogodi retribucija (reakcija) Prirode zbog kršenja Njenih Zakona i dovede do bolesti i patnje. Jednom kada smo otkrili Prirodni naĉin za ponovno ozdravljenje i odrţavanje našeg Zdravlja na višoj razini vibracija i kada smo doţivjeli blaţenstvo koje je proisteklo iz spoznaje te to svakodnevno upraţnjavali, tada nam mora biti ĉudno i ţao što tako mnogo ljudi ne ţeli da promisli i shvati (još manje da primjeni) Zakone Prirode - Zdravlja već se i dalje namjerno i polagano prepušta stanju zatrovanosti i propadanja, kada je dovoljno malo prouĉavanja koje je povezano sa mentalnom ĉvrstinom da im pomogne da odstrane prerano i ĉesto bolno raspadanje (tijela).

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U SVIBNJU...

SVIBANJ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, želim vam sretnu i blagoslovljenu nedjelju. Lp

  26.05.2024. 07:00h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  L.P.

  16.05.2024. 16:58h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav dragim povratnicima. Lp

  16.05.2024. 08:14h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Svuda pođi - Magicusu dođi.

  14.05.2024. 22:42h
 • Član vanessavanessa

  .♥♪♫♫♪♥♥❤️ ☕ ☕♥ Lp dragi moji Magicusi uvijek je lijepo vratiti se

  14.05.2024. 16:40h
 • Član bglavacbglavac

  Drage mame, sretan vam vaš dan . Neka vas partneri i djeca vole najviše na svijetu. Sretne mi bile drage mame. LP

  12.05.2024. 07:57h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, sretan i radostan vam ovaj dan. Uživajte i odmorite se. Lp

  01.05.2024. 07:55h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

TERAPIJA SIROVIM SOKOVIMA OD POVRĆA - ZAŠTO NE JESTI POVRĆE