Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član rea

Upisao:

rea

OBJAVLJENO:

PROČITANO

2079

PUTA

OD 14.01.2018.

TAPKANJE - Česta pitanja i odgovori

TAPKANJE - Česta pitanja i odgovori
Pitanje „ Kako EFT pomaže sportistima?“ Ako pitate bilo kog uspešnog atletu, reći će vam da je njihovo mentalno stanje kritično za njihov uspeh.Razlika izmedju dobrih i loših dana za jednog atletu je gotovo uvek vezano za emotivne uzroke. Izuzev u slučaju bolesti, atleta uvek ima isto telo koje zna veštine koje treba da izvede na terenu na kom izvodi svoje veštine. Jedina razlika u rezultatima je vezana za efekte emocija na njegovo telo.

EFT na jednoj strani Izjava otkrića

“Uzrok svih negativnih emocija je poremećaj u energetskom sistemu tela.“

EFT ukratko

Zapamtite osnovni recept. Koristite ga za bilo kakav emocionalni ili fizički problem, tako što ćete prilagoditi na odgovarajući način afirmaciju postavke i podsetnu frazu. Budite specifični gde god je to moguće i ciljajte EFT na specifične emotivne događaje u nečijem životu, koji se mogu nalaziti u pozadini problema. Gde je neophodno budite uporni dok svi aspekti problema ne nestanu. Probajte na svemu!!!

Osnovni recept

1. Postavka...

Ponovite 3 puta sledeću afirmaciju:

"Iako imam ovaj ________ ,

Ja duboko i u potpunosti prihvatam sebe."

dok bez prestanka trljate “bolnu tačku”, ili tapkate na “karate tačku”.

2. Sekvenca...

Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledećih energetskih tačaka dok ponavljate podsetnu frazu na svakoj tačci

OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT

3. 9 Gamut Procedura...

Neprekidno tapkajte Gamut tačku dok odrađujete svaku od ovih aktivnosti:

(1) zatvorite oči (2) otvorite oči (3) pogled desno oštro na dole (4) ) pogled levo oštro na dole (5) kružite očima na jednu stranu (6) kružite očima na drugu stranu (7) hamujte 2 sekunde neku melodiju (8) brojte do 5 (9) hamujte 2 sekunde neku melodiju.

4. Sekvenca (ponovo)...

Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledećih energetskih tačaka dok ponavljate podsetnu frazu na svakoj tačci

OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT

Beleška: U sledećim krugovima, afirmacije postavke i podsetne fraze su prilagođene tako da odražavaju činjenicu da radite na ostatku problema.

Česta

Pitanja i odgovori

o EFT-u

Neki ljudi su zapanjeni onim što vide da se postiže sa EFT-om. Njihova pitanja su otvoreno puna entuzijazma.

Drugi opet ne znaju kako tačno da reaguju, jer je EFT u suštini u suprotnosti sa većinom njihovih verovanja o ličnom razvoju. Njihova pitanja sadrže element obazrivosti... kad da su polu otvoreni jer još uvek imaju potrebu da zaštite njihova postojeća verovanja.

Bez obzira odakle dolaze, ova pitanja su važna za vašu edukaciju o EFT-u, zato što vam pomažu da popunite bilo koje praznine koje imate a vezane su za njegovo razumevanje. U tom cilju, ovde dajem odgovore na standardna pitanja koja sam dobijao tokom godina.

Pitanje „Kako se EFT razlikuje po svojim rezultatima od brzog „fiksiranja“?

Ova etiketa „brzo fiksiranje“ nosi sa sobom negativnu konotaciju koja se često koristi da bi se etiketirala neka isceljujuća tehnika koja je pod znakom pitanja i deluje više kao prevara.Ovaj termin ide ruku pod ruku sa terminom „prevarant“ i zato kada se koristi, veoma često sa sobom nosi pomisao na nešto sumnjičavo, gde je potrebno biti obazriv.

EFT često pruža brzo oslobađanje brojnih emotivnih i fizičkih poremećaja bez toga da zaslužuje negativnu etiketu “brzog fiksa“. Ovo je očigledno bilo kome ko prati istoriju slučajeva u ovom kursu, a još je više očigledno studentima koji su iskusili rezultate iz prve ruke. Ja koristim termin brzo oslobadjanje, umesto brzog fiksiranja , da bi u suštini preneo istu ideju, ali bez negativne konotacije.

Ovde je važno zapaziti: tokom istorije, različite iseliteljske tehnike svih vrsta su obično bivale spore i neefikasne sve dok se ne pojavi neko ko pronadje stvarno sredstvo za određeni problem. Kada se stvarno pronađe, sve se tada menja i stari metodi postaju deo prošlosti.

Tipičan primer ovde je slučaj polia. Dok nije otkrivena Salkova vakcina Poliomyelitis se smatrao neizlečivim i svi lekovi i terapije uključujući i gvozdena pluća su korišćena da se pomogne onom koji je patio od tog obolenja. Ti lekovi i terapije nisu mnogo pomagali. Pomagali su samo do izvesnog stepena da se ukloni određena nelagodnost i neka

dugoročna oštećenja uzrokovana bolesti. I to je sve.

I onda se pojavila Salkova vakcina. Sa njom su nestali i svi neefikasni pokušaji iscelenja polija i zamenjeni su sa pravim sredstvom. To je zaista bio “brz fiks“, ali bez negativne konotacije. Iskorenjavanje polija je samo jedan primer gde su neefikasne metode ustuknule pred efikasnim sredstvima. Penicilin, na primer, je bio još jedan „brzi fiks“, čudotvoran lek koji je pružao instantna isceljenja za bolesti koje su išle u rasponu od disajnih oboljenja do gonoreje.

Primera ima puno, naravno, ali suština je da ova procedura zamenjuje sve neefikasne tehnike koje se koriste u emotivnom zdravlju. Činjenica da one daju brzo oslobađanje od naizgled teških emotivnih problema je impresivan dokaz da one predstavljaju pravo sredstvo. Ako bi im trebalo puno vremena za malo rezultata tada bi one pripadale jednoj o tih tehnika koje su deo prošlosti.

Ali to nije slučaj. One pogadjaju suštinu i deluju onako kako pravo sredstvo treba da deluje. Brzo, lako i daje stalne trajne rezultate.

Pitanje : Da li su rezultati trajni?“

Ovo pitanje često prati prethodno pitanje o “brzom fiksu“. Na kraju krajeva, logika nam govori da bilo koji problem koji može da se reši tako brzo mora da je privremen.Trajni rezultati, po mišljenju mnogih ljudi, moraju se postizati procedurama tokom dugog perioda vremena.

Ne, to nije tako. Rezultati EFT-a su obično trajni.

Istorija slučajeva u ovom kursu je ispunjena svedočanstvima ljudi koji su dobijali trajne www.TehnikaEmocionalneSlobode.com 39

rezultate... čak i kada je problem rešen i u veoma kratkom vremenu. To je još veći dokaz da EFT pogadja pravi uzrok problema. U suprotnom, sredstvo ne bi delovalo trajno.

Ali ipak zapamtite da ipak ne može da deluje na sve kod svakoga. Neki problemi deluju da se javljaju ponovo i to obično uzrokovano različitim aspektima vezano za originalan problem koji se kasnije pojavljuje. Iskusan student EFT – a će prepoznati ovo, jer jednostavno će primeniti osnovni recept na novi pojavljeni aspekt. Iskusan student će takodje razbiti problem na specifične dogadjaje i primeniti EFT na uzroke koji su u pozadini.Tokom vremena, kada su svi aspekti i događaji odrađeni, problem obično nestaje u potpunosti i ne vraća se.

Pitanje :“ Kako EFT rešava emotivne probleme koji su veoma intezivni, ili su prisutni kod ljudi već dugo vremena?“

Na isti način se radi sa svim emotivnim problemima.

Za EFT, intezitet problema i koliko dugo je prisutan problem nije važno. Uzrok je uvek poremećaj energetskog sistema i koristi se osnovni recept da bi se izbalansirao poremećaj i da bi se dobilo oslobađanje... bez obzira na težinu slučaja. Ovo pitanje nastaje zbog verovanja da intezivni ili dugotrajni problemi su mnogo “dubljih korena“ nego neki drugi problemi. Zbog toga treba više napora da ih se oslobodi. Ovo deluje veoma logično kada se gleda iz ugla konvencionalnih pristupa, zbog toga što su konvencionalni pristupi takvi da ne deluju direktno na sam uzrok.

Konvencionalni pristup teže da ciljaju određene memorije i druge mentalne procese i ignorišu energetski sistem (gde u stvari leži pravi uzrok). Kada se postiže spor napredak, tada se najlakše optužuje problem tako što se kaže da je duboko ukorenjen, ili iz nekog drugog razloga je teško raditi sa njim. Na taj način konvencionalni pristupi mogu... i to i čine... objasniti svoje ne efikasne rezultate.

Kada EFT zahteva upornost , to nije zato što su veliki inteziteti, ili zbog dužine trajanja problema. To je obično zbog kompleksnosti problema. Kompleksnost u EFT-u znači postojanje nekoliko aspekta problema gde svaki od njih mora da se oslobodi pre nego što se doživi poptuno oslobađanje problema. Aspekti su pokriveni više puta u ovom priručniku, video materijalu i audio materijalu.

Primedba:

Ovi komentari ne moraju da se odnose na ozbiljne mentalne bolesti. Primena EFT na takve probleme je pokazana korisnim, ali treba samo da se koristi od strane profesionalaca koji su edukovani u toj oblasti.

Pitanje: Kako EFT izlazi na kraj sa nečijom potrebom da razume problem?

To je jedan od najzapanjujučih karakteristika EFT-a. Promena u klijentovom razumevanju problema se dešava istovremeno kako se rešava i problem. Nakon korišćenja EFT klijenti govore o svom problemu sasvim drugačije. Stavljaju ga u jednu zdravu perspektivu. Jedna tipična žrtva silovanja, na primer, ne nosi sa sobom više duboki strah i nepoverenje prema muškom svetu. Obično žrtva može da vidi da onaj koji ju je napao ima problem i da mu je potrebna pomoć.

Ljudi koji na primer koriste EFT da bi se oslobodili osećaja krivice, više nemaju potrebu da se optužuju zbog bilo čega što im je inicijalno stvorilo osećaj krivice. Bes se pretvori u objektivnost. Onaj koji ima preteranu tugu zbog gubitka voljene osobe može to nakon rada sa EFT-om da vidi gubitak osobe na jedan zdrav i miran način.

Obratite pažnju kako vi i drugi reagujete na prethodne probleme i tada ćete videti šta sam mislio da kažem. Vaše razumevanje se menja kako dolazi do oslobađanja problema.

Ovde je konačna beleška o tome kolika je moćno dejstvo EFT-a na promenu razumevanja problema. Na stotine i stotine ljudi sa kojima smo Adrijana i ja radili i pomogli im sa EFT-em niko od njih nikada nije tražio da bolje razume njihov problem. A i zašto bi? Nema potrebe.

Pitanje „Kako EFT izlazi na kraj sa stresom, i anksioznošću?“

U EFT, stres i anksioznost imaju isti uzrok kao i sve druge negativne emocije... poremećaj u telesnom energetskom sistemu. Spram toga, radi se na isti način sa osnovnim receptom kao i sa drugim emotivnim problemom.

Anksioznost ima posebno značenje u kliničkoj psihologiji. Ono se odnosno na intezivan strah kom nedostaje uzrok ili specifična opasnost. U www.TehnikaEmocionalneSlobode.com 40

EFT mi, medjutim, dajemo mnogo širu definiciju koja uključuje da je to generalano stanje nelagodnosti koje je poznatije pod nazivom anksioznost. Po toj definiciji, stres i anksioznost spadaju u istu kategoriju.

Stres i anksioznost teže da budu stalni problemi, zbog toga što su okolnosti koje ih kreiraju stalno prisutne. Na primer, maltretiranje u porodici ili stresan posao su samo dve, od dugačke liste mogućnosti koje stvaraju akcioznost. EFT, naravno, ne može da deluje na okolnosti, ali je važna pomoć za smanjenje anksioznog reagovanja. U većini slučajeva, EFT će trebati da se koristi uporno verovatno svakodnevno, zbog stresnih okolnosti koje se svakodnevno javljaju.

Posle određenog vremena trebalo bi da primetite da su vaše reakcije na teške situacije mnogo smirenije.Ono što se dešava oko vas jednostavno vas ne uzdrmava toliko. Smejete se više nego ranije. Vaše zdravlje se popravlja i život vam deluje lakši.

Pitanje „ Kako EFT pomaže sportistima?“

Ako pitate bilo kog uspešnog atletu, reći će vam da je njihovo mentalno stanje kritično za njihov uspeh.Razlika izmedju dobrih i loših dana za jednog atletu je gotovo uvek vezano za emotivne uzroke. Izuzev u slučaju bolesti, atleta uvek ima isto telo koje zna veštine koje treba da izvede na terenu na kom izvodi svoje veštine. Jedina razlika u rezultatima je vezana za efekte emocija na njegovo telo.

Svako, uključujući atlete, ima određena negativna razmišljanja i sumnje u samoga sebe. Do sada vam je sasvim jasno kakvi su efekti negativnog razmišljanja i kako remete telesni energetski sistem i uzrokuju negativne emocije. Ove negativne emocije se pojavljuju u telu na različite načine (lupanje srca, suze, znojenje, itd.) i one takođe uzrokuju određene tenzije u mišićima.

Za atletičare vreme je sve i čak i najmanja tenzija u mišićima deluje na vremenski faktor. Udaranje bezbol lopte, teniske lopte, ili golf lopte zahteva perfektno vremensko podešavanje i čak i tri milimetra razlike od jednog do drugog udarca mogu da znače ili izuzetna serva, odnosno udarac u mrežu ili ...dobijanje ili gubljenje poena. I to tako ide.

Atlete su veoma svesne ovih problema i mnogi od njih iznajme sportskog psihologa da im pomogne u ovome pogledu. Negativne emocije, čak i najblaže, čak i one podsvesne, mogu biti kritične za dostignuća jednog atlete.

EFT omogućava fantasticno efikasna rešenja za ovaj problem. Namena osnovnog recepta je da neutrališe negativne emocije i njihov efekat. Jedan od najčešćih rezultata koji se postižu je da se ljudi osećaju relaksirano, što drugim rečima znači da je tenzija nestala iz njihovih mišića. Ovo je idealna situacija za atletičare, jer to neutrališe bilo kakvu ne potrebnu tenziju koja je u mišićima, bez toga da pogađa ostatak njihovih atletičarskih sposobnosti.

To ustvari dozvoljava da se njihov kompletan potencijal ispolji bez toga da bude saboritan sa nekim otporom koji postoji u mišićima.

Pitanje „Zašto EFT daje iznenađujuće dobre rezultate kod fizičkih problema?“

Ovo je lako za razumeti kada se posmatra u svetlu stavova koji se sve više javljaju u smislu postojanja veze uma i tela. EFT pruža fantastični dokaz ove veze. Koji dokaz treba da bude očigledniji nego onaj da posmatramo promene i u umu i u telu koje se dešavaju kao razultat tapkanja telesnog energetskog sistema.

Ali, dokazi idu i dalje od toga. Primena EFT-a za emotivne probleme obično donosi prestanak problema. Problemi sa disanjem nestaju, glavobolje nestaju, smanjuju se bolovi u zglobovima, simptomi multipleks skleroze se popravljaju. Godinama sam bio svedok ovih fenomena. Lista fizičkih poboljšanja koja nastaju korišćenjem EFT-a je beskonačna. Logičan zaključak iz ovoga je da EFT efikasno deluje na emotivne doprinosioce fizičkim simptomima. Jednom kada se emotivni doprinosioci uklone, tada i simptomi nestaju. Postoje naravno i oni koji veruju da emotivni i mentalni procesi su jedini razlog njihovih fizičkih problema. Ja ne znam kako to da dokažem, ali ono što vam nudim ovde je očigledna činjenica da emocije u najmanju ruku značajno doprinose fizičkom zdravlju. EFT je efikasno sredstvo za oslobađanje tih problema.

I konačna napomena na ovu temu. Možda se pitate šta se dešava “iza emotivne scene“ kada primenjujete osnovni recept , direktno na fizičke www.TehnikaEmocionalneSlobode.com 41

simptome, kao na primer za glavobolju, bez toga da ste doveli do nule specifičnu emociju. Drugim rečima, ako je fizički simptom prouzrokovan nekim emotivnim problemom, tada se pitamo zašto fizički simptom nestaje kada ne delujemo na specifične emocije?

Ne mogu vam sa sigurnošću reći. Ima mnogo toga što treba da naučimo o ovim tehnikama u budućnosti. Siguran sam da će doći do uzbudljivih otkrića na mnogim poljima. Za sada, verujem da podsvest izbaci emotivne probleme koji su doprinosioci uzroka fizičkom simptomu. Primenom osnovnog recepta , automatski će se delovati na emocije.

Pitanje “ Kako da ostanem u toku sa najnovijim dostignućima u EFT?“

Iako možete dobiti impresivne rezultate sa EFT-om, treba da znate da je ovo samo početak. EFT je u mogućnosti da postigne mnogo više nego što ćete naučiti u ovome kursu. Evo Vam tri izvora informacija

1) www.emofree.com/a/?2187/2 lista naprednih video materijala

2) www.emofree.com/a/?2187/8 opis nekih od poslednjih tehnika i pronalazaka

3) www.emofree.com/faq.htm lista čestih pitanja

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U STUDENOM....

STUDENI...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Broj je velik ali je aktivnost mala......

  28.11.2023. 08:01h
 • Član iridairida

  12 200 članova...

  26.11.2023. 11:39h
 • Član vanessavanessa

  Hvala uz puno Božjeg blagoslova

  25.11.2023. 18:15h
 • Član vanessavanessa

  Hvala unaprijed Irido ♥♪♫♫♪♥♥❤️ ☕ ☕♥

  25.11.2023. 17:26h
 • Član iridairida

  hahaha, Edine, kasnim samo jedan dan..., ali je barem kiša prestala...

  22.11.2023. 12:00h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Pa...hajde da prekinemo tišinu. Dobar dan - kišan dan.

  21.11.2023. 12:51h
 • Član bglavacbglavac

  Potpuna tišina na chatu. Više nitko nema vremena za razgovor. opustite se ljudi.LP

  16.11.2023. 08:17h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

TAPKANJE - Saveti kako primenjivati EFT TAPKANJE - Istorija slučajeva