Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član Safiris

Upisao:

Safiris

OBJAVLJENO:

PROČITANO

2400

PUTA

OD 14.01.2018.

ASPEKTI MARSA, JUPITERA, SATURNA, URANA, NEPTUNA

ASPEKTI MARSA, JUPITERA, SATURNA, URANA, NEPTUNA

ASPEKTI MARSA

MA O MA ozljede već pri ljubljenju i prvom koitusu. Ne trpe se dugo. 120 brzo se povjeravaju po pitanju strasti, međutim izbjeg­nu dodir, saradnja dobra. 90 brzo dođe do nesporazuma, pa i za nevažne stvarčice. Kod mlađih žestok izazov; defloracija nasilna. Za brak nikako; brzo se istroše; neujednačenost akta; izazivaju nesloge. Od početka se razvijaju mržnje pa sve jače, do smrti ne izdrže.

MA O JU agresivne veze ali i relaksacija. JU više trpi pa brže otkrije da brak ne valja. Jogunasti MA odluči se na rastavu. Što duže traje, mržnja dalje raste. 120 ojačava vezu ali ne na bazi erosa. Rade neki posao, akcija, sport. Koitus izbjegavaju. Oba su optimisti pa mogu izdržati. 90 ne idu nikako skupa, startaju u zao čas, napori neusaglašeni, brzo se odvoji u spavaćoj sobi. Vjernost tražiti ne­moguće razdvaja ih i pogled na svijet i pogled na krevet.

MA O SA opasno ako su oba jaki, česti oblik nesretne ljubavi. SA šuti o svojim namjerama, MA ih brzo ispoljava. Što dalje idu za­jedno to je dubioznija i opasnija veza. 120 mogu izdržati dugo ali uz goleme napore. Kod prve intimnosti dugo se drže za ruke, pi­paju, lome. Pravog erosa nema, ali ima zajedničkog utroška snaga,

preuzimanja obaveza pa i pored ljutnje sve nekako gura dalje. 90 katastrofalni aspekt, jedan hoće da teroriše drugi mrzi teror, uz najbolje namjere svaka saradnja svrši loše. Menadske svečanosti; mučenja. U početku ih povuče strast,ali — jednom se s materom spava. U samom aktu se osjeća kako jedan želi slomiti drugoga; tajni erotski sadizam i osveta. Nekad je sve to nesvjesno; često do­zive zajedničke katastrofe. Čim naš instinkt otkrije opasnost, treba

MA O UR nagla veza, eros prasne i splasne. Susreti u katastrofama; nekad nagli, čak sa koitusom, ali raskid odmah da se više nikad ne ponovi. Ponovni su susreti sve nesretniji. 120 neželjena veza; jedna strana hoće odmah, druga odbija. I obratno. U erosu se nešto prekardaši. Nekad podnošljiv politički brak. 90 željena a ne­uspjela avantura. Utoliko bolje. Ovaj aspekt razara i druge dobre.

MA O NE za umjetnike zanimljiva veza; romantika, primjesa nekog stranog erosa. U braku poseban način života, skrivene želje, ma­nevri, perverzije, izdaje; saradnja po pitanju droga. 120 fantastični zajednički planovi ali nesređene akcije. Razni interesi, nespora­zumi, posegnu u nedopušteno i profanišu se. 90 seksualne anoma­lije, traže umjetna sredstva, posebne poze, afrodizijak, žedne ot­kriti nešto posebno. Zagonetan gubitak ljubavi.

MA O PL brutalna veza, teror, nadmetanje, sadizam, tjeranje do iz­nemoglosti. Jako opasno ako ima još malefika.

ASPEKTI JUPITERA

JU O JU džentlementski sporazum; do ikoje granice: Peting?, Ne-iking? O. K. 120 sretna veza ali više za planove, financije, puto­vanja. 90 slabo veže ali je značajno. U braku zbog taštine. Nikad ne škodi; dobar aspekt u 7. polju.

JU O SA polako pristupe i stvaraju veliko povjerenje. Ako je re­cipročno, veza neraskidiva. Optimizam. Vežu ih starine, tradicija, politika, nauka; od starih zdanja izgrađuju nova. 120 zamah na ve­liko, posebno u ekonomiji. 90 krupni uspjeh na domaku a u zadnji čas prepreka: Zakon, vjera, običaj; jake moralne krize. Dugo pod­nose i rade, 'trpljenje i trapljenje, tek pod starost ostvare sreću.

JU O UR nagaze na krivi put koga se nije lako osloboditi. Daleko­sežni planovi, spekulacije, lutrije, politika, a slučaj sve briše; veza nenormalna. Oscilacije sreće bilo u ljubavi, s djecom ili ekono­mijom. 120 neočekivani dalji putovi, lutrija, romantika, igranja imovinom. 90 ne zaustavljaju se u kocki do katastrofe; fanatična ljubav do samouništenja; sukob sa zakonom, vjerom i si.

JU O NE samaritanska ljubav, prikazivanje ljubavi višom nego što jest; zajedničke obmane, loš upliv vjere, mučan i neobičan za­jednički život. 120 dvoje zanesenjaka, eros pretvoren u snove, ne-do'hvatni planovi, nepotrebni putovi, specijalni koncept sreće. 90 nezdrave emocije, izdaja ideala, razočaranje zbog velikih nada, tajno vjenčanje, kule u zraku, mistična veza.

JU O PL egzaltirane veze koje vuku na neki presmioni cilj.

ASPEKTI SATURNA

SA O SA vrlo težak kontakt naročito u vodenim znacima. Nema lju­bljenja, neko čudno psihološko usmjerenje. Kod učenih divljenje svom drugu; kod običnih seljački brak. Smisao za tegobe, abnor­malna vjernost, hlade se, mrze se i trpe se. 120 eros bez smisla aJi duga saradnja na materijalnom polju. 90 odbijaju se, ne odgovara ukusu, ne trza, udaljava.

SA 0 UR nesvakidašnja veza, krupni planovi bez pokrića. Nekad zajedničke prirodne katastrofe. 120 bez ikakva srama ulaze u in­timu ma gdje. Jače veze u pronalascima, psihologiji, industriji. Ako su stranci, veza čudesno jaka, bezobzirna, nezakonita. 90 hladni pristup, odbijanje. Ako ima erotskih aspekata, onda ovaj uskrati zadovoljstvo. Naročito opasno sa tuđim partnerom. Životno opa­sno.

SA 0 NE konfuzna osjećanja, ne mogu se ušaltati u normalne veze, ljubav anarhista. 120 brak za mistićare. 90 veze abnormalne i opas­ne; mađijski brak, crna misa, povod za provalu mržnje, zagonetne smrti.

SA 0 PL duševno se razaraju istražujući prošlost, mučeći sadaš­njost. Opasno se baviti mistikom; u težim slučajevima pripremljena zajednička smrt.

ASPEKTI URANA

x

UR O UR rijetko što uspije. Treba uporediti druge aspekte. 120 želja i neuspjeh zajedničkih avantura, ostaje jedva romantična uspo­mena. 90 nenadani sukobi, zajednička stradanja.

UR 0 NE ekscentrična veza, crna umjetnost, pseudonauka, parapsi-hologija i si. Erotski slabo i nastrano. 120 jedan ostane kratkih rukava; manje opasnosti. 90 više opasnih zabluda; bolje je ne započeti  igru;   eros  teži  razvratu,  perverziji,  pometnji.

UR 0 PL opasne rabote sa magijom, hipnozom, perverzijom; sjede na buretu baruta i puše.

ASPEKTI NEPTUNA

NE O NE skoro ne djeluje. 120 ljubavna obmana. 90 isto, plus potajna mržnja.

NE O PL dva mjesečara ili sektaša; porazan uplis na eros, srozava­nje ljepote, asketsku bičevanje, duševne katastrofe, manije. Crne mise.

PROVJERA ASPEKATA

SOKRAT : PLATON, isti sunčani znak, isti Aseendent; sloga dubio-zna. Sokrat je siromah, uz narod i mladost; Platon je aristokrat, bogat,

reakcionaran, voli metafiziku. Zašto se vole takva dva tipa Jer su me­đusobni aspekti SO O VE, MO 60 VE, JU 120 JU.

BRACHE : KEPLER, prvi je junker a drugi činovnik, ali oba vole astronomiju i astrologiju. Zašto se mrze? MA 180 MA, ME 90 MA, SA 90 VE, PL 90 SA. Svađa je pukla u prvom susretu 4. 2. 1600.

GAVRILO PRINCIP: FERDINAND, SO 180 JU, VE O UR, SA 180 MA, SA O SA, i najgore MA O MO kao nož iu stomak.

PUTNIK : MIŠIĆ, dva slavna vojvode, sloga i povjerenje jer im je JU O SA. Ali prvi ima MA na 20 Strijelca, drugi na 20 Blizanaca (i blizu Belatrbc), dakle 180. Svađa je pukla kad je trebalo donijeti sud­binsku odluku MA. Marsovac Mišić sa svojom Belatrix hoće novo Ko­sovo, rat, slavu, smrt. Srećom je jaka okolina izabrala staloženijeg Putnika  i — put  preko Albanije.

Itd. Svuda će vam aspekti potvrditi prave uzroke. Zašto trpi kralj Petar radi svoja dva sina? Zašto princ od Velsa odbija krunu i ženi udovicu Siimpson? Zašto Hitler voli Evu Braun a ruska carica Raspu-ćina? Zašto Staljin sumnja u Tuhačevskog? . .. Kako neće? SA 180 SA, NE 180 MA. I tako redom. Pitanje je samo koji od dvojice više trpi? I to se zna. Trpi više onaj čiji je dobri planet napadnut lošim od pro­tivnika. Ako je njena VE 90 moj SA, prirodno je da pati ona, iako je njen SA 120 moja VE. Ako obojica u rx imamo MA 90 VE, onda smo oboje prikraćeni; emocije naglo izbijaju van, jedan istrči, želje ostanu prazne, ali trpi više VE. Evo nekoliko primjera: MA 90 MA sili nas da tražimo protivnika, da mu dokazujemo kako je on gluplji, nema pravo itd., i ako su oba marsovski tipovi to vodi do dvoboja ili ubistva. (Nar. MA O Asc gdje gine Asc.) SA 90 SA prezire jedan dru­goga dok ne podmetne katastrofu, a ako su oba tip SA onda će se izmrcvariti.

SA 90 SO trpi drugi jer mu prvi potkopava položaj i čast. SA 90 MO trpi drugi zbog nepodnošljive hladnoće prvoga. Ako je drugi žensko, onda ga mrzi što je siluje, prezirući osjećaje. MO 90 MA trpi prvi, biva tučen, krvari, opasna defloracija i si. Ako je prvi muški, onda trpi radi njene ćudi, ispada, svađa itd. VE 90 MA ona ga želi ali on je muči ljubomorom; ili on trpi jer ona traži previše aktivnosti. Uvjek trpi bolji, dakle VE. VE 90 JU oba isu dobra planeta, nijedan ne trpi; zapravo trpe jednako jer taj aspekt goni na besmislene troškoe i oboje  financijski   ruši.

VE 120 NE prvi ne trpi odmah, aspekt je dobar, ali previše idea­lizira, misli da je drugome tijelo sveto, isčekiva dok se ne razočara. Ili NE 120 VE voli platonski ali smišlja ikako bi to lijepo tijelo razot­krio, razbucao; na kraju naravno više će trpiti drugi.

Erotski planeti mogu skrenuti čitav sudbinski put. Neki emotivni tipovi se nesretno zaljube i ne umiju se osloboditi obmane do smrti. Neki MA-tipovi ubijaju na hladnu pamet, jer osjete ela nisu bezbjedni dok živi onaj sa 90 MA, SA. Marija Antoaneta je zadrhtala kad je srela nekog mesara svog budućeg krvnika. »Fatalni tip« se osjeti, 90 MA, SA. I sve nas prevari: I prvi po-glcd, osjećaj, obećanje, poljubac, ikoitus, . . . sve, sve ali, ASPEKTI NIKADA. Ljudi osamljeni u kosmosu bi se ubijali ako bi imali imalo loših aspekata malefika. Ali u »Apolo 17« idu: Sernan rx 14. 3. 1932., Evan 10. 11. 1933. i Šmit 3. 7. 1935. — tri vodena znaka aspekti sunca 120.

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U LIPNJU...

LIPANJ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav, drago mi je da si ovdje. Lp

  13.06.2024. 22:00h
 • Član med.mlijekomed.mlijeko

  Pozdrav :)

  13.06.2024. 21:22h
 • Član iridairida

  da, lete dani...

  10.06.2024. 12:18h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav dragi magicusi. Novi tjedan je pred nama. Sretno!

  10.06.2024. 06:45h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi,, s današnjim danom imamo 60.009.286 pregleda . Dakle prešli smo šezdeset milijona pregleda. Za nas ovo je izvanredan broj posjeta. Budite mi dobro i uživajte u ovom danu. Lp

  06.06.2024. 05:20h
 • Član bglavacbglavac

  Sretan vam Dan Državnosti , dragi magicusi!

  30.05.2024. 06:59h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, želim vam sretnu i blagoslovljenu nedjelju. Lp

  26.05.2024. 07:00h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

ASPEKTI VENERE DEMON LILIT ZEMLJU OBAVIJA