Član vajran

Upisao:

vajran

OBJAVLJENO:

PROČITANO

2

PUTA

OD 14.01.2018.

SUKOB EMOCIJA I RAZUMA

Svako djelovanje čovjeka moguće je iz različitih perspektiva ocjenjivati pomoću niza proturječnih značajki, kao npr. da li je ono: ispravno ili krivo, subjektivno ili objektivno, egoistično ili velikodušno, humano ili nehumano, osobno ili zajedničko, misaono ili instinktivno, agresivno ili dobroćudno, s puno zavisti ili zadovoljstva, sa strahom ili samouvjereno, s mržnjom ili tolerancijom, netrpeljivo ili prijateljsko itd.

 

Većina ljudi ocjenjuje djelovanje drugih, a posebno samoga sebe, vrlo nekritički, instinktivno i subjektivno. Koji su stvarni razlozi da jedno misaono biće kakvo je čovjek, bez značajnije analize ponašanja tako loše ocjenjuje stvarnost? Osnovni je razlog, naravno, u genetskom naslijeđu čovjeka, ali vrlo značajan utjecaj, kako na nekritičnost ocjena, tako i na eskalaciju vlastitog negativnog ponašanja, svakako ima način njegovog odgoja u ranoj mladosti, jer odrasli čovjek vrlo teško mijenja svoje stavove ako nije u mladosti naučio da se preispituje i prema potrebi korigira.

 

 

Historia est magistra vitae?

 

Taj naslov priziva mnoge slučajeve iz povijesti, koji nisu nikad do kraja razjašnjeni u psihološkom smislu. Što se to događa u razvijenim društvima (civilizacijama), s visokom razinom humanosti, demokracije, ljubavi prema čovjeku, tolerancije i drugim pozitivnim osobinama društva, kada najednom, zbog poremećaja bilo kakve vrste, dolazi u vrlo kratkom vremenu do njihove propasti, gubeći pritom baš sve pozitivne značajke razvijene civilizacije, s prevladavanjem najnižih ljudskih strasti kod istih onih ljudi koji su bili nositelji te razvijene civilizacije. Nije potrebno posebno nabrajati staru grčku civilizaciju, Rimsko carstvo, civilizaciju Inka i mnoge druge, kod kojih se nakon izvjesnih poremećaja odjednom pojavilo ponašanje ljudi koje je bilo potpuno neprimjereno razini tih civilizacija, tj. kad ista generacija ljudi najednom promijeni svoje civilizirano ponašanje u destruktivno i uništi sve tekovine vlastite civilizacije.

Možda sljedeći primjer iz naše bliže prošlosti nije baš najpogodniji zbog neugodnih sjećanja mnogih ljudi, kao sudionika strašnih događaja u vrijeme domovinskog rata, ali radi uvjerljivijeg prikaza ipak ćemo ga spomenuti. Naime, bez obzira na ideologiju, bivša JNA je za vrijeme bivše Jugoslavije odgajala svoj kadar s puno humanosti i tolerancije prema čovjeku, s osnovnom strategijom njihove povezanosti s narodom i isključivom ulogom obrane naroda od eventualnog vanjskog neprijatelja. Nevjerojatno je da je tako odgojen kadar JNA gotovo «preko noći», u vrijeme domovinskog rata promijenio svoju humanost, toleranciju i svoju osnovnu zadaću pa je, umjesto obrane naroda, napao sam narod (ili njegov dio).

Također, vrlo je karakterističan pojedinačan slučaj čovjeka kojemu se u Hrvatskoj sudilo zbog zločina počinjenog u vrijeme domovinskog rata, a za kojega je njegova supruga na sudu izjavila da su optužbe na račun njezinog supruga potpuno izmišljene jer je on po karakteru takav čovjek koji ne bi «ni mrava zgazio». Mnogi su protumačili njenu izjavu kao tendencioznu, u svrhu obrane svog supruga, kako bi ublažila optužbu. No, boljom analizom mentalnog sklopa čovjeka i zbivanja u to vrijeme, možemo biti gotovo sigurni u točnost tvrdnje supruge o karakteru njenog supruga iz vremena prije svih tih događaja. Ali onda se, kao i kod prethodnih primjera, postavlja pitanje: što se to dogodilo u čovjeku da je «preko noći», od dobrog i miroljubivog čovjeka, postao zločinac?

Nadalje, radi bolje slikovitosti negativnih zbivanja kod ljudi, neophodno je navesti još jednu karakterističnu i latentnu pojavu baš u našoj zemlji. Ugroženost hrvatskog naroda u stvaranju svoje države za vrijeme raspada Jugoslavije i tijekom domovinskog rata, kao i mnogi zločini koji su se u to vrijeme dogodili, izazvali su kod mnogih ljudi u Hrvatskoj opću mržnju prema Srbima. Bilo bi normalno očekivati da će se, nakon završetka rata i stvaranja hrvatske države, polako smanjivati ta opća mržnja i sve više razvijati tolerancija. Ali to se baš ne može uočiti na još uvijek dosta velikom broju ljudi. No, dodatno se kod sve većeg broja ljudi, u nedostatku neprijatelja, javlja još jedna nova mržnja i netolerancija, koja se stalno potiče, čak i u političkim sferama i javnim medijima, a to je netrpeljivost prema «onima drugima», kao npr.: onima iz druge stranke, onima iz drugog grada ili regije, onima iz drugog sportskog kluba ili onim navijačima iz drugog kluba, pa čak i onima iz Europe, ili onima iz Amerike itd., stalno tražeći nove «neprijatelje», kako bi se na taj način liječile razne frustracije i dalje hranila mržnja.

Praćenjem javnih medija i izjava mnogih poznatih osoba iz javnog života, može se uočiti da je vrlo velik broj tih osoba pun mržnje prema nekome ili nečemu, bez pravih razloga i opravdanja za takvo ponašanje. No, posljedica je takvih istupa poticanje isto takvog raspoloženja kod šire populacije, posebno mladih, i njihovo destruktivno ponašanje, što ima izuzetno loše djelovanje na pozitivno i konstruktivno usmjerenje, kako pojedinaca, tako i cijelog društva za opću dobrobit.

 

 

Neaktivnost vodi u agresiju

 

Genetsko naslijeđe čovjeka, ugrađeno u njegovim instinktima za samoodržanjem, kao osnovnim elementima opstanka, a izraženo kroz emocionalnu sferu njegovog djelovanja, nezaobilazni je dio njegovog bića. Ono je u svojim osnovnim postavkama pozitivno za svakog čovjeka, jer djeluje motivirajuće, pokrećući brojne pozitivne značajke u čovjeku. Ali borba za sam život stvara želju za posjedovanjem i obranom sebe i svega vlastitog te zavist i ljubomoru prema onome drugome koji ima više ili bolje, ali i netrpeljivost prema svemu stranom. Podsvjesni strah i nesigurnost pojedinca izazivaju agresivnost i mržnju prema mnogočemu, pa čak i prema onome što njega niti ne ugrožava, a stvara potpunu osobnu nekritičnost, bježanje od stvarnosti i istine, podložnost manipulacijama od strane drugih te zaslijepljenost raznim idejama, imaginacijama ili mistikom.

No, misaoni dio ljudskog bića, koji ima svoju nezaobilaznu korektivnu ulogu, svojim analitičkim pristupom svakom svom emocionalnom stanju, osigurava korekciju svoga djelovanja, kako bi ga uvijek usmjerio u pozitivnom smislu, a u slučaju učinjene pogreške, napravio i neophodnu korekciju za buduće ispravno djelovanje.

Zbog neaktivnosti misaonog dijela ljudskog mozga u svrhu neprestanog preispitivanja i korekture svojeg vlastitog intuitivnog i emocionalnog djelovanja, dolazi do prevladavanja negativnih emocija kod pojedinaca te njihovog agresivnog i destruktivnog ponašanja, koje nanosi velike štete ne samo tom pojedincu, nego i njegovoj bližoj okolini, kao i društvu u cjelini.

Aktiviranje i razvitak misaonog dijela ljudskog mozga u svrhu kontrole vlastitih emocija, svakako je dio stečenih navika, dobivenih odgojem u najranijoj mladosti. Moglo bi se reći da je i u svjetskim razmjerima to «najslabija karika» odgoja mladih generacija, pa bi se gotovo sigurno moglo zaključiti da upravo tu leži najveći broj uzroka negativnih pojava, koje su se događale i još se uvijek događaju u cijelom svijetu pa i kod nas.

 

 

Odgoj i obrazovanje djece

 

Dobro je poznato da djeca u svojoj najranijoj dobi, čim progovore, na svaki postupak odraslih postavljaju pitanje «zašto?», pa čak i na svaki dobiveni odgovor opet pitaju «zašto?». To je početak razvoja misaonog dijela mozga u pokušajima upravljanja intuitivnim i emotivnim djelovanjem putem traženja razloga za takvu aktivnost te usmjeravanja same aktivnosti.

Međutim, djecu se premalo potiče da stalno i sve više postavljaju sve teža pitanja, i to ne samo drugima, nego i sebi. Sve više im se naturaju gotova životna rješenja, bez obrazloženja ili s problematičnim obrazloženjima, stavljajući ih pred gotov čin i učeći ih da prihvaćaju gotove životne obrasce, bez obzira na to kakvog su oni karaktera kao misaoni ili emocionalni proizvod. Takav odgojni pristup nedovoljno razvija misaonu funkciju kontrole intuitivnog i emocionalnog ponašanja kritičkim pristupom, kako prema djelovanju okoline, tako i prema vlastitom djelovanju, te stvara izvrsnu podlogu za svjesnu ili nesvjesnu manipulaciju takvim osobama od strane drugih, bez obzira na to u koje svrhe i s kojim namjerama. S druge strane, podsvjesni strah i nesigurnost kod takvih osoba potenciraju agresivnost i destruktivnost, s brojnim sekundarnim posljedicama vlastitog djelovanja, praveći neprocjenjivu štetu sebi, bližoj okolini i cijeloj zajednici.

 

 

Utjecaji na odrasle s tragičnim posljedicama

 

Odrasle osobe nižeg obrazovanja, a odgojene bez značajnijeg korištenja izuzetno važne kontrolne misaone aktivnosti mozga, djelujući intuitivno i emocionalno, neobično su dobar medij za prihvaćanje raznih utjecaja od strane političkih ili nekih drugih struktura s različitim namjerama, a u svrhu realizacije svojih ciljeva. Neophodno je pripomenuti da se slično događa čak i kod visoko obrazovanih osoba, iako su one gotovo sigurno u stanju analizirati svaku životnu situaciju, pa tako i negativno djelovanje okruženja na njih. No, takva analiza životnih situacija najčešće se ne događa, zato što kod njih aktiviranje misaone funkcije za kontrolu emocija iziskuje izuzetan napor pa, što zbog «linije manjeg otpora» (lijenosti), što zbog nekih drugih frustracija, prihvaćaju obrazac ponašanja nametnut od okoline. Naime, ta misaona funkcija mozga kod njih nije razvijena u najranijoj mladosti, da bi se gotovo automatski i bez napora mogla koristiti cijelog života, nego je naučena prekasno, nakon završetka razvoja samog mozga, pa njeno korištenje iziskuje posebne napore za takvu osobu.

Za dobivanje cjelovite slike društva neophodno je uzeti u obzir i poznate statističke podatke da gotovo četvrtina ljudi ima psihičkih smetnji, zbog kojih nisu objektivno u stanju ni analizirati, ni kontrolirati svoje postupke. Onda je sasvim jasno da posljedice neprimjerenog odgoja kod većine stanovništva upravo i daju takve rezultate, poznate iz prošlosti, a koji se neprestano ponavljaju, bez ikakvih naznaka da nas je povijest naučila kako treba živjeti i djelovati.

 

 

Teza o novom pristupu odgoju i obrazovanju

 

U svrhu mogućeg kvalitetnijeg pristupa životu, konstruktivnijeg ponašanja i bržeg napretka društva kao cjeline, neophodno je u društvu stvoriti potrebnu kritičnu masu ljudi s pozitivnim i konstruktivnim stavovima, ponašanjem i djelovanjem, kako bi oni bili pokretačka snaga cijelog društva. Za ostvarivanje potrebne kritične mase takvih ljudi neophodno je napraviti iskorak u stvaranju kvalitete kroz odgoj i obrazovanje u najranijoj mladosti, posebno zato što promjene koje se kod nas događaju u obrazovanju kroz Bolonjsku deklaraciju još više stvaraju prosječnost u masovnosti, bez poticanja natprosječnosti i kreativnosti, što nikako ne pridonosi bržim pozitivnim promjenama i napretku društva.

Nov pristup odgoju i obrazovanju mora se temeljiti na poticanju stalnog preispitivanja svega što se događa u okolini, društvu i nama samima, sa stalnim korekcijama vlastitog djelovanja prema pozitivnim smjerovima i nastojanjima za stalnim popravljanjem svega, jer ništa nije tako dobro da ne bi moglo biti bolje. U svemu tome osnovno je naučiti da uvijek treba krenuti od samoga sebe, korigirajući se i popravljajući se stalno, pa to onda poticati i kod svoje bliže i šire okoline. Takav konstruktivan pristup svojem djelovanju uvijek daje pozitivne rezultate i samoj osobi i okolini u kojoj osoba djeluje, što onda neminovno vuče naprijed širu zajednicu. Što se više takvih ljudi osposobi u svom djelovanju, to će društvo brže napredovati u pozitivnom smislu.

 

 

Osnovni elementi dopuna u odgoju

 

Radi boljeg uvida u potrebe stvaranja dopuna u programu odgoja mladih generacija, navest ćemo samo najosnovnije značajke takvih dopuna.

1. Analiza i ocjenjivanje raznih životnih situacija u društvu kroz različite proturječnosti:

• Ocjena pojedinih događaja gledajući ih iz različitih perspektiva

• Ocjena događaja kroz analizu razloga koji dovode do tih događaja

• Variranje pretpostavki kroz različite scenarije za razloge nastanka događaja s mogućim različitim ishodima te ocjene samih pretpostavki iz različitih perspektiva

• Kategorizacija ocjena za događaje u društvu s aspekta društveno prihvatljive aktivnosti, s naglaskom na konstruktivnost i motiviranost za napredak

2. Preispitivanje i ocjenjivanje ljudskog ponašanja i djelovanja u okolini

• Ocjena pojedinačnog ljudskog ponašanja iz različitih aspekata i perspektiva promatranja

• Predstavljanje modela ponašanja usmjerenog na opće dobro, kreativnost i konstruktivnost

3. Preispitivanje i ocjena vlastitih emocija i ponašanja

• Pomoć u vlastitom objektiviziranju ponašanja suprotstavljenih intuitivnom i emocionalnom, tako da se vlastito ponašanje fiktivno dodijeli nekom drugom te nakon toga daje ocjena

• Stalno vježbanje misaone funkcije, da uvijek provjerava svaku vlastitu emocionalnu reakciju pomoću objektivne ocjene

4. Jačanje vlastite osobnosti i samopouzdanja

• Stalno poticanje samopouzdanja kroz isticanje osobnosti:

- da se sve može što se hoće

- da je svatko istovremeno jedinstven, neponovljiv i različit

- da je svatko jednako vrijedan

• Stalno poticanje kreativnosti i individualnosti prilikom različitih aktivnosti

5. Korekcije vlastitog ponašanja i djelovanja

• Uvježbavanje preispitivanja vlastitog ponašanja s mogućim korekcijama u narednom koraku

• Nikad ništa nije tako dobro, da ne bi moglo biti bolje, pa makar i sutra.

 

Na osnovi iznesenih samo nekih elementarnih značajki neophodnih u dopuni odgoja mladih, potrebno je da kompetentni stručnjaci naprave detaljan program dopune odgoja, s detaljnim uputstvom i mnogim primjerima analize i ocjena događaja vezanih uz djelovanje ljudi.

 

 

 

Poticaji za promjene

 

Analizom djelovanja ljudi, kako u prošlosti, tako i u svakodnevici, te uzroka nezadovoljavajućeg stanja u našem društvu i mogućeg njegovog poboljšanja, pozivam sve ljude dobre volje (posebno kompetentne stručnjake psihologe i pedagoge), koji mogu svojim konstruktivnim doprinosom napraviti makar i mali pomak u dopuni programa u odgoju i edukaciji mladih populacija, kako bi kod nas značajnije promijenili trend ponašanja ljudi s intuitivnog na misaono, s mržnje na ljubav, s netrpeljivosti na toleranciju, s destruktivnosti na konstruktivnost. Naravno da za svoj doprinos nitko ne treba očekivati nikakvu zahvalnost ni od koga, nego treba biti sretan zbog svog doprinosa za bolju budućnost novim generacijama.

 

 

Stjepan Šaban, dipl.ing.

 

KLIKALICE

SADRŽAJ UPISAO

Član vajranMerlin3 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana vajran dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

🔝

KOMENTARI

 • 01.12.2009. 11:31h

  Član mlabosMerlin9 Naime, ta misaona funkcija mozga kod njih nije razvijena u najranijoj mladosti, da bi se gotovo automatski i bez napora mogla koristiti cijelog života, nego je naučena prekasno, nakon završetka razvoja samog mozga, pa njeno korištenje iziskuje posebne napore za takvu osobu.
 • 01.12.2009. 11:31h

  Član mlabosMerlin9 a ja kažem nikad nije kasno...dok je uvida i volje
 • 01.12.2009. 11:50h

  Član vajranMerlin3 učiniti što se zna i može, dati sve od sebe uz uvjet da to sve počiva na čvrstim temeljima.... što predstavlja stabilan razvoj... sasvim je dovoljno... kada, kako i što će se desiti... ovisi ... razvoj bez očekivanja rezultata... rad...svakako znanje zbog izbora mogućnosti, uvida... a rezultati kao mogući ciljevi.
 • 01.12.2009. 11:50h

  Član elycaMerlin3 zašto?
 • 01.12.2009. 11:52h

  Član vajranMerlin3 zašto što....
 • 01.12.2009. 11:56h

  Član elycaMerlin3 čim nestane rečenica u mozgovima: Ništa nije dobro ako to nisam ja napravio (ili predložio)...možemo o nečemu razgovarat... do tada samo možemo pričat i isforsirano govorit \"joj što je to lijepooooo\" ...ajme što bi ovdje svašta mogla napisat....al nisam od volje...ne bojim se juga...ne bojim se bure....ZAŠTO? :-))
 • 01.12.2009. 11:56h

  Član elycaMerlin3 zašto ovaj članak?
 • 01.12.2009. 11:57h

  Član elycaMerlin3 10 godina pilam ljude s rečenicom... HOĆU odgovore na 3 pitanja: 1. što radim 2. kako radim 3. ZAŠTO to radim ....hoćeš li sabrana djela o tome?
 • 01.12.2009. 12:00h

  Član vajranMerlin3 sklad emocija i razuma u svakom zajedništvu... implicirane strane bi trebale biti ozbiljne u njihovoj želji za ravnotežom svi djelovi svih pitanja... usmjereni na zajedništvo pitanja... razumna
 • 01.12.2009. 12:04h

  Član vajranMerlin3 usklađuješ emocije i razum sa određenom ozbiljnošću u želji za ravnotežom razumno se pitajući što, kako i zašto.... a radiš sukladno znanju, birajući mogućnosti... samo u tvom slučaju uz poneko nerazumno pitanje i sa prevelikim očekivanjima....
 • 01.12.2009. 12:05h

  Član elycaMerlin3 ja sam sad u neskladu emocija i razuma...upravo u ovom treniutku ZAŠTO - zato jer je lakše radit drugima usluge, nego ih primat ZAŠTO - jer mi je neugodno primat ZAŠTO - jer sam zaboravila kako se to radi ZAŠTO - jer svak ko mi je nešto dao....10 puta je više uzeo ZAŠTO - jer su ljudi stoka ZAŠTO - jer cijeli sistem se zasniva na licemjerju i laži ZAŠTO - jer svak misli da je popio svu pamet ovog svijeta ZAŠTO - jer nema pravih kriterija vrijednosti ..... ZAŠTO - jer ja jednostavno više ne želim bit povrijeđena
 • 01.12.2009. 12:05h

  Član vajranMerlin3 deset godina pilaš... ljude.... a jedanaestu vajrana... :)))))))))
 • 01.12.2009. 12:08h

  Član vajranMerlin3 shvatio sam... preporučam da sve počneš iz početka... i meni se dešavalo a i počinjao sam... zadnji put prije tri godine.... i svaki put je sve bolje... dokle ću stići... pojma nemam... važno da je bolje... sam osjećaj...
 • 01.12.2009. 12:09h

  Član vajranMerlin3 ... je bolji... a osjećaj je meni sve.
 • 01.12.2009. 12:12h

  Član vajranMerlin3 zaključak: postavljam si sve razumnija pitanja. razumnija i usklađenija. sa sobom a i sa okruženjem. sve drugo je revolucija. iz mog iskustva. revolucionar je teško zanimanje. preporuča se benificirani radni staž i rana penzija...
 • 01.12.2009. 12:15h

  Član elycaMerlin3 i ti ljudi to meni to davli napismeno.... i ne koprcaj se previše dok te gnjavim
 • 01.12.2009. 12:16h

  Član vajranMerlin3 eh... ta penzija... jednom u penziji, zauvijek u penziji. razumnija pitanja, manja očekivanja, a rezultati sukladni želji za ravnotežom... bez očekivanja...
 • 01.12.2009. 12:17h

  Član vajranMerlin3 ajde gnjavi... ne mrdam....:)))))))))
 • 01.12.2009. 12:20h

  Član elycaMerlin3 koja penzija???...ko će dočekat penziju??? gledam glupane oko sebe koji pokušavaju ....kao vampiri...isisat nešto iz mene da bi mogli prevarit sistem....da bi dica nešto naučila...jer di će sa 17 godina ić radit...nije biltno...dajte neki papri da može upisat fax... (ovaj razgovor upravo vodila na telefon...al bilo je danas još bisera)
 • 01.12.2009. 12:32h

  Član elycaMerlin3 vajran 1.12.2009 12:17 h ajde gnjavi... ne mrdam....:)))))))) - KAŽE I POBJEŽE :-))) ZAŠTO? :_))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 • 01.12.2009. 13:40h

  Član nedaMerlin0 Samo je jedna stvar razlog, uzrok, bolest ili kako god kome odgovara pojmiti (ali i ne) bolest čovječanstva, ljudi na zemlji. Svaki sud, svako gledište odražava stanje kakvo je kakvo IMAMO u svijetu, u kući, u ulici, u sistemi itd,itd. Nesklad (ovo volim ovo nevolim) Ta bolest se zove UM (sinonim za nesklad, neznanje, vraga, i sve što imamo u svijetu) UM, dragi svi UM je taj u kojemu sve što navodite, to što imate Jeste bivate. Sve se događa i događat će se dok je vijeka i svijeta isto iz um valova u samo drugim oblicima, u drugim sadržajima Svi oblici nesklada su u UMU iz UMA a ne u stvarnosti koja većini stalno izmiče silnim um akrobatiranjem.
 • 01.12.2009. 14:07h

  Član mlabosMerlin9 \'Ova bolest se zove UM (sinonim za nesklad, neznanje, vraga, i sve što imamo u svijetu) UM, dragi svi UM je taj u kojemu sve što navodite, to što imate Jeste bivate. Sve se događa i događat će se dok je vijeka i svijeta isto iz um valova u samo drugim oblicima, u drugim sadržajima\' --------- ..ova premisa ne funkcionira samo u negativnim ishodima po čovjeka...ona ako ima moć dovesti do stanja nesklada...ima isto tako moć i dovesti do stanja sklada...nema razlike...osim iz koje vibre je koristimo...pa sukladno tome definiramo je kao negativnu ili pozitivnu... ........... i opet se vraćamo na isto...osvijestiti (naučiti) mehanizme prokreativnog korištenja te moći....za sada dok smo na zemlji u materiji...sukladno njezinim zakonima postojanja u koje isto tako pripadaju i zakoni uma... zakoni kreativupravljanjaem umam
 • 01.12.2009. 14:09h

  Član mlabosMerlin9 ispr. zakoni kreativnog korištenja uma\' to jest ZNANJE o tome....
 • 01.12.2009. 15:42h

  Član nedaMerlin0 Koje moći??? Koji negativni ishodi, opet um tako sudi!!!! Tko zamišlja te moći, i još da ih stvara. Svi mehanizmi su samo iluzija, zamišljaji. Misli su stvari, one imaju moć, ali one ne pripadaju tebi. One ti dolaze, ostaće određeno vrijeme sa tobom, i onda će te napustiti. Cio univerzum je ispunjen mislima i predmetima. Stvari su samo fizički dio misli, a misli su mentalni dio stvari. Prestani zamišljati da ste vi ovo ili ono, ili da vi činite ovo ili ono, i spoznaja da ste vi izvor i srce svega će vam se sama razotkriti. Nisargadatta
 • 01.12.2009. 15:46h

  Član nedaMerlin0 I kad pokušavaš ući u trag kako se stvari dešavaju, ali ne možete naći zašto su stvari takve kakve jesu. Stvar je onakva kakva je, jer je Univerzum takav kakav je. Vi ne možete napustiti nešto što ne znate. Da biste se podigli iznad sebe, morate poznavati sebe
 • 01.12.2009. 15:58h

  Član srceMerlin1 NeDa, dosta dugo pratim tvoje komentare. mudra si osoba. sve je to lepo i krasno, teoretski je sve to lepo napisano i dosta rzumljivo. No zanima me, od vas mudrih glava. kako to primenjujete u svakodnevnom životu. retko kada napišete kako protiče vaš život, vas koji ste shvatili i na visokom stepenu duhovnosti. Ne verujem da vam je ispoda časti, da to sa nama podelite, niti me zanimaju vaši intimni delovi života. Pa ipak napišite, neko životno iskustvo, da i mi obični smrtnici vidimo vaš život. Na koji način ste to postigli, konkretno. Verujem da dobro obvladaš i teoriju i praksu. ali stalno pisanje teorije ili prepisivane, to može svako. I na raznim radionicama se uči uporedo teorija i odmah prevode u praktičan način. pa tako i ti napiši svoje iskustvo. hvala.
 • 01.12.2009. 16:09h

  Član srceMerlin1 Imam znanku, koja je pokupila svu mudrost sveta. sa kojom se više ne može normalno ni ragovarati. Bilo šta da kažemo mi ostale, odmah:ne to nije tako ne razumete. a njen život je u kaosu, a svima zna teoretizirati. tako da je u njenom društvu veoma neprijatno biti. Znam da puno zna, a kada treba nešto da nas konkretno \"nauči\" onda zataji. pa šta je to? i to u zadnje vrme primetim kod dosta njih koji rade na sebi. svi se kao nešto bave sa sobom preko 20 g. a bogami ništa ne vidim da žive mirnije, spokojnije, sretnije.
 • 01.12.2009. 16:20h

  Član srceMerlin1 Bog u njima, bezuslovna ljubav, ljubav do svakoga, i svega živoga. a posle i malog incidenta se razvode, a ponekada takve izgrede imaju, da se pitam, pa gde je ta ljubav do svega živoga. deca isto takva kao i kod nas koji toliko ne posvećujemo pažnje tome, a stalno nas kritikuju da smo egoistični, da treba voleti jednako svoje dete i komšijsko i da nas deca ne moraju voleti i takve blesarije. ili ja ne razumem neke stvari. zato i želim konkretne odgovore od vas.
 • 01.12.2009. 16:21h

  Član srceMerlin1 Eto. Ajd sada. otvorena sam za učenje i želim učiti. objasnite mi. molim i hvala
 • 01.12.2009. 16:30h

  Član srceMerlin1 Pišem o jednostavnom načinu života, za koje sam shvatila da mi najviše odgovara i kroz komentare i članke ponekada ispišem i svoje iskustvo sa tim. volela bih da produbim svoje znanje, jer kada vas čitam imam osećaj da ste jako, jako daleko ispred mene. a zato smo tu, da se nadopunjujemo. a verujem da to svoje znanje ne želite držati samo za sebe, jer razgledana osoba i osobas koja je došla do spoznanja želi to naučiti i druge. eto tako ja doživljavam vaše pisanje, a konkretnega, jako malo ili skoro ništa.
 • 01.12.2009. 16:40h

  Član mlabosMerlin9 dragi Ne Da..barem si \'umišljam\' da razumijem što pišeš..i to mi nije nikakav problem...dobro je srce napisala...možda bi bio i neki osobni primjer dobra ilustracija...onoga o čemu govoriš...ali tu je u startu paradoks dvostrukih mjerila...i sam Nisargadatta koristi se alatima koji su neminovni u transferu ideje...a to je govor i pisanje...alatke uma...i upravo koristi moć uma koji je u ovom slučaju znači sredstvo za prenošenje ideje o iskustvu... ........... \'Prestani zamišljati da ste vi ovo ili ono, ili da vi činite ovo ili ono, i spoznaja da ste vi izvor i srce svega će vam se sama razotkriti. Nisargadatta ................ Prestanite i Spozajte...ukaz koji neminovno dolazi s razine Uma... Da bi ti napisao ono što si napisao bio je potreban tijek misli i njihovo uobličavanje u smislenu poruku putem mišljenja i pisanog prikaza istog...jer ga drugačije u ovom mediju ne bi mogli zaprimiti... ovdje uopće nije pitanje ZA ili PROTIV jer on jest ...samo je pitanje prihaćanja ili ne...služenja ili vladanja...ali to mijenja njegovu uštinu već eventualno onoga tko je zapravo duboo involviran u negaciju ili prihvaćanje istog i tu je osnovni paradoks da negiramo ili prihvaćamo nešto što smo nazvali imenom (umna funkcija) i u želji da prikažemo njegovu \'nepodobnost\' koristimo se upravo elementima koje anatemiziramo.... ....\'spoznaja da ste vi izvor i srce svega će vam se sama razotkriti\' po mom skromnom mišljenju ovaj gore navedeni citat ne ostvaruje se putem teoretskog dokazivanja (umni proces) i isljučivosti (umni proces) kojeg često primjećujem u tvojim komentarima..a što je zapravo kontraproduktivno.. ...još jednom ću ponoviti razumijem što želiš reći...i tvoj je izbor i pravo da živiš po načelima koja si usvojio...? ali meni se potkrada jedna mala sumnja...da je ovo sve upravo proces uvjeravanja sebe samog...jer otkud tolika i konstantna potreba da se nama drugima dokaže suprotno??? ....\'spoznaja da ste vi izvor i srce svega će vam se sama razotkriti\' ..ovo mi najviše sjeda i nekako mi uz ovo ne ide potreba da se bilo kome treba nešto objašnjavati....osim ako mi sami nismo s time još na čisto?
 • 01.12.2009. 16:56h

  Član srceMerlin1 I još nešto sam pročitala i stvarno ne razumem. sexualnu energiju, pretvoriti u duhvonu ili tako nekako. pa šta treba sada učiti decu da žive u celibatu. a mi sexali do besvesti rađali, a sada kada više toga nema, e sada mi \"učimo\" mlade pražnjenje strasti u luft. a da to sve prozroča bolestan um. e jest, malo sutra. savetujem omladini volite, ženite se ljubiti dobijajte decu iz strasti a ne kloniranjem. Takvih ljudi kojima to uspe je malo na ovom svetu. od njih učimo mir u duši, kako se poštuje čovek, porodica, žena, muž deca. a ostalo prepustimo majci prirodi. ne mogu svi biti gurui niti duhovnjaci. sa jednomesečnim tečajem se ne prosvetli niti godišnjim, to je uspelo možda malom, jako malom broju ljudi.
 • 01.12.2009. 17:09h

  Član srceMerlin1 Imam i ja neko maleno iskustvo sa tim. pa evo. malo, malo je kvalitetnih knjiga o duhovnosti. i jako malo ljudi koji su stvarno radom na sebi, došli do spoznaje i prosvetljenja. ne zanosimo se, da to može svako. knjige koje se zadnje godine štancaju, zavode, peru mozgove i ko zna šta sve tu stoji u pozadini. za Anastasiju sam čula da je izmišljena osoba,jednog vodoinstalatera iz Engleske, koji ima smisla za pisanje i eto tako zarađuje.(tu se ograđujem) kako smo obazrivi za vakcine i farmaciju, tako i tu treba napraviti selekciju. ako nisam u pravu, molim objasnite mi.
 • 01.12.2009. 17:21h

  Član srceMerlin1 NeDa, ovo smatraj razgovor uz kavicu. možda u pisanju izgleda grubo, a to je posledica što se ne gledamo u okice. molim odgovori, verujem da me nećeš ignorirati, jer to ne rade visokorazgledane osobe za koju te smatram
 • 01.12.2009. 17:37h

  Član srceMerlin1 zašto je postalo moderno da se oduševljavamo Aboridžinijima, indijancima, indijcima, kojima svaka čast za kulturu, a to je njihovo a ne naše. Mi imamo isto tako svoje mudre ljude u svakom mestu, svakom selu. zašto svoje podcenjujemo i okrećemo se nekim drugim kulturama. Naravno treba znati, saznaniti se. ali trebamo svoje poštovati. a u zadnjih godina dosta njih pokušavaju pljuvati po evropskoj, pa i sopstvenoj zemlji, tradiciji, kulturi iomalovažavati je a veličati druge. svako ima svoju i treba svako svoju čuvati i gajiti, a naravno poštovati tuđu. malo sam se udaljila od teme ali eto.
 • 01.12.2009. 17:39h

  Član srceMerlin1 hahahahaha, pa gde ste? halo!
 • 01.12.2009. 17:50h

  Član srceMerlin1 i još ovo. \"jesti malo, spavati malo da ne propustiš šta uzbudljivo, ali zato darivati puno, opraštati puno imati vremena za djecu puno, a jedino voleti preko mjere.\" imali veće mudrosti i uputstva za zdrav način života. a rekla je baka Tanalune, koja živi na ovim prostorima i čije izreke trebamo da se ponosimo
 • 01.12.2009. 18:16h

  Član nedaMerlin0 Mlabos i Srce Odgovoriti na vas a i na moj način zahtijevao bi poduži tekst. Imati sumnje kao sto Mlabos kaže da je ovo sve upravo proces uvjeravanja sebe samog..Nema veze sa mnom već izborom, koji stvari vidi kao dokazivanje ili da je to potreba. Moji komentari su isključivo stav, gledanje na neku temu, dio iz tema, komentar koje Jesam, i bez kategoriziranja ili nivoa dobro-loše, a to i živim. Ako se to čini kao objašnjenje onda neko tako to vidi.. Uvijek ipak sami zaključujete što vam odgovara misliti o nekom komentaru. Mada smatram da komentari služe da širimo viđenje. Nigdje ništa ne negiram, zašto, na primjer stav Koje moći!! Nije negacija Kad kažeš ovo na moj stav o umu kao bolesti (ova premisa ne funkcionira samo u negativnim ishodima po čovjeka...ona ako ima moć dovesti do stanja nesklada...ima isto tako moć i dovesti do stanja sklada...nema razlike...osim iz koje vibre je koristimo...pa sukladno tome definiramo je kao negativnu ili pozitivnu...) Nisi me razumjela, nigdje nije insinuirano o bilo kakvom negativnom ishodu?\' Zašto si ti to tako shvatila??? Moj stav se odnosio na smisao da je samo utjelovljenje (vračanje u tijela=uvijek zbog um vezanosti) iluzija maya i u tom smislu je bolest (ne negativnost ili pozitivnost). Kad se oslobodimo (transcendiramo) um u svim smislovima nema više bolesti i vračanje u tijela. To je bio smisao, drugim riječima naravno da nema razlike, u um vrtlozima (uvijek je um) a i sama vibracija je isto to, i vibracija je bolest ako sudi. Dokle god stvari ne vidimo iznad pozitivno negativno, razumijevanje nije potpuno.I još, u vezi tvog stava o učenju mehanizma korištenja moći i zakonima postojanja dok smo na zemlji, po meni je obmana maya poistovjećivati se sa zakonima kreativnog korištenja uma\' to jest ZNANJE o tome....Jer u svemu tome nema tebe koji Jesi. Previše se pažnja daje sadržajima, znanje je samo sadržaj. Srce Da bi više o meni saznali to jedino može kroz konkretno pitanje! Pitajte! Koje iskustvo te zanima, ima ih puno na svim razinama. Bilo koji moj sadržaj iz života kao potvrdu, opet ne znaći da bi dobila zadovoljavajući odgovor. Ja jesam svoji stavovi. Živim upravo sve što iznosim u komentarima. Na nekom nivou bi i isto bilo pitanje mnogima kako uopće postižete toliko biti u spavanju vezujući se za svijet-um modifikacije? Pitaš; Kako potiče moj život reći ču ti da nemam moj život, nije mi važno Ja nisam ono što percipiram ni onaj koji percipira. Mlabos , Srce Mislim da nerazumijevanje dolazi kod miješanja osjetilnih senzacija sa sviješću Govorim i živim u dimenziji ?iza?, u toj za mene stvarnosti, stvarnost je unutar svjesnosti, ali ona nije ni svjesnost ni bilo koji od njezinih sadržaja Svi naravno kao mogu pretpostaviti da postoji svijet iznad uma, ali on će ostati koncept, ili teorija nedokazan i nedokaziv, sve dok ne stekneš svoje iskustvo. Ono je tvoj dokaz i vrijedi samo za tebe. Tko bi drugi mogao imati tvoje iskustvo, kad je druga osoba osoba za tebe samo onoliko stvarna koliko se pokazuje stvarnom u tvojemu iskustvu?
 • 01.12.2009. 18:22h

  Član mlabosMerlin9 Ne da hvala na odgovoru...
 • 01.12.2009. 18:24h

  Član srceMerlin1 Isuse si se potrudio/dila. sve si rekla i ništa od onoga što sam pitala. ali ajd to uzimam kao moje slabo razumevanje i nedovoljne izobraženosti o toj temi.
 • 01.12.2009. 21:29h

  Član boris_pecigosMerlin2 Srce, nemoj biti skromna... savršeno si pogodila \"u sridu\" svojim pitanjima! To što nema odgovora druga je priča... ali i ti i ja zapravo znamo zašto... ;-)
 • 02.12.2009. 05:42h

  Član vajranMerlin3 elice... a da ipak malo mrdnem....a... :))))

IZDVOJENO

Energetske tehnike

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

EMOCIJE

KRISTALI

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  ♥*

  18.01.2018. 19:13h
 • Član vanessavanessa

  ♥*♪♫ hvala:)

  17.01.2018. 13:33h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  15.01.2018. 09:05h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  15.01.2018. 09:04h
 • Član iridairida

  ostalo sam ti napisala u komentaru...

  14.01.2018. 18:40h
Cijeli Chat

ENERGETSKE TEHNIKE

ISCJELJENJA

MAGAZIN

MAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runama

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSribebicaIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebDirektni putSemir-magijaInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info