Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član KARIZMATIK

Upisao:

KARIZMATIK

OBJAVLJENO:

PROČITANO

680

PUTA

OD 14.01.2018.

2.ZAKON REZONANCE

2.ZAKON REZONANCE
Ovaj kozmički zakon govori, da je u svim stvarima i na svim područjima prisutna jednakost. Kako gore – tako dolje, kako u nutrini – tako vani, kako u malom – tako i u velikom.

2.       ZAKON REZONANCE

Ovaj kozmički zakon govori, da je u svim stvarima i na svim područjima prisutna jednakost. Kako gore – tako dolje, kako u nutrini – tako vani, kako u malom – tako i u velikom. Mi smo dio božanske vibracije i iz ovog razloga mi ćemo opet uspostaviti jedinstvo. Mi smo u svemiru i svemir je u nama. Ovo je univerzalni zakon. On važi na svim područjima, na materijalnim, duhovnim i čisto duhovnim svemirima. Ovaj je princip jedno od najvažnijih duhovnih oruđa, s kojima čovjek može odstraniti zapreke, koje jasnom pogledu navlače koprenu zaborava.

Ovaj zakon osposobljava svakog čovjeka, da od onoga, što mu je poznato povuče svoje zaključke na univerzalno nepoznato. Jer: „Kako dolje – tako gore.“ Ako istražiš ono, što je jednostavno, tad učiš razumjeti ono, što je teško. Sve što je dolje

–   ovdje na ovoj planeti – jednostavno, to nam se pojavljuje gore kao teško. No, ako počnemo povezati ono, što imamo ovdje, na ono što je gore, tad prepoznajemo mnoge skrivene stvari u duhovnim svjetovima.

Zakon rezonance, ispravno primijenjen, čini čovjeka majstorom razumijevanja. Ovaj hermetički zakon sadrži spoznaju, da postoji harmonija, suglasnost i analogija između raznih pojavnih područja života i bića. To je jedina stvarnost i istina.

ve, što je sadržano u SVEMIRU – u SVE, dolazi iz istog izvora. Sveukupno znanje IZVORA jest sadržano u svemu i u svakomu, u svakoj stanici, u svakom atomu itd. Pošto je sve, što postoji stvaranje Univerzalnog Duha, posjeduje cijelo stvaranje sve znanje. Na raznim područjima stvaranje može ovo znanje iskusiti za sebe kao individua. Svaka pojedina stanica, svaki najmanji atom sadrži sveukupno znanje, koje je dosad bilo poznato sa svim mogućim budućim pojavnim formama, i svako novo iskustvo svake pojedine individue ovdje će biti ubilježeno. Više od devedeset posto DNA važe kao otpaci. U ovih devedeset procenata sadržano je sveukupno univerzalno znanje.

Hermetičko učenje pojednostavnjuje učenje područja. Ono ova područja dijeli u tri velika razreda pojavnih formi. Dok se jednom odaslani misaoni impuls SVEMIRA – ostanimo kod primjera čovjeka – može povratiti nazad u svoje jedinstvo, mora svaka pojedina iskra stvaranja prijeći svih sedam područja, koja su opet podijeljena u sedam područja i sedam podpodručja. Tako svaki stiče iskustvo o sveukupnom duhu.

Tek na koncu našeg putovanja kroz dimenzije i područja, kad se vratimo nazad svom praporijeklu, možemo razumjeti IZVOR i sami postajemo IZVOR. Ovdje punimo snagu, nalazimo nove impulse i ponovo se otpuštamo u novi svijet stvaranja. U nastavku želim ti navesti tri velika područja, koja su važna za naše razumijevanje. Ona su:

1.       Veliko fizičko područje

2.      Veliko duhovno područje

3.      Veliko čisto duhovno područje

Ova se područja mogu označiti kao tri pojavne forme fizičkog života u fizičkom svemiru.

No, što znači jedno područje ? U nikojem slučaju ne radi se o čvrsto uokvirenom mjestu. Kao što smo upravo doznali, sve što jest čisti je duh. Duh ne treba nikakvo mjesto, nikakav prostor. Duh je sveprisutan. Ova se područja  također nikako ne prelaze uvijek jedno za drugim. Ona se od jednog određenog stupnja paralelno istražuju. Prolaženje jedno za drugim događa se na materijalnom području, koje ću kasnije još detaljnije iznijeti.

Na četvrtom stupnju fizičkog područja međusobno se miješaju duhovna i duševna područja, tako da je rast na fizičkom području uvijek povezan također sa rastom na duhovnom području. To znači, što više napreduješ na duhovnim područjima, tim viša, finija i brža biva tvoja vibracija, tim više možeš shvaćati i na duhovnim područjima napredovati. Kako sam rekla na početku, jedan AHA – efekt gradi se na drugom i to se događa uvijek brže.

Ovdje nema nikakvog ograničenja u smislu materijalnog tijela. Ti si savršeni, neistraženi, neiskusni duh u jednom nesavršenom tijelu. Zemaljsko tijelo ne može dugotrajno držati korak sa duhovnim rastom. Ni mi nikad ne smijemo suzbijati naše tijelo, koje se polako kreće, nego trebamo tako dugo čekati, dok fizičko tijelo može ići naprijed.

Svi prolaze isti put iskustva, kroz sva područja. Nitko i ništa nije bolje ili gorje, nego samo netko drugi ili drugo. Sve što jest, izašlo je iz duha Univerzalnog Duha. Ono što je vibraciono počelo gore to treba iskusiti ono dolje. Što je počelo dolje, to će postići ono gore. To je zakon razvoja, zakon rezonance – Kako gore tako dolje.

Čovjek će napredovati i bit će učitelj za one, koji su zaostali. Isto važi i za anđele i arhanđele, koji sami nisu iskusili nižu vibraciju materije. Anđeo, kao nekoć u Atlantidi i na drugim dijelovima zemlje, i nekadašnji bogovi, silazili su do čovjeka, da bi od čovjeka učili, što znači iskusiti božanstvo na zemlji. Isto tako kao što se ljudi uspinju kroz pojedina podpodručja sedam velikih područja.

Svemir uvijek teži razvijati se, iskusiti, istražiti sedam područja sa uvijek novim metodama i to usvojiti. To je iskustvo života. Stoga moram dodati, da je moja prijašnja usporedba nesavršena, kad sam rekla da čovjek nije veći nego je stvaralačka misao Izvora. Mi ćemo mamo po malo i dalje ispitati smisao života. Pošto smo sebi iz IZVORA dali slobodnu volju, svaki će pojedinac kreirati proširenu svijest sveukupnosti.

Ova misao, koju je jednom postavio svaki od nas, omogućuje IZVORU, u kojem smo mi sami, da u našem daljnjem razvoju i u našem posve individualnom napredovanju s nama iskusi, što znači BITI – ŽIVJETI. Stvaralački je nagon istraživati i dalje se razvijati, taj nagon također goni i mene i tebe. Kako gore – tako dolje, kako dolje – tako gore, kako u malom – tako i u velikom.

Stoga se mi, kad prijeđemo svih sedam područja i opet se vratimo u jedinstvo k IZVORU, ne ćemo rastočiti u vječnom moru beskonačnosti. Mi ćemo zadržati našu jedinstvenu individualnost i integrirati se sa IZVOROM. Ti ćeš drugim kapljicama oceana, koje će učiti poslije tebe, biti na raspolaganju kao učitelj. Time će ŽIVOT, IZVOR i ti sam iskusiti još više.

Stvaranje je vječno. SVE i mi sami nikada ne možemo biti nešto drugo nego stvoritelji. To je zakon. Ovo iskustvo, kao i iskustva svake pojedine božanske iskre, postat će i tvoje vlasništvo, kao dio sveukupnosti i IZVORA.

Slijedeća područja su nam dosad pristupačan iskustveni potencijal. Postoji još mnogo činiti i još mnogo iskusiti.

1.       duhovno područje

2.      duševno – duhovno područje

3.      kauzalno područje

4.      mentalno područje

5.       astralno područje

6.      eterično područje

7.       fizičko područje

Obratan redoslijed rezultira iz toga, što mi silazimo (spuštamo se) iz duhovnih područja u fizičko područje. Mi se moramo polako usmjeriti na put povratka. Ti, on – ona, koji čitaš ove retke, upravo si na putu. Dobro došao na naše putovanje !

Između ovih područja postoje slobodni prostori, jer dalje nego do duhovnog područja nismo ništa iskusili. Kako gore – tako dolje. Mi se odlučujemo na put, da bismo si otvorili četiri područja, koja nam nedostaju. Mnogo od toga već smo iskusili i imamo iza nas. Stoga želimo danas obraditi samo četiri od sedam područja. I to duhovno područje, mentalno područje, astralno područje i fizičko područje. Svako područje mora se potpuno iskusiti, prije nego možemo postići slijedeće područje. Ti ćeš prepoznati, da si upravo svladao neka od ovih područja sa svih sedam podpodručja.

FIZIČKO PODRUČJE:

1. i 2. fizičko područje sastoji se od zgusnute vibracije. Ona se ne mogu zadržati u fizičkoj strukturi, jer ona su gasovita i tekuća. Neka se bića dobrovoljno nalaze u ovim područjima i omogućuju kontakt sa prvim i drugim astralnim područjem. (To su npr. bića u blagu zemlje). Ova se bića time sami odjeljuju od mogućnosti životnog iskustva. Ova bića posjeduju svoje vlastite osjećaje kao što je mržnja, nenaklonost, ljubav itd. Ako mi,uz pomoć duhovnih pratilaca dohvatimo ove teške fizičko – astralne vibracije i ako im možemo učiniti svjesnim fizički aspekt njihovog života, tad možemo ova bića osloboditi. Ona se mogu uspinjati pozivom drugih, viših područja.. No ljudi često zaustavljaju ovaj proces oslobađanja, time što prije vremena izvlače bogatstva zemlje iz zemljine unutrašnjosti i ova bića oslobađaju nepripravna, koja se tada nastanjuju u donjim astralnim područjima, ona se ovdje provode i bez cilja lutaju kao izgubljena. Ova bića mogu zapažati vidoviti ljudi. Ona mogu opsjedati ljude i živjeti od njihove energije.

3.       P o d ru u č j e : je beskrajno profinjena materija, nadatomska, koja se još nije mogla istražiti od znanosti. Ovdje duh uzima kontakt sa fizičkim svijetom i počinje sakupljati prva iskustva.

4.      P o d r u č j e : Ovo je područje, isto kao i četvrta čakra, veza između čisto duhovnog i fizičkog područja. Duhovna iskra postaje svjesna, da treba ispuniti jednu zadaću, i da je ona nešto više nego samo fizičko biće. Ona počinje stajati na raspolaganju, kao medij, za prenošenje energije kao: toplota, svjetlo, radio

– ultra valovi, UV – valovi, elektricitet itd. Na ovom stupnju prepoznaje se mjesto u univerzalnom sveukupnom planu.

5.       P o d ru u č j e : Ovdje biće doznaje, da ono postoji kao energetska forma. Ono postaje ono, što mu je transportirano na četvrtom području. Ono biva svjetlo, elektricitet, toplota itd. i uči na daljnjim sedam područja.

6.      P o d r u č j e : Ono, što je naučeno biva sve više i više integrirano. Ono postaje svijest. Duhovna iskra sada želi sama učiti. Ona želi suoblikovati univerzalni plan, prepoznaje svoju zadaću u univerzalnoj cjelini i počinje djelovati na svom mjestu.

7.       P o d r u č j e :  Ovo je područje za obične ljude nepredočivo, ali ne nedostiživo.

Visoka bića, koja posjeduju pristup ovom području, sve više i više su aktivna kao učitelji za naše svjetove. ovdje se integrira iskustvo astralnog područja unutar fizičkog područja. Iskra svijesti sama se proteže u viša duhovna područja. Ovo je područje most za potpuno iskustvo duhovnih područja. Ovdje biće direktno stiče iskustvo, da je ono glasnik IZVORA. Mi možemo ovo područje razumjeti već dugo prije, nego smo ga dostigli. Ovo je biće stiglo do točke, da slobodno od ega prihvati svoju zadaću i da radosno nastupa.

A S T R A L N O   P O D R U Č J E:

1.  i  2.  p o d r u č j e :  Za razumijevanje pogledaj također fizičko područje. U ovom se području čuvaju vebracione i misaone forme, koje će u jednom kasnijem trenutku biti odaslane, oslobođene i opet prihvaćene u SVE – DUH (vidi misaona bića, koja se ne integriraju, nego bivaju oslobođena ).

3.p o d r u č j e : Ovdje žive paralelni svjetovi sa fizičkim svijetom. Oni se mijenjaju sa fizičkim promjenama. Na ovom području žive se i doživljavaju iskustva, koja se ne mogu i nedonešene odluke multidimenzionalne ličnosti. Ovdje se nalazi obrnuta slika zrcala, prema fizičkom području, sa svim podpodručjima. Jednostavnije rečeno: Svaka tvoja odluka sadrži uvijek protuodluku. Ovo se doživljava i živi na ovoj strani fizičkog svijeta – paralelnog svijeta. Ništa ne biva izgubljeno.

4.      p o d r u č j e : Na ovom području nalaze se fizički događaji, koji čekaju na svoju materijalizaciju (npr. želje, misli, predodžbe, snažne riječi ). Događaji, koji su izgrađeni na fizičkoj masovnoj svijesti,  ovdje isto  tako čekaju na svoje materijaliziranje. Oni su dozvani preko trećeg i četvrtog fizičkog područja. Kolektivna svijest ovdje ima svoje mjesto.

5.     p o d r u č j e : Isto tako sadrži informacije, koje čekaju na svoje materijaliziranje. No vibracija je finija i stoga se može dozvati samo od četvrtog i petog fizičkog područja.

6.     p o d ru u č j e : Ovo je područje u kojem fizički život može učiti od duhovnih bića. Ovo se događa u snu, u meditaciji, u stanju transa, preko medijalnog kontakta ili ulaskom u ono, što je kolektivno nesvjesno. Ti možeš učiti sjetiti se ovog područja, ukoliko slijediš upute za svjesno sanjanje. Više astralno područje uvijek služi u svrhu poučavanja i učenja.

Ovdje , na ovom području ti možeš oplemeniti i protegnuti svoju vibraciju. Ova je cijela knjiga tako izgrađena, da naučiš dosegnuti ova područja, jer ona stoje svakom na raspolaganju, ako dozoveš viša područja duhovnih sfera.

M E N T A L N O  P O D R U Č J E

Ova su područja stvaralačka područja. Ovdje se nalaze vibracije, koje omogućuju razvoj misli.

P o d r č j e 1. : Ovdje se skupljaju misaone snage. One se ujedinjuju sa istim snagama, šalju se tebi nazad i opet bivaju prihvaćene. Tako nastaje energija, koja je neophodna, da bi uspješno ostvarila misli.

P o d r u č j e 2 i 3 : Ovdje se odvija proces stvaranja. Stvaranje je na području 1 zadržalo određenu vibraciju. Ono vuče dalje, da bi ispunilo samostvaraalačku zadaću (misaona bića). Ova obadva područja dijele se u podsvijest i svijest. Ovdje se ostvaruju uzroci, koji su postavljeni od svakog bića. Na ovim područjima oni će biti pozvani uglavnom od podsvijesti. Stoga je školovanje i čišćenje tvoje podsvijesti izvanredno važno, da bi učio ne postavljati više nikakve nesvjesne, nepoželjne uzroke i svjesno dozivati ostvarenje.

P o d r u č j e 4 : Ovdje počinje sjedinjenje podsvijesti i svijesti. Iskra istražuje i prepoznaje više i više svoje nesvjesne korake i integrira ih u svoju svijest. Iskra prepoznaje svoj plan i svoj cilj, kojeg će slijediti.

P o d r u č j e 5 : Sjedinjenje postaje savršeno Ovdje biće posjeduje izvanredne mentalne sposobnosti i postiglo je fizičko majstorstvo. Prijašnji automatski procesi postali su svjesni sustvoritelji u formi etičkog služenja na univerzalnom sveukupnom planu. Čovjek nadvladava vrijeme i prostor. Samo majstor, koji se je još jednom spustio na zemlju, da bi služio kao učitelj čovječanstvu, može na ovom području dohvatiti daljnja područja. U fizičkom razvojnom području nije moguće popeti se na daljnje stupnjeve.

P o d r u č j e 6 :  Služi kao priprema i stupanj učenja za zadnje, sedmo područje. Biće je postiglo mentalno savršenstvo i usmjereno je samo još na SVEMIR – SVE. Ono je na skoro savršen način sposobno za nadređeni uvid u stvari. Iz ovog područja govore nam veliki majstori svjetlosnih područja,  da bi nam približili stvari sa njihovog gledišta, da bi izgladili još postojeću karmu i da bi nam dalje pomagali.

P o d r u č j e 7 : Ovo je područje savršenstva. Biće radi i reprezentira SVE – JE – DINSTVO. Ono je postalo jedno sa praporijeklom, sa IZVOROM.

D U H O V N O  I L I    S P I R I T U A L N O  P O D R U Č J E:

P o d r u č j e 1 i 2 : Ovo su područja duše. Ovdje djeluje Visoko Jastvo, koje fizičkom biću stalno stoji na raspolaganju u međusobno je povezano. Visoko Jastvo je slobodno od osobnih prosuđivanja. Ono je čista, bezuslovna ljubav. Stoga treba biti cilj sviju nas, da u nama otkrijemo ovo čisto duhovno biće i da ga integriramo u naš život.

P o d r u č j e 3 : Na ovom području budi se iskra i prepoznaje jedinstvo.

P o d r u č j e 4 : Ovdje počinje sinteza. Čovjek počinje približavati se univerzalnom Duhu i postaje stvaralački aktivan za sebe samog i za cjelinu. Ovom stupnju smiju se približiti najveći dio čitatelja.

P o d r u č j e 5 : Ovdje počinje specijalno školovanje duše. Sinteza će se dalje nastaviti. Odjeljivanje se više po sebi ne događa. Jedinstvo je priznato. Osjećaj odijeljenosti nije više moguć.

P o d r u č j e 6 : Ovdje se događa stapanje sa IZVOROM. Unutar ove sinteze Jedinstvo dozvoljava Jedinstvu da istraži nove božanske mogućnosti. Ovo je područje još nerazumljivo za naš intelekt. No velika bića, koja su postigla ovu točku otvaraju nove potencijale životnog iskustva.

P o d r u č j e 7 : Biće na ovom području je dio Sveduha sa svim iskustvima i mogućnostima, sa odgovornošću i sposobnostima, kako da ga uzme u posjed božanski duh. Ono je postiglo pravo Bratstvo i Sestrinstvo SVEMIRA. Ono se vratilo nazad k IZVORU i sad je Bog u Bogu – IZVOR IZVORA u IZVORU. Ova duhovna područja još će se jednom podijeliti u sedam podpodručja:

1.     Područje mineral – duša: Ovdje se nalaze bića, koja kraljevstvo minerala i kemikalija potiču i nadahnjuju za formiranje. To nisu atomi i molekule, jer ove su samo fizička manifestacija duha. kao što je tijelo manifestacija ljudskog duha. Ona posjeduju svoj vlastiti svijet osjećaja, koji su vrlo slični onima u čovjeku.

2.    Područje jedno elementarnih duša: Ovo područje obuhvaća stanje bića, koja su običnom čovjeku nepoznata. Djeca i vidoviti ljudi mogu još zapažati ova bića. Ova je sposobnost nažalost izgubljena kod mnogih ljudi kroz metode odgoja.

3.    Područje biljnih duša : Ovo područje obuhvaća bića kraljevstva biljaka. Danas svatko zna, da su biljke živa bića sa osjećajima, inteligencijom i pamćenjem.

4.    Područje dvo-elementarnih duša: Ovdje je stanje od područja 2 sadržano u jednoj savršenoj formi.  Svaka biljka, svako  drvo, svaka travka je oduhovljena od jednog takvog bića. Ona se često zapažaju kao vilenjaci, patuljci, gnomi (utvare), vile itd.

5.    Područje životinjskih duša : Obuhvaća bića naše braće i sestara, koja su nam poznata iz carstva životinja. To je jedna više razvijena forma bića, koja je vrlo blizu ljudskoj formi. Često nam se puta određene životinje čine čovječnijim i mudrijim od čovjeka.

6.    Područje troelementarnih duša: Ovdje nalazimo bića više inteligencije. Ona nalaze svoje mjesto kako u ljudskom tako i u životinjskom svijetu. Njihova najviša forma nalazi se u skoro ljudskoj inteligenciji.

7.     Područja čovjekovog duha : ovo područje obuhvaća forme duha, koje su čovjeku svojstvene na različitim područjima. Ovo se područje doseže, ako su prvih šest područja svladana i doživljena.

Hermetičari označavaju čovjeka, koji je dosegao sedmo  područje kao nadčovjeka. Time želimo temu o različitim područjima – koja je komplicirana – dovršiti. Ti znaš, da zakon rezonance djeluje uvijek. Čovjek, svaka iskra prolazi kroz sva područja,

istražuje ih i doživljava. To je zakon. Samo iskustvom svega što jest, iskustvom SVEMIRA na svim područjima života, mi možemo u samima sebi iskusiti Boga – Božicu, usvojiti njihovo znanje i postati njima jednaki.

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Nema. Lp

  03.08.2020. 08:28h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bez slobode - nema života.

  03.08.2020. 00:00h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ratovi traju i po nekoliko godina. Ljudi se u ratu bore za život. A ćovjek se svaki dan bori za život, bilo rata ili ne. Život bez slobode i nije neki život. Zato , u ovim vremenima oduzimanja slobode, moramo se boriri za slobodu, jer bez slobode - nema

  02.08.2020. 23:59h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ahoj...

  02.08.2020. 23:54h
 • Član iridairida

  ahoj Edine!

  25.07.2020. 14:45h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Želim dobar dan - svima radostan

  25.07.2020. 13:07h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče...

  24.07.2020. 22:09h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

1. ZAKON DUHOVNOSTI 3. PRINCIP VIBRACIJE