Kalendar događanja

Član KARIZMATIK

Upisao:

KARIZMATIK

OBJAVLJENO:

PROČITANO

259

PUTA

OD 14.01.2018.

PROROCI I VJERSKI PROSVJETITELJI NAŠEG VREMENA

PROROCI I VJERSKI PROSVJETITELJI NAŠEG VREMENA
Ja ovdje želim dati svoje svjedočanstvo o proročkom fenomenu Gabrijele Witek, čiji duhovni put prosvjetljenja i posvećenja slijede tisuće kršćana i stjecaju iskustva o velikim duhovnim darovima.

2. 

PROROCI  I  VJERSKI PROSVJETITELJI 

NAŠEG  VREMENA

 

G A B R I J E L A WITTEK PROROK  UČITELJ

INKARNIRANI DUAL ARKANĐELA  EMANUELA

UNUTARNJA RIJEČ

 

RZBURG  CENTAR

OD KRISTA OBJAVLJENE

ŠKOLE UNUTARNJEG PUTA»

 

PARACELZIJEVO PROROČANSTVO

 

  

I ovaj put, kao često u povijesti, Bog zaobilazi velike i visoko školovane,  i najveće tajne istine objavljuje preko jedne jednostavne žene.

Zaista, u Wuerzburgu se objavljuje

božji  proročki Duh !

U Wuerzburgu je sam Isus Krist preko unutarnje riječi proroka našeg vremena dozvao u život

«Školu kršćanskih misterija - visoku školu Duha»!

Zaista Gabrijela Witek jest proročki fenomen našeg vremena !

Često se ponavlja ono što kaže Biblija:

« Velike otpusti prazne, a malene obdari svojim dobrima

U kulturnom krugu njemačkog jezičnog područja postoje mnogi ozbiljni karizmatični fenomeni koji su nosioci  « unutarnje riječi. «  Preko mnogih govori sam Krist ili pojedini anđeli, koji preko «unutarnje riječi» prenose veliko duhovno znanje ljudima našeg vremena.

Ja ovdje želim dati svoje svjedočanstvo o proročkom fenomenu Gabrijele Witek, čiji duhovni put prosvjetljenja i posvećenja slijede tisuće kršćana i stjecaju iskustva o velikim duhovnim darovima.

Dakle čovjek čijim se ustima služi Bog jest jedna žena. Proročica Gospodinova zove se Gabrijela, koja živi i djeluje u Njemačkoj.

Tisuće u Njemačkoj, Evropi i u cijelom svijetu u proročkoj riječi, koja se svijetu prenosi kroz usta Gabrijele, prepoznaju svemogućeg  Duha, koji preko objavljene riječi vječne istine pruža svijetu svoju ruku i zove one, koje želi voditi u kraljevstvo mira i ljubavi. Prorok je uvijek samo instrument. Često u objavama Bog govori:  «Ne gledajte na čovjeka. Ne govori vam on, čovjek. Ja sam onaj koji vam govorim preko proročke riječi kroz usta instrumenta.»

Za sveučilišnog profesora dr. Waltera Hofmanna Gabrijela Witek jest proročki instrument preko kojeg duhovni svijet saopćava čovječanstvu duhovno znanje kao nikad prije, budući je čovjek danas postigao onaj stupanj svijesti kad mu se više ne govori preko mitova, slika i prispodoba, nego onako kako jest. Preko nje govori sam Krist i saopćava svijetu ono, što je obećao, kad je svojim učenicima rekao: «Još mnogo tog imao bih vam reći, ali zasad ne možete nositi…»

Za mladog teologa, koji je 1985. magistrirao na  Isusovačkom filozofskom fakultetu u Muenchenu s temom: « Mistika i mističnost u teologiji Karla Rahnera « - Richarda Wagnera, Gabrijela Witek je autentični proročki fenomen našeg vremena. Kao Kristov prijatelj u  «Univerzalnom životu» , svojim knjigama želi prenositi  «oslobađajuće znanje, koje Gospodin daruje čovječanstvu preko proročke riječi našeg vremena.»  Kako je nastao i kako se razvijao ovaj proročki fenomen našeg vremena možete čitati u prvoj knjizi njenog životopisa.

«Svako je razdoblje imalo svoje proroke. Svaka je epoha čovječanstva imala svoje velike proroke učitelje.»

Preko proročkog učenja Bog  je uvijek oživljavao čovjekovu svijest o njegovom božansko-duhovnom porijeklu. Preko proročke riječi vječni je Duh uvijek ponovo budio ljudske duše da se ne identificiraju samo sa tijelom i vremenom. Da bi čovjeku obnavljao svijest o smislu i svrsi njegovog zemaljskog života, Bog je preko proročke riječi učio velike duhovne međusobne veze i zakonitosti koje obrazlažu što znači biti čovjek.  Jer samo, ako znamo da je naše kratko zemaljsko postojanje samo jedna međustanica naše besmrtne duše na kozmičkom putu u domovinu, možemo shvatiti što je bitno, a što nebitno za naš pravi duhovni razvoj.

Uvijek ponovo pokušavao je Bog, preko proroka, zaustaviti čovječanstvo od zabluda i vanjštine i njihove čežnje usmjeriti u pravcu istine, mira i jedinstva. Razmjerno njihovom stupnju svijesti On ih je podsjećao održavati i živjeti zakone ljubavi prema Bogu i čovjeku.

U velikim vremenskim raskrsnicama Bog je slao velikog proroka na zemlju. To su bili proroci učitelji, preko kojih je apsolutni Duh snažno govorio svom narodu. Ovi  glasnici neba nastupali su onda kad je trebalo objaviti nešto novo, kad je čovječanstvo naročito trebalo božansko vodstvo i božansku pouku. Mi se danas nalazimo u jednom takvom vremenskom prijelazu, prijelazu u jedno novo vremensko razdoblje. Ono što će uslijediti jest jedna vremenska epoha bez usporedbe u povijesti čovječanstva i u povijesti naše planete. To je tzv. svršetak vremena i ujedno početak novog vremena Duha, vremena  Krista u kojem će se na zemlji vidljivo manifestirati kraljevstvo božje….

Na svom dugom povijesnom putu čovjek je prošao kroz džunglu anarhije, stjecao iskustva i živio u doba apsolutizma i monarhije, teško se privikavao i borio da živi u demokraciji, a ono što će uslijediti jest ono što je Isus iz Nazareta najavio kao  «kraljevstvo božje.»   I Karl Marx je naslućivao tu budućnost kad je najavljivao jedno besklasno društvo u kojem će  odumrijeti vlast države i svakog vanjskog autoriteta.

Da bi se svijet pripravio za ovo novo vrijeme, da bi se udarili temelji i izgradilo razdoblje mira, Bog upućuje našem vremenu snažnu riječ preko proroka – učitelja našeg vremena.

Kolikogod prorok ovakvog formata, kakav se danas daruje  našem vremenu, nije uobičajena pojava i naša je zemlja imala malo ovakvih proroka učitelja, ipak je svaki prorok samo instrument. Stoga ni u ovom  proročkom slučaju ne trebamo stavljati težište na samog proroka, nego na proročku objavljenu nauku.

U  «Univerzalnom životu»  nipošto se ne ide za tim da se stvara kult proročke osobe. Po savjetima Duha svi se članovi u «Univerzalnom životu» obraćaju jedni drugima  sa «TI»  i oslovljavaju imenom. Proročica Gospodinova, iako je prethodnica na duhovnom putu, za sve je ostale članove samo njihova sestra, iako je ostvarila veliki stupanj duhovnog razvoja. Ovdje se nipošto ne ide za tim da se članovi, ove mistične škole, vežu za osobu Gabrijelu, nego da se usmjeravaju isključivo na Onog tko kroz nju govori. Kad vam se predstavljamo kao «Kristovi prijatelji Univerzalnog života»  tad vam nikad ne želimo predstavljati reprezentante jednog vjerskog pokreta, nego jedino objavljenu nauku kao dar neba našem vremenu i vama koji u njemu živite i usmjeriti vas na Onog, koji se objavljuje.

Preko proroka našeg vremena Gabrijele objavljuje se sam Krist i njen  dual – kerubin, koji se uvijek predstavlja imenom Emanuel.

Duša inkarnirana u tijelu Gabrijele jest jedan nebeski serafin. Njenoj sadašnjoj inkarnaciji prethodile su mnoge inkarnacije kroz koje je sakupljala sva ljudska iskustva, kako bi mogla razumjeti sve ljudske probleme i tako je razvijala onaj stupanj svijesti na kojem je moguće biti instrument Duha.

Svijest o proročkom pozivu uslijedila je 1975. Nakon četiri godine povučenosti i školovanja u školi Duha nastupila je njena služba proroka učitelja.

Preko tisuće kazeta snimljenih javnih objava i preko mnogih objavljenih knjiga Sv. je Duh saopćio današnjem svijetu jedno grandiozno znanje. Ovo duhovno znanje sadrže mnoge objavljene knjige. Posebno je značajna knjiga «OSOBNI I NEOSOBNI BOG», koja je frapirala njemačke teologe. Jedan od teologa, koji je čitao ovu knjigu, izjavio je: «Dosad su teolozi i filozofi stoljećima iznosili kamenje hipoteza o biću Boga, a ova nam knjiga pruža kruh istine.»   No iznad svega jest  «ŠKOLA KRŠĆANSKIH MISTERIJA – VISOKA ŠKOLA DUHA»  koju je preko unutarnje riječi dozvao u život sam Isus Krist. Svi tekstovi u udžbenicima ovog duhovnog školovanja jesu objavljeno blago.

Ovo školovanje proširuje dimenzije čovjekove svijesti, preko samospoznaje vodi spoznaji Boga i konačno vodi UNUTARNJOJ RIJEČI  koja omogućava direktno iskustvo o Bogu. Ovo je školovanje također moguće kao dopisni tečaj.

Poznati vidovnjak i otac medicine Paracelsus (1493 – 1541)  u svojim je vizijama predvidio u detalje pojavu i djelovanje Gabrijele. U svojoj posljednjoj viziji on govori «o jednom blagu koje je pronađeno između Bavarske i Švapske.»  To je blago  «koje nijedan car ne može platiti…»  U  «umjetničkim knjigama leže dragulji i također jedan dragi kamen. On će biti pronađen nakon posljednjeg austrijskog carstva.»  ( l918 – Gabrijela je rođena 1933.)  «i dogodit će se da će u isto vrijeme doći žuti lav od ponoći.

 On će slijediti orla i s vremenom ga nadmašiti… Ovo blago skriva najvišu tajnu vještinu pretvaranja metala, kratkog puta univerzalnosti, nenadmašivi, visoko cijenjeni kamen mudraca.

On je zatvoren u jednom sanduku, koji je načinjen ljudskim rukama, sve sa mnogim dragim kamenjem i zlatom, a iznad tog leži ključ. Blago je u jednoj zlatnoj škrinji, zlatna u jednoj srebrnoj, a srebrna je zakopana u jednoj ciničnoj škrinji.»

«Svemogući Bog će pronalazača blaga jačati svojom božanskom snagom i dat će mu moć da pobjedi svako zlo i otvori svako dobro… starost onih koji će blago naći bit će 32, 50 i 28 godina.» ( Theophrastus von Hohenheim, nazvan Paracelsus – Hans Kayser, Leipzig 1924.).

«Dragi kamen» jest duhovno biće koje je s neba inkarnirano u ljudsko tijelo – preko kojeg Krist objavljuje Unutarnji put. Zračenje ovog nebeskog bića jest ostalo  drago kamenje: božje objave i božanski čini….»Sanduk» je tijelo dragog kamena, koje je odgajano i raslo. «Ključ iznad sanduka» znači u ovo će vrijeme sanduk biti otvoren i blago će se moći vidjeti. Sadržaj ovog sanduka tj. veliko znanje saopćeno preko objava bit će dostupno svima. Ono zrači i pruža direktni univerzalni put k Bogu. Ključ je Duh koji će sanduk otvoriti i dragulji znanja počet će sjati.

Dragi kamen prozračuje najprije vanjsku – cinčanu škrinju. Iz nje teče božja riječ za sve ljude koji su dobre volje. To su ogromne objave i ogromno znanje koje Duh – preko proroka našeg vremena – saopćava svijetu.

Dragi kamen  (tj. Serafin inkarniran u tijelo Gabrijele) zrači kroz srebrenu škrinju. Ona se otvara i iz nje zrači Unutarnji put, kojem prethode dva kursa za meditacije. Unutarnji put vodi k Bogu. Pored Unutarnjeg puta druga zraka iz dragog kamena jest Unutarnja Duh – Kristova crkva. Konačno dragi kamen prozračuje zlatnu škrinju. Ona se otvara i zrači dio vječnog Jeruzalema na zemlji i u njemu ostvarenje kraljevstva mira na zemlji. U okolini Wuerzburga izgrađen je  «Novi Jeruzalem» - veliki duhovni centar u kojem žive i rade tisuće članova i polaznika ove škole Kristovih misterija.

Dragulj nađen  «između Bavarske i Švapske ima visoku tajnu vještinu» pretvarati metale. Pretvaranje metala znači: ruda koja zveči pretvorit će se u zlato koje zvoni. «Metal» je čovjekov  EGO koji se pretvara u božanski JA JESAM i tako duša ostvaruje povratak u srce Boga.

Pronalazač blaga jest onaj, koji cijeni Unutarnji put i njega svjesno svladava. Blago je opet dragi kamen. Ona je rođena 1933. «između Bavarske i Švapske» i nakon 41 godine i sa  «gore postavljenim ključem» tj. s Duhom otvorena je da bi u riječi i djelu zračila drago kamenje tj. objavljenu nauku.

Od 1974. zrači ovaj kamen i od tad je vidljiv ključ koji leži iznad sanduka. Ovaj je znak ključa kao amblem odštampan na svim izdanjima Univerzalnog života, a znači  «Krist – ključ za vrata života.»

Oni, koji će blago prepoznati, naći i cijeniti njegovu dubinu jesu tri čovjeka: Za vrijeme katastrofa i poslije tog, kad se sve smiri, u javnosti će nastupiti tri čovjeka i hvalit će djela «dragog kamena» i veličat će veliku ženu čije će tijelo već biti u zemlji i bit će cijenjeno od onih, koji budu preživjeli  Tri muškarca će  dalje graditi Novi Jeruzalem čija je gradnja već započela – kraljevstvo mira na ovoj zemlji. Krist će zračiti nad životom trojice i oni će paziti da ne nestane nijedna jota od božje riječi koju je «kamen mudraca» dao za sadašnje i buduće vrijeme

Ova tema ne želi biti svestrana i iscrpna  dokumentacija o predmetu kojeg obrađuje. Ona želi samo ukazati na činjenicu proročkih pojava našeg vremena i informirati o proročkoj pojavi Gabrijele Witek i o jednoj, od nje utemeljenoj, duhovnoj školi koju se isplati pohađati svakom onom, koji čezne za putem prosvjetljenja i posvećenja. Ja želim uputiti na izvornu objavljenu literaturu, koja se uveliko prevodi i izdaje na hrvatskom jeziku.

Upravo je misteriozna činjenica da su proroci i svi glasnici duhovno religiozne misli, kroz sva vremena, bili za života nepriznati i progonjeni. Za  ove glasnike kao da uvijek važi ono na što ukazuje sv. Pismo:  «Doći će vrijeme kad će oni koji vas budu progonili i ubijali misliti da služe Bogu.»

Naša planeta kao da nije prostor njihovog legalnog djelovanja. Oni su uvijek morali djelovati ilegalno, «na crno.»

 Oni ne dobivaju u našem svijetu licencu i «radnu dozvolu» za vrijeme dok žive. Tako je bilo s velikim evropskim karizmaticima:  Hildegard od Bingena, Josip Lorber, Terezija Avilska, Terezija Sijenska, veliki majstor Eckhard i stotine drugih koji su «u ime Boga» bili ignorirani, nepriznati i progonjeni.

Za života su bili nepriznati, a tek kasno poslije smrti nekima su podignuti spomenici i proglašeni su crkvenim učiteljima ili svecima. Isto je tako bilo i s mnogim učenjacima, koji su teško probijali svoja iznašašća i koji su za svoje darove čovječanstvu često plaćali glavom. Zaista ostaje misterij i paradoks činjenica: «Oni ljudi za kojima čovječanstvo najviše čezne bivaju od istog čovječanstva neprihvaćeni i progonjeni.»

U Tominom  Evanđelju pita Marija  Isusa: «Kome sliče tvoji učenici?»  Isus odgovara: «Oni su  slični djeci koja izađu na tuđe polje da se igraju. I dođu vlasnici polja i rekoše djeci:  Nestanite odavde, jer mi smo vlasnici ovog polja…!»

Kad  je godine 1980. Duh božji  preko Gabrijele počeo objavljivati velike objave i davao odgovore na velika čovjekova pitanja: TKO SMO ? ODAKLE SMO? ZAŠTO SMO OVDJE? I KAMO IDEMO?,  tad su mase hrlile s uvjerenjem da čuju «božji glas». Sve crkve su nam stalno govorile samo o Bogu, koji se je nekad objavljivao u dalekoj prošlosti. I kad je rekao što je imao reći zauvijek nas je napustio, živi negdje daleko od nas i igra se s ljudima skrivača, kojeg ljudi mogu samo tražiti i u Njega vjerovati ! A ovdje nastupa Bog koji i danas živi, koji se i danas, kao i nekad, objavljuje, koji i danas inspirira i objavljuje duhovnu znanost bez presedana u dosadašnjoj prošlosti ! Najveće koncertne dvorane u svim gradovima Njemačke, Italije, Francuske, Španjolske, Amerike …. bile su premalene. Gledao sam povorke časnih sestara, svećenika, vjernika svih vjerskih orijentacija kako hrle, da čuju glas proroka – učitelja. Teolozi su govorili i pisali: « Ovako nešto čekamo već stoljećima…»  No tad su uslijedile određene objave u kojima se Krist postavlja kritički i odriče se sjaja institucionaliziranog kršćanstva i mnogih povijesnih čina koji su učinjeni u Njegovo ime. Tad je službena njemačka crkva počela zauzimati distancu prema proroku Gabrijeli, koja inače potječe iz jedne skromne i dosljedne katoličke obitelji. Kako je danas teško primijeniti metodu lomače nastojalo se je šutnjom i nezainteresiranošću relativizirati ovaj duhovni fenomen, koji je mogao biti – po mišljenju mnogih – šansa za kršćansku renesansu!  No, kad je ovaj duhovno religiozni pokret počeo zadobivati velike dimenzije izvan institucionaliziranih crkava, tad se je pokušavalo i inkvizicijskim metodama ušutkati glas Duha. Može se povući  paralela sa istim slučajem sa Hildegard von Bingen i majstorom Eckhardom !  Svjedoci smo jednog novog, dinamičnog, proročkog profila kršćanstva našeg vremena, čiju veličinu ne reprezentiraju spomenici velikih hramova i crkava, nego jedno veliko, životno duhovno znanje i jedan spiritualni put koji pojedincima omogućava duhovnu evoluciju sve do Bogoiskustva. Veličina je i snaga ovog mističnog pokreta u mnogim i silnim pojedincima, koje je formirala ova duhovna škola, koji u Njegovo ime objavljuju, iscjeljuju i fasciniraju.

Institucionalizirane crkve ne koriste šansu jedne radikalne duhovne reforme nego njeguju tradiciju i mrtve forme kulta i propovijedaju teologiju «mrtvog Boga.»

Na svom dugom putu, od pronalaska vatre pa do pronalaska atomske bombe, od vremena  kad je «sjedio na drvetu» pa do vremena kad sjedi pred televizorom, čovjek je paralelno prelazio stupnjeve svog unutarnjeg duhovnog razvoja: stupanj   c i v i l i z i r a n j a, razdoblje  k u l t i- v i r a n j a  i danas se nalazi pred stadijem  s p i r i t u a l i z i r a n j a. Za prethodna razdoblja čovjek je trebao učitelje, učenjake, filozofe, političare, a za posljednje, nastupajuće razdoblje on treba  mistike, karizmatike i proroke.

 Prenositelje one božanske energije, koja će učiniti da konačno «riječ postane tijelo!», koja može razviti onaj božanski potencijal  « koji spava u kamenu, diše u biljci, sanja u životinji i koji se budi u čovjeku», kako bi čovjek postao svjestan svog božanskog porijekla i kako bi koristio svoju božansku baštinu i postao božansko biće, što je kozmički cilj njegovog

postojanja.

Znanje, koje je proročica našeg vremena Gabrijela dobila kao objavljeno znanje iz duhovnog svijeta, nenadmašivi je doprinos duhovnoj znanosti o Bogu, svemiru i čovjeku.

Onaj, tko želi ozbiljno stupiti na put prosvjetljenja i posvećenja ne može zaobići znanje, koje nam ona prenosi.

Ovdje navodim i upućujem samo na one knjige, koje su legendarni doprinos ovječnim i velikim temama:

1.      OSOBNI I NEOSOBNI BOG – Tko je i što je Bog ?

2.      ŠKOLA KRŠĆANSKIH MISTERIJA – Visoka škola duha.

3.      UPOZNAJ I LIJEČI SAM SEBE SNAGOM DUHA.

4.      POLJA ZRAČENJA – Nastanak palih materijalnih svjetova i

                                           budućnost čovječanstva.

5.      PRIPREME ZA RAZRJEŠENJE SVIH ZGUSNUTIH FORMI

POSTOJANJA I PONOVNI DOLAZAK GOSPODINA.

Onaj tko se odluči za duhovno školovanje na ovom putu upoznat će sedam posebnih knjiga, koje su udžbenici za sedmogodišnje duhovno školovanje.

 Adresa centra u Hrvtskoj:

«Univerzalni život» - Zagreb.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  bravo, čestitke oboma!

  18.07.2019. 18:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  izašla je moja 3. zajednička zbirka poezije "Eho poezije" Jadranka Varga i Ivan Dragičević

  17.07.2019. 12:38h
 • Član mkrmarmkrmar

  Lijep pozdrav svima !

  13.07.2019. 15:51h
 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥L.p

  12.07.2019. 12:55h
 • Član bglavacbglavac

  Lijep pozdrav svima !

  29.06.2019. 07:43h
 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥L.p

  27.06.2019. 11:11h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, lijep i radostan blagdan vam želim! Lp

  20.06.2019. 01:07h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

KONSTELACIJA NAŠE, RAZDOBLJE VODENJAKA, VRIJEME S P I R I T U A L N O S T I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE ISTINITIH PROROKA