Kalendar događanja

Član KARIZMATIK

Upisao:

KARIZMATIK

OBJAVLJENO:

PROČITANO

178

PUTA

OD 14.01.2018.

BIBLIJA I UNUTARNJA RIJEČ

BIBLIJA I  UNUTARNJA  RIJEČ
Da bi činjenicu “Unutarnje riječi” i proročkog dara stavio na biblijske temelje dodajem ovoj knjizi prijevod iz poslanice Korinćanima, gdje apostol Pavao evidentno govori o tim pojmovima i o toj praksi prakršćanskih zajedmica.

BIBLIJA  I   UNUTARNJA   RIJEČ

 

“RIJEČ KRISTOVA STANUJE U VAMA   SA CIJELIM SVOJIM BOGATSTVOM”

 Kološanima 3,16  

                 “TEŽITE ŽIVJETI LJUBAV I VRUĆE ČEZNITE
                 DA POSTIGNETE VEZU SA DUHOVNIM BOŽJIM
                 SVIJETOM. IZNAD SVEGA TEŽITE DA POSTANETE
                 INSTRUMENTI  PREKO KOJIH ĆE DUHOVI  BOŽJI

                 GOVORITI VAMA NA MATERINJEM JEZIKU.” 

  Korinćanima 14,1-2

Da bi činjenicu   “Unutarnje riječi” i proročkog dara stavio na biblijske temelje dodajem ovoj knjizi prijevod iz poslanice Korinćanima, gdje apostol Pavao evidentno govori o tim pojmovima i o toj praksi prakršćanskih zajedmica. Prakršćanska crkva bila je naime nošena proročkom – unutarnjom riječju. Pavao je sam u zajednicama nastupao poučavajući iz vlastite svijesti i kao onaj, koji je govorio  “preko unutarnje riječi.” On ozbiljno upozorava one, koji su  nastupali kao mediji i govorili “nerazumljivim jezikom.” Preko novih objava našeg vremena u detalje su nam poznati ovi fenomeni. U Wuerzburgu, u  “školi Unutarnjeg puta” ozbiljno se upozorava na to da netko govori u transu i nerazumljivim jezikom. Učenici se vode do onog stupnja duhovnog razvoja da primaju  “unutarnju riječ” i saopćavaju isključivo na materinjem jeziku odnosno na jeziku kojeg prisutni razumiju.

Kad je papa Damas u 4. stoljeću  odredio korektore  (corectores) , koji su trebali na temelju  Jeronimovog latinskog prijevoda dati definitivnu formu Biblije  ( Vulgata )  duhovnost prakršćanskih zajednica već je bila reducirana na onaj stupanj da tadašnja svijest nije više shvaćala pojmove : “unutarnja riječ”,  “proročki dar”, “kontakt s duhovnim svijetom.”  Što više, nosioci  “unutarnje riječi” postali su problem za službenu crkvu, koja se je pretvarala u moćnu instituciju, jer je Duh preko  “unutarnje riječi” snažno opominjao i upozoravao na svjetovne i institucionalne elemente s kojima se Krist ne može identificirati. Crkva konačno izdaje zakon da  “nosioci tzv. Unutarnje riječi” ne mogu nastupati prilikom bogoslužja zajednice. Isključeni su veliki mistici i duhovni učitelji kao što je bio Platon, Sokrat, Pitagora,

Plotin, Origen, Tertulijan i dr. I pobjedio je Aristotel  sa svojom logikom i instrumentom intelekta kao jedinim sredstvom spoznaje. Crkva je počela trasirati novi put na kojem Bog više ne govori preko duše karizmatičkog pojedinca, preko “proročke-unutarnje riječi.”  On u buduće može govoriti jedino preko institucije crkve -  preko koncila. Vodila se duga i brutalna borba s karizmaticima i nosiocima “proročke-unutarnje riječi.”

Stoga možemo razumjeti što su ovi pojmovi, kod svih prijevoda Novog Zavjeta, sadržajno nejasni, skraćeni i čak namjerno korigirani i izostavljeni.

Martin Lutther nije poznavao grčki. On je preveo njemačku Bibliju s latinskog jezika. Upravo je upadno kako je prevodeći ove pojmove – posebno kod prijevoda poslanice Korinćanima 12 i 14 – sadržaj reducirao na svoj teološki stupanj svijesti, jer kao racionalist nije shvaćao karizmatičku  i proročku duhovnost, jer je bio neprijatelj mistika. U vino novozavjetne mistike on je sipao vodu svoje logike.

U Pavlovim poslanicama mogu se točno vidjeti tragovi, gdje govori iz svoje ljudske svijesti, a gdje nastupa preko « unutarnje riječi. »  U hvalospjevu ljubavi on je očito bio inspiriran preko « unutarnje riječi. »

Prilažem ovdje one dijelove Pavlove prve poslanice Korinćanima, gdje se govori o « unutarnjoj riječi » i proročkom daru. Moj je prijevod tekst iz njemačkog originala : NOVI ZAVJET od Johannes-a Greber-a. Zato najprije predstavljam  ovog karizmatičkog autora čiji je prijevod Novog Zavjeta iz grčkog praoriginala najautentičniji prijevod Novog Zavjeta.

 

                        JOHANNES   GREBER

 

Rođen je 2. svibnja 1874. u Wenigerath, općina Berukastel – Njemačka. Studirao je teologiju i 1900. zaređen je u Trieru za svećenika. Brzo je imenovan župnikom u mjestu Hunsrueck. Stanovnici ove župe bili su siromašni. Mnogi su bili bolesni od tuberkuloze i nisu imali nikakvu njegu. Liječnik je bio udaljen 40 km.

Župnik Greber upoznao je surov život ovih ljudi i gajio je veliku sućut prema njima. Nije dugo trajalo župnik  Greber je organizirao sistem prve pomoći. Povezao se je sa voditeljima bolnica u susjednim gradovima za izobrazbu mladih djevojaka svoje župe za medicinske sestre  (brze kursove). Nakon izobrazbe bilo je moguće pružiti pomoć bolesnicima njegove župe.

Župnik je Greber  dobro poznavao prirodno liječenje. Sam je primjenjivao ljekovito bilje za bolesnike ( Kneipp metodu ). Stalno je posjećivao bolesnike i pomagao im također primjenom duhovnih metoda liječenja. Pružio bi ruku bolesniku, a drugu bi položio na čelo da ustanovi da li bolesnik ima temperaturu. Uputio bi Bogu tihu molitvu «za ozdravljenje bolesnika.» Na svoje čuđenje uvijek bi ustanovio da se stanje bolesnika poboljšava. Danju i noću bio je spreman biti na raspolaganju bolesnima i bijednima. U zapadnom svijetu i danas se još govori o samaritizmu i svetosti ovog katoličkog župnika.

Kad su 1914. godine zvona najavljivala mobilizaciju bio je jako zabrinut i nemiran. Kao u filmu vidio je pred sobom tisuće izgladnjele djece. U viziji je vidio jednu ruku s kažiprstom prema mnogo djece i čuo je glas: «Ovo je tvoj posao !»

Značenje ove vizije bilo mu je jasno tek nekoliko godina kasnije kad je Njemačku zatekla velika glad. I stvarno gladna djeca bila su pred njim. Župnik je razvio velike samaritanske poduhvate i neumorno je radio pomažući siromašnima.

Jednog je dana župnik Greber doživio nešto što ga je zaprepastilo. Objavio mu se « božji glasnik «, koji mu je objašnjavao istinito učenje Isusa Krista, koje je tokom vremena iskrivljeno. Božji ga je glasnik uvjeravao, da je sve ovo što mu se saopćava od velike važnosti. Svaku riječ, koju mu je ovaj božji glasnik rekao, odmah je stenografski zapisivao i kasnije preispitivao. Na temelju ovih objava još više je stavio težište svoje aktivnosti na samaritanski rad. Preko župnika Grebera Bog je proizveo bezbrojna čudesna ozdravljenja. Što više i slijepi su ozdravljali polaganjem ruku i molitvom. Napisao je poznatu knjigu :  «SAOBRAĆAJ S BOŽJIM SVIJETOM – njegovi zakoni i njegova svrha. Osobna iskustva jednog katoličkog župnika.» , gdje je opisao objašnjenja koja mu je objavio božji glasnik. Komentator ove knjige kaže: «Naše današnje crkve o ovim pitanjima ne mogu dati objašnjenja. Nijedan zapis Starog i Novog Zavjeta ne pruža čovječanstvu takva objašnjenja i istine kao što ih nalazimo u ovoj besmrtnoj knjizi župnika J. Grebera. Nekadašnjem katoličkom svećeniku dolazili su veliki božji duhovi i poučavali su ga o pravom učenju Sina božjeg, koje je On , prije skoro 2000 godina donio čovječanstvu. Ovo je pravo Kristovo učenje uvijek sve više bivalo razvodnjavano. Župnik Greber opisuje put koje je on polazio da bi osobno stupio u kontakt s duhovnim božjim svijetom, put kojeg su mu pokazali božji glasnici.»

Kasnije je Johannes Greber preveo NOVI ZAVJET iz najstarijih grčkih rukopisa. Sva nejasna, i tokom prevođenja izostavljena mjesta, objašnjavao  mu je božji glasnik kako bi ih ispravio. Ovaj je prijevod posve neovisan od svih kanoniziranih prijevoda kršćanskih  crkava. Pri prevođenju  «stalno je molio nebeskog Oca za prosvjetljenje  i duhovni mu je svijet davao puke za odgovore i rješenja mnogih problema i proturječja.»

               PRVA POSLANICA KORINĆANIMA

           12. p o g l a v l j e

 1. Što se tiče kontakta s duhovnim svijetom ne bih vas
 2. braćo moja, htio ostaviti u nejasnoćama. Znate kad ste bili još

pogani da ste uspostavljali vezu sa zlim duhovima.

 1. Stoga vam želim dati kriterije raspoznavanja kako biste mogli razlikovati

duhove: Nijedan duh koji dolazi od Boga, koji govori preko jednog medija,

ne proklinje Isusa. I nijedan duh ne može priznati Isusa svojim Gospodinom,

ako ne pripada svetim duhovima.

 1. Duhovni milostivi darovi javljaju se u velikoj različitosti.
 2. Ali je isti božji duhovni svijet koji ih daruje. Također su različite službe u

Kršćanskoj zajednici, ali je također

 1. i ovdje isti Gospodin koji ih dodjeljuje. Različiti su učinci, ali je isti Bog koji

u svemu i kod sviju dolazi u pitanje kao izvorna snaga.

 1. Svakom mediju daje se objava dobrog duhovnog svijeta na opću korist.
 2. Tako je jednom, preko duhovnog božjeg svijeta, dan govor mudrosti;
 3. drugom dar znanja pomoću istog izvora iz božjeg svijeta; jednom drugom

razumijevanje vjerskih istina preko istog duhovnog svijeta; drugom opet

sposobnost liječenja preko istog Duha;

 1. drugom moć nad zlim duhovima; drugom opet dar da bude govorni medij za

prisutne na materinjem jeziku; drugom opet dar da razlikuje duhove; drugom dar da bude govorni medij za strane jezike; drugom opet dar da se kroz njega

strani jezik može prevesti na materinji jezik.

 1. Svi ovi darovi dolaze od istog duhovnog svijeta koji za svakog pojedinca bira

Darove za koje je sposoban u onom stupnju za kojeg duhovni svijet smatra da je dobro.

      27. Svi vi činite zajedno s Kristom duhovno tijelo i svaki je od vas jedan ud.

      28. Među udovima, kojima je Bog u zajednici odredio njihovu službu, na prvo mjesto

            dolaze apostoli, na drugo mjesto govorni mediji na materinjem jeziku, na treće

            mjesto oni koji posjeduju dar učenja; zatim oni koji imaju moć izgoniti zle

            duhove; zatim oni kojima je darovana snaga iscjeljenja; zatim oni kojima je dan

            dar pružanja pomoći; zatim oni koji posjeduju dar upravljanja zajednicom i

            napokon mediji za strane jezike.

31.Čeznite među sobom da uvijek budete savršeniji u vašim darovima! A sad vam Želim pokazati put koji vodi najvišem stupnju savršenstva. (Slijedi 13. glava: Hvalospjev ljubavi).

 

                   PRVA  POSLANICA KORINĆANIMA     

                               14. POGLAVLJE

 

1.        Težite živjeti ljubav! Vruće čeznite da postignete vezu sa duhovnim božjim

svijetom.  Iznad svega težite da postanete instrumenti preko kojih će duhovi božji govoriti vama na materinjem jeziku.

 

2.        Jer ako jedan duh govori jezikom koji je prisutnima nepoznat tad se on ne može razumljivo predstaviti ovim ljudima, nego ga samo Bog razumije.

3.        Stoga on ostaje svakom nerazumljiv, jer duh upotrebljava riječi čiji je smisao sakriven slušateljima. Govori li pak  materinjim jezikom prisutnih tad je moguće prisutne duhovno poučiti, opomenuti i tješiti.

4.        Tko privlači jednog duha koji govori stranim jezikom on ga privlači samo radi svoje koristi, dok duh koji govori na materinjem jeziku slušatelja izgrađuje

5.        cijelu zajednicu. Ja želim da budete tako daleko u svom medijalnom školovanju da duhovi kroz svakog od vas  mogu govoriti, ali bih radije želio da kroz sve vas oni mogu govoriti vašim materinjim jezikom. To je za vas od veće koristi nego da govore stranim jezikom, jer tad je potrebno strani jezik prevoditi na materinji da bi zajednica imala duhovnu korist.

6.        Pretpostavimo moja braćo, da dođem kod vas kao jedan preko kojeg bi duhovni

svijet  govorio stranim jezikom; što bi vam to koristilo ?  Kad ne bih mogao tako govoriti da vam kroz moje riječi objavim dosad nepoznate istine ili da vam kroz moje darove vidovitosti ili kao govorni medij ili kao učitelj saopćim istine posvećenja na vašem materinjem jeziku – tad bi moj dolazak bio bez svrhe.

7.        Slično je također s mrtvim muzičkim instrumentima. Ako npr. frula ili harfa daje doduše tonove, ali tonovi su takvi da ne možemo razlikovati melodiju, kako bi mogli shvatiti koju pjesmu svira frula ili harfa ?

8.        Isto vrijedi i za trubu. Ako čujemo samo nerazumljive tonove tko može na

Na temelju tog prepoznati signal za ratni alarm?

9.        Tako je i s vama. Ako jedan govorni medij govori stranim jezikom, kako ćete moći razumjeti sadržaj govora ?

10.   Da, sve je to samo govor u vjetar! Tko zna koliko jezika ima u svijetu i nijedan jezik nije po sebi bez smisla.

11.   Ali meni su nerazumljivi, ako ne poznam značenje riječi ovog jezika; i ako

        netko govori na jednom od ovih jezika tad se on ne može sporazumjeti sa mnom,

12.   niti ja s njim. Stoga u vašoj vrućoj čežnji, da dođete u kontakt sa duhovnim

        svijetom, morate voditi brigu da uspostavite vezu sa većim brojem različitih

              duhova.

13.   Tako onaj, koji je govorni medij za strane jezike, treba također moliti za jednog Duha, koji može prevesti jezik.

 

39.  DAKLE BRAĆO MOJA, VRUĆE ČEZNITE DA BUDETE INSTRUMENTI  DUHOVNOG SVIJETA  NA  MATERINJEM  JEZIKU…

Čitati  NOVI ZAVJET  Johanna Grebera predstavlja užitak u usporedbi sa svim službenim prijevodima, koji imaju tako mnogo proturječja, a pogotovo su dosta neshvatljivo prevedene Pavlove poslanice. Prevodilac Vulgate sv. Jeronim dobro je znao i grčki i hebrejski, ali korektori u Rimu, koji su trebali definirati Bibliju nisu dobro shvaćali njene duhovne i transcendentalne  elemente. Greberov prijevod je nadahnut i načinjen savjetovanjem bića iz duhovnog svijeta. Zato ovaj prijevod sadrži znanje koje prosvjetljuje kao i snagu i milost koja posvećuje. Katolička crkva nastoji oživjeti karizmatične pokrete prakršćanstva. U našoj domovini na tom mnogo radi gospodin Tomislav Ivančić, koji je o tom mnogo napisao i sam organizira karizmatične grupe. U đakovačkoj biskupiji na tom radi gospodin Ivan Šešo. No dotični ne razumiju dovoljno ovaj fenomen i kao duhovni učitelji, unatoč najboljih namjera, ne stvaraju  na samim sastancima ozbiljne preduvjete za silazak sv. Duha. Stoga je razumljivo, da  već dugogodišnji pokušaji i nastojanja ne donose prave rezultate.    Problem je vrlo kompliciran i odnosi se između ostalog na problem njihove svijesti. Duh je uvijek spreman objaviti se i pojaviti, ali mu treba prirediti ispravno energetsko polje. Na karizmatičnim sastancima u Sl. Brodu samo jedan prisutni kandidat nastupa kao medij, ali objavljujući duh govori uvijek nepoznatim jezikom. Najnovije objave upozoravaju, da treba isključiti medije koji govore nepoznatim jezikom od čeg zajednica nema nikakve koristi. O tom također tako jasno govori i sam apostol Pavao. U tom slučaju uvijek se radi o ubacivanju umrlih duša iz vrlo niskog područja, koje govore jezikom koji je registriran u permanentnim atomima njihove duše iz prošlog života na zemlji. Pogotovo je uočljiva prisutnost niskih duhova na karizmatičnim seansama  u zajednicama Pentakostalne crkve. Kaotično stanje njihovih duša i padanje u trans ne odgovara kriterijima koje objavljuje sv. Duh. Tu mogu uslijediti iscjeljenja, ali se radi o nižim energijama duhovnjaka, a ne o iscjeljujućoj i posvećujućoj snazi sv. Duha. Poznavanje duhovnih zakona i pravo duhovno vodstvo  uvijek će rezultirati, da će već nakon godinu dana duhovnog školovanja mnogi prisutni dobiti «unutarnju riječ», preko koje će viši, ozbiljni duhovi objavljivati se na materinjem jeziku.

 

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPE CVATU...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥ i ja od 4.8.2009 SRETNO pusa chatovcima:))))

  09.06.2019. 15:33h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  danas slavim 10 godina koliko sam na Magicusu :)

  09.06.2019. 13:53h
 • Član ljubicicaljubicica

  pozdrav svima znanima i neznanima:)

  09.06.2019. 13:19h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima

  09.06.2019. 09:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijpu i radosnu nedjelju vam želim. LP

  09.06.2019. 07:44h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro drago magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. LP

  03.06.2019. 08:08h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  27.05.2019. 16:50h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE ISTINITIH PROROKA Bhagwan Shree Rayneesh – Osho (1931 – 1990)