Kalendar događanja

Član KARIZMATIK

Upisao:

KARIZMATIK

OBJAVLJENO:

PROČITANO

298

PUTA

OD 14.01.2018.

S I L V I A W A L L I M A N N

S I L V I A  W A L L I M A N N
Karizmatik, mističarka i jedan od najdarovitijih medija našeg vremena, koja, u kontaktu s duhovnim bićima najviših dimenzija, dobiva objave koje saopćava preko brojnih knjiga. Znanje koje, u svojim knjigama, saopćava ova mističarka predstavlja značajan doprinos duhovnoj znanosti, teologiji i filozofiji.

S I L V I A    W A L L I M A N N

Karizmatik, mističarka i jedan od najdarovitijih medija našeg vremena, koja, u kontaktu s duhovnim bićima najviših dimenzija, dobiva objave koje saopćava preko brojnih knjiga. Znanje koje, u svojim knjigama, saopćava ova mističarka predstavlja značajan doprinos duhovnoj znanosti, teologiji i filozofiji. Genijem svoje medijalnosti i duhovne zrelosti ona prima i saopćava znanje, koje skida veo s onih čovjekovih pitanja, koja su sve do danas bila tajna i nepoznanica. Dok filozofi i teolozi, služeći se kao instrumentom ograničenim razumom, pronalaze i proizvode kamenje spekulacija i hipoteza, dotle Silvia Wallimann u duhovnom kontaktu s bićima iz najviših duhovnih svjetova dobiva odgovore i znanje, koje je pravi kruh istine.

Silvia Wallimann je rođena 1940. u Bazelu, u Švicarskoj. Odrasla je u radničkoj obitelji. Već u ranom djetinjstvu pojavila se njena sposobnost vidovitosti. Bila je 10 godina medijalni životni savjetnik i 15 je godina radila kao učiteljica meditacije.  Živi u kantonu Obwalden u Švicarskoj.

U vezi mistika, karizmatika i medijalno obdarenih ljudi, koji se predstavljaju kao duhovni učitelji, koji dobivaju i prenose duhovno znanje u kontaktu s duhovnim svjetovima, Silvia iznosi izvanrednu pouku, koja nam može poslužiti kao izvor  kriterija, koje trebamo primijeniti, kao prosuđujemo i procjenjujemo ovakve fenomene. Silvija kaže:

« Kad se jedno duhovno biće odluči inkarnirati na planeti zemlje, da bi djelovalo kao medij, koji će preko «unutarnje riječi» služiti ljudima kao prenositelj duhovnog znanja, on mora nastojati najprije sam razviti svoju svijest i svoje visoko Jastvo. O njegovom razvoju ovisi koju će dubinu i visinu duhovnog znanja moći prenositi.»

«Ako neki medij izaziva u tebi strah tad odustani i odmah napusti njegovo predavanje! Visoka duhovna bića nikad ne prenose objave koje kod ljudi izazivaju strah i prijetnju.»

«Čuvate se, dragi prijatelji, planete zemlje (nastavlja Silvijina objava), od onih medija, koji iznose prijetnje i negativne događaje. Mnogi mediji imaju dobru volju, ali nerazvijenu svijest i nastupaju iz još nerazvijenog Ega, koji želi aktivirati strah u slušateljima.»

«Često takvi mediji dobivaju svoje informacije od umrlih duša, koje su još navezane na zemlju. I nastupaju iz one svijesti s kojom su završili svoj prethodni život na zemlji. Napustite prostoriju onih medija, koji prorokuju nešto loše i žele vas zastrašiti, ali ih ne osuđujte da se karmički ne opteretite. Blagoslovite ih i napustite.»

Silvia je dosad objavila, medijalno napisane, ove knjige:

1.     SVJETLA TOČKA

     U ovoj knjizi Silvia promatra i opisuje pojavu  života i život poslije smrti. Knjiga je  doživjela 7 izdanja.                                       

2.     MOST PREMA SVJETLU

Savjeti i saznanja o životu i životu poslije smrti. Ovdje Silvia dokazuje kako pripada onoj izuzetnoj grupi ljudi, koji svojim medijalnim sposobnostima ima uvid u detalje života poslije smrti. Ovi su izvještaji plodovi njene dugogodišnje aktivnosti kao medij i životni savjetnik. Autorica opisuje spoznaje, koje je stekla zahvaljujući pomoćnicima iz duhovnog svijeta, s kojima je u kontaktu i pokazuje putove kako svatko može doći do ovih izvora spoznaje. 7 izdanja.

3.     ČUDO  MEDITACIJE

Ovdje Silvia pokazuje kako se u dubokom meditativnom uranjanju razrješuju granice razuma, prostora i vremena i kako se meditacijom stječu fascinirajući uvidi u one dimenzije koje ne podliježu zakonima prostora i vremena. Ona opisuje meditaciju kao put kako naše duhovno biće može iskusiti Boga. Ona je sama «čudom meditacije» razvila svoju medijalnost i ovdje pokazuje put kako je moguće steći uvid u čovjekovu višedimenzionalnost, stvaralačku snagu njegovih misli, predodžbi i osjećaja, u slojeve njegove podsvijesti i daje metode o mogućnostima čovjekovog duhovnog razvoja. Silvia je medijalnim putem od duhovnih bića, s kojima kontaktira, dobila fascinirajuće tekstove za meditacije, koje je izgovorila na mnogim kazetama. 7 izdanja !

4.     DEMATERIJALIZIRANI I PRODUHOVLJENI ČOVJEK BUDUĆNOSTI

     Stalno se pojavljuje sve veći broj ljudi, koji postaju svjesni, da naša planeta ulazi u jedno novo kozmičko razdoblje, koje će raspolagati novim energijama, koje će izazvati i omogućiti pozitivne promjene u svim područjima života. Koje će konsekvence ovo donijeti našem  osobnom životu? Kako se možemo i kako bismo se trebali postaviti prema ovom novom vremenu?  U ovoj knjizi Silvia Wallimann se predstavlja kao inspirirana vidovnjakinja, koja želi svima prenijeti njoj povjerene objave. Ona ovdje otvoreno govori o bićima svjetla iz viših područja svijesti, koji su stvarni autori ove knjige. Ona sebe smatra jednom karikom u proročkoj tradiciji i prenositeljicom novog objavljenog znanja.

Kao i uvijek tako i ovaj put proroci bivaju od mnogih neshvaćeni i neprihvaćeni, pogotovo od pismoznanaca i službenika crkve, koji u svakom proroku gledaju konkurenta i blokirani svojim uskim shvaćanjima nisu spremni prihvatiti novo objavljeno znanje koje je često u suprotnosti s tradicionalnim i okamenjenim dogmama. Novi prorok uvijek donosi nova saznanja i korigira i nadopunjuje stare prethodne objave, koje su dane ljudima koji su bili na sasvim drugom stupnju svijesti. Tako i ova knjiga novih objava donosi revoluciju u ljudska dosadašnja shvaćanja i u duhovnu znanost.

Ova knjiga želi poslužiti kao uputa za velike promjene, koje će aktivirati proces pretvorbe od materijalnog u duhovno. Ova knjiga pruža šansu da se pripremimo za novu budućnost, koja je već započela i nagovještava novu epohu, koja će kroz slijedeće dvije generacije učiniti svoja saopćenja vidljivim.  7 izdanja !

5.  P R O B U D I   S E    U   B O G U

« U ovo vrijeme prijelaza mi anđeli i bića svjetla saopćavamo vama ljudima istinu, da ste vi u stvari božanska bića. Mnoge će zastrašiti veličina ove riječi. Stoga vas ljubazno molimo: Probudite u sebi vaše pravo biće, upoznajte i iskusite svetu stvarnost.»

Ovim rečenicama počinje ova knjiga Silvije Wallimann u kojoj nam prenosi veliko znanje saopćeno iz duhovnog svijeta s kojim svijetom ona direktno kontaktira kao velika evropska mističarka našeg vremena.

Pored znanja ova knjiga objavljuje također mnoge praktične duhovne vježbe, koje tražitelju pomažu njegovom duhovnom razvoju.

6.  M O L I T I    S   A N Đ E L I M A

«Jednog dana u travnju godine 1988. opet sam smirila svoje tijelo i

 duboko uronila u svoju nutrinu, da bi jedno duhovno biće moglo kroz mene govoriti. Kad sam odslušala snimljene riječi tad sam shvatila saopćenje koje sam prethodno dobila u snu, naime da trebam pisati jednu novu knjigu. U središtu ove knjige stoje molitve, koje su mi saopćila bića iz duhovnog svijeta. Jedno od takvih bića predstavlja se kao sestra Celina, koja je nekad živjela na zemlji kao časna sestra, s kojom sam bila u kontaktu.»

I u ovoj knjizi Silvia W.  dokazuje svoju neobičnu medijalnu sposobnost i objavljuje nam genijalno duhovno znanje i skida zavjesu sa svjetova s onu stranu naše materijalne stvarnosti.

U prvom redu ova knjiga saopćava znanje koje nadilazi sve dosadašnje spoznaje o biću osobnog i neosobnog Boga, o stvaranju svijeta i nastanku čovjeka. Ona nam ovdje objavljuje istinu o božanskom potencijalu u čovjeku i pruža metode kako ovaj potencijal razviti kako bi nam Bog postao naše iskustvo, a ne samo slijepo vjerovanje.

Studij teologije i filozofije ( bilo da studirate u Zagrebu, Rimu, Parizu, Londonu ili Muenchenu) kao i vjeronaučna školska izobrazba šalju generacije u život, a da im ne daju odgovore na osnovna životna pitanja: Tko sam ja? Odakle dolazim? Zašto sam ovdje u ovoj formi egzistiranja? Kamo idem ?  Sav studij teologije, filozofije i vjeronauka trebao bi se prvenstveno baviti odgovorima na ova pitanja. Filozofi, teolozi, svećenici i vjeroučitelji ne daju odgovore na ova temeljna pitanja. Oni operiraju starim shvaćanjima i dogmama: Bog je nedokučiva, neshvatljiva i neiskustvena tajna! Svemir je kao i čovjek neshvatljivi i nepoznati misterij!  I oni se s takvim shvaćanjima identificiraju s duhovnim i intelektualnim mrakom i neznanjem. Na ova pitanja oni daju površne odgovore ponavljajući stare priče i suhoparne pojmove. Oni ne znaju i ne će da priznaju, da postoje odgovori na postavljena pitanja i da postoje tajne mistične škole preko kojih se univerzalni božji Duh i danas objavljuje i saopćava veliko znanje. Takva škola jest, između ostalih, u Švicarskoj koju vodi prorok i vidovnjakinja našeg vremena Silvia Wallimann, a izvor tog znanja jesu njene knjige.Ova je knjiga doživjela 8 izdanja !

7. D U A L   D U Š E  će doći

Ova je knjiga putokaz nove tajne duhovne znanosti. Ova priča proročki i pjesnički oživljava prastari misterij i važi kao duševni vodič u treće tisućljeće.

Prema prastaroj tradiciji –sve do Platona – duali su duševne polovine muških i ženskih osobina u smislu duhovnog polariteta. Prije davnih eona mnoge su duše istupile iz stvaralačkog jedinstva, stupile su na put involucije i podijelile su se u dvije polovine. Time su nastale individualizirane forme svijesti u kojima se ljudska volja znatno distancirala  od božanske. Od tad lutaju podijeljene duševne polovine svim svjetovima u potrazi za izgubljenim jedinstvom. Biblijski mit o Adamu i Evi govori kako Eva nije posebno stvorena, nego je izdvojena iz Adama. Čovjek se na ovoj planeti pojavljuje kao jednospolno biće i zato najvećim nagonom čezne za svojom «izgubljenom polovinom.»  Brak je izraz težnje sjediniti se s drugom polovinom. U seksualnom sjedinjenju duše se žele izliti jedna u drugu, ali im smeta oklop fizičkog tijela. Zato ovi pokušaji sjedinjenja ne odgovaraju i ne ispunjavaju onaj ideal, koji se krije duboko u duši, naprosto zato, što pojedinci na ovoj planeti ne nailaze na svoj istiniti dual.

 Nove objave razbijaju također tajnu zašto se u naše vrijeme tako često događa, da prilikom začeća ženske duše ulaze u muška tijela i obratno i tako smo svjedoci problema homoseksualnosti i lezbijskih odnosa. Tvoj istiniti dual je negdje daleko u svemiru.

Cilj je naše evolucije, da se jednom susretnemo i stopimo sa svojim dualom!

Unatoč sve poetičnosti ova priča posjeduje veliku težinu stvarnosti. Time se tajna o 

d u a l – d u š a m a  može srcem iskusiti i postaje duševnim vodičem preko praga u novo vremensko razdoblje, koje donosi velike opasnosti, ali također otvara velike mogućnosti razvoja. Ova knjiga proriče, kako će u ovoj odlučujućoj fazi razvoja čovječanstva uslijediti dolazak mnogih   dual-duša  na zemlji, koje će odigrati ulogu duhovnog vodstva u novi duhovni svijet. One će se prepoznati i stupiti u službu svog višeg jastva, da bi nesebičnom ljubavlju povratile svijetu kozmičko jedinstvo.

                           ( U nastavku dodajem dvije teme iz Silvijinih objava );

S T V A R A N J E

 

U  ovo vrijeme preobrazbe i preokreta  mi anđeli i bića svjetla  uvijek naglašenije saopćavamo vama ljudima objavu, da ste vi u stvari bogovi.Iako su mnogi zastrašeni pred veličinom ove riječi, mi vas ipak  ljubazno molimo: Probudite u vama svoj pravi život i prepoznajte svetu stvarnost !  Ti, mnogoljubljeno ljudsko dijete, koje čitaš ove riječi i time na sebe privlačiš naše vibracije svijetla,sjeti se kako je sve nastalo i kako je uslijedilo da si ti, koji si rođen iz Duha kao bog,postao čovjekom i ipak si ostao duh i bog.

Pratemelj svega što postoji jest  neshvatljivo, neosobno biće (= bivovanje): nemanifestirajući Duh.Da bi si o tom mogao stvoriti sliku predoči si beskrajni ocean u stanju dinamičnog mirovanja. Ali pri tom budi svjestan,da sa svakom ljudskom predodžbom prosuđuješ i stavljaš u granice ono što je neshvatljivo. Duh postoji! Duh se ne može objasniti, također ako mi za tvoj razum i za tvoj svijet moramo upotrebljavati izraze koji su suprotnost Duhu,kao što su riječi: beskrajno, bezvremenski, sveobuhvatno i nepromjenljivi.

Duh je supstanca sveg života, univerzalno jedinstvo. Ako u svom rječniku označavaš jedinstvo kao harmoniju i duhovni red,tad znaj, da u jedinstvu ne postoji nešto što je drugo. Također ne postoje ni pojmovi kao što su red i harmonija. Ti spoznaješ da slikovite predodžbe doduše proširuju tvoju svijest, dakle one su pomagači spoznaje, koje ipak nikad ne mogu predočiti i izraziti   Onog, koji je Neimenovan.

Ti si možeš kao simbol vječnog  Duha  i jedinstva predočiti mirujuću i nepromjenljivu točku. Jedinstvo je izvor svake manifestacije. Ono ostaje vječno, nesvjesno bovovanje. Promjenljivo je samo stvaranje, koje iz njega izlazi, ono je tekući život. Sve je izljev  Duha, koji se manifestira u višestrukosti. Iz stanja nesvjesnog jedinstva iskočila je misao, koja je  stvorila svijest kao manifestaciju nesvjesnog. Kako je i zašto se je ovo dogodilo jest jedna od najvećih tajni. I nama se također objavljuju bića svjetla i anđeli tek ako smo se opet sjedinili s našim  vječnim praporijeklom.

Iz mirujućeg Duha kao prvo kristalizirao se je princip  ljubavi. On je dinamičnu tišinu vječnog oceana stavio u pokret i proizveo je da zazvoni praton budućeg života, OM. Time je princip ljubavi  prvi aspekt Duha, prvorođeno Božanstvo, Sin, koji se manifestira  u kozmičkom Kristu.

Eksplozija ove energije  ljubavi iz  nesvjesnog života  u svjesni  proizvela je princip Svjetla, drugorođeno božanstvo, sina Lucifera, nosioca svjetla.

Kad su se povezala ova dva pra-principa vječnog Duha :  Ljubav i Svjetlo – nastalo je božansko Jastvo, manifestacija nadosobnog , vječnog  Duha, koja dariva živote. Svjesno božansko Jastvo  objavilo se je kroz sedam izvora praenergija i stvorilo je bogove po svojoj duhovnoj, sveznajućoj slici. Ovi su se sami prepoznali kao stvorenje i kao stvaralačka slika vječnog Duha, kao iz Duha stvorena,svjesna bića s božanskim osobinama. Tako je svaki bog  sin Duha ili kako je rekao Isus Krist, dijete Oca. Tako si,drago ljudsko biće, također i ti stvoren kao bog.

Bogovi su bili u službi duhovnog jastva, čija je zadaća prozvoditi svjesni život.

Tako su stvoreni svemir, svi svjetovi i sfere. Bogovi su u sebi nosili plamen univerzalnog  znanja i služili su principu ljubavi i svjetla kao izraz velikog Duha. Oni su proširivali stvaranje u harmoniji s božanskom ljubavlju.

Nije dakle Bog pra porijeklo svega stvorenog. Pra porijeklo svega stvorenog je Duh.Ipak se ne može odijeliti Duh i Bog, jer je njihova supstanca identična. Sve manifestacije  Duha jest  materijalizacija  stvaralačke misli,jest materijalizacija  ljubavi i svjetla različite frekvencije. Što je niži vibracioni broj tim je gušće stvaranje. Pošto je sve stvoreno iz Duha, Duh predstavlja život u svemu što egzistira.

Tako sve u manifestiranom svemiru nastaje iz Duha, iz Oca i iz majke materije. Oni su rodili Sina , aspekt univerzalne svijesti, u materiju. Pošto je materija također Duh stoga su Bog Otac, Bog Majka i Bog Sin jedno i isto,naime univerzalni Duh. On ne poznaje niti muški niti ženski princip.

Sve manifestacije predstavljaju forme i istu energiju, jer su proizašle  iz  praprincipa Duha. Kao što je prirodoslovna znanost ispravno spoznala, energija je također ono što oživljava  tvrdu materiju  i ono što ti promatraš kao mnogostruku jedinu stvarnost. Ali isto tako profinjena bića  doživljavaju subtilnije energije vaših sfera kao stvarnost, također ako čovjek ne može iskusiti ove više frekvencije vibracije.

Kad su bogovi  proistekli iz Duha, njihovo je  zajedništvo oblikovalo kozmički  potencijal ljubavi i svjetla. To je odražavalo svjesno nastalog Duha  u božanskoj životnoj formi. Identično sa stvaralačkom snagom i bez individualne svijesti  bogovi  su u svojoj cjelini predstavljali svjesno univerzalno jedinstvo, jednog pravog Boga.

Prije eona ti si  kao i svi bogovi bio svjestan svoje stvaralačke snage i svog jedinstva s Duhom. Ti si poznavao svoju vječnu narav  i  živio si s drugim bogovima u manifestirajućoj svijesti  Duha. Ti si znao za svoj identitet s Duhom i za jedinstvo Stvoritelja i stvorenja. Ti si imao  božansku slobodu da sebe izraziš u stalno novim životnim formama. Iz vječnog izvora Duha teklo ti je sve znanje, koje si trebao za svoju stvaralačku aktivnost.

Tako si i ti , stvoren iz Duha i rođen kao bog, božanski sudjelovao na planu cijelog stvaranja. Mi smo zajednički stvarali, u valovima stvaralačke radosti, forme i boje  bezgranične raznolikosti i ljepote. Mi smo izmišljali duhovna carstva,dimenzije svjetla, stvarali planete, sunca, galaksije i svemir.

Sve dok si služio nesebičnoj ljubavi i dok si sebe identificirao sa svojim Stvoriteljem živio si  zajedno s drugim bogovima nošen od svijesti jednog vječnog jastva. Sva su iskustva tekla u ovo jastvo i tako su iskustva svakog pojedinca bila iskustva od svih bogova.

Svemir kojeg smo zajednički stvorili nije još poznavao grubu, gustu materiju.Visoki stupanj  vibracije svih formi i boja djelovao je na njihovu potpunu  trnsparentnost. Naše misli ljubavi i svjetla održavale su strukture uspravnim i mogle su ih  u svako vrijeme po volji  preoblikovati. Svaka stvaralačka misao postala je odmah stvarnost, jer mi smo živjeli u vječnom SAD, a ne u dimenziji vremena.

Za promjenu mjesta bila je dovoljna određena misao. Profinjenost svake materije omogućavala je da se kroz nju moglo prolijetati. Prozori, vrata, tuneli, svi prolazi, koje ljudi danas trebaju, nisu bili potrebni. S druge strane mi smo mogli naša stvorenja samo duhovno prepoznavati, jer fizičko tijelo i pet osjetila  još nisu bili razvijeni.

Vi ljudi pripadate onim bogovima, koji su svoje  stvaralaštvo htjeli doživjeti preko čisto misaonog područja. U jednom daljnjem kreativnom ciklusu vi ste na koncu započeli , ovdje i tamo u širokom prostoru, materiji udahnuti  život, koji se je biološki objavio.

Kraljevstvo prirode, kraljevstvo minerala, životinja i bilja zahvaljuju svoj postanak stvaralačkoj snazi duha, koja je preko vas stavljena u akciju. Jer je vaša glad za iskustvom  i vaša žeđ za znanjem bila nezasitna, vi ste započeli povezivati se sa stvorenim formama, da bi ih intenzivnije doživjeli.

Tokom ovog procesa vi ste razvili Ego – individualnosti, a da time niste izgubili svijest o jedinstvu. Od početka odvajanja kao individualna bića savršena sloboda volje bila je vaš božanski privilegij.

Postupnim smanjivanjem vaše frekvencije svjetla bili ste u stanju da se u stvaranju utjelovljujete. Tako ste postali aspekti sunaca i planeta, krajolika, brda, mora, biljaka, drveća i životinja. Na početku ste ponekad povlačili  vašu svijest iz forme nazad i postali ste opet neodjeljivi i sjedinjeni  sa zajedničkom sviješću Duha, prije nego ste se našli u jednoj novoj individui. Sve više  vam se sviđalo oblačiti se u stvorene forme materijalnog života.

Ovaj razvoj prijetio vam je da se  udaljite od ljubavi stvaralačkog Duha. Tad se je iz svijesti Boga Krista  i svijesti Boga Lucifera odvojila posebna zraka ljubavi i svjetla. Ona je obuhvatila vaše božansko jastvo, dušu kao jezgru vašeg bića, sa svjetlućom energijom koja je zauvijek osigurala, da se u vama zadrže  principi ljubavi i svjetla kroz sve daljnje razvoje, također i u rastućim, uvijek osamostavljajućim ego – individualnostima.

Vi, kao bogovi, koji su tražili iskustvo u utjelovljenim formama, na koncu ste stvorili, tokom dugog razvojnog procesa, kao hram za vašu dušu transparentno, svjetleće tijelo i radovali ste se vašoj individualnoj formi. Planetu zemlju nastanili su ljudi – bogovi, nastanili ste vi prije milijone godina. To je bio raj na zemlji. Sa vašom sviješću  vi ste prozračivali fizičko područje i istovremeno  također sve druge dimenzije. Što se tiče svijesti  vi niste bili još odijeljeni kao što ste danas.

Vi ste znali da ste bili duhovi i doživljavali ste sebe i svoja svjetla tijela kao izražajnu formu ovog jednog Duha. Iako ste bili stvorenja vi ste ipak u svako vrijeme znali za vaše sveto jedinstvo sa Stvoriteljem. Vi ste osjećali  vaše duševno svjetlo, božansko jastvo u povezanosti  s  beskonačnošću. Vi ste govorili kao individue i isto tako kao kor: JA JESAM. Vi niste poznavali strah niti bol, niti dobro niti zlo. Samo  je ljubav bila pogonska snaga vašeg djelovanja.

Bez obzira koja ste iskustva uvijek tražili pratio vas je i čuvao ljubavni princip Duha, koji je poštivao vašu slobodnu volju. Važio je i važi temeljni princip: Sve dok mislite i postupate u ljubavi vi ste u harmoniji s Duhom i ostajete u rezonanci s temeljnim zakonom života. Misliti i postupati bez ljubavi dovodi vas u disharmoniju s  Duhom  i privlači na vas patnje.

Pad je započeo kad se je vaša pažnja polako i skoro neprimjetno usmjerila i koncentrirala na vašu ličnost. Jednom ste počeli misliti, da ste vi sebi bliži nego stvaralački izvor. Sve više vas je radovalo međusobno promatranje. I jednog dana otkrili ste želju da se međusobno uspoređujete, da prosuđujete stvaranja  drugih bogova i da se pred njima ističete.

Postupno razvile su se misli međusobne odijeljenosti i prvi put ste iskusili strah. Misli konkurencije dozvolile su strahu  da se ugnijezdi. Ove misli,izvor svih težnji za vlašću, pokopale su harmoniju u odnosima. Oblikovao se je ego i preuzeo vodstvo. Na mjesto svijesti manifestirajućeg božanskog JA  nastupila je vaša iluzija, i vi ste postali neovisne individue, odijeljene kako jedni od  drugih tako i od duhovnog izvora, vječnog života.

U onoj mjeri u kojoj ste se identificirali s vašim tjelesnim omotom i oslabili vašu svijest jedinstva sa Stvoriteljem, udaljili  ste se od struje univerzalnog znanja i od unutarnjeg vodstva. Pošto ste uvijek slabije osjećali dotok stvaralačke inteligencije Duha  tražili ste orjentaciju iz vana. Da biste se snalazili nakon izlaza iz rajskog stanja svijesti, morali ste se sve više i više oslanjati na inteligenciju vašeg vanjskog jastva, na razum kao instrument  individualnog fizičkog utjelovljenja. Tako ste vi bogoljudi, tokom vremena, postali ljudi.

No odjeljenje od jedinstva nije neophodna posljedica  inkarnacije.Mnogi bogovi ili knezovi anđela, koji su  nekoć živjeli na ovoj zemlji, sačuvali su svijest svog  božanstva i nisu nikad zaboravili svoje pravo jastvo. Oni su sebi prije svega dali zadaću buditi ljude iz iluzije materije i voditi nazad u vječnu svijest jednog Duha.

Pad, kojim je započela čovjekova povijest na planeti zemlje, bio je za vas, nekadašnje bogove, jedan višestruki proces dubokih promjena. Vaša  božanska sloboda suzila se na individualno manifestirajuću volju Ega. Isto tako smanjile su se  duhovne težnje da izlijevaju ljubav. Ulaskom u fizičku formu i svjesnim odvajanjem od jedinstva zamijenili ste vašu božansku neograničenost sa granicama vašeg tijela i doživljajem fizičke smrti naučili ste prolaznost linearnog vremena. Tako ste zamijenili duhovni život vječne sadašnjosti s ljudskim životom između prošlosti i budućnosti.

Mjesto jedinstva doživjeli ste polaritet, princip dualizma (dvojnosti). U vašoj podvojenosti gledali ste sebe u svim stvarima privučeni od dva suprotna pola. Vi ste se morali odlučiti među vama, jer nikad niste mogli obadvoje doživjeti istovremeno. Udisaj ili izdisaj, biti budan ili spavati, sjećati se  ili zaboraviti, želiti ili potisnuti, pomoći ili odmoći – vaš svijet suprotnosti pokazao vam je u svemu što znači  odbaciti jedinstvo. No ovo vas je malo zabrinjavalo, jer su vas nova iskustva, uvijek zgušnjavajuće materije, posve zarobila.

Vi ste također počeli sve postupke označavati kao dobre i zle. Pri tom ste posve subjektivno povlačili liniju razdvajanja između ovih dvaju polova. No budite uvijek svjesni: Polaritet o dobru i zlu i sve druge polarnosti stvorila je jedino vaša svjesna odijeljenost od jedinstva. Ovo vrijedi  također za protupol prema životu na zemlji i smrti, raspadu fizičkog omota, kojeg ste na koncu preuzeli.

U prvotnom stadiju vašeg pada ustanovili ste, da uvijek više gubite vaše božansko biće kao i božansku sposobnost, da u svako vrijeme napustite područje tvrde materije i da se opet sjedinite sa svojom mišlju. Stoga ste  unutar vašeg svijeta vremena i prostora  utemeljili vjerske zajednice, koje su trebale čuvati sve još postojeće božansko znanje. Vođama crkava prenešena je zadaća da čuvaju i prenose sveto učenje božanske ljubavi o razvoju svih područja.

Ali je već brzo bila izgubljena ova temeljna misao. Odgovorni u crkvama ispoljavali su težnju za vlašću  i posjedovanjem. Bilo im je lako vas podčiniti, jer vam je iskustvo  sa smrću učinjeno tajnom. Oni su širili strah i doprinosili, da ste se uvijek više udaljavali od svog božanstva.

Kad ste na koncu  prihvatili učenje, da je svaki od vas griješnik i odijeljen od stvaralačkog Duha, vaša su sjećanja na božansko biće  konačno izčezla. Misao o grijehu  i pokori stvorila je reinkarnaciju. Uvijek više pali ste utjecaju  i uvjerenju, da vaše grijehe možete okajati samo u novom ovozemaljskom životu, i tako se je počeo vrtjeti točak ponovnog rađanja. Bio je stvoren zakon izjednačenja: «Oko za oko,zub za zub.»

Kad ste vaša stvaranja  htjeli doživjeti u stalno čvršćoj formi tad ste smanjili njenu frekvenciju vibriranja, sve dok nije oblikovana čvrsta masa. Kad ste također  i za sebe same želili jedno čvrsto tijelo smanjili ste frekvenciju vaših božanskih misli, vašeg duhovnog svjetla, tako daleko, sve dok vaše biće nije moglo nastaniti tijelo kao fizičko pokretno sredstvo.

Vi ste ovo vozilo osposobili s pet fizičkih osjetila i bili ste presretni, da možete čvrstu materiju na vašoj planeti  gledati, čuti, doticati, mirisati i kušati. Hipofiza i epifiza regulirale su ne samo hormone tijela. One  su  ostale također kao vaša duhovna osjetila aktivna i osiguravali su vam znanje o svemiru. Kao još čisti bogovi vi ste mogli vaš fizički omot u svako vrijeme materijalizirati ili dematerijalizirati i prilagođavati ga frekvencijama svih dimenzija, koje ste odabirali.

Iskustva sa omeđenim gustim tijelom omogućilo je rast vlastite ego – svijesti. Kad ste se konačno, kako je opisano, odijelili od božanske svijesti i našli se u polaritetu. Smanjile su vaše sporo vibrirajuće energije misli frekvenciju hipofize i epifize, tako da su se ova duhovna vrata univerzalnog znanja postupno zatvorila. Tako je novonastali čovjek  izgubio  božansko znanje i istovremeno kozmičku svijest, koja je registrirala iskustva svih bogova.

Da biste sačuvali ostala individualna iskustva vi ste oko jezgre vašeg bića izgradili dušu, jedno energetsko polje, u kojem su do danas zapisane sve vaše misli i doživljaji kao emocionalne slike sjećanja.

Ovo profinjeno emocionalno tijelo nalazi se između  vašeg eteričnog i astralnog tijela. Vi ste samo djelomično svjesni ovog tijela. Mi ga također označavamo kao iskustvenu dušu.

Vi ste od ega prožeto duševno područje sve više i više doživljavali kao vašu individualnu dušu. Ali ovo nije identično s pravom dušom. Energije u iskustvenoj duši, koju mi nazivamo duševnom sviješću, različite su kvalitete svjetla. Ali vaša božanska duša jest čista ljubav i  čisto svjetlo. Ona  ne pozna niti prostor niti vrijeme, niti razvoj niti emociju. Kad vi govorite o duševnim ozljedama tad ste vi pogođeni u vašim ljudskim osjećajima. Iskustvena duša  izražava svaku ozljedu u formi boli. Božanska je duša neozljediva. U njeno svjetlo vraćaju se sve duševne svijesti, da li one sad plove u zemaljsko – planetarnoj, astralnoj, mentalnoj ili kauzalnoj frekvenciji.

Iskustva prošlosti  znatno su utjecala na vaše  mišljenje i djelovanje. Ona su vam davala dojam  da život teče prema čvrsto postavljenim mustrama, koje se nužno ponavljaju. Vi ste ograničili vaše božanske mogućnosti time, što ste dozvolili prošlosti da određuje vašu budućnost. Tako su energije misli vaših iskustava  postale zavjesa oko vaše duše i zamračile su vaše svjetlo. Sve manje ste mogli primiti unutarnji glas vašeg božanskog jastva,. koje vas voli. Put nazad prema vašem pravom biću, prema vašoj vječnoj prirodi vi možete naći samo, ako se oslobodite i skinete omote, koje ste stvorili u prostoru i vremenu.

S padom je također povezana odijeljenost muškog aspekta od ženskog. Rajski bogoljudi nisu poznavali nikakvu spolnost. Njihovo androgeno  (dvospolno)  biće  posjedovalo je nepodijeljeno sve energije, muške energije volje i isto tako ženske snage ljubavi, mudrosti i predanja. Njihovo božansko jastvo bilo je nosač neodijeljenog aspekta Bogo-oca  i  Bogo-majke.

No vi inkarnirani bogovi  bili ste tako fascinirani vašim vlastitim stvaranjem, da se je vaš ego osjećao ponosnim. Uskoro ste se osjećali  većim od  Duha, koji vas je stvorio i koji svakog trenutka održava vaš život. Vibracije, koje su omatale vaše božansko jastvo, bile su gušće i vi ste podlegli strasti za vlašću. Muški princip snage razriješio se je od  ženskog principa mudrosti. Ovo je konačno vodilo  diobi spolova. Iz rajskog jedinstva  Adam – Eva  nastao je muškarac i žena.

Muški i isto tako ženski princip zauzeli su samostalne razvoje. Time je  zauvijek napušteno rajsko stanje. Odtad  vi ste podijeljeni bogovi i nalazite se u potrazi za cjelinom, u težnji za stapanjem  s vašom izgubljenom duševnom polovinom. Mnogi to nazivaju sestrinskom dušom ili dualom. Uvijek i bez prekida djeluje, s njenim profinjenim vibracijama, jedna sestrinska duša na drugu i u njoj razvija ovu prividno nezasitnu čežnju  i budi duboki predosjećaj  o drugoj, vječnoj domovini.

Na višestruke načine tražile su ženske kao i muške sestrinske duše iskustva u inkarnacijama izmjenjujućeg spola. Od određenog stupnja razvoja utjelovljuju muškarci većinom muški princip, a žene ženski. Također tvoja sestrinska duša, draga čitateljice i dragi čitatelju, boravi u jednoj dimenziji svemira, tvog  sunčanog sistema ili  na jednoj drugoj planeti vaše mlječne staze ili na drugim Galaksijama i dimenzijama. ( Ivan Krstitelj i Marija bili su navodno duševni duali i nikad se nisu smjeli sresti dok su bili inkarnirani u Izraelu  o.p.).

Rijetko se sestrinska duša nalazi na zemlji. Ne traži je dakle u jednom čovjeku, također ako se s njim posebno dobro razumiješ. Ne dopusti da te zaslijepe emocije. Kad ovaj susret bude dozvoljen tad ćeš iznenadno prepoznati svoj duševni dual.

Tek kad se oslobodiš od pandža svog ega bit ćeš u stanju pronaći svoju sestrinsku dušu i s njom se sjediniti. U trenutku kad se ovo dogodi povratit će ti se spoznaja o tvom božanstvu.

Ponovo ujedinjenje energija muškog i ženskog principa utječe da u tebi uskrsne kozmički Krist. Kad budu obadva dijela duše oslobođena od snaga ega tad ćeš pripadati duhovnim majstorima i nikad više nećeš željeti iskusiti polarnost spolova.

Kad je s padom nestalo znanje o tvom božanstvu i o tvojoj sličnosti s Duhom, tad si izgubio mnoge svoje duhovne sposobnosti. Sposobnosti tvog razuma pokazuju samo još mali dio beskrajnosti svemira, jer su mnoge moždane stanice postale neaktivne.

Isto je tako zakržljala hipofiza, sjedište mudrosti i vrata prema kozmičkoj svijesti. Zakržljala je i epifiza, koja ti omogućava sudjelovati u duhovnim zbivanjima svemira. Zakržljao je tvoj mali mozak, duhovna centrala, koji je kao tvoj pra mozak registrirao univerzalno znanje i Akaša kroniku, koja u sebi sadrži sveobuhvatnu profinjenu biblioteku svijeta. Svojom slobodnom ljudskom voljom ti si se odijelio od kozmičke cjeline i ovo doživljavaš kao mrak, kao težnju za svjetlom.

Sad je vrijeme da ponovo iskusiš svoju božansku cjelovitost. Znaj, da ništa nije izgubljeno u tvom  božanskom jastvu. Tvoja unutarnja priroda, tvoje duhovno biće, nikad se nije  odijelilo od pravog života. S dubokom radošću mi ponavljamo:  U tvom korijenu ti si također i danas  Ljubav i Svjetlo. Otvori se našoj pomoći i počni ponovo trenirati sposobnosti, koje su tako dugo bile nekorištene.

Ako dozvoliš, mi ćemo s našom vibracijom, posebno u noći, dosad spavajuće stanice tvog razuma ponovo oživjeti. Mi ćemo naše energije usmjeriti u tvoj pra mozak, da ti opet otvorimo znanje Akaša – kronike. Mi ćemo reaktivirati tvoju hipofizu i tvoju epifizu o kojima ovisi razvoj svega znanja o duhovnom životu. Kad bude ponovo oživljen pečat tvog šestog i sedmog osjetila ti ćeš se ponovo povezati s energijama svemira.

Budi svjestan: Svaki čin ljubavi, i  ako ti se čini da je tako malen, zrači svjetlo u tvoje stanice. U trenutku sjedinjenja tvoje ljudske volje sa božansko – duhovnom voljom bit će ponovo probuđene sve funkcije tvog razuma, i ti ćeš iskusiti prosvjetljenje.

Također s vibracijama ovog teksta , koje aktiviraš pri čitanju, mnogo ljubljeno ljudsko dijete, mi ti pomažemo, da ponovo nađeš sakriveno božansko biće u svojoj nutrini, da otkriješ svoj  JA JESAM.  Sad, pošto stupaš u razdoblje  bogova i anđela  i pošto nastaje jedno novo razdoblje, mi smo na tvojoj strani. Mi, tvoja duhovna braća i sestre, koji smo uvijek ostali u božanskoj svijesti svjetla, čekali smo na ovaj trenutak, da te probudimo i da te podsjetimo na tvoje božansko pravo.

Otkupljenje tvog ljudskog života može uslijediti samo, ako   budeš ponovo svjestan svog božanskog jastva. Mi ćemo biti s tobom kad u slijedećim decenijama svu svijest svog razuma ponovo usmjeriš na svoje božansko jastvo. Mi ćemo biti uz tebe, kad budeš uspostavio energetsku povezanost sa sviješću svoje sestrinske duše. Tad ćeš kao bog, koji si nekad bio, ponovo preuzeti sve u tebi postavljene  duhovne funkcije i služit ćeš životu u nesebičnoj ljubavi.

Ne traži Boga izvan sebe. Ako to činiš izdaješ svoje pravo biće. Svakog dana svog života ti imaš slobodu skinuti koprenu, koja zamračuje tvoje svjetlo. Tvoje je biće moćno, stvaralačko i božansko. Ti si samo zaboravio, da nisi odijeljen od svog bića.

Kad budeš ponovo svjestan svog božanstva tad će se tvoje vanjsko ljudsko jastvo povezati s unutarnjim božanskim jastvom, sa izvorom JA JESAM. U istom trenutku bit ćeš svjestan svog identiteta s Duhom. Kad je čovjek Isus, sa sviješću svog božanstva, iskusio rođenje Krista on se je ponovo sjedinio s Ocem, s pra vječnim Duhom. Bogočovjek

Isus Krist izrazio je ovo s riječima, da su Otac i on jedno. Isto se dogodilo kod mnogih drugih uznešenih majstora, koji su postali bogoljudi. Kao svjetleći uzori išli su pred tobom u raznim religijama, mnogoljubljeno ljudsko dijete. Jedini put kojim možeš doći do bogojastva u svojoj nutrini, do izvora  JA JESAM jest put  opraštanja i nesebične ljubavi.

ČOVJEKOVO   PORIJEKLO

 

Sjedila sam u šumi  na istom mjestu, na kojem sam primila informacije o čakri srca. Zatim sam osjetila već poznati umor. Još sam osjećala zračenje drveta kad sam pala u san. Nisam slutila da ću ovaj put primiti revolucionarne informacije o porijeklu čovjeka.

U snu vidim svoje vlastito tijelo, koje sam napustila .kako sjedi pod drvetom. Osjećam  pritisak da ću odletjeti sa mojim pomoćnicima. Ispunjava me zanosna radost, kad smo osjetili divne mirise i tonove u dimenzijama raznih boja. Nosila sam noćno plavu odjeću, ali je naše putovanje  završeno u svjetlo zelenoj sferi, tad je i moja odjeća poprimila razne zelene tonove i prožimala me je jedinstvena toplota. Mislila sam da je to  prilagođavanje  na ovu dimenziju. Pred nas je stupio jedan pomoćnik – nas je sedam na broju – i rekao: «Bog za pozdrav, drage sestre i braćo, nek blagosov bude s vama !» Pored njega lebdi u prostoru platno na kojem čitam slijedeći tekst:

Korijenska i seksualna čakra odgovorna je za čovjekove tjelesne snage; sunčani pleter sa čakrom slezene, čakra srca i vratna čakra za čovjekovu ličnost i njegovu duševnu snagu; duhovno oko i centar tjemena odgovorni su za razvoj božanskog jastva.

Na početku povijesti razvoja, kad zemlja i planetarni sistem još nisu egzistirali, prostor se sastojao iz eterične mase. Mnoge samostalne svijesti morale su najprije biti svjesne snage njihove slobodne volje, prije nego su se mogle odlučiti za koji će se razvojni put odlučiti. Kad je stvorena harmonija između planeta tad su, na raznom stupnju razvoja nalazeća bića, u određeno vrijeme naselila druge svjetove, dimenzije i slojeve. Jedni su odlučili usavršavati se unutar carstva minerala, druga su izabrala put preko carstva bilja. Njihova čežnja za povratkom u harmoniju Boga, tjerala ih je da postanu tihi službenici čovjeka, prirode i određenih profinjenih sfera. Njihov je cilj bio da se radom uzdignu od elementarnih  i prirodnih bića do anđela. Njima, kao nositeljima apsolutne ljubavi prema bližnjem, dodijeljena je milost da se ne moraju razvijati pomoću zakona. Ona dakle ne pate kao mi ljudi pod pritiskom da razvoj može trajati kraće ili duže. Njihova je jedina želja služiti i tako se približiti Bogu.

Druga opet bića, koja su dublje pala, odabrala su.za svoj razvoj i povratak u božansko jedinstvo, planet zemlju i put preko svijesti životinja. Ona su u svom početku posjedovala samo korijenski centar (prvu čakru), koji je onda također određivao njihov izgled. Bića, koja su se razvijala preko svijesti biljaka, imala su korijensku čakru i čakru slezene kao i sunčani pleter. Ona bića, čiji je put išao preko svijesti minerala, imala su korijensku čakru i centar slezene.

Druge svijesti, koje su se manje udaljile od božanske harmonije, birale su svoj razvojni put na drugim planetima ovog ili drugih sunčanih sistema i galaksija. Njihov se rast nije odvijao kao kod zemaljskih ljudi preko tijela i nižih strasti. One su se razvijale u profinjenim omotima i već od početka su posjedovala sedam čakri  ( tj. sedam duhovnih centara sa permanentnim atomima). One su sve više razvijale sposobnost za vanosjetilna iskustva i svoju moć za saobraćaj sa kozmičkim snagama. Ova bića nisu morala nikad moliti za zdravlje. Ona su ostala slobodna od okova razuma i uskih granica egoizma.

Ona su vrlo brzo napredovala i kad su mogla putovati prostorom svemira posjećivali su ljude naše zemlje. Za njih nije bio  problem zgusnuti njihovu profinjenost i – kao što mi odbacimo odjeću – preuzeti jedno fizičko tijelo, dakle materijalizirati se. Ova su se bića spolno povezivala sa stanovnicima zemlje, tako da su čovjekovi nosioci nasljedstva tj. geni, primili posve nove informacije. Tim je stvoren temelj za razvijeniju čovjekovu svijest. Djeca iz ove veze, tokom dužeg vremena, rodila su se također sa ostalim čakrama.

Kad je oblikovan centar srca čovjek je prvi put postigao individualnu odgovornost i izrazitiju senzibilnost. Konačno je nastao čovjek kako ga danas poznajemo.

Bića, koja su se razvijala na drugim planetima, već od početka su se osjećala pozvanim, da u određeno vrijeme pomognu svojoj duboko paloj braći i sestrama, ovozemaljskim ljudima. Preko ove forme ljubavi prema bližnjem ona su težila svom povratku u božansku harmoniju. Ova će bića obznaniti čovjeku božju ljubav kad na nastupajućoj vremenskoj prekretnici na zemlji uslijedi  određeni skok u razvoju svijesti. U ovom momentu povezuje se veliki broj razvojnih linija u jednoj točki i svi će ljudi slomiti okove razuma, međusobno se prepoznati i jedni drugima pomagati. Mnogi će ova zbivanja doživjeti kao novo rađanje i njihovo će slavljenje Boga kao silna vibracija prožeti sve dimenzije i sfere. Nestat će ono što je postojalo i nastat će nešto novo.

Među svijestima koje su se razvijale u carstvu minerala i biljaka bilo je također takvih koje su htjele napustiti svoju domovinu porijekla. One su se inkarnirale u jednom ljudskom tijelu. Ali su uvijek, kroz mnoge generacije, pokazivale da je njihova zadaća štititi prirodu i respektirati njene zakone, često dajući za to i svoj život. Postoje također mnogi na ovoj planeti utjelovljeni ljudi, koji su nekoć bili vanzemaljska više razvijena bića, ali su svoju volju uložili na štetu drugih i zbog ponovne nadoknade dobra svojevoljno su na sebe preuzeli ljudsko fizičko tijelo i okove razuma. Oni će patiti tako dugo dok njihova sagriješena svijest, težeći čeznutljivo za ciljem, ne postane duh koji vječno živi u Bogu. Ako pratimo različite putove razvoja moramo ustanoviti, da samo one svijesti, koje su preuzele svoj razvoj preko životinja ustvari su djeca  planete zemlje. Ova razvojna linija čini gotovo polovinu svih stanovnika zemlje.

Kolikogod se, sa stanovišta znanosti, čini novim i stranim ipak je istina: Da svi ljudi nemaju isto porijeklo. Je li čudo, da je tokom milijuna godina iz jedne ribe, koja u ljudskom smislu ne može ni misliti ni postupati, mogao nastati čovjek. To je isto tako neshvatljivo kao što je čudo, da su se svjesna  i misaona bića razvila iz  carstva biljaka ili iz drugih vibracijskih područja. Mi ne možemo Boga vidjeti niti razumjeti  Njegov vječni duh, ali mnogostrukost Njegovih djela potiče nas da naslutimo kako je bezgranična Njegova stvaralačka snaga.

Ovaj me je tekst tako uzbudio da sam se bez oproštaja od duhovnog učitelja i njegove grupe povratila u moje fizičko tijelo. Pogođena i smetena žurila sam kući. Tamu večeri oko mene doživjela sam kao utjehu. S mojim sposobnostima sjećanja nikad ne bi bila u stanju reproducirati ovo prethodno poglavlje. No uz pomoć mog dragog čuvara mogla sam pri konačnoj redakciji uvijek ponovo dozvati u sjećanje doživljaj u šumi sa svim slikama i objašnjenjima.

ČOVJEKOV  POSTANAK

Nakon opisa korijenske  čakre moji su duhovni prijatelji za vrijeme jednog susreta objavili temu  O POSTANKU ČOVJEKA, koju sam opet snimila na kazetu i tad su me poučili da je najstarija čovjekova čakra korijenski centar (= prva čakra).

Kad se je jedan dio praizvorne svijesti izdvojio iz jedinstva i pao pod zakon UZROKA I UČINKA tad su se ove samostalne svijesti, pali bogovi, morale učiti slobodno se razvijati. Zbog pada mnoge od njih  na početku nisu bile svjesne  snage svoje slobodne volje i stvaralačke snage duha.

One nisu mogle djelovati same iz sebe niti su prepoznavale sebe i posljedice svog životnog stanja. Kao novorođena, još slijepa bića, nastojala su opažati sebe i zaposliti  svoje snage na bilo koji način.

Ona su se razvijala u jednoj profinjenoj, eteričnoj masi u kojoj su bile prisutne sve supstance i energije, da bi, kroz milione godina, mogao uslijediti razvoj sve do čovjeka. Tokom vremena eterična masa se je sve više i više profinjivala, energije su se mijenjale i preko bezbrojnih putova izlijevale su se u sve dimenzije. Tek početno razvijajuće svijesti nisu imale  na  raspolaganju nikakvo tijelo čovjekove vrste. One nisu mogle ispravno hodati i izgledale su kao bića koja gmižu, slična gusjenicama, koje još danas poznajemo. No nisu sve svijesti birale isti put. Također nisu sve jednako duboko pale. Mnoge od njih su se razvijale, kad su nastala sunca i zvijezde na različitim planetima. One, koje su zadržale visoko znanje kako treba saobraćati sa kozmičkim energijama i sa snagama elemenata i koje se nisu razvijale preko životinje, one su si tokom vremena izgradile  vrstu bića koja su daleko nadilazila čovjekovu vrstu.

Postojale su planete na kojima su se bića bavila samo tehnikom i druge na kojima su se bavila samo zdravljem. Bića opet drugih planeta bila su u svojoj misaonoj strukturi tako modelirana, da su se posvetila samo razvoju formi ili biljaka. Svi ovi razvoji jesu mnogostruki, bezbrojni izrazi slobodne volje i stvaralačke snage Duha..

Ove su inteligencije, sa svojim omotom, bile prilagođene profinjenom energetskom polju različitih planetarnih struktura. Kao što je tijelo odjeća ljudskog bića tako su ovi vibracijski omoti, ova profinjena tijela, nastamba ovih duhovnih bića. Ona su pored korijenskog centra razvila čakru slezene i sunčani pleter, dok je čovjek ove planete zemlje još živio jedino od energetskih struja korijenskog centra.

Profinjena vanzemaljska bića nikad nisu nosila lance ljudskog razuma. Isto tako nisu bila skučena i nisu stisnuta u granice našeg pojma vremena. Ona mogu materijalizirati misli. Ona svladavaju distance s jedne strane snagom misli, s druge strane ona raspolažu visoko razvijenim letećim objektima. Prije svega planeta Jupiter  nastanjuju bića koja lako uspostavljaju kontakt sa zemaljskim ljudima.

Kad su vanzemaljska bića na drugim planetima promatrala jadne ljudske kreature u njihovom razvoju tad je struja sveobuhvatne božanske ljubavi pobudila u njima misao da im pomognu. Svojim letećim objektima dohvatila su planetu zemlje. Preuzela su i ugled sličan ljudima, pri čemu se ne smije zaboraviti da se ondašnji čovjek ove zemlje, u svom stadiju razvoja, ne može izjednačiti s današnjim ljudima. Vanzemaljski posjetioci poticali su na svaki način razvoj ljudi i bilo je bića koja su se s njima spolno spajala. Njihova su djeca došla na svijet  sa čakrom slezene i sa sunčanim pleterom. Čovjekov je razvoj išao stalno dalje. Unatoč još majmunskom vanjskom izgledu ova su bića već bili ljudi. Umnoženim primanjem kozmičke energije, kroz dodatne čakre, i presađivanjem uvijek novih misli i ideja u mozak bio je moguć kontinuirani napredak.

Tokom vremena uvijek su ponovo na zemlju dolazila vanzemaljska bića sa visokom sviješću i tako će biti i u buduće. Kod njih su se  vrlo brzo razvile također ostale čakre. Kad su se opet ženili sa ,u međuvremenu, razvijenijim ljudskim bićima tad su se i u njima tokom vremena razvile ostale čakre: čakra srca, vrata i zatiljka, duhovno oko i čakra tjemena.

Postoje ljudi na ovoj zemlji, koji u sebi osjećaju stalnu čežnju, neke vrste patnje za domovinom i čvrsto vjeruju u vanzemaljska bića. Oni su često djeca ovih bića.

To znači da se oni nisu razvijali kao većina ljudi u fazama između njihovih  različitih inkarnacija u astralnom području, nego na drugim planetima unutar i izvan našeg sunčanog sistema, na planeti koja je daleko udaljena od naše i koja je njihova prava domovina.

To su duhovna bića koja su se odlučila svojevoljno doći na ovu zemlju, da bi svojim naprednim razvojem obogatili i poveli naprijed čovjekovu povijest. Ova su bića kod višeg  jastva zemaljskih roditelja još prije njihovog  ponovnog utjelovljenja ishodili sporazum da dođu na ovaj svijet kao djeca u krilu njihovih obitelji.

Tokom zemaljskog života ovih vanzemaljskih bića većina njihovog vanzemaljskog znanja biva izgubljena  iz njihove svijesti, iako mnogi  s njihovom sviješću, dakle djelomični aspekt njihovog cijelog bića, preko noći posjećuju, u svojim profinjenim tijelima, vanzemaljsku domovinu i njeguju kontakte sa svojim duševnim rođacima. Ovo se događa sve češće, jer se približava  vremensko razdoblje velike promjene. Unutarnja čežnja ,koja ih povezuje sa planetom domovine, jest jedna energija koja briše svaki strah od velikog susreta sa vanzemaljskih bićima, koji će uslijediti na zemlji. U dano vrijeme oni će biti oni, koji će u općoj  nesigurnosti  stvarati povjerenje i kao kontakt osobe preuzeti  ulogu posredovanja. Iako oni o tom još ne  znaju ipak će u pravo vrijeme pasti zavjesa mraka s njihovih očiju i njihove razvijajuće svijesti prodiru snažno u svijest njihovog razuma. Kad nastupi vrijeme promjene  oni će biti kao luk i mostovi i bodriti nesigurne i labilne, neznalice i one koji zdvajaju. Među njima će biti također mnogo djece i njihovi će odrasli roditelji u mlađim tijelima prepoznati zrela duhovna bića, što u stvari i jesu.

Vanzemaljske svijesti, koje su se doduše također odijelile od božanskog jedinstva, ali nisu pale u najdublje slojeve početne tame, živjele su na početku povijesti u jednom profinjenom tijelu, a ne kao ljudi koji su se razvijali preko životinje u jednom tijelu slično gusjenici. One nisu  na isti način bile odrezane od božanske pupčane vrpce, nisu se utjelovile u elemente nego su njima vladale. One su bile manifestacije božanske svijesti. Iako nam se čini nerazumljivo ovi su božanski djelomični aspekti bili suodgovorni za nastanak i razvoj svih ostalih svijesti. Bez njih čovjek  ne bi bio tamo, gdje se nalazi danas.

Mnoge ove svijesti  mogu se prema njihovoj strukturi usporediti s nama poznatim anđelima. Njihov daljnji razvoj, koji je značio stalni povratak božanskoj prirodi, omogućio je mnogima od njih da opet postanu bogovi čija je zadaća bila da upravljaju prirodom, carstvom životinja i bilja i da vode brigu o harmoniji u ovim područjima. Ovi bogovi, koje ne možemo izjednačiti s Bogom, koji je jedini praizvor svih života, samo su djelomični aspekti božanske ljubavi.

Mi si ne smijemo predočiti, da  visoko razvijena vanzemaljska bića npr. grade leteće objekte na način kako to čine ljudi ovdje na našoj zemlji. Ova bića  stvaraju takve objekte u mislima i predviđaju koje poteškoće treba nadvladati u odnosu na toplotu i slično, ako se leti s jedne planete na drugu. Ove pažljivo izvedene misli odgovaraju našim građevinskim planovima. Prema  našim planovima mi počinjemo graditi strojeve dok prema misaonom planu ovih bića  objekt se materijalizira i savršeno izveden stoji na raspolaganju. To je jedan aspekt stvaralačke, božanske snage. Tako profinjena bića mogu s lakoćom letjeti s jedne planete na drugu i izmjenjivati svoje misli i ovo omogućava vrlo ubrzani razvoj.

Postoje također svijesti koje sve razvijaju samo preko biljaka. To su anđeli (devas), koji su u pravom  smislu riječi najčistija bića svjetla, bez svijesti razuma i njegovog djelovanja: Oni oduhovljuju prirodu sve dok je ljudi trebaju za svoj razvoj. Već od početka oni su se slobodno odlučili ne napuštati ovaj sistem.

Ako dio prirode našom krivnjom propadne tad će anđeoske svijesti ,pomoću božje snage, koja direktno prožima ova bića svjetla, omogućiti da nastanu novi, izmijenjeni odnosi koji se prilagođavaju prirodi. Sama priroda ne može biti uništena, samo određene forme u njoj  mogu izumrijeti.

Struktura  našeg tijela  ostaje navezana na određene životne uvjete. Ako ovi uvjeti ne mogu više biti ispunjeni tad duhovno biće napušta tijelo i traži drugu razvojnu formu.

Iako zvuči nevjerojatnim, ali postoje također svijesti i u carstvu minerala. Ove su svijesti odgovorne da se očuvaju  bogatstva tla ove planete, minerali. One se uključuju u zbivanja svijeta, ako iskorištavanje postane neodgovorno i više nepodnošljivo. Ovo je znanje prisutno u narodu i izražava se u načinu govora: «Priroda će se osvetiti.»

Postoje ljudi koji s jednim dijelom njihove svijesti imaju pristup do svijesti minerala i biljaka. Tad su oni npr. dio svijesti jednog drveta, oni osjećaju kao drvo, ali nisu drvo i nakon zaključenog procesa učenja oni se vraćaju nazad u cjelovitu ljudsku svijest. Stoga se kaže, da su putovi božji neistraživi. Od izvanredne je važnosti shvatiti – i za to je narodna svijest uvijek otvorena – da su vanjske forme, kao što je tijelo, samo preduvjeti da bi se svijest mogla razvijati.

Fizički razvoj ne smije se zamijeniti sa cjelinom. Trajat će još neko vrijeme i tad će se duhovna bića. što smo mi., i njihove svijesti razvijati u drugim formama nego što je današnje tijelo. Tako je bilo prije i tako će opet biti u dano vrijeme. Kroz drugačije utjecaje  kozmičke energije  primijenit će se strukture tijela.

U Novom vremenu duhovno će biće tako snažno zračiti u svoju fizičku formu, da ne će više postojati ružno, disharmonično, predebelo ili premršavo tijelo. Profinit će se pojavni oblik muškarca i žene i poljepšat će se. Najizrazitiji znak bit će velike zračeće oči. Proces starenja bit će sporiji. Određena oronulost i pojave staračke raspadljivosti ne će se uopće više pojaviti.

Već u bliskoj budućnosti rast će razumijevanje, da ono što čini čovjeka sastoji se iz više svijesti, koja preko različitih razvojnih linija teži jednoj harmoničnoj cjelini.

Ovdje uvijek najviše razvijena duševna svijest preuzima duhovno vodstvo, nastojeći stalno prožimati sve druge svijesti, izmamiti u čovjeku svijetle misli i poticati ga da vježba sveobuhvatnu ljubav. Među svijestima duše egzistira dakle jedna svijest koju možemo nazvati majstorom i kojoj su podčinjene mnoge druge svijesti ( U poglavlju  O MNOGODIMENZIONALNOSTI u knjizi  ČUDO MEDITACIJE   označen  je majstor kao predsjednik, a različite svijesti kao radnici u njegovoj državi).

Ne samo svijest razuma nego također različite svijesti duše uče od majstora. Svijesti duše, koje se još nalaze na putu razvoja, jesu djelomični aspekti ljudske ličnosti. Sve one, koje još nisu postigle savršenstvo, imaju jedan JA. I sve one djeluju na čovjekove postupke i misli. U cjelokupnom razvoju ništa ne može biti odijeljeno jedno od drugog. Sve je od svega prožeto i u svemu postoje uzroci i učinci, koji se odražavaju u različitim svijestima.

Čovjek je odgovoran za svoj sveukupni razvoj. Ako su mnoge svijesti duše više razvijene tako da ih ujedinjuje ista težnja tad su one u svom djelovanju moćnije od straha razuma i mogu, na sasvim drugi način, zračiti na tijelo, npr. kod bolesti, i njega liječiti. Tad čovjek, iako je još polariziran, ne pati više tako intenzivno u borbi između dobrih i loših poriva u sebi i uvijek je manje raskidan. On nema više težnju bježati od vlastite negativne situacije, nego u sebi nalazi snagu da svoju situaciju doživi. On također spoznaje koju je zadaću izabrao prije nego se je inkarnirao i sve se njegove svijesti zalažu za ispunjenje ove zadaće.

Ako je čovjek u sebi probudio misaone energije i ako dnevno višeput govori: «Ljubav, svjetlo i posvećenje svim bićima!», tad se on time ne povezuje samo sa bilo kojim stranim svijestima, nego on istovremeno potiče vlastite astralne, mentalne i kauzalne svijesti, bez obzira da li se one razvijaju u sferama njihovog porijekla ili kroz njegovo čovještvo u svojim profinjenim tijelima.

Na cijeloj planeti zemlje postoje momentalno ljudi koji su imali i imaju vanzemaljske susrete. To nisu iluzije, kao što to mnogi misle zbog straha i neznanja. Ovo je činjenica iako je neznanje usmjereno protiv njenog širenja.

U nedalekoj budućnosti ova će istina biti potvrđena, jer u vrijeme nastupajuće prekretnice, kad pljeva bude odijeljena od žita, ova će vanzemaljska bića čovječanstvu pružati pomoć.

Ova podjela ne znači, da će jedan dio čovječanstva doći u tzv. Nebo, a drugi u pakao, nego samo znači, da će povijest razvoja onih svijesti, koje predstavljaju  pljevu  ,zauzeti novi tok kretanja. Ali također znači i to, da će se sve one svijesti, koje simboliziraju žito, ujediniti u svjetlo, u jednu božansku snagu, koja podupire pljevu u njenom razvoju i sprečava, da dio svijesti, koji predstavlja pljevu, posve padne u tamu.

Kod ljudi Novog vremena, kad bude  postignut skok svijesti, bit će probuđena sposobnost, koja će  odijeliti prošlost od  sadašnjosti. Današnjeg stanovnika zemlje opterećuje stalna prisutnost onog, što još ne može učiniti i što još nije ostvario. To je posljedica racionalizirane volje, da stalno misli u prošlosti. On često govori  o onom što je bilo i to isprepliće sa iskustvima današnjice i time na kriv način impregnira budućnost. Skokom svijesti on uči živjeti prije svega u sadašnjosti i stiče snagu, da prepozna buduća zbivanja, mjesto prošlih. Osjećaj krivice, čiji korijeni leže uvijek u prošlosti, depresije njegove duše kao i sva negativna iskustva bit će iskorijenjena. On će posve napustiti prošlost i tako oslobođene energije njegove intelektualne svijesti, usmjerit će se na pozitivne mogućnosti, koje će nuditi današnjicu i sutrašnjicu.

Ali također svijesti, koje predstavljaju pljevu, čiji se razvoj više ne odvija na zemlji, nisu isključene od novog kozmičkog razvoja. Njihov će daljnji put sigurno biti mučan i težak. Njihovo duševno stanje bit će bolno, ali će biti isključeno beznađe. Oni će iskusiti božju milost, koja će im oduzeti strah od vječnog prokletstva. Oni će također biti  odsječeni od njihovog podsvjesnog sjećanja, od kanala prema svim prijašnjim negativnim iskustvima. Oni  ne će više biti upravljani, u svom ponašanju, od  podsvjesnih sjećanja i ne će više biti  nesvjesne žrtve svoje vlastite prošlosti, koja ih obeshrabruje i oduzima im snagu. Oni će moći  prošla iskustva i prijašnje živote gledati u svrhu pouke i orijentacije. Pri tom ne će kao prije nastajati nekorisno samo optuživanje ili osjećaj samo izvinjenja, nego će  takav osvrt biti most do višeg znanja.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPE CVATU...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥ i ja od 4.8.2009 SRETNO pusa chatovcima:))))

  09.06.2019. 15:33h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  danas slavim 10 godina koliko sam na Magicusu :)

  09.06.2019. 13:53h
 • Član ljubicicaljubicica

  pozdrav svima znanima i neznanima:)

  09.06.2019. 13:19h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima

  09.06.2019. 09:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, lijpu i radosnu nedjelju vam želim. LP

  09.06.2019. 07:44h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro drago magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. LP

  03.06.2019. 08:08h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  27.05.2019. 16:50h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

ISTINITO ISUSOVO UČENJE Omraam Mihael Aivanhov