Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član wendy.tanja

Upisao:

wendy.tanja

OBJAVLJENO:

PROČITANO

2021

PUTA

OD 14.01.2018.

Klinički simptomi koji prate proces transformacije tijela.Važno!!!

Klinički simptomi koji prate proces transformacije tijela.Važno!!!
skinuto sa stranice: http://uspensky-onotobitrebalidaznamo.blogspot.com


0 AUTORU
Georgi Stankov je doktor medicine i poseduje veliko iskustvo u kliničkim istraživanjima. U osamdesetim i devedesetim godinama prošlog veka sproveo je i vodio mnoga velika međunarodna klinička ispitivanja sa novim lekovima.Godine 1991.osnovao je privatni institut za istraživanje,ispitivanje i statistiku lekova,Institut DIAS u Minhenu u Nemačkoj.Izmedu 1994.i 1995.godine otkrio je Univerzalni zakon o biologiji a kasnije i Univerzalni zakon o fizici a razvio je i "Opštu teoriju nauke o Univerzalnom zakonu", koja treba potpuno da se razvije nakon masovnog uzlaska čovečanstva u petu dimenziju.
Prema tome, ispravno je r e ć i da je Nova naučna teorija o Univerzalnom zakonu istovremeno Naučna teorija o uzlasku.

Ovaj članak je konkretna popularno-naučna primena te teorije i objašnjava kliničke simptome koji se pojavljuju tokom procesa izgradnje svetlosnog tela.
Molim vas ne zaboravite da sada čistite celokupnu karmu svih vaših sadašnjih, prošlih i paralelnih utelovljenja, kako biste postigli potpuno spajanje svih vaših ž i v o t a sa središtem vaše d u š e i porodice duše,odnosno sa monadom.Informacije iznete u ovom članku zasnovane su na mom ličnom iskustvu vezano za proces izgradnje svetlosnog tela,obzirom da sam 1999.godine ušao u njegovu poslednju i najintenzivniju fazu. Ovaj proces izgradnje svetlosnog tela se završio 13.oktobra 2010.godine.

U ovom članku ću se usredsrediti na kliničke simptome koji su povezani sa procesom izgradnje svetlosnog tela, a koje sam do sada zbog dobrog razloga izostavljao:
Nisam želeo kod čitalaca podsticati hipohonderske sklonosti. Medutim, ti masivni visokofrekvencijski talasi koji preplavljuju Zemlju i čovečanstvo prošlih
nekoliko meseci eksponencijalno pojačavaju napredak.

Većina lekara koje posećujete kada ste bolesni su mlade i potpuno neupućene duše u proces razvoja svetlosnog tela i njegove implikacije za vas kao utelovljene entitete, kao i za čitavo čovečanstvo.

Proces izgradnje svetlosnog tela kod svih svetlosnih radnika (pripadnika "zvezdane dece") i mnogih drugih razvijenijih ljudskih entiteta, tako da su mnogi od njih već ušli u poslednju intenzivnu fazu procesa svetlosnog tela, koja je povezana sa različitim, često teškim, kliničkim simptomima.


MEDICINA NE ZNA ZA SVETLOSNO TELO


0 njima ću prodiskutovati na jedan naučni način u ovom članku, kako bih odagnao vaš strah i ulio vam poverenje u prikladnost tih,dosta iscrpljujućih somatskih stanja, dok se vaša tela, zasnovana na ugljeniku, preobražavaju u kristalna svetlosna tela. U njima ćete uživati nakon uzlaska, koji počinje sa otvaranjem zvezdanog portala 11.11.2011.god.

Pre nego što nastavim sa ovom temom, dopustite mi da unapred razjasnim jedno od važnih pitanja koje je od ključne važnosti za čovečanstvo.

Zašto ne biste trebali v e r o v a t i svojim lekarima kada prolazite kroz proces sve s v e t l o s n o g t e l a i dok doživljavate različite kliničke simptome.

Današnja medicina ne zna za proces izgradnje svetlosnog tela i biohemijske i energetske procese koji ga prate, među kojima su transmutacija vaše DNK i ćelijskog metabolizma,te potpuno restruktuiranje vaših čakri,time se dramaticno menja energetsko tkivo vaših tela.

Kao prvo, medicina i biološka nauka ne znaju praktično ništa o tome kako funkcioniše metabolizam ljudskih ćelija i tela i kako je regulisan. Svi lekari obavljaju svoj
posao u potpunom neznanju o prirodi biološke materije.
Kada idete lekaru činite to zato jer se smatrate nestručnima da izadete na kraj sa navodnom bolešću ili simptomima od kojih patite i zato prepuštate svoju ličnu moć nad svojim telom "stručnjaku", koji bi o vašem organizmu trebao znati više od vas kao pacijenta. U najmanju ruku, morate verovati da je vaš lekar bolji stručnjak od vas, u suprotnom ne biste išli u njegovu ordinaciju.
To je najverovatnije najveća i najbolnija zabluda čovečanstva u ovom razdoblju.
Morate napokon shvatitu da vaš lekari ne znaju više od vas o vašem sopstvenom telu, kao ni o bilo kom biološkom telu uopšteno.

Prepuštate se strahu da sigurno nešto nije u redu sa vašim fizičkim telom.Jednostavno,na trenutak zaboravljate da ste besmrtna, izrazito kreativna multidimenzionalna bića,prema tome suvereni gospodari svog fizičkog tela,koje ste stvorili da biste iskusili prividnu odvojenost od izvora u trodimenzionalnoj ravni Zemlje.
Većina lekara koje posećujete kada ste bolesni su mlade duše i potpuno su neupućeni u process svetlosnog tela.Većina mojih kolega su toliko zaglupljeni sadašnjim pogrešnim medicinskim obrazovanjem i sistemom zdravstvene zaštite da su potpuno slepi za obilje duhovnih informacija o procesu izgradnje svetlosnog tela i uzlasku čovečanstva u Petu dimenziju.Čitaoce bih sada želeo upozoriti na jednu jednostavnu činjenicu koju,u današnje vreme,većina ljudi ne može shvatiti.Sve do današnjeg dana, naučnici i lekari nisu uspeli doći do valjane objektivne definicije o tome šta je “zdravlje" a šta je “bolest”.
Kako da onda mi,ljudi,shvatimo to stanje zdravlja, koje se trenutno povezuje sa odsutnošću simptoma i tegoba i stanje bolesti, koje se povezuje sa brojnim simptomima, tegobama i narušenim fiziološkim funkcijama koje vas teraju da idete kod lekara.

Molim vas uočite to,da možete biti teško bolesni bez ikakvih simptoma i tegoba, kao što je često slučaj kod većine karcinoma u ranom stadijumu i obrnuto, možete imati
tegobe pa čak simptome bolesti a da ste, bez obzira na to sasvim zdravi, kao Sto je slutaj sa većinom ljudi,kad u potpunosti uđu u proces izgradnje svetlosnog tela. Bez
postojanja jasne definicije zdravlja i bolesti ustvari nikome ne bi smelo biti dopušteno da obavlja posao lekara ili iscelitelja.

Ovo je izuzetno važno za sve nas koji smo ušli u proces izgradnje svetlosnog tela, jer ste već doživeli ili ćete uskoro doživeti produžene episode telesnog preobražaja
koje prate brojni simptomi koji mogu oponašati stanje prisutno kod brojnih bolesti opisanih u priručnicima vaših neupućenih lekara.To su u stvari samo fiziološka prilagođavanja na visoko frekvencijske energetske talase koji ga preplavljuju i prolaze kroz sada potpuno otvorenih sedam telesnih čakri gradeći na taj način vaša nova kristalna s v e t l o s n a tela za uzlazak.


D U Š A REGULIŠE BIOLOŠKE PROCESE


Vaša tela egzistiraju u savršenoj harmoniji sa svim "što jeste", a to je postignuto isključivo vašom dušom i njenim astralnim programima koji regulišu vaš organizam.
Duša – "više ja" reguliše biološke procese organizma kroz sedam telesnih čakri i uz pomoć vrlo složenog sistema energetskog ulaza-izlaza podataka pothranjenih u telima utelovljenog entiteta koji su eterični i viših su frekvencija.
Sastoji se od beskonačnog mehanizma energetske povratne sprege koji je u jednom jedinom organizmu složeniji nego u čitavom sistemu Interneta, sa svim njegovim međusobno povezanim serverima,programima i slično.Prema tome, uopšte ne iznenađuje da vaši lekari uopšte nemaju pojma o restruktuiranju vaših tela.

U svom potpunom neznanju oni zadiru u vaša tela koristeći brojne pogubne hiruške i dijagnostičke procedure kao i zastarele medicinske tretmane lekovima,koji imaju, opasno i štetno dejstvo po život.Tako manipulišu vašom mentalnom i emocionalnom bespomoćnošću kao pacijenta.

To prepuštanje sopstvene moći drugim, manje razvijenim ljudskim entitetima,onemogućava vašu urođenu sposobnost da se delotvorno lečite uz pomoć vlastite duše,što je u stvari jedini način istinskog lečenja.

Molim vas da ne zaboravite da je duša suvereni kreator ljudskog tela i da se ono može izlečiti samo ako duša da dopuštenje.U tome je u stvari suština slobodne volje.

Kao što sam na nepobitan način dokazao u svom naučnom delu “Opšta teorija biološke regulacije”, otprilike 20% svih lekova trenutno registrovanih i dostupnih na tržištu deluju kao inhibitori rasta ćelija i zato znatno uvećavaju smrtnost i podložnost bolestima kod svih pacijenata.
Ta je činjenica nezavisno potvrđena mnogim izvrsnim dvostruko-slepim placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima koja su obavljena u recenziranim međunarodnim medicinskim časopisima,kao što su Lancet Internal medicine,New England Journal of Medicine i tako dalje.

Sva ispitivanja dokazala su da između jedan i tri procenta ispitanih pacijenata umre od takvih lekova koji inhibiraju ćelije.
Kada te brojke eksfrapolirate na svetsku populaciju, koja se obilno leči lekovima koji inhibiraju ćelije,lako ćete otkriti,kao što sam i sam otkrio,početkom 1990-ih, da je čovečanstvo kolektivna žrtva najvećeg genocida u istoriji ove planete, genocida koji sprovode lekari,farmaceutska industrija i system zdravstvene zaštite.

Sistem zdravstvene zaštite zapadnog tipa, svake godine masovno potamani milione nevinih i neupućenih pacijenata.To se čini na trošak poreskih obaveznika koji su povrh toga osiromašeni i opropašćeni eksponencijalno rastućim troškovima tog katastrofalnog sistema,kao što je trenutno slučaj u Sad-u,gde se sistem zdravstvene zaštite već urušava pod teretom neograničenog finansijskog duga.


GENOCID


Taj genocid nad čovečanstvom pokrenut je zbog dva glavna razloga:

1) Oni na vlasti i njihove ljudske sluge u sektoru zdravstvene zaštite, sve do vrha političke elite u svakoj državi žele u “poslednjim vremenima” uništiti što je više ljudi moguće.Razlog za taj zločin je što su zbog rasta ljudske populacije u “poslednjim vremenima”, kada mnoge duše žele učestvovati u kosmičkom događaju uzlaska,njihovi resursi su previše rastegnuti i više ne mogu efikasno držati čovečanstvo u ropstvu,kao u prošlosti.Zato su morali od svojih slugu u farmaceutskom sektoru zdravstvene zaštite zatražiti da razviju samo takve tretmane i terapeutske procedure koje u suštini - ubijaju pacijente.

Samo za vašu informaciju:
Kada sa se pre šezdeset godina rodio ljudska populacija na zemlji je brojala 2 milijarde ljudi.Danas se procenjuje da broji 7 milijardi.To objašnjava dilemu u kojoj su se oni na vlasti našli u ovim “poslednjim vremenima”.

Vrlo je važno da čovek zna tačno šta se događa tokom procesa izgradnje svetlosnog tela da ne bi podlegao svojim strahovima,poveruje da je bolestan i ode kod lekara.To je u današnje vreme veliki problem i ometa proces izgradnje svetlosnog tela.

2)Drugi razlog zbog kojeg su ratne sile razvile tu podmuklu farmaceutsku industriju,koja proizvodi samo otrove za ljude i današnji sistem zdravstvene zaštite sindoktriniranim lekarima i nesvesnim pijunima vlasti,što nekritički sprovode brojne medicinske intervencije na pacijentovom telu u stanju potpunog neznanja o astralnoj regulaciji ljudskog organizma – to što žele inhibirati proces izgradnje svetlosnog tela kod opšte populacije,za kojeg je poznato da se u “poslednjim vremenima” odvija u masovnim razmerama.

Sve medicinske strukture koje se koriste u sistemu zdravstvene zaštite uvode negativne niskofrekvencijske energije u fizička tela pacijenata.Time ih sprečavaju da pročiste svoja četiri tela – fizičko,emocionalno,mentalno i eterično,a to je neizostavan preduslov za napredovanje u procesu izgradnje svetlosnog tela,što je neophodno za uzlazak.

Prema tome,kao doktor medicine i uzašli majstor, ovde bih vam čvrsto savetovao: Čim uđete u završnu i najintenzivniju fazu procesa izgradnje svetlosnog tela, ne idite lekaru.Ako ste do sada preživeli opasnosti ove toksične planete i potpuno ste u procesu svetlosnog tela,treba da znate da niste pozvani iskusiti fizičku smrt već trebate nastaviti pojačavati svoje frekvencije tako da možete uzaći najkasnije do 21 decembra 2012.g.


Proces svetlosnog tela

To je Božanski plan za ovu planetu i nikakva poseta lekaru vas neće približiti tom cilju,nego će samo ometati vaš process izgradnje svetlosnog tela.

Ne trebaju vam nikakvi lekari i sistem zdravstvene zaštite.
Pustite svoj ego i prepustite regulaciju vašeg tela i lečenje vaših navodnih bolesti svojoj duši a ona će vas podići u petu dimenziju jer ona vas bezuslovno voli I želi vam sve najbolje.
To je moja poruka vama.
TRANSFORMACIJA ČAKRIKako biste shvatili da se čakre ljudskog tela tokom procesa izgradnje svetlosnog tela moraju u potpunosti restruktuirati, morate znati da one skrivaju brojne
energetske poremećaje.

Najvažniji poremećaj koji se mora ukloniti na početku procesa izgradnje svetlosnog tela je blokada četvrte, s r č a n e čakre (emocionalnog središta). Ta je čakra
blokirana kod većine ljudi i zbog toga većina njih nije u stanju iskusiti bezuslovnu ljubav. Većinu problema koje ljudi imaju može se pripisati toj blokadi i postepenom otvaranju č e t v r t e , srčane čakre.

Ta se situacija sada preokrenula. Zbog velikog priliva energetskih talasa visoke frekvencije i svesti sa viših nivoa, koji dolaze kao priprema za uzlazak Zemlje i čovečanstva, č e t v r t a č a k r a se mora otvoriti kod većine ljudskih bića na Zemlji,kako bi se uskladili sa tim kosmičkim energijama koje odredjuju sudbinu naše civilizacije i planete. Uzaći će samo oni ljudi koji mogu p o t p u n o otvoriti svoju s r č a n u č a k r u te će se prilagoditi novim skladnim energijama četvrte i pete dimenzije nakon što se u decembru ove godine, 11.11.2011. otvori zvezdani portal.
Otvaranje četvrte čakre povezano je sa osvetljavanjem različitih teskobnih osećaja (osećaja straha)koji i oblikuju psiho-mentalnu strukturu.Te strahove je u ćelije i u DNK, kodirala duša i oni na snažan i nevidljiv način utiču na ljudsko telo dokle god je zatvorena če t v r t a č a k r a .

Kao što možda znate, ta čakra je povezana sa timusom,prsnom žlezdom. Taj organ nalazi se ispred pluća i kod većine ljudskih bića nije nimalo razvijen. Kada se četvrta čakra počne otvarati, timus počinje rasti. U kasnijoj fazi to se čak može utvrditi CT-om (kompjuterskom fotografijom).
Rast timusa povezan je sa bolom u prsima, gušenjem, akutnim epizodama teškog bronhitisa i pneumonitisom, koje većina lekara, koji nemaju pojma o procesu izgradnje svetlosnog tela i uzlasku, pogrešno dijagnosticira kao gripu ili upalu pluća.Medutim, simptom koji najviše uznemiruje je srčana aritmija,do koje dolazi usled prilagođavanja srčane regulacije novim,snažnim astralnim energijama koje sada, nakon otvaranja četvrte čakre, nesmetano dotiču u fizičko telo.

Aritmija može trajati od šest meseci do jedne godine.
Kada sam 2001.godine u svojoj knjizi Evolution Leap of Mankind(Evolucijski skok čovečanstva) prvi put pisao o tom simptomu, taj fenomen bio je potpuno nepoznat.
U međuvremenu, imam mnogo prijatelja koji su ušli u tu fazu i sada se žale na srčanu aritmiju, koja je uvek povezana sa napadima straha koji pogoršavaju mentalnu situaciju čoveka.
Tada oni obično otrče lekaru i on im prepiše betablokator ili neki antiaritmički lek, koji povećava smrtnost i koče proces izgradnje svetlosnog tela; kao što sam već objasnio. Prema tome, vrlo je važno da ćovek tačno zna šta se dogadja tokom procesa izgradnje svetlosnog tela te da ne podlegne svojim strahovima,poveruje da je bolestan i ode lekaru.To je u današnje vreme veliki problem i ometa proces izgradnje svetlosnog tela.

Uveravam vas da su prolazne epizode aritmije apsolutno bezopasne i nestaju bez kakvog lečenja čim se završi otvaranje četvrte čakre. No,čovek može s vremena na vreme, kada se simptomi pojave, koristiti beta-blokatore.Prednost beta-blokatora (najbolje je koristiti metoprolol) je u tome što istovremeno imaju sedativni, smirujući učinak i ublažavaju iskustvo akutnog straha koje je povezano sa srčanom aritmijom,prouzrokovanom procesom izgradnje svetlosnog tela. Medutim,upotrebu metoprolola morate ograničiti samo na epizode akutnog straha, jer taj je lek dosta toksičan kod dugotrajne upotrebe.
OTVARANJE ŠESTE I SEDME ČAKRE


Prema mojim zapažanjima, u jesen 2009. kod mnogo je ljudi(odraslih i starih duša) došlo do otvaranja četvrte čakre i taj proces od tada napreduje brzim ritmom. Tokom 2011. godine većina ljudi iskusila je vrhunac srčanih simptoma povezanih sa otvaranjem te čakre.Opšta populacija sada sledi tu avangardu ljudske vrste,jer se dotok visoko-frekvencijskih talasa iz središnjeg sunca naše galaksije značajno povećao tokom ovog leta i doći će do vrhunca u oktobru i decembru tokom prelaza i uzlaska Zemlje i čovečanstva na četvrtu i petu dimenziju,nakon otvaranja zvezdanog portala.

Većina tih energija uzlaska mogu ući u fizičko telo samo kroz srčanu čakru.To je ključni dogadaj u procesu izgradnje svetlosnog tela.
Tek kad se te dve prepreke prevaziđu, proces svetlosnog tela može se istinski nastaviti.To je povezano sa otvaranjem šeste i sedme telesne čakre, koje su kod većine ljudi zatvorene.

Samo za vašu informaciju: pre nego što se duša utelovi, ona donosi odluku o energetskim karakteristikama utelovljenog entiteta. Jedna od vrlo važnih odluka je ona o tome koje čakre će biti dominantne.
Kao što možda znate,čakre su energetski sistemi kružnih talasa koji imaju posredničku ulogu i prenose višu frekvenciju, astralne energije kauzalnog tela koje podržavaju život,kroz eterično telo u elektromagnetske talase organskog tela. Na taj se način neprestano, u svakom trenutku, odvija regulacija biološkog organizma.
To je krajnje složen proces izmene energija koji je nepoznat današnjoj bio-nauci.


D U Š A O D L U Č U J E


A sada dolazimo do informacije za koju možda još niste čuli.Duša je ta koja odlučuje koje dve čakre će biti dominantne u telu - to znači da astralna energija najviše, u procentu od 70 prema 30 posto,teče kroz te dve čakre u ljudskom telu.
Kod većine entiteta dominantne su tri niže čakre: prva čakra (korenska čakra, instinktivno središte) povezana je sa nadbubrežnirn žlezdama, u kojima se proizvode adrenalin i noradrenalin. Ta čakra je odgovorna za aktivaciju instinkta samoočuvanja (obrasci preživljavanja) ljudskog bića.Ti instinkti preživljavanja trenutno se masovno brišu jer u petoj dimenziji oni više neće postojati. Ti instinkti su povezani sa ljudskim telima zasnovanim na ugljeniku, koja će se nakon uzlaska preobraziti u kristalna svetlosna tela.
Ti strahovi su odgovorni za brojne kliničke simptome.

Druga čakra (seksualno središte,seksualni organi) i treća čakra (čakra moći),koja je povezana sa jetrom, gušteračom i želucem, odgovorne su za izražavanje životnih sila entiteta u trodimenzionalnoj, materijalnoj stvarnosti ove planete. Te čakre su dobro razvijene kod većine mladih duša, koje čine većinu sadašnje populacije (za dodatne informacije vidi knjigu Evolucijski skok čovečanstva i članak "Uzlazak 2012.-scenario u toku" na mom web sajtu www.stankovuniversallaw.com)

Prosvetljenom posmatraču prilično je lako uočiti, koji ljudi u njihovom okruženju deluju i reaguju isključivo iz svojih nižih čakri, jer su im više čakre zatvorene,a koji postupaju iz svoje otvorene čakre jedinstva, kao što ću objasniti malo niže u članku. To je vrlo dobra mentalna vežba duhovnog razlučivanja koju preporučujem svim svojim čitaocima.

Peta, intelektualna čakra (štitna žlezda) dominantna je kod sve većeg broja ljudi - zato danas imamo tako veliki broj naučnika,koji prevazilazi broj svih naučnika koji su živeli u prošlosti. Ta čakra je povezana sa dominacijom leve moždane hemisfere, koja je odgovorna za halucinatornu percepciju trodimenzionalnog prostor-vremena,
jer se u njoj obradjuju informacije koje dolaze iz ograničenih ljudskih čula.

Šesta, duhovna čakra (hipofiza) i sedma, ekstatička čakra (epifiza, pinealna žlezda),kod većine su zatvorene nakon rodenja (uz izuzetak kristalne dece rodjene nakon 2000. godine).

To je zapravo blokada utelovljene ličnosti od strane višeg ja i razlog za nedostatak medijskih sposobnosti i duhovnosti kod većine ljudskih bića na Zemlji. To je pravi uzrok takozvanog "vela zaborava".
Razlog te česte energetske disfunkcije je nužnost da se utelovljeno biće usredsredi na trodimenzionalni život na Zemlji i živi u iluziji da je odvojeni pojedinac.


OTVARANJE TRECEG OKA


Kada proces izgradnje ljudskog tela istinski započne,najpre se moraju otvoriti te dve čakre, tako da dve
navedene žlezde počinju rasti. U ezoteričnoj literaturi te dve više čakre nazivaju se "treće oko", dakle obuhvaćene su jednim funkcionalnim izrazom. To nije potpuno pogrešno, jer one funkcionišu koordinirano.

U kasnijim fazama na CT-snimcima može se videti hipertrofija dvaju moždanih žlezda i to je nepobitan dokaz napretka procesa izgradnje svetlosnog tela i postojanja viših nivoa kreacije (naučni dokaz Boga).

Kada su šesta i sedma čakra potpuno otvorene,leva se moždana hemisfera, s obzirom na to da je odgovorna za većinu ljudskih halucinacija,posebno za odvajanje utelovljenog entiteta od duše i izvora, u potpunosti se restruktuira.U mom slučaju to se dogodilo 1999.godine.Tada leva moždana polovina počne funkcionisati kao veliki individualni portal za energije visoke frekvencije sa najviših nivoa, konkretno od osme do devete čakre kauzalnog središta duše (za dodatne informacije o funkcionisanju mozga pogledajte takode članak ,o psihodeličnim drogama na mom web sajtu.)
Utelovljeni ljudski entitet tada, najviše u levom uhu i oko glave,čuje “visokofrekventno metalno brujanje
čakri (osme do četrnaeste) koje se vrte velikom brzinom. To brujanje ne potiče od astralnih energija,jer su one izvan elektromagnetskog spektra i ljudsko ih uho ne može percipirati.Brujanje je nusproizvod molekula zraka uključenih u brzu vrtnju tih astralnih energija. Naime,molekuli plina tada se češće sudaraju jedni sa drugima i tako proizvode metalno brujanje,visoke frekvencije. Ovakvo fizikalno objašnjenje nećete pronaći nigde drugo,prema tome, nije slučajnost da mnogi svetlosni radnici koji prolaze kroz proces izgradnje svetlosnog tela bivaju pogrešno lečeni od tinitusa.

Energetski tok kroz portal leve moždane polovine je poput stuba srazmere dvadeset do trideset centimetara.
Teče duž kičme kroz čitavo telo i dolazi do svih drugih čakri.Ta energija, koju neki kanali opisuju kao
"Ka" a drugi kao "kundalini", izlazi iz ljudskog tela kroz pete. Na taj način spaja tri niže čaakre sa energetskim poljem Zemlje. Budući da je Zemljino polje sada podignuto u četvrtu i petu dimenziju, isto se dogadja i sa tri niže čakre utelovljenog entiteta tokom procesa izgradnje svetlosnog tela.


UJEDINJENJE ČAKRI


I napokon, moram dodati da postoje još dve sporedne čakre,koje se takode moraju potpuno razviti tokom procesa izgradnje svetlosnog tela,pre nego što je moguće izgraditi ujedinjenu čakru.

"Prva" je smeštena otprilike dvadeset centimetara ispod prve, korenske čakre, a "druga" oko kolena.To je važna informacija jer objašnjava činjenicu da mnogi svetlosni radnici koji prolaze kroz proces izgradnje svetlosnog tela pate od teških bolova u kolenima najmanje jednu ili više godina.

Nakon što se ta čakra potpuno izgradi, bolovi zauvijek nestaju. Budući da je mnogo ljudi potpuno nesvesno te činjenice, idu ortopedima i dopuštaju da im se kolena operišu zbog razno-raznih pogrešnih razloga, kao što je degenerativni artritis.

Kada se četvrta čakra potpuno otvori,ona obuhvata tri niže čakre i uskladuje ih sa tri više čakre, koje prenose intelektualnu (peta čakra),inspirativnu (šesta čakra) i ekstatičku (sedma čakra) energiju. Na taj način se gradi sjedinjena čakra,koja se vrti mnogo većom brzinom i mćže u četiri tela utelovljenog bića prenositi mnogo više energije i energiju mnogo viših frekvencija.

To automatski dovodi do eliminacije mnogih lokalnih blokada i obrazaca niskih vibracija zasnovanih na strahu a prema zakonima konstruktivne i destruktivne interferencije, objašnjenim u mojoj knjizi "Kosmički zakoni stvaranja i razaranja.
Izgradnja sjedinjene telesne čakre je kamen temeljac procesu izgradnje svetlosnog tela. Kada se dode do tog stadijuma biće je potpuno kvalifikovano za uzlazak.
To, medutim, ne znači da je proces svetlosnog tela završen jer taj process nema gornju granicu.
Biće se može nastaviti penjati iznad pete dimenzije dok je još uvek u svom fizičkom telu.

U ezoteričim krugovima taj aspekt nije najbolje shvaćen.Prema današnjim standardima utelovljeno biće bi i nakon uzlaska na petu dimenziju moglo nastaviti povisivati svoje telesne frekvencije iznad tog nivoa.
U tom slučaju če biće nakon konačnog preobražaja njegovog fizičkog tela preći u svetlosno telo šeste do osme dimenzije i čak iznad toga.

Ako kvalifikujemo nivoe vibracije pomoću oktava,svetlosno telo uzašlog majstora na Zemlji bi moglo vibrirati iznad octave 144 univerzalne kreacije,koja je takođe oktava kristalne mreže uzlazeće Zemlje.
Mreža 144 vibrira frekvencijama najviših nivoa pete dimenzije.
Zemljina mreža 144 će biti otprilike 93% dovršena kada se u jesen ove godine otvore zvezdana vrata.Taj vibracioni nivo biće dovoljan za prvi talas uzašlih majstora.Pripadnici te Zvezdane dece pripadaju “Planetarnom timu za uzlazak” koji će svoje tri niže čakre delegirati zemljinom polju i pomoći mu da,u decembru ove godine,uđe u četvrtu i petu dimenziju.

Većina članova Planetarnog tima za uzlazak će uzaći na više nivoe Pete dimenzije i iznad toga.Neki od njih,kao i autor ovog članka, vratiće se u međurazdoblje četvorodimenzionalne Zemlje u svetlosnom telu i pomoći će Čovečanstvu da prođe kroz taj teški prelazni period.
To će biti najdramatičniji kosmički događaj u istoriji ove planete i ljudske civilizacije.

Šteta je i to što velika većina čovečanstva i svetlosnih radnika nema jasnu predpostavku o tome šta čeka čovečanstvo u sledećih nekoliko meseci.
Prema tome, pozivam sve svoje čitaoce da čitaju ili da se besplatno pretplate na moje članke o tom i drugim nadolazećim događajima,objavljene u rubrici “Breaking Astral News” na mom web sajtu www.stankovuniversallaw.com

Na poslednjem Zvezdanom portalu 12.12.2012. će biti dovršena zemaljska kristalna mreža I to će omogućiti masovni izlazak na niže nivoe Pete dimenzije za većinu ljudskih bića na Zemlji.
Otvaranjem dve više čakre I daljnjih čakri iznad ljudskog tela(osme do petnaeste) priprema se put za
Ulazak energije visoke frekvencije iz Pete I viših dimenzija,koje su povezane sa različitim simptomima I specifičnim somatskim iskustvima.


UGOVOR SA DUŠOM


Dozvolite mi da sada iznesem sledeće zaključno opažanje, koje je mnogima, možda već poznato:Biće ne može doneti odluku o inicijaciji procesa izgradnje svetlosnog tela – to može samo duša, tj. Pojedini proces izgradnje svetlosnog tela mora biti u dogovoru sa dušom.Međutim samo ljudsko biće može znati šta je u njegovom “ličnom ugovoru”sa dušom.Nijedna druga osoba ne može to prepoznati.

Međutim,čovek može na kraju I ometati planirani process izgradnje svetlosnog tela ako nije razvio primeren stav I odbija ga ili ga koči svojim iracionalnim ponašanjem I razmišljanjem ispunjenim strahom.
Jedna velika opasnost koja vreba u današnjem prilično neobrazovanom ljudskom društvu je traženje medicinskog lečenja u sadašnjem sistemu zdravstvene zaštite,svaki put kada čovek oseti neki somatski simptom ili smatra da se ima pravo žaliti na isto.

Umesto toga, trebate imati mnogo više vere u isceliteljske sposobnosti svoje duše i pustiti svoj ego,koji želi upravljati sa svim a najviše vašim fizičkim telom.


EGO


Ego voli kontrolisati ljudsko telo uprkos činjenici da nema nikakvog pojma o tome kako se telo zaista reguliše.
Njegova astralna regulacija od strane duše je, da tako kažem, besplatni ručak za ego.Prema tome,za bilo koje ljudsko biće je uvek velika prednost da bude informisan – u najboljem slučaju u naučno tačnim ali popularnim okvirima – o energetskim mehanizmima procesa izgradnje svetlosnog tela i njegovim somatskim manifestacijama.Na kraju krajeva, sve se to tiče energije i ničeg drugog.
Internalizacija te jednostavne činjenice otklanja većinu strahova i emocionalnih neusklađenosti sa kojima se svaki čovek neizbežno susreće tokom ovog procesa.
U tom slučaju opuštanje,meditacija i iznad svega dobra doza božanskog humora, kao protiv-teža toksičnom ludilu ove planete,najbolja taktika za pospešivanje procesa izgradnje svetlosnog tela.


KLINIČKI SIMPTOMI I SVAKODNEVNI ŽIVOT


Prva i druga čakra su čakre zasnovane na strahu i sadrže instikte za samoočuvanje utelovljenog bića.
Kada se počnu pročišćavati, ti obrasci zasnovani na strahu izlaze na površinu moraju se svesno iskusiti.To psihičko iskustvo je onoliko individualno koliko i obrasci straha sadržani u tim čakrama,tako da o njima ovde ne možemo raspravljati.

Međutim, takva iskustva su redovno povezana sa teškim simptomima bubrežnog urinarnog trakta.
Osoba na tom stepenu procesa izgradnje svetlosnog tela često pati od povremenih epizoda nefropatije sa lumbalnim bolovima, koji se projektuju u karlično područje I iz propratne upale mokraćnog mehura (cistitisa) I mokraćnih kanala dolazi do jačeg akutnog bola kod mokrenja.Ti simptomi obično traju dva do četiri dana I zatim brzo nestanu kada se dovrši preobražaj energetskog talasa dvaju nižih čakri.Preporuka je da pijete što više vode I drugih tečnosti I da koristite različite biljne čajeve kako bi ste pospešili opuštanje mišića urinarnog trakta I podstakli diurezu.

Najteži deo procesa izgradnje svetlosnog tela je preobražaj treće čakre, koja obuhvata jetru,žučni mehur,gušteraču I želudac.To može trajati pet I više godina.
Čak I kada je process završen, ti organi ostaju ranjivi na sve nove visokofrekventne talase koji se iz portala leve moždane hemisphere spuštaju niz telo.
Proces je uvek povezan sa različitim specifičnim simptomima tih organa.

Kao prvo,kandidat za uzlazak tokom procesa izgradnje svetlosnog tela ima tegobe povezane sa žučnim mehurom i želucem,kao što su povećana kiselina,akutni bolovi u desnom gornjem delu abdomena,posebno nakon jela,mučnina,povraćanje i drugi slični simptomi,koji lekare mogu navesti na mišljenje da osobu treba lečiti ili čak operisati zbog velikog gastritisa,tumora na želucu,žučnih kamenaca,upale ili tumora gušterače,ciroze jetre I tako dalje.
Posledica takvih intervencija je da je pacijent u većini slučajeva izgubljen za process izgradnje svetlosnog tela,ne toliko zbog direktne fizičke intervencije lekara nego zato što je podlegao svojim strahovima I dao vlast nad svojim telom nestručnim lekarima.
Sa takvim mentalnim sklopom nema procesa izgradnje svetlosnog tela i uzlaska.

Posted 3 weeks ago by

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U LISTOPADU....

LISTOPAD...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi! Sretnu i blagoslovljenu nedjelju vam želim. Lijep pozdrav!

  01.10.2023. 07:18h
 • Član vanessavanessa

  HVALA VAM ,PUNO MI ZNAČI VAŠA PODRŠKA.... VELIKA PUSA .♥♪♫♫♪♥♥❤️ ☕ ☕♥ POZDRAV

  09.09.2023. 14:15h
 • Član bglavacbglavac

  Popravljeno. Lp

  09.09.2023. 08:30h
 • Član vanessavanessa

  Irida...molim ..ne ljuti se ..popravi ...Hvala pusa♪♫♫♪♥☕ ☕❤️♥Pozdrav Chatu

  08.09.2023. 17:24h
 • Član iridairida

  Sretan početak nove školske godine djeci, učiteljima i roditeljima!

  04.09.2023. 12:09h
 • Član iridairida

  Edine, kasno je za kavu, ali je lijepo da si svratio...

  30.08.2023. 23:46h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  ♪♫♫♪♥☕ ☕❤️♥

  30.08.2023. 21:14h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info