Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član tinaaa

Upisao:

tinaaa

OBJAVLJENO:

PROČITANO

733

PUTA

OD 14.01.2018.

Drvo života

Drvo života

Razumijevanje drva života je razumijevanja Velikog Božjeg plana stvaranja univerzuma, svih vidljivih i nevidljivih svjetova, to je razumijevanje svih moči univerzuma, prirodnih, duhovnih sila i zakona, razumijevanje misli i emocija, sile kretanja, života u svim njegovim oblicima, pojmova dobra i zla, jedinstva i suprotnosti, znanja budućnosti, sadašnjosti i prošlosti u trenutku vječnosti. Tako veliku mudrost nije moguće pročitati u knjigama, knjige su samo formalna predstava riječi, drvo je shema, atribucije su način izražavanja arhetipskih ideja.

Po Indijskim mudracima, najveće su tajne vrlo jednostavne, toliko očigledne da ih nitko ne može vidjeti, obično ljudi "slijepo hodaju" u božanskom parku i zaljubljeno promatraju lažne sjenke uma, za koje misle da su istina i sve postojeće.

Ta jednostavnost, ta veličanstvena kozmogonija stvaranje i zakoni univerzuma dati su u 33 koraka stvaranja. Brojka 33 najsvetija je i najveća brojka univerzuma, uz broj 26 (IHVH, Jehovah), no, kršćanski prorok imao je 33 godine kada je razapet na križu, to je dokaz simbolike i značaja broja 33. Odakle proizlazi drvo života? Pravi odgovor na to pitanje ne postoji.

Po mišljenju autora, drvo života izlazi iz drevnog Egipta, naime, Pitagora je proveo 20 g. u Egiptu, tvorac je matematike, otac i mudrac zapadne filozofije, objašnjava osnovne ideje drva života u monasu, dyasu, triasu i kvartasu.

Drvo života usko je povezano uz Židovsku Kabbalu, ali je drvo samo za sebe iznad svih religija, filozofija i okultnih učenja, to je univerzalni sistem razmišljanja. Židovska Kabbala je jedina pristupna literatura na temu drva života, ali samo naizgled. Osnovni tekst Kabbale je "Sepher Yetzirah", ili knjiga emanacija, koja navodi 32 emanacije stvaranja. Drugi tekstovi su objedinjeni u "Zoharu", pisani od različitih rabina. Kabbala je postala pristupačna javnosti preko "Zlatne Zore".

Čitanje knjiga o Kabbali može biti vrlo zbunjujuće, čak i krajnje dosadno, naročito u ortodoksnoj židovskoj Kabbali, prepuno različitih imena, emanacija i klasifikacija. Sa druge strane, drvo života je osnova ceremonijalne magije, praktičan način kontrole energija.

Djelomično znanje o Kabbali moguće je zadobiti samo duhovnim putem, od moćnih duhovnih inteligencija, praktičnim vježbama vizualizacije drva na tijelo, meditacijama na pojedine sefirote, proučavanjem tarot simbolike i 22 staze, proučavanjem geometrijskih figura, numerologijom i dr.

Samo drvo života, za sebe je moćan sigil, sigil svih sigila, koji sadrži formulu univerzuma IHVH. Četiri svijeta kabbale, tj. četiri kozmičke ravni0/00/000, Ain Soph Aur, Pleruma, crno jaje Negativno(ništa), bezgranično, bezgranična svjetlost, tj. velovi negativne, sakrivene egzistencije Kether 1 Atzilut, arhetipski, najviši svijet, izlazi iz Ain Soph Aur-a Chokman 2, Binah 3 ¸ Briah, kreativni svijet Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod Yetzirah, oblikovni svijet "anđela", tj. astralnih biča Malkut 10 Assiah, materijalni svijet

Drvo života nezaobilazno je za sve inicijante, njegova praktična primjena je univerzalna i neograničena. Drvo života je psihološka mašina koja sama po sebi uravnotežuje energije. U tu svrhu, početne vježbe su stotine iscrtavanja te svete sheme na papir, da se moćno utisne u svjesni i podsvjesni um. Na temu drvo života i Kabbala, autor teksta savjetuje slijedeće knjige; Franz Bardon, "The Key to the true Quabbalah", izuzetno dobra i jednostavna knjiga, posljednjeg velikog okultnog genija 20 st.; Bill Heidrick, "32 emanations", osnove ideje 32 emanacije, "Qabalah, meditation", dobra knjiga na temu praktične meditacije na drvo života; Frater Achad, "QBL", "The Anatomy", izuzetno razumljive i dobre knjige, geomantički pregled drva života, Dione Fortune, "The Mistical Qabalah", jedna od najpopularnijih i najboljih knjiga na tu temu, iako pisana relativno teškim filozofskim jezikom; MacGregor Mathers, " Kabbala Denudata", klasično djelo iz "Zlatne Zore"; Colin Low, "Notes on Kabbalah", dobra i jasna knjiga te moderne praktičarke okultizma. Na kraju, naravno, od Aleistera C. "Vizija i glas" jedina knjiga ikada napisana koja opisuje 30 stanja svijesti gledano iz višeg svijeta, Briaha i Atzilutha, duboki i slikoviti pokušaj razotkrivanja tajni univerzuma. Na žalost, Aleister C. nije napisao knjigu koja bi sistematizirala učenje Kabbale, već se Kabbala provlači kroz sve njegove knjige i eseje.

Sa druge strane, Grčka mitologija slikovita je razrada drva života, poput egipatske religije, simbolika "rađanje bogova". Sa treće strane, potrebno je radi ilustracije, pojmovno, složiti neki treći sistem na drvo života, npr. državu, financijska tržišta, matematiku, kemiju i sl. Samo putem Assiaha i paralelnog razmišljanja, može se bolje razumjeti apstraktni svijet nevidljivog, koji se strogo klasificira i razvija po "višem planu". Ain Soph Aur, Pleruma, ništa, nula, stanje praznine, blisko Grčkom bogu kaosu. To je stanje bez ikakvih svojstva, oblika, lica, elementa, granica, vremena. Tu ne postoji nikakvo kretanje, to je stanje, gdje ne postoji gore ili dole, lijevo ili desno, to je zastrašujuća praznina koju nije moguće pojmiti. Autor ovog teksta, otvorio je veo negativnog, i u astralnom tijelu ušao u Plerumu, doživio beskonačnu prazninu, depresiju i samoću, "Prokletstvo Najvišeg". To je Prima Materija, energija koja može preuzeti bilo koji oblik, ali je sama za sebe ništavna, jer u nuli je sve. To je nula u najvišem smislu riječi. To savršeno, apsolutno stanje mirnoće, pošto tu nema kretanja, niti jednog oblika, na tajanstveni je način, "proizvelo prvog". Kako je ništa proizvelo prvi oblik najveća je tajna, koja nikada nije zapisana niti otkrivena.

Po nekim razmišljanjima, prvi oblik nastao je greškom!(naime, moderna teorije fizike, koja se približava metafizici i filozofiji, ima sličnosti sa drevnim učenjima, npr. E=MC2, ili "sve je energija", teorija Big Bena) odakle i potiče riječ "grijeh" tj. greška. To je Keter u najvišem smislu riječi, to je Keter kao prvi element stvaranja, kao prva sila nepostojećeg kretanja, ali ne i Keter na drvu života, koji tek mora nastati, ali je još uvijek sakriven u praznini nule. To je točka svjetla, ali pošto postoji jedan, nešto, u odnosu na ništa, dobiveno je dva! To je drugi veo sakrivenog, "beskonačno svjetlo". Zato formula glasi, 2=0. Treći veo nastao je njihovim spajanjem. To je priroda Ain Soph Aura, no, to je najveća laž!, to je samo pokušaj razmišljanja, pokušaj ilustracije nemogućeg. Priroda Ain Soph Aura je razumijevanje trostruke nule, ali to je nemoguće. Stvorena su iz ničega prva tri elementa, Keter, Chokman i Binah, ali oni su primarni Ain Soph Aur, tj. izlaze iz crnog jajeta ili Plerume, koja je "četvrti element", uzrok i posljedica, ali koji je Malkut!

Ta misao zaživjela je u Advaita filozofiji Ramakrišne i Vivekanande, koji su promovirali modernu Yoga filozofiju u zapadni svijet, čija je osnovna ideja, "Sve je Bog". U spajanju primarnih elemenata, iz Ain Soph Aura, nastao je Keter na drvu života, pošto je to prva ideja koja se može pojmiti, iako vrlo ograničeno! naime, niti najviši "anđeli", tj. moćne inteligencije univerzuma ne mogu razumjeti prve korake stvaranja, to je dano samo ljudskim bićima, pošto je u Malkutu sakriven Keter.

Budisti upravo radi toga tvrde, da je najveća privilegija biti rođen kao čovjek, iako je to put patnje, ali upravo ljuštura tijela omogućava najvišu spoznaju i slobodu Nirvane, to je posljednja suprotnost koju treba razumjeti. U razumijevanju drva života, najveći je uvjetni problem, tradicija koja izlazi iz Židovske Kabbale. Naime, drvo ima 32 emanacije i sakriveni sefirot Daath, koji je dijete Ketera i Chokmana, ali i mnogo više. Deset sefirota numerirano je brojevima od 1 do 9, dok je Malkut spoj 1 i 0, naime, znači ponavljanje.

U tih deset sefirota, sakrivene su arhetipske ideje univerzuma, koje se deriviraju do konačne realizacije u Assiahu. Dvadeset i dva puta korespondiraju Hebrejskom pismu, naime, Hebrejsko pismo je savršeno pismo, dano je od više inteligencije(Binaha u Briahu), pošto je usklađeno sa formulom univerzuma. Slova su numerirana od 1 do 10, pa od 20 - 100, i na kraju od 100-1000. Slova su podijeljena na; tri velike majke, to su to aktivni elementi stvaranja, Aleph (Zrak, znači vo, 1), Mem (voda, 40), Shin (vatra, zub, 300).

Nadalje, Hebrejsko pismo dijeli se na sedam duplih slova, kojima su pripisane planete, bez novootkrivenih i dvanaest jednostavnih slova, kojima je pripisan zodijak, vidi tabelu. Zahvaljujući tome, mogu se sve riječi pretvoriti u numeričke brojeve, odakle izlazi numerologija, i obratno, ali i mnogo više. Te metode zovu se gematria, notorika i temura.

Sa druge strane, prema ortodoksnoj Kabbali, bog je stvorio cjelu hijerarhiju biča, čovjek je posljednji na ljestvici, Malkut, animalno biče. Ta biča, "anđeli" i "arhanđeli", su duhovna i nematerijalna, i čovjek ne može napredovati bez njih na duhovnoj evoluciji, već samo u spoju sa njima, to je smisao ceremonijalne magije. Ta misao ima svoju veliku dubinu, pošto se to danas miješa sa pojmom "višeg ja" ili "svetog anđela čuvara", Adonai, naime, moderni okultizam i Kabbala postaje monoteistička, dok se ta biča smatraju arhetipovima kolektivne svijesti, koji se postepeno individualiziraju u više sopstvo, Keter. Na takvo gledanje utjecala je nova škola indijske filozofije i "Zlatna Zora", naime, "sve je dano u čovjeku". To je točno u krajnjoj liniji, i veliki je korak u odnosu na dualizam koji je vladao cjelu povijest, ali samo uvjetno rečeno kako mi mislimo, pošto je po starim učenjima napredak moguć samo uz pomoć tih moćnih Jetzirackih sila (Solomonovi ključevi), pošto su te sile u stvari "viši ja" čovjeka. Drvo života je "potpuni čovjek" doslovce, ili Adam Kadmon. No, to je sa druge strane veliko pitanje, dali je taj moderni monizam i Jungova teorija kolektivne svijesti istinita , "pa smo svi mi bog", ili je ipak potrebno evocirati pravog "anđela čuvara", koji je moćno biče Jetziraha, koji je jedino pojmljiv čovjeku, i kretati se logikom stepenica u duhovnom rastu prema Briahu, "jedni trebaju druge", to je drugo, iako naizgled dualističko razumijevanje kolektivne svijesti. To je po autoru, pravi spoj neba i zemlje, istina je "negdje u sredini".

Radi tog razloga, Kabbala i ceremonijalna magija bave se hijerarhijom tisuća "anđela" i "arhanđela", koji djeluju preko zodijaka, dok su njihova imena uglavnom na Hebrejskom jeziku. Ta imena nisu prava, pošto viša biča imaju svoj jezik i svoje pismo, ta imena su samo način predstave, ali važnost Židovskog pisma ostaje primarna, pošto je to pismo samo za sebe, tajna koda univerzuma. Usporedbe radi, Hindu pismo ima 32 znaka, poput Tibetanskog, koje ima 22 plus 10 brojeva. 32 je sveti broj, 33 je ukupnost sistema. Numerološki način razmišljanja putem drva života početak je praktične vježbe i razumijevanje numerologije, ali i mnogo više.

"Bog je stvorio čovjeka na sliku svoju", to znači, da je svaki čovjek mikrokozmos u odnosu na makrokozmos, ili drugim riječima rečeno, drvo života dano je u svakom ljudskom biču, to je najjači sigil ravnoteže i duhovnog napretka. To je bitno za razumijevanje, da "bog" nije "starac koji sjedi na prijestolju, i dijeli jednima nagrade, obično onima koji su "dobri" ili mu se "mole", ili "koji su poslušni duhovnim autoritetima", dok druge "kažnjava", klasična je dualistička slika srednjeg vijeka, koja je postala moćna kočnica i negativni elemental ("demonska sila") koji djeluje u kolektivnoj svijesti tj. podsvijesti čovječanstva. Naime, lakše se je "moliti bogu koji ima zamišljeno lice", nego prihvatiti "boga" u obliku sheme, formula na Hebrejskom jeziku, zamršenih imena i zahtjevnih vizualizacija. Postati istinski monoteist, razumjeti da je "više" okrutni zakon i moćna sila, veliki je korak u duhovnoj evoluciji čovjeka, test za adepta.

Simbol čovjeka kao mikrokozmosa je pentagram, kao makrokozmosa, sekstagram. Sefiroti na drvu života, mogu se rasporediti na dijelove tijela, svaki sefirot ima svoju mantričku formulu, vibraciju, boju, ideje, mentalne slike. Meditacija na drvo života početak je klasifikacije i analize vlastitih misli i emocija, priprema za pravu ceremonijalnu magiju, ali i mnogo više. Sa druge strane, sefiroti su vrlo bliski indijskim čakrama, i predstavljaju metafizička, tj. astralna vrata prema nevidljivim svjetovima. Ta dva sistema mogu se vrlo lijepo kombinirati i nadopunjavati, (Bill Heidrick, "Qabalah, meditation") Osnovni raspored Kether, lubanja, tjemena točka Chokman, desna strana mozga Binah, lijeva strana mozga Chesed, desno rame Geburah, lijevo rame Tiphareth, centar, srce Netzach, desni kuk Hod, lijevi kuk Jesod, pupčani centar, zlatna vrata duše Malkut, spolni organi, ali obuhvača stopala i dlanove ruku T

arot karte su simbolička slika i razrada drva života. Tarot karte su izvorno knjiga magije, pisane šifriranom simbolikom, naime, knjige magije uvijek su pisane slikama ili nepoznatim pismima. Postoji mnogo vrsta tarota, svaki "čarobnjak ima svoj tarot", ali razumijevanje tarota nije moguće bez drva života, pošto tarot izlazi iz drva života. Prorokovanje budućnosti iz tarota je degradacija, pošto je istinski smisao tarot karata spoznaja univerzuma, naime, svaka karta tarota je ključ ili sigil nevidljivog svijeta, to su formule energije u transformaciji i spajanju. Osnovne atribucije drva života date su u tarotu.

Tarot ima 78 karata, raspoređen je na slijedeći način. Velika arkana, obuhvaća karte od 0 do 21, ukupno 22, i predstavlja 22 puta na drvu života, 22 hebrejska slova. U velikoj arkani sakriveni su u simbolici, rituali istinske magije i formule transformacije, ali te formule su rađene po inteligenciji kojoj pripada adept Tarota, i predstavljaju duhovni put sam za sebe. Putovi su način kako su sefiroti povezani, to izlazi iz 22 inteligencije ili sile stvaranja. Numeričke karte, od 1 do 10, u četiri elementa, raspoređene su na sefirote, i daju njihove osnovne atribucije, tj. arhetipske ideje, uglavnom u Jetzirahu i Assiahu. 16 dvorskih karata, raspoređene su, u Chokmanu kraljevi, Binahu kraljice, prinčevi u Tipharetu, princip princeze tj. elementarne osobe koja ima sve planete u jednom kvartu neba (po Aleistery C.) u Malkutu. Meditacija na tarot je upoznavanje energija univerzuma, to je dublji smisao tarota. Razrada putova, tj. 22 inteligencije je u pripremi, kao i praktična meditacija i rad sa drvom života. Autor teksta savjetuje za praktičnu meditaciju tarot Aleistera C., ali poželjno je imati još jedan tarot, prema osobnom osjećaju, intuiciji koja mora izaći iz Ketera ili sopstva.

Drvo života dijeli se na sedam planeta. Prva planeta obuhvaća Malkut, druga planeta Yesod, treća Netzach i Hod, četvrta planeta je Tifaret. Peto kraljevstvo je Chesed i Hod, to je viši astralni i mentalni svijet, naime, viši astralni i mentalni svjetovi su isprepleteni. U literaturi se navodi da je Briah mentalni svijet, to nije čisti Briah, već samo Briah u Jetzirahu. Šesto nebo je transcendentalno, to znači da duhovni entiteti "koji tamo žive", nemaju lica, to su više transcendentalne energije. Sedmo nebo, Kether, prebivalište Duha Svetog. Sedam svetih planeta tj. gustoća univerzuma podijeljeno je u 4 svjetla, Atziluth, koji je označen u Židovskom pismu kao Jod, numerička vrijednost 10, Briah, Prvo He, Num. vrijednost 5, Vau, numerička vrijednost 6 i drugo He, num vrijednost 5. Jod He Vau He je tetragramaton, najviša formula i zakon univerzuma, vrijednost 26. Nadalje, drvo života dijeli se na lijevi stup strogosti, desni blagosti i centralni stup ravnoteže.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član magicusmagicus

  Dobar vam dan dragi magicusi. Lp

  01.07.2020. 18:47h
 • Član tantriktantrik

  Hvala Irida!

  23.06.2020. 07:04h
 • Član iridairida

  Tantrik, dobrodošao na magicus! Nadamo se da ćeš pisati o svome radu...

  18.06.2020. 14:36h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav!

  17.06.2020. 14:00h
 • Član tantriktantrik

  Dobro jutro, dragi magicusi!

  17.06.2020. 07:35h
 • Član bglavacbglavac

  Dobar dan gospodine. Lp

  16.06.2020. 20:19h
 • Član tantriktantrik

  Dobar dan, dragi magicusi!

  16.06.2020. 14:54h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Drvo života - Keter