Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

459

PUTA

ŠTO JE PROSVJETLJENJE?

ŠTO JE PROSVJETLJENJE?
Riječ prosvjetljenje u mislima vam predočava sliku nekakva nadljudskog dostignuća, a egu se sviđa da tako i ostane. A prosvjetljenje je jednostavno prirodno stanje proživljene stopljenosti s Bićem.

ŠTO JE PROSVJETLJENJE?

 Više od trideset godina prosjak je sjedio pokraj ceste.

Jednoga dana naišao je neki stranac.

»Imaš malo sitniša?« promrmljao je prosjak, automatski ispruživši staru bejzbolsku kapu.

»Nemam ništa«, odgovorio je stranac.

Tada ga je upitao: »Na čemu to sjediš?«

»Ni na čemu«, odgovorio je prosjak.

»To je samo neka stara kutija. Sjedim na njoj otkako pamtim.«

»Jesi li ikada zavirio u nju?« upita ga stranac.

»Nisam«, odgovori prosjak. »A i čemu? Ničega nema u njoj.«

»Ipak, pogledaj unutra«, bio je uporan stranac.

Prosjak je uspio odmaknuti gornju stranicu.

Zapanjen, u nevjerici i zanosu, uvidio je da je kutija ispunjena zlatom.

Ja sam taj stranac koji vam nema što dati, koji vam kaže da se zagledate u vlastitu unutrašnjost.

Ne u unutrašnjost bilo koje kutije, kao u ovoj paraboli, nego u unutrašnjost onoga što vam je najbliže: u vlastitu unutrašnjost.

»Ali, ja nisam prosjak«, čujem kako kažete.

Oni koji nisu pronašli vlastito istinsko bogatstvo – radost Bića koja zrači te duboko, nenarušivo spokojstvo koje je posljedica te radosti, prosjaci su, makar imali materijalna bogatstva.

Oni u vanjskom svijetu tragaju za mrvicama zadovoljstva ili ispunjenja, ondje traže potvrdu, sigurnost ili ljubav, a u sebi nose blago koje ne samo da obuhvaća sve te stvari, nego je beskrajno veće od svega što im svijet može pružiti.

Riječ prosvjetljenje u mislima vam predočava sliku nekakva nadljudskog dostignuća, a egu se sviđa da tako i ostane.

A prosvjetljenje je jednostavno prirodno stanje proživljene stopljenosti s Bićem.

To je stanje povezanosti s nečim neizmjernim i neuništivim, nečim što ste, gotovo paradoksalno, u suštini vi sami, a ipak je mnogo veće od vas.

To je pronalaženje vlastite istinske prirode s druge strane imena i oblika.

Ako niste sposobni osjetiti tu povezanost, u vama se budi privid odvojenosti od samog sebe te od svijeta koji vas okružuje.

Tada sebe svjesno ili nesvjesno shvaćate kao izdvojenu česticu.

Javlja se strah, a vanjski i unutrašnji sukobi postaju redovna pojava.

Sviđa mi se Budina jednostavna definicija prosvjetljenja kao »okončanja patnje«.

U tome nema ničeg nadljudskog, zar ne?

Naravno, kao definicija, ta je izreka nepotpuna.

Govori vam samo što prosvjetljenje nije: prosvjetljenje nije patnja.

Ali, što preostaje, ako više nema patnje?

Buda o tome šuti, a njegova šutnja nagovještava da ćete to morati sami otkriti.

On je izrekao negativnu definiciju tako da je um ne može pretvoriti u nešto u što bi povjerovao ili u nekakvo nadljudsko dostignuće, cilj koji bi vam bilo nemoguće dostići.

Usprkos tome što je bio oprezan, većina budista i dalje vjeruje kako je prosvjetljenje rezervirano za Budu, a ne za njih, barem ne u ovom životu.

Biće je vječan, uvijek prisutan, jedan jedini život s druge strane mnoštva životnih oblika što su podvrgnuti rađanju i smrti.

Međutim, Biće se ne nalazi samo s one strane oblika, nego također duboko unutar svakog oblika, kao njegova najskrivenija, nevidljiva i neuništiva suština. 

To znači da vam je Biće dostupno kao i vaše najdublje ja, vaša istinska priroda.

No ne pokušavajte ga dosegnuti umom.

Ne pokušavajte ga razumjeti.

Spoznat ćete ga tek kad se um umiri.

Kad ste prisutni, kad vam je pažnja potpuno i snažno usmjerena na sadašnji trenutak, tada Biće možete osjetiti, ali nikada ga ne možete mentalno razumjeti.

Ponovno postizanje svjesnosti o Biću i prebivanje u tom stanju »osjećajne spoznaje« je – prosvjetljenje.

 

Ekhart Tol

 

 

 

 TEČAJ OSHO ZEN TAROTA!

Prijave i info:

Maja Cvjetanović Laboš

majalabos@gmail.com

 098/953 7245

Grupni i inividaulni tečaj OSHO ZEN TAROTA!

(za one izvan Zagreba, i one koji to žele, također i  putem skype-a!)

https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/tecaj-osho-zen-tarota-moja-prica-
 https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/nasi-novi-naslovi#.WPXuhV5ZbW8.facebook

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 21.11.2018. 20:33h

  Član emilio-iiMerlin0

  A-haaaaaaaaaaaa.....

  ......od ovoga če mnogima splasnuti "samopouzdanje" a neki če čak dopustiti da njihovom egoizmu bude umanjen značaj!?

  ***Tko o mudrosti samo govori, a nije mudar, taj je u svijetu i živi sa svijetom i on je za svijet. On je dakle podijeljen; on govori mudrost prema slovu, a ipak je u svijetu. On hoče biti mudrim, a nije. Time on zavarava samoga sebe, a druge obmanjuje da je ono što nije: mudar. *


  ***Čovjek treba biti kozmička antena. Tko na svojoj anteni napravi čvorove ili je savije, ne može primati ni snage ni milost svemira. Jedino snage svemira jačaju i pokreču čovjeka, oslobađaju ga i ozdravljuju. One mu daruju dalekovidnost i uvid i pregled.
  Tko ne prihvati i ne živi ove zakonitosti postaje ograničen i intelektualan. Vremenom on prisvaja ono što mu lažno prikazuju njegovi bližnji koji su isto tako na ljudskoj putanji.*


  ***Materijalistički čovjek, okrenut sebi, smatra da je on vladar svijeta i svemira. Buduči da vidi samo jednu malu persprektivu života koja je k tome omotana njegovim ljudskim ja, on vjeruje da je jedan bog.
  107
  Ovo vjerovanje u bogove čini ga oholim da misli kako on može dalje razvijati Stvaranje, posve prema svojoj slici i mjeri. U stvarnosti on vodi samoga sebe u ponor i razara materiju i svoje zemaljsko tijelo.*


  ***Tvoje oči su svjetlo duše. Vidiš samo sebe, čuješ samo sebe. Svojim čuvstvima, osječajima, mislima, riječima i djelima crtaš sliku svoje duše. Slika tvoje duše je tvoja svijest. Svako stanje svijesti opaža ono što odgovara njegovom položaju. To ulazi u njega, to je on, to on zrači i istovremeno vrača. Moæe li tvoj bližnji vidjeti istu sliku koju si ti nacrtao svojim svijetom čuvstava i osječaja, svojim riječima i postupcima? Svatko vidi, i ono što mu opisuješ, opet drugačije - posve prema svojoj slikovitoj svijesti. Svaki čovjek također i svoju okolinu vidi drugačije, opet posve prema slikama svoje svijesti koje si je sam zadao. I šumove, koji se pojavljuju u tvome slikovitom životu, svatko čuje opet drugačije.
  70
  Skrečeš li pažnju svoga bližnjeg na određene tonove, boje ili oblike, tada če on unatoč tvom opisu razabrati tonove drugačije od tebe i boje i oblike vidjeti opet drugačije od tebe. Moguče je da tvoj bližnji razabere čak više tonova od tebe ili vidi više nijansi boja od tebe ili da oblici za njega imaju drugačiji lik nego ih ti vidiš. Tko moæe i kome objasniti da on Ëuje pravi ton ili da vidi pravu boju ili oblik? Ni jedan Ëovjek ne moæe drugome neπto dokazati jer svatko drugaËije vidi, Ëuvstvuje, osjeÊa i misli. Mnogi ljudi kaæu: “Ja mogu to dokazati” kad ih netko okrade. Moæe li Ëovjek doista dokazati da je bio pokraden - ili samo mu je bilo oduzeto ono πto je on svome bliænjem oteo u nekoj prijaπnjoj egzistenciji? Obojica, pokradeni i onaj koji je oteo, ogrjeπuju se o zakon Boæji, jer niti jedan od
  71
  obojice ne bi trebao svome bliænjem oteti neπto i to nazvati svojim vlastitim. Kaæeπ, moæeπ dokazati da je tvoj bliænji lagao. Da li je tvoj bliænji stvarno lagao - ili je samo rekao ono πto ti pokreÊeπ u svojem svijetu Ëuvstava ili misli i πto konaËno ti sam jesi?
  Spoznaj: Sve ima dvije strane - osim ako si božanski; tada si istina i živiš posve svjesno. Tada se nečeš niti uzbuđivati nego češ govoriti istinu, sve češ razjasniti i ostaviti kako jest.
  Tko svome bližnjem ima prigovoriti neπto što ga pokreče duæe vremena, može biti siguran da je i sam zaražen od te bolesti. Onim što imaš prigovoriti svome bližnjem, izlažeš se preko principa odašiljanja i primanja onim snagama koje si pozvao svojim čuvstvima, osječajima, mislima i riječima.
  72
  Spoznaj sebe samoga i promijeni se da bi promijenjen mogao uči u mjesta blaženstva.
  Dajem vam vjeæbu za samospoznaju: Svaki promatra primjerice isto podruËje jednog krajolika. Svaki vidi u njemu druge aspekte. ©to jedan vidi, to je njegova slika a ne slika njegovoga bliænjeg. U slici krajolika kreÊe se jedna æivotinjica. Svaki registrira æivotinju - no ipak je svaki vidi i osjeÊa drugaËije. Opažanje pojedinca spada u njegovu sliku a ne u sliku njegovog bližnjeg. Slika svakoga pojedinca je slika njegovog stanja svijesti.
  Onako kako pojedinac gleda i sluπa, čuvstvuje, osječa i misli, takvo je njegovo stanje svijesti kojim on registrira sliku, gleda boje i oblike i razabire tonove. Tko može dokazati da je životinjica izgledala onako kako ju je on opazio? Sve je
  73
  relativno buduči da svatko iz svoga gledišta, iz svoga trenutačnog zračenja svijesti gleda, sluša, miriše, kuπa i pipa. Buduči da svaki čovjek ima drugo stanje svijesti, on u skladu s njim opaža reflekse koje naziva materijom.*

  ***Sve je energija; i jelo i piče su energija. Kako osjeaš i misliš - tim snagama magnetiziraš hranu i piče; to im daješ i za put u tvoje tijelo. *

  ***Duhovno probuđeni sazrijevaju za vječnost - duhovno mrtvi zadovoljavaju se zrcaljenjem.
  Ovaj svijet je štetna tvar za dušu i tijelo. Tko od toga jede, oboljet če. *


  ***Mnogi ljudi svim nitima svoga zemaljskog opstanka drže se zemaljskoga života. Oni nisu svjesni da su več kod rođenja obukli mrtvačku odoru i da veo smrti leži preko njih.*


  ***Zakon uzroka i posljedice koji je stvorio protivnik - “Razdvoji, veži i vladaj” - je zakon ličnosti, zakon jastva, koji poznaje samo sebe, nisko ja.
  104
  Protivnik želi razdvajanje i vezivanje. Ljudi se trebaju vezati za ljude i stvari, stvoriti posjed i vlasništvo da bi se tako ponovno došlo do onoga što razdvaja, to jest moje i tvoje. Tko je prisvojio najviše vlasništva vlada onima koji posjeduju manje.
  Sotona je uzeo mač, i jedinstvo Zemlje podijelio na mnoštvo. S komadima, sa zemljama, načinio je vlast i vlasteline, bogataše, koji su od komada načinili svoje države.*

  ***Zašto želiš gledati u daljinu kad je ono vječno, to što smatraš da je u daljini, ipak u tebi? *

  Knjigu bi u cijelosti mogli pročitati i ateisti i time unijeti prostora i u naše zbrkane živote???

  https://www.scribd.com/doc/101158712/Gabriela-Wurzburg-Velika-Kosmicka-Ucenja-Isusa

  Nažalost je tako??

  **Vi vjerujete da biste morali uteči svijetu kako biste ga svladali. Ja vam kažem: Bijegom od svijeta nečete pobijediti sebe; vi nečete prepoznati tko ste jer ste izgubili ogledala svoga svijeta. Sve dok u svijetu ne svladate svijet koji još prianja uz vas, bit čete ranjivi od svijeta. Morate se osloboditi sveg zrcaljenja i postati takvi kakve vas Bog vidi, kakvi ste dakle bili od početka.....**

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin13 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

PROSINAC...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  drage urednice :) puno hvala :)

  01.12.2021. 17:35h
 • Član iridairida

  Danas počinje odbrojavanje 2021g...dobar vam dan želim...!!!!...

  01.12.2021. 12:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  za Iridu: https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/san-za-iridu-192

  28.11.2021. 16:20h
 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥Dobar dan svima....❤️ ☕ ☕ ☕PUSA

  28.11.2021. 15:21h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, sretnu i blagoslovljenu nedjelju vam želim!

  28.11.2021. 06:51h
 • Član iridairida

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥Dobar dan svima....❤️ ☕ ☕ ☕

  26.11.2021. 10:40h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima.

  25.11.2021. 18:24h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

PROSVJETLJENJE TIŠINA I MIRNOĆA