Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

343

PUTA

I ching – Knjiga promjena

I ching – Knjiga promjena
I Ching ili Knjiga promjena drevna je kineska knjiga proricanja, odnosno jedno je od najstarijih i najznačajnijih djela kineske tradicije koja ga ubraja u svoja temeljna djela, poznata pod nazivom Šest klasičnih djela.

Sunce počiva na granicama planina,
Žuta se rijeka ulijeva u ocean.
Želim li veći krajolik obuhvatiti,
Moram se uspeti za još jednu stepenicu.”

Wang Zhihuan (688. – 742.)

I Ching ili Knjiga promjena drevna je kineska knjiga proricanja, odnosno jedno je od najstarijih i najznačajnijih djela kineske tradicije koja ga ubraja u svoja temeljna djela, poznata pod nazivom Šest klasičnih djela.

Već je Konfucije (rođen 551. g. pr.Kr.) smatrao ovu knjigu jako starim tekstom, a prema predaji potječe od “četiri mudraca”.

Legendarni Fu Hsi (2825. – 2738. g. pr.Kr.), prvi poznati vladar u kineskoj povijesti, tvorac je trigrama.

Nastanak heksagrama pri­pisuje se kralju Wenu (1231. – 1150. g. pr.Kr.), rodočelniku dinastije Chou.

Zatočen od strane posljednjeg vladara dinastije Shang, Wen se u tamnici posve predao proučavanju Knjige promjena, pridodavši heksagramima nazive i kratak opis značenja.

Njegov sin, vojvoda Chou, zaslužan je za tumačenja linija heksagrama, čime je temeljni tekst Knjige promjena bio zaokružen, i u takvom ga je obliku zatekao Konfucije.

On se u svojoj starijoj dobi posvetio njenom proučavanju i govorio da kad bi poživio još pedeset godina, sve bi ih iskoristio za njezino proučavanje.

Konfuciju i njegovim učenicima pripisuje se tzv. Deset krila, najranijih komentara Knjige promjena, koji zau­zimaju približno polovicu obima knjige u današnjem obliku.

Konfucije

Prvi prijevodi, koji su se pojavili u XVIII. stoljeću preko misionara koji su bili u Kini, odmah su zaintrigirali neke od najvećih umova Europe.

U godinama koje su slijedile pojavilo se nekoliko, više ili manje vjernih prijevoda Knjige promjena, a filozofi poput Leibnitza, Schopenhauera i Hegela, pokušali su ovom tekstu dati vlastito tumačenje.

Vremenom se na Zapadu razvio pravi kult Knjige promjena koji je privukao i laike i ugledne mislioce.

Najbolji prijevod knjige do danas onaj je izvanrednog sinologa Richarda Wilhelma (1873. – 1930.), ko­ji je uz pomoć svog kineskog učitelja na njemu predano radio deset godina. Wilhelma, koji je u Kini boravio kao misi­onar, potpuno je zaokupila kineska kultura, sasvim mu promijenivši život.

Iako ovdje želimo prvenstveno govoriti o filozofskoj dimenziji djela, potrebno je približiti jednostavan i praktičan kineski mentalitet u kojem je nastalo.

Tradicionalna kineska kultura zasnovana je na intuiciji koja se razvija iz svijesti okrenute nutrini stvari i pojava.

Pažljivo promatrajući svijet oko sebe, drevni su kineski mudraci spoznali da je sve što osjetila opažaju podložno promjeni i da je upravo promjena jedino postojana i kao ta­kva vječni princip.

Stoga, za razliku od ostalih knjiga drevne mudrosti koje naglašavaju vječno i nepromjenjivo kao najviši čovjekov cilj i ideal naspram prolaznog, Knjiga promjena u središte razmatranja postavlja promjenu.

Kad Sunce zađe, izlazi Mjesec. Kad Mjesec zađe, izlazi Sunce. Sunce i Mjesec se izmjenjuju i tako se rađa svjetlost.

Kad prestane hladnoća, do­lazi vrućina.

Kad vrućina ode, stiže hladnoća. Hladnoća i vrućina se izmje­njuju i tako se navršava godina.

Prošlost se steže, skuplja, budućnost se rasteže.

Stezanje i rastezanje dje­luju jedno na drugo i tako nastaje ono što je blagonaklono.

I Ching doslovno znači Knjiga (ching) promjena (I) i opisuje zakone po kojima se odvijaju sve promjene u ovom manifestiranom svijetu, jer je promjena njegova osnovna karakteristika.

Višeznačnost naziva knjige ogleda se i u značenju ideograma I koji je i znak za kameleona – životinju koja stalno mijenja boju tijela u skladu s okolinom, a ching je i znak za osnovu tkanja, glavnu nit oko koje mnogostrukim preplitanjem nastaje cjelokupna manifestacija.

Sam simbol tao chi – apsolutno u nerazlučenom obliku; njegov razlučeni oblik yin i yang pokazuje kako u svakoj od dualnosti postoji “klice promjene”, klice pokreta koje ne dopušta da jedna dualnost prevagne, prevlada i tako poremeti prirodnu ravnotežu.

I yin i yang polako narastaju i u trenutku dosezanja maksimuma, mijenjaju se u svoju suprotnost, a svojim preplitanjem i prožimanjem tvore cijeli univerzum.

Kineski su mudraci spoznali da promjena nije slučajna niti proizvoljna već je podložna univerzalnom zakonu – Tao.

Također su otkrili zakon periodičnosti, prema kojem promjena slijedi kružno kretanje poput kretanja nebeskih tijela, godišnjih doba, smjene dana i noći.

Spoznaja ključna za proricanje bila je ta da, iako nedostupni našim osjetilima, u nevidljivoj dimenziji postoje stvari i događaji koji još nisu stupili u vidljivu stvarnost.

Richard Wilhelm u svom uvodu prijevoda Knjige pro­mjena kaže:

“Svaki događaj u vidljivom svijetu proistječe iz ideje u nevidljivom svijetu.

Prema tome, sve što se događa na zemlji, samo je takoreći reprodukcija događaja u svijetu koji nadilazi naše osjetilno opažanje, a što se tiče same njegove manifestacije u svijetu, ona samo slijedi pro­mjenu na nadosjetilnom planu.

Sveti ljudi i mudraci, koji su u dodiru s tim višim sferama, imaju pristup idejama kroz intuiciju te imaju sposobnost utjecati na događaje u svijetu.

Tako je čovjek povezan s nebom, nadosjetilnim svijetom ideja, i sa zemljom, materijalnim svijetom vidljivih stvari. (…)

Pomoću Knjige promjena razabiremo klice stvari koje trebaju doći, učimo se predviđati budućnost, kao i razumjeti prošlost.

Na ovaj način, simboli na kojima se heksagrami zasnivaju služe kao obra­zac za pravovremeno djelovanje u naznačenim situacijama, što ustvari omogućuje prilagođavanje prirodnom tijeku stvari.”

Richard Wilhelm (1873. – 1930.), njemački sinolog, stigao je u Kinu 1899. godine u svojoj 26. godini kao pro­testantski misionar, da bi služio kao pastor u njemačkom kolonijalnom gradu Ch’ingtao, provincija Shandong.

Uskoro je otkrio da ima urođeni dar za kineski jezik i predao se proučavanju kineske kulture i starih tekstova.

1911. godine u 38. godini susreo je čovjeka koji će ostaviti izniman trag na njegov život, kineskog mudraca imenom Lao Nai Hsuan.

Wilhelm piše u uvodu svog prijevoda Knjige promjena: “Nakon kineske revolucije, kad je Ch’ingtao postao stjecište brojnih uvaženih učenjaka stare škole, među njima sam susreo i mog uvaženog učitelja Lao Nai Hsuana.”

Godine 1913. Wilhelm je s Laom započeo desetogodišnji prijevod Knjige promjena s kineskog na njemački, i ovaj se prijevod smatra najutjecajnijim zapadnim prijevodom ovog drevnog teksta, koji je zatim preveden na mnoge druge jezike.

O njihovom zajedničkom radu zapisao je: “Lao je prvo otvorio moj um prema čudesnosti Knjige promjena.

Pod njegovim iskusnim vodstvom ushićeno sam putovao kroz ovaj stran, a opet blizak svijet.

Prijevod je načinjen nakon iscrpnih rasprava.

Zatim je njemačka verzija ponovno prevedena na kineski, i tek nakon što je značenje teksta u potpunosti sravnjeno, našu smo verziju smatrali vjernim prijevodom.”

Lao je umro 1921. g., a Wilhelmov prijevod i komentar konačno je dovršen 1923.

Nakon 20 godina života u Kini, Wilhelm se 1924. g. vratio u Njemačku, preuzevši mjesto profesora na kineskim studijama na Sveučilištu u Frankfurtu, a 1925. g. utemeljio je Kineski insti­tut na čijem je čelu ostao do smrti.

Bio je dobar prijatelj Carla Gustava Junga, koji je napisao uvod Wilhelmovim prijevodima, I Ching: Knjiga Promjena i taoističkoj alkemijskoj raspravi Tajna zlatnog cvijeta, a što je zauzvrat živo utjecalo na Jungove teorije i djela.

Wilhelm je rekao Jungu da tijekom svih njegovih godina u Kini nije pokrstio niti jednog Kineza.

On je naime osjećao da je njegova misija stvoriti most između zapadne i istočne duhovnosti.

Jung je zapisao u svojim memoarima: “Wilhelm je bio savršen učenik kineskog mudraca, Lao Nai Hsuana, ispunjenje željenog sna mudraca.”

Richarda Wilhelma nazivaju i Marcom Polom nutarnjeg svijeta Kine.

On je, više od drugih, zaslužan za otvaranje Zapadu golemog duhovnog nasljeđa Kine.

Wilhelmov prijevod Knjige promjena temelji se na verziji knjige iz vremena vladara K’ang Hsija (1662. – 1722.), pod nazivom Chou I Chê Chung koja po Wilhelmovom sudu sadržava najbolje komentare svih vremena.

Otkrivajući zakonitosti promjena, čovjek je mogao zauzeti odgovarajući stav i usmjeriti svoje djelovanje u pravom smjeru.

Na takav način ova knjiga u sebe uključuje i temelje svake etike na razini pojedinca, odnosno politike na razini zajednice.

Ova je etika povezana s prirodnim ili kozmičkim poretkom.

Stoga su se kineski carevi svih vremena oslanjali na Knjigu promjena kako bi najbolje vodili poslove države.

Neograničena mnogostrukost očitovanja stvarnosti, činjenica i događaja potpada u svome “neredu” pod red imanentan prirodi stvari, ili drugim riječima, taj je nered samo prividan.

To znači da se svaka situacija preobražava u neku drugu, iako osno­va “tkanja” ostaje nepromijenjena: kao što se potka neke tapiserije može raščlaniti i zamijeniti drugim motivom, dok osnova uvijek ostaje jedna te ista.

Promjena i Presuda

Osnovni pojmovi Knjige su: i (promjena), hsiang (simboli) i tz’u (presuda).

Pojam I jedan je od osnovnih pojmova tradicionalnog mišljenja, a smatra se da ima tri razine značenja: lakoća i jednostavnost, promjena, te stalnost, tj. neprekidnost promjene.

U komentaru heksagrama br. 32 Dugotrajnost (Hêng) se kaže:

“U ovom svijetu nikada nije bilo ničega što bi bilo dugotrajno, a da se nije kretalo.

Kroz kretanje, ’ono završava i zatim iznova počinje’. Zato može biti dugotrajno, a da se ne iscrpi.

Nikada nije bilo ničega stvorenoga od neba i zemlje što bi odolijevalo promjeni, čak ni čvrstoća ni veličina golemih planina.

Zato dugotrajnost nije isto što i ukočenost (I Ting).

Ono što je ukočeno ne može biti dugotrajno. Stalni je Tao samo u promjenama u skladu s vremenima.”

U Konfucijevim Izrekama (Analekti) nalazimo: “Stojeći pored rječice Konfucije reče: ’Ah! I prolazi ovako, ne stajući danju ni noću.’”

Sve promjene rezultat su međudjelovanja dviju primordijalnih sila: aktivne yang i pasivne yin. Interakcija tih dviju sila uzrokuje sve vrste kretanja i promjene.

Osam osnovnih trigrama

64 heksagrama nastaju kombinacijom dvaju trigrama – gornjeg koji predstavlja Nebo i donjeg koji predstavlja Zemlju.

Pojam I također podrazumijeva stvaranje i obnavljanje; naime, stvara­nje i obnavljanje teku u skladu s neprestanim kretanjem yina i yanga koje pak teži prirodnoj ravnoteži ili harmoniji puta sredine koji je Tao.

Za onoga tko je shvatio pojam promjene Wilhelm kaže:

“Pažnja se više ne usmjerava na pojedinačne stvari koje protječu i prolaze, nego na vječan i nepromjenjiv zakon koji je na djelu pri svakoj promjeni. Taj zakon je Lao Tzuov Tao, struja, Jedno u mnogostrukome.”

Kineski ideogrami koji predstavljaju I ching.

Tao kao nepromjenjivo i bezimeno, nedjeljivo i veliko prvo stvara hsiang, a nakon toga iz hsianga u postojanje stupa wu (forma ili oblik).

U Velikoj raspravi se kaže: “Na nebesima su simboli (hsiang) koji se tamo upotpunjuju.

Na zemlji su oblici i pojedinačnosti (hsiao) koji se tu formiraju.

Na taj se način ukazuju promjene i transformacije.”

Drugim riječima, simboli služe kao modeli, odnosno obrasci na osnovu kojih se uobličava sva manifestacija.

Pojam tz’u (komentar, tumačenje, odluka, presuda) polazi od toga da sami simboli (hsiang) nisu dovoljni za iskazivanje smisla i tumačenja Knjige pro­mjena pa se tako u Velikoj raspravi kaže:

“Predaja je složila simbole da bi izrazila punoću njihovih ideja.

Izumila je heksagrame da bi iskazala punoću istine i neistine.

Pridavala je tumačenja da bi njihovim riječima dala punu izražajnost.

” Na drugom mjestu kaže: “Promjena (i) osvjetljava ono što je prošlo i razabire ono što će upravo doći. Ona čini vidljivim ono skriveno i iznosi na svjetlo ono što je u tami…”

Može se reći da presude “pre­taču” simbole (trigrame/heksagra­me) u riječi, ukazujući na ispravan smjer djelovanja.

U presudama te u tumačenjima koja su im pridodana od vremena Konfucija, otkriva se najbogatije vrelo kineske mudrosti, koje savjetuje čovjeka kako usmjeriti i oblikovati vlastiti život i uskladiti ga s Tao koji leži u korijenu svega što postoji.

Trigrami i heksagrami

“Da bi se (Tao) očitovao, on potrebuje neku odluku, neko polazište.

To temeljno polazište veliki je prvi početak svega što postoji – tai chi, u doslovnom značenju ´sljemena greda´.

Sa ’sljemenom gredom’, koja sama po sebi predstavlja jedno, dvojnost dolazi u svijet, jer ova prva linija odjeljuje ono gore od onog dolje, desno od lijeva, naprijed od nazad – drugim riječima, svijet suprotnosti.

Ove suprotnosti su kasnije postale poznate pod nazivima yin i yang.” (Richard Wilhelm)

U početku je Knjiga promjena bila zbir linearnih znakova koji su se koristili u svrhu proricanja.

Najranija prorica­nja ograničavala su se na odgo­vore “da” i “ne”, što u stvari i predstavlja temelj Knjige promjena.

Ovi odgovori “da” i “ne” prikazivali su se linijama koje su simbolički prikaz dviju temeljnih oprečnih sila prirode: yina i yanga; neprekinutom linijom (___) prikazivao se pozitivni odgovor (yang, muški element), a prekinutom linijom (_ _) negativni (yin, ženski element).

Međutim, potreba za većom diferencijacijom proricanja dovela je do kombinacije linija, koje su najprije bile u parovima, da bi im kasnije bila pridodana i treća linija.

Tako je nastalo osam trigrama koji su imali mnogostruko značenje i predstavljali određene procese u prirodi.

Trigrami su sazdani od primordijalnih sila yin i yang pa su kao takvi u stanju stalne promjene, budući da u svakoj od tih dviju sila postoji “klica” promjene, pokreta koji ne dopušta da jedna prevlada i tako poremeti prirodnu ravnotežu. I yin i yang polako rastu i u trenutku dosezanja maksimuma, mijenjaju se u svoju suprotnost.

Iz međudjelovanja i prožimanja tih dviju oprečnih sila prirode nastaje i održava se život.

Zadubljen u Knjigu promjena, kralj Wen je trigrame posložio u parove.

Tako su nastala 64 heksagrama.

Na ovaj je način linijama simbolički predočeno sve što se događa na nebu i na zemlji.

Svaka od tih situacija zahtijeva odgovarajuće djelovanje, koje može imati ispravan ili neispravan smjer; ispravan smjer donosi sreću, dok neispravan donosi nesreću.

Ključno pitanje koje se postavlja jest: koji je ispravan smjer u bilo kojoj danoj situaciji?

Odgovor su dali premudri kralj Wen i njegov sin vojvoda Chou koji su heksagramima i linijama putem kojih se proricala budućnost dodali savjete za ispravno djelovanje.

Knjiga promjena je tako od knjige proricanja postala knjiga mudrosti.

Fu Hsi

Uz svaki heksagram pojavljuju se četiri grupe tumačenja: osnovni tekst heksagrama, komentar (tumačenje), slika (simbol) i tumačenja uz pojedine linije heksagrama.

Osnovni tekst izravno govori o okolnostima vezanim uz postavljeno pitanje te se stoga naziva i “presudom”, budući da pruža mogućnost razmatranja i uvida u prevladavajuće okolnosti vezane uz pitanje.

Komentar detaljnije objašnjava osnovni tekst heksagrama, pripadajuće procese i promjene te njihove prirodne uzroke, dok simbol ili slika govore o prirodi i značenju dva sastavna trigrama, te o novoj kvaliteti koja se rađa njihovim spajanjem.

Konzultirajući Knjigu promjena odgovori se dobivaju kroz dva heksagrama koje je potrebno sintetizirati u jednoznačan odgovor.

Povezivanje dobivenog odgovora s postavljenim pitanjem ključni je moment koji traži jasan i miran um, prijemčiv prepoznati nevidljive klice budućih događaja i pojava koje još nisu stupile u stvarnost dostupnu našim osjetilima i razumu.

Za to je nužna danas zanemarena i gotovo zaboravljena sposobnost, a to je intuicija – pritajena snaga naše svijesti koja nam omogućuje da dijelove cjeline složimo u jednu jedinstvenu sliku.

Knjiga promjena iznosi na vidjelo nevidljive tendencije, tj. “klice” budućih događaja.

Stvari se mogu kontrolirati dok su u začetku, ali jednom kad izrastu do pune veličine i zrelosti, zadobiju toliku moć da je čovjek pred njima nemoćan.

Prema Knjizi promjena, oni koji poznaju “klice” i zakone promjene, gospodari su vlastite sudbine.

Knjiga promjena ne sugerira što će se dogoditi, već koji je najbolji smjer djelovanja u danim okolno­stima.

Umjesto da se oglušujemo ili suprotstavljamo djelujućim silama i stvarnosti oko sebe i u sebi, Knjiga promjena sugerira da surađujemo s njima.

Tradicionalno kinesko umijeće življenja zahtijeva poznavanje ne samo kada i kako djelovati, već i kada ne djelovati, tj. da se vješto uskladimo s neumitnim promjenama.

Pokušamo li djelovati u pravcu suprotnom od naznačenog, iako ćemo možda ostva­riti privremeni uspjeh, uništavamo harmoniju koja postoji između nas i kozmičkih sila i takvo će ponašanje na kraju uroditi neprilikama.

Nije stoga slučajno da je u Knjizi promjena riječ koja se najčešće susreće shun – mirno ili zadovoljno prihvaćanje onoga što je bilo, što jest i što će biti.

U Kini se posebno veličaju osobine vode.

Voda rijeke ne napada nesavladive prepreke, već mirno slijedi svoj put oko njih i uvijek stiže do mora.

Autor: Branko Zorić

http://nova-akropola.hr

nastavlja se...

Rad s Osho tarot simbolima, jedna je od najučikovitijih metoda otkrivanja nesvjesnih (potisnutih) obrazaca, kroz 'razgovor' sa samim sobom...dokazano mojim dugogodišnjim radom kroz vlastito iskustvo i iskustvo ostalih sudionika!

 

  TEČAJ OSHO ZEN TAROTA!

Prijave i info:

Maja Cvjetanović Laboš

majalabos@gmail.com

 098/953 7245

Grupni i inividaulni tečaj OSHO ZEN TAROTA!

(za one izvan Zagreba, i one koji to žele, također i  putem skype-a!)

https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/tecaj-osho-zen-tarota-moja-prica-
 https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/nasi-novi-naslovi#.WPXuhV5ZbW8.facebook

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 16.07.2019. 22:36h

  Član emilio-iiMerlin0

  Pro-Mijeniti ili Mniti/Mljeti.......

  Dovoljna nam je i samo "jedna riječ" pa da zadirnemo u Osinjaka!

  Ili i aktiviramo "Sustav tumačenja"?

  Ali če u budučnosti sve biti i mnogo "Inteligentnije ili i Umjetnije"!?

  I' samo je pitanje kako i neka neživa stvar može upravljati našim Životima....

  Osim ako "bjelodano-preko noči" nije i........ = "eye wide shit".

  Dakle i taj "I Ching".... ili dokle???

  Ako naš Spasitelj želi biti s nama samo "do kraja svijeta"??

  *Sanjari moraju naučiti da tako zure pre nego što postanu
  kadri da uhvate svoju drugu pažnju.
  Prvo što je Nagual učinio bilo je da stavi jedan
  suv list na zemlju pa da me natera da satima zurim
  u njega. Svakog dana bi doneo list i stavio bi ga preda
  me. U početku sam mislila da mi on iz dana u dan
  daje jedan te isti list, ali onda sam primetila da se ti
  listovi razlikuju među sobom. Nagual je rekao da kad
  to primetimo, mi više ne gledamo obično nego zurimo.*

  *Ništa nam nije preostalo, kaže Kastaneda, osim "tabanske svesti", barice koja predstavlja našu samorefleksiju, samovažnost i ego, koji je naš stvarni kavez.*

  Dakle kada je Isus prao "noge" Apostolima..... On im je istovremeno ukazivao i na djavolastu "tele-viziju" i *Nikad nam nije kazao šta nam je u stvari tada činio. Nismo znali da je on pomoću tog gledanja hvatao našu drugu pažnju. Mislili smo da nas na to tera tek tako, da se zabavljamo. *?!

  Tvoja ertel i samo-zabava a kad ono i u EU-Parlamentu stvari postaju ozbiljne jer postaje i očigledno da u tom Obruču ima i neka Glavčina putem Žbica s time da i mnogi nisu svijesni ispoljenih Kineza u svojoj Unutrašnjosti - *Using our ego as front in our interactions with the world forces us to carry on exhausting our energy. Whenever someone throws a tantrum, you can be sure that there is a flyer around to take advantage of such a waste. The same happens when strong emotions arise during sports competitions, or when we go to the movies or the theatre where the feelings of fear, anxiety, love, tenderness, and so on arise within us. Those emotions, too, attract the eaters. That's why sorcerers recommend investment instead of entertainment. *

  *Ohtli Necuapalli

  Once, while teaching us about keeping our energy layers tight, don Melchor spoke of something that in the language of the healers meant ‘shredding the basic components’ and could be translated as ‘genetic recapitulation’. The only way to revitalize our congenital energy and put it entirely at the disposal of our awareness was by compacting it, he said. To achieve this, it was first necessary to scrutinise it from the base up. I remembered that Carlos had touched upon that topic in one of his talks. He said it was essential to know our energetic potential, and that it was therefore necessary to investigate our origins by discovering how our parents had made us. In one of his public lectures in which I assisted, he said: "By finding out what mood our parents were in at the time of our conception, we can say for certain whether the act that brought us to this world was infiltrated by ethical or religious concerns. Through meticulous scrutiny it is possible to find out whether or not there was passion. Without passion, the act was mediocre and lacked the necessary strength." Carlos classified himself as the product of a bored fuck. He told us that because of our socialization, very few people had in fact issued from passionate relationships. Because of that, his teacher advised him to be very cautious with the use of his energy, and said that in his case all excesses were strictly forbidden. Don Genaro used to tease him, saying that his chilli was just for urinating and that he was allowed to give it only two shakes after peeing, because the third one, for him, would count as masturbation. It was Carlos’s custom to illustrate his teachings with jokes and funny comments. On one occasion when the topic of sex was being discussed, he told us that until recently the Spanish did not even undress during sexual intercourse. The idea that it was a sin was so strong that, to rid themselves of the guilt for participating in so sinful an act, they would kneel beside the bed and in their prayers repeat the refrain, “Not as vice, not because it’s nice, but to place a son in Thy service.” Carlos had spoken the invocation with an exaggerated Castilian accent, which provoked a wave of laughter in the audience. He then added more seriously: "It is easy to predict the energy level of the creature that is being created in that kind of relationship." He added that in our case, it was possible to determine how we were made in two ways: by directly asking our parents, or by using a specialized form of recapitulation, of which he gave no details on that occasion. Answering a question, he said: "A good recapitulation has no limits. It can take you back to the moment of your birth, and beyond. Since, for couples, sexual intercourse often turns into a mandatory event which must be performed regardless, it tends to become an ordinary, boring act in which the fire of passion has died, leaving daily routine in its place. The ones who pay the greatest price for this transformation are the children, born with an energy level so low that they are like old people from the day they are born." That is why Carlos once said of one person in the group that he was fortunate to have been a bastard. He explained that, in that type of relationship, there was at least a chance of there being enough passion during the act of procreation. It was doubtlessly due to this that the energy level of the person in question was higher than normal. *** The healers’ tradition also uses those concepts. One of the speakers once commented
  on an extract from the Bible which said that to enter the Kingdom of Heaven meant to be born a second time. Don Melchor later explained what the passage was about, and confirmed that it contained a great truth. He said: “It is not a metaphor but a literal truth. If we manage to unravel the events of our lives and arrive at the rudimental vibration which created us, the possibility of performing an energy miracle will open to us. By returning to our origins, we can compact the energy involved in that initial act of creation, and in that way rescue our integrity. Sorcerers take recapitulation seriously, because it not only helps one get rid of the burdens imposed upon us by daily life, it can also reverse the stigma of the original sin, which is to be born without energy. That is how retracing the path helps us in a very profound way, effecting changes at the fundamental level. We are not only what we consciously and unconsciously decree. At birth, we acquire the heritage from the generations that preceded us. By recapitulating and cancelling undesirable commands, it is possible to modify our basic structure and shape our character at will. It is the only way we can rid ourselves of unconscious repetitions, the only way we can prevent the onslaught of diseases and other conditions that may have been programmed into the heritage we got from our ancestors. Only by returning to our origins can we correct any fault that may have been there at the moment of our formation. This is achieved by breaking the basic components of our character down to their minimum expression. The warrior then uses intent to reconsolidate himself as a whole, now free of external commands. Although the revision of basic components as such has no power to cancel out our parents’ acts, it does help restore our totality as luminous beings. For sorcerers, constructing their energy body is a work of art that usually takes a lifetime to complete. That is why they are so meticulous about anything relating to that goal.” I asked don Melchor how it was possible to recapitulate something that happened before we even existed. He replied: “The memory we use in our daily lives is cerebral. Here, however, the type of recollection sorcerers seek has to do with our origins, when we did not have a description of the world around us. To be sure, our basic components, or the energy fibres that make us up, obviously had to be present at the moment of our creation. Those fibres recorded it all.” Along the same line of thought, he clarified: "I’m not referring only to the physical aspect of our birth but to the exact moment of our formation as units of luminosity. I am talking about luminous fibres, where the fusion of two segments in a given moment produces the spark of individual awareness. To our luminous body, the passage of time means nothing, so much so that it is perfectly capable of activating those very same filaments that were employed at the exact moment of our creation. That is the warriors’ feat. Achieving it, one might even get to perceive oneself as one really is: a fibre of light aware of itself. Every human being’s potential includes all the capacities of a warrior; it is just a matter of activating them. Everything begins with an initial act of will. If we then faithfully continue reviewing our actions, we successfully revive our link with the spirit. A warrior, then, is someone who has literally been reborn, or rather, someone who has recreated himself and has been conceived anew, only this time fully, passionately and free from the fetters of socialization. The complete history of our ancestors is stored in our basic components. Retrieving that history is an act of power through which we definitively disintegrate the illusion of ‘I’. That history is not composed of words or images, although it is entirely possible to realign with any
  of them in order to make the return journey.”*

  I' T D-------------------- = * Zar nije čudesno što je vaše telo jednako prostrano kao svemir? Dakle, vaše fizičko telo, koje je oblik, otkriva se kao krajnje bezoblično kada zakoračite malo dublje u njega. Postaje prag ka unutrašnjem prostoru. Iako unutrašnji prostor nema oblik, on je veoma živ. Taj „prazni prostor" je život u svojoj punoći, nemanifestovani Izvor iz kojeg potiču sve manifestacije. Tradicionalni naziv za taj Izvor je Bog.*

  Znači li to da u svakom Slovu ima isto toliko Prostora......... a da su Samoglasnici,Suglasnici i Sintakse poput "Riba na Suhom"..... na brodetu ili i gradelama.

 • 16.07.2019. 23:54h

  Član emilio-iiMerlin0

  Ako usred gradske halabuke....

  Lijepo je čuti kada Filozofkinja objašnjava Demenciju kao "Siječanje na Zaborav"?

  I to je kao kada nam je "Vremenska dimenzija"........ izgubljena!?

  Ali šta ako je to i sve zbog onih kojima je "Prostorna dimenzija"..... nepoznata!

  Pjesnici bi bili kao "čuđenje u svijetu" ali nam je i Poezija začudo "mrtva" pa i zahvaljujuči "repanju"???

  ......ne čujete "planinski potok" onda ste "makroplastični" jer da ste "mikroplastični"??

  Bili biste kao vjetrom oduvani u sve pore ovoga svijeta?

  Kao nijemi svijedok koji i sve vidi ali i ništa ne može da osijeća?!

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin12 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SIJEČANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član DeVeTDeVeT

  to za dobro vecer ili laku noc....???

  17.01.2021. 22:15h
 • Član DeVeTDeVeT

  M3.3 #earthquake (#potres) strikes 14 km SW of #Sisak (#Croatia) 15 min ago.

  17.01.2021. 22:14h
 • Član DeVeTDeVeT

  #Earthquake (#potres) M1.5 strikes 25 km S of Velika Gorica (#Croatia) 3 min ago.

  17.01.2021. 04:53h
 • Član DeVeTDeVeT

  ono za dobro jutro...

  17.01.2021. 04:53h
 • Član DeVeTDeVeT

  Felt #earthquake (#potres) M1.7 strikes 26 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago

  15.01.2021. 06:50h
 • Član DeVeTDeVeT

  spava li taj potres ikako...???

  15.01.2021. 06:50h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobar dan, nisi sam.

  14.01.2021. 14:29h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Čarobna Indija Tibetanske molitvene zastavice