Želiš pisati na Magicusu? Klikni za brze upute.

Kalendar događanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

34

35

36

37

38

Član Kaja

Upisao:

Kaja

NA KRIŽU SPASA ...

NA KRIŽU SPASA ... - VIDIO SAM I OSJEĆAO ŽAR I VATRU VAŠIH GRIJEHA KOJI SU ME POTICALI DA MUKU IZDRŽIM DO KRAJA***Vaše slabosti ponijeh na svojim leđima izranjenima do krvi. Vaše grijehe uzeh na se s radošću koja posta VJEČNOME OCU zalog za sve ONO što će se tijekom nastupajućih stoljeća događati.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

OVU ZADAĆU ...

OVU ZADAĆU ... KOJU PREKO TEBE ŽELIM OSTVARITI ZA DOBROBIT SVOGA NARODA, DAO SAM TEBI IZ RAZLOGA ŠTO TAKVO SRCE NISAM MOGAO NAĆI DO SADA ***Ako ti više nemaš hrabrosti da se uz moju pomoć primiš ove zadaće, Ja ću, dušo ljubljena, posve povući ovu MILOST i zaboraviti da sam je ikada i dao ovome narodu.
Član Yasmin

Upisao:

Yasmin

Ja Jesam-vježba

Ja Jesam-vježba Vježbu 'Ja Jesam' Mooji često spominje: ''Sve vaše brige će se rastopiti'' ovo se često odnosi i na vježbu koju je iznjeo Sri Nisargadatta Maharaj preko koje je došao i do vlastite Samospoznaje. Sri Ramana Maharshi je takodjer ukazivao na ovu vježbu. Njegova poznata izreka je - 'Ja' ukljanja 'Ja', da bi na kraju preostalo 'Ja'
Član Kaja

Upisao:

Kaja

VI SVI STE MOJE TIJELO, ...

VI SVI STE MOJE TIJELO, ... MOJI UDOVI I SVI MOŽETE BITI SUDIONICI OTKUPITELJSKOGA NALOGA *** Nemoj se, kćeri, uznemirivati zbog duša koje trpe za tebe, jer kažem ti, nisu u pitanju tvoji grijesi a ni tvoje slabosti, nego je u pitanju bitka između SVJETLA i TAME. *** Moj božanski naum koji želim ostvariti preko Mirte NEIZRECIVO JE VAŽAN ZA CIJELI LJUDSKI ROD.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

SVE DUŠE ZOVEM ...

SVE DUŠE ZOVEM ... ... I PREZIVLJEM DA SE OTVORE MOME SVETOME SRCU, DA PREKO NJIH IZLIJEVAM LJUBAV U OVAJ SVIJET. *** Dijete ljubljeno, kad ne daju oni koji mogu dati i koji su bogati snagom, hrabrošću i odvažnošću, daji ti koja uistinu gotovo da i nemaš što dati, ali to što dadeš, ja, Bog, umnožit ću toliko silno, jako i mnogostruko te će se reći: " GLE I KAMENJE GOVORI ! "
Član Kaja

Upisao:

Kaja

OVO JE PROGON MENE, KRISTA, U MOJOJ RIJEČI ISTINE ...

OVO JE PROGON MENE, KRISTA, U MOJOJ RIJEČI ISTINE ... Kada pas zalaje, znadete i prepoznajete te kažete: "Čuj, pas laje!". Kada ševa zapjeva čujete i prepoznajete pa kažete: "Ševa pjeva". Kad JA, koji JESAM OD UVIJEK, Ja Svemogući, Sveti i Jedini a Trojstveni govorim glasno, odrješito i jasno preko svoga odabranoga sredstva, onda okrećete glavu, zatiskujete uši i osuđujete podsmijehom, prezirom i porugom moj glas ŽIVI, ISTINITI i SVETI.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ZAŠTO TJESKOBA I STRAH ? ...

ZAŠTO TJESKOBA I STRAH ? ... VI SVI STE MOJA DJECA. VI SVI STE ROĐENI I SAZDANI U MOME KRILU BOGA. VAS SVE JE MOJA LJUBAV RODILA, ZA VAS SVE SAM PROLIO SVOJU PREDRAGOCJENU KRV NA KRIŽU SPASA i ZA VAS SVE VRIJEDI ISTO - MOJIH DESET SVETIH ZAPOVIJEDI- VRIJEDI ZAKON ŽIVOTA U LJUBAVI i VRIJEDI ZAKON GOVORA NA GORI: ALI KAŽEM -SVI VI, SVAKA JE DUŠA ZA MENE ODABRANA POSUDA, POSEBNO OBLIKOVANA - DA GLINENA, ŠTO ZNAČI OD PRAHA ZEMLJINOGA- preko koje ću Ja, preko svake posebno, na svoj način izvršiti i ostvariti svoju Svetu volju, svoj Božanski plan.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PA DA JE I SAV SVIJET PROTIV TEBE, NE MOŽE TI NIŠTA JER SAM JA BOG TVOJ S TOBOM

PA DA JE I SAV SVIJET PROTIV TEBE, NE MOŽE TI NIŠTA JER SAM JA BOG TVOJ S TOBOM Čovjeka kao ČOVJEKA ljubi, poštuj, blagoslivljaj i gledaj u njemu moju svetu iskru LJUBAVI i MILOSTI, moju Svetu SLIKU - i ništa više od toga. Vi svi ste suviše slabi, nesigurni, opterećeni svojim balastima grijeha i slabosti - i ma koliko vaša srca žarila mojom ljubavlju i bila zagledana u mene, ipak SVI VI ste samo jedna ljudska bijeda koja još uvijek živi u ponoru grijeha, opačina i u ponoru zla.
Član Yasmin

Upisao:

Yasmin

Zdravkina poruka 7.06.2011.

Zdravkina poruka 7.06.2011. Vibracije Kozmičke Kristalne Svijesti (VKKS), koje se sada spuštaju na Zemlju i kojima ste povremeno "ozračeni", su vibracije potpuno drugačije prirode od dosadašnjih, na koje ste već donekle navikli. Čak bih mogla reći da su to završne vibracije (takove prirode) jednog poglavlja-važnog poglavlja vašeg spiritualnog razvoja, koje ubrzavaju vaše usavršavanje u predanog Poslanika Svjetla-Ambasadora Ljubavi.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

PRIPREMI DUŠU ZA DUHOVNU OBNOVU

PRIPREMI DUŠU ZA DUHOVNU OBNOVU Ja Bog sam Kralj ljudskih srdaca, vaših srdaca. Svako vaše srce za mene Boga je Kraljevski prijestol. Svako vaše srce za mene je Kraljevska palača. I neka te ne brine što je ta tvoja palača u ruševinama, u paučini, što je obrasla u korov, pusti sve to. Ja Bog tvoj tu ću palaču tvoga srca nanovo preurediti, obnoviti, očistiti tako da zablista u novom sjaju dostojna da primi svoga Kralja.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

NEMAN ZLA HARA OVIM SVIJETOM - MINUT ĆE STARO I GREŠNO

NEMAN ZLA HARA OVIM SVIJETOM -  MINUT ĆE STARO I GREŠNO Kćeri, pakao je izašao na zemlju. Sve paklene sile sručile su se na ovo jadno čovječanstvo. Neman zla hara ovim svijetom. Nema duše, nema srca koje je ostalo pošteđeno. Zgusnuti dim podzemnog ognja zastire pogled, peče za oči i grize vaše nosnice, ...***Sada je teško i mukotrpno ali neće još za dugo. Ni slutiti ne možeš kako će brzo svemu ovome doći kraj i nastupiti oslobođenje. Osloboditi ću sve koji su u bilo kojemu ropstvu ovoga svijeta. Minuti će staro i grešno, a Novo Doba moga Kraljevstva spustiti će se na ovu zemlju kao blagoslov, kao MIR i RADOST, kao SREĆA, kao PRAVI ŽIVOT u BOGU.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

JA BOG STOJIM IZA SVAKOG SLOVA I IZA SVAKOG ZAREZA

JA BOG STOJIM IZA SVAKOG SLOVA I IZA SVAKOG ZAREZA Nevolje ovoga vremena pritišću svom težinom moju ljubljenu djecu i svaki dan je sve teže i mučnije živjeti. Ustrajati do kraja moguće je samo ako se čvrsto primiš za moju desnicu i dopustiš da te Ja Bog vodim. Sam čovjek bez Boga izgubljen je posve. Sam čovjek bez moga oslonca izvrgnut je pogibelji. Sada više nego ikada u povijesti ovaj naraštaj prolazi svoj zemaljski pakao i vrlo mali broj duša znade tražiti pomoć na pravome mjestu.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

SRCE BOGA SE NEPRESTANO DARIVA I OTKRIVA

 SRCE  BOGA SE NEPRESTANO DARIVA I OTKRIVA Ja želim svaku svoju dušu, svako svoje ljubljeno dijete dovesti u svoju orbitu gdje vlada VJEČNI ZAKON LJUBAVI, RADOSTI, SREĆE i PRAVE BOŽANSKE MUDROSTI. ***Zašto se bojite pred otkrivanjem MOGA JA JESAM? Ta Ja Bog pred vama ne želim imati tajni, a ni ikakvih skrivenih zakona ili zapovijedi. Iz čiste SAVRŠENE LJUBAVI Ja Bog vam se, djeco moja, želim posve RAZOTKRITI i OBZNANITI, te spoznate i vidite kakav JA JESAM.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

LJUBAV JE TOLIKO NE LJUBLJENA

LJUBAV JE TOLIKO NE LJUBLJENA LJUBAV toliko teži za vašom ljubavlju, za vašim odazivom na predanu LJUBAV. Ja, Svevišnji Bog, Otac sviju vas ne prestajem pozivati vaša siromašna srca da se otvore mome MILOSRĐU, mojoj SVETOJ LJUBAVI. *** Ljubav je toliko ne ljubljena, toliko pogažena, prezrena i prognana sa ovoga svijeta, a opet bez te LJUBAVI, bez predanja u LJUBAV, bez života u LJUBAVI nećete moći ući u moje Kraljevstvo LJUBAVI.***Ljubim vas neizmjerno i kada kažem da me srce boli od LJUBAVI za vama onda je to uistinu tako. Kada kažem da sam lud od ljubavi za vama onda to nije pretjerana riječ nego je to uzeta riječ koja tek približno označava svu snagu, moć i jakost moje SVETE LJUBAVI BOGA prema svojoj djeci.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DOLAZE DANI U KOJIMA ĆE SE ZBIVATI TEŽINE SVIH NEVOLJA

DOLAZE DANI U KOJIMA ĆE SE ZBIVATI TEŽINE SVIH NEVOLJA Iako je ova moja Božanska MISIJA OZBILJNO SVETA, iako je ovaj moj plan najsnažniji i najveći uopće u povijesti ovoga naroda, ipak kažem ti ako sve meni Bogu prepustiš da Ja vodim, činim i stvaram onda je to lako kao "šala". ***Dijete ljubljeno raskini lance koji ti sputavaju srce. Odbaci sumnju, prezri oholost i samodopadnost. Zatvori um, otvori srce i ove moje RIJEČI ISTINE shvatiti ćeš u punom smislu i sjaju moje SVETE MUDROSTI i SVE će ti biti jasno.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

CRKVA OVAKVA NE MOŽE VIŠE OSTATI

CRKVA OVAKVA NE MOŽE VIŠE OSTATI Ovo završno vrijeme je doba duhovne prekretnice kada će mnoge duše, koje su mislile da su moje, naći se meni s lijeva. To je njihovo opredjeljenje. Dao sam im sve što sam mogao dati ali oni nisu htjeli primiti. Luciferov zavodnički osmijeh u njihovim je srcima nadvladao moj poziv Boga, moju SVETU RIJEČ ISTINE i oni donesoše svoju konačnu odluku.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

DUŠA BOŽJE SVETE RADOSTI

DUŠA BOŽJE SVETE RADOSTI Moj Duh sila je koja te obavija, ispunja, koja ti diže duh i dušu iznad razine svijeta i prenosi te k meni Bogu u moje sfere. *** Vi, moja djeca toliko toga ne razumijete i krivo tumačite. Tolikoj vam toga nije jasno što bi zapravo trebalo biti tako jednostavno za razjašnjenje i tumačenje ali vašim srcima smeta vaš UM i zato toliko zbunjenosti, neprihvaćanja i krivog tumačenja. *** Dijete ljubljeno tvoja spremnost i ljubav da u cijelosti poslušaš moju volju vrata su kroz koja u tvoju nutrinu ulazi sva snaga, moć, jakost i mudrost moga Duha Svetoga.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

ZLODUH SUMNJE RAZARA SRCE

ZLODUH SUMNJE RAZARA SRCE Moj Duh Sveti obavija te i ispunja te u cijelosti samo se nemoj opirati. Zapreka jeste u tomu kada tvoj razum (um) počne razmišljati ljudski, ti gubiš potporu Duha i budući razmišljaš (umuješ) nalaziš da neke stvari nisu moguće. Kćeri ljubljena moja SVEMOGUĆNOST nema granica, nema mjere. Ja Bog te molim nemoj razmišljati po ljudski.***Problem i poteškoća mnogih mojih ljubljenih duša je baš u tome što su izgubili milost iscjeljenja i ozdravljenja kada se za njih molilo samo zato što su posumnjali da ih Ja Bog mogu ozdraviti. *** Sumnja je jedan zloduh koji doslovce razara tvoje srce i baca te u svoje ropstvo. Ako i za malo poklekneš pred SUMNJOM Ja Bog postajem NEMOĆAN i moja MILOST se blokira i ne teče dalje.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

OVO JE VRIJEME DRAGOCJENIJE OD BILO KOJEG VREMENA U POVIJESTI

OVO JE VRIJEME DRAGOCJENIJE OD BILO KOJEG VREMENA U POVIJESTI Za svaku dušu koja je u Bogu zapravo i nema tajni. Tajne su tako jednostavne za shvaćanje i prihvaćanje samo ako je tvoje srce potpuno uronuto u Mene.*** Blažena duša koja radi na sebi tako da milosne darove znade primati i napajati se njima. *** Danas svaka minuta vrijedi kao dan ako ju znadeš valjano iskoristiti i upotrijebiti na svoju dobrobit.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

LJUBAV BOGA NADJAČAVA SVE NEGATIVNOSTI

LJUBAV BOGA NADJAČAVA SVE NEGATIVNOSTI Dušo ljubljena, moja LJUBAV Boga nadjačava sve negativnosti, sve slabosti i nemarnosti tvoga srca i ta ista LJUBAV spremna je i moćna je preobraziti tebe, tvoju nutrinu, tvoje ljudsko "ja" u nešto NOVO, u novo biće, u moje ljubljeno dijete. Kod te preobrazbe kćeri potrebna mi je tvoja suradnja. Bez tvoje suradnje, bez tvoje volje Ja Bog tvoj svojom SVETOM LJUBAVLJU i SVOJOM SVETOM MOĆI ne mogu ništa. *** ... kad prihvatiš moju pomoć i moju ispruženu ruku vjeruj mi Ja Bog ću učiniti te ćeš u svojoj nutrini otkriti uistinu pravo Božansko bogatstvo svoje duše.
Član Kaja

Upisao:

Kaja

OKREĆEŠ SE ZA SVIJETOM

OKREĆEŠ SE ZA SVIJETOM Svoj pogled srca okreni prema svojoj nutrini i zadrži se malo duže tamo, tako da možeš prepoznati koja praznina i ništavilo vlada u tvojoj nutrini. Tek kada to spoznaš, tek kada uistinu zaželiš spoznati svoj duhovni status ( duhovnu svijest) tek onda će ti postati jasno da si samo TIJELO. Tijelo bez duše NIŠTA JE. Tvoja duša iako je živa u tvome tijelu ali nije ispunjena Nebom, mrtva je. Ja Bog dajem život. Ja Vječni dajem i darujem vječnu radost, vječnu sreću, vječni mir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

34

35

36

37

38

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info