Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član Safiris

Upisao:

Safiris

OBJAVLJENO:

PROČITANO

495

PUTA

OD 14.01.2018.

AFORIZMI

AFORIZMI
Centiloc]uim ili 100 aforizama ostavio nam je glavom Klaudije Ptolomej. To se zove i Kprpos tj. kamen, temelj 4 knjige djela Tetrabiblos. Sve skuplje­no od d;i!okih neznanih autora (Vidi Matematički riječni\\\\\\\'k, Moxon). Iz tih daljina znamo odrediti iz horoskopa ako neko ima madež na nekom dijelu ti­jela; dovoljan dokaz odnosa Mikra i Makra, dovoljan dokaz o učenoj nekoj starini; dovoljan dokaz o našoj neupućenosti skupljanja pigmenta Fe pod uplivom Marsa ...

AFORIZMI:

Ako je u pitanju neki mladić a vi mu nađete neku indiciju bolesti po ovim aforizmima, to će obično značiti — ništa. Pa ni dvije. Ali ako je u pita­nju više indicija, stariji čovjek, trošniji organizam, onda je već lakše. A ako se orijentirate samo na loše aspekte loših planeta i na loša polja 6, 8, 12 — onda ćete već iz kolijevke dati prognoze nekih teških neuroza za koje će vrsni liječnici utrošiti decenije proučavanja. Svuda, gdje se skuplja više znakova po jednom aforizmu prognoza neće prevariti, prije ili poslije.

ABORTUS vidi Pobačaj i ZLjS.

ADISONOVA bolest — SO-MO-JU 90 u Pi (smeta hormonu nadbubrežne žlijezde).

ANGINA naglašen Ta i afl. VE. ANGINA pektoris MO O SA u Aq; MO

29 Sa, Ge, 24 Le, Aq u aflikciji.

ANEMIJA prenaglaSen Vi; SA 90 UR; MA 180 JU u 6. ili Vi; SO 90 SA 6.; SO Ar, Li, Aq 90 vanjski planeti; inače fiksni znaci jaki a dosta aflikcija.

APENDIX u Vi MA ili slični; loš planet na 18 Ta, Se i 22 Co, Aq u 6; uopće Svjetla ili Malefik u Vi ili 6. afl. SO O MO na Asc.

APOLEKSIJA jak UR i 8. polje, Malefik O nekretnice; duboke crvene linije ruke, spojene i lančane crte glave i srca, uporedne linije na SA brijegu. MA 11 u kard. znacima.

ARTRITIS, upala zglobova, SA u fiksnim znacima, na Asc i aflikacija.

ARTERIJE proširene kod tipova MA ako je jak Aq. Kod rw tip VE ili MO = proširenje vena.

ARTERIOSKLEROZA, tip VE-SA (slaganje masti); VE 90 SA.

ASTMA afl ME-MO-JU i loš Ge; otok na liniji srca i glave, masa finih linija na dlanu; SO 90 MO u dvojnim znacima; SA 90 u 3 (nar. 4 Vi, Pi i 18 Ge, Sa); SO O- 180, SA u kardinalnim. (Provjere nesigurne).

ATROFIJA na onom organu gdje je NE, SA ali i VE, MO.

BASEDOV slično kao Adisonova bolest ali ne Pi nego znak Vi.

BOLESTI RAZNE SO 90 u Ge, Co; vlad MO, SO O ili 90 SA; Asc 90 UR, NE; SA 90 u L. ili N.; loše 6., 8. i 12. polje.

BRONHITIS 90 Malefik u Ge; Asc SA u dvojnim znacima; išlo MA u Se i 29 Co; VE afl SA 29 Co, Ca; SO, MO, SA 60 JU u dvojnim ili MA 6 Ge.

BRAJTOVA bolest u znaku Li afl. MA (nar. u 6); VE 90 SA-MA; SA 90 JU u 6.; kronično SA 90 Svjetla u Li.

BUBREZI u vezi ohlađenja kože, donjeg dijela leđa i dr. organa Li; na­glašena Li, manje Ar, Se a jaka VE; JU-SA u Li; Sr, Ca, Av; JU Aq a MO i SA u Ca, Co ili MA u Ta, Li — i svaki planet u Li prema svojoj prirodi. Kamen: SA 90 u Ta, Li, 21; SA O MO u Se (zastoj mokraće); za tip VE loše kad SA tr. VE ili SA u 6. ili 12. (Više slučajeva za rođene 1921., 1941., 1970.);

SA u 7 ili 6 Ar, Li 90 vladalac, Hyleg, Asc. MO u 6. Li nosi opterećenja, VE degeneraciju, NE trovanja, MA upale, SA kamen — a ako je u 8. polju od svega toga i smrt.

CRIJEVA jak Vi u lošem polju i lošim planetima; MO 180 LI.

ĆELAVOST tipovi Le i SO (uglavnom rukovodioci), dok su kosmati Vi, Ta, Se, Co, Ca (češće činovnici).

ČIR tip MA, Co, Ca aflikcije; ČIR želuca SA Ca, Co (bez vedrine, tvrd želudac — Vivekananda, de Rivera) u afl MCvME; SO 90 NE, JU Ta ili 2.

u afl (smijeh, žvakanje).

DEFORMACIJE vidi Rast.

DELIRIUM NE u 12 sa znacima medijalnosti i aspekt UR (stres).

DEPRESIJA vidi Hipohondrija.

DIABETIS, poremećaj gušterače, uglavnom utiče Li (svrbi koža), Ar (od zuba); JU Li afl SO, Asc ili Malefik u 8; NE Li 90 VE u 8. (slatko); Benefik u Li aflikcija; MA Se 90 VE u 6; VE 90 Hyleg u rx i Solar i slično.

DEZINTERIJA Vi u 1 ili 6 Svjetla i MA 90; MA Co u 6. 90 MO; VE u 6. ili Vi afliikcija.

DIFTERIJA Ta (spec. 3. step.) SO 90 iz 12. polja; 3 Se 3. stepen Ta, Se MO 90 NE u 8 ili 12; više planeta u Ta, Se, Ge, Sa.

DUŠEVNI POREMEĆAJI, razne psihoze i kompleksi od prenaglašenih vladalaca u lošim poljima i aflikciji, kao: SO šizofrenija, želja uvažavanja; MO cirkulacija, traženje zaštite; ME straptomanija, 'bojazan da ga ne slušaju; VE afroditis, po svaku cijenu traži pol; MA querulance, traži svađe, radost uništavanja; JU epilepsija, traženja slučaja; SA depresija, ljubav izolacije; UR paranoja, manija proganjanja; NE halucinacije, obmana prestava; PL histerija, traži brutalnu vrijednost; DR razne neurastenije, gubitak ravnote­že. Vlad O Algol uz neobjašnjive fizičke bolesti. Vlad 180 NE u 6. ili 12 (oligofrenija). Vlad. SA u 6 afl. MO—VE imbecilnost. Svjetla u uglu 90 SA^MA. SA 180 NE povod epidemija. Planetoidi u Vi povod virusi. Važan često Mer­kur: 120 MO = dobar pacijent, O SA melanholičan, 120 SA dobro pamti, O UR, MA osjetljive žice, premalo kontrole, 120 UR, MA impulsi, 90 NE manija, droge, psihizmi. Ako je NE u 12, 3, 6, 9 lako halucinacije a 90 MA, SA razne opsesije. Općenito vlad kritičnih polja u drugim kritičnim afl nekretnice. Elevacija UR 90 MO-ME opasno pojačava. MO-ME na Asc u afl. = duševna slabost. Pogoršava gradski život, liječi planinski; često važan erotski (vidi Zvijezde—ljubav—seks). Oblomovština masa planeta Vi, Aq; SO-ME u po­kretnim 90 vanjski planeti.

EKCEM velika tijela u Li 6 i aflikcija; VE, Ar, MA Aq 90 MO; MO Asc Vi, Pi (jače oko 27 st.); MA 90 NE ili SA sredina Li. Nekad slično u Co kao i Li.

EPILEPSIJA puno istočnih planeta i ME 90 UR, MA u 12; sizigije u 2 i 8 a MA u 12; Malefik na Asc 90 ME; LI 90 MO, O ME u 6, 8, 12; ME 90 UR-MO u 6 (NE isto, Pi = fanatik); MA 6 Li 180 UR (Helga Matura), MO i ME bez aspekta a MA-SA u uglovima (naročito u vodenim znacima); Svjetla 90 MA-SA (danju rođen epileptik, noć lunati'k) u vodenim ili na Asc;  MA-SA

u zenitu afl MO-ME u fiksnim (naročito u 6 i 12); ME-MO na Asc a SA afl (noćno rođenje tendenca na ludilo); MA-SA Asc 180 JU-VE (s UR paraliza, s NE iluzije); prejak Le i Se i MA afl SA; općenito ME, MO, UR u 6 i 12 ili kao vladaoci 6. i 12. polja u aflikciji. MA-VE u 12 aflikcija i vodeni znaci; ME O Baten Kaitos, NE O Algenubi, SO O Menkar, VE-NE O Alphard i si. ako su afl u 6. i 12. poFju. Veza 8. polja pogoršava, naročito kod 27. st. Le, Ta, Se.

EPIDEMIJE »kloni su tipovi MA, Se, NE, aspekt NE afl SA, O s fiksnim zvijezdama (naročito uz pomračenje u Ge, Li, Vi, Aq. (Imun je JU u 6 dobar aspekt i SO u vatrenim znacima).

FOBIJE MO, SA, NE, UR u 8 afl (nekad polje 3 i 9).

GANGRENA SA 90 SO, Hyleg u 6 uz aspekt NE i slab Asc.

GLANDULE loš NE-SO-MO u Ge, Vi, Sa i Pi (nutarnje); rad JU, funkcija MO, oblik VE; bolest Pi MO 90 JU. Vidi Žlijezde.

GLUHOĆA. Govor se razvio u kontaktu: ME, polje 3 i Ta grlo, ME jezik, Ar glava. ME afl u kritičnim poljima = loš govor, tip Ge, Vi zamuckuje, vodeni znaci ćuti. ME u 12 Co afl SO, SA, kao i sabor malefika na početku 12. SA na Asc 90 SO-JU; isto R u vodenim i 90 VE-MA; MO Le i ME 180 UR; ME 90 SA u kritičnim; LI O SA 120 ME; SA 90 LI-ME-MA. Općenito ME u 12 i Co sa lošim aspektom k SA i dr. Gluhonijemi često imadu MO u Le, ME O NE u 5. polju.

GRIPA od 17. st. u Italiji se zove influenza de l'astre. U natalnom rx ipak se teško vidi. SA 90 NE, SO Ge 90, za vrijeme sizigija, JU O SA iste latitude i SO u Ta ili Se.

HEMOFILIJA nasljedna od majke ali izgleda pojačava JU-SA-(MA) u kritičnim poljima i mati rođena u času pomračenja.

HEMOROIDI tip vodeni, VE 90 NE, ME 90 JU i tip MA uopće.

HERNIA VE (MA) u 6 Se 90 SA; MA-SA Vi, Se 6 ili Asc 90 vladalac 6. polja. Donekle JU 90 VE sjeverni znaci.

HIPOHONDRIJA MO-SA 90 Hyleg; MO zemljani znaci aflikcija u kritič­nim poljima; UR 90 SA u 9; Asc zemljani i VE 90 MO, ili VE 90 SA u 6 (posebno ako je jak Aq ili Ta). MO 90 NE-UR-iME u 1, 4, 12. SA O MO u 8 ili 9; SO 120 MO i jaki zemljani ili Aq. SA jači u pubertetu, MO u konceptu.

HISTERIJA Sunce u fiksnim 90 UR; MO u Ca 90 ME ili SA Li; MO-VE--NE 90 MA-UR; erotski znaci i VE-MA 90 s vanjskim planetima; isti i ME ili VE 90 UR ili MA; VE Ar ili Se a MA 90 NE, LI u Vi; MO-ME-SA u 3. 6, 9, u afl. Aflikcija MO, MA, UR iz 7. polja (naročito s NE u 9); UR Aq 90 SA; ME, VE u 6 Aq. Na dlanu VE pojas. U ove neuroze spadaju i ekstaze, stig-mati, krvarenja, mediji, faktori i si. Obično prenaglašen Ca ili Pi (kod aktiv­nih Se i Sa) uz navedene aspekte. Aessaliev sindrom: Delikatna koža, porozna, nedostatak vitamina, prosta religioznost, dlakavost, medijalnost, rad s vodom, mokrina u koitusu. Od Ane Emerih rw 8. 9. 1774. do Tereze Nojman rw 9. 4. 1898. opaieno 300 stigmatista (Isusove rane na dlanovima i si.). Jak Pi a NE O SA u 8 ne osjeća bol; LI u 1 ili 3 a MA O UR u 5 ili U erotski poremećaj; vlad MA u Pi 90 SA u vodenom znaku ili 12. polju. Pojačavaju grad i intelektualna sredina; pojačava za vrijeme sizigija.

HOREA ili ples sv. Vida MO-ME u dvojnim znacima i ME 90 MA i VE aflikcija; ME u dvojnim 90 UR u 6; UR Se ili Ta 90 ME i si. SA 0 UR u 12; MO 90 UR-NE u kritičnim poljima.

IDIOTIZAM vidi Kreten.

IŠIJAS SO-MO u dvojnim znacima i 6. polju u aflikciji.

JETRA MO 90 i loš položaj MA u 4, 6, 12. Žute crte na dlanu i spojena linija srca i glave. Općenito tip MA.

KAP UR 90 SO u 6, 8. ili 12; SO O MO na 9 st. Ge u 12; UR u 8 s lošim aspektima iz kritičnih polja: ME, jezik, ruka, MO defekti, ME-SA u vodenim mutavost i si. Otok na crti srca.

KLIMAKTERIJ prema progresijama MO 7 i 9 godina; rw 49 a rm 63 god. najčešće dok SA šeće od 4. do 6. polja.

KATARAKTA ME 180 NE, MO 180 UR — ali više zavisi od nasljeđa.

KOMPLEKSI MO i dr. u 6 ili Vi, Ca, SO Pi.

KOLERA najviše uz znak Vi afl u 8. polju, MO, MA, UR, SA 90 NE.

KONVULS MA-SA 90 SO-MO u dvojnim; vlad 12. ME 90 NE pri kraju kardinalnih znakova.

KRETENIZAM svi planeti u detrimentu, posebno vladajući (Pavle I ruski); loš odnos koncept i rx; MO-ME-SA na Asc u Vi, Pi, Ca; SOMO 90 MA-SA u 12; ME u zenitu afl MA-SA u Ar; MA-SA zenit 90 MO u fiksnim; ME u 12 R zemljani znak 90 Malefik; SA na Asc Ar i masa planeta u 6 i 12 ili Vi; SO-MO u uglu, 6 ili 12, Ta, Co ili Se; loši planeti u 5, 6, 12 u fiksnim znacima i aflikciji deformiraju tijelo, u kardinalnim glavu, u dvojnim udove. ME 90 UR potiče na zadrtost, u Pi dosadno bavljenje sitnicama, ME-Sa u 6 degeneracija tiroide.

KRVNE SMETNJEE M Le 8 step. afl SO-MO u 8; NE O Difda u 12.

LEPRA ME (tiroida) 90 UR (pituitarno tijelo)  loši aspekti i polja.

LEUKEMIJA JU O SO u 8; VE 90 SA-UR u 6, 8; JU Ca 6 polje 90 MO-MA; SA Vi 90 SO-MO na Asc.

LJEVORUKI 3*/o na sjevernoj, 27% na južnoj polutki; usp. inverzije zna­kova po Asc na lijevo i desno.

MANIJA znaci Le, Co, Ar, Vi, Sa i SA-MA u 12; ME u fiksnom 90 NE u 12; SA u 3, 8, 9, 12 afl Hyleg; ME 180 NE u 12.

MENENGITIS MA 90 SA MD u vatrenim; JU apogej ili perigej 90 (Hipo-kralske krize 13 mjeseci VE-JU).

LUDILO SO-MO 90 MA-SA u Li, Sa, Pi 6. i 12. (noćno rođenje padavica). Vlad Asc u 12 O NE afl Malefik. Poremećaj u času pomračenja na senzitivnoj točki rx.

MENSTRUACIJA loša Aq VE-MA 90 UR; VE 90 LI; malefik u Se i dr. Ovisna od tropskog MO ali i od faza.

MJEHUR Malefik u Se ili 8 s afl (MA upale, SA kamenci) MA Se 180 NE nečist urin i infekcije. MA Se 90 MO (djeluje i na vid).

MONOFOBFJA ili sirah od samoće: Masa planeta u 12 (svjesno) ili u 7 (nesvjesno).

MUCANJE organsiko: Malefik u Se, Ta 90 ME; funkcionalno: ME R Vi 90 SA a MO 1 ili 12; ME iraf O SO Ta; ME O SA^SO u 1 ili 7; ME Le ili vodeni u 12. polju. ME-SA-SO u 7  a MO u Le.

NERVI ME periferni, UR, NE nutarnji, ME 180 NE Pi ili fiksni, nekad Co, Vi; ME 90 UR lom; ME 90 SA duge krize; ME 90 MA konflikti; MO 90 SA u 3, 6, 9 pedanterije; MO afl u 12 strah; MO 90 Asc-SO razne psihoneuroze, srce, MA-VE seks, ME afl UR-LI u vatrenim praksa, vodenim osjetljiv na tlak, itd. Neurastenija: ME u ljudskim znacima i 6. polju 90 SO-MO ili UR, NE iz 3, 6, 9; MO Ar u 8 90 MA; MA Ge, Pi 90 ME; ME 180 Li uz druge znake. Vladalac ME O Algol opasna preosjetljivost. Smijanje na »e«. Usp. DUŠEVNE bolesti.

NEFRITIS vidi Brajtova bolest.

NEUROZE slično kao i NERVI ali sa trajnim nemirom, depresijom, stre­sovima, histerijom. Aspekti isti MOnME 90 vanjski, 90 SA-MA, Asc ili 120 u 3. i 6. polju (ujedno znak genija). ME vlad 90 SA u kritičnim poljima može povući do ludila i samoubistva. To su NERVI aspekti opterećeni nasljeđem, povrijeđenom taštinom, neispunjenim nadama, izdajom prijatelja, bračnog druga i u vezi bolesnog mozga, daltonizma, nereda u X kromosomima. Kom­pleksna bolest civilizacije, tiče se svih 12 polja-znakova i treba kompleksni lijek: Tao, joga, pilula, med, flagelacija, hipnoza, kontemplacija — sve od gorkih trava do slatkih razgovora. Naročito pogođeni tipovi Li, Pi, Sa. Izlje­čivo ako ima rx 120 ME, VE i slično. No treba konzultirati i koncepMioroskop. Oprez inače pri dolazu jugovine i sunčanih pjega. Novo doba precezije u Vodenjaku donosi sve više ovih bolesti (poremećaj u spiralama DNK Zbog oscilacija u zračenjima spolja i duševnim iznutra zbog doživljaja).

NIJEM UR-ME u 8. polju 90 NE u 12; ME 90 UR u dva kritična polja i odgovarajuće direkcije ili bolest (napr. šarlah). Vidi SLUH.

OCI ovisno od položaja oba Svjetla. Dioptrija plus SO 90 MO; minus SO 120 MO u mekim znacima, Asc Co naročito 28. stepen. MO Ar, Ta, afl NE (miopija, konjuktivitis); SO afl NE slab optički živac; Asc MO-SO i masa planeta u Ca, Co; Svjetla afl Malefik uvijek opasno (MA udarac, SA prehlada, ME puno čitanja i si.); Svjetla O Praesepe, Plejade, Hi jade i si. Razne bo­lesti: MO angular afl MA, SA; MO 29. stepen Ta, Le, Aq i 90 SO, SA; Svjetla na 9. ili 21. stepenu Ge, 6 Ca, 7 Ta, 25 Sa, a naročito 9 Pi u aflikciji; LI 90 MA-SA;  točkice na brijegu  SO. Vidi  Sljepilo.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

OŽUJAK...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  počela sam pisati pjesme na slikama

  28.03.2020. 14:18h
 • Član iridairida

  svima koji svraćaju na ♥

  27.03.2020. 15:38h
 • Član vanessavanessa

  ♥*

  27.03.2020. 14:49h
 • Član vanessavanessa

  Hvala također☕️♥♥*Lp

  22.03.2020. 11:11h
 • Član aliusalius

  22.03.2020. 09:09h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Jutros smo se tresli ali sve je prošlo dobro. Nadam se da ste dobro. Neka vas sreća prati cijeli dan. Lp

  22.03.2020. 07:50h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__) 7 (__)7 kavica

  19.03.2020. 12:27h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

KRITIČNA POLJA OSJEĆAJI