Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

707

PUTA

OD 14.01.2018.

2. Magijska filozofija

2. Magijska filozofija
Današnji sistem Kabale razvili su u njen sadašnji oblik okultisti u okviru "Reda Zlatne zore" i sličnih grupa.

 

2.  Magijska filozofija

Na ovom mjestu treba da pogledamo šta se podrazumijeva pod izrazom "Kabala". Jednostavno, ona potiče od hebrejske riječi "QBL", koja se može prevesti u smislu "od usta ka uhu", što podrazumijeva usmenu tradiciju. Sistem koji, međutim, ovdje opisujemo je moderni razvoj koji je baziran na simbolu poznatom kao Drvo života. Sistem emanacija prikazan u ovom simbolu ni u kom slučaju nije jedini aspekt Kabale, ali je jedini koji nudi najviše širine za razvoj u smislu koji smo naveli.

Današnji sistem Kabale razvili su u njen sadašnji oblik okultisti u okviru "Reda Zlatne zore" i sličnih grupa. On nije, kao što neki nagovještavaju, iz prepotopskih vremena, niti pred-hrišćanskih,  pa  čak  ni  pred-srednjovjekovnih.  Sa  tačke  gledišta  jednog  pedanta, Kabala okultizma dvadesetog vijeka ima malo sličnosti sa Kabalom koju opisuje zohar.   Što  je  sasvim ispravno  i  tačno.  Naš jezik,  odijevanje,  muzika,  običaji,  stil  su  se


razvijali tokom stoljeća, pa tako mora i naša magija.

Postoji obilje tehničkih termina koji se koriste u Kabali, a koji su hebrejskog porijekla, kao i mnogi likovi. Ali imajući na umu sve ono što smo pomenuli o upotrebi simbola, oni nisu ništa drugo do "prazne posude" koje čekaju na nas da u njih izlijemo sopstvenu suštinu. Na smijemo misliti da se time uvlačimo u bilo kakav oblik judaizma. Hebrejski se ovdje koristi kao što su ljekari u srednjem vijeku koristili latinski. I kao što ćemo vidjeti kasnije, nema nikakvog razloga zašto ne bismo potpuno pozapadnjačili ili reinterpretirali Kabalu na jeziku svake pojedinačne zemlje. Odista, ona možda i čeka da svaki čovjek to uradi.

Međutim, prije nego što se ovaj ambiciozni korak može preduzeti, treba da pogledamo šta

su ostali do sada uradili sa tim simbolom, tako da možemo odlučiti koji je najbolji način na koji je možemo poboljšati - kad postanemo iskusni.

U ovoj knjizi, međutim, biće moguće dati samo osnove filozofije koja objašnjava Drvo života. Sve više od toga bi samo prerano preopteretilo učenika. Ozbiljni proučavaoci Kabale će nužno potražiti opširnija djela i napredovati u skladu sa sopstvenim ritmom.    Pa, šta je Drvo života?

U suštini, to je dijagram koji prikazuje kako funkcionišu sile prirode. Baš kao što astrologija klasifikuje ljudske karaktere na dvanaest različitih tipova, tako i Drvo života ima deset suštinskih kategorija u koje možemo podijeliti svojstva života. Proučavanjem svake Sfere ili Sefire (množina: Sefirot) zasebno, ili u odnosu prema ostalim, možemo proučavati mehanizam života na svakom planu.

Da bismo ovo bolje shvatili, krenimo sa vrha Drveta prema dolje.

Kretanja kreativne energije

Keter, najviša Sfera, predstavlja Konačno, Boga, Prvi uzrok, koji se manifestovao iz apsolutnog Ništavila Ain Sof Aura. Keter je na vrhu srednjeg stuba, sa čije lijeve i desne strane se nalaze pozitivni i negativni polaritet. Upravo iz ove prve Sfere kreće kreativna energija i silazi niz ostale Sfere sve dok ne stigne na fizički plan, koji predstavlja Malkut. Međutim, nemojte ovaj "silazak" interpretirati bukvalno. Ovo je samo aproksimacija razvoja Sfera na različitim planovima. Kreativna energija tada putuje cik-cak putanjom u numerisanom redoslijedu koji je prikazan na dijagramu. Ovaj proces se najbolje može opisati uz pomoć analogije, i ako se ovaj osobeni pojam emanacije shvati, onda je učenik na dobrom putu ka razumijevanju primarnog simbolizma Drveta.

Zamislite, dakle, put nezapaljivih hemijskih supstanci koje postepeno postaju sve gušće, od kojih je svaka u kontaktu sa sljedećom u redu. Najfinija supstanca na jednom kraju predstavlja Keter, dok je najgušća na drugom kraju Malkut. Preostale Sfere su predstavljene supstancama koje su između njih.

Predstavite sebi dakle plamen koji dolazi u dodir sa Keterskim hemikalijama. Dok se spušta niz liniju, plamen mijenja svoje svojstvo i karakter, u skladu sa prirodom različitih hemijskih reakcija.

Ako ovu analogiju prenesemo na spiritualni plan, onda bi trebalo da imate grubu predstavu

-   vrlo grubu predstavu - o osnovnoj teoriji emanacija (imajući na umu, naravno, da je prolaz plamena kontinualan proces).

Baš kao što svaka hemikalija u našoj analogiji proizvodi drugačiji kvalitet plamena, tako i svaka Sfera generiše drugačiji kvalitet spiritualne sile koja utiče na sve vrste i


stepene života.

Uravnotežavanje sila

Dakle, svaka Sfera posjeduje određene karakteristike koje utiču na nas ovdje na Malkutu, fizičkom planu. Da bismo ovo ilustrovali, da pogledamo Hesed i Geburah.

Hesed predstavlja konstruktivnu energiju, duhovne sile koje opisuje riječ "Milosrđe" u najširem smislu. Geburah, njena dijagramska suprotnost, je simbol destruktivne energije i pročišćujućih sila koje su potrebne kao protivteža Hesedu. Hesed gradi oblike, bilo na polju građevina ili karaktera; Geburah ih uništava kada su proživjele svoju korisnost. Hesed ponovo nastupa da bi izgradio veće i bolje zgrade ili karaktere na ruševinama starih. Pogledajte, kao fizički primjer, Veliki požar koji je zadesio London 1618. Godine. Za spiritualne primjere uzmimo način na koji čovjek uči, od naizgled katastrofičnih događaja koji uništavaju njegovu sigurnost, do izgrađivanja boljeg, zrelijeg karaktera.

U engleskoj tradiciji, Hesed i Geburah su poznate pod apstraktnim svojstvima Milosrđa i Pravde. Njihova protivteža su Ljepota i Savršena ravnoteža Tifereta, koji znači Ljubav.  Ista ideja se odnosi i na druga dva para Binah-Hokmah i Necah-Hod.

Suprotne sile spoljašnjih Sfera pronalaze svoju ravnotežu u sferama srednjeg stuba, i u toj akciji može se naučiti jedna važna lekcija. Lekcija se sastoji u tome da čovjek mora da izgradi uravnoteženu ličnost prije nego što može bezbjedno da priđe najpraktičnijim aspektima misterija. Mora naučiti da drži u ravnoteži sopstvene unutrašnje sile time što će kao protivtežu svim neželjenim crtama suprotstaviti njihove oprečne uticaje. Arhetipskom hipiju, na primjer, dobro bi došla odgovarajuća doza Hodskog razuma i logike kao protivteža.

Naravno, ovo je uprošćeno objašnjenje. Neko bi možda rekao i pretjerano uprošćeno. Ali moramo imati na umu da je poenta ove knjige u tome da ona čitaocu daje samo osnovne elemente Drveta života. Ona pokušava da pokaže kako se magijske tehnike i sistemi izvode iz drveta. Sljedeći opisi Sfera služe samo kao putokazi.

Sada ćemo preći na proučavanje Drveta života, počev od izvora.

Ain Sof Aur

Ovaj pojam je možda najteži za shvatanje, jer nema nikakvih konkretnih načina na koje bi se mogao opisati. To je najapstraktniji pojam od svih, ali je takođe i najvažniji, jer upravo iz Ain Sof Aura sve potiče.

U  prevodu,  on  znači:  Ain  -  Ništavilo.  Ain  Sof  -  Bezgraničnost.  Ain  Sof  Aur  -

Bezgranična Svjetlost.

Po karakteru, to je Apsolutno Ništavilo,  koje prethodi čak i Keteru. Ne možemo ga definisati nikakvim žongliranjem riječima. Možemo samo pokušati da steknemo neku vrstu rudimentarnog razumijevanja i da se nadamo da ćemo se pomoću njega razvijati. Orijentalni termin za njega je Nirvana. Ali to ne znači da govorimo o mističnom iskustvu; ono je takvo tek kada ga čovjek ostvari. Ain Sof Aur je izvor iz kojeg se sve manifestuje. Oni koji su upoznati sa teozofskim spisima možda su čuli za pojam "Dani i noći Brame". Prema ovoj ideji, u ogromnim vremenskim intervalima, cijela manifestna vasiona se vraća ka izvoru Ništavila. Ovo je Nemanifestno, Veo Negativne Egzistencije, ili Ain Sof Aur. Upotrebili smo analogiju sa svjetlošću jer je svjetlost najapstraktniji, najnesupstancijalniji simbol koji možemo izraziti jednačinom.


Pokušajte da zamislite kako apsolutno ništavilo postaje gušće u jednoj fokaloj tački, sve dok se ne manifestuje Keter, prva Sefira, ili Sfera. Keter postaje Bezgranična Svjetlost koja se širi.

Zbunjujuće? Nejasno? Bez sumnje. Ali ne dajte se odvratiti. Niko ne može potpuno da shvati ovaj pojam a da ga ne doživi, a to učiniti, znači transcendetirati čak i božanske kvalitete.

Ali kuda nas sve ovo vodi? Kakva je praktična važnost ovog pojma?

Ranija definicija magije kaže da mag koristi ritual da bi u sebi pobudio spiritualni kosmos. Tako, kada proučavamo i primjenjujemo apsolutno ništavilo Ain Sof Aura u nama samima što je više moguće, ništa što proizilazi iz svijesti neće biti ometeno nekim drugim pojmovima, jer van ovog pojma ne postoje nikakvi temelji našeg znanja i razumijevanja. Ono će postati potpuna izvjesnost na koju se možemo osloniti. Sve što bude izlazilo iz vašeg duha u toku rituala biće čisto i neuprljano uticajima sa strane. U svakom slučaju, to je bar osnovni ideal.

Kada dođemo do simbola i slika koje se odnose na ovo, naći ćemo da je Ain Sof Aur upadljivo odsutan iz dodatka na kraju ove knjige. Svaka slika koja bi pokušala da predstavi pojam Negativne Egzistencije, Ništavila, bila bi nužno suviše konkretna. Sve što možemo da uradimo su slike najnebuloznije vrste, kao što su prost krug ili simbol za beskrajno, u kojem čvor predstavlja Keter. Međutim, većinu simbola proučavaćemo kad budemo govorili o Sferama, pa ćemo se sada okrenuti Keteru.

Keter

Riječ Keter znači kruna i on je odista kruna drveta. Keter sugeriše kraljevske kvalitete moći, mudrosti, pravde i svakog drugog kvaliteta koji bi trebalo da posjeduje arhetipski kralj.

Keter znači svemoć, sveznanje i Prvi uzrok. Različito se još zove Drevni, Najviši, Makroprosopus i drugo.

Smješten na vrhu Srednjeg stuba Ravnoteže, Keter predstavlja apsolutno  savršenstvo Boga. Pošto je on prva Sfera iz koje se sve druge manifestuju, on sadrži usavršenu suštinu svih njih.

Njegov spiritualni doživljaj je sjedinjenje sa Bogom, poslije koga postoji samo Nirvana. Ali ne smijemo misliti da je Keter "najbolji" od svih Sfera. Kabalističko učenje tvrdi da je svaka spiritualno neophodna i stoga isto toliko sveta koliko i ostale, da je Malkut isto toliko svet koliko i Keter.

Postoje raznovrsni simboli za Keter, i o njima ćemo govoriti posebno. Ovdje smo se osvrnuli samo na njihovu prirodu i kvalitete.

Hokmah i Binah

Hokmah znači "mudrost". On je na vrhu pozitivnog ili muškog stuba, sa svim onim što te riječi podrazumijevaju u apsolutnom ili arhetipskom smislu. To je moć Ketera u dinamičkoj akciji, koja stimuliše i aktivira Binah.

Binah znači "Razumijevanje" i ona se nalazi nasuprot Hokmahu na vrhu negativnog ili ženskog stuba. Ona je prijemčiva na protočnu moć Hokmaha i poznata je kao "Veliko more" ili "Velika majka". Pošto je Hokmah Najviši Otac, analogija sa ljudskom seksualnošću je očigledna. Međutim, ne treba da zaboravite da su fizički svjetovi nejasni


odrazi duhovnih, a ne obrnuto.

Hokmah i Binah su stoga sila odnosno forma.

U ljudskom smislu, Binah je sve ono što se odnosi na stabilnost forme koja služi obezbjeđenju života. To jest, Binah je arhetipska Materica, arhetipski hram. Hokmah je sila koja daje energiju ovim formama.

Ne zaboravite da su za sada oni samo ideje o sili i formi, koje se materijalizuju kao stvarnosti na nižim nivoima.

Hesed i Geburah

Hesed (ponekad poznat i kao Gedulah) znači "Milosrđe" ili "Samilost". Kao što smo napomenuli ranije, on se odnosi na sile građenja.

Geburah, koji se odnosi na Snagu, Strogoću i Pravdu, razbija, uništava i obuzdava sa Pravdom poroke Hesedskog pretjerivanja. On je korektivna sila u najvišem smislu.

U ljudskom smislu, zloupotreba Hesedskih sila može dovesti do pretjerivanja, hipokrizije i zatucanosti. Slično, zloupotreba Geburaha može rezultirati u svireposti i besmislenom vandalizmu i destrukciji. Tu je potrebna ideja ravnoteže, inače će doći do haosa.

Planeta Mars se odnosi na Geburah, a Jupiter na Hesed. Asociranje Marsa sa silama rata je očigledno, i one pokazuju pravu prirodu Geburaha. Geburah izražava žestoku energiju, odlučnost i krutu disciplinu ove Sfere. Jupiter se, s druge strane, odnosi na očinsko, zaštitništvo, i veselost, nasuprot strogoći Marsa.

Geburah nas uči da je ponekad nužno pretrpjeti određene teškoće koje mijenjaju naš život i naš karakter. Hesed nam pomaže da povratimo stabilnost poslije ovih događaja i da ponovo gradimo iz pepela starog.

Tiferet

Ova Sfera uravnotežuje sile Heseda i Geburaha. Ona je centralna sfera na drvetu, i ona se odnosi na Ljepotu, Harmoniju i Savršenu Ravnotežu. Ona posjeduje u uravnoteženom obliku blagodušnost Heseda i žestinu Geburaha.

Tiferet se odnosi na višu mentalnu svijest, nasuprot običnom psihizmu, i njegovo spiritualno iskustvo daje viziju harmonije stvari i mističan simbolizam žrtvovanja i raspeća.

Njegova planeta je Sunce, koje svojom toplotom može ili da daje život ili da ga uništava. Sunčani tipovi mogu biti oholi, uobraženi i egocentrični, ali takođe mogu biti i odani ljudi, prožeti velikom odlučnošću.

Tiferet se odnosi na Hrista i druge bogove Sunca, i njemu se daju titule kao što su Mali Lik, Sin, itd.

Necah i Hod

Necah znači "Pobjeda", dok Hod znači "Slava".

Ako je Hod u sferi Intelekta, Necah je u sferi Emocije. Kao takav, Hod upravlja ceremonijalnom i ritualnom magijom, dok je Necah zadužen za prirodu i elemente.

Necah se odnosi na čula i strasti, čisto uzbuđenje življenjem i uživanju u zadovoljstvima instinkata. Njegova planeta je Venera, boginja ljubavi i svih stvari ljudske prirode. Necah je sve ono u ličnosti što je spontano i instiktivno. Njegovo spiritualno iskustvo je vizija Trijumfalne Ljepote.


Na višim nivoima, Necah je karakterističan za nesebičnost ljubavi, ali opet, postoje i niži nivoi čiste animalne senzualnosti i "života u uživanjima".

Hod je rezonujući Um, um hladnog, tvrdog intelektualca nesposobnog za emocije - osim ako nije uravnotežen Necahom. On je Sfera logike i pronicljivosti, istinoljubivosti i inspiracije, kao i lažljivosti i obmane koji potiču od visokih stepena lukavstva.

Njegova planeta je Merkur, koji upravlja porukama, elokventnošću govora, i svim što sugeriše riječ "mercurial". Zbog njegovog grčkog ekvivalenta Hermesa, magijske vještine se često nazivaju "hermetične", jer, ne zaboravite, ovo je Sfera ritualne magije.

Jesod

Jesod znači "Temelj". On se odnosi na podsvjesni um koji je osnova ili temelj naše ličnosti, kao i na eteričku supstancu koja je temelj života. Jesod uravnotežuje Hod i Necah, kao što Tiferet balansira Hesed i Geburah.

Vladajuća planeta je Mjesec, koji na nas reflektuje svjetlost Sunca (kog Sunca?). Mjesec izaziva plime okeana i ljudske duše. Za njega se kaže da utiče na rast planeta, i on je povezan sa menstruacijom kod žena.

On je astralna svjetlost, u koju se mogu ostavljati otisci i koja se može različito oblikovati, on drži slike i fantazije koje stvara naš um, i to je priroda Jesoda, koja je takođe grupna duša ili anima mundi. Vrlina Jesoda je nezavisnost, nezavisnost nekoga ko je prerastao potrebu da ga drugi podržavaju fizički, emocionalno, mentalno i spiritualno. To je nezavisnost koja je potrebna na okultnom putu. On je shvatanje da vi i samo vi možete ući u same sebe i evoluirati sami sebe; on je shvatanje da će evolucija značiti ulaganje velikog napora. Ne iznenađuje da je glavna opasnost Jesoda ljenost, zbog koje novajlija odugovlači da se upusti na put, i zbog koje on odlaže sve dok ne izgubi zamah i sasvim stane.

Malkut

Malkut, "Kraljevstvo", je fizički svijet. On je finalna Sfera, koja apsorbuje svojstva svih drugih i daje fizičku formu manje materijalnim silama.

Malkut se ne odnosi ni na kakav poseban element, već ih sadrži sve, jer četiri elementa zajedno su bitna za Malkutovu egzistenciju. Tako operacije koje obuhvataju zemljinu silu treba usmjeriti na Necah, gdje su Aurijel i Venera simboli rašćenja i plodnosti. O ovome će kasnije biti još riječi.

Jedan od unutrašnjih aspekata Malkuta je u vezi sa eteričkim planom i činom umiranja, jer jedna od titula Malkuta je Kapija smrti.

U Malkutu je osnova ritualne magije, jer fizički simbolizam u vezi sa mentalnim i emocionalnim silama Necaha, Hoda i Jesoda pokušava da odvede maga sve više uz drvo.

Skrivena Sefira - Das

Sada ćemo vas šokirati spominjući Das, "skrivenu Sefiru". To je tačkasta linija između Ketera i Tifereta.

Moderni Kabalisti su mišljenja da je ovo još jedna Sfera i oko njene svrhe i simbolizma postoji mnogo raspri. To moramo ovdje pomenuti jer trenutno ima važnost za Srednji stub o kome ćemo govoriti kasnije.

U suštini, Das je most između Ponora koji razdvaja Božanstvo od onoga što nije toliko


božansko. Ponor sprečava da sve što je manje od savršenog dođe u gornju trijadu. On se može preći pomoću Dasa, koji znači "Znanje" - znanje iskustva. Ovo je sve što nam je potrebno da znamo za naše praktične svrhe.

Poređenje vašeg iskustva sa Drvetom

Sada smo, dakle, ukratko prošli kroz Drvo života. Ne zaboravite da se svaki aspekt iskustva može kategorizovati u jednu ili više Sfera, što moramo pokušati da učinimo i sa stvarima iz našeg svijeta. Možemo, na primjer, vidjeti strogog oca kako šiba posebno nemirno dijete. Ovo bi se moglo vidjeti kao Geburah u akciji. Kasnije možemo vidjeti istog čovjeka ispunjenog samilošću i opraštanjem i zaključiti da je to Hesed. I konačno, možemo vidjeti oca i sina pomirene i srećne i biti sigurni da je to Tiferet, Sfera Harmonije, čije se prisustvo osjeća između Heseda i Geburaha. Ljekar, koji primi telefonski poziv prije nego što krene kolima da bi upotrebio svoju vještinu da izliječi nečije rane, je primjer Hoda u akciji, planete Merkur koja upravlja komunikacijama, putovanjima, intelektom, i izlječenju povreda i rana. Mladi dječak koji piše ljubavno pismo i smišlja na koji način bi mogao udesiti da sretne svoju dragu, dok se u isto vrijeme rve sa požudom koja se rađa u njemu, je primjer Hoda, Necaha i Jesoda na djelu. Imajući na umu da je naziv Binaha "Tuga" i njeno ime koje znači "Razumijevanje", možemo shvatiti da se mogu ispoljiti najviši kvaliteti razumijevanja ako uspijemo da se nosimo sa našim patnjama i žalostima. U vezi sa dinamičkim energijama Hokmaha, možemo razmišljati o izreci Vilijema Blejka: "Putevi krajnosti vode do Mudrosti".

Ovdje je proučavanje astrologije od velike prednosti, pošto se karakter svake planete odnosi na odgovarajuću Sferu. Ovo možemo koristiti na sopstvenu vajdu u praktičnoj magiji. Na primjer, ritual koji se odnosi na sile Geburaha trebalo bi da se obavi u utorak (kojim vlada Mars) u tačno određen sat kojim vlada Mars. Da li su tada zaista prisutne kosmičke sile koje će pomoći naše rituale, nije važno. Time što ste odlučili da ritual izvedete prema ovoj šemi, znači da ste ušli u specifično stanje duha iz kojeg će vam biti lakše da, takoreći, "uzletite".

Naravno, sada možemo početi da vidimo Drvo života na nekoliko nivoa: makrokosmički, ono predstavlja strukturu vasione i sile koje uobličavaju naš život; mikrokosmički, ono predstavlja unutrašnju strukturu čovjeka i svojstva njegovog Jastva, koje pokušava svoje samopotvrđenje u odnosu na Vasionu. Ovo je samo parafraza izreke "Kako gore, tako dolje". Čovjek je minijatura vasione.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bglavac...prijatan odmor.

  28.07.2021. 22:24h
 • Član DeVeTDeVeT

  sretan imendan, svim Anama, Anjama, Ankicama, Anitama, Ankama, it.d...

  26.07.2021. 14:21h
 • Član iridairida

  Uživaj na odmoru...!!!

  26.07.2021. 11:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretnu i radosnu nedjelju vam želim. Lp

  25.07.2021. 07:28h
 • Član bglavacbglavac

  Nebuš sam puno nas je. Lp

  19.07.2021. 21:02h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Uvod u mističnu Kabalu - Alan Ričardson 3. Krst i elementi