Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

1269

PUTA

OD 14.01.2018.

7. Tarot i Drvo života

7. Tarot i Drvo života
Jedan od najvažnijih aspekata zapadne magijske tradicije su Tarot karte i njihov odnos prema stazama Drveta života.

 

7.  Tarot i Drvo života

Jedan od najvažnijih aspekata zapadne magijske tradicije su Tarot karte i njihov odnos prema stazama Drveta života.

Porijeklo Tarot karata nije važno. Da li su one nastale u drevnom Egiptu ili u srednjovjekovnoj Evropi, nije bitno. Činjenica je da nam one daju pravo bogatstvo dubinskih slika koje možemo koristiti da nas još dublje gurnu u nas same.

Sam Tarot špil je podijeljen na dva dijela: Velika Arkana, koja se sastoji od 22 karte, i Mala Arkana, koja se sastoji od 56 karata, podijeljenih u četiri boje, koje odgovaraju onima u modernim kartama za igranje.

Da li slučajno ili namjerno, slike karata u Velikoj Arkani kao da su skrojene za 22 staze Drveta života, i upravo su tu generacije učenika magije bile opsjednute pokušajima da nađu "istinski" sistem korespondencije. Međutim, nadamo se da je sada već očigledno da tako nešto ne postoji. Slike iz Tarota su svijet za sebe i svaki pojedinac treba da im da sopstveno individualno tumačenje i na taj način stupi u određenu bliskost sa njima. Isto tako, to je i test njegove lične percepcije kada pokušava da karte stavi na Drvo života prema sopstvenom razumijevanju ova oba magijska sistema. Sasvim je nevažno što su Alister Krouli, A. E. Vejt ili Dion Forčun možda napisali o specifičnoj karti, ako im vi sami date potpuno drugačiju interpretaciju. Držite se uvijek sopstvene analize - ali imajte fleksibilan stav.

Postoje, naravno, razne vrste Tarot špilova, raznih kvaliteta, ali za našu sadašnju svrhu najkorisnija je verzija Vejt/Rajder.

A.    E. Vejt, čak i kada uzmemo u obzir doba u kojem je pisao, svakako spada među ubistveno najdosadnije i najzakukuljenije od svih okultnih pisaca. Pa ipak, on nam je u saradnji sa Pamelom Kolman ostavio u nasljeđe istinski čudesan sistem simbola koji možemo koristiti u kabalističkoj šemi.

Sam špil je veoma sličan mapi puteva koju koristite u gustoj magli i koja postaje korisna tek kada možete naći neki karakterističan putokaz pomoću kojeg možete da se orijentišete. Putokazi u ovom slučaju su Sfere na Drvetu života.

Vrijednost napora koji ulažete u dovođenje Tarot karti u vezu sa stazama Drveta života leži u tome što vam daje jasan smjer i novi podsticaj.

Staze na Drvetu života, kao što možemo i zamisliti, su važne same po sebi. Grubo rečeno, to su mjesta na kojima se svojstva Sfere sreću i miješaju. Tako je staza između Jesoda i


Necaha, u najširoj osnovi, ono mjesto u našoj psihi u kojem se miješaju instikti i emocije. To samo po sebi ne znači ništa, i zbog toga vizuelni simbol na tom mjestu poprima ogromnu važnost kao sredstvo koje nam pomaže da se usredsredimo.

Srećom, nijedna dva proučavaoca se ne slažu koja se karta iz Velike Arkane slaže sa kojom stazom, ili ako se u tome slažu onda se ne slažu u interpretaciji. A tako i treba da bude. To nas samo podsjeća da u magijskoj tradiciji nema nikakve dogme.

U prošlom stoljeću najuobičajeniji način za slaganje Tarota sa stazama Drveta života je bio da se jednostavno prva karta izjednači sa prvom stazom i tako dalje niz stepenike, sa kartom označenom kao "Luda" na kraju, ili bi se pak Ludi dala vrijednost nula i ona bi se stavila na prvu stazu odakle bi slijedile ostale karte Velike Arkane. Nema sumnje da su svi metodi dali određene korisne informacije, ali osjećam da da su sami sebe ograničavali u tome što su bili obavezni da zadrže numerički redoslijed iz Tarota.

Od svih raznih rasporeda, onaj koji mi se čini najrazumniji je onaj dat u knjizi V. G. Greja "Metodi ritualne magije".

Kao što možemo vidjeti iz Slike 4, Tarot karte kao da se prirodno dijele na pozitivne , negativne i neutralne, kao i samo Drvo života. Počinjući od Srednjeg stuba primjećujemo napredak od Malkuta do Ketera preko Mjeseca, Sunca i Zvijezde. Ako ništa drugo, ove karte se stvarno odnose na istinske planetarne sfere, što nije slučaj u mnogim drugim sistemima. Interesantno je da napredovanje u religioznom obožavanju slijedi upravo takav put: od, na primjer, lunarnih i materijalnih sistema Kelta, koji se postepeno mijenjaju u solarne i patrijarhatske sisteme uvođenjem hrišćanstva, i dovode do intenzivne i često individualne stelarne svijesti u nama samima. Ili možda do neke stelarne religije koja se može pojaviti u nastupajućem Dobu Akvarijusa.

Na lijevoj strani ili negativnom stubu vidimo karte kao što su "Đavo", "Smrt", "Obješeni Čovjek" i "Kula u plamenu", dok pozitivna strana drveta sadrži "Caricu", "Umjerenost", "Snagu", "Cara" - u suštini slike dobra i sigurnosti.

Tri horizontalne staze se izjednačavaju sa različitim nivoima sudbine ili slobodne volje:"Točak Sreće" koji predstavlja puke slučajne događaje koji nastaju iz svojstva razuma i emocija i njihovih ćudi; "Pravda" koja je čista karma i koja se takođe odnosi i na naše etičko osjećanje; i "Sud" koji je naša sopstvena ocjena našeg života u svjetlosti zrele mudrosti i razumijevanja - kao onih za koje se kaže da se događaju kao dio iskustva života poslije smrti.

Na samom dnu drveta vidimo "Svijet" i "Ludu", simbole dva različita tipa neindividualiziranog čovječanstva, dok su iznad njih simboli onoga o čemu smo govorili u cijeloj ovoj knjizi: "Mag" i "Sveštenica". Oba se povezuju sa Jesodom, te ne zaboravite da magija funkcioniše kroz vezu sa nesvjesnim. U "magu" imamo čisto hermetičan pogled na "Prvosveštenicu" sa njenim simbolom mora, mjeseca i seksualnosti pokazuje da je to posebno podesna korespodencija, ali ni u kom slučaju prava. To samo vi možete pronaći.

Kod "Ljubavnika" možemo vidjeti nešto od mehanike ljubavi i zaista je čudno da, sa

ogromnim solarnim likom Mihaela iznad njih, niko ranije nije pokušao da ovu kartu smjesti na to mjesto. Na suprotnoj strani, u "Kočijama", nalazi se ona vrsta osobe čiji je intelekt takav da u njemu razvija duboko pronicanje u suštinu spoljašnjeg svijeta, mada on sam rijetko izlazi u njega i prikovan je za jedno mjesto, kao što je kočijaš ove karte prikovan u kocku od kamena; Filozofskog kamena, možda.


Slika "Kule" pogođene gromom, koja povezuje Tiferet i Geburah, je očigledna, dok u karti poznatoj kao "Snaga" možemo vidjeti i solarne i jupiterske simbole.

"Obješeni Čovjek" i "Umjerenost" na gornjim nivoima Drveta pokazuju različite puteve ka mudrosti i razumijevanju, dok na samom vrhu "Pustinjak" i "Hijerofant" pokazuju različite načine za izražavanje ovih svojstava za dobrobit onih duša koje im teže.

Nije moguće ići u velike dubine u opisivanju pojedinačnih karata ovdje; međutim, da bismo pokazali kako se dobro Vejtove Tarot karte uklapaju u šemu Drveta života, hajde da ukratko pogledamo samo jednu od tih karata i njenu stazu.

Pustinjak

Ovo je deveta karta Velike Arkane. Ona predstavlja visokog patrijarha u odjeći tamno-sive i crne boje kako stoji na vrhu planine. Lice mu je u profilu, u desnoj ruci drži fenjer, a u lijevoj palicu. U daljini su drugi, snijegom pokriveni vrhovi.

Moramo primjetiti da je u Grejovom sistemu korespondencija ova karta smještena na stazu između Ketera i Binah. Možemo zapaziti da on ima iste boje kao i ova druga Sfera, i on je stvorenje Tišine, što je takođe i naziv Binaha. Lice mu je izuzetno slično magijskom liku Ketera - bradatog kralja, viđenog iz profila - dok nas simbolizam planinskog vrha podsjeća da zaista operišemo sa sviješću na višim nivoima. Uzimajući Pustinjakovu palicu kao centralnu liniju, ako je izjednačimo sa Srednjim stubom, onda možemo vidjeti da Pustinjak drži fenjer u Binah položaju. Možemo zaključiti da on gleda dolje na napaćeno čovječanstvo i  osvjetljava mu put. Za razliku od njegovog pandana "Hijerofanta" ili Najvišeg Maga, on više vodi primjerom nego riječima.

Ovdje proučavaoci takođe treba da primjene isti pristup i na položaj "Hijerofanta" i zaključe kako ova dva lika dopunjuju i uravnotežuju jedan drugog, i da tako nastave dolje niz Drvo na isti način. Zanemarite uobičajena proročka znamenja koja se daju svakoj karti i jednostavno svaku sliku posmatrajte kao novo umjetničko djelo koje treba interpretirati u svjetlosti određenih principa. U početnim naporima može vam se činiti da dobijate veoma malo originalne vrijednosti, ali dok postajete sve više upoznati kako sa Tarotom tako i sa Drvetom, počećete da osjećate kao da neka brana počinje da probija.

Na ovaj način svaka karta će "postati živa" u psihi, proširujući granice svijesti. To je cijelo značenje onoga na šta okultisti misle kada govore o utiskivanju Tarota ili Drveta života u auru. To ne znači, kao što bi neko mogao zamisliti, da čarobnjaci idu unaokolo kao da u svojim aurama imaju vilinske svjetlosti i da su ukrašeni kao božićne jelke; to prije znači da su ovi okultni simboli pustili korijenje u nesvjesnom, jer se praktikant vrijedno trudio da ih tamo smjesti. U ovom procesu ponovo vidimo donje Sfere u akciji: Malkut, fizički proces u kojem učenik sjeda na stolicu sa perom i hartijom da analizira simbole; Necah, želja i imaginacija koje mu daju impuls; intelekt i svi procesi koji su potrebni za interpretaciju dolaze od Hoda; dok je Jesod domen nesvjesnog koji skladišti sve podatke za buduću upotrebu.

Magija Tarota

Kada se učenik zamori od ovog pozamašnog napora, može da izabere da se relaksira na jedan egzotičan način. Ovo obuhvata jednu od tehnika vizualizacije, pri čemu se neka Tarot karta zamišlja kao živa scena u koju je moguće ukoračiti. Možete se naći unutar karte "Kočije". Razgovaraćete sa kočijašem i upitati ga zašto je ukovan u kamen, kakvo je


značenje crne i bijele sfinge i svoda iznad njega. Čak i ako nema nekog očiglednog rezultata ili ničeg više od imaginarnog odgovora iz vaše sopstvene mašte, to je još uvijek dobro sredstvo pomoću kojeg ćete se postupno upoznati sa slikama iz Tarota i postati kao najbolji prijatelj,  postepeno dajući i primajući misli koje nikad ne bi mogle doći do stranaca.

Mogli bismo početi sa Tarot kartom "Mjesec". Pošto obavimo sve preliminarne tehnike pričišćavnja i naštimavanja i kreiramo astralni zamak, nalazimo sebe kako posmatramo scenu te karte i odlučujemo da istražimo stazu koja vodi od Malkuta do Jesoda. U našem magičnom obličju nalazimo sebe ispred ulazne kapije u zemlji sumraka, dok sa naše obije strane reže divlje zvijeri. Šta se događa - pitamo mi sebe - iza onih četvrtastih prozora visoko gore u svakoj kuli? Kakvo je značenje suza koje izgleda da lije lunarni lik? šta ćemo naći na kraju ovog džombastog puta kada prođemo udaljene planinske vrhove? Tada moramo vizualizovati sebe kao da stvarno hodamo duž ove staze, pazeći se od stanovnika svijeta oko nas. Pojaviće se slike. Možda besmislene, ali ipak zanimljive. Kada konačno stignemo na vrhove naslikane na ovoj karti, vidjećemo, možda, Mjesečev hram, okružen sa devet djevojaka i Misterije koje se dešavaju unutra. Naš zadatak je da tražimo ulaz u to mjesto (Jesod) i da vidimo šta još možemo da naučimo.

Na kraju, bez obzira koliko malo osjećali da smo postigli, moramo se vratiti istim koracima unazad sve dok se ne nađemo u našem malom astralnom hramu i ne budemo spremni da se ponovo vratimo u Malkut.

Ovo je jedna interesantna tehnika koja može vremenom da da iznenađujuće rezulatate, ali se mora naglasiti da je ona manje-više samo sredstvo za relaksaciju. Pravi rad se može raditi samo kroz mentalni znoj i svjesno studiranje svakog pojedinog dijela. Bez obzira kako se divne vizije mogu pojaviti za vrijeme vježbi astralne magije, ako ih učenik ne integriše u fundamentalne pojmove i iskustva u svom svakodnevnom životu, one će biti od male praktične vajde. Ništa lakše od izazivanja vizija. Ono što je teško je ostvarenje mudrosti.

Proricanje budućnosti

Korištenje karata je izvrstan način da o njima naučite nešto više. Ono što je važno u ovom procesu nije to da možete da proučite budućnost, već da naučite da povezujete karte jednu s drugom.

Umjesto da koristite slavni "Drevni keltski metod" proricanje budućnosti koje se daje uz gotovo svaku verziju Tarot karti (a koji, čini mi se, niti je posebno drevan niti specijalno keltski), poređajte deset karata u obliku Drveta, pošto ste se najprije skoncentrisali na određeno pitanje i promješali karte kako treba. Karta koja predstavlja Pitaoca biće stavljena na Keter, a ona koja predstavlja vjerovatan ishod biće stavljena, možda, na Das. Ovoga puta koristite knjigu sa značenjima proricanja, ali nastojte da vidite šta bi svaka karta mogla da znači u svjetlosti odgovarajuće Sfere u koju je stavljena. To je slično astrologu koji pokušava da odredi kakvo će dejstvo imati neka planeta u datoj Kući. Očigledno da ovaj posebni metod zahtijeva proučavanje literature o toj temi zbog detalja (o Maloj Arkani, na primjer) koji se ne mogu dati ovdje, ali ne postoji neki standardni metod za kabalističko proricanje budućnosti.

Vrlo jednostavno, magijsko razumijevanje je kao zvjezdana svjetlost u "Pustinjakovom" fenjeru. Ako ga želite, moraćete da krenete na dugo, usamljeno i mučno penjanje da biste


ga dosegnuli, i ne postoje nikakvi tajni putevi ili lukavi himalajski vodiči koji će vas tamo odvesti bez tog penjanja. Znajte da su dugačke tablice korespodencija u organizacijama kao što su "Red Zlatne Zore" ili "Argenteum Astris" napravili obični ljudi koji su u stanju da imaginativno misle kao i bilo ko drugi. Činjenica da je, na primjer, S. L.

M. Maders bez sumnje imao ogromne spiritualne darove, ne znači da su oni nužno imali

paralele u svakodnevnoj strani njegove prirode. Kao što je neko jednom rekao: "Planovi su odvojeni."

U stvari, svuda oko nas leži toliko magijskog materijala da je najbolje da krenemo od samog početka stvari. Vratite se u Ain Sof Aur. Vratite se u Ništavilo. Počnite od najosnovnijih slika Drveta života i krugokrsta i gradite odatle. To nije lako.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član DeVeTDeVeT

  sretan imendan, svim Anama, Anjama, Ankicama, Anitama, Ankama, it.d...

  26.07.2021. 14:21h
 • Član iridairida

  Uživaj na odmoru...!!!

  26.07.2021. 11:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretnu i radosnu nedjelju vam želim. Lp

  25.07.2021. 07:28h
 • Član bglavacbglavac

  Nebuš sam puno nas je. Lp

  19.07.2021. 21:02h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Drago mi je da nisam sam. Necjepljeni će preživjeti, pa ne bih volio biti sam.

  19.07.2021. 13:08h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

6. Astralna magija 8. Korespondencije sa Kraljem Arturom i svetim Gralom