Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član vrsabha

Upisao:

vrsabha

OBJAVLJENO:

PROČITANO

396

PUTA

OD 14.01.2018.

Otkrivanje jastva (S druge strane religije)

Slijedite li lažni sustav religije, patite; ali ako slijedite pravi, bit ćete sretni.

S druge strane religije

Lipnja 1976. godine, Šrila Prabhupda odgovara na pitanja koja su mu poslali glavni urednici Bhavan's Journala, jednog od vodećih bombajskih kulturnih i vjerskih časopisa.


Novinar: Prvo pitanje: „Kaže se da je najveća snaga hinduizma u nje­govoj sveobuhvatnosti, ili širini shvaćanja, ali to je istodobno i njegova najveća slabost jer postoji vrlo malo vjerskih propisa koji su obvezat­ni za sve, kao što to već jest u drugim religijama. Je li neophodno i moguće naznačiti izvjestan osnovni minimum propisa važećih za sve
hinduse?"


Šrila Prabhupada: Što se tiče vedske religije, ona nije za hinduse; ona je za sva živa bića. Najprije se to mora shvatiti. Vedska se religija naziva sanatana-dharma - „vječno zanimanje živog bića." Živo biće je sanatana [vječno], Bog je sanatana, a postoji i sanatana-dharma. Sa­natana-dharma je namijenjena svim živim bićima, ne samo tzv. hindusima. Hinduizam, ovaj ili onaj ,,-izam" - to su sve kriva shvaćanja. Povi­jesno gledano, sanatana-dharmu su redovito slijedili u Indiji, a Indijce su Muslimani nazivali „Hindusima". Muslimani su vidjeli da su Indijci živjeli na drugoj obali rijeke Sind, a Muslimani su Sind izgovarali Hind. Zato su Indiju nazvali „Hindustan", a ljude koji su tamo živjeli „Hindusima". Međutim riječ hindu se ne pojavljuje u vedskoj knji­ževnosti, kao ni tzv. hindska dharma. Sada kad je sanatana-dharma, ili vedska dharma, iskrivljena, kada se više ne slijedi i ne provodi na ispravan način, postala je poznata pod imenom hinduizam. Međutim, to je iskrivljeno shvaćanje; to nije pravo shvaćanje. Moramo prouča­vati sanatana-dharmu kakva je opisana u Bhagavad-giti i drugim vedskim spisima; onda ćemo shvatiti što je vedska religija. [Bhakti] Pro­čitaj osamnaesti stih jedanaestoga poglavlja Bhagavad-gite.


Bhakta [čita]:
tvam aksaram paramam veditavyam
tvam asya visvasya param nidhanam
tvam avyayah sasvata-dharma-gopta
sandtanas tvam puruso mato me
„O, Gospodine Krišna, Ti si vrhovni izvorni cilj. Konačno si počivalište čitavog svemira, neiscrpno i najstarije biće. Ti si održavatelj vječne re­ligije, Božanska Osoba. To je moje mišljenje."


Šrila Prabhupada: Takvo se razumijevanje traži. Krišna je vječan, mi smo vječni i vječno je mjesto gdje možemo živjeti i izmjenjivati svoje osjećaje s Krišnom. Sustav koji podučava ovaj vječni proces razmjene - to je sanatana-dharma, koja je namijenjena svima.


Novinar: Koji bi, prema tome, bili dnevni vjerski propisi za onoga tko teži toj sandtana-dharmi? Što bi on trebao činiti? Primjedba je da u hinduizmu - ili, recimo, sanatana-dharmi - postoji takva širina, šarenilo raznih vrsta ...


Šrila Prabhupada: Zašto vas zanima šarenilo? Zašto od Krišne ne prihvatite pravi cilj religije? Krišna kaže [Bhagavad-gita 18.66]: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja - „Odbaci sve druge tzv. dharme i samo se predaj Meni." Zašto se time ne bavite? Zašto se bavite šarenilom religija pod nazivom tzv. hinduizma? Zašto ne prihva­tite savjet od sanatane, Krišne? Odbijate prihvatiti sanatana-dharmu - ono što kaže sanatana, Bog - ali kažete: „Kako možemo izbjeći sve te raznolikosti i doći do same biti?" Zašto prihvaćate raznolikosti? Priklonite se ovoj svjesnosti: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja. Zašto to ne učinite?


Novinar: Kako to ljudi mogu praktično primjenjivati u svakodnevnom životu?


Šrila Prabhupada: Kako mi to činimo? Zar ovo što mi radimo nije praktično? Ljudi će izmisliti svoj vlastiti nepraktičan način primjene religije, a neće prihvatiti naš praktični sustav. Kakav je to sustav? Man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru: samo misli na Krišnu, postani Njegov bhakta, obožavaj Ga i odavaj Mu poštovanje. Što je tu teško? Što je nepraktično? Krišna kaže: „To je tvoja dužnost. Budeš li tako činio, bez sumnje ćeš doći k Meni." Zašto to ne uči­nite? Zašto ostati hindus? Zašto ostati musliman, kršćanin? Odbacite sve te besmislice. Samo se predajte Krišni i shvatite: „Ja sam Krišnin bhakta, Krišnin sluga." Tada će odmah sve biti riješeno.


Novinar: Ali hindusi bi rekli: „Ima toliko različitih gledišta na hindui­stičku dharmu."


Šrila Prabhupada: Prava je dharma definirana u Srimad-Bhdgavatamu: dharmam tu saksad bhagavat-pranitam. „Ono što Bog kaže - to je dharma.'" Bog kaže: „Odbaci sve druge dharme i samo se pre­daj Meni." Prihvatite, stoga, tu dharmu. Zašto želite ostati hindus? Osim toga, koji hindus ne prihvaća Krišnin autoritet? Čak i danas, kaže li neki hindus: „Baš me briga za Krišnu i Bhagavad-gitu od­mah će ga proglasiti luđakom. Zašto ne prihvatite Krišnine upute?
Zašto odlaziti negdje drugdje? Vaš je problem u tome što ne znate ni što je religija, ni što je sanatana-dharma. U našem Pokretu svje­snosti Krišne ima puno ljudi koji su prije bili tzv. hindusi, tzv. mu­slimani i tzv. kršćani, no sada oni više ne mare za pojmove „hin­dus", „musliman" i „kršćanin". Stalo im je jedino do Krišne. To je sve.
Slijedite li lažni sustav religije, patite; ali ako slijedite pravi, bit ćete sretni. Na žalost, Indijci su odbacili pravi sustav religije, sanatana-dharmu, ili varndsrama-dharmu - i prihvatili zbrku zvanu „hinduizam". Zato se nalaze u nevolji. Vedska religija znači varnasrama-dharmu, podjelu društva na četiri društvena staleža i četiri duhovna reda života. Če­tiri društvena staleža su brahmane [svećenici i intelektualci], ksatriye [politički vođe i vojnici], vaisye [trgovci i poljodjelci], i sudre [radnici].
Četiri duhovna reda su brahmacariji [učenici koji žive u celibatu], grhasthe [obiteljski ljudi], vanaprasthe [oni koji su se povukli iz aktiv­nog života], i sannyasiji [koji su u redu odricanja]. Kada svi staleži i redovi skladno rade da bi zadovoljili Gospodina, to je prava religija,
ili dharma.


Novinar: Sljedeće pitanje: „Kaže se da je u Kali-yugi, sadašnjem dobu svađe, bhakti [predano služenje Boga] najprimjereniji put spoznaje Boga. Kako to da poznati stručnjaci ipak ističu učenja Vedante koja naglašavaju jnanu [znanje, ili intelektualnu spekulaciju]?


Šrila Prabhupada: Takozvani vedantisti su varalice; oni i ne znaju što je vedanta. Međutim, ljudi žele biti prevareni i varalice ih iskori­ štavaju. Riječ veda znači „znanje", a anta znači „kraj", pa je značenje vedante „krajnje znanje", i to je ono što Vedanta-sutra podučava. (Su­tra je aforizam; duboka filozofija izrečena u nekoliko riječi.) Prvi aforizam u Vedanta-sutri glasi: athato brahma-jijnasa - „Sada se, u ljud­
skom obliku života, osoba treba raspitivati o Brahmanu, Apsolutnoj Istini." Stoga proučavanje Vedanta-sutre počinje raspitivanjem o Apso­lutnoj Istini. Što je Apsolutna Istina? To je najsažetije objašnjeno u drugom aforizmu. Janmady asya yatah: „Brahman je izvor svega." Dakle, Brahman je Bog, izvor svega, a sva veda, ili znanje, dostiže svoj vrhunac u Njemu. To potvrđuje Krišna u Bhagavad-giti [15.15]: vedais
ca sarvair aham eva vedyah. „Svrha svih Veda, svih knjiga znanja, jest spoznati Mene."
Cijela Vedanta-sutra opis je Svevišnje Božanske Osobe. Ali zbog toga što u Kali-yugi zbog nedostatka znanja ljudi neće moći pravilno proučavati Vedanta-sutru, Šrila Vyasadeva je osobno napisao komentar na Vedanta-sutru, i taj komentar je Srimad-Bhagavatam (bhasyam brahma-sutranam). Srimad-Bhagavatam je istinski komentar Vedanta-sutre, kojeg je napisao isti autor, Vyasadeva, po uputi Narade, svog duhovnog učitelja. Srimad-Bhagavatam počinje istim aforizmom kao i Vedanta-sutra: janmady asya yatah, i onda nastavlja, anvayad itaratas carthesv abhijhah svarat.
U Srimad-Bhagavatamu autor Vedanta-sutre objašnjava Vedanta-su­tru. Međutim, neki se nitkovi, bez razumijevanja Vedanta-sutre, bez či­tanja prirodnih komentara Vedanta-sutre, predstavljaju kao vedantisti i zavode ljude. Kako ljudi nisu obrazovani, prihvaćaju te nitkove za vedantiste. Ti tzv. vedantisti su zapravo prevaranti, a ne vedantisti. O vedanti ne znaju ništa. Vedanta-sutra je objašnjena u Srimad-Bhagava­tamu. Prihvatimo li Srimad-Bhagavatam kao pravo objašnjenje Vedan­ta-sutre, moći ćemo shvatiti što je vedanta. Međutim, uzmemo li uto­čište prevaranata, nećemo naučiti što je vedanta. Ljudi ništa ne znaju te ih svatko može prevariti, ali sada preko Pokreta svjesnosti Krišne trebaju naučiti što je vedanta i koje je objašnjenje vedante. Tako će steći dobrobit.

Novinar: One koji slijede impersonalističke komentare na Vedanta-su­tru obično zanima oslobođenje od bijeda materijalnog svijeta. Opisuje li i Srimad-Bhagavatam oslobođenje?


Šrila Prabhupada: Da. Budući da je Srimad-Bhagavatam pravi komen­tar na Vedanta-sutru, u njemu nalazimo stih koji opisuje oslobođenje u ovom dobu:
kaler dosa-nidhe rajann
asti hy eko mahan gunah
kirtanad eva Krišnasya
mukta-sahgah param vrajet
U Kali-yugi, koja je ocean pogrešaka, postoji jedan blagoslov. Koji? Osoba se može osloboditi jednostavno pjevanjem mantre Hare Krišna. To je prava vedanta i to se uistinu zbiva.


Novinar: Tvrdite li da su zaključak Šrimad-Bhagavatama i zaključak Vedanta-sutre istovjetni - bhakti?


Šrila Prabhupada: Da.


Novinar: Ali kako se bhakti uklapa u zaključak vedantističkog znanja odnosno mudrosti? Tvrdi se da je bhakti najprimjereniji i najlakši put spoznaje Boga, no isto se tako kaže i da učenja Vedante naglašavaju jnanu, znanje. Je li to istina?


Šrila Prabhupada: Što je jnana? To objašnjava Gospodin Krišna u Bhagavad-giti
[7.19]: bahunam janmanam ante jnanavan mamprapad-yate - „Nakon mnogo, mnogo života, onaj tko ima pravo znanje, pre­daje se Meni." Stoga, sve dok se osoba ne preda Krišni, nema ni govora o jnani. Ta impersonalistička „jnana" je besmislica. Impersonalisti se predstavljaju kao jnaniji, no oni nemaju nikakvog znanja. Vedan­ta znači „krajnje znanje". Predmet krajnjeg znanja je Krišna, Bog. Ne zna li osoba tko je Bog, tko je Krišna, gdje je onda to znanje? Među­tim, tvrdi li nitkov: „Ja sam učen čovjek", što se tu može? U stihu koji smo netom spomenuli, Krišna zaključuje: vasudevah
sarvam iti sa mahatma su-durlabhah - „Čovjek posjeduje znanje kad shvati da je Vasudeva, Krišna, sve." Prije toga, nema nikakvog znanja, radi se samo o pogrešnom razumijevanju.
Stoga, ako ne shvaćate Krišnu, gdje vam je znanje? Polovično znanje nije znanje. Mi želimo potpuno znanje, a potpuno znanje je, milošću Krišne, moguće dobiti iz Bhagavad-gite.


Novinar: Šrila Prabhupada, mogu li postaviti sljedeće pitanje? „Je li guru prijeko potreban da bi osoba krenula duhovnim putem i dostigla cilj? Kako čovjek može prepoznati svoga gurua?"


Šrila Prabhupada: Da, guru je potreban. To je objašnjeno u Bhagavad-giti. Dok su Krišna i Arjuna razgovarali kao prijatelji, nije bilo ni­kakvog zaključka. Stoga je Arjuna odlučio prihvatiti Krišnu za svog gurua.


Šrila Prabhupada: Svatko je, a ne samo Arjuna, zbunjen glede svoje dužnosti. Nitko ne može sam odlučiti. Kada je liječnik ozbiljno bo­lestan, on si sam ne određuje liječenje. Zna da s njegovim mozgom nije sve u redu pa se obraća drugom liječniku. Slično tome, kada smo smeteni, zbunjeni, kada ne nalazimo rješenja, tada je guru prava osoba koju trebamo potražiti. To je prijeko potrebno. Ne može se izbjeći.
U sadašnjem stanju postojanja svi smo mi zbunjeni. U takvim nam je okolnostima potreban guru kako bi nas ispravno usmjerio. Arjuna predstavlja zbunjenu materijalističku osobu koja se predaje guruu. Iza­brao je Krišnu za svog gurua kako bi postavio primjer. Nije otišao ni­kome drugom. Pravi guru je Krišna. Krišna nije samo Arjunin guru, nego je guru svakoga od nas. Ako prihvaćamo upute od Krišne i ako ih se pridržavamo, naš život je uspješan. Misija je Pokreta svjesnosti Krišne da navede svakoga da prihvati Krišnu kao gurua. To je naša misija. Mi ne tvrdimo: „Ja sam Krišna." Mi to nikada ne kažemo. Jednostavno molimo ljude: „Molim vas, slijedite Krišnine naredbe."


Novinar: Neki od tih tzv. gurua govorit će neke stvari koje kaže i Krišna, no davat će i drugačije upute. Kakav je položaj takvih osoba?


Šrila Prabhupada: Oni su najopasniji. Najopasniji. Oni su oportunisti. Daju učenje u skladu s kupcem, tako da on bude zadovoljan. Takva osoba nije guru, već sluga. On želi služiti svoje tzv. učenike tako da oni budu zadovoljni i plate ga. Pravi guru nije sluga svojih učenika; on je njihov gospodar. Postane li netko sluga, želi li zadovoljiti svoje učenike laskajući im da bi dobio njihov novac, onda on nije guru. I guru treba biti sluga, da - ali sluga Svevišnjeg. Doslovno značenje riječi guru jest „težak" - pun znanja i autoriteta, jer njegovo znanje i autoritet dolaze od Krišne. Ne možete koristiti gurua za zadovoljavanje svojih hirova.
Krišna kaže: sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja - „Napusti sve vrste religija i samo se predaj Meni." Mi kažemo isto:„Predajte se Krišni. Odbacite sve druge zamisli takozvane dharme ili
 religioznosti." Ne govorimo: „Ja sam autoritet." Ne. Kažemo: „Krišna je autoritet i trebate pokušati shvatiti Krišnu." To je Pokret svjesnosti Krišne.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LISTOPAD...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  hvala!

  15.10.2021. 14:49h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga irido, želim ti sretan rođendan sa malim zakašnjenjem :)

  15.10.2021. 12:24h
 • Član iridairida

  hvala...ja sam jednruki jack, pami je mlo teško pisati....!

  15.10.2021. 12:02h
 • Član Luce malaLuce mala

  Sretan rođendan, draga Irida i svako dobro! :)

  13.10.2021. 08:33h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro. Sretan rođendan draga Irida. Puseee....

  13.10.2021. 06:32h
 • Član Luce malaLuce mala

  Op, op, opala! :)))

  11.10.2021. 20:33h
 • Član DeVeTDeVeT

  al' je danas drugi covjek jer se obeco..../ laze /...:))))..

  11.10.2021. 11:49h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Otkrivanje jastva (Jastvo i njegova tijela) Otkrivanje jastva (Nevidljivi upravitelj)