Član alsmit

Upisao:

alsmit

OBJAVLJENO:

PROČITANO

584

PUTA

OD 14.01.2018.

Slobodni Zidari

Slobodni Zidari

Slobodni Zidari internacionalno je bratstvo. Članovi tog bratstva spojeni su

zajedničkim idealima morala i metafizike, i u mnogim granama, u zajedničko

uvjerenje u jedno Više Biće.

Slobodno Zidarstvo, je ezoterična umjetnost. Što znači da se govori o

zidarstvu u prenesenom smislu i da članovi bratstva ne moraju po zanimanju biti

zidari. Osim toga neki aspekti njihovih unutrašnjih poslova uglavnom nisu odavani javnosti. Masoni daju mnoge razloge za to, jedan od kojih da Slobodni Zidari koriste inicijacijski sistem ocjenjivanja kako bi istražili etička i filozofska sporna pitanja, i da je takav sistem manje efikasan ako promatrač zna što ga očekuje. Često sami zovu taj sistem «neobičan sistem morala zastrt alegorijama i ilustriran simbolima».

 

Ukratko o masonima…

 

Bratstvo Slobodnih Zidara veoma često naziva se i tajno bratstvo, a zapravo se i smatra prototipom tajnih bratstva. Mnogi Masoni kažu da se njihovo bratstvo

bolje opisuje kao «bratstvo sa tajnama». Tajnovitost varira diljem svijeta. U državama u kojima se govori engleski, većina Masona slobodni su predstavljati se kao takvi u javnosti, Masonske građevine su često jasno označene a sastanci javni. Dok u državama u kojima je Masonstvo zakonom zabranjeno, prakticira se u tajnosti. Slobodno Zidarstvo je gotovo univerzalno zabranjeno u totalitarističkim

državama. 1925, smatrano je odmetništvom u Fašističkoj Italiji. U Nacističkoj Njemačkoj, Masoni su slani u koncentracione logore i naređeno je da se sve poznate Masonske Lože zatvore. Njemački Masoni koristili su plavi cvijetak «potočnicu» kao tajno sredstvo prepoznavanja kao zamjenu tradicionalnom logotipu (previše prepoznatljivom) kutomjeru i kompasu.

 

Početci Masonstva

 

Masonstvo tvrdi da ima drevne korijene. Masonski spisi tvrde da je Masonstvo nastalo u drevnom Egiptu, prije Mojsija. No drugi Masonski spisi datiraju Masonstvo unatrag do vremena kad je građen Solomonov Hram.

Masoni su direktni potomci «Siromašnih Siroti vitezovi Krista i Solomonovoga hrama» bolje poznatih kao Vitezovi Templari, u uskoj su vezi drevnog društva Mističnih škola i administrativna ruka Sionskog Samostana, romanskog Kolegija, Majstora Comancina i Noini intelektualni potomci a smatra se da imaju i mnoge druge drevne korijene.Prema ljudima koji nisu članovi Masonskog bratstva, i koji proučavaju njihove povijesne korijene, ne postoji niti jedan dokaz o Masonskim aktivnostima prije Srednjeg Vijeka. Masonstvo se možda razvilo iz srednjovjekovnih zanatskih bratovština; ali mnogi istraživači vjeruju da je nastalo u ranim 1700. –tima i da nema nikakvih istinskih veza sa ostalim starijim bratstvima i organizacijama. Te su teorije iznašane u mnogim tekstovima. Pravi Masonski korijeni,vrlo su vjerojatno izgubljeni u povijesti no smatra se

da Slobodni Zidari nisu mogli direktno izniknuti iz srednjevjekovnih gilda obrtnika zidara. Jedan od zaključaka takve teorije je činjenica da su zidarske gilde bile

relativno cijenjene u srednjem vijeku. Zidari su živjeli u blizini njihovih gradilišta i nisu imali potrebe za tajnim znakovima kako bi se identificirali.

 

Organizacija Strukture

 

Postoje mnoga različita rukovodeća područja nadležnosti Slobodnih Zidara,

svako vladajuće i neovisno od drugih, i često definirano prema geografskom teritoriju.Ne postoji centralno vladajuće Masonsko tijelo, iako svako područje nadležnosti posjeduje listu drugih područja koje formalno priznaje. Ako i drugo područje uzvraća priznanje, kaže se za ta dva područja da su prijateljska, što omogućuje članovima jedne da prisustvuju sastancima druge Lože i obratno.

Kako bi Masoni priznali neku Ložu, uglavnom je barem potrebno ispuniti uvjet

da je Loža smještena na mjestu neke od drevnih građevina, prekretnica u povijesti Masona. No, ne postoji univerzalno prihvaćena lista takvih spomenika, a od Lože do lože najèešće se veoma razlikuju mišljenja o tome koji su to spomenici.Vodeća vlast nekog Masonskog područja obično se zove Velika Loža, «Grand Lodge». To se normalno koristi za svaku pojedinu zemlju, u sjevernoj Americi svaka regija i provincija ima svoju Veliku Ložu iako teritorij neke Lože može biti širi ili uži od granica regije. Zgrade Masonskih Loža mnogo su godina bile poznate kao hramovi. No danas se u mnogim zemljama taj termin promijenio u Masonski Centar. Suprotno narodnom mišljenju, Masoni se ne sastaju u Loži već se sastaju kao Loža.

 

Članstvo

 

Masoni prihvaćaju kao svoje članove ljude bilo kakve religije od Kršćanstva,

Židovstva do Budizma. Ateisti su također prihvaćeni u Ložama. No u svakom slučaju Masonske lože su od 19 stoljeća zahtijevale da budući član mora imati vjeru u neko više biće. Prema tome, Masoni će prihvatiti jednu vrstu ateista, one koji su voljni prihvatiti neku vrstu spiritističkog vodstva.Specifičan teistički i ortodoksni ton u stvari je unesen od početka 19. stoljeća,

uključujući i vjeru u besmrtnost duše.

Da bi se postalo Mason, mora se ipak ispuniti neke uvjete:

 

· biti čovjek koji djeluje vlastitom voljom.

· vjerovati u više biće, ili u slučaju nekih podružnica, princip stvoritelja (osim u

slučaju učlanjenja u podružnicu bez religijskih zahtjeva)

· biti minimalne prihvatljive dobi (18 – 25 godina ovisno o podružnici)

· biti bistrog uma, zdravog tijela i visokih morala

· biti slobodan. (ili biti «rođen slobodan, a ne u ropstvu.»

 

Ova pravila zapravo su dosta fleksibilna, recimo «Biti rođen slobodan» ne

pojavljuje se u modernim Ložama, već se pojavljuje samo iz povijesnih razloga dok uvjet «zdravog tijela» uglavnom znači da član mora biti fizički sposoban prisustvovati u ritualima, no danas je većina Loža veoma fleksibilna u prihvaćanju tjelesno invalidnih osoba.

 

Žene – Slobodni Zidari

 

Pozicija žena u Slobodnom Zidarstvu još je i danas stvar velike kontroverzije.

Tradicionalno samo su muškarci mogli postati Masoni. No to se pomalo mijenjalo,pogotovo tijekom prošlog stoljeća. Bilo je dakako iznimaka i ranije u 18. stoljeću.Elizabeth Aldworth stvorila je legendu o jednoj od prvih žena koja je bila

članom Slobodnih Zidara.Elizabethin otac, grof Doneraile, iz pokrajine Cork u Irskoj bio je Mason. U 18.stoljeću bilo je uobičajeno za Lože da se održavaju u privatnim kućama. Elizabeth je jednom slučajno vidjela Masonski sastanak koji se održavao u kući njenog oca. No kad su ju otkrili, njenu situaciju su pomno proučili svi članovi Lože, i na kraju odlučili da Elizabeth iniciraju u Slobodne Zidare. Ova priča podržana je i drugim izvorima i dokazima. Elizabeth je navodno bila jedna od potpisnika Irske knjige o konstituciji 1744, i da je često prisustvovala, noseći svoja Masonska odličja, dobrotvornim Masonskim zabavama za siromašne I nemoćne. Govori se da joj je nakon smrti bila odobrena čast Masonskog pokopa.Većina Velikih Loža kontinentalnog područja priznaje punopravno članstvo ženama, iako u nekim podružnicama neformalno prihvaćaju takav ustav kao i da su podružnice koje prihvaćaju žene, dio Slobodnih Zidara. Centralna Velika Loža Engleske (i to tek od 1998) priznala je u potpunosti dvije lokalne ženske podružnice. Dok u mnogim slučajevima, sjeverna Amerika slijedi primjer Engleske što se tiče žena, no najveći otpor ženama u Slobodnom Zidarstvu ostao je upravo u Americi.

 

Masonski simboli

 

Slobodni Zidari oslanjaju se uvelike na arhitekturalnu simboliku

srednjovjekovnih operativnih zidara koji su zaista radili u kamenu.

Njihov glavni simbol je kutomjer i kompas, tipični arhitektonski alati, tako

uređeni da formiraju četverokut.Za kutomjer se kaže da predstavlja stvar ili materiju, a kompas duh ili um. S druge strane kutomjer bi mogao predstavljati svijet konkretnoga, ili mjeru objektivne stvarnosti, dok bi kompas mogao predstavljati apstrakciju ili subjektivni sud, i tako dalje. (Masonstvo kao društvo bez dogme, nema crno na bijelo potvrđeno tumačenje ovih znakova).

Kompas koji se oslanja na kutomjer, predstavlja ovisnost među to dvoje. U praznom prostoru među njima, često je smješten simbol metafizičkog značenja. Ponekad je to sjajna zvijezda ili neki drugi simbol svijetla, koji predstavlja istinu ili znanje. Ili, ponekad se u sredini znaka nalazi slovo G, za koje se smatra da označava G kao God, «Bog» na engleskom i/ili G kao geometrija.Kutomjer i kompas simboli su koji se pojavljuju na svim Masonskim

sastancima, zajedno sa otvorenom knjigom «Svetog Zakona». U zemljama gdje se govori engleski, to je obično Biblija, no može biti bilo koja sveta knjiga koju članovi određene lože ili jurisdikcije žele izložiti, bila to Sveta Biblija ili Kuran, ili neka druga. U Francuskim ložama koristi se Masonski ustav, a u nekim slučajevima, kada se

religijske razlike u pojedinoj loži previše ističu da bi omogućile lak izbor knjige koju će se izložiti, izlaže se knjiga praznih stranica. Uloga tog simbola je pisana mudrost,inspiracija i ponekad otkrivena volja Svevišnjega.Većina Masonskog simbolizma po prirodi je matematička, a posebice geometrička, najvjerojatniji razlog zašto je bratstvo Slobodnih Zidara privuklo toliko racionalista (kao Voltaire, Fichte, Goethe, George Washington, Benjamin Franklin, Mark Twain i mnogi drugi).Masonstvo ne posjeduje neke svoje posebne metafizičke teorije, no, izgleda da postoje neki utjecaji Pitagoreanaca, i Neo-Platonizma kao i mlađeg i modernog Racionalizma. Da bi se potvrdila geometrijska arhitektura Masona, o Svevišnjem biću (Bogu ili Stvoritelju) govori se ponekad u Masonskim ritualima kao o Velikom Geometru ili Velikom Arhitektu Svemira. Masoni koriste raznovrsne izraze za koncept svevišnjega kako bi izbjegli ideju da govore o božanstvu neke religije ili o konceptu Boga kao Boga.

 

Masonski stupnjevi

 

Postoje tri početna stupnja u Slobodnom Zidarstvu:

 

· Entered Apprentice / Početni Naučnik

· Fellow Craft / Kolega Zanatlija

· Master Mason / Majstor Zidar

 

Ulazak u pojedini stupanj omogućen je sudjelovanjem u posebnim ritualima, u

biti srednjovjekovne moralne igre, u kojem jedan čovjek zajedno sa članovima Lože u koju se budući član želi učlaniti, igraju neku ulogu. Ne zna se mnogo o tim ritualima, no zna se da je mjesto održavanja obično ambijent održavanja uređen biblijski, kao Solomonov hram u Jeruzalemu, priče u koje se sudionici utjelovljuju, nisu namijenjene da budu neophodno Židovske ili Kršćanske po prirodi. Ništa nadnaravno se ne dešava tijekom tih rituala. Kako se koji član bratstva penje stupanj po stupanj, uči lekcije i shvaća ih sam za sebe. Postoji mnogo načina na koje pojedinac može shvatiti Masonske rituale, ali ni jednom Masonu nije dopušteno da diktira drugome kako da shvati rituale. Zapravo nikakva posebna istina se ne usvaja, već društvena struktura – govoreći simbolički o univerzalnim ljudskim stereotipima – koja svakog Masona uči da pronađe svoje odgovore na bitna pitanja o životu. Danas, od Masona koji prelaze na viši stupanj (posebno u kontinentalnoj Europi) traži se da napišu esej o nekoj određenoj filozofskoj temi i pripreme predavanje o istoj.

 

Bratstvo ili religija?

 

Mnogi ljudi, čak i mnogi Masoni, netočno vjeruju kako je Masonstvo

jednostavno bratstvo, kao klub Lavova ili Elks klub. Masonstvo u prvom redu ističe da nije religija. Iako je to više – manje netočno. Slobodno Zidarstvo je nekršćanska okultna religija koja podučava drugačiji put prema spasenju i smatra Isusa,Buddhu,  Konfucija i sve ostale spiritističke vođe samo kao vjesnike «Velikog Arhitekta Svemira» a Veliki Arhitekt, nije samo još jedan termin za Boga Jehovaha. Masonstvo u biti uči da postoje dva vrhovna božanstva: Adonay, kršćanski bog, i bog zla Lucifer.Masonstvo smatra isto vrijednima religijske spise svih religija na svijetu.

 

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

KORIZMA

VEGETARIJANCI

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  18.03.2019. 10:39h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. Lp

  13.03.2019. 07:48h
 • Član vanessavanessa

  ♥*♪♫♥*♪pusa

  10.03.2019. 00:05h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Danas je Dan žena. Svim ženama koje svrate na magicus želim obilje ljubavi za ovaj dan. Lp

  08.03.2019. 08:02h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi., sretan i uspješan dan vam želim. Lp

  04.03.2019. 08:01h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  02.03.2019. 09:12h
 • Član mkrmarmkrmar

  Kavica

  01.03.2019. 16:05h
Cijeli Chat

PROLJEĆE

USKRS

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Protivljenje Crkve Slobodnim Zidarima