Član idudani

Upisao:

idudani

OBJAVLJENO:

Nisam pesimista; beskrajno sam optimističan (24. 9.)

Vezani članci

Nisam pesimista; beskrajno sam optimističan (24. 9.)
Buniti se protiv svega što je pokvareno, ružno; protiv svega što je mrtvo i smrdljivo, zaista je prava radost.

24.  dan

Meditacija vas oslobađa psihološke svetine. Prvo vas čini čovečnim, a zatim vas vodi prema natčovečnom, to jest božanskom. Inače ona je bunt; zato svetina ne može niti će ikada moći da oprosti meditantima.

Nisam pesimista; beskrajno sam optimističan, jer vidim kako se razvija ljudski rod, kako odrasta. Inače činjenica koju ni optimizam ne može da previdi je da se psihologija svetine nikada ne može uzdići do psihologije pojedinca. Možda se može malo popraviti, ali razlika izmeñu pojedinca i rulje će uvek ostati ista. Kada se psihologija svetine malo uzvisi, tada će se uzvisiti i pojedinačni bunt. Razmak uvek ostaje isti.

Buniti se protiv svega što je pokvareno, ružno; protiv svega što je mrtvo i smrdljivo, zaista je prava radost. To je veselje i izazov, a uz to i prava prilika za razvoj. Samo se pojedinci uzvisuju u božanskom, a ja insistiram i naglašavam da samo pojedinci mogu biti religiozni; religija ne može da bude ni kult, ni vera niti crkva. U času kada postane crkva, kult ili vera više nije nikakva religija, nago samo zamaskirana politika.