Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

45

PUTA

OD 14.01.2018.

Optužnica protiv WHO i UN

što nam samo rade...

Podignuta optužnica protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i Ujedinjenih Nacija za bioterorizam i namjeru za počinjavanja masovnog ubistva

Sent: Wednesday, July 08, 2009 3:19 PM

Izvor: http://naturalnews.com/z026503_pandemic ... orism.html

Barbara Minto - Natural News 25. jun 2009

Prevod: B.P.

Kako se približava očekivano puštanje u promet Baxter-ove vakcine protiv virusa A/H1N1 svinjske gripe u julu ove godine, jedna austrijska novinarka upozorava svijet da se priprema najveći kriminalni akt u istoriji čovječanstva. Jane Burgermeister je nedavno podnijela tužbu kod FBI protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Ujedinjenih Nacija (UN) i nekoliko visokih zvaničnika nekih vlada i korporacija u vezi sa bioterorizmom i namijerom počinjavanja masovnog ubistva. Ona je takođe pripemila i prijedlog za zabranu prinudne vakcinacije, kojeg je podnijela u Americi. Te aktivnosti su zasnovane na optužnici koju je ona podnijela u aprilu, protiv kompanija Baxter AG i Avir Green Hills Biotechnology iz Austrije, za proizvodnju kontaminirane vakcine protiv ptičje gripe, navodeći kako se tu radilo o jednom namijernom aktu izazivanja epidemije i ostvarivanja profita na osnovu nje.

Sažetak navoda i iz optužnice koja je podnesena kod austrijske ispostave FBI,

10. juna 2009. godine

U svojoj optužnici, Burgermeister prezentira dokaze o aktima bioterorizma koji krše zakone SAD, a koji su počinjeni od strane jedne grupe koja operiše unutar SAD i koja je pod upravom internacionalnih bankara koji kontrolišu američku Centralnu Banku, kao i WHO, UN i NATO. Cilj tog bioterorizma je sprovođenje masovnog genocida nad populacijom SAD, uz pomoć jednog pandemičnog, genetski inženjeriranog virusa gripe, koji bi trebao biti smrtonosan. Ova grupa je pripojila sebi neke od najvižih kancelarija u vladi SAD.

Konkretno rečeno, predstavljeni su dokazi da okrivljeni, Barack Obama, Predsjednik SAD, David Nabarro, Koordinator za gripu u UN, Margaret Chan, generalni direktor Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Kathleen Sibelius, sekretar Odjeljenja za Zdravlje i ljudske usluge (Department of Health and Human Services), Janet Napolitano, sekretar američke organizacije Homeland Security, David de Rotschild, bankar, David Rockefeller, bankar, George Soros, bankar, Werner Faymann, austrijski kancelar, i Alois Stoger, ministar zdravlja Austrije, između ostalih, su pripadnici ovog internacionalnog, korporacijskog kriminalnog sindikata, koji je razvio, proizveo, nagomilao i upotrijebljavao biloška oružja kako bi eliminisao ljudsku populaciju SAD-a i drugih država s ciljem finansijske i političke dobiti.

U ovoj optužnici se navodi da su se okrivljeni udružili međusobno, kao i sa drugim licima, u smišljanju, finansiranju i učestvovanju u završnoj fazi sprovođenja ovog tajnog internacionalnog programa biološkog oružja u kojeg su ukljužene farmaceutske kompanije Baxter i Novartis. Oni su to činili bio-inženjeringom i puštanjem u opticaj smrtonosnih bioloških agenasa, posebno virusa "ptičje gripe" i virusa "svinjske gripe," kako bi stvorili povod za sprovođenje programa prinudne masovne vakcinacije što će biti način za aplikaciju jednog biološkog agensa koji će uzrokovati smrt i druge zdravstvene poremećaje kod ljudi. Ova aktivnost direktno krši Zakonski akt o biološkom oružju i antiterorizmu.

Burgermeister-ina tužba uključuje i dokazni materijal da je Baxter AG, austrijska filijala kompanije Baxter International, namijerno poslala 72 kile živog virusa ptičje gripe, kojeg joj je obezbjedila WHO u zimu 2009. godine, u 16 laboratorija u četiri zemlje. Ona tvrdi da taj dokazni materijal pruža jasnu potvrdu o tome da su farmaceutske kompanije i internacionalne vladine agencije same aktivno angažovane u razvoju, proizvodnji i distribuciji biloških agenasa, koji su klasificirani kao najsmrtonosnija biološka oružja, kao bi izazvali pandemiju i prouzrokovali smrt kod ljudskih masa.

U njenoj aprilskoj tužbi, ona je naglasila da se Baxterova laboratorija u Austriji koja je navodno jedna od najsigurnijih laboratorija u svijetu, nije pridržavala najosnovnijih bezbjedonosnih mjera kod držanja 72 kg patogenog organizma koji je klasifikovan kao biološko oružje, bezbjednim i odvojenim od svih drugih supstanci prema strogim zakonima o bezbjednosti bioloških materija, nego je dopustila da se on pomiješa s običnim virusom ljudske gripe i pošalje iz njihovog postrojenja u Orthu, u Donau.

U februaru, kada je jedan član osoblja laboratorije BioTest u Čehoslovačkoj isprobao na lasicama taj mateterijal koji je trebao poslužiti za proizvodnju vakcina, lasice su uginule. Taj incident nije bio praćen nikakvim istragama od strane WHO, EU i austrijskih zdravstvenih zvaničnika. Nije bilo ispitivanja sadržaja tog virusnog materijala a nisu bili objavljeni ni podaci o genetskim sekvencama virusa koji je bio pušten u opticaj.

U svom odgovoru na parlamentarno pitanje, 20. maja, Alois Stoger, austrijski ministar zdravlja, naveo je da se taj incident nije smatrao kao propust u osiguravanju bioloskih materijala, nego kao prekršaj veterinarskih pravila. Tako je jedan doktor veterine bio poslat da u laboratoriju kako bi sproveo tamo jednu kratku inspekciju.

Burgermeister-in dosije otkriva da je puštanje virusa u opticaj trebalo da bude jedan osnovni korak za izazivanje pandemije koja će omogućiti WHO da proglasi nivo 6 pandemije. Ona zatim navodi zakone i uredbe koje dozvoljavaju Ujedinjenim nacijama i WHO, preuzmanje uprave nad SAD u slučaju izbijanja pandemije. Nadalje, zakon koji zahtijeva od gra?ana poštovanje obavezne vakcinacije stupiće na snagu u SAD, u uslovima objave pandemije. (Na zalost, cini se da ce i patokratije mnogih drugih drzava aktivno slijediti ove mjere o obaveznoj vakcinaciji gradjana!? prim. prev.)

Ona tvrdi da je cijeli biznis u vezi sa pandemijom "svinjske gripe" zasnovan na jednoj masivnoj laži da se napolju nalazi jedan prirodni virus koji predstavlja prijetnju za ljudsku populaciju. Ona tu prezentira dokaze koji navode na sumnju da su virusi svinjske i pticje gripe u stvari bioinzenjerirani u laboratorijama uz pomoć finansijskih sredstava koja su obezbjeđena od strane WHO, i drugih vladinih agencija, između ostalih. Ova "svinjska gripa" je jedan hibrid sastavljen od jednog dijela svinjske gripe, dijela ljudske gripe i dijela pticje gripe, nešto što može da dođe samo iz laboratorija, kako to tvrde i mnogi eksperti.

Tvrdnja WHO-a da se "svinjska gripa" širi i da se mora proglasiti pandemija ignoriše njene fundamentalne uzroke. Virusi su pušteni u opticaj uz pomoć WHO, i WHO je na prvom mjestu, najviše odgovorna za tu pandemiju. Nadalje, simptomi navodne "svinjske gripe" se ne mogu razlikovati od onih kod obične gripe i prehlade. "Svinjska gripa" ne uzrokuje smrt kod ljudi ništa više od obične gripe.

Burgermeister primje?uje da su brojke koje se odnose na slu?ajeve smrti od svinjske gripe nekonzistentne i da nije jasno kako se broj tih "smrtnih slu?ajeva" dokumentira.

Ne postoji potencijal za pandemiju osim ukoliko se ne sprovede jedna masovna vakcinacija kako bi se ova gripa pretvorila u jedno oružje, pod maskom zaštite populacije. Postoji mnogo razloga za sumnju da će vakcine za vakcinaciju narodnih masa biti namijerno kontaminirane bolestima koje su posebno stvorene da prouzrokuju smrt.

Tu je ukazano na licenciranu vakcinu protiv ptičje gripe kompanije Novartis koja je ubila 21 beskućnika u Poljskoj u ljeto 2008. godine, a imala je jedan svoj "razmjer izazivanja štetnih posljedica", odakle je zadovoljavala vlastitu definiciju biološkog oružja američke vlade (biološki agens stvoren da izazove razmjerne štetne posljedice, kao npr. smrt ili druga oštećenja) sa sistemom za isporuku (injekcija).

Ona navodi da se isti kompleks internacionalnih farmaceutskih kompanija i internacionalnih vladinih agencija koji je razvio i pustio u promet pandemišni materijal, stavio u poziciju profitiranja na izazivanju pandemije ugovorima za obezbjeđenje vakcine. Mediji kontrolisani od strane grupe koja je proizvela "svinjsku gripu" (dakle, većina njih: prim. prev.) šire dezinformacije kako bi naveli ljude da prime opasnu vakcinu.

Ljudi iz SAD će pretrpjeti ozbiljne žrtve i nepopravljive ozljede ukoliko budu prisiljeni da prime ovu nedokazanu vakcinu protiv njihove volje, na osnovu zakona: the Model State Emergency Health Powers Act, National Emergency Act, National Security Presidential Directive/NSPD 51, Homeland Security Presidential Directive/HSPD-20, i the International Partnership on Avian and Pandemic Influenza.

Burgermeister navodi da oni koji su imenovani u njenoj optužnici, od 2008. godine su u SAD uveli i/ili ubrzali uvođenje zakona i regulativa stvorenih s ciljem otimanja građanima njihovih zakonskih i ustavnih prava na odbijanje injekcija. Ti ljudi su stvorili ili dozvolili da se zadrže zakonske odredbe koje odbijanje vakcinacije protiv pandemičnih virusa definišu kao kriminalno djelo. Oni su uveli i druge prekomijerne i svirepe kazne kao što je zatvaranje u karantine, odnosno, u FEMA/ine koncentracione logore, dok istovremeno brane građanima SAD da traže kompenzaciju u slučaju ozljeda ili smrti od prisilne vakcinacije. To predstavlja gađenje zakona koji regulišu državnu korupciju i zloupotrebu službenog mjesta, kao i Ustav i Povelju Prava. Ovim aktivnostima, imenovani optuženici su položili temelje za počinjavanje jednog masovnog genocida.

Koristeći "svinjsku gripu" kao povod, optuženi su planirali masovno ubistvo populacije SAD uz pomoć prisilne vakcinacije. Oni su instalirali jednu veoma široku mrežu FEMA koncentracionih logora i označili su mjesta za masovne grobnice, a uključeni su u planiranje i sprovođenjejedne šeme za prenos uprave nad SAD u ruke njihovog internacionalnog kriminalnog sindikata koji koristi UN i WHO kao čelne organizacije za svoje ilegalne, ucjenjivačke i organizovane kriminalne aktivnosti, kao i kršenje zakona koji regulišu izdaju.

Ona dalje navodi da je kompleks farmaceutskih kompanija koji se sastoji od Baxter-a, Novartis-a i Sanofi Aventis-a, dio jednog inostrano baziranog programa biološkog oružja, koji je ima dvije svrhe a finansiran je od strane ovoga internacionalnog kriminalnog sindikata i dizajniran tako da sprovede jedno masovno ubistvo s ciljem smanjenja svjetske populacije za više od 5 milijardi ljudi, tokom idućih 10 godina. Njihov plan podrazumijeva širenje terora kako bi se ljudi naveli da se odreknu svojih građanskih prava i nametanje jednog masovnog karantina u FEMA-inim koncentracionim logorima. Kuće, firme i farme onih koji budu ubijeni biće preuzimane od strane ovog sindikata.

Eliminacijom populacije Sjeverne Amerike, internacionalna elita će dobiti pristup prirodnim resursima tog regiona kao što su voda i zemljište s nalazištima nafte. A eliminacijom SAD i njenog demokratskog ustava podvodeći ga pod Sjeverno Američku Uniju, ova internacionalna kriminalna grupa će imati totalnu kontrolu nad cijelom Sjevernom Amerikom.

Najznačajniji detalji iz kompletnog dosijea

Cijeli dosije ovog sudskog postupka koji je pokrenut 10. juna je jedan dokumenat od 69 stranica u kome je predstavljen dokazni materijal kojim se potkrepljuju svi navodi optužnice. To uključuje:

Činjeničnu pozadinu koja predstavlja vremenske tačke i podatke koji potvrđuju vjerovatne uzroke, definicije Ujedinjenih nacija i Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i njihove uloge, kao i istoriju incidenata sve od izbijanja "svinjske gripe" u aprilu, 2009. godine.

Dokaz da vakcina "svinjske gripe" potpada pod definiciju biološkog oružja kako je to označeno u vladinim agencijama i propisima koji klasifikuju vakcine i regulišu njihovu upotrebu a navodi se i briga koju su izrazile vlade nekih država da bi se vakcina protiv "svinjske gripe" mogla koristiti za biološki rat.

Naučni dokazni materijal koji potvrđuje da je virus "svinjske gripe" jedan vještački (genetski modifikovani) virus.

Dokazi naučnog porijekla da je "svinjska gripa" bio-inženjerirana kako bi bila slična Španskoj groznici iz 1918. godine, uključujući i navode iz izvještaja doktora A. True Ott-a Ph.D., N.D., Svinjska gripa je Španska groznica iz 1918. godine koja je pretvorena u oružje, kao i izvještaj Dr. Jeffrey Taubenberger-a et.al. koji je bio objavljen u Science Magazine.

Sekvenca genoma "svinjske gripe"

Dokazni materijal o namijernom puštanju "svinjske gripe" u opticaj u Meksiku.

Podaci o učešću predsjednika Obame koji osvjetljavaju njegovo putovanje u Meksiko koje se poklopilo sa izbijanjem "svinjske gripe" u toj zemlji i smrću nekoliko visokih službenika iz njegove delegacije. Tu je takođe naveden argumenat da predsjednik naknadno nije bio podvrgnut ljekarskom pregledu jer je prethodno bio vakcinisan protiv svinjske gripe.

Dokazni materijal o ulozi Baxter-a i WHO u proizvodnji i puštanju u opticaj pandemičnog virusnog materijala u Austriji, uključujući i izjavu službenika Baxtera u kojoj on tvrdi da su virus koji je greškom bio poslan u Čehoslovačku, dobili iz referentnog centra Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). To uključuje i ukazivanje na dokazne materijale iz Burgermeister-ine optužnice koju je ona podnijela u aprilu, u Austriji, čiji je istražni postupak u toku.

Dokazni materijal koji ukazuje na direktno učešće kompanije Baxter u tajnoj mreži za proizvodnju i distribuciju biološkog oružja.

Dokaze da je Baxter namijerno kontaminirao materijal iz vakcina.

Dokazni materijal da Novartis koristi vakcine kao biološko oružje.

Dokazni materijal o ulozi WHO u programu proizvodnje i distribucije biloškog oružja.

Dokazni materijal o tome kako je WHO manipulisala podatke o bolesti kako bi mogla opravdati proglašavanje nivoa 6, pandemije, te tako preuzeti kontrolu nad USA.

Dokazi o ulozi FDA (Američki zavod za zaštitu zdravlja, prim. prev.) u zataškavanju ovog programa biološkog oružja.

Dokazi o učešću Kanadske nacionalne mikrobiološke laboratorije u programu biološkog oružja.

Dokazni materijal u učešću naučnika koji rade za britanski NIBSC, i CDC u inženjeringu "svinjske gripe".

Dokazni materijal da su vakcinacije izazvale smrtonosnu Špansku groznicu iz 1918. godine, uključujući navode Dr. Jerry Tennanta da je raširena upotreba aspirina za vrijeme zime koja je uslijedila nakon Prvog svjetskog rata, uveliko doprinjela izbijanju pandemije, snižavanjem odbrambenog mehanizma i temperature tijela, što je dozvoljavalo virusu gripe da se brže razvija. Tamiflu i Relenzatakođe snižavaju temperaturu tijela, te se takođe može očekivati da će oni doprinjeti širenju pandemije.

Dokazi o manipulaciji zakonskog sistema kako bi se dozvolilo nekažnjeno počinjavanje masovnog ubistva.

Ustavna pitanja: legalnost vs. nelegalnost ugrožavanja života, zdravlja i javnih dobara masovnom vakcinacijom.

Pitanja imuniteta i kompenzacije kao dokaz za namijeru počinjavanja kriminalnog akta.

Dokazi o postojanju jednog internacionalnog, korporativnog, kriminalnog sindikata.

Dokazi o postojanju tajnog društva "Illuminati".

Dokazi o planovima društva Illuminati/Bilderberg za depopulaciju planete i njihovoj ulozi u inženjeringu i distribuciji virusa "svinjske gripe".

Dokazi da se na godišnjem sastanku grupe Bildeberg u Atini, od 14-17 maja, 2009. godine, kao dio njihove genocidne agende, diskutovalo o korištenju virusa "svinjske gripe" kao biološkog oružja. Tu je priložena i lista ušesnika sastanka, za koje je davno bivši kanadski predsjednik Pierre Trudeau, rekao da oni gledaju na sebe kao na jednu genetski superiorniju vrstu od ostatka čovječanstva.

Mediji ne informišu narod o opasnosti koja mu prijeti

Jane Burgermeister ima dvojno, irsko-austrijsko državljanstvo i piše za magazine Nature, the British Medical Journal, i American Prospect. Ona je evropski korespodent za vebsajt the Renewable Energy World. Ona je takože mnogo pisala i na teme u vezi s promjenom klime, biotehnologije i ekologije.

Pored tužbe koju je podnjela u aprilu ove godine protiv kompanija Baxter i Avir Green Hills Biotechnology i za koje je istražni postupak trenutno u toku, ona je takođe tužila WHO i Baxter, između ostalih, u vezi sa onim kontejnerima "svinjske gripe" koji su eksplodirali u vozu u Švajcarskoj, prilikom njihovog transporta.

Ona smatra da je kontrola medija od strane vladajuće elite omogućila ovom internacionalnom kriminalnom sindikatu da neometano sprovodi svoju agendu dok se istovremeno većina čovječanstva drži u mraku u vezi s onim što se stvarno događa. Ova njena tužba predstavlja jedan pokušaj da se prevaziđe ova medijska kontrola i da se istina iznese na svjetlost dana.

Nju najviše brine to "što bez obzira na činjenicu da je kompanija Baxter uhvaćena na djelu u pokušaju izazivanja pandemije, istoj komapaniji dozvoljeno da nastavi dalje zajedno s njenim saveznicima, u pravcu proizvodnje vakcine protiv pandemije." Baxter se trenutno ?uri da pusti vakcinu u opticaj negdje u julu ove godine.

Više informacija:

http://www.naturalnews.com/025760.html

 

http://birdflu666.wordpress.com/200..

 

http://in.news.yahoo.com/137/200906..

 

http://timesofindia.indiatimes.com/..

 


--
S' postovanjem
Best regards
Dusan Stojkovic
+381-658181005
+381-3230223
www.slavicbeauty.org
L.I.B. Company doo
Hilandarska 22
Beograd 11000
Serbia

----------------- On Mon, 7/13/09, FAR EAST SOCIETY wrote:

From: FAR EAST SOCIETY
Subject: Fw: Podignuta optužnica protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO)
To: "roda"
Cc: "Sanin Karic" , borivojbukva@yahoo.com, "Branislav Komanovic"
Date: Monday, July 13, 2009, 7:51 AM

  ----- Original Message ----- From: Dusan Stojkovic To: undisclosed-recipients: Sent: Sunday, July 12, 2009 23:59 Subject: Podignuta optužnica protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO)
-----------------------

lijepi pozdrav i hvala na informaciji,

boro

http://budan.blog.hr/

 

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 13.07.2009. 09:17h

  Član borivojMerlin3 novi svjetski poredak se upucava po svim podrčjima ne birajući sredstva... kako sve to spriječiti, pitam ja vas?
 • 13.07.2009. 09:58h

  Član gemini1Merlin1 Tako da možemo od 2010-2012. otići u svemir s braćom svemircima, a birat ćemo između dviju planeta. Tebi puseeeeeeeeeeeeeeeee
 • 13.07.2009. 11:15h

  Član borivojMerlin3 --- On Mon, 7/13/09, Jasminka Pušek Rumenjak wrote: From: Jasminka Pušek Rumenjak Subject: RE: optužnica protiv wha i un... To: \"borivojbukva@yahoo.com\" Date: Monday, July 13, 2009, 9:43 AM Dragi moj Sve što napišeš +5 Puseeeeeeeeeeeee PS Sve znamo no comment ---------------------------------------- puseeeeeeeeeee... gemini lp, boro
 • 13.07.2009. 11:17h

  Član borivojMerlin3 dobrano su me progruntali i znaju sve o meni, potreba je ostati dosljedan sebi i biti svoj... pičim po svome a za njih ako sam podoban o.k a ako ne, što im ja mogu... gemini puseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
 • 13.07.2009. 16:09h

  Član borivojMerlin3 --- On Mon, 7/13/09, Jadran Zalokar wrote: From: Jadran Zalokar Subject: RE: optužnica protiv wha i un... To: borivojbukva@yahoo.com Date: Monday, July 13, 2009, 12:04 PM ---------------- Hvala boro Lp jadran ------------------ lp, boro
 • 13.07.2009. 16:23h

  Član borivojMerlin3 --- On Mon, 7/13/09, tmaretic@bfm.hr wrote: From: tmaretic@bfm.hr Subject: Re: FW: optuĹžnica protiv wha i un... To: borivojbukva@yahoo.com Date: Monday, July 13, 2009, 1:53 PM --------------- Hej Boro, pa ovo je cista paranoja! Zar ne mislis da bi kontrolni postupci i motridbe kojima su izlozeni spomenuti ljidi, bez obzira volimo li ih ili ne, bili dostatni da se tako sto ne prepozna vec u samom zacetku. Pozdrav Tom ---------------------- dragi tome, unutar par godina prisjetio sam se slavonije, onih kokica i starice koja je plakala za njima... diđoše u bijelim odorama, u radijusu 3 km. između ostalog ganjali su ih poljima i iz pištolja ubijali sve što je uspjelo pobjeć... misliš li da neće jednoga dana tako i ljude, pod isprikom da su zaraženi... brani ti svoju struku koliko god ćeš, ali tu čista posla nisu... pogledaj si film \"argamedon six\", i jurnjavu za nepodobnima... proročki film koji nam kazuje mnogo čega. pozdrav haiku prijatelju i pjesniku, boro
 • 13.07.2009. 16:28h

  Član borivojMerlin3 procurila je informacija o mrtvima u japanu, više stotina ljudi koji su podlegli u jednom eksperimentiranju, mladih žena u meksiku zaraženih vakcinom, sada su nerotkinje, i mnogih drugih slučajeva... neda mi se rovati, a sve je već dobro obznanjeno u knjigama...
 • 14.07.2009. 11:06h

  Član borivojMerlin3 --- On Tue, 7/14/09, Eli Jaska wrote: From: Eli Jaska Subject: Eli Re: optužnica protiv wha i un... To: \"Borivoj Bukva\" Date: Tuesday, July 14, 2009, 10:51 AM ------------------ Ovo o vakcininama jeste \"strašno\", kao i svim \"zavjerama\". To je spomenuo i David Icke, na predavanju nedavno u Zagrebu. Pričaju i drugi ljudi i druge knjige. Sve više ljudi postaje svjesno i spremno učiniti nešto, dati svoj doprinos kroz vlastite promjene i vlastiti samorazvoj. Tebi dragi Boro hvala za sve tvoje doprinose u tom pravcu. Predlažem da iskoristimo situaciju i proslijedimo informaciju na način da motiviramo ljude da krenu prema svojoj moći, a što znači da preuzmu odgovornost za svoje odluke, za svoje izbore, za svoj život. To znači da odluče kome će vjerovati autoritetima, zvali se oni doktori, znanstvenici, Svjetska zdravstvena organizacija ... Vlada ... ili će vjerovati sebi, zdravom razumu. Eeee to nije laka stvar, no to je prava stvar. Misliš da je bilo lako mojoj sestri kad je pred 17 godina odbila sva cjepiva za svoje dijete. Bila je napadnuta od svojih kolega liječnika, ali još je teža bila borba sa svojim strahovima (demonima), što ako se mom dijetetu što desi ... Hrabro se suočila tada i hrabro nastavlja i danas koračati prema sve većim stupnjevima slobode. Moja je želja, moja je Namjera - motivirti roditelje, ma sve nas da prihvatimo odgovornost za svoje živote i živote naše djece, da ne prepuštamo odluke i izbore liječnicima, pedijatrima i drugim autoritetima, da odlučuju što je za nas i našu djecu najbolje slijedeći zdrav razm, odabirući prirodne stvari. Za to je potrebna hrabrost i za to je potreban vlastiti samorazvoj, jer ako mi nismo preuzeli odgovornost za svoje zdravlje, za svoj život ne možemo to učiniti ni za našu djecu. Potrudila sam se kopirati tvoj članak sa Magicusa\" (interneta), kao bi ljudi u attaču mogli lakše čitati, printati i slati dalje. U njega sam dodala tekst koji sam u attaču bila pripremila pridružujući se akciji protiv HPV. Tamo sam si dala truda temu cjepljenja obrazložiti sa mnogo aspekata, jasno sam napisala da sam protiv svakog cjepiva. Ja sam za Božanske \"Vakcine\", za savršenu hranu. Jednu sam otkrila pred 10 godina i naše prijateljstvo i pertnersvo traje do danas, još u većem intenzitetu. Znaš na što mislim, kao i svi moji prijatelji. Da to je AFA - Klamatska alga! Hug svima Eli ------------------------ hvala ti draga eli. pozdrav tebi i tvojoj seki. lp, boro
 • 15.07.2009. 10:07h

  Član borivojMerlin3 --- On Tue, 7/14/09, aurigo@mail386.com wrote: From: aurigo@mail386.com Subject: Re: FW: optuĹžnica protiv wha i un... To: borivojbukva@yahoo.com Date: Tuesday, July 14, 2009, 6:14 PM ---------------- a znaš što je razlog puštanja tog virusa: ima previše starih ljudi i penzionera. Ko če najprije umrijeti kad dođe virus: stari ljudi. tako neče trebati izplačivati penziju, i svi financijski penzijski skladovi če se opomoči. tužno ali realno. ------------------ pozdrav tebi, boro
 • 15.07.2009. 10:44h

  Član borivojMerlin3 pogledaj i ovaj prilog https://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=26324

SADRŽAJ UPISAO

Član borivojMerlin3 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana borivoj dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Snovi

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

ZDRAVLJE

LJETO

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 kavica

  16.08.2018. 10:06h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  16.08.2018. 07:35h
 • Član mkrmarmkrmar

  Naša Nebeska majka bdije nad svima !

  15.08.2018. 08:18h
 • Član mkrmarmkrmar

  Blagoslovljen dan kraljice mira i ljubavi!

  15.08.2018. 07:40h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  15.08.2018. 07:39h
 • Član mkrmarmkrmar

  Anđeli pale Božansku iskru u ljudima apotom nam dolazi ugodna toplina u grudima..

  14.08.2018. 19:08h
 • Član mkrmarmkrmar

  Hvala !

  14.08.2018. 18:13h
Cijeli Chat

VJEROVANJA

ALTERNATIVA

MAGAZIN

MAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganice

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebDirektni putSajmovi hrane i zdravog življenjaInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info