Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član lifesanus

Upisao:

lifesanus

OBJAVLJENO:

PROČITANO

13144

PUTA

OD 14.01.2018.

Voda, ulje i sol

Voda, ulje i sol
Od sredstava kojima se mnogo koriste egzorcisti (i oni koji nisu ovlašteni egzorcisti) navodim u prvom redu egzorciranu vodu (ili barem posvećenu vodu), egzorcirano ulje (maslinovo ulje) i egzorciranu sol. Svaki sveće­nik može govoriti molitve iz Obrednika, da bi tako egzorcirao ta tri elementa; za to ne treba posebno dopušte­nje. Ipak je korisno poznavati posebnu uporabu tih triju sakramentalija koje su od velike pomoći ako se koriste s pouzdanjem.

 

Posvećena voda upotrebljava se pri svim liturgijskim ceremonijama. Njezino je značenje očito već pri krštenju. U molitvi blagoslova moli se Gospodina da dodir s vo­dom podari slijedeća tri dobročinstva: oproštenje naših grijeha, obranu od đavolskih napada, milost božanske zaštite.

Molitva egzorcizma o vodi dodaje još druge učinke, naime da odagna svaku demonsku moć. I u narodu se kaže kad se žele opisati dvije stvari koje se nikako ne podnose: "... kao što se đavao boji posvećene vode". Osim istjerivanja đavla navodi molitva još druge učinke: izliječenje bolesnika, umnožavanje božanske milosti, za­štitu kuća i svih mjesta gdje trpe vjernici od nečistog đa­volskog utjecaja. I dodaje se da se mogu odbiti svi napadi paklena neprijatelja i stanari zaštititi od svakog utjecaja koji ugrožava njihovu sigurnost ili njihov mir, kako bi mogli uživati u spokoju i zdravlju.

I egzorcirano ulje - upotrebljavamo u vjerskom pouz­danju, služi tome da se odagnaju zli duhovi, njihovi na­padi i priviđenja što ih oni izazivaju. Ono je osim toga zdravo za tijelo i dušu. Već su od davnine običavali pre­mazivati rane uljem, a Isus je dao apostolima moć da lije­če bolesne polaganjem ruke na njih i mazanjem uljem. Osobita je osobina egzorcirana ulja da odijeli od tijela ono štetno. Veoma sam često egzorcirao osobe koje su oštetile svoje tjelesno i duševno zdravlje uživanjem ureknutih jela i pića. Taj se urok očituje karakterističnim že­lučanim tegobama koje sam već opisao. S tim je povezan poseban način podrigivanja i puštanja vjetrova, dok oso­ba jeca i dahće, prije svega pri vjerskim radnjama, dakle kad ide u crkvu, kad moli ili osobito kad se egzorcira. U tim slučajevima mora tijelo izbaciti zlo koje sadrži, kako bi se oslobodilo. Egzorcirano ulje pomaže izdvojiti one­čišćenje i od njega osloboditi tijelo. Tu je isto tako veoma korisno piti posvećenu vodu.

Ovdje bih želio nešto objasniti; jer onom koji nema iskustva u tim stvarima ili to nije nikada sam vidio, bit će to teško povjerovati. Što se to zapravo izlučuje iz tijela? Katkad ljepljiva, pjenušava sluz ili bijela, gusta kaša. A ponekad i raznovrsni predmeti, kao što su nokti, krhotine stakla, male drvene figurice, zauzlani komadići konopca, smotana žica, razbojni pamučni konci, komadići osušene krvi itd. Te se stvari katkad izbace na prirodni način, ali se često i povrate. Pritom se tijelo nikada ne povrijedi, čak ni kada se radi o krhotinama stakla, a veoma se olak­ša, rastereti. Pater Candido je sakupljao takve predmete što su ih razne osobe izbacivale iz tijela. Ponekad se to izbacivanje događa veoma tajanstveno. Tako može na primjer netko osjećati boli kao da ima nokat u želucu, a nešto kasnije nađe na podu kraj sebe nokat - i bol nestaje. Stječe se dojam da se ti predmeti tek poslije izbacivanja materijaliziraju. Pater Candido je rekao u jednom inter­vjuu: "Vidio sam ispovraćane krhotine stakla, komadiće željeza, vlasi, kosti, katkad čak male plastične predmete s mačjim, lavljim i zmijskim glavama. Ta su strana tijela zacijelo povezana s uzrokom đavolske opsjednutosti".

I egzorcirana sol služi isto tako istjerivanju zlih du­hova i izliječenju duše i tijela. Ali jedna je od njezinih posebnih osobina da štiti mjesta od utjecaja ili nazočnosti đavla. Ja uvijek savjetujem da se egzorcirana sol pospe po pragu kuće i u četiri kuta prostorije ili prostorija koje bi mogle biti pod đavolskim utjecajem.

"Bezvjernički katolički svijet" današnjice možda će se smijati toj zajamčenoj osobini. Sakramentalije su doi­sta to učinkovitije što se više u njih vjeruje. Bez te vjere često ostaju neučinkovite. II. Vaticanum, kao i Kannonsko pravo (can. 1166) naziva sakramentalije "Svetim znakovima koji -tako reći u nasljedovanju sakramenata-izazivaju osjetne i važne učinke, prije svega duhovne vrs­te, za jačanje Crkve". Tko se njima služi s vjerom, taj bi­lježi neočekivane uspjehe. Znam za mnoge bolesti koje nisu reagirale na lijekove, ali su nestale kad je bolesnik načinio iznad bolesnog mjesta znak križa egzorciranim uljem.

U kućama (o tome govorim u jednom drugom poglav­lju) je veoma korisno paljenje blagoslovljenog tamjana. Tamjan je oduvijek -bio čak i u pogana- sredstvo za obra­nu od zlih duhova, ali isto tako i sredstvo pohvale i štova­nja božanstva. Danas je liturgijska uporaba tamjana veo­ma ograničena, ali ona unatoč tome ostaje učinkovit ele­ment za pohvalu Boga i u borbi protiv đavla.

Obrednik sadrži i posebni blagoslov odjeće. Često sam vidio njegov učinak u osoba koje su bile opsjednute đavlom. U drugim sam ga upotrijebio kao test, da bih vi­dio je li đavao nazočan u dotičnoj osobi ili nije. Jer i to je veoma korisno znati. Ljudi (roditelji, zaručnici itd.) često pitaju nas egzorciste je li neka određena osoba opsjednuta đavlom. Ali ako ta osoba ne vjeruje u to, a često uopće nema vjere i nije se spremna prepustiti svećeniko­vim blagoslovima, što se tada može učiniti? Događalo se da je bila blagoslovljena odjeća takvog čovjeka, ali ju je on strgnuo s tijela tek što ju je obukao, jer nije mogao podnijeti dodir s njom. O takvom sam slučaju već izvijes­tio u jednom od prijašnjih poglavlja. Drugi se test može učiniti s posvećenom vodom. Tako može na primjer maj­ka koja sumnja da joj je dijete ili suprug opsjednut, prire­diti juhu ili čaj ili kavu s posvećenom vodom. Može biti da je tada to jelo opsjednutoj osobi gorko ili bljutavo, a da ne zna razlog tome.

Ali takav je test pouzdan samo u pozitivnom slučaju, to znači, ako osoba reagira na posvećenu vodu, to može upućivati na opsjednutost. U negativnom slučaju nije po­uzdan: ako osoba ne reagira, ipak se ne može isključiti opsjednutost. Zao duh pokušava sve, samo da ne bude otkriven. On se pokušava sakriti i tijekom egzorcizma. Obrednik skreće egzorcistima pozornost na takve đavol­ske obmane. Zao duh katkad ne odgovara ili daje buda­laste odgovore kakvi se ne očekuju od tako inteligentnog duha. On se često vlada kao da je napustio tijelo opsjed­nute osobe i prestane je uznemiravati, nadajući se da se ona više neće dati blagoslivljati od egzorcista. A ponekad stvara najrazličitije zapreke, kako se dotična osoba ne bi mogla egzorcirati. Pritom se može raditi o fizičkim ili -još češće- psihološkim zaprekama, radi čega se tada taj čovjek ne drži dogovora s egzorcistom, ako nema neku blisku osobu koja ga na to tjera. Katkad demon obma­njuje znakovima neke bolesti, najčešće psihičke, da bi prikrio svoju nazočnost i stvorio dojam da se radi o nekoj prirodnoj bolesti. Pacijent ima snove i vizije na temelju kojih sebe zavarava da ga je Bog, Marija ili neki svetac već oslobodio, te stoga smatra da mu egzorcist više nije potreban. Može se dogoditi da jednostavno poruči egzor­cistu kako je već oslobođen.

Navedene sakramentalije, kao i druge pomoći, služe i tome, da bi se barem dijelom spriječile đavolske prije­vare. Ali na tom području pripadaju prijevare dnevnom redu i potrebno je mnogo molitve da bi se postigla spo­sobnost raspoznavanja. Napominjem da se u većini sluča­jeva vjeruje u vizije ili unutarnje glasove ili se osoba pre­pušta lažnom misticizmu ili smatra sebe "vidovnjakom". Ako se radi o pravim psihičkim bolestima, tada su to če­sto đavolske obmane.

Na kraju ovog poglavlja želio bih još ispričati jednu epizodu koja se tiče posvećene vode. Pater Candido je egzorciro nekog opsjednutog čovjeka. Tada se približio sakristan, noseći posudu s posvećenom vodom i aspersorijem. Zao duh mu se odmah obratio rekavši: "Ovom vodom možeš sebi oprati gubicu"! Sakristan se tek tada sjetio da ju je napunio u posudu na slavini, ali ju je zabo­ravio dati posvetiti.

 

Egzorcizam za kuće

 

U Bibliji se ne nalazi nijedan primjer egzorcizma za kuće, ali iskustvo nam pokazuje da je on u nekim sluča­jevima potreban i uspješan. Ni Obrednik ne sadrži takav egzorcizam. Po Lavu XIII. uistinu se na kraju egzorcizma blagoslivlje mjesto gdje se obavlja ta molitva, ali čitava je ta molitva više upravljena na to da se zaziva Božja za­štita od zlih duhova za Crkvu, a da se to ne odnosi na određena mjesta.

Odmah bih želio reći da nikada nisam vidio mjesta koja su bila opsjednuta duhovima onako kako se to opi­suju u nekim romanima ili filmovima, prije svega s obzi­rom na stare nenastanjene dvorce. U tim se slučajevima želi izazvati pozornost i prikazati prizori koji ostavljaju dubok dojam, a da se čovjek pritom ne bavi ozbiljno pro­blemom zlih duhova. U stvarnosti postoje međutim uvi­jek iznova slučajevi kad dotična osoba čuje neobične zvukove, katkad poput grebanja ili kucanja. Ona ima če­sto dojam da je u prostoriji neko biće koje je promatra, dodiruje ili čak napada. U takvim slučajevima može da­kako igrati veliku ulogu umišljenost, krive predodžbe.

Ali mnogi su slučajevi kompliciraniji. Uistinu postoje vrata koja se uvijek u isto vrijeme otvaraju i zatvaraju, koraci koji se čuju u hodniku, predmeti koji mijenjaju mjesto ili nestaju, da bi se zatim pojavili na najneobičnijim mjestima, životinje koje se ne vide, ali se čuje nji­hovo kretanje.

Sjećam se obitelji čiji su članovi uvijek u isto vrijeme čuli kako se otvaraju i zatvaraju ulazna vrata. Zatim su čuli u hodniku zvuk teških koraka (poput muških) koji su naposljetku isčeznuli u nekoj sobi. Jednog su dana opet čuli uobičajen zvuk, a budući da je bio nazočan njihov prijatelj, on je pitao tko je došao. Da ga ne bi prestrašili, rekli su kako je to gost koji je na proputovanju. Znam da se materijaliziraju i kukci, mačke i zmije. Jedna je osoba koju sam egzorcirao čak našla u jastuku živu kornjaču!

Nazočnost đavla u stanu izaziva u većini slučajeva psihičke smetnje poput nesanice, glavobolje ili želučanih boli, općeg lošeg osjećanja koje nestaje pri promjeni mjesta. U tim je slučajevima jednostavan nadzor, ali nije uvijek jednostavno prepoznati uzrok. Uzmimo slučaj oso­be koja svaki put kad je u gostima kod bliskog rođaka ili prijatelja opaža smetnje kao što su nesanica, mučnina, glavobolja itd. Te mogu potrajati i više dana, dok drugdje ne trpi od toga. U tom je slučaju jednostavan nadzor, ali uzrok može biti veoma različit. Može se raditi o sugestiji (ako na primjer snaha dođe u kuću svekrve koja je protiv braka svoga sina ili je pretjerano vezana uz njega), ali uzrok može biti i u đavlu.

Zanimljivo je i ponašanje domaćih životinja prema tim fenomenima. Ima li netko sam osjećaj da se u sobi nalazi neko biće, tada često mačka ili pas ukočeno gleda u određenom pravcu i događa se da oni odjednom po­bjegnu, kao da im se to tajanstveno biće približilo. Mo­gao bih ispričati mnoga zanimljiva iskustva kad bi netko želio o tome načiniti odgovarajuću studiju. Tu mi je do­voljno reći o tome da životinje po mome mišljenju ne vi­de nešto konkretno, već su samo osjetljivije od čovjeka na eventualnu nazočnost. Ali njihovo ponašanje može svakako biti pomoć pri odluci treba ili se provesti eg­zorcizam za kuću ili ne.

Bitno je međutim da se osobe koje se boje takvih od­luka temeljito ispitaju i egzorciraju ako postoje razlozi za to. U većini slučajeva o kojima sam govorio nisu te po­jave povezane sa zlom nazočnošću u kućama, već s opsjednutošću osoba. U mnogo slučajeva doista nisam po­stigao uspjeh egzorciranjem kuće, ali kad sam zatim egzorcirao osobu ili osobe, prorijedile su se neobične po­jave, sve dok nisu posve nestale.

Kako se postupa pri egzorciranju kuća? Pater Candido i ja služimo se slijedećom metodom: Obrednik sadr­ži oko deset molitava kojima se moli Bog da čuva mjesta od nazočnosti đavla. One se odnose na blagoslivljanje kuća, škola i drugih zgrada. Mi molimo nekoliko od njih. Zatim čitamo prvi dio egzorcizma za osobe, pri čemu ta­ko prilagodimo tekst da se odnosi na kuću. Potom blago­slivljanju kuće. Tada ponovimo istu ophodnju s tamja­nom koji je prethodno bio blagoslovljen. Na kraju još molimo nekoliko molitava. Smatram veoma učinkovitim da se poslije egzorcizma čita sveta misa.

Ako se radi o lakim poremećajima, dovoljan je jedan jedini egzorcizam. Ako poremećaji potječu međutim od uroka i đavao uvijek iznova dolazi, tada se egzorcizam mora ponavljati i to toliko dugo dok kuća postane "ne­propusna", sigurna od zlih duhova. U teškim slučajevima ima mnogo problema. Tako sam na primjer trebao egzorcirati stanove u kojima su se dugo vremena održavale spiritističke seanse ili u kojima su stanovale vračare koje su se bavile crnom magijom. Još je gore bilo ako su se slavili sotonski kultovi. U nekim su slučajevima bili po­remećaji toliko snažni, a teškoće oko potpunog oslobo­đenja toliko velike da sam morao savjetovati da se pro­mijeni stan.

U različitim lakšim slučajevima bile su dovoljne mo­litve da bi se opet uspostavio mir. Tako je neka obitelj veoma trpjela radi neobjašnjivih noćnih zvukova. Tada je dala čitati deset svetih misa, poslije čega su se zvukovi znatno prorijedili. A poslije slijedećih deset misa posve su nestali. Možda su tu duše iz čistilišta smjele sebe s božanskim dopuštenjem učiniti primjetljivima, kako bi se domogle zagovora. To je teško reći. Želio bi se ograničiti na to da izvješćujem o činjenicama, kako sam ih često doživio.

Pater Pellegrino Ernetti, najpoznatiji egzorcist Vene­cije, koji je izašao na dobar glas i kao glazbenik, te poz­navatelj Biblije, imao je iskustva s veoma teškim sluča­jevima. Tako su se u nekoj obitelji događale najneobičnije stvari: prozori i vrata su se otvarali i zatvarali, iako su bili dobro zatvoreni; stolice su lebdjele, a ormari ple­sali. On je našao lijek u istodobnoj primjeni svih triju sakramentala, za kojima mi egzorcisti uvijek posežemo. Dao je pomiješati u jednoj posudi egzorciaranu vodu, isto takvo ulje i sol, te dao uputu da se svaku večer polije jed­na čajna žlica te mješavine po prozorskim policama i ku­ćnim pragovima i svaki put izmoli Očenaš. Učinak je bio trajan. Ali obitelj je poslije svakog vremena prekinula s tim postupkom i tada su uznemiravanja opet počela re­metiti kućni mir, da bi opet prestala čim se ponovno pri­mjenjivalo preporučeno sredstvo.

Drugo pitanje koje mi se postavlja odnosi se na do­maće životinje: je li moguće da one budu opsjednute zlim duhom? I što se tada treba učiniti? Evanđelje izvješćuje o legiji zlih duhova koji su od Isusa izmolili dopuštenje da uđu u svinje. Isus je to dopustio i sve su se svinje strmo­glavile u Genezaretsko jezero gdje su se utopile. Pozna­jem slučaj jednog egzorcista koji je zlom duhu naredio da uđe u svinju neke seoske obitelji. Životinja je odmah po­bješnjela, napala seljanku i smrtno je ranila. Bila je da­kako odmah ubijena. Rijetki su slučajevi koji vode do smrti životinje. Čuo sam za nekog magičara koji je svoju mačku upotrebljavao za to da začarane predmete donosi na određena mjesta. U tom bih slučaju rekao da je op­sjednut bio čovjek, ne životinja. K tome se treba misliti na to da se mačka gleda kao životinja koja "privlači" du­hove i često se zli duhovi pojavljuju u mačjem liku. Za neke je magičare i za određenu vrstu magije uvjet da se koriste mačkom. Ali simpatična životinja nije sama po sebi ništa kriva.

Može se dakle reći da je opsjednutost životinja mo­guća i da je dopušten blagoslov, kako bi se one oslobo­dile. Želio bih međutim još reći da egzorcist mora pozna­vati fenomene opsjednutosti (mjesta, predmeta ili živo­tinja, ali i u svim drugim slučajevima) koji se mogu pripi­sati paranormalnim uzrocima. To je potrebno da bi se iz­bjegle zablude, iako u ovoj knjizi nemam mogućnost po­bliže se time baviti.

 

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 06.04.2011. 09:06h

  Član magicusMerlin28 lifesanus, navodi izvore svojih tekstova, ne želimo zbog tebe imati sudske parnice ili nešto što bi ti se još manje svidjelo, na nečiji zahtjev brisati sve tvoje tekstove...ni nama se to ne bi svidjelo jer je povelik posao ukloniti to i sa portala, a kamoli još i uklanjanje sa servera...pročitaj članak: Autorska prava na internetu
 • 06.04.2011. 09:22h

  Član doloraMerlin0 @lifeanus, zar izvor nije onaj koji je naveden u uvodu... Don Gabriele Amorth, za čiju je knjigu predgovor napisao P. Candido Amantini?
 • 06.04.2011. 09:27h

  Član doloraMerlin0 * @lifesanus... isprika.
 • 06.04.2011. 09:35h

  Član magicusMerlin28 odvjetnice dolora, mišljeno je na sve članke, napisano pod najnovijim, nemamo vremena pročešljavati autorovu hiperprodukciju i tražiti gdje treba taj komentar staviti, a gdje ne...
 • 06.04.2011. 09:47h

  Član doloraMerlin0 I mene zanima, je li autor naveden u prvom tekstu, Izvješća rimskog egzorcista, a na koji se ostali nadovezuju, uistinu autor svih nastavaka. Nisam odvjetnica. No, ipak hvala. :)
 • 06.04.2011. 11:21h

  Član buntovnikMerlin3 Autor; Don Gabriele Amorth Sa portala; www.molitve.info Znao sam da je lifesanus neki kršćanski fanatik koji je došao ode zajebavati! Daj prestani s ovim crnilom i smećem, zbog tebe mi zanimljivi i lipi tekstovi prođu naslovnicu, a ionako nemam vrimena biti na internetu!
 • 06.04.2011. 11:46h

  Član lifesanusMerlin3

  Magicus!

  U uvodu, predgovoru, sve je navedeno. Nepoznato je da se na svakoj stranici knjige navodi autor i naslov, nepoznato je da se to treba činiti ovdje. Nije bilo potrebe ispisati komentar! Nije bilo potrebe ni za jednim komentarom. Bespotrebno se troši vaše vrijeme. Blagoslov magicusu!
 • 06.04.2011. 11:53h

  Član magicusMerlin28 vi govorite o autoru knjige, ja o nakladniku ili web stranici s koje se to prenosi, svako malo moramo nečije tekstove ukloniti jer to od nas zahtijeva pravi vlasnik tih tekstova, a prenositelje je zaboravio navesti izvor s kojeg je to preuzeo....ako ti je autor sam dopustio, onda napišeš: S DOPUŠTENJEM AUTORA....i svi su komentari bili nužni, ako nastaviš hiperprodukcijom zatrpavati ostale autore, morat ćemo te zaustaviti...svi ti ljudi rade i nešto drugo u životu, ne sjede cijeli dan pred kompom i doista im puno toga promiče..., jer ti štancaš članak na članak...kod tebe red pakla, red blagoslova....kakva musaka....i tebi blagoslovi!
 • 06.04.2011. 11:58h

  Član kajaMerlin5 (Moj se Buntovnik urotio da se danas valjam od smijeha ...:-))) )... Slatkiću moj, šteta što nisi bio samnom dok sam prisustvovala činima egzorcizma ... svašta bi se nagledal ... Danas mi je dovoljno da ispružim ruku u Ime Boga i svako zlo nema više moći ... *** Pusa velika ko ovaj Portal... i želja da ti se čudom izlistaju oni tekstovi koji su \' zanimljivi i lipi tekstovi \' za tebe ... \' Čuda su samo za nevjrnike, za vjernike ona su normala života \'
 • 06.04.2011. 11:59h

  Član lifesanusMerlin3

  Mir tebi!

  Samo polako i bez nervoze! Ionako je sve u Božijim rukama. Biti će što bude. Što se moje hiperprodukcije tiče, autori gemini, gemini1, vajran, borivoje i još neki, sa vrha liste autora, oni su dnevno znali objavljivati više tekstova od mene i nije poduzimano ništa. Naravno da me možete ukloniti, ali tada je to diskriminacija. Nema potrebe da mi se prijeti. To mene zaobilazi i trud je uzaludan.
 • 06.04.2011. 12:02h

  Član lifesanusMerlin3

  Način!

  Lijepo me zamolite i učiniti ću točno onako kako me zamolite. Razlog je taj što je kuća vaša i poštovati ću. Dovoljno je lijepo zamoliti. Tako je to u životu i tako nas uči Vjera.
 • 06.04.2011. 12:03h

  Član ivanaMerlin2 ( ... i mama... najčešće nas već i ona to nauči... u ranim danima... :)
 • 06.04.2011. 12:04h

  Član lifesanusMerlin3

  Pitanje?

  Zašto bi Vi mene odmah izbacivali? Ovdje sam čak i opsovan i vi niste ragirali. Zašto kada prema vašem statutu vrijeđanje nije dozvoljeno?
 • 06.04.2011. 12:13h

  Član lifesanusMerlin3

  Činjenica!

  Otkada sam ovdje, upućujem vam samo lijepe riječi. Tako je, tako ostaje ako mi budete dozvolili. Vi činite što vam drago i što vam je na srcu. Razumu je nepojmljivo da se vrši ovakva agresija na nekoga čiji tekstovi koje prenosi nisu ni pročitani. To je evidentno. Sada je na svima vama da porazmislite o vašem ponašanju i upitate se o uzroku takvog ponašanja.
 • 06.04.2011. 12:21h

  Član lifesanusMerlin3

  Ponavljam!

  Objava ovog serijala je potaknuta upravo anketom na kojoj se jasno vidi, a to sam i neki dan napisao u komentarima, da se želi pročitati nešto o egzorcizmu. Ne vidim gdje je problem. Anketa govori suprotno. Tužno je što se u komentarima javljaju oni za koje je evidentno da ne poznaju tematiku i uzimaju si za pravo da sude na osnovu predrasuda. Ne želim time reći da tekstovi moraju biti svima prihvatljivi. Želim upozoriti da se mora nešto o čemu se sudi i poznavati. Osobno dobro poznajem temu. Čak se ni ja neću složiti sa svime što je napisano. Ali to ne znači da neću prihvatiti pravo autora serijala na njegovo subjektivno viđenje. Ovdje, na ovom portalu se brkaju pojmovi crkve kao institucije i Vjere. Ima se predrasuda i problema sa shvaćanjima. Ima se mnogo problema, posebno sa samima sobom što se da zaključiti iz komentara pod tekstovima. Rijetko gdje se smisleno komentira tekst. To ukazuje na veliko neznanje. Zato ponavljam: svi govore isto, svi ne razumiju isto.
 • 06.04.2011. 12:22h

  Član srceMerlin3 Lifesanus, stvarno je zanimljivo. A kada je već tako, možda bi bilo dobro da se Ti preispitaš, zašto velika većina nasprotuje tvojim člancima i tvom prisustvu. možda je nešto u tvom pristupu do članova, bez obzira na lepo ponašanje, što iritira, možda si prpoznat iz ranijeg delovanja? neznam stvarno zanimljivo. pozdrav
 • 06.04.2011. 12:22h

  Član lifesanusMerlin3

  Mir i radost!

  Blagoslov!
 • 06.04.2011. 12:25h

  Član kajaMerlin5 ( e, dragi moj lifesanus ... znamo tko želi da ne dođe do spasa Duše čovječje ... veliki je to boj, a na svu sreću i posljednji ... ) Boga, ono što čini preko čovjeka(pojedince) ne može nitko zaustaviti ... ukoliko ne bude to dozvolio ( u ovom slučaju ) Magicus, Bog će se sam pobrinuti kako će dalje ... Topli zagrljaji
 • 06.04.2011. 12:25h

  Član srceMerlin3 I ja Tebi želim Mir i Radost.
 • 06.04.2011. 12:26h

  Član lifesanusMerlin3

  Srce!

  Postoji gore, tamo iznad komentara tekst. Lijepo molim, ako bi si uzela malo truda i pročitala tekst te isti komentirala. To je smisao i svrha. Sve ostalo, nema ni smisla a ni svrhe. To je naravno moje mišljenje!
 • 06.04.2011. 12:27h

  Član lifesanusMerlin3

  Kaja!

  Blagoslov!
 • 06.04.2011. 13:00h

  Član srceMerlin3 pročitan ja one članke za koje mislim da će mi nešto koristiti, da ću poboljšati sa njima svoju kvalitetu života, i dopunu znanja. Moje stalno štivo je Sveto Pismo a naravno da su u mojoj kućnoj biblioteci i sve ostale svete knjige iz kojih sam se saznanila o našoj bogatoj različitosti. Što se tiče egzorcizma, đavolčića itd ta me tematika apsolutno ne zanima niti čitam o takvim stvarima. Jer: za mene je Bog jedini, bezu posrednika, On na Nebu, Ja na Zemlji. Kada bude odlučio da me želi kraj sebe, otićiću ispričati mu sve šta sam radila i neradila, dobiti oprost i u Raj. Videćemo se tamo. :)) Eto tako nekako ukratko.
 • 06.04.2011. 13:42h

  Član veljoMerlin1

  @ANUS

  nisam ja tebe htio uvrijediti micek, to je bila samo sugestija da se potakne promišljanje o mom spolovilu u tvojoj ispranoj glavici... Kako možeš biti tako bezobrazan da to nazoveš uvrijedom ta to je samo jedan oblik širenja ljubavi(ove zemaljske) što ti i zagovaraš ubiti. P.S.: sigurno nevoliš homoseksualce....ali predpostavljam da su pedofili OK.... pusa
 • 06.04.2011. 14:28h

  Član noviMerlin1

  lifesanus

  sviđami se tvoja konstatacija da svi govore isto ali svi nerazumiju isto kada govorimo o mudracima ovim ili onim,,zašto ljudi napadaju tvoje tekstove isto zato kad bi netko od ovih ljudi pisao tekstove o Sai Babi ,Hare Krišni,tekstove o npr. Jognandi,reikiju isl.,na nekom krščanskom portalu ili katoličkom portalu,odgovri tamo ljudi bi bio identičan odgovru ljudi koji večina ovdje tebi daje,a taj netko tko bi pisao o tim ljudima ,metodama mudracima i sl. bio bi napadan ,a njegov odgovr bi bio ,,svi govore isto ali svi nerazumiju isto,,,
 • 06.04.2011. 14:43h

  Član veljoMerlin1

  @Novi

  Hehey...gle nije uopće stvar u zagovaranju neke doktrine kao što je u ovom slućaju Kršćanska nauka... Mislim da je više stvar u nekom zdravom pristupu temi, dopuštanja neke zdrave diskusije, uzimanje nekih drugačijih stajališta u obzir itd,itd... Dotičnom gospodinu nije jasno da ljudi ovdje nemaju linijski sustav vjerovanja, držati se nečega čvrsato, omalovažavati druga stajališta( u njegovom slučaju on nama svima daje svoj oprost, zamisli?!?!). Pa nije on neki jebeni mesija, samo bogec sa ispranim mozgom, vjerski hanatik usudio bih se reći. Neki drugi korisnici također približuju ostalim korisnicima svoje sustave vjerovanja ali ne na tako egoističan i s \"visoka\" način. Upravo zbog toga ja se zalažem za njegovo banniranje. pozz :)
 • 06.04.2011. 18:12h

  Član iridaMerlin37 kad neki autor donosi raznorodne i zanimljive sadrzaje, nitko mu ne broji clanke, ali kad netko svira samo jednu notu, brzo postaje frustrirajuce i zamorno, pogotovo, ako istoga dobivamo u neogranicenim kolicinama, poput lavine.
 • 06.04.2011. 20:53h

  Član vernonMerlin1 Dragi moji Magicusi i Lifesanus, Mene općenito uopće nije briga tko je što napisao ako iz svega toga mogu nešto novo saznati ili si potvrditi no pravila su tu da se poštuju. Malkice se čudim što napadate Lifesanus-a umjesto da pročitate, uočite i shvatite šta Vam taj lik objašnjava. A VEOMA JE BITNO SVE ZNATI POGOTOVO DANAS. I umjesto da proučite sebe kroz novu prizmu viđenja, ne svi drvlje i kamenje. A što ako je netko od nas pod urokom, pod utjecajem đavla - o da znam svi ćete reći JA SAM BOŽJE DIJETE. Neznate kako je sotona opak, prijetvoran i sposoban zavarati većinu. Ja se bavim sličnim stvarima i prošla sam svašta i ako nisi duboko u srcu doživio blagoslov ljubavi Božje kad se stopite u jedno - kad Vam ničija a ni Vaša smrt ne predstavlja problem suočiti se svim čisto mirno i normalno. Koliko od Vas živi u strahu od nečega, gorčini i tuzi - zar mislite da je to Božje djelo - patite - mučenici ste - i mislite da je to Božje djelo, veoma ste u zabludu. Bog je ljubav - Sve što u Vama čini nelagodu - je djelo sotone. I zato eto čovjeka koji ima vremena i volje to napisati, osvjestiti Vas da možete dublje proniknuti u sebe i osvjestiti se - možda trebate pomoć, a možda si i sami možete pomoći. KOD SVEGA UVJEK PREPORUČAM OPREZ MAGICUSI - AKO VAS IRITIRA LIFESANUS- I KAKO KAŽE IRIDA BRDO SLIČNIH ČLANAKA ITD. PA ONDA JE TO ZAMARAJUĆE ITD. PA NEMOJ ČITATI AKO NEĆEŠ, PRESKOČI, MOŽDA ĆE NEKOME DOBRO DOĆI. Pa ne čitamo članke koji nas ne zanimaju, preskočimo i dobro. A kad mi je nešto blisko kad stignem pročitam i opet dobro. Što sad oćete reć da sotone nema da smo to mi sami. Mislim da je dosta konzervativizma i slatkoće na ovom portalu - SADA JE VRIJEME AKCIJE - BORBE ZA OPSTANAK U BOGU I BOŽJOJ LJUBAVI - ŠTO ISTO TAKO UKLJUČUJE I BORBU PROTIV SOTONE-DEMONA-UROKA I NAROČITO MAGIJE. Pozdrav svima i molim bez zamjerke. Kad Vas nešto tako iritira zapitajte se ZAŠTO JE TO TAKO ne zbog obima članaka nego zbog sadržaja, pa već iz toga se mogu neke stvari zaključiti. Pozdrav svim borcima protiv sveopće tame.
 • 06.04.2011. 20:55h

  Član vernonMerlin1 Lifisanuse - ti jednostavno malo o Bogu malo o sotoni pa možda te prihvate i jedni i drugi. Nadam se da me shvaćaš što želim reći.
 • 06.04.2011. 20:55h

  Član noviMerlin1 Veljo ma razumijen ja tebe ,ali imam i ja imam problema tako da neznam šta bi rekao o ovme, ovo il ono:)),šalim se,ali stvarno nemam pojma,šta bi reko,,mogu i ja sad reći Ego ima predpredenu ulogu i pod izlikom blagoslova ,ljepog ponašabja,šalje neke ego-zrcizstičke priče,,nemam pojma ,,može ovo biti jedan bilten jednog izgubljnog vremena i tako ,ajde svima blagoslov
 • 06.04.2011. 21:02h

  Član magicusMerlin28 Živi i pusti druge živjeti, naslovnica nije rezervirana samo za jednog autora ma kako VELIKE njegove istine bile, a neumjerenost, kao i oholost spadaju u 7 glavnih grijeha upravo u srži doktrina oko kojih se koplja lome...što je previše, previše je...uz to ni traga osobnom iskustvu.
 • 06.04.2011. 21:10h

  Član vernonMerlin1 Magicus, jednostavno mislim da ovdje ne postoji fer igra, koliko članaka i članova pišu stalno te jednu priču u drugom obliku, ja ih osobno više niti ne otvaram a svi ih tolerirate jer su pekmezasti. Sad mi je i drago što nemam više vremena biti na portalu koji mi je jako drag i ima super stvari. A čitajući (obzirom da imam iskustva s egzorcizmom, sotonom, demonima, demonima roda, urokom, magijom itd) ima on iskustva ne brini. A ako počne pisati o svojim iskustvima bit ćeš još zatrpanija s člancima. Lijepo si ga upozorila - on je to krasno shvatio pa eto kako bude biti će sve ima svoje zašto. Šaljem svima Blagoslov ljubavi, mira i razumijevanja
 • 06.04.2011. 21:15h

  Član bibyMerlin3 lifesanus... ... se pravda... (koji je smisao toga...?) :-) ... navodi usporedbu s drugim autorima i sa samim sobom (učiteljiceeee, nisam samo ja, i oni su...) ... daje uputstva za ponašanje, razgovaranje, komentiranje (kao da postoji kalup u koji bi se moglo i trebalo svrstati ljude zajedno s komentarima) ... je prepametan (na svaki komentar spreman odgovoriti tako da uvijek izgleda da je jedino on u pravu) ... donosi sud o poimanjima drugih ljudi na Magicusu: \"Ovdje, na ovom portalu se brkaju pojmovi crkve kao institucije i Vjere. Ima se predrasuda i problema sa shvaćanjima. Ima se mnogo problema, posebno sa samima sobom što se da zaključiti iz komentara pod tekstovima. Rijetko gdje se smisleno komentira tekst. To ukazuje na veliko neznanje.\" autentična (autorska!) izjava koja više govori o lifesanusu nego svi tekstovi koje je objavio do sada ... ipak je sve upravo onako kako treba biti... sve u svoje vrijeme i sve u skladu... aleluja...
 • 06.04.2011. 21:24h

  Član bibyMerlin3 \"Ovdje, na ovom portalu se brkaju pojmovi crkve kao institucije i Vjere. Ima se predrasuda i problema sa shvaćanjima. Ima se mnogo problema, posebno sa samima sobom što se da zaključiti iz komentara pod tekstovima. Rijetko gdje se smisleno komentira tekst. To ukazuje na veliko neznanje.\" sve jasno? :-))))))
 • 06.04.2011. 21:27h

  Član vernonMerlin1 biby ipak je sve upravo onako kako treba biti... sve u svoje vrijeme i sve u skladu... aleluja... kratko i jasno - bravo
 • 06.04.2011. 21:36h

  Član ivanaMerlin2 ( krajnje mi je zanimljivo pratiti reakcije... ) napeto. tko pišti i tko će propištati... a tko otprhnuti... jedno je sigurno, ama baš nitko ne suprotstavlja ikakve argumente sadržaju tekstova...
 • 06.04.2011. 21:44h

  Član kajaMerlin5 ... prosim ljepo, kaj se to misli da je sve kako treba biti, sve u skladu, u našem svijetu ili ...? ... što Bibice znači, sve u svoje vrijeme ?
 • 06.04.2011. 21:53h

  Član noviMerlin1

  ivana

  meni se iskreno ovo ne čita,nisam ni jedan tekst uspio ni do pola pročitat,evo da sam mlađi jedno deset ,petnaest godina vjerojatno bi to pročitao i tako dalje i bliže,
 • 06.04.2011. 21:55h

  Član bibyMerlin3 sasvim jednostavno ivana: - sadržaj tekstova nema nikakvu znanstveno dokazivu osnovu da bi se oni koji znaju da to što piše nije znanstvena istina bavili suprotstavljanjem apstraktnom sadržaju... - oni koji u ovo ne vjeruju, jednostavno ne vjeruju, jer se ne poklapa sa njihovim osobnim iskustvom i životom.... - a oni koji u ovo vjeruju nemaju razloga za suprotstavljanje bilo kakvim argumentima... Kajo, sve u svoje vrijeme, konkretno ovdje: odnosi se na pravi komentar na pravom mjestu od prave osobe...
 • 06.04.2011. 21:58h

  Član ivanaMerlin2 ( čini mi se da @vernon zna o čemu govori i da govori ispravno i vrlo korektno... takva smirena i umjerena rekacija mi ulijeva povjerenje i ujedno budi znatiželju da čitam o ovoj tematici... za razliku od toga, ova pucanja po svim šavovima me dovode u razne dvojbe... čemu toliko izlijevanje žuči ? )
 • 06.04.2011. 22:02h

  Član ivanaMerlin2 znanstvenu osnovu ? pa ovdje često razgovaramo o stvarima koje su na rubovima znanstvenih osnova ili preko tih rubova... sad sam još začuđenija...
 • 06.04.2011. 22:06h

  Član bibyMerlin3 to je ok, ivana... i ja se čudim onda kad nešto ne razumijem...
 • 06.04.2011. 22:16h

  Član ivanaMerlin2

  biby

  ajde... drago mi je da sad razumiješ... i tekst i sve komentare... barem netko... ( valjda ću jednom sustići taj nivo... )
 • 06.04.2011. 22:19h

  Član bibyMerlin3

  ivana

  iskreno: sumnjam u to... ali vrijedi probati... :-)) (nema nivoa, tu je sva tajna...)
 • 06.04.2011. 22:23h

  Član ivanaMerlin2 a u koju od gore navedene dvije grupe ti zapravo spadaš ? vjeruješ ili ne vjeruješ ?
 • 06.04.2011. 22:28h

  Član bibyMerlin3 ne spadam!
 • 06.04.2011. 22:31h

  Član lifesanusMerlin3

  Hvala svima!

  Hvala na sudjelovanju i na pokazanom znanju iz u tekstu spomenute oblasti. Vrhunska stručnost popraćena iskustvom. Magicusu, Iridi i Velju, posebna hvala na ljubavi pokazanoj prema čovjeku u mojoj osobi. Blagoslov!
 • 06.04.2011. 22:33h

  Član ivanaMerlin2 ( vičeš li ti to na mene ? ta nisam ja smislila te skupine... opet se čudim... )
 • 06.04.2011. 22:41h

  Član bibyMerlin3 ne. tko je smislio te skupine i koje skupine? i ja se čudim onda kad ne razumijem... :-))
 • 06.04.2011. 22:44h

  Član ivanaMerlin2 evo ove skupine, koje si ti smislila, biby... i za koje si lijepo rekla ivani da je sasvim jednostavno... - sadržaj tekstova nema nikakvu znanstveno dokazivu osnovu da bi se oni koji znaju da to što piše nije znanstvena istina bavili suprotstavljanjem apstraktnom sadržaju... - oni koji u ovo ne vjeruju, jednostavno ne vjeruju, jer se ne poklapa sa njihovim osobnim iskustvom i životom.... - a oni koji u ovo vjeruju nemaju razloga za suprotstavljanje bilo kakvim argumentima... u kojoj pronalaziš sebe samu ?
 • 06.04.2011. 22:48h

  Član doloraMerlin0 Je li lifesanus baniran? Ako jest, nema smisla dalje raspravljati.
 • 06.04.2011. 22:51h

  Član bibyMerlin3 nikakve skupine spomenula nisam... oprosti ivana, ali ovdje je kraj razgovora jer je to tvrdnja koju nisam izrekla... ako si vidjela skupine onda nisi razumjela smisao mog komentara. nema veze.
 • 06.04.2011. 23:07h

  Član vernonMerlin1 Gledajte curke, Postoje razni stupnjevi znanja, razvoja i koječega. Opće nebitno na kojem je tko stupnju razvoja - JER JE BAŠ NA ONOM NA KOJEM TRENUTNO MORA BITI. Ja sam u nečemu izvrsna - a ti ne, a onda si ti u nečemu savršena a niš ne kužim. No sva znanja koja nam trebaju su u nama samo ih moramo proboditi. Svatko svoje spoznaje, uvide i načine djelovanja dobije onda za kada je to spreman. Ja osobno nisam ni sanjala da mogu, htjela ja to ili ne - jednostavno dobiješ zadatak i onda to radiš - boristi se sa sotonom, demonom roda, magijom, raditi egzorcizam - čak ničim izazvana i tako stvari se događaju onda kad si za to spreman. Bez panike u miru i eto boriš se protiv tame na sve strane. Nemojte se ničemu čuditi - meni je baš sve normalno i sve mirno prihvaćam. Neki rade nešto drugo kako najbolje znaju i super im ide dok opet ne proradi neki klik i opet nešto novo. I tako u nedogled. Nema tu strana. Svi smo mi tu isti samo sa različitim uvidima u različite stvari. No uvijek je dobro progovoriti i o tamnim stranama da bi ih čovjek bio svjestan i u ovom dobu i tekako pazio na riječi-misli- djela. Jer kao rekoh stvarno je sada sotona u velikoj snazi i što nas više zna kako se boriti s njime i takvim sličnim pomažemo sebi, globalno, i dragom BOGU-MAJCI-ISUSU - koji se isto tako bore. Ovo je žestoka borba za duše. Nije samo dovoljno moliti se ići u crkvu- treba biti svoj i naći svoj individualan put. BITI U VJERI - ŽIVJETI S VJEROM - to znači da ste Ti i Bog jedno. Amen. Kad prizivate jedinu, najsavršeniju energiju Boga oca čiste ljubavi i osjećate to u srcu, a ne u mislima - u svojoj foteljici, krevetiću ili autobusu nije bitno Mi smo crkva jer u Nama je Bog. Nemojte se zamarati previše temama ako vam ne sjednu dobro. Maknite se od toga i čitajte ono što Vas zanima. Mičite se od ljudi i stvari koje Vas iritiraju, ako nemožete iz toga ništa dokučiti. Doći će dan kada Vas ništa i nitko neće smetati i na svaku situaciju i osobu ma kakva ona bila ćete izlijevati Božansku ljubav i Njegov Blagoslov. Svatko ide različitim putevima, no sigurna sam da ćemo se svi naći na istom putu - PUTU SVJETLOSTI-BOŽANSKE LJUBAVI-I BEZUVJETNOJ PREDANOSTI SAMO NJEMU. Ako neko želi nešto pitati ili sl. može mi poslati na e-mail: vernon2007@gmail.com. Blaženi mir želim svim Magicusima
 • 06.04.2011. 23:09h

  Član innocentMerlin1 Bravo vernon. Hvala! Blagoslov.
 • 06.04.2011. 23:09h

  Član bibyMerlin3 vernon... hvala... :-))
 • 06.04.2011. 23:10h

  Član vernonMerlin1 Još sitnica Je li lifesanus baniran, ili blefira ili bilo što drugo - to je njegov problem ne naš. Na nama je kao što sam već rekla da od svake \"budale\" nešto shvatimo. \"Budale\" - pod navodnicima jer ja ni jedno biće ne smatram budalom. svi smo baš takvi kakvi moramo biti. Pusa još jednom svimaaaaaaa
 • 06.04.2011. 23:12h

  Član ivanaMerlin2

  vernon

  zapisala mail, i ja se zahvaljujem...
 • 07.04.2011. 00:48h

  Član runovalMerlin4 Zanimljiva rasprava i konkluzije! Svima lijep pozdrav, nisam bila prisutna neko vrijeme, no čini mi se da je bilo pomalo burno...pridružujem se Blagoslovom !
 • 07.04.2011. 07:20h

  Član ivanaMerlin2 zanima me kako bih ja reagirala da dobijem komentar kao što je ovaj koji je @veljo uputio \"miceku\"... rečeno mi je rekla da me ne bi trebao smetati ni onaj od nekidan, u kojem se prvi put spominje isti organ... to je u skladu s manifestom ? korablja plovi... i sve sami blagoslovi... krasno.
 • 07.04.2011. 07:23h

  Član ivanaMerlin2 ( ostalo mi je viška \"rekla\"... )
 • 07.04.2011. 09:44h

  Član kajaMerlin5 Bila sam član duhovne Molitvene Zajdnice čiji su članovi uglavnom bili visokoobrazovani ljudi. Skoro polovica imala je dar tuđih jezika i ostalih darova Duha Svetoga kako su oni tvrdili. Jedna osoba (koja je danas u strogom ženskom samostanu) nakon burnog svjetovnog života, obrativši se Bogu, doživjela je veliku promjenu. Njezino predanje Bogu bilo je cjelovito, tako da je Duh preko nje mogao činiti vidna djela. Vrativši se jednom iz Međugorja puna Božanskog Duha lepršala je kao anđeo. I danas me tjera na smijeh kad se sjetim spektakla koji je izvela na molitvenoj zajednici ... Mi smo sjedili (nas oko 50-tak ) okrenuti prema voditelju Zajednice. Ona je istupila naprijed i zamolila, \'molim vas vi koji imate dar Duha Svetoga govora u jezicima, počnite hvaliti i slaviti Gospodina u jeziku. Usput je izvodila nekakve pokrete kao malo radosno dijete, pozivajući nas na radost. Svi su se počeli smiljuljiti misleći da je skrenula... Pozvali su župnika da ureduje kad je ona inzistirala na svojim molbama i nije se dala omesti ... Shvatila sam da nas je Duh Boga preko nje terstirao koliko smo ponizni (jer Duh ne može djelovati gdje ne postoji poniznost, odnosno gdje vlada ego) ... I dalje se je umovalo i davalo tisuće dijagnoza što je to sa tom ženom, ali samo da se je htjelo vidjeti srcem... ono uvijek zna i ima samo jednu dijagnozu ... Davno sam se isključila iz te Molitvene zajednice... tu i tamo sretnem nekog člana i na žalost konstatiram da je ostao pačič u prvom razredu što se tiče Stvarnog Života u Duhu. Život u Duhu je život čudesa. \'SVI GOVORE ISTO SVI NE RAZUMIJU ISTO\' Ljudi koji nisu išli u Duhovnost putem religije djelovanje Duha nazivaju čarolijom. Duh je Duh i njemu je svejedno kako ga nazivamo, on jest gledajući očima ograničenog uma čarobnjak. BIT je u NAMJERI. Dali je čovjek DOBRONAMJERAN. I od kud uzima komponenete za svoje djelovanje; iz LJUBAVI ili STRAHA. Sve što djeluje iz straha uminuti će ako ne prijeđe na stranu Ljubavi.
 • 07.04.2011. 13:52h

  Član helanaMerlin2 Kajo, svidja mi se ovaj tvoj zakljucak: \"Sve što djeluje iz straha uminuti će ako ne prijeđe na stranu Ljubavi\"...

SADRŽAJ UPISAO

Član lifesanusMerlin3 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana lifesanus dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝

Napiši nešto, ostavi trag

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U PROSINCU...

PROSINAC...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

UČINCI EGZORCIZMA