Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član KHONSHU

Upisao:

KHONSHU

OBJAVLJENO:

PROČITANO

1037

PUTA

OD 14.01.2018.

"TET TAROT" sr,Sagitta&fr,Sigma

UVOD U TET TAROT Zodijak od 12 znaka koji su pravilno raspoređeni po 30 stepeni

SKAKAVAC 2.7 45 " TET TAROT " Sr.Sagitta & Fr.Sigma 0 א –Vo - Antlia, Apus, Orion I ב–Kuća - Ophiuchus II ג –Kamila - Camelopardalis, Indus III ד–Vrata - Columba, Lyra, Cassiopeia IV צ-U d i c a - Cepheus V ו –Klin - Bootes VI ז–Mač - Caelum, VII ח -Ograda Auriga, Crater VIII ל–Bič - Norma IX י –Šaka - Microscopium, Monoceros X כ–Dlan - Octans Hadleianus XI ט–Zmija - Chamaeleon, Phoenix XII מ –Voda - Andromeda, Hydra, XIII נ–Riba - Aquila, Eridanus, Musca XIV ס–Stub - Centaurus, Fornax Chemica, XV ע –Oko - Corvus, Draco XVI פ –Usta - Hercules, Lupus XVII ה –Prozor - Pavo, Coma Berenices XVIII ק–Zatiljak- Delphinus, Cetus XIX ר –Lice - Lynx, Mensa, Dorado XX ש–Zub - Ara XXI ת–Krst - Circinus, Crux, Horologium

 

UVOD U TET TAROT Zodijak od 12 znaka koji su pravilno raspoređeni po 30 stepeni predstavlja projekciju sadejstva elektro-magnetskih-gravitacionih / energetskih uticaja između Zemlje i Sunca, kroz koje se "prelama" i "filtrira" uticaj "spoljašnjeg" kosmosa - onog momenta kad se izmestimo iz ove "lokalne" dinamike prostor koji nije prožet ovim direktnim uticajima definitivno čistije prenosi uticaje "zračenja" sazvežđa/konstelacija/galaksije - a ne "zodijaka" - dakle u prostoru izvan solarnog sistema "Zodijak" je definitivno drugačiji "koncept" i drugacije "deluje" - reklo bi se "jasnije" ili "čistije... zato "ambis" deli Binah - tj. prazan prostor (kroz koji Ajvaz prenosi svojim "talasanjima" poruke tj. reči mudrosti) i sferu u kojoj su prostorno načičkane zvezde u svom beskraju brojnosti...

Dinamika sadejstva Zemlje i Sunca okarakterisana je četvorostrukim "prelamanjem" i prožimanjem gde sile sadejstva imaju svoj rast, puninu i opadanje uticaja - otuda kardinalni, fiksni i promenljivi "znaci" - jer iz izvesnog "razloga" četvorostrukost sile Sunca se prenosi na Zemlju koja svojim pokretanjem i okretanjem na 12 različitih "načina" prima uticaje spoljašnjeg prostora. Ovo zračenje samog Prostora prima uticaje "spolja" iz Spoljašnjih regiona Kosmosa i prenošena silama Sunca deluje na Zemlju - to se očituje kao dvanaestostruki koncept u kojem je nebeski svod podeljen na dvanaest delova - ovi delovi su određeni Zemljinim magnetnim polovima između kojih protiče Sila te su primetni uticaji raspoređeni spram spoljašnjih regija osovinski "vezani" ili "ukotvljeni" u Zemljine Polove.

Sadejstvo Zemlje i Sunca je mistički i magički definisano Sefirotima i Stazama Drveta Života koji se "prostiru" između Malkuta i Tifareta - ali i obuhvatajući i sefirote celokupnog Ruaha - pri čemu mora da se shvati da su sve planete na određen način "deo" Ruaha, iako tri najdalje imaju izvesne karakteristike transmitera spoljašnjih uticaja upravo zbog udaljenosti do Sunca tj. blizine "spoljašnjeg" Prostora. Prostor koji prožima ceo Solarni sistem prožet je silama uticaja Sunca i njegovih telesnih manifestacija -"dece" tj. Planeta - ali i uticajima koji se prenose iz spoljašnjeg "okruženja" - Mora se shvatiti da je ovo u izvesnom smislu prožimanje Binaha sa solarnim sistemom - "Ruahom" - a na taj način to je i prenos uticaja Hokmaha kroz "taj" Prostor.

Celokupan prostor je prožet misterioznim "Eterom" koji poseduje karakteristike skrivene čulima te se ne može registrovati, meriti i sadrži na skriveni način "informacije" dobijene iz svakog izvora "zračenja" - eterični fluidi, ili talasanja Akaše prenose uticaje Agregata Zvezdane svesnosti - koji su ujedno i najdominantniji emiteri energije u Prostoru - te se putem tog Etera-Akaše prenose informacije o stanju svakog pojedinačnog dela stelarnih kompleksa, kao što se na sličan "način" odašilje i projektuje energija solarnog sistema u spoljašnje okruženje. Mistici, Magovi i razni duhovnjaci, putem svojih sistema, religija ili okultnih organizacija su se pripremali, a po neki i uspešno uspevali da ostvare kontakte i "komunikacije" sa Spoljašnjim okruženjem, upravo preko transmisija koja dolaze pretočena putem ovog misterioznog fluidnog medijuma. Spoznaja svesnosti Solarnog Bića jeste jedan od stadijuma duhovnog razvoja, ali to neumitno vodi ekspanziji opažaja ka širim regionima koji nisu ograničeni na jedan "sistem" postojanja.

Ovaj čudesni "medijum" koji prenosi svojim "talasanjima" uticaje Kosmičke svesnosti, uticaje Bogova koji naseljavaju Zvezde i Galaksije u stara vremena Majanski učitelji su nazivali Zuvuja. Identično, ali čudno "izokrenuto" nama, u današnjem vremenu taj medijum je poznat kao "Ajvaz" - čiji se uticaj prenosa Znanja o Univerzumu širi svetom inicijalnim prenosom "Knjige Zakona". Pošto je Ajvaz "ministar" iliti "glasnik" (tako nazvan, a kako bi se ne/adekvatno prevelo sa engleskog na srpski) onda Hoor-Paar-Kraat predstavlja "polje svesti/energije" koje je izvan solarnog sistema, a čiji se uticaj putem "talasanja Akaše" prenosi i do Zemlje - tj. kroz "filter"/"prizmu" solarnog generatora do preformulisane rečite poruke za Zemljane. Ajvaz predstavlja specifičnu karakteristiku "prostora" ili je kao "ministar" nekakvo biće koje ima svoje mesto u hijerarhiji (koja generalno nije poznata u spoljašnjim školama Misterija), tako da možemo da pretpostavimo da postoje i drugi "ministri" zaduženi za druga pitanja u Kosmičkoj politici, ekonomiji i među odnosima "Galaktičke kon-federacije" tj. sadejstva beskrajnih polja uticaja zvezdanih (i drugih) emanacija. Izvestan "problem" je takode što je Krouli (prvi od "modernih" magova) izgleda došao u kontakt sa drugim "ministrima" - Abuldiz, Amalantrah i drugi - ali sami kontakti predstavljaju nebulozne epizode, dok je prenos "reči" u vidu pametnih knjiga evidentan - bilo da potiču od njegove lične inteligencije ili iz takvih van- zemaljskih izvora i tokova znanja. Očito je da Krouliju nikada nije bila jasna ta "spoljašnja" hijerarhija - i pretpostavljamo da ni "nama" ne može biti sve to jasno složeno, ali osvrćući "pažnju" (meditativnu) na odredene "regione" Kosmosa mi možemo da "komuniciramo" sa tim spoljašnjim uticajima kao "delovima" Boginje Nuit - a ti "delovi" pak mogu imati elementalne ili duhovne karakteristike). Pitanje je i toga da li neka "strujanja" tih Akašičnih tokova jače prodiru kroz solarni sistem nego neki drugi "trans-jugotijanski" uticaji, pa "možda" sa nekima lakše može da se dođe u "kontakt" tj. Polje sadejstva. Recimo, Bertio spominje Zotirijansku imperiju i Nemiron... kao regije iza određenih „sazvežđa” –a te regije nisu samo zvezde i sazvežđa već i segmenti zvezdane svesnosti kosmosa sa (verovatno) svojim specifičnim karakteristikama. To nisu uticaji "Zodijaka" to je Kosmos izvan našeg sistema Drveta Života. Nemamo "evidenciju" o konkretnim prožimanjima - jer sve slične "Svete" knjige deluju više kao fantazija ili čudna kabala (Lavkraft, Nema, Runar, Grant, Bertio i drugi) nego išta razumno - i opet - šta da radimo s time? Da li je to esencijalno nama potrebno kao korak do sjedinjenja sa Beskrajnim Svetlom ili pak sa "poljima" ne-svesti tame Beskraja ili AIN-a/Ništa? Svaki Mag ima svoje tumačenje i shvatanje primljene Gnoze i suštinski je potrebno se usaglasiti mentalno i intelektualno sa smislom pojedinih kompleksa Znanja kako bi se ostvarilo Razumevanje. Ipak, izgleda da je to Rezumevanje po svom smislu "delimično" tj. Agregati Znanja koji izviru iz Zvezda (Hokmaha) su toliko kompleksni i kvalitativno i kvantitativno sadržajni i "veliki" da je naposletku bitnije saživljavanje sa smislom "Razumevanja" i "Mudrosti" nego što ikoji "čovek" poseduje kapacitet ili "duhovne receptore" za poimanje ovih Znanja. 47 Prema ranijim tumačenjima da Ajvaz je Keberxnuf tj. Horusovo dete sa glavom sokola i telom mumije (što predstavlja duh Horusa i prožimanje sa Tuatom/Amentijem) on ne predstavlja vezanost za materijalni svet ljudi – već prostranstva kosmičkih sadejstva "onostranih" regija - dalje od Solarnog sistema. Postoji izvesna istovetnost Ajvaza i Keberxnufa pošto i Keberxnuf prenosi uticaje Horusa (bilo da je to Ra-Hoor-Khuit ili Hoor-Paar-Kraat - kod Egipćana to nije decidno određeno - mi smo u moderna vremena uneli te specifikacije, promućurno, logikom) - i u tom smislu da Ajvaz može biti "biće"/"entitet", a u nekom širem shvatanju on je emisar Horusovih uticaja...

Prema tome još troje "Horusove dece" treba da se prihvati svoje funkcije i prenese uticaje iz kosmičkih regija - ako tome stvarno ima potrebe? smisla? no, da li je potrebno da se oni iskažu rečima, ili delom...? Ostaje da se čeka protok vremena - te da se četvorostruki uticaji razdele u vremenu i prostoru postojanja Solarnog sistema - tj. Horusove dominacije svojim sistemom koji napaja Gnozom koju i sam prima preko Spoljašnjih Kapija - svojih najdaljih senzora i moderatora - Urana, Neptuna i Plutona (pogotovo). Mnoga razmišljanja na bilo koju temu nas vode dalje od polazne tačke Duhovnog Puta na kojoj smo sebi rekli da hoćemo da se sjedinimo sa "Bogom" i gde nam je "on/a" poručio/la da samo njemu težimo... "k meni, k meni..." dakle samo ka NUIT - "ljubomorno" /Kana/ ostalo su nam "oslonci" (samprađnata-e) ka samadiju sa njom. Ajvaz je, moguće, jedan od "oslonaca" u procesu meditacije o NUIT. No, kako da definišemo telemitski "asamprađnata samadi" - da li je to uopšte moguće? Potpuno jasno i tačno - i kabalisti, kao i svi ostali razumni ljudi shvataju da se treba težiti samo "najvišem" - Božanstvu, a ostalo su emanacije "toga". Setimo se "Liber Kana" od Achada; zato je Bog "ljubomoran" - jer ne možeš "znati" Boga - ako težiš nečemu što nije "on/a". Izgleda da samo ekspanzijom svesti čovek može da otvori sebe za poimanje NUIT - čije spoljašnje uticaje prenosi naš SOL - Horus - kao "vidljivi objekat obožavanja". Svetlost Nuit-e je svetlost Zvezda, tajanstveni uticaj njene Tame.

Onda kada se čovek i sam oslobodi vezanosti za "sebe" i svoj lokalni "sistem" postojanja njegov Duh ili Duša bivaju preliveni Svetlošću Najviše "razine" koja nije pojmljiva niti se može tumačiti.Simptomatična je ideja o "Haosu" i boginji Diskordiji - koji su u stvari specifična stanja svesti ili agregati svesnosti i energije koji imaju svoj dramatično kompleksniji i "grandiozniji" sistem postojanja koji je širi od same šeme Drveta Života - pa su zato "umetnuti" u Hokmah kao sferu zvezda "stajačica" (koje i nisu samo "stajačice")... Očito je i to da je sve to pitanje expandirane svesnosti kao domena koji se doseže pre konačnog "rasprskavanja" ili "rasplinuća" u beskrajnu svesnost NUIT-e.

Svi koji su pisali slične filozofije navodili su kako su u kontaktu sa različitim Ajvazima - Ajvaz 93, Ajvaz 418, Ajvaz 696, Ajvaz 718, Ajvaz Zotirijus, i sl. To je očito da Ajvaz nema neku svoju karakteristiku već da kao "prenosnik" svoje "neutralne" karakteristike "namagnetiše" sa određenim fluidom svesnosti i tako "prenese" uticaj u Prostoru. Ne tumačimo nikako posebno Ajvaza do kao prenosnika - "ministra" koji se bavi određenim "prenosom" izvesne poruke. Utoliko smob i o "sledbenici" Ajvaza koliko sami sebe posvetimo prenosu Teleme, tj. našem razmatranju i prenosu te poruke ljudima (iz našeg okruženja) - zato u nekim momentima i shvatamo sebe kao "Aiwass-a" - a svi oni koji se iskreno unesu u izučavanje - i prenos Zakona Teleme deluju u sadejstvu ili pod/kroz uticaj Ajvaza. Vrše funkciju Ajvaza. U neku ruku svaki Red ili organizacija koji emituju Zakon Teleme kroz svoje radove i spise – zasnovane na Knjizi Zakona mogu na taj način sebe da zovu "Ordo Aiwaz"! Možemo biti skloni da Ajvaza tumačimo kao gravitaciono-elektro-magnetnog prenosnika uticaja viših entiteta/bogova odakle proističe inteligencija i ingenioznost zapisa reči i kabale Knjige Zakona. Moguće je da je neko doživeo Ajvaza kao neko "biće"/"entitet" ili "inteligenciju" ili kao fluid/prostor/polje - poistovećivanje sa "njim", što ne znači da je čovek inkarnirani Ajvaz već da je upravo svojom posvećenošću Zakonu Teleme sebe uskladio i doveo u vezu sa "medijumom" koji se naziva "Ajvaz"... ili "Zuvuja"...

Postoje "shvatanja" ili pak razmišljanja da je "Ajvaz" izvestan "medijum" plazme- svesti koji prenosi "naboj" iliti "informaciju" od bilo kog relevantnog entiteta ili "Boga" - majanci su spominjali talasanje Zuvuje, ili talase Zuvuje... a "Zuvuja" je obrnuto "Ajuvuz"... iliti Ajvaz... dakle "nekakvo" more "ne-namagnetisane" svesti/energije koja prenosi kroz "sebe" sve moguće informacije - pa time i biva "glasnik" Hoor-Paar-Kraata... dakle Glasnik Tišine - iz koje izlaze "reči" Zakona (koje su definicija univerzalnog poretka stvari u radu i hijerarhijskom sadejstvu svih sila kosmosa)... dakle od Ajvaza je besmisleno praviti kult ličnosti (mada je Bertioova ekipa svojevremeno plasirala priču kako je Ajvaz u međuvremenu, zahvaljujući magijskim radovima Zemljana evoluirao i uzdigao se na rang Boga). "Nama može biti esencijalno bitno jedino ako i kada to prepoznamo kao odnos Boga sa sopstvenom dušom; kada u tim strujanjima prepoznamo sopstveni sistem koji može da nas nosi, ako u tome pronađemo i opšte zakonitosti koje mogu da se tiču i drugih, utoliko bolje; recimo, to može biti jedna teza za Oslobodjenog Adepta; ako recimo uspe da iznađe kako funkcioniše identifikacija svesti kao Hadit sa korespodentnim elektromagnetskim zračenjem ili silom u telu; ili kako da naša svest, koja je preskocila Ambis, može da operiše u kvantnom polju koje je telo Nuit; pa iz togamože da ispadne sasvim zanimljiv magički sistem, nova škola na nivou Ruže-Krsta; koja je operativna u sferi Ruaha, a prenosi vibraciju "od gore".... i tako redom.... ali ja vidim da je tu suština da su ta istraživanja odraz lične prirode..... kao drugi korak dolazi rezultat tih istraživanja koji može da posluži drugim Zvezdama da osvetle sopstvenu orbitu...." "Hadit je ovde viđen kao elektron, telo Nuit kao oblak elektrona, Zver ili Khabs kao proton, Skerletna Žena kao neutron, Heru ra Ha kao kvark, svemir iznad Ambisa kao kvantno polje, dok je ovo ispod atomsko jezgro, staza Alef je viđena kao vodonik, Bet kao helijum, Daat kao kiseonik, Tifaret je ugljenik, i tako redom... Telemitska alhemija kvantne prirode..... I ima veze sa svim ovim kvantnim nebulozama na granici nauke.... "

Celo Drvo Života je u stvari "šema" našeg lokalnog solarnog sistema gde je Binah "prostor" a zvezde pripadaju Hokmahu - opet i tu ima "kvaka" - Zodijak kako se on "projektuje" na Zemlju jeste prelamanje elektro-magnetnih energija interakcije Zemlje i Sunca - zato ima 12 "znakova zodijaka", dok viši nivo Hokmaha ima interakciju sa "onim" što je dalje od solarnog sistema - zato Grant i pise o "trans-jugotijanskim" uticajima. U sadašnjoj fazi Drvo Života može da bude prevaziđeno i da Magovi imaju sposobnost da uđu "iza" i pojme klastere/galaksije/"sazvežđa" drugih "ne-manifestovanih" polja ne-svesnosti... Sa polaznom tačkom u Hokmahu, preko Jugota-Plutona da se otisnu u transkosmičke nivoe Bezgranične Svetlosti - koja sadrži "ne- mislene" koncepte (ne pojmiljve umom) koji se projektuju u različite "delove" Prostora Univerzuma - kao materijalizacija beskrajnih mogućnosti ispoljavanja. Beskrajni Prostor i Bezbroj Zvezda u Njemu... Prolaskom izvan solarnog sistema se gubi dominacija "Drveta Života" kao strukture koja obeležava "ceo" - naš - univerzum tako da drugačije "šeme" mogu postojati u "regionima" Beskraja i Bezgranične Svetlosti... nepojmljivom sposobnošću svesti koja ne-opstoji u tom Beskrajnom Svetlu izvesna reintegracija i reformulacija samog Drveta Života jeste "moguća" - u smislu "otvaranja" novih mogućnosti prelivanja sila i svetlosti sa razine na razinu postojanja - čime se "čvrsta" ili "ustanovljena" struktura Drveta Života nadograđuje i prikazuje kao beskrajna mogućnost sadejstva svih planova i sila bez ograničenja spram vidnih potencijala i osobenosti.

Drvo Života ima univerzalni koncept u sebi, a opet zbog "beskrajnosti" Hokmaha i Binaha u sebi sadrži sve druge mogućnosti i sav "haos" koji ljudi nisu u stanju da pojme kao "red". Konačno, mi svi, koliko god normalni, obični, napredni ili zatucani ili uzvišeni bili nismo u stanju da izreknemo celokupnu Istinu o Univerzumu. Moguće je, na neki način, uzdići Čoveka do određene Tačke iz koje se iznedri jedna Reč koja se može prepoznati kao Reč Istine koja "opisuje" izvesan smisao Istine i njene aspekte ispoljavanja u manifestovanom Univerzumu. Ipak, totalitarnost izraza Jedne Reči nije moguća te je evidentno da Magičke Formule ili suštinske Reči Misterija svakog pojedinačnog Aeona-Etira duhovne hijerarhije opisuju sam Univerzum na način i spram koncepata određenog Eona-Etira odakle se Univerzum "posmatra". Reč Eona/Magusa kako je "on/a" pojmi za sebe - važi za Eon u koji je "prodro" tj. iz koga je sam Inkarniran, ipak ta Reč mora da bude "održiva" i u svim ostalim Eonima - kao Istina za sebe i u relaciji/poveziva sa svim ostalim Rečima Eona... Na taj način Reči kao što su IAO, INRI, TAO, ALLAH, FIAT, TARO i sl. same sebe održavaju u Eonu Teleme - Telema ih nije "poništila" već definiše specifičnu interakciju na svom nivou manifestacije/svesti.

Oslobođeni Adept na svom nivou nije u stanju da pojmi uticaje koji su dalje od Zodijaka kako se pojmi u okruženju solarnog sistema - upravo "zato" što je svest ili otvorenost/prijemčivost svesti koja je potrebna da bi se to pojmilo ne postojeća u adeptu - a kao "Magus" postaje se receptivan za ta shvatanja/stanja (bez ideje o omalovažavanju adepata - već jednostavno kao činjenica koja proističe iz poimanja univerzuma). Definisano je u duhovnim spisima da samo Majstor može da načini novi sistem inicijacije - a to zavisi i od toga kakve nagone i impulse u njemu pokrenu ti "spoljašnji" uticaji - spram ispoljene prirode niza manifestovanih inkarnacija koje su projektovane Jednom Rečju koja je njegova/njena Reč Eona tj. Formula Moći iz koje je manifestovan njegov klaster-svesti koja okuplja izvesnu energiju, materiju i sile koje čine Inkarniranje i pojavnost Zvezdane svesnosti u okrilju Malkuta. Postoji Put Postanka, postoji samo Postojanje, postoji Put Povratka - ova tri Puta su svakog momenta i izvan vremena povezani i u sadejstvu. Jedna Reč je emanacija Misli koja se sažela iz Beskrajnog Svetla i u moći formulacije oformila svoje postojanje. Zvezdano nebo i beskrajni prostor koji su nadkriljeni nad Zemljom i ljudi koji su tako sićušni naspram Univerzuma opstoje samo uz "pomoć" dve sile - jedna se naziva Jedinstvo - Ahad, a druga je Ljubav - Ahebah. (iz časopisa SKAKAVAC-Vol II No 7-SAHASRARA) nastavit će se..

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U SRPNJU...

SRPANJ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, jedan podatak o posjećenosti naše stranice., sa 21.07.2024.g. posjetilo je magicus 61.065.690 čitatelja. JUčer je bilo 22.352 pregleda. Lijepo zar ne?

  21.07.2024. 06:54h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi, kako proživljavate ovu vručinu? Želim vam svako dobro. Lp

  13.07.2024. 06:32h
 • Član iridairida

  Ugodnu nedjelju želim svima koji posjećuju naš plavi dom...-:)))

  16.06.2024. 08:54h
 • Član iridairida

  Ugodnu nedjelju želim svima koji posjećuju naš plavi dom...-:)))

  16.06.2024. 08:54h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav, drago mi je da si ovdje. Lp

  13.06.2024. 22:00h
 • Član med.mlijekomed.mlijeko

  Pozdrav :)

  13.06.2024. 21:22h
 • Član iridairida

  da, lete dani...

  10.06.2024. 12:18h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karteLjubavne poruke

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

"TET TAROT" sr,Sagitta&fr,Sigma