Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član cyberbaka

Upisao:

cyberbaka

OBJAVLJENO:

PROČITANO

1956

PUTA

OD 14.01.2018.

S V J E T L O V J E Č N O S T I

S V J E T L O   V J E Č N O S T I
Metode prema učenju Grigoria Grabovoia o"Univerzalnom spasenju i harmoničnom razvoju"

S V J E T L O   V J E Č N O S T I

 

Centar za duhovne tehnologije

Ljubica Jelača Renner

- Einoederstr. 22c, 94036 Passau/DeutschlandTel. 0049/8519665385, 
svjetlo.vjecnosti@gmx.de
www.vastuveda.eu

Metode prema učenju Grigoria Grabovoia o"Univerzalnom spasenju i harmoničnom razvoju" 

(Temeljna skripta, znanstveni stav 2011)

Svet Zentrum i Svetlana Smirnova. Sva prava zadržana!  

Info@svet-centre.eu/www.svet-centre.eu

 

 

Program seminara:

Grigori Grabovoi "Čovjek"

SVET - O Učenju Grigoria Grabovoia

 

Vježbe koncentracije za svaki dan 

Metode koncentracije na brojčane nizove

 -Iscjeljenje raznih bolesti uz pomoć brojčanih nizova

 -Brojčani nizovi

za normiranje dogadjaja-Normiranje regionalne situacije-

Metode rada sa knjigom Grigori Grabovoi "Obnavljanje čovječjeg organizma putem

koncentracije na brojeve"

a) Normiranje tjelesne težine

 

b) Obnavljanje očnih funkcija

 -Tehnologije za podmladjivanje

Upravljanje dogadjajima uz pomoć zvučnih valova

 

Metode upravljanja realnošću, bazirane na bojama elemenata percepcije

 Rad sa sferom i drugim geometrijskim oblicima

-Područje stvaralačke informacije

 -Upravljanje do

gadjajima uz pomoć duplog stošca

 -Stvaranje Stanice Spasitelja-

Obnavljanje kralježnice

 -Ozon-Sustav: Kocka-

stožac

-kocka-Rad sa probavnim sustavom-Obnavljanje parnih organa

"Extruder" (Autori: Nadežda, Vadim Koroljev)

 -Kralježnica i njene energetsko

-informativne točke

-Tehnologija rada sa kralježnicom

 -Tehnologija sa 4 Sfere-Rad sa Svjetlom Stvoritelja

-„Duhovno“ obnavljanje zuba

-„Duhovno“ iscjeljenje dječjih bolesti

 -Metoda rješavanja različitih situacija

 -Upravljanje dogadjajima putem broja 8-Koncentracija na dijelove tijela

-Struktura čišćenja Duše, G.G. “O Ljubavi Božjoj”

 

"Čovječe! 

Ti si Svijet. Ti si Vječnost. 

Ti posjeduješ neizmjernu snagu. 

Tvoje mogućnosti su bezgranične.

Ti si otjelotvorenje Stvoritelja. U Tebi je njegova volja, Kroz Njegovo odredjenje mijenjaš svijet.

U Tebi je Njegova ljubav,

Ljubi sve što živi kao On, koji Te

stvorio.

Ne daj gorčini u srce svoje, misli dobro, čini dobro. 

Dobro će se dugovječnošću vratiti. 

Ljubav će besmrtnost pokloniti,

Vjera i nada mudrost.

Vjera i ljubav probudit će Tvoje nevidljive snage. 

I primit ćes ono o čemu sanjaš.

Besmrtnost, to je lice života. 

Jednako kao život, to je trag Vječnosti.  

Stvaraj, da bi živio u Vječnosti. 

Živi, da bi stvorio Vječnost."

Grigori Grabovoi

 

Svet

„Učenje o spasenju i harmoničnom razvoju unutrašnjeg i vanjskog svijeta» 

Učenje o kojemu se ovdje govori počelo je svoj put 1992. godine u Rusiji na višerazličitih instituta istovremeno. Od početka do danas ovaj put obilježen je neprekidnim razvojem i novim spoznajama, o kojima se u medjuvremenu govori na raznim svjetskim jezicima. Ovo učenje polazi od postavke da Stvoritelj egzistira jedinstveno u svim religijama i kulturama.

Ovo nije nova religija, već znanje o samom životu, otkriveno i razradjeno od strane doktora znanosti Grigori Grabovoi-a.

Grabovoi govori o svijetu (vanjska realnost) i duševnom čovjeku (unutrašnja realnost) kao o informativnim strukturama:

«Promatramo li svijet, čvojeka u njemu i kako se taj čovjek u tom svijetu razvija,vidimo da sve promjenljivo proističe od samog čovjeka. To znači da se svijet (vanjska realnost) razvija putem svjesnog ili nesvjesnog djelovanja samog čovjeka». 

Grigori P. Grabovoi piše: „životna zadaća sastoji se u tome da se znanje Dušeprevede u logičnu formu i potom svjesno primijeni“.

Za to nam je potrebno znanje,koje dolazi od Stvoritelja! Sve metode spasenja, samoobnavljanja i upravljanjavlastitom situacijom, koje je Grabovoi stavio ljudima na raspolaganje, bazirane suna jedinstvenom znanju, koje je on dobio od Stvoritelja. Pritom je ovo jedinstveno znanje izraženo terminologijom i pojmovima moderne znanosti.

Akademik Grabovoi nije stvorio samo metode spasenja čovječanstva. Najveća zasluga Grigoria Grabovoia je, prije svega, u tome da je izučavajući subtilni svijet, zakone toga svijeta iznova definirao.Subtilni svijet, koji je najvećem broju znanstvenika potpuno nepoznat, predstavlja područje s kojim se može raditi, ukoliko se raspolaže sa znanjem o njegovim zakonima i zakonitostima.

 

Grigori Grabovoi saopćava putem svojih tehnologija, da je sve na nama i u nama sadržano, te da svako može koristiti ovo znanje.

Može se – i mora – samo stvaralački koristiti, u smislu spasenja i harmoničnog razvoja.

 

Cilj učenja „spasenja i harmoničnog razvoja“, Grigoria Grabovoia je, kako opće spasenje, tako i spasenje svakog pojedinca, napajanje sa vječnim stvaralačkim, harmoničnim razvojem. Jedno od težišta učenja Grigoria Grabovoia, jest realno sprečavanje globalne svjetske katastrofe.

 

„Praktična realizacija mog učenja zasnovana je na tome da učenici svoje djelovanjeputem Svijesti, upotrijebe u svrhu općeg spasenja i sprečavanja globalne svjetskekatastrofe, ostvarujući istovremeno, svoje osobne zadatke. Pritom se Svjetlo Svijesti prostire na svjetlosnu predodžbu bilo kojeg dogadjaja u svijetu i provodi se stvaralačko upravljanje željenim dogadjajem.

Ovo znači, što češće pojedinac primjenjuje metode i tehnologije učenja Grigoria Grabovoia, u cilju rješavanja vlastitih zadataka, to je veći utjecaj u pravcu spasenja svih. Stoga je primjena i širenje metoda učenja Grigoria Grabovoia, najbrži način ostvarenja željenih rezultata, jer, sukladno Zakonima Stvoritelja  – svaki – spašavajući druge – Svoje dobije.“ 

(Grigori Grabovi: „Temeljni tečaj strukturiranja Svijesti“)

Sve u Svemiru predstavlja objekt informacija, cijeli svijet je kompliciran informativni sistem. U životu svakog pojedinca informacija igra odlučujuću ulogu.Sva živa bića na zemlji su od momenta rodjenja sve do kraja svoje egzistencije, objekti informacija unutar jedinstvenog informativnog polja.

Život na Zemlji bi bio nemoguć kad bi živim bićima bilo onemogućeno

prihvatitiinformacije iz Univerzuma ili ih ne biti u stanju razumjeti, iskoristiti za vlastitepotrebe, te ih poslati drugim objektima informacija.Svi objekti u svijetu su neodvojivo povezani informativnim strukturama. Ukoliko se bilo gdje u sustavu dogodi informativna promjena, mijenja se sustav kao cjelina.

Grigori Grabovoi razvio je sustave upravljanja, čija bit je u utjecaju na informativne sustave čovjeka putem Svijesti. Prema njemu "...ukupni volumen informacija obuhvaća informacije materije, Svijesti i okoline.

Prema Zakonima održanja informativne ravnoteže, promjena obima informacija jednog od navedenih područja, izaziva odgovarajuću promjenu obima informacijana drugim područjima."

 

Čovjek je informativni objekt, bolest takodjer; svaka situacija predstavlja skupinformativnih objekata i odnosa oko sebe.

Čovjek u svjoj sposobnosti mišljenja, koji je sposoban sve stvoriti, u stanju je stvoriti bilo kakve informativne objekte,ispuniti ih potrebnim kvalitetama i osobinama i djelovati kroz njih u zajedništvu sa okolnim informativnim poljem.

Jednom rječju: upravljati njima! Pritom je neophodno primijetiti da jedno odredjeno – ali nesvjesno – upravljanjeinformacijama stalno proizlazi od nas.

Upravo to upravljanje nas spašava od katastrofa i kataklizma.

Ukoliko čovjek svjesno poveže svoje osobne zadatke sa globalnim zadacima spasenja, ostvaruje se prijelaz od fizičke razine upravljanja u sustav mišljenja.

Sukladno navedenim tehnologijama, samo mišljenje postaje upravljanjem.

 

Pitanje Grigoriu Grabovoiu: Što je bolest?

Bolest je nepoklapanje želja i potreba sa egzistirajućim zadacima u svijetu. Bolestse mora promatrati s pozicije harmoničnih odnosa u svijetu. Ako se principharmonije povrijedi negdje ili u nečemu, nastaje neugoda.

Grigori Grabovoi, što je zdravlje, prema Vašem razumijevanju?

 -Zdravlje je stanje realnosti, pri kojem su odnosi izmedju ljudi i u vanjskom svijetu, u najvećoj mogućoj harmoniji. Zdravlje nije samo fizičko stanje. To je kako moralni,tako i socijalni i čak politički fenomen.

Zdravlje je sustav odnosa u kojem egzistira zdravo tijelo.

(G.P.Grabovoi: „Tehnologije spasenja“ intervju sa Grigori Grabovoiem)

 

Tokom održavanja seminara, mi formiramo riječnik terminologije, koja se pojavljuje na seminarima Grigoria Grabovoia, kao i seminarima o njemu. Taj riječnik služi ispravnom razumijevanju priloženih informacija.

Objašnjavanje glavnih izraza kao „Duša“, „Duh“, „Svijest“, „percepcija“, „fizičko tijelo“ i t.d.,izabrani su iz knjiga i članaka Grigoria Grabovoia. To su temeljni pojmovi, čiji istinski smisao u riječnicima 20.-tog stoljeća nije bilo moguće pronaći.

 

Duša je „Substanca“, koju je u skladu sa Vječnošću Svijeta, stvorio Stvoritelj – kao vječni element Svijeta. Duša je nepoljuljana, ona egzistira kao organizirajuća struktura svijeta, stoga iz nje proizlazi princip reprodukcije izraza kao što je „Duh“ ,kamo spada pojam djelovanja.

U odredjenom smislu, možemo reći da sudjelovanja Duše – Duh. Stoga, mijenjajući duhovnu osnovu u pravcu stvaralačkograzvoja, možemo mijenjati Dušu.

Jedan od principa „Oživljavanja“ govori da vječniživot podrazumijeva neminovnost razvoja Duše. 

Uistinu, u vječnom životu bivaju – ovisno o razvoju čovjeka i društva – svi zadaci novi – i novi nastaju. Stoga je razvoj Duše apsolutno neophodan, kako bi čovjek bi o u stanju udovoljiti novimizazovima.

Duša je osobno djelo Stvoritelja –Svjetlo Stvoritelja (Stvaralaštvo).Duša egzistira u stanovitom „apsolutnom“ prostoru, u kojem ju je Bog Stvoritelj stvorio.

Svijest je struktura, koja dozvoljava Duši upravljanje tijelom.

Duša, čiji materijalni dio je tijelo, nalazi se u interakciji sa realnošću kroz strukturu Svijesti. U daljemsmislu je Svijest struktura, koja sjedinjava duhovni i materijalni Svijet.

Promjenom Svijesti, možemo promijeniti Duh, te time i djelovanje, to znači: dogadjaje, jer je Duša dio Svijeta, dakle prisutna u svakom dogadjaju. Tada promjena Svijesti čovjeka povlači za sobom promjenu svih ostalih elemenata Svijeta.

Čovjekov razvoji njegovo usavršavanje povezani su sa razvojem njegove Svijesti. Promjena stupnja Svijesti čovjeka i uzdizanje u uvijek viša stanja Svijesti, predstavlja težištečovjekovih zadataka.

 

Ključni termin u Jevanjdjelju jest termin  "Kraljevstvo Božje“.

 

Kraljevstvo Božje je upravo visoko stanje Svijesti. Dizanje u uvijek više razine Svijesti, predstavlja istinski put ka Bogu. Ovdje postaje jasna teza „Kraljevstvo Božje je u vama“. Ovo stoga što je upravo „Kraljevstvo Božje“ - više stanje Svijesti – u nama. I kad Isus uvijek iznova kaže „Probudite se“, On to misli doslovno. Ovo stoga što običajeno budno stanje u usporedbi sa visokim stanjima Svijesti, predstavlja stanje dubokog sna, gotovo isto, kao kad bismo usporedili budno stanje i stanje snova za vrijeme spavanja.

Istinska Svijest je Svijest koja oslikava realnost Svijeta unutar beskonačnog prostorno – vremenskog kontinuuma. Ova Svijest omogućava vječni život i vječni razvitak. Istinska Svijest oslikava sistem razvoja Svijeta adekvatno beskonačnom vremenu i prostoru i raspolaže osobinama refleksije čitave realnosti u svakom njenom segmentu – ovo je princip holografije. Istinska Svijest razvija se duhovnimrazvojem. Pritom ne smijemo zaboraviti da je i najsitnija stanica povezana sa čitavim makrokosmosom. Promjene na mikrorazini mogu, prema zakonu univerzalnih veza, prijeći u makrorazinu.

Proširena Svijest je stanje pri kojem se percepcija širi i počinje obuhvaćati čitav nivo Svijesti.

Percepcija je dio Svijesti, upravljački instrument, koji projicira realnost u individualnu Svijest.

Materija je prošlost Svijesti.

U svojoj knjizi „Primijenjene strukture razine stvaralačke informacije“, GrigoriGrabovoi opisuje kako je čovjek sagradjen (stvoren). Ovdje se govori o direktnoj povezanosti čovjeka, preko njegovih duhovnih struktura, sa čitavim Svijetom (vanjskom realnošću).

Razumijevajući ove duhovne veze i strukture, dolazimo do razumijevanja da je svaki čovjek direktno i neodvojivo povezan sa cijelim Svijetom, putem svojih misli, osjećaja i djelovanja, koje uzrokuju djelovanje (promjenu) u cijelom Svijetu. Sukladno tome, promjene vanjske realnosti, dovode do promjena unutarnje realnosti čovjeka.

 

Zašto je važno da čovjek nauči samoobnavljanje?

Kad se čovjek obnovi, tj. dovede u harmonično unutrašnje stanje i božansku Normu, on istovremeno obnavlja i svoju okolinu i dovodi je u harmoniju sa sobom.

Kad se okolina obnovi, tj. dovede u Normu i harmoniju, bit će u harmoniju i Normudoveden i čovjek, kao uzrok njene egzistencije.

Prema raspoloživim spoznajama, Svijet je sagradjen na slijedeći način: 

Duša stvara Svjetlo i informacije, Duh prenosi te informacije iz Duše u Svijest, Svijest preuzima informacije i realizira ih u vidu objekata (materije), koju vidimo oko nas kao formu. Mijenjajući informaciju, čovjek mijenja Svijet i samog sebe.

Svijet ovisi direkno o Svijesti čovjeka. Za promjenu Svijeta dovoljna je želja čovjeka da spozna sebe. Spoznavajući sebe, čovjek se kreće prema Stvoritelju, Bogu. Jedino putem samospoznaje, čovjek može komunicirati direktno sa Stvoriteljem, Bogom. Neki traže Boga na Tibetu, neki u Indiji, neki drugi u Kosmosu i t.d.. ali je Bog u svakom čovjeku, u njegovoj Duši. Duša je Stvaralaštvo, dio Boga, a putemSvijesti sve što posjeduje Dušu, biva u doživljajnom Svijetu manifestno.

Kad se čovjek duhovno razvija, on nalazi put do Boga i spoznaje Stvaralaštvo u svemu što jest. Tada čovjek dobiva bezgranične mogućnosti i stvaralašku snagu .

Grigori Grabovoi kaže da je svaki čovjek u mogućnosti primijeniti ovo znanje i pritom ostvariti navedene rezultate.

Regeneracija izgubljenih organa je moguća, jer je informaci ja o zdravom organu zauvijek pohranjena u informativnom polju. Čovječje tijelo je manifestna struktura, koja se razvija iz informativne strukture, Pra – matrice, odredjene od Stvoritelja.

Mi govorimo o tome da smo djeca ili slika Božja. U Duši čovjeka postoji jedna točka arhiviranja, u kojoj su pohranjene sve informacije o njegovoj individui.

S tim znanjem radeći u točki arhiviranja, svaki čovjek može biti regeneriran. Da bi pokrenuo proces obnavljanja, potreban je jedino impuls Svjetla iz Duše čovjeka. Da bismo pokrenuli ovaj impuls iz Duše, dovoljna je želja čovjeka pomoći sebi ili drugima. Vidljivi uspjeh je povezan sa jednim bitnim uvjetom, vjerom u Stvaralaštvo.

Da bismo ostvarili obnavljanje izgubljenog organa, neophodna je vjera u Sveprisutnog Boga i nas kao njegovo Stvaralaštvo. Ako čovjek u to ne vjeruje, svaki je trud uzaludan.

Svijet je Bog i Bog je Svijet!

Sve što percipiramo oko sebe, uključujući i nas samih, izraz je Boga i Njegovog Stvaralaštva. Kad čovjek to počne spoznavati, bit će u stanju putem svoje Duše stvaralački djelovati na svoje zdravlje i dogadjaje u svom životu.

 

Svetlana Smirnova, Sergey Eletskiy i njihovi saradnici, SVET Zentrum, Hamburg

http://www.scribd.com/doc/133788348/129501924-Grigoria-Grabovoi-SVJETLO-VJEČNOSTI

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U SVIBNJU

SVIBANJ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Lijepu i radosnu nedjelju vam želim. Lp

  22.05.2022. 07:14h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima.

  13.05.2022. 21:27h
 • Član vanessavanessa

  https://www.youtube.com/watch?v=k7MPTmsPfkI

  10.05.2022. 17:29h
 • Član vanessavanessa

  ❤️ ☕ ☕♥♪♫♫♪♥

  05.05.2022. 20:13h
 • Član vanessavanessa

  Bravo Sjenko***https://www.youtube.com/watch?v=KlYhvzbI6eE

  05.05.2022. 20:05h
 • Član iridairida

  Broj članova kluba 11 950

  05.05.2022. 18:19h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, čestitam vam 1. Svibnja Praznik rada. . Uživajte u miru. Lp

  01.05.2022. 07:20h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Vježbe koncentracije za svaki dan u mjesecu