Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član gemini1

Upisao:

gemini1

OBJAVLJENO:

PROČITANO

216

PUTA

OD 14.01.2018.

Drvo života - III dio

P: (L) Da li je to bice koje je stvorilo Lizije samo-svjesno?

O: Da i ne.

P: (L) A ko je stvorio taj Ormethion?

O: Nij biće; misaoni centar.

Jedna stvar koju smo primjetili je ta da “Misaoni Centri” nisu isto što i “Ujedinjene Misaone Forme” koje su takođe nazvane Putnici Prolaznici (Transient Passengers, prim. prev.). To nam pruža još jedan nagovještaj da je naše Drvo Života ispravno postavljeno, s obzirom da  bi Ujedinjene misaone forme egzistirale na 6-tom nivou denziteta znanja, koji sadrži “misao” o OPS za svrhu ravnoteže ali ne i OPS ujedinjena misaona “bića”, da tako kažemo. ALI, ta oblast Misaonog Centra je nivo bivstvovanja 6-tog denziteta u relativnom smislu. Ta razlika se lako može utvrditi ukoliko pogledamo ono stablo. OPS Misaoni Centar 6-tog denziteta NE prolazi kroz sve denzitete i realnosti - on je ograničen na OPS oblast. Isto to vrijedi za nivo čistog OPD Misaonog Centra – on je ograničen na OPD oblast.  Međutim, nivo Ujedinjene Svijesti 6-tog denziteta postavljen je na centralnoj, vertikalnoj osovini kao jedan Logo-ični "izdanak" iz  7-og denziteta.

P: (L) Odakle potiče gravitacija?

O: Misaoni centar.

P: (L) U nekoliko navrata pomenuli ste misaone centre. Da li postoji više od jednog?

O: Svi su jedno i sve.

P: (L) U kakvoj se vezi nalaze misaoni centri sa 7-im denzitetom, sa Jednim?

O: Izravnoj!

P: (L) Da li su misaoni centri 7-mi denzitet?

O: Sve je.

P: (L) Misaoni centri su sve?

O: Ne. Sve je 7-mi denzitet. Mi smo vam prije rekli da je gravitacija fundamentalna sila apsolutno svega i svačega!!! To znači na svim nivoima denziteta, svim dimenzijama... To je jedna “materija” cjelokupne egzistencije. Bez nje, ništa ne bio postojalo. Vaše misli su bazirane na gravitaciji, takođe!!

Jednom prilikom diskutovali smo fotografiju ploče, i pri tome su bili pomenuti Misaoni Centri na jedan način koji nam ukazuje na neke druge aspekte njihovog značaja:

P: (L) Šta predstavlja ta geometrijska figura?

O: To je bila vizuelna prezentacija provodnika, zaista!!! Razlog za tako jasnu luminiscenciju bio je taj što su misaoni centri u tebi bili čisti i otvoreni u momentu fotografisanja. Drugim riječima, došlo je do jedne neravnoteže u energiji koja je stizala sa transmisione tačke iz 6-og denziteta.

To sugeriše da sam bila u stanju jedne totalne “ne-anticipacije” u momentu fotografisanja što je dovelo do neke vrste aktivacije “energije nulte-tačke” na jedan ‘vidovnjački’ način. Međutim, ono što je tu još važnije, to nam sugeriše jednu mogućnost da smo mi povezani uz pomoć neke vrste “provodnika” sa onim arhetipskim Misaonim Centrima koji su predstavljeni na onoj slici - Drvo Života.

Još jedna primjedba u vezi misaonih centara koja nam naznačava da bi ovo naše stablo života moglo biti ispravno postavljeno:

Prvo, do zabune dolazi usljed pogrešne interpretacije posljednjih pojmova koje smo koristili. Dimenzije nisu denziteti!!!! Dimenzije su striktno rezlutat manifestacije univerzalne svijesti u imaginativnom sektoru misli. Denzitet podrazumijeva razvojni nivo u smislu blizine sjedinjenju s jednim...

Tako bi onda mogli zamisliti da one lateralne osovine prestavljaju dimenzije koje proistiću iz raznih misaonih centara. I, naravno, mi ne možemo njih svoditi na samo dvije, s obzirom da njih može biti bezbroj, mada one potpadaju pod dvije generalne “kategorije”, OPS i OPD ili Zlokobna i Milosrdna Imena Božja.

U pokušaju da razumijemo našu poziciju na 3-em nivou denziteta prema vertikalnim lateralnim osovinama ili drugim denzitetitma s kojima smo direktno povezani, razmotrićemo i sljedeće informacije:

P: (A) Koji dio čovjeka se proteže u 4-ti denzitet?

O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.

P: (L) A koji je to?

O: Vidovnjacki.

P: (A) Da li postoje neke posebne sekvence DNA koje pospješuju prenos (transmisiju) između denziteta?

O: Doadatak niti (‘lanaca’).

P: (L) Kako dobijamo te dodatne lance?

O: Vi ih ne dobijate, vi ih primate.

P: (L) Odakle ih primamo?

O: Interakcijom sa dolazećim talasom, ukoliko su vibracije usklađene.

P: (L) Kako možemo znati da li se to događa?

O: Manifestuju se psiho-fiziološke promjene.

P: (A) Kad pominjete taj talas koji dolazi, od čega se on sastoji?

O: Zamislite to kao jedan talas reflekcije od početne pa do krajnje tačke.

P: (A) Ali šta vibrira? Energja? Aether?

O: Energija i aether su u direktnoj simbiozi. "Aether" je pokušaj zemaljske materijalne nauke da označi eter. Problem je u tome što jednostavno ne postoji način da se fizički izrazi jedna ravan postojanja koja se potpuno sastoji od svijesti. Unija ta dva “stanja” ili ravni, koja je u jednoj perfektnoj ravnoteži, čini temelj i suštinu cjelokupne kreacije/realnosti. Jedno ne može postojati bez drugog!

P: (L) Kad kažete dva stanja ili ravni, onda mislite na fizičko stanje i stanje svijesti...

O: Da.

P: (L) A ne možemo imati jedno bez drugog. A stanje svijesti i stanje materijalne egzistencije su tako potpuno povezani, da su oboje beskonačni? Jedno ne može da postoji bez drugog...

O: Povezani, isprepleteni, spojeni... Stopljeni.

P: (A) Kad taj aether-energija-materija vibriraju, u kojoj se dimenziji to odigrava?

O: Denziteti 3 i 4, na prelaznoj tački.  

P: (A) Ako to nije u linearnom vremenu, u čemu je onda?

O: Ciklično “vrijeme."

P: (A) Čime se mjeri razdaljina između jednog i drugog vrha tog talasa?

O: Kraj/početak ciklusa.

P: (A) Da li se DNA ponaša kao provodnik?

O: Da!!! Ali varijabilno.

P: (A) Pokušavam da razumjem ovaj univerzum u smislu trijade: materija - geometrija - informacija. Da li je to dobra ideja?

O: Ukoliko neko razmišlja o materiji kao o nečemu “živom” a ne “mrtvom”. A sada, kad spojite denzitete ili kad prelazite denzitete, ono što se tu zbiva to je stapanje/spajanje fizičke realnosti i eteričke realnosti, što podrazumijeva - misaona forma vs fizikalnost. Kad mognete to dvoje perfektno spojiti, onda ćete razumjeti razlog za to, zašto nema početka ni kraja, tj. da je to jednostavno zato što neće biti potrebe za vas da kontemplirate početak ili kraj nakon što potpuno ostvarite svoj razvoj. Kad se nađete sjedinjeni s Jednim u Sedmom denzitetu, tj. kada to ostvarite onda više neće biti bilo kakve potrebe za razlikovanjem između fizičkih i eteričkih oblika. 

To nas vodi nazad na jedan zanimljiv način do proučavanja Prirode kao načina za usklađivanje sa centralnom, vertikalnom osovinom. U prošlom paragrafu bila je pomenuta veza sa hipofizom, a sada ona postaje jos značajnija:

Kasiopejci: Kamenje je nekada bilo korišteno za svrhu obezbjeđenja svih potreba, jer su se energije koje je ono prenosilo vezale direktno za hipofizu i tako spajale spiritualne realitete sa materijalnim oblastima 3-eg i 4-og denziteta. Tako, sada vidite, na “kamen” se stvarno gledalo kao na nešto Matrijarhalno!

P: (L) Da li su bića koja su bila uključena u tu vrstu aktivnosti bila 3-eg denziteta ili 4-tog?

O: Originalno 4-tog kada im je dom bio na drugim lokacijama.

P: (L) Da li se može reći da je hipofiza neka vrsta “majčinskog kamena” čovjekovog tijela?

O: Ako je to vaš izbor.

P: (J) Kakva je tačno funkcija hipofize kada ste pominjali Stonehenge?

O: Ta žlijezda je vaša ‘gornja veza’. 

P: (L) Da li je moguće da se hipofiza stimuliše uz pomoć vanjskih sredstava kao što su radio talasi, talasi sa supernova ili nekim drugim frekvencijama iz naše okoline?

O: Da, i takvi eksperimenti se odvijaju.

[Čini se da u onesposobljavanju ove ‘duhovne uloge’ čovjekove hipofize - fluor (u zubnim pastama i pijaćoj vodi) igra veoma značajnu ulogu, prim. prev.]

P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentišemo s tim stvarima?

O: Nije mudro. Možete spaliti sami sebe pokušavajući da to ostvarite.

U vezi striktno fizičkih aspekata našeg bića, kad pogledamo Drvo Života tu možemo primjetiti odnos između 3-eg, 4-tog i 6-og denziteta na lateralnim osovinama. Pozicija 3-eg denziteta direktno je povezana sa 5-tim denzitetom, ili zonom kontemplacije, kao što su i svi drugi denziteti. Kasiopejci su jednom napomenuli u vezi čakri sljedeće:

O: Prije svega, "chakre" su jedan veoma slabo shvaćen i nedokazan fenomen. Sada, nekim slučajem one stvarno postoje ali na jedan drugačiji način nego što je onaj koji se promoviše od strane nekih tzv. “vidovnjačkih” zajednica.

P: (L) Šta je to stvarno chakra?

O: Jedno energetsko polje koje spaja prvi, drugi, treći i četvrti denzitet sa petim. Vi svi ste povezani sa petim nivoom kada ste u ciklusu kratkih talasa. (U smislu, za vrijeme života u tijelu, prim. prev.)  Chakre su veza sa fizičkim imprint-lokatorom.

Vratimo se nazad na našu hipotezu o Arhetipima, Neterima ili Imenima Božjim. Dopustite mi da predložim jedan koncept 4-tog denziteta u smislu jedne oblasti postojanja u kojoj su Arhetipi “utjelovljeni” u Grupne duše. Nadalje, te grupne duše imaju imaju “produžetke” samih sebe u realnosti trećeg denziteta na isti način kao što i jedna ruka ima pet prstiju. S tim što u tim “projekcijama” svaki prst predstavlja životni vijek jedne individualne duše čiji životi NISU ograničeni na naizmjenična inkarnativna iskustva; a tu takođe ne možemo ograničavati broj ruku ili prstiju! U tom smislu, moglo bi se reći da je 3-ći denzitet “projekcija” 6-tog denziteta kroz jednu “leću” 4-tog denziteta.

P: (D) Kad bića 4-tog denziteta komuniciraju, onda je to na telepatski način, da li je to tačno?

O: Da.

P: (D) Okay, s obzirom da vrijeme ne postoji kako vi onda komunicirate u vezi događaja?

Ako neko komunicira telepatski na 4-tom denzitetu, a vrijeme ne postoji, kako on onda može govori o događajima koji se dešavaju sada, za razliku od onih koji se događaju kasnije, pa onda onih stvari koje se nakon toga dese, pa onda onih koje se dese nakon njih... (J) O kakvim se sekvencama tu radi?

O: Prevodimo.

P: (D)Okay, dozvolite da objasnim šta sam htjela da kažem. Mislim, ukoliko pričamo o nečemu što se desilo u  1907. godini...

O: To je kako se to radi.

P: (T) Vi prevodite događaj?

O: Iz 4-og denziteta u 3-ći denzitet. I vice versa.

P: (L) Tako, drugim riječima, to je nešto slično snimanju filmova. Znači, ako je neko biće 4-tog denziteta, onda se sve manje više događa simultano, a ako hoćete da diskutujete ili komunicirate ili malo dublje sagledate neke posebne aspekte te ujedinjene dimenzije, onda ono što morate uraditi to je da na neki način izvučete to napolje, pa onda projicirate u 3-ći denzitet kao neku vrstu filma…

O: Blizu. Ali nećete moći to potpuno razumjeti sve dok ne dođete tamo.

(3)

Svaka od onih “Karakteristika” ili “Imena” Božjih, manifestuje se u 4-tom denzitetu u vidu “Arhetipskih Drama”. To nas ponovo dovodi u vezu sa konceptom Arhetipskih Gestova Mirceje Eliade - illud tempus – od samog početka.

Svaki heroj je ponovio jedan arhetipski gest, svaki rat je ponovio borbu izmedu dobra i zla, svaka nova društvena nepravda bivala je identifikovana sa strašću božanskog glasnika, svaki novi masakr ponavljao je temu veličanstvenog kraja mučenika." ...Za sve religijske akte smatralo se da su bili osnovani od strane bogova heroja koji su nas civilizirali, ili mitskih predaka. …Nisu samo rituali imali svoje mitske modele, nego i svaki ljudski postupak (akt), odnosno, šta god postane djelotvorno do mjere u kojoj tačno ponavlja neki akt koji je na samim počecima bio ostvaren od strane  nekog boga, heroja ili nekog pretka. [Eliade, The Myth of the Eternal Return, 1954;]

Ovo izražava postavku da je ovaj svijet u kojem živimo jedna “forma”, ili reflekcija ili “duplikat” jednog drugog kosmičkog svijeta koji postoji na jednom višem nivou. To su Nebeski Arhetipi. 

Pitanje: (L) Eva i ja smo nedavno telefonom razgovarale o mogućnosti da mitološke ličnosti predstavljaju grupne duše. To jest, da bi na našem nivou 3-eg denziteta, grupe individua koje su odvojene ‘tijelima’, mogle biti izrazi grupnih duša sa jednog višeg nivoa...

Odgovor: Koga Zeus predstavlja?

P: (F) Otac svih bogova?

O: A implikacija toga je...?

P: (L) Da li Zeus predstavlja 7-mi denzitet?

O: Ili Zeus predstvalja poimanje 7-og denziteta?

P: (L) Da li ovdje mislimo na poimanje na način koji nije odgovarajući?

O: Nema “neodgovarajućeg” poimanja.

P: (L) Okay. Da li smo svi mi dijelovi … da li postoje mnogobrojne grupe koje su dijelovi jedne veće cjeline, ili većih cjelina, a koje mogu ‘diplomirati’ (maturirati, prim. prev.) samo onda kad se skupe u jednu cjelinu?  

O: Više u smislu da to dovodi do bržeg napretka za većinu onih koji učestvuju u jednom takvom procesu.

P: (C) Da li smo mi dio jedne takve grupne duše ili grupe entiteta?

O: Šta vi mislite?

P: (C) Da jesmo.

O: I...

P: (C) Ja mislim da smo mi dio jedne grupne duše…šta god da to podrazumijeva, mi imamo svoj svrhu; mislim da nas sviju ovdje interesuju slične stvari a to je da otkrijemo istinu. A takođe i da sami napredujemo.

O: I...

P: (C) Kad jedna grupa napreduje, onda se to filtrira dole drugima...

O: Kako se to “filtrira dole”?

P: (C) Zato što mislim da je sve povezano.

O: A kako to?

P: (L) Sada razumijem! Sve to u vezi Zevsa, držanje djece, izlazak napolje u svim onim raznim pravcima, manifestacije ili uzorci definisani kao ‘božja djeca’ kroz sve one razne nivoe, tako da se na kraju sve to unaokolo vraća nazad u 7-mi denzitet.  

O: A šta to znači kad se sve “unaokolo vrati nazad?"

P: (L) Sjedinjenje s Jednim. A sve se stalno kreće uokolo i uokolo.   

O: A C___ kaže...

P: (C) Ako smo mi napravljeni po šemi mita o Zevsu, i ako smo otišli prema naprijed, a postoji i mnogo tih razbacanih fragmenata na Zemlji koji imaju raznorazna iskustva, i kako mi rastemo i napredujemo, i kako dolazimo do istine i cjelokupnog značenja,  tako se ponovo spajamo zajedno sa svom onom mudrošću i iskustvima koje smo stekli.

O: Da, ali nije tu samo “Zemlja”.

P: (C) Oni su u istom tom procesu.

O: Da.

P: (C) Da li oni imaju drugačije mitove?

O: Oni imaju sve drugačije... Ali, na kraju se sve to stvarno svodi na isto!

P: (C) Onda bih mogla reći da kad svako ‘diplomira’ na osnovu svojih ograničenih fizičkih egzistencija, onda oni naseljavaju isti prostor u različitim vibracijama i kreću se prema drugim lekcijama i iskustvima i napretku kojeg ja sada u ovom momentu ne mogu zamisliti.

O: Ali, šta je to “ovaj momenat”?

P: (C) Ovaj momenat. Nisam razmišljala toliko daleko o svemu tome!

O: Ili jesi, samo što to jednostavno ne percipiraš kao takvo? 

P: (C) Vjerovatno. Koliko se ljudi nalazi u ovoj grupi u kojoj smo ja i Laura, za svrhu obavljanja ovog posla?

O: To je na vama da otkrijete.

P: (C) Dobro, mislila sam da pogadam! Razmišljanje je električne prirode. Da li čovjek ostavlja neki električni eho i da li određene kombinacije mogu napraviti jednu harmoniju koja je kumulativna i eksponencijalna, tako da  razmišljanje određenih grupa može napraviti više nego što je slučaj kod drugih, ili individualno?

O: Blizu. Sada jedna Sugestija: kombinujte frekvencije i vidjećete kako se razvijaju efekti jednog usmjerenog talasa; to ‘pakuje’ jak “udar.”

P: (LC) Ja sam stvarno radoznala. Osjećam da smo se svi mi ovdje skupili iz nekog određenog razloga. Imali smo dosta problema da bi stigli ovamo, svako od nas, ali smo stigli, a sada se samo pitam o čemu se tu sve radi? Zašto smo svi mi osjećali da nas nešto vuče, tako da smo jednostavno MORALI da budemo ovdje?

O: Ti se ne čudiš toliko, koliko ti je stalo do potvrde da si u pravu. 

P: (LC) Ne znam. Jednostavno osjećam u sebi nešto snažno.

O: Svako od vas ovdje razmišlja na više od jednog nivoa. To već svakoga stavlja u jednu kategoriju koja je drugačija od status quo. Svi vi ovdje imate prilično razvijena čula, a nešto teži zadatak je učenje kako da se vjeruje tim porukama. Zapamtite, svi vi ste primili negativno programiranje na nivou trećeg denziteta, koje je zamišljeno tako da izbaci s kolosijeka vašu višu psi-svjesnost (vidovnjačku svjesnost, prim. prev.)  Vi ste do sada već saznali da je to jedno pogrešno programiranje, a mi shvatamo da vam je mnogo teže da savladate i vaše podsvjesne centre.  Strpljenje će vam se isplatiti, i to uveliko!!!

P: (P) Evo šta ja osjećam u vezi sa svim ovim: kad smo se skupili svi zajedno, energija koju svako od nas stvara u prisustvu drugog je jedan ključ; tu se radi o otključavanju nečega zbog čega smo se složili da se ovdje sada okupimo, mada to ne može sada biti očigledno ali će biti. To je ono kako se ja osjećam u vezi sa svim ovim. (LC) Okay, još jedno pitanje, a ono o čemu razmišljam je u neku ruku možda i sebično...

O: Stani malo, zapamti, vaša ravan postojanja je po samoj svojoj prirodi OPS I to je sasvim u redu, jer vi ste tamo gdje jeste zbog određenih razloga... Sada, draga L__, raspali i budi sebična koliko god ti je drago. [Smijeh]

P: (LC) Dobro, ako je tako! Želim da pitam o tome da li je između nas bilo nekih veza u našim bivšim životima? Ja sam sigurna da jeste. Da li postoje neke specifične veze is prošlih života između bilo kojih žena u ovoj sobi?  

O: Prije nego što odgovorimo na to, željeli bi da čujemo šta vi podrazumijevate pod tim okolnostima prošlih života? Kako vi shvatate sam proces reinkarnacije?

P: (LC) Ja to shvatam kao povratak ovamo zajedno s ljudima koje ti izabereš da se s njima vratiš, a da izabireš one ljude s kojima si karmički povezan. (I) ja gledam na to malo drugačije...

O: Aha! Već imamo jednu razliku!

P: (I) Ja mislim da kad umremo i odemo u 5-ti denzitet, da mi pravimo neki pakt s ljudima u svakoj inkarnaciji, tako da kad se vraćamo tu ispunjavamo ono što smo se dogovorili. (LC) Da, u tom pravcu i ja razmišljam. Međutim, kada su oni postavili to pitanje, mislila sam da postoje ljudi s kojima se vraćaš nazad zato što su ti oni bliski. Neko može biti tvoja majka u jednom životu, pa tu postoji jedna ljubav koja vas veže, a takođe postoje i drugi ljudi s kojima se vraćaš ovamo zato što tu morate razriješiti nešto, možda da se i oprostite s tom osobom umjesto da se zbližavate s njom.

O: To je djelomično tačno. Ali, postoji i više od toga. Na primjer, neko se može inkarnirati na različitim ravnima postojanja, ne samo ovoj koju vi trenutno percipirate. A neko se može inkarnirati na više nego jednoj ravni postojanja, ukoliko je on dovoljno napredan da učini tako nešto.

P: (L) Da li nam sugerišete to da smo svi mi koji smo ovdje dio jedne te iste jedinice (ili grupe, prim. prev.) duša?

- nastavlja se -

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SRPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  05.07.2020. 09:44h
 • Član magicusmagicus

  Dobar vam dan dragi magicusi. Lp

  01.07.2020. 18:47h
 • Član tantriktantrik

  Hvala Irida!

  23.06.2020. 07:04h
 • Član iridairida

  Tantrik, dobrodošao na magicus! Nadamo se da ćeš pisati o svome radu...

  18.06.2020. 14:36h
 • Član bglavacbglavac

  Pozdrav!

  17.06.2020. 14:00h
 • Član tantriktantrik

  Dobro jutro, dragi magicusi!

  17.06.2020. 07:35h
 • Član bglavacbglavac

  Dobar dan gospodine. Lp

  16.06.2020. 20:19h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Drvo života - II dio Drvo života