Kalendar događanja

Član irida

Upisao:

irida

OBJAVLJENO:

PROČITANO

168

PUTA

Kamenovanje...

Kamenovanje...
Ne zavaravajmo se, verbalno nasilje prethodi svim ostalim oblicima nasilja i oblikuje ih.

Kad mržnja i predrasude kolo vode, javno sramoćenje postaje način obračuna.

Ne biraju se ni riječi ni mjesto ni način, a svaka riječ postaje kamen u ruci.

Pojedinac na kojeg se sruši verbalna lavina nema šansi pred razjarenom ruljom.

Javna sramota, uništavanje ugleda i života na kraju i znače društvenu smrt, koje nerijetko dovedu i do prave smrti.

Zato svaki govor mržnje treba prepoznati i sasjeći odmah u začetku.

Ne zavaravajmo se, verbalno nasilje prethodi svim ostalim oblicima nasilja i oblikuje ih.

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 12.07.2019. 14:59h

  Član emilio-iiMerlin0

  Po-Razmislite si na-samo "O" !

  Kult "djevice" to je način da se eliminiše Percepcija !?

  I' onda si za-mislite starog i prefriganog Langerfielda... koji je i sve svoje "bogatstvo" ostavio "Mačkama" ? 

  S time da je i prethodno Dizainirao "donje rublje" koje vas i dalje drži za "Pićku".................

  Ili ti i u SamoRefleksiji.

  *"Sve ovo je, naravno, moguće jedino ako se oslobodiš sve op-terećujuće energije koju su mušarci ostavili u tebi," reče. "To ćeš postići temeljnom rekapitulacijom seksualnih aktivnosti."
  Istakla je da je korišćenje materice izuzetno moćan i direktan način da se dostigne dvojnik. Podsetila me je na magijski postupak koji sam naučila pri kome se diše direktno otvorom vagine.
  "Pomoću materice ženke životinja osećaju stvari i regulišu svoja tela," reče. "Pomoću materice žena može da proizvodi i čuva energiju u svome dvojniku sa ciljem da nešto stvori ili uništi ili da se stopi sa svojom okolinom."
  Ponovo sam osetila golicanje u trbuhu, neko lagano vibriranje koje se ovoga puta širilo do genitalija i unutrašnje strane butina.

  "Postojijoš jedannačinda se dostigne dvojnik -koji se još naziva drugi - pored korišćenja energije materice: on se postiže kroz pokret," nastavi Nelida. "Zbog toga te je Klara naučila te magijske postupke. Postoje dva postupka koja moraš danas da izvedeš da bi se na odgovarajući način pripremila za ono što će se desiti."
  Otišla je do plakara i izvukla slamanatu strunjaču, razvila je i stavivši je na pod, rekla mi da legnem na nju. Kada sam legla na leda, reče mi da malo savijem kolena, skrstim ruke preko grudi i da se prevrnem jedanput udesno i jedanput ulevo. Rekla mi je da ovaj pokret izvedem sedam puta. Dok sam se prevrtala, trebalo je da polako savijam kičmu i ramena.
  Rekla mi je da(pgm)đbisddnsm na pod prekrštenih nogu i da se naslonim na kauč a ona je ponovo sela u fotelju. Udisala je kroz nos, polako i lagano. Potom je graciozno ispružila levu ruku izvijajući je naviše kao da njom buši neki otvor u vazduhu. Potom kao da je posegnula za nečim, uhvatila ga i povukla rukom unazad, pružajući potpuni utisak da je izvukla dugački konopac iz otvora u vazduhu. Zatim je izvela isti pokret samo sa desnom rukom.
  Kada je izvela ovaj magijski postupak, prepoznala sam da je to pokret istog karaktera kao što su bili oni koje mi je Klara pokazala, ali su takođe bili i drugačiji, laganiji, graciozniji i ispunjeniji energi-jom. Klarini magijski postupci su bili kao pokreti borilačkih veština; bili su graciozni i ispunjeni unutrašnjom snagom. Nelidini su bili nekako zloslutni, preteći ali u isto vreme bilo ih je prijatno posmatrati; zračili su nekom nervnom energijom, međutim nisu bili uznemireni.
  Dok je izvodila pokret, Nelidino lice je bilo kao prelepa maska. Crte su joj bile simetrične, prosto savršene. Dok sam posmatrala njene izvanredne pokrete koje je izrodila potpuno ravnodušno i odsutno setila sam se kako je Klara rekla da Nelida nema u sebi ni trunke sažaljenja.
  "Ovaj postupak služi da se sakupi energija iz ogromnog prostran
  stva koje počiva upravo iza onoga što zapravo vidimo," rekla je.
  "Pokušaj da napraviš otvor i dosegneš do prostora koji se nalazi iza
  fasade vidljivih oblika i uhvati energiju koja nas drži u životu. Uradi
  to sada."
  Pokušala sam da oponašam njene hitre graciozne pokrete ali sam se u poredenju sa njom osetila krutom i nezgrapnom. Nisam

  mogla ni uz pomoć najlude mašte da zamislim da mi ruka prolazi kroz bilo kakav otvor, niti da hvata energiju. Ipak, kada sam završila pokret, osetila sam se snažno i prosto sam pucala od energije.
  " Zapravo nije potrebno puno da bi se komuniciralo ili dosegnulo do etarskog tela," reče Nelida. "Pored materice i pokreta, zvuk je još jedno moćno sredstvo kojim može da se privuče njegova pažnja."
  Objasnila je da tako Što se na sistematičan način upravljaju reči do izvora naše svesti'- do dvojnika - prima se manifestacija tog izvora.
  "Pod uslovom, naravno da imamo dovoljno energije," dodala je. "Ako imamo, samo nekoliko izabranih reči ili zvukova može da bude dovoljno da bi se ispred nas otvorilo nešto nezamislivo."
  "Kako zapravo možemo da upravljavamo reči do dvojnika?" upitah.
  Nelida zamahnu rukama i tako ih ispruži. "Dvojnik je takoreći beskrajan," reče. "Jer kao što je fizičko telo u komunikaciji sa drugim fizičkim telima, dvojnik komunicira sa univerzalnom životnom silom."
  Nelida naglo ustade. "Izvele smo magijske postupke a takođe smo dosta pričale. Hajde da vidimo da li možemo da delamo. Stani ispred vrata koja vode u levo krilo kuće. Budi veoma tiha ali potpuno svesna svega oko sebe."
  Krenula sam za njom niz hodnik do vrata koja su uvek bila zatvorena. Klara mi je objasnila da su zatvorena čak i kada su svi članovi porodice prisutni u kućlPošto me je naterala da joj obećam da nikada ni pod kojim uslovima neću pokušati da ih otvorim, i bez obzira na to koliko sam postala radoznala po tom pitanju, nikada nisam obraćala previše pažnje na ta vrata.
  Kada sam ih sada pogledala, nisam videla ništa iteobično; to su bila kao i mnoga druga vrata u kući, samo obična drvena vrata. Nelida ih je pažljivo otvorila. Iza njih se pružao hodnik, isto kao onaj u desnom krilu koji vodi do drugog dela kuće.
  "Želim da ponavljaš jednu reč," reče Nelida, stojeći tik iza mene." Ta reč je 'namera'. Hoću da izgovoriš 'namera' tri ili Četiri puta, pa i više, ali izvuci je iz dubine svoje ličnosti."
  "Iz dubina svoje ličnosti?"
  "Dopusti da ta reč izleti iz iz srednjeg dela tvog tela glasno i jasno. Zapravo, tebalo bi da izvikuješ reč 'namera'što glasnije možeš."
  186
  PRELAZAK CAROBHJAKA
  Dvoumila sam se. Mrzela sam da vičem i nisam volela kada bi se neko izdirao na mene. Kao dete sam naučila da je nevaspitano da se viče i pribojavala sam se da ću čuti roditelje da se glasno raspravljaju.
  "Nemoj da se stidiš," reče Nelida. "Viči što glasnije možeš i onoliko puta koliko to bude potrebno."
  "Kako ću znati kada da prestanem?"
  "Prestaćeš kada se nešto dogodi ili kada ti ja kažem da prestaneš zato što se ništa nije dogodilo. Uradi to! Sada!"
  Izgovorila sam reč 'namera', glas mi se kolebao, bio je slabašan i nesiguran. Čak je i meni zvucao neuverljivo. Ali nastavila sam da izvikujem, svaki put sve snažnije. Glas mi nije postao dubok već zvonak i glasan i to je trajalo sve dok se nisam zaprepastila sop-stvenim vriskom od koga se dizala kosa na glavi, koji kao da nije dolazio iz mog grla. A ipak mi se činilo kao da sam ga ranije već čula. Bio je to isti onaj piskutavi vrisak kojeg sam čula onog dana kada su Klara i Manfred uleteli u kuću a mene ostavili ispod drveta. Počela sam da drhtim i vrtelo mi se u glavi pa sam se na licu mesta sru
  č ila na pod naslonovši se na dovratak.
  "Ne pomeraj se!" naredila mi je Nelida, ali bilo je prekasno. Već sam klonula i našla se na podu.
  "Šteta što si se pomerila u trenutku kada je trebalo da ostaneš nepomična," reče Nelida strogo, ali se nasmeši kad uvide da sam se skoro onesvestila. Čučnula je pored mene i protrljala mi dlanove i vrat da bi me povratila.
  "Zbog čega sam vikala?" promucah, naslonivši se na zid.
  "Pokušali smo da privučemo pažnju dvojnika" reče Nelida. "Naizgled postoje dva nivoa univerzalne svesti: nivo onog vidljivog, uredenog, svega o čemu može da se razmišlja, svega čemu može da se da ime. Drugi nivo je nepojavni nivo energije koja sve 'stvara i održava u životu."
  "Pošto se oslanjamo na jezik i razum," nastavi Nelida, "vidljivi nivo je ono što mi doživljavamo kao stvarnost. Ima se utisak da postoji poredak, da je stabilan i da se može predvideti. Ipak, is-postavlja se da je neuhvatljiva, privremena i da se stalno menja. Ono o čemu sudimo kao o permanentnoj realnosti je samo spoljno obličje jedne nedokučive sile."
  Bila sam toliko pospana da sam jedva pratila njene reči. Nek-oliko puta sam zevnula da bih udahnula više vazduha. Nelida se
  Taiša Abelar
  nasmeja kada sam na izveštačeni način širom otvorila oči da bi izgledalo kao da je u potpunosti pratim.
  "To što ti i ja želimo da postignemo svim tim vikanjem nije da se privuče pažnja pojavne stvarnosti već pažnja onog što se okom ne vidi, sile koja je izvor našeg postojanja, sile koja će te, nadam se, prevesti preko ponora."
  Želela sam da slušam to Što mi priča, ali mi je jedna čudna misao stalno odvraćala pažnju. Neposredno pre nego što sam se sručila na pod, na tren sam videla redak prizor. Primetila sam kako vazduh u hodniku koji se nalazio iza tih vrata ključa, baš kao što se desilo u tmini moje sobe one prve noći u kući.
  Dokje Nelida nastavljala sa svojom pričom, okretala sam se da ponovo pogledam u hodnik, ali ona bi se isprečila ispred mene zaklanjajući mi pogled. Sagla se da podigne list koji mi je verovatno, dok sam vikala, ispao iz zaštitnog pojasa koji mi je Klara pričvrstila oko struka.
  "Možda će ovaj list pomoći da ti se stvari razjasne," reče držeći ga tako da ga vidim. Brzo je govorila, kao da zna da mi pažnja jenjava pa stoga želi da postigne što više može pre nego što mi misli opet odlutaju. "Njegova površina je suva i krta, njegov oblik je ravan i obao, boja je smeda sa nijansom grimizne. Prepoznajemo ga kao list zbog naših čula, naših instrumenata percepcije i razuma koji stvarima | daje ime. Bez njih, ovaj list je apstraktna, čista i neizdiferencirana energija. Ta ista etarska energija koja struji ovim listom, struji svira stvarima i održava ih u postojanju. Mi smo, kao i sve ostalo, stvarni u jednom smislu, a u drugom smo samo privid."
  Pažljivo je vratila list na pod kao da je toliko krhak da bi se pri najnežijem dodiru raspao.
  Nelida je na trenutak zastala kao da čeka da moja svest asimiluje ono što je upravo rekla, ali pažnju su mi opet privlačila otvorena vrata kroz koja sam u hodniku videla kako svetlosna vlakna kuljaju kroz veliki prozor na kraju predvorja. Na trenutak sam videla neke muškarce i žene: naime, troječetvoro ljudi je pomolilo glave kroz vrata koja su vodila u predvorje. Sve njih kao da su u istom trenutku probudili moji povici pa su provirili iz svojih spavaćih soba da vide kakvaje togužva.
  "Veoma si nedisciplinovana," razdra se Nelida na mene. "Pažnja ti odluta u suviše kratkom vremenskom razmaku."

  Pokušala sam da kažem Nelidi šta sam videla, ali ona me ućutka jednim pogledom. Osetila sam kako mi se neka jeza penje uz kičmu i počeh da drhtim. I baš tada dok sam tu sedela zbunjena i be-spomoćna, sine mi nešto najčudnije što mi je ikada palo na pamet: Nelida mi je bila poznata zato što sam je ranije videla u snu. U stvari, nisam je videla samo u jednom snu već u nizu snova koji su mi se stalno vraćali, a ljudi u predvorju...
  "Ne smeš da dopustiš da ti svest ide dalje od ove tačke!" Nelida poče da viče na mene. "Da se nisi usudila to da učiniš, čuješ li me? Da se nisi usudila da odlutaš! Želim da mi u potpunosti posvetiš pažnju*

  Dakle ima mnoštvo "umotvorevina" koje nas odvajaju od Duha....... a jedna od njih je i "indoktrinacija djece" putem raznih "Maramica"???

  Kao i kada Rita Ora propagira "mini-bikini" a bilo bi joj bolje da šuti kad več i nezna da Peva??

  Ali je sve i to u kontekstu "Harpa" i "O'K-oral"?

  Glupo je međutim ako i muškarci ne umeju da olabave......... tojest i vrše pritisak na Pubis.

  A kada "oboje je u Erekciji" tada je Ona intro od glave do pete a on extro od glave do... prostaka?!

SADRŽAJ UPISAO

Član iridaMerlin27 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana irida dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SIJEČANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član diastidiasti

  Irida, knjiga je stigla ! Hvala !

  16.01.2020. 18:58h
 • Član iridairida

  ovo srce je za vanessu

  15.01.2020. 19:25h
 • Član iridairida

  *♥*

  15.01.2020. 19:25h
 • Član vanessavanessa

  Hvala Irida*pusa****♥*

  14.01.2020. 14:30h
 • Član iridairida

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-axa1407-otmica-stepenice-supa-vatra-romi-2

  14.01.2020. 12:58h
 • Član iridairida

  Besplatno tumačenje snova - Axa1407 (otmica, stepenice, šupa, vatra, romi)

  14.01.2020. 12:58h
 • Član iridairida

  vanessa, oglas obrisan

  14.01.2020. 11:13h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Tko tebe kamenom... Kamen krivnje...