Član gemini1

Upisao:

gemini1

OBJAVLJENO:

FATIHA (prva molitva iz Kurana)

Bismi Llah Al Rahman Al Rahim

El Hamdu Lillah Rabi Alamin Al Rahman

Al Rahim

Maliki Jaumi Al Dini

Ijaka Nabudu Ua Iaka Nastain

Ihdina Sirat Al Mustekim

Sirat Al Zine Nanite Alejhim Gajr

Al Magdubi Alejhim Ua La Al Dalin

* * *

U ime Boga milostivog, samilosnog.

Hvala Bogu, gospodaru svjetova.

Milostivom i samilosnom,

vladaru sudnjeg dana.

Samo Tebe obožavamo

i samo od Tebe pomoći tražimo!

Uputi nas na pravi put,

na put onih kojima si darovao milost

svoju

a ne na put onih koji su protiv sebe

srdžbu izazvali

i koji su zalutali.