Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član kozmologija

Upisao:

kozmologija

OBJAVLJENO:

PROČITANO

968

PUTA

OD 14.01.2018.

ČOVJEKOVA RADNA SPOSOBNOST

ČOVJEKOVA RADNA SPOSOBNOST
U ovome predavanju Martinus govori o sadašnjem stanju i budućem razvoju naše radne sposobnosti. Govori i o sportu, vježbanju, privatnom vlasništvu i promjenama koje će uslijediti.

ČOVJEKOVA RADNA SPOSOBNOST
Martinus

Osnovna karakteristika života je kretanje

Svaka obrazovana osoba dobro zna da se sve oko nas kreće, da se sve transformira. Dakle, kretanje je osnovna karakteristika života, na taj način se život objavljuje. Gledajući naš organizam možemo potvrditi da svaki ud ili organ koji mora mirovati ili je dugo vremena izvan funkcije, neminovno postaje neupotrebljiv, on će usahnuti i na kraju odumrjeti. No, to ne vrijedi samo za pojedine dijelove našeg organizma, to vrijedi i za organizam u cjelini. Ako naš organizam ne funkcionira, što u ovom slučaju znači da ne radi, on će postati boležljiv i umrtvljen. Stoga možemo vidjeti da ljudi koji, zahvaljujući bogatstvu i rodoslovlju, tijekom nekoliko generacija nisu morali sami ništa raditi, već su dozvoljavali da im drugi služe i živjeli su od plodova rada drugih ljudi, na kraju degeneriraju. To nisu ljudi koji osvajaju svjetske rekorde u sportu ili na drugim područjima.

Odavno je poznata činjenica da će obitelj čiji pripadnici generacijama žive životom u dokolici, na kraju pasti kao žrtve dokolice; ta obitelj će se sastojati od pojedinaca koji su degenerirani i kojima nedostaje snage i koji se ni na koji način ne mogu mjeriti sa mladim muškarcima i ženama iz radničkih obitelji.

Fizičkom organizmu potrebno je odgovarajuće vježbanje da bi ostao zdrav

Prema tome, namjera je života da sva bića koja imaju fizički organizam trebaju raditi kako bi spriječili njegovo nasukavanje na opasne stijene degeneracije. Vrsta rada nije bitna. Danas postoje bezbrojni ljudi koji isključivo obavljaju intelektualne poslove, tj. ljudi čije su fizičke funkcije svedene na minimum, kao što postoje stotine tisuća ljudi koji obavljaju jednostavne, monotone pokrete na strojevima, na pokretnim trakama ili u uredima. U slučaju tih ljudi veliki dio njhovog organizma nije u normalnoj upotrebi i to neizbježno dovodi do tjelesne degeneracije koju možemo svugdje vidjeti.

Nepobitna je činjenica da zdravo vježbanje i sport, koji se sprovode umjereno, igraju ogromnu ulogu u poticanju zdravog načina života, ali nažalost veliki dio sporta koji može biti od neprocjenjive vrijednosti za zdravlje, danas je doveden, zbog pretjeranog natjecanja, do toga da postane karikatura samoga sebe, što se može vidjeti iz letimičnog pregleda brojnih sportova o kojima se izvještava u novinama. Međutim, to će se promijeniti kada humana kultura postupno zamijeni današnju pohlepnu borbu za profitom.

Sam po sebi sport je sredstvo očuvanja normalnog zdravlja. Danas je on za brojne ljude postao cilj, profesija koja se obavlja samo zato da bi se zaradio novac. To zapravo predstavlja oskvrnuće sporta, degeneraciju koja u sebi sadrži sjeme svojeg vlastitog uništenja.

Osjetilni organi bića stvoreni su kroz djelovanje prirode

Sasvim je jasno da je od životne važnosti za svako živo biće nastaviti funkcionirati kako bi očuvalo zdravlje uma i tijela. Također možemo vidjeti kako je sve u pokretu, od prvih nježnih oblika života pa sve do civiliziranog čovjeka.

Možemo vidjeti kako i biljkama, koje se ne mogu kretati na fizičkoj razini, nije dozvoljeno mirovanje, već na njih djeluje vjetar i vrijeme. Kada se trava i žito njišu na ljetnom povjetarcu, mi svjedočimo nečemu što nije slučajno ili bez svrhe. To je zapravo jedini način na koji se biljno biće može probuditi i «vratiti u život» kako bi ono moglo stjecati iskustva postojanja u fizičkom svijetu. Na biljno biće utjeće svjetlost i postupno se formira organ koji je osjetljiv na svjetlost, drugim riječima, početno «oko».

Kao što susret sa svjetlom stvara uslove neophodne za početno nježno rođenje organa vida, tako susret sa zvukom stvara uslove neophodne za prve «slušne» stanice, itd.

Taj proces utjecaja uzrokuje da biljno biće jednoga dana dolazi do stupnja svoje evolucije kada postaje biljka mesožderka, a nakon toga i prava životinja. Nakon toga se evolucija nastavlja i privremeno kulminira u pojavi zemaljskog čovjeka.

Međutim evolucija ne stoji i zemaljski čovjek ni na koji način ne predstavlja vrhunac života ili namjeru života sa živim bićem, a živo biće zapravo predstavlja sakriveno, upravljajuće «nešto» koje se nalazi iza kretanja.

Naprotiv, dublje poznavanje kozmičke strukture zemaljskog čovjeka otkriva da je sjeme potpuno novih osjetilnih organa toliko dobro razvijeno da je, dovoljno naprednom duhovnom istraživaču, potpuno jasno da se na zemaljskim kontinentima upravo otkriva potpuno nova kozmička sfera života, sfera života koja predstavlja potpuno ostvarenje željenog sna, koji su hranili milioni ljudi širom svijeta, da će život u međusobnom miru, duhu i ljepoti jednoga dana postati neminovna činjenica.

Ljudi su kreativni, stoga je besposlenost loša za njihovo zdravlje i predstavlja prokletstvo

Ono što naročito potiče ovu evoluciju i što je apsolutno neophodno za nju jest neprestano održavanje organizma u funkciji, u radu i kretanju. To zapravo znači da ono što najviše potiče zdravlje i životnu radost jest sposobnost živog bića da stvara korisne i logične stvari ili proizvode koji direktno povećavaju njegovu strast za životom i radost postojanja. Prema tome, besposlenost, zbog svojeg štetnog utjecaja na zdravlje, predstavlja najveće prokletstvo čovječanstva.

Problem nezaposlenosti ne može se riješiti pomoću politike, to je posljedica promjene smjera evolucije zemaljskih ljudi koju donosi priroda

Ne stoji li u Bibliji : «U znoju lica svog jest ćeš kruh svoj» i «tko ne radi ne treba ni jesti» ? Te bi riječi bile istinite kada ne bi bilo činjenice da evolucija danas pokazuje da u današnjem svijetu postoji višak ljudi, neprestano rastuća grupa «nezaposlenih», za koje nema posla.

Ovdje se suočavamo sa nečime što izgleda kao nerješivi problem. Izgleda nemoguće riješiti ovaj problem koji drži stotine tisuća ljudi u tami nezaposlenosti, osim tijekom užasnih perioda rata, kada se nebrojeni milioni šalju na ratište, a manje ili više svi drugi dobivaju posao u industriji oružja.

Ovdje se suočavamo sa paradoksalnom činjenicom da ima premalo ljudi sve dok je svijet u ratu, a previše čim zazvone zvona mira. Mir sa sobom donosi nezaposlenost i iako su od velike pomoći trgovačka udruženja, naknada za nezaposlene i tkzv. «prinudan rad» ili «radne olakšice», oni ipak samo predstavljaju djelomično prikriveno «krpanje» samoga problema.

Nezaposlenost je postala problem koji apsolutno niti jedna politička stranka na svijetu ne može riješiti.

To je jednostavno posljedica promjene smjera evolucije zemaljskih ljudi ili stvaranja njihove kulture i tu promjenu donosi priroda pomoću svojih vlastitih sila. Sve dok se politike i oblici upravljanja zemaljskih ljudi ne dovedu u sklad sa ovom promjenom smjera, koju uzrokuje sama priroda, nezaposlenost će sve više i više rasti sve dok ne postane sila putem koje će priroda srušiti sadašnji stav zemaljskih ljudi prema privatnom vlasništvu i građanskim pravima.

Kada ljudi idu protiv prirodne evolucije oni doživljavaju upravo takva bolna iskustva koja potiču evoluciju

Na početku se tvrdilo da su strojevi krivi za nezaposlenost i da bi ih trebalo ukloniti. No, taj stav je odavno napušten jer je direktno protivan prirodi. Od kakve je koristi mravu suprostavljati se vodopadu ?

Čovjek se isto tako može boriti sa nebom iznad njega ili zahtijevati da sunce promijeni svoju putanju, kada se suprostavlja strojevima koji predstavljaju rezultat prethodno spomenutih novih sposobnosti u ljudima. Suprostavljati se novim sposobnostima pomoću kojih možemo primorati mrtve, prirodne sile da rade za nas, jednako je budalasto kao početi uništavati naš vid i sluh jer ne želimo vidjeti ili čuti zlo koje se događa na svijetu.

Niti jedno biće ne može ići protiv svoje vlastite evolucije, a da pri tome ne doživljava upravo takva bolna iskustva koja više od svega potiču evoluciju.

Evolucija služi višoj svrsi

Jedina kozmička svrha strojeva sastoji se u tome da ljudi ne moraju obavljati teške, materijalne poslove. Na početku je to sasvim prirodno dovelo do toga da su brojni ljudi širom svijeta postali nezaposleni. Odnos je sasvim jednostavan : čim bolje strojevi obavljaju posao koji je potreban za postojanje čovječanstva, veći je broj suvišnih ljudi. Kada tome dodamo činjenicu da čovjekova reproduktivna sposobnost dovodi do inkarnacije miliona i miliona ljudskih bića, sve to iz jedne perspektive može izgledati vrlo tmurno. Broj nezaposlenih ili ukupan broj suvišnih ljudi će nastaviti rasti i jednom će postati ogroman. Situacija će biti takva da će samo sve manji broj ljudi imati pravi posao, naime oni ljudi koji su vlasnici strojeva i koji iz nužnosti upravljaju strojevima. Ti ljudi bi, da evolucija nema višu svrhu, bili jedini koji imaju moć u društvu. Zajednički interesi moraju prevladati nad privatnim interesima.

Društvo se već razvija u tom smjeru

Dakle, što nije dobro kod današnjeg upravljanja svijetom ? Ono što nije dobro kod upravljanja postojećim dobrima zemaljskog čovječanstva jest to da ono ne štiti ta dobra tako da bi ona mogla služiti zajedničkim interesima; umjesto toga ona su zaštićena tako da ona mogu služiti privatnim interesima. U ovom kontekstu pod privatnim interesima se podrazumijevaju interesi čisto sebične prirode, tj. životinjske prirode. Ova životinjska priroda ili životinjski princip je božanstven i od životne važnosti u pravom životinjskom carstvu, no smrtonosno je opasan u kulturi u kojoj bi rat i netolerancija trebali biti apsolutno nemogući. Prema tome, sebičnost je izraz za silu koja je bila i koja će još neko vrijeme biti apsolutno neophodna u budućem razvoju čovječanstva prema trajnom miru. Njena priroda predstavlja živi primjer toga kakva kultura, u kojoj bi trebao biti mir, ne bi trebala biti.

Možemo također vidjeti kako razvoj društva, kroz porez na nasljedstvo i progresivno oporezivanje, sve više onemogućava stjecanje privatnog bogatstva. Država, tj. javnost sve više i više zahtijeva dijeljenje tih prijenosa novca i darova, pa čak i zahtijeva dijeljenje zarade i kapitala koji su stečeni osobnim napornim radom. To je naravno neugodno za one koje to pogađa. Tim više je tako u svijetu u kojem većina ljudi vidi novac i kapital kao jedini oblik zaštite od svega i svakoga. No, kada razvoj ne bi išao u tom smjeru, čovječanstvo bi bilo vođeno još dublje u pakao nezaposlenosti i diktature nego što je to već slučaj.

Evolucija vodi ka stvaranju međunarodne svjetske države Spomenuo sam ove ozbiljne probleme kako bi ukratko pokazao pozadinu svijeta koji će biti rezultat patnji kroz koje je čovječanstvo prošlo u ovome stoljeću.

Mi se vrlo velikom brzinom približavamo vremenu kada će strojevi, zajedno sa vrlo ograničenim brojem ljudi, moći proizvoditi materijalne stvari koje su potrebne svjetskoj zajednici. Dok je ta proizvodnja, naročito u prošlosti, ali još uvijek i u naše vrijeme, bila pod kontrolom privatnih interesa, evolucija će neminovno dovesti do toga da će javnost, tj. većina, imati udjela ne samo u donošenju odluka koje se tiču upravljanja svjetskim dobrima, već će jednom biti i potpuno odgovorna za njih.

Evolucija će neizbježno dovesti do stvaranja međunarodne svjetske države, u kojoj će se vlada koju je izabrala većina pobrinuti da nitko neće moći živjeti na račun drugih ljudi i da nitko neće biti bez posla koji mu je neophodan da bi si mogao osigurati uistinu sretan život. S obzirom da će svjetska zajednica tada posjedovati sva dobra, više neće postojati pojam «novca». Jedino sredstvo plaćanja u toj zajednici biti će čovjekova stvaralačka sposobnost.

Zahvaljujući tome o svačijem će se životu brinuti na takav način da će njegove sposobnosti moći doći do najboljeg mogućeg izražaja. Svi zemaljski ljudi postati će genijalni u svim oblicima umjetnosti, uključujući i umjetnost življenja.

«Carstvo nebesko» postat će stvarnost

Dakle, što će onda svi ti ljudi raditi ? S obzirom da su strojevi i potpuno automatske tvornice odavno preuzeli sve teške poslove, ostala je samo jedna stvar kojom se zemaljski ljudi mogu baviti, a to je razvijanje vlastitog duha, što u ovom kontekstu podrazumijeva razvijanje njihove sposobnosti pisanja, crtanja, slikanja, sviranja muzike ili da na druge načine izraze ono što im leži na duši.

Dok se život od džungle pa sve do našeg vremena uglavnom svodio na borbu protiv svega i svakoga, ljudi budućnosti isključivo će se koncentrirati na to da postanu genijalni u umjetnosti življenja, u umjetnosti razmišljanja.

Čovječanstvo će postupno shvatiti da mi zapravo naseljavamo beskrajno bogat svijet i da se uzrok naše sadašnje bijede nalazi isključivo u našem vlastitom umu. Kada našem mentalnom nesavršenstvu, zahvaljujući djelovanju samoga života, dođe kraj, mi ćemo otkriti da naseljavamo svijet gdje svatko služi svakome i gdje su najveći oni koji kroz svoje sposobnosti šire najviše ljubavi, najviše ljepote, a time i najviše blagoslova oko sebe.

U tom svijetu u kojem je duh u potpunosti nadvladao materiju, postoji samo radost i harmonija. «Carstvo nebesko» tada će postati stvarnost, a duboka i čista poruka Božićnog evanđelja o «dobroj volji među ljudima» tada će biti ostvarena. Bog će u «Edenskom vrtu» ponovno hodati zajedno sa «Adamom» i «Evom».

Originalni danski naslov : «Den menneskelige arbejdsevne»

Preveo sa danskog na engleski : Andrew Brown, studeni 2003

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden (21.06.2011.)

Copyright © Martinus Institut

www.martinus.dk

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

POGOVOR VRIJEME, PROSTOR, VJEČNOST I BESMRTNOST