Kalendar događanja

Član DeVeT

Upisao:

DeVeT

OBJAVLJENO:

PROČITANO

176

PUTA

OD 14.01.2018.

Pet stvari koje niste znali o Apokalipsi.........

Pet stvari koje niste znali o Apokalipsi.........
Kroz ljudsku povijest stalno se provlačila ideja o sudnjem danu i kraju svijeta. I premda je scenarij svaki put bio drugačiji, ideja je opstala. No jedno je činjenica. Svako predviđanje propasti svijeta do sada se, srećom pokazalo netočnim. Evo pet činjenica koje možda niste znali o Apokalipsi.

 1. Jehovini svjedoci do sada su najviše griješili

Pokret Jehovinih svjedoka započeo je 1876. Do sada su propast svijeta predviđali za 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1915, 1918, 1925, 1932, 1941, 1975, 1994 i 2004. U slučaju da niste primjetili, to je 0:13 pogrešnih navoda o propasti svijeta.


2. 2012. čini se kao ključna godina Apokalipse

Par navoda koji podupiru ovu teoriju.

• jedan aspekt teorije promjene Zemljine osi kaže da će se 21. prosinca 2012. dogoditi promjena položaja osi i rotacije planete koja će uzrokovati bujicu prirodnih katastrofa.

• u knjizi 'Orionovo proročanstvo' tvrdi se kako će se magnetsko polje Zemlje izmijeniti 2012. uzrokujući ogromnu katastrofu. Činjenica je da se magnetsko polje mijenja do neke točke (kako i mnogo puta do sada), ali se to ne događa preko noći.

• sudeći prema algoritmima koji su izvučeni iz Biblije i knjizi 'Biblijski kod', 2012. Zemlju će pogoditi veliki asteroid.

• i Hindusi 2012. smatraju ključnog godinom, kada će se pojaviti avatar (Bog u ljudskom obliku) i započet će novo doba, baš kao i oni koji smatraju da smo potekli od izvanzemaljaca koji bi se te godine trebali spustiti na Zemlju i urediti ovaj naš svijet.

• jesmo li zaboravili napomenuti da i drevni asteški kalendar prestaje 2012. godine?

3. Nostradamus nikada nije točno predvidio događaj

Nostradamus, apotekar iz 16. stoljeća, u zadnje vrijeme često je u središtu pozornosti zbog svojih predviđanja koja su se navodno pokazala točnima. No njegovi sljedbenici često rade tri pogreške. Prva je da se oslanjaju na loš francuski prijevod originalnih tekstova po kojemu su se kasnije štampale mnoge njegove knjige. Druga pogreška leži u interpretaciji – njegovi stihovi toliko su višeznačni da se iz njih može iščitati doslovce svaki bitniji događaj. Treća i možda najbitnija pogreška jest efekt retroaktivnog predviđanja – tek kada se nakon nekog velikog događaja počinje prepoznavati predviđanje u nečemu što do tada nije imalo osnove.

 
4. Mnogi religijski scenariji uključuju zli duo

Iako se originalno pojavljuju u hebrejskim svetim spisima, Gog i Magog pojavljuju se i u Novom Zavjetu. U Otkrivenju, definiraju se kao nacije na četiri strane svijeta koje je Sotona poslao da napadnu i unište Zemlju.
U Islamu, njihov dolazak jedan je od glavnih razloga Apokalipse, a njihovo ime ima i hindusku verziju kao Koka i Vikoka.
Bilo kako bilo Gog i Magog opisuju se kao ljudi, čudovišta, demoni, nacije i glavni su temelj mnogih predviđanja.


5. Kraj će doći kada se pojavi dlakava životinja

U Islamu, kako u hadithu (kolekciji usmenih priča koje se odnose na život Muhameda) tako i u Kuranu, mnogo je predviđanja propasti svijeta.
Jedno od glavnih pretpostavki jest da će kraj nastupiti kada se pojavi životinja koja je toliko dlakava da se ne zna dolazi li ili odlazi (na arapskom se opisuje kao Dab-ba). Njezina pojava koincidira s velikim brojem muslimana koji su se odvojili od Islama, a ta životinja će ih vratiti natrag na pravi put.

www.dnevnik.hr

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 29.07.2019. 15:44h

  Član emilio-iiMerlin0

  "Nijemi Svijedok"......

  ......*"Ti si vrlo nedisciplinovana," reče on i ponovo sede,"I vrlo agresivna. Tvoja dadilja mora da je tolerisala svaki tvoj kapric i ponašala se prema tebi kao da si od stakla." Primetivši moj mrk pogled, on požuri da mi objasni kako nije viknuo na mene zbog besa ili nestrpljenja. "Meni lično nije važno da li ti slušaš ili ne," reče. "ali važno je nekom drugom, u čije ime sam vikao na tebe. Nekome ko nas gleda."Prvo sam se zbunila a zatim osetila ne prijatno.Gledala sam unaokolo, pitajući se da li nas gleda njegov učitelj, čarobnjak.On me je ignorisao i nastavio svoju priču, "Meni moj otac nikada nije rekao da mi svi konstantno imamo svedoke, zato što on to nije znao. Kao što ni ti to neznaš.""Kakve to besmislice pričaš?" Ton mog glasa je odavao moje raspoloženje u tom trenutuku. Uvredio me je, vikao je na mene, i nastavio da brblja, kao da se ništa nije dogodilo. Bila sam ogorčena. Ako je on pomislio da ću da pređem preko svega, doživeće iznenađenje. "Neće ti ovo proći tek tako," pomislih,zlobno se smeškajući. "Ne može tako sa mnom.""Pričam o sili, o biću, o prisustvu koje nije ni sila ni biće ni prisustvo," objasni on, sa anđeoskim smeškom na licu.Izgledao je potpuno nesvestan mog ratoborno graspoioženja. "Znam da to zvuči kao trućanje, ali nije.To je nešto o čemu znaju samo čarobnjaci. Oni su to nazvali duhom. Našim ličnim čuvarem, našim večnim svedokom."Ne znam tačno na koji način i koja je reč pokrenula reakciju, ali sam, iznenada, usmerila svu svoju pažnju na njegovu priču. On je nastavio da govori o toj sili koja, kako je on objašnjavao, nije bog, niti bilo šta uvezi sa religijom ili moralom. To je bezlična sila, snaga koju možemo koristiti ako naučimo da sebe smanjimo do ništavila.*

 • 29.07.2019. 15:58h

  Član emilio-iiMerlin0

  "Krhki oklop ljudskih pretpostavki".....

  *"Čarobnjaci," nastavi on, "mogu da učine da shvatišda je celokupna priroda stvarnosti dragačija od onogašto mi o njoj' mislimo; to jest, od onoga što su nas učilio stvarnosti. Kada koristimo svoj intelekt mi smo sklonida razmišljamo o ideji da naša kultura predodređujenaše ponašanje, ono što mi jesmo, ono što želimo dabudemo, što želimo da znamo, šta smo sposobni daosećamo. Ali ml nismo spremni da prihvatimo tu ideju ida je shvatimo kao konkretnu, praktičnu pretpostavku.A razlog za to je taj što mi nismo spremni daprihvatimo činjenicu da nam kultura takođe određuje granicu naše percepcije, štai koliko možemo da opažamo."Čarobnjaci nas čine svesnim različitih stvarnosti,različitih mogućnosti, ne samo u vezi sveta, već i u vezi nassamih. To ide dotle da nismo više spremni da verujemočak ni u neke najstabilnije pretpostavke o nama i našojokolini."Bila sam iznenađena što sam tako lako uspevala daprihvatim njegove reči, mada ih nisam razumela."Čarobnjak nije samo svestan da različite stvarnostipostoje," nastavi on, "On svoje znanje koristi u praksi.Čarobnjaci znaju ne samo intelektom nego i u praksi da sestvarnost, odnosno svet, onakav kakvog ga mi poznajemo,sastoji isključivo od sporazuma izmedu svih nas. Tajsporazum se može rasturiti, jer je on samo drušrvenapojava. A kada se to desi, ceo svet se rastura zajedno sanjim.Videvši da ne mogu da pratim njegovo izlaganje,onpokuša da mi predstavi stvari iz drugog ugla. Objasni dadraštvo definiše percepciju u proporciji sa njenomupotrebnom vrednošću u vođenju pojedinca kroz kompleksna iskustva svakodnevnogživota. Društvo postavljagranice onome što opažamo, postavlja granice do kojih smosposobni da opažamo. "Za čarobnjaka, percepcija može ićidaleko izvan ovih opštepriznatih granica. Te granice sepostavljaju i održavaju na osnovu reči, jezika i misli, to jestsporazumno.""A čarobnjaci ne prihvataju sporazum?" upitah,pokušavajući da shvatim suštinu njegove priče."Prihvataju," reče on, gledajući me u oći, "Ali njihovsporazum j'e drugačiji. Čarobnjaci raskidaju običansporazum, intelektualno, fizički, praktično ili kako god hoćeš.Čarobnjaci ukidaju granice društvenog određenja percepcije.Da bi se to razumelo mora se primeniti u praksi. To znači,mora se predati kako um, tako i telo. To mora biti svesna,voljna predaja bez straha.""Telo?" upitah sumnjičavo, pitajući se kakve to ritualemože uključivati. "Šta oni hoće sa mojim telom?"*

  On objasni da su čarobnjaci pre Ijudi od znanjanego Ijudi od razuma i kao takvi su korak ispredzapadnjačkih intelektualaca koji smatraju di je stvarnost koja se često poistovećuje saistinom pojmljiva putem razuma. Ćarobnjak tvrdi da jesve što se može saznati putem razuma naš procesrazmišlj'anja ali to samo uz razumevanje '' našegcelokupnog bića na najkomplikovanijem inajsofisticiranijem nivou. Tada možda možemo najzadizbrisati granice koj'ima razum definiše stvarnost.Isidoro Baltazar mi je objasnio da čarobnjaci negujusveukupnost svog bića. To znači da oni ne prave uvekobaveznu razliku između naših racionalnih i intuitivnihstrana. Oni koriste obe strane da bi dostigli nivo svestikoj'i oni nazivaju tihim znanjem a koje leži iza jezika, izamisli.Ponovo, po stoti put, Isidoro Baltazar je naglasio daako neko želi da utiša svoju racionalnu stranu, moraprvo razumeti svoj proces mišljenja na svomnajkomplikovanijem i najsofisticiranijem nivou. On j'everovao da je filozofija, počevši od grčkih klasičnihmislilaca, pružila najbolji način da se ovaj' procesmišljenja rasvetli. On se nikada nije umarao odponavljanja da smo mi, bili učeni ljudi ili laici, ipakpripadnici i naslednici zapadnjačke intelektualnetradicije. A to znači da smo, bez obzira na nivoobrazovanja i sophisticiranost, ipak zarobljenici teintelektualne tradicije i načina na koji ona interpretirastvarnost.Samo veštački, tvrdio je Isidoro Baltazar, smospremni da prihvatimo da je ono što mi zovemostvarnost u stvari kulturom određena konstrukcija.Potrebno je da prihvatimo na najdubljem mogućemnivou da je kultura proizvod dugotrajnog,kooperativnog, vrlo izbirljivog, visoko razvij'enog iprinudnog procesa koj'i kulminira u pristajanju nasporazum koji nas štiti od drugačijih mogućnosti.Čarobnjaci aktivno teže da strgnu masku sa činj'enice današ razum upravlja našim shvatanjem stvarnosti iodržava ga; činjenice da ideje i misli koje proizilaze izrazuma postaju upravljači znanja koji određuj'u kakoćemo sagledavati svet i kako se u njemu ponašati; i dase na sve nas vrši ogroman pritisak da prihvatimoodređene ideologije.On naglasi da su čarobnjaci zainteresovani zaopažanje sveta na načine koji prevazilaze graniceodredene kulturom. Ono što je odredeno kultuiom je toda nam naša lična iskustva, uz zajednički društvenisporazum o tome šta su naša čula sposobna daopažaj'u, određuju šta ćemo opažati. Bilo šta što jeizvan ovih dogovorenih granica čulne oblastiautomatski biva izolovano i odbačeno od straneracionalne svesti.

  Na taj način, krhki oklop ljudskih pretpostavki nikada ne biva oštećen.

  Učenje čarobnjaka kaže da se percepcija odvija namestu koje se nalazi van granica čulne oblasti.Čarobnjaci znaju da postoji nešto mnogo veće odonoga što smo se mi složili da naša čula mogu daopažaju. Percepcija se odvija u tačci izvan tela, izvančula kažu oni. Ali nije dovoljno da neko poveruje u ovupremisu. Nije dovoljno da se od nekoga čuje ili pročita.Da bi se ovo prihvatilo, mora se iskusiti.Isidoro Baltazar reče da čarobnjaci čitav svoj životteže ka tome da probiju taj krhki oklop ljudskihpretpostavki. Oni, međutim, ne uranjaju u tamubezglavo. Oni su spremni. Znaju da kada god ulaze unepoznato moraju da imaju dobro razvijenu racionalnustranu. Tek tada mogu biti sposobni da objasne ipronađu smisao u onome što donesu sa svojihputovanja kroz nepoznato.On dodade da ja nikada neću razumetičarobnjaštvo kroz čitanje filozofskih dela. Pre ću uvidetida su i filozofija i čarobnjaštvo visoko sofisticirani obliciapstraktno'g znanja. Ni čarobnjak ni filozof istinu onašem bivstvovanju na ovome svetu ne ostavljanepromišljenu. Međutim, čarobnjak odlazi korak dalje.On dela u skladu sa svojim otkrićima koja su, podefiniciji, već izvan naših kulturno prihvatljivihmogućnostilsidoro Baltazar je tvrdio da su filozofiintelektualni čarobnjaci. Samo, njihova ispitivanja iistraživanja uvek ostaju na nivou mentalnih pokušaja.Filozofi ne mogu uticati na svet koji tako dobropoznaju i objašnjavaju, osim na kulturno prihvatljivnačin. Filozofi dodaju znanje jednoj već postojećoj masiznanja. Oni inteipretiraju i reinterpretiraju postojećefilozofske tekstove. Nove ideje i misli koje proizilazekao rezultat tog intenzivnog učenja ne menjaju ih,osim možda u psihološkom smislu. Mogu postatiprijatniji, bolje razumevati ljude ili pak suprotno odtoga. Činjenica je da ništa od svega što budu radili udomenu filozofije neće promeniti njihovo čulnoopažanje sveta jer filozofi rade unutar društvenoguređenja. Oni podržavaju društveno uređenje čak ikada se intelektualno sa njime ne slažu. Filozofi sučarobnjaci sa manom.Čarobnjaci takođe dodaju građu već postojećojmasi znanja. Medutim, oni to ne čine tako štoprihvataju ono što je već uspostavljeno i dokazano odstrane dragih čarobnjaka. Čarobnjaci moraju dananovo dokažu sami sebi da nešto što je većprihvaćeno zaista postoji, zaista dopušta da budeopaženo. Da bi uspeli u ovom monumentalnom podvigu, čarobnjacima su neophodne ogromne količineenergije, kojom se oni napaj'aj'u tako što se izdvaj'ajuiz društvenog uređenja, ne izlazeći iz sveta. Čarobnjaci raskidaj'u sporazum koji definiše stvarnost bez kidanja samih sebe u tom procesu.*

 • 29.07.2019. 16:25h

  Član emilio-iiMerlin0

  Pravo pitanje i jeli mudrac - madrac....

  *Žene su sasvim sposobne da misle," upadoh."Žene su sposobne da formulišu ono što su naučile,"ispravi me Esperanca. "A to što su učile su definisalimuškarci. Muškarci definišu i samu suštinu znanja a iz nje suisključili ono što se odnosi na žene. A ono što nije isključenoa odnosi se na žene uvek ima negativne konotacije. A ženesu to prihvatile.""Ti kaskaš za vremenom," prekidoh je. "U današnjevreme žene mogu da rade šta im je volja. Imaj'u pristup svimcentrima znanja i skoro svim vrstama posla koje muškarcimogu da rade.""Sve to je beznačajno, sve dok nemaj'u sistem podrške,zaštitnu bazu," usprotivi se Esperanca. "Šta im vredi štoimaju pristup onome čemu i muškarci, kada su još uveksmatrane inferiornim bićima koja moraju da seprilagođavaju i prihvataju muške stavove i načine ponašanjada bi postigle uspeh? Stvarno uspešne žene su u stvarisavršeni preobraženici. One i same gledaju na žene sanipodaštavanjem.

  "Po muškarcima, materica ograničava žene i mentalno ifizički. To je razlog zašto se ženama ne dozvoljava da, iakoimaju pristup znanju, pomognu u formulisanju definicijeznanja."Uzmi na primer filozofe," predloži Esperanca. "Čistemislioce. Neki od njih su ogorčeni protivnici žena. Drugi,nešto suptilniji, voljni su da priznaj'u da bi žene mogle dabudu isto tako sposobne kao i muškarci da nije činjenice dasu žene nezainteresovane za primenu racionalnosti. A ako i jesu, ne bi trebalo da budu. Jer ženi mnogo više pristaje dase ponaša u skladu sa svojom prirodom: da bude partnermuškarcu koji ga neguje i zavisi od njega.

  "Putujemo kroz čarobnu zemlju," reče ona sipajućiukusnu čokoladu. "Čarobnu zemlju naseljenu ratničkim narodom."

  Moj prazan pogled izazva njen osmeh. Naslonila sena sedište, prekrstivši ruke na gruidima. "Seksotupljuje žene," dodade tišim, ali odlučnim glasom."Žene su tako temeljno zatupljene da ne mogu dapredvide mogućnost da je njihov niski životni statusdirektan rezultat onoga što im se čini na polju seksa.""Ovo je nešto najbesmislenije što sam ikada čula,"objavih. Onda se, pomalo nespretno, upustih u dugu,vatrenu govoranciju o draštvenim, ekonomskim ipolitičkim razlozima niskog statusa žena. Naširoko sampričala o promenama koje su se dogodile poslednjihdecenija. O tome kako su žene sve uspešnije u svojojborbiprotiv muške dominacije. Ozlojedena njenimpodrugljivim izrazom, nisam se mogla uzdržati odprimedbe da je ona, bez sumnje, ograničenapredrasudama zbog sopstvenih iskustava, zbog svojelične perspektive.Dilaja se tresla celim telom od suzdržanogsmeha.Načinila je napor da se savlada i rekla, "Ništa sestvarno nije promenilo. Žene su robovi. Mi smoodgajane da budemo robovi. Robovi koji su obrazovanise danas bave socijalnim i političkim zlostavljanjemžena. Nijedan od tih robova, međutim ne može daspozna uzrok svoje porobljenosti seksualni čin osimukoliko on uključuje silovanje ili je u vezi sa nekimdragim oblikom fizičkog zlostavljanja." Usne joj seiskriviše u blagi osmeh dok je govorila o tome kako sureligiozni ljudi, filozofi i naučnici upevali vekovima, inaravno još uvek uspevaju, da održe uverenje damuškarci i žene moraju da poštuju biološki, bogomdaniimperativu vezi sa njihovim sposobnostima seksualnereproduktivnosti."Mi smo vaspitavane tako da verajemo da je seksdobar za nas," istaknu ona. "Ovo verovanje,nerazdvojivo od osećanja odgovornosti, onemogućilonam je da sebi postavimo pravo pitanje.""A koje je to pitanje?" upitah, trudeći se da se nenasmejem njenim potpuno pogrešnim ubeđenjima.Dilaja kao da me nije čula; ćutala je toliko dugo dasam pomislila da je zadremala tako da sam se trglakada je progovorila, "Pitanje koje se niko ne usuđujeda postavi je, kako seks utiče na nas?""Dilaja, stvarno," izgrdih je, zapanjena njenomizjavom."Otupljivanje žena je toliko sveobuhvatno da smo misklone da se usmerimo prema bilo kojem domenu našeinferiornosti osim tom jednom koji je uzrok svemu ostalom," produži ona.

   "Ali Dilaja, ne može se bez seksa," nasmejah se."Šta bi bilo sa ljudskom rasom kada ne bismo..."Ona zaustavi moje pitanje i smeh zapovedničkimpokretom ruke. "Danas žene kao ti, u svomrevnosnom nastojanju da budu ravnopravne, imitiraj*umuškarce." reče ona. "Zene imitiraju muškarce do temere da dolazi do apsurdne situacije da taj seks kojinjih interesuje nema nikakve veze sa reprodukcijom.One poistovećuju seks i slobodu i ne pomišljajući na tokako seks utiče na njihovo psihičko i emotivno stanje.Mi smo toliko potpuno indoktrinirane da stvarnovemjemo da je seks dobar za nas."Gurnula me je laktom i dodala melodično, kao darecituj'e neku pesmicu, "Seks je dobar za nas. On jezadovoljstvo. Onje potreban. On ublažava depresiju,represiju i frustraciju. Leči glavobolju, visok i nizakpritisak. Otklanja bubuljice. Čini da sise i dupe porastu.Reguliše menstrualni ciklus. Ukratko, fantastičan je!Koristan je za žene. Svi tako kažu. Svi gapreporučuju." Napravila je kratku pauzu a ondaizgovorila dramsku završnicu, "Seks glavu čuva ašubara je kvari."Njena tirada mi je bila vrlo zabavna ali sam seiznenada otreznila kada sam se setila kako su mi iprijatelj'i i porodica, uklj'učuj'ući i našeg porodičnoglekara, preporučivali seks istina, indirektno i opreznokao lek za sve adolescentske probleme koje sam imalaodrastajući u represivnoj okolini. On je govorio da ću,kada budem udata, imati redovne menstrualne cikluse.Dobiću u težini. Spavaću bolje. Imaću blažu narav."Ne vidim zašto je pogrešno želeti seks i Ijubav,"branila sam se. "Šta god sam ja iskusila od toga,svidelo mi se. I niko me ne gušl Slobodna sam! Samabiram koga hoću i kada hoću."U Dilajinim očima se video radostan sjaj kada jerekla, "To što ti sama biraš partnera niukoliko ne menjačinjenicu da si ti jebana." Zatim dodade uz smešak, kaoda hoće da ublaži grubost svoje izjave, "Poistovećivanjeseksa i slobode je najveća ironija. Otupljivanje odstrane muškaraca je tako kompletno, tako potpuno danas je lišilo energije i mašte koje su nam potrebne dase usmerimo ka istinskom uzroku našeg ropstva." Iistaknu, "Želeti muškarca seksualno ili se zaljubiti umuškarca, to su jedina dva izbora pnižena robovima. Asve što nam je rečeno o ta dva izbora su samo izgovorikoji nas uvlače u saučesništvo i neznanje."*

 • 29.07.2019. 16:34h

  Član emilio-iiMerlin0

  I rimljani grade puteve....

  ......iz rima da bi vodili u Rim!

  Aquaducti pak vode do "Izvora"? - https://www.scribd.com/document/113774328/Florinda-Donner-Biti-u-Sanjanju-pdf

 • 29.07.2019. 16:50h

  Član emilio-iiMerlin0

  Marihuana je opasan opijat.....

  Da je Agata živa ona bi danas napisala krimić pod naslovom "Samoubojstvo u tonal-expresu" ali bi se na kraju ispostavilo da je to bilo "Ubojstvo sa predumišljajem"?

  Onaj kojeg nema upravlja našim okolnostima a onda mi ostalo odrađujemo sami?

  Kada su spolja "srbi" tada mi iznutra možemo što nas je volja pa zato i "vražji trik" je da ga nema?

  Kao objekti među objektima ne možemo vidjeti energiju ali i možemo naslutiti vrhovnoga anorganskog entiteta po strukturi a koja je i naših ruku djelo kao i po korejskom "materijalističkom idealizmu" recimo svoj "duhovnjački egoizam"?

  ......ali je ovaj svijet i još jača droga jer on nas prvo navuče "na sebe" a onda nas i udari/shutne porezom "na dobit".... i sad ako nekome "day to day life" ne izgleda apokaliptično taj ima zahrđao "sustav poređenja" ili bi rekao Rumi "da mu se je otvorilo onostrano ni časa nebi časio u ovostranstvu"!?

SADRŽAJ UPISAO

Član DeVeTMerlin5 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana devet dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  Irido, hvala ti za odlično tumačenje mog sna, a posebno za drugi komentar - živa istina!

  16.08.2019. 17:32h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan Vam blagdan, uživajte u ovom danu. Lp

  15.08.2019. 07:26h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  draga Majo, želim ti sretan rođendan

  06.08.2019. 13:49h
 • Član mkrmarmkrmar

  Pozdrav svima !

  04.08.2019. 16:44h
 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥L.p

  02.08.2019. 14:00h
 • Član mkrmarmkrmar

  Pozdrav svima !

  28.07.2019. 17:40h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  nema više srčeka? ikonice srčeka? :)

  28.07.2019. 14:29h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info