Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član Valentina

Upisao:

Valentina

OBJAVLJENO:

PROČITANO

723

PUTA

OD 14.01.2018.

ZALJUBLJENOST

ZALJUBLJENOST
„Kroz naočale zaljubljenog i nakaza divno izgleda „Alberto Moravia

  ZALJUBLJENOST

„Kroz naočale  zaljubljenog  i nakaza  divno  izgleda „Alberto  Moravia

Što se dešava kasnije? Ljubav ili ljubavi nije niti bilo ?

Hjeli mi sebi priznati ili ne ljubav i zaljubljenost su dva emocionalana stanja.

 Zaljubljenost nije voljni  čin ili našeg svjesnog odabira .Često se zna desiti da se zaljubimo u neprikladnu osobu ili pak neprikladno vrijeme .Ne možemo se na silu zaljubiti ali nas to stanje preuzme nenadano i vrlo iznenada. Zaljubljenost jednostavno ne kontroliramo jer ne možemo.

Kada smo u  tom  stanju zaljubljenosti  sve nam je lako, potrošti ćemo  na slatke duge telefonske razgovore i osjećat ćemo se dobro kao da je cjeli svijet naš i da se sve vrti oko nas a mi uživamo ,odvažit ćemo se i kupovati skupe poklone osobi u koju smo zaljubljeni a i sebi .Ići na skupa putovanja i ponašat se kao djeca. Sve to radimo nagonski i neprirodno sa nimalo ili sa jako malo discipline u sebi.

Interesantno da je zaljubljenoj osobi važno skoro izrazito važno kako se njena milaili mili osjeća .Ona je sve u stanju učiniti za nju posuditi novac ,pokloniti a čak se i vjenčati preuzeti odgovornost na sebe . Jer taosoba je naprosto toliko genijalna toliko savršena da zaljubljena osoba ne vidi niti jednu njeovu odnosno njenu manu.

Stanje zaljubljenosti se može prepoznati kao nekakav emocionalni uzlet,ushit u kojem je ta osoba obično kao u balonu .Naša emocionalna potreba nije zaljubljivanje ,nego potreba da nas netko voli i potreba za pažnjom .Sve ćemo učiniti za tu osobu zapravo sve da joj udovoljimo da joj budemo blizu pa šta košta da košta .Nije bitno jednom se živi a u tom trenutku život je bajka koju ne treba mjenjati.

Čuli ste nekad „zaljubljen do ušiju „-ne čujem ne vidim samo tebe dragi

Ili kad sam ga vidjela „noge su mi se skoro oduzele „ili „srce mi je skoro iskočilo „ Ali priroda se pobrinula da sve ide svojim tjekom i da to privremeno“ludilo“ ne traje vječno. Tako i ova bajka ima svoj završetak i onda obično kažemo pa dobro „gdje su mi bile oči“ Međutim da nije ovog prekrasnog stanja jedostavo nebi bilo niti prekrasnih umjetiničkih slika ,pjesama koje su nastale u tom procesu.Kada naš mozak funkcionira drugačije i kada je naš fokus isključivo ,ali ne opsesivno funkcionira u zanosu.

Biti zaljubljen ne zanači  nužno voljeti .Biti zaljubljen je određeno stanje .Voljeti je čin. Stanje podnosimo, a za čin se odlučujemo.

Oskar Vajld je rekao možda malko cinično ali istinito „Ljubav prema sebi je početak doživotne romanse „Istina je da ..čovjek može voljeti i vezati se za drugu osobu i emotivno i mentalno i seksualno ali osnovni preduvjet je da voli sebe. Ljubav je energija koja može iscjeliti cjeli svjet ali polazi od vas.

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 10.01.2015. 23:03h

  Član vanessaMerlin9

  ♥ ♥ ♥♪♫

 • 11.01.2015. 01:06h

  Član emilioMerlin2

  Ljubav je bol ako se ne ispuni....

  .... a ako se ispuni radi se o trudnoči i braku (opet izvanredno stanje)?

  Ali s obzirom na okolnosti koje su sasvim obične!

  _________________________________

   

  https://www.sendspace.com/file/ci8iua

   

   

   

  (ovo bi bio predgovor iz predubjeđnja ali i sa pretpostavkom…. kamo/kuda dalje)

  (ako je ovo več svima poznato onda su svi bijesni ali i slobodni)

  (istina bi nas prvo razbijesnila a onda tek oslobodila)

  (problem je što več u startu remetimo javni Red i Mir)

   

   

  Iscjelitelj svih tvojih bolesti jest

  Siećanie na Mene.Ne zaboravi to.

   

   

   

  RadhaSoami je imeBoga.Boga na najvišoj od niza razina postjanja.

  Tako govori tradicijakojo js upripadaliGuruNanak,Kabir,MaulanaRu mi,Shamus-i-Tabriz ,SoamijiMaharaj,HazurBabaSawanSingh,Kirpal

  Singh,SantDarshanSinghimnogidrugiprosvijetljenimudraci.Propovi­

  jedaj uSuratShabdjogu ,najvišioblikjog ekoj isa msreo.Ponjima,do­

  nj asutr inivoapostojanjapodkontrolomnegativneenergijeil igospoda­

  raKalaNiranjana.Onćenamovajsvije tučinitineodoljivimiokovatinas

  okovimaželje ,čežnje,taštineistrastitakodaćemosevječnohtjetivra ­

  ćatiukoloiluzij ematerijalnogsvijet akoj ij eonajnajniži,al iionajukojem

  seduhovnomoženapredovatinajbrže.Tako,upravozbogapsurda,isku ­

  šenj ainegativneenergijekojo jseljudsk adušaovdjemorasuprotstaviti.

  KirpalSinghjednomj etopojasnionasljedeć inačin:»Njegov a(Ka l

  Niranjanova)dužnostj ezadržativasovdje,avašapobjećii zovogsvijet a

  iluzije. «Uborbidaseistrgn ei zzagrljaj aKala,čovje kj edobiosamjedno

  oružje-imeBožje.PonavljanjemImenaiosluškivanjemZvukasIzvor a

  Kreacijemožesedušaljudsk avinutiizna dnižihsvjetov aidosećisvo j

  Izvo r-Boga.

  Varljivitehnološkinapredaknij eugroziodrevnespiritualneistine,a

  jo šj emanjeovajsvije tučinioboljim.Nikadaranij emedicinskaznanost

  nij ebilarazvijenija ,aliseist otak onikadanijeumiraloodbolestinastras­

  nij inačinnegodanas.Nikadaranij etehnologijanij ebilarazvijenija ,alise

  ist otak onikadanijeumiraloodgladiibijedekaodanas.Nikadaranije

   

  sustavikomunikacijenisubil itolik orazvijeni ,al iist otakoljud inikadanisu

  slabij ekomuniciralijednisdrugimanegodanas.Zlonamagičannačin

  hraniumoveiononadčimesuseljud ijo šjučerježil inajatraktivnijaje

  vijes tsnaslovnicenovina.Ubijanje,silovanjeisadizampunenovine,tele­

  vizijsk eprograme,filmove ,knjigeidobrajesamoonavijes tkoj ajeloša .

  Serijskiubojiceipripadnicipodzemljapostajupopularnemedijskelič ­

  nosti,dokovafascinacij azli mlaganoprodireukolektivnusvijest .Upravo

  sugrandioznipopisinuklearnogarsenala,kaoikalkulacijekolik obiputa

  ist imogliuništitiovunašu,kakot osarkastičnokažu,»jedinuZemlju«.Pet

  tisućagodinapovijestinijesdnevnogredaskinulonajsvirepijeratovei

  političkeobračune,paj eumjesnopitanjeU.G.Krishnamurtijapostojil i

  uopćeevolucijakadasuljud iupitanju.Jer,nakonsvakognovogzuluma,

  čujeseonapoznatahisterično-patetičnafraz a»D asevišenikadanepo­

  novilo«.Dogmevelikihvjeravećdavnonemajustvarnogutjecajanasvi ­

  jes tpojedinaca,aCarlGustavJungzlosutnonajavljujedajesmrtvelikih

  religij anapragu,kakokaže,zbogrogaštomitovikoj isenerazvijaj ujed ­

  nostavnoodumiru.Ljud ićeubožjemhramusatimaklečatiimolitidaim

  grijes ibuduoprošteni,al idrugimaoprostitineće.Kolik ojeJungupravu

  vidimoipotomeštosenepoštenječestozamjenjuj eriječj usposobnost,

  asamosablašniudarcisudbinepretvarajunemilosrdnepohlepnikeumo­

  lećivedepresivce.Vrhunacjepesimizmanovogdobarazmišljanj eveć

  spomenutogU.G.Krishnamurtija:»Ljudsk oj emišljenjenastaloi zneke

  vrsteneurološkegreškeuljudsko mtijelu .Zatoj esverođenoi zljudsk emi­

  sl idestruktivno...«.Ljudskoj emišljenjeuvije krezultatnaslijeđenihil iste­

  čenihpredrasudaipreduvjerenja,paprematome,nikadanijeodraz

  objektivnestvarnosti.Stvarnostjeonoštomividimokaostvarnostinesa­

  vršenostječovječjanotornačinjenica.Zatosekažedajesavršenomčo­

  vjek upotrebnapravda,anesavršenommilost.

  Materijalnadominacijaizbacil aj euprviplandisciplinukoj aj ezasje ­

  nilasveostaleljudsk edjelatnosti-ekonomiju.A.kakotokažuinačespor­

  niteoretičarizavjere,najboljeseprodajeonološ eineefikasno.Cipele

  morajubitiloše ,aautomobilištoprijetrošn ikakobisemogloprodati

  nove.Akonekatvrtkanatržišteizbac ilije kprotivgojaznostinajboljej e

  daonbudeneefikasan.Ljud ićemjesecimakupovanlije kkoj iuopćeneće

  imat iučinka,paćezatimprijećinanek inovi,koj itakođernećeimat i

  učinka,tećemušterijepreuzetiitrećatvrtka .Budeliprvaefikasna,neće

  bitiposlazaoneposlijenje.

  Zvučinevjerojatno,al iim ačakionihkoj inemisledabiispunjenj e

  jednogodsnovamodemačovjeka-pronalaženjelijek aprotivraka-bilo

  nužnodobro,istin aj edabitomogaobit iodličanposao,al iist oj etak o

  istin adabiprosječnivije kumirovljenikaopasnonarastao,atimeionako

  prevelikitroškov izamirovine.Tešk oj euzemlj ikoj aima ,recimo,pet

  milijunaumirovljenikazamislitiporemećajkoj ibiizazval oprosječno

   

   

  produljenjeljudsko gvijek azapetgodina.Bil obit o300milijunamjeseč­

  nihmirovinaviše!NedajBožedajo šnetkoizmisl ilije kprotivkardiova­

  skularni hbolesti.Ibezsvi hti humirovljenika,sadausvijet udnevnood

  glad iumireoko10tisuć adjece.Ljud isumaterijalkoj inikomenetreba.

  Ispadadajepoticanjenarazmnožavanjezločinprotivčovječnosti.Sdru­

  gestranesečinidajesv eupravotomepodređeno.Izazovnamoda,por­

  nografija,filmsk aindustrija ,TV-programi,glazbenihitovi,općeprihva­

  ćenapraviladruštvenogponašanja,kozmetičkasuperindustrija,estetska

  kirurgija ,opsesijamršavljenjem,čakindustrij aparfemakoj akoristifero mone,svejetouslužb iljudsk eženke,dakadazatodođevrijeme,uhva­

  t imužjakaiispun isvoj ufunkciju .Dakle,ovajj esvije tdalekoodsavrše­

  nogiprogramiranjenapukopreživljavanje.

  Autoripoputameričkogfizičar aFrankaTipleramisledafizik amože

  predvidjetibudućnostsvemiradokrajavremena,aistič edaćeta jsvemir

  bit iži vjo šnajmanje10 0milijardigodina.Dakle,jo štraj enjegovorano

  djetinjstvo.KakokažeTipler,nakrajućesevremenaispunit ibiblijskopro­

  ročanstvo,jerćebitimogućetehnologijomnalikkompjuterskojrekon sturiratisvakuosobukoj aj eikad aživjel anaZemlji.Uskrsnućetakoposta­

  j efizikaln amogućnost.Tiplernavodidasvak ičovjekim a11 0000genai

  dovoljnojeorijaškomkompjuterubudućnostidatipodatakbaziranna

  određenimsekvencijamauDNK ,padaovajmožeizbacit isvemogućno­

  st i-onekoj isuživjel iionekoj inisupostojali,al isumogli.GledanoTiplerovi močima,faz aukojo jsenalazimoprimitivnij eigotovoeksperimen­

  taln ipočetakhodapremanečemuštodanasnemožemodokučitini

  znanstvenomfantastikom .Upitnojeikolik isustvarniduhovnidometi

  onihnajrazvijenijih.Onošt oj edanaskrajnj isagledivicil jmoglobisutra

  uzgradiduhovnihdostignućabitiprizemlje.

  Poviješćudrmajuideologij ečij aj eputanjaupraviluodnekritičnog

  obožavanjadokraj ana»smetlišt upovijesti«.Najzvjerskijizločinijednom

  suoslobodilački,hvalevrijedničin,adrugiputneštonadčimesesv izgra ­

  žaju.Obožavani vođe nakon smrti postaju odvratni hohštapleri i cijela se

  ta dogovorena laž vrti unedogled.

   

  _______________________________

   

  Oskarov cinizam je i danas na snazi jer naši protokoli su isprazni?

  A opet da ne držimo do sebe mi bismo potonuli!?

  Gospodine,druže,brate je bolje od neke pogrde jer možda dobijemo želju da budemo još bolji?

  U protivnom moramo pokazati ono što jesmo!?

SADRŽAJ UPISAO

Član ValentinaMerlin1 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana valentina dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

OŽUJAK...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član Luce malaLuce mala

  Joj, ja sam pročitala: Sretan Dan žena ženama i svima koji se tako osjećaju! :) :)

  08.03.2021. 19:42h
 • Član iridairida

  Sretan Dan žena svima koji se tako osjećaju..♥.

  08.03.2021. 17:33h
 • Član Luce malaLuce mala

  Dobar dan! :D

  04.03.2021. 17:14h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro veće. Lp

  03.03.2021. 21:24h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče.

  03.03.2021. 20:40h
 • Član iridairida

  pokoj i mir duši njegovoj...♥

  02.03.2021. 16:57h
 • Član iridairida

  rođendan je prošao, idemo delati, kao što bi pokojni gradonačelnik rekao...♥

  02.03.2021. 16:56h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info