Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

858

PUTA

OD 14.01.2018.

VOĐA - Što kaže Osho

VOĐA - Što kaže Osho
Svaka rijeka stigne do ocean bez vođe, bez ikakve zemljopisne karte i mi možemo stići do oceana, ali mi na putu postajemo uhvaćeni u mrežu.

 Vođa, učitelj nije potreban da vas povede do oceana – vi tamo stignete i sami.

Učitelj vam je samo potreban da vas održi budnima kako vas ne bi zarobili na putu na kojem postoji bezbroj privlačnosti.

Rijeka i dalje teče i stiže do prekrasnog stabla.

Rijeka mu se divi.

Ali teče dalje.

Ne veže se za stablo, inače bi se zaustavila.

Rijeka tada stiže do prelijepe planine, ali teče i dalje, neobično zahvalna, zahvalna planini za radost što je mogla protjecati kroz nju, zahvalna za sve njezine pjesme i svoje plesove.

Naravno, rijeka je zahvalna, ali nije vezana.

Ona i dalje nastavlja teći, njezino se kretanje ne zaustavlja.

Postoji jedan problem s ljudskom sviješću – naiđete na prekrasno stablo i tamo želite sagraditi svoj dom.

Sada više ne želite nikud otići.

Stignete do nekog lijepog muškarca ili žene i vežete se.

To ne znači da ni u čemu ne smijete uživati.

Zapravo, ako se vežete, nećete moći uživati.

Jedino ako ostanete nevezani, moći ćete uživati.

  

 Rad s Osho tarot simbolima, jedna je od najučikovitijih metoda otkrivanja nesvjesnih (potisnutih) obrazaca, kroz 'razgovor' sa samim sobom...dokazano mojim dugogodišnjim radom kroz vlastito iskustvo i iskustvo ostalih sudionika!

 

 

  TEČAJ OSHO ZEN TAROTA!

Prijave i info:

Maja Cvjetanović Laboš

majalabos@gmail.com

 098/953 7245

Grupni i inividaulni tečaj OSHO ZEN TAROTA!

(za one izvan Zagreba, i one koji to žele, također i  putem skype-a!)

https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/tecaj-osho-zen-tarota-moja-prica-
 https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/nasi-novi-naslovi#.WPXuhV5ZbW8.facebook

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 13.04.2020. 22:30h

  Član emilio-iiMerlin0

  Desnate i Desni.....

  .......a i na Vrhu je odraz Dna !?

  Znači treba samo priupitati one koji pobiru Kajmak/Vrhnje dokle misle da nas Prokuhavaju !

  I to je zadatak za Novinare ili da preispitaju svoga Medija i kao dolje uspravni gore nagaze ?

  Zašto i "veliki brat" nebi bio u Velikom Bratstvu ili i ako sada kada znamo sa "coronom" zašo nebi mogli iskorijeniti i "Parazita"...... tojest umijesto da on nas na račun "corone" utijera u Mrežu zašto mi nebismo iskoristili "coronu" i Zablistali ???

  A ako rijeke ipak imaju i "Korito" ali su si ga i same izdubile onda bi se i neki koji su se "ukalupili" mogli i Zadubiti u:

  *?«»Svaki novorođeni organizam se na ovaj ili onajnačin uvežbava«, odgovorio je. »Na kraju krajeva, mimožda ne shvatamo kako teče njihova obuka, čak ne ra-zumemo kako je to kod nas, ali vidovnjaci vide da sunovorođenčad podstaknuta da rade isto što i njihovavrsta. To je tačno ono što se zbiva ljudskim mladun-cima: vidovnjaci
  vide
  da se njihove skupne tačke pomeraju na sve strane, a zatim
  vide
  kako prisustvo odraslih vezuje svaku tačku na jedno mesto. Isto se dešava svim drugim organizmima.«Izgledalo je da don Huan razmišlja za trenutak,a onda je dodao da postoji jedno jedinstveno dejstvoljudske skupne tačke. Pokazao je na drvo napolju.»Kada mi, ozbiljna odrasla ljudska bića, gledamodrvo«, rekao je, »naše skupne tačke centriraju bezbrojzračenja i postižu čudo. Naše skupne tačke omogućavaju nam da opažamo jato zračenja koja nazivamodrvo.«Objasnio je da skupna tačka ne samo što stvaracentriranost koja je potrebna za opažanje već takođebriše centriranost određenih zračenja da bi postiglaveću istančanost opažanja, pobrala kajmak, prepredenljudski izum bez premca.Rekao je da su novi vidovnjaci primetili da susamo ljudska bića sposobna da naknadno grupišu zračenja. Upotrebio je špansku reč za skupljanje,
  desnate,
  da bi opisao čin skupljanja najukusnijeg krema sa po-

  vršine posude prokuvanog i ohlađenog mleka. Isto tako,kada je reč o opažanju, čovekova skupna tačka uzima jedan deo zračenja koja su već bila odabrana za centriranje i od njih stvara još ukusnije sklopove.»To što ljudi poberu«, nastavio je don Huan, »mnogo je stvarnije od onog što druga stvorenja opažaju. Utome je zamka za nas. Toliko nam se čine stvarna dazaboravljamo da smo ih mi stvorili naređujući našimskupnim tačkama da se pojave tamo gde su se pojavile.Zaboravljamo da su stvarne samo zato što je naša komanda da ih opažamo kao stvarna. Imamo moć dapoberemo kajmak zračenja, ali ne možemo da se zaštitimo od sopstvenih komandi. To se mora upamtiti.Ostaviti odrešene ruke onome što skidamo, kao štomi radimo, jeste zabluda u prosuđivanju za koju plaćamo isto tako skupo kao i stari vidovnjaci za svojezablude.«*

  **

  Rekao je da je opasnost od definicija u tome štoone pojednostavljuju stvari da bi ih učinile razumljivim; u ovom slučaju, definišući pažnju, čovek rizikujeda magičan, čudesan podvig pretvori u nešto opšte. Pažnja je najveći podvig. Ona se od sirove životinjske svesti razvija sve dok ne pokrije čitavu skalu ljudskih alternativa. Vidovnjaci je poboljšavaju još i više sve dokona ne pokrije čitav obim ljudskih mogućnosti.Želeo sam da znam da li vidovnjaci misle da postoji naročit značaj alternativa i mogućnosti.Don Huan je odgovorio da su ljudske alternativesve ono što smo kao osobe sposobni da biramo. Onese odnose na nivo našeg svakodnevnog domašaja, napoznato; i zahvaljujući toj činjenici, sasvim su ograničene brojčano i po obimu. Ljudske mogućnosti pripadaju nepoznatom. One nisu nešto što bismo mogli daodaberemo, već su ono što smo sposobni da postignemo. Rekao je da je jedan primer ljudskih alternativanaš izbor da verujemo kako je ljudsko telo objekt među objektima. Primer ljudskih mogućnosti je vidovnja-čko dostignuće da čoveka sagledaju kao jajoliko svet-losno biće. Kada telo smatra za objekt čovek dodirujepoznato, sa telom kao svetlećim jajetom čovek se laćanepoznatog; ljudske mogućnosti usled toga imaju gotovo neiscrpan doseg.»Vidovnjaci kažu da postoje tri tipa pažnje«, nastavio je don Huan. »Kada to kažu, oni misle samo naljudska bića, a ne na sva svesna bića koja postoje. Alito nisu samo tipovi pažnje, to su pre tri nivoa postignuća. To su prva, druga i treća pažnja, i svaka od njih je samostalna i svaka je za sebe potpuna.«Objasnio je da je prva ljudska pažnja životinjskasvest, koja se kroz proces iskustva razvila u složenu,komplikovanu i krajnje krhku sposobnost koja vodi računa o svetu svakodnevice u svim njegovim neprebroj-

  nim vidovima. Drugim rečima, sve o čemu čovek možeda misli deo je prve pažnje.»Prva pažnja je sve što smo kao obični ljudi«,nastavio je. »Na osnovu toga što naši životi podležu jednom takvom apsolutnom pravilu, prva pažnja je najvrednije preimućstvo običnog čoveka. Možda je ona čaknaše jedino preimućstvo.»Pošto su vodili računa o njenoj pravoj vrednosti,novi vidovnjaci su započeli da strogo proučavaju prvupažnju kroz
  viđenje.
  Njihova otkrića su formirala čitavu perspektivu i izglede njihovih potomaka, iako većinanjih ne razume šta su ti vidovnjaci zaista
  videli.«
  Nedvosmisleno me je upozorio da zaključci rigoro-znog proučavanja novih vidovnjaka imaju vrlo malozajedničkog sa razumom ili racionalnošću, jer da biproučio i objasnio prvu pažnju, čovek treba da je
  vidi.
  To mogu samo vidovnjaci. Ali suštinsko je ispitivati štavidovnjaci
  vide
  u prvoj pažnji. To prvoj pažnji daje jedinu mogućnost koju će ikad imati da spozna sopstvenodelovanje.»U smislu ovoga što vidovnjaci
  vide,
  prva pažnja je sjaj svesti razvijen do ultrasjaja«, nastavao je. »Alito je sjaj učvršćen na površini čahure, da tako kažem.To je sjaj koji prekriva poznato.»S druge strane, druga je pažnja složenije i pose-bnije stanje sjaja svesti. Ona se bavi nepoznatim. Onanastaje kada se iskoriste neupotrebljena zračenja u čo-vekovoj čahuri.»Razlog što za drugu pažnju kažem da je posebna jeste što upotrebljavanje tih neiskorišćenih zračenja odčoveka traži neobičnu, razrađenu taktiku koja zahtevanajvišu disciplinu i usredsređenost.«Rekao je da mi je ranije, kada me je podučavaoumeću
  sanjanja,
  kazao da je usredsređenost koja je potrebna da bi čovek bio svestan da sanja preteča drugepažnje. Ta usredsređenost je jedan oblik svesti kojine spada u istu grupu sa svešću potrebnom u saobra-ćanju u svakodnevnom životu.Rekao je da se druga pažnja takođe naziva svestleve strane; i ona je najogromnije polje koje se može

  zamisliti, u stvari toliko ogromno da izgleda da je beskrajno.»Ne bih u njega zalutao ni za šta na svetu«, nastavio je. »To je močvara toliko složena i bizarna datrezveni vidovnjaci u nju odlaze samo pod strogo određenim uslovima.»Velika teškoća je u tome što se u drugu pažnjusasvim lako ulazi, a njena primamljivost je gotovo neodoljiva.«Rekao je da su stari vidovnjaci, koji su bili majstori umeća svesti, svoju veštinu primenjivali na sop-stvenom sjaju svesti i da su postigli da se on proširido nepojmljivih granica. Oni su se zaista trudili da osve-tle sva zračenja u svojim čahurama, svaki put po jedanpojas. Uspeli su, ali neobično je to što je dostignućeosvetljavanja svaki put po jednog pojasa bilo odluču juće da postanu zarobljenici močvare druge pažnje.»Novi vidovnjaci su ispravili tu pogrešku«, nastavio je, »i pustili su da se umeće svesti razvije do svogprirodnog kraja, to jest da se sjaj svesti prostire izvangranica svetlosne čahure jednim jedinim udarom.»Treća pažnja se dostiže kada se sjaj svesti pretvoriu unutrašnji oganj, sjaj koji ne osvetljava svaki put po jedan pojas, već sva Orlova zračenja u ljudskoj čahuri.«Don Huan je izrazio svoje strahopoštovanje premasmišljenom naporu novih vidovnjaka da treću pažnjupostignu za života i dok su svesni svoje individualnosti.Nije smatrao da je vredno raspravljati o slučajnimprimerima ljudi i drugih svesnih bića koji su ušli unepoznato i nesaznajno a da toga nisu bili svesni; prema tome se odnosio kao prema Orlovom poklonu. Izjavio je da je za nove vidovnjake ulaženje u treću pažnjutakođe poklon, ali da ima drukčije značenje. To je višekao nagrada za izvesno dostignuće.Dodao je da u samrtnom času sva ljudska bića ulaze u nesaznajno i da neka od njih postižu treću pažnjuisuviše zakratko, i to samo da bi se Orlova hrana prečistila.»Vrhunsko je postignuće ljudskih bića«, rekao je,»da se taj nivo pažnje dostigne dok se još ima životne
  snage, da se ne postane bestelesna svest koja se kao titraj svetlosti kreće pravo u Orlov kljun

  ___________________________________


  Ponovio je da svest započinje stalnim pritiskomkoji zračenja na veliko vrše na ona koja su uhvaćenau čahuru. Taj pritisak proizvodi prvi svestan čin —zaustavlja kretanje uhvaćenih zračenja, koja se boreda probiju čahuru, koja se bore da umru.»Za vidovnjaka je istina da se sva živa bića boreda umru«, nastavio je. »Svest je ono što zaustavljasmrt.«Don Huan je rekao da je nove vidovnjake veomauznemirila činjenica što svest sprečava umiranje i štoga istovremeno podstiče, jer je Orlova hrana. Pošto tonisu mogli da objasne, jer ne postoji razuman načinda se postojanje shvati, vidovnjaci su uvideli da se njihovo znanje sastoji od kontradiktornih postavki.»Zašto su oni razvili sistem kontradikcije?« upitaosam.»Nisu oni ništa razvili«, rekao je. »Oni su otkrilinepobitne činjenice uz pomoć svog
  viđenja.
  Te istinesu sređene pojmovima tobože izrazitih suprotnosti, to je sve.«»Na primer, vidovnjaci moraju da budu metodična,razumna bića, uzori trezvenosti, i istovremeno morajuda zaziru od svih tih osobina da bi bili sasvim slobodnii pristupačni za čuda i misterije postojanja.«Njegov primer me je zbunio, ali ne sasvim. Razu-meo sam šta je mislio. On, glavom, bio je pokroviteljmoga razuma samo da bi ga skrhao i zahtevao je da gapotpuno nema. Rekao sam mu kako sam razumeo njegov stav.»Samo osećanje vrhunske trezvenosti može da premosti suprotnost«, rekao je.»Može li se reći, don Huane, da je umetnost tajmost?«»Most između kontradikcija možeš da zoveš kakogod hoćeš — umetnost, privlačnost, trezvenost, ljubavili čak dobrota.«Don Huan je nastavio da objašnjava i rekao da sunovi vidovnjaci, proučavajući prvu pažnju, shvatili dasva organska bića, izuzev čoveka, smiruju svoja uzrujana uhvaćena zračenja tako da ta zračenja mogu da secentriraju sa odgovarajućim spoljašnjim. Ljudska bića

  to ne čine; umesto toga, njihova prva pažnja pravi popis Orlovih zračenja unutar čahura.»Što je to popis, don Huane?« upitao sam.»Ljudska bića zapažaju zračenja koja su u njihovim čahurama«, odgovorio je. »Nijedno drugo biće tone radi. U trenutku kada pritisak spoljašnjih zračenjaučvrsti unutrašnja zračenja, prva pažnja počinje daposmatra samu sebe. Ona primećuje sve o sebi ili to barpokušava na sve moguće najnenormalnije načine. To jeproces koji vidovnjaci zovu pravljenje popisa.»Neću da kažem da su ljudska bića izabrala daprave popis, ili da ona mogu da odbiju da ga prave.Popisivanje je Orlova komanda. Kako god bilo, predmet o kome se može odlučivati jeste način na koji sekomanda izvršava.«Rekao je da iako on ne voli da zračenja naziva komandama, ona su upravo to: komande koje niko nemože da ne izvršava. Pa ipak, način da se komande neizvršavaju jeste da se one izvršavaju.»U slučaju popisivanja prve pažnje«, nastavio je,»vidovnjaci prave popis jer ne mogu da ne izvršavaju.Ali kada ga naprave, oni ga odbacuju. Orao nam ne ko-manduje da obožavamo svoje popise; on nam zapovedada ih pravimo, i to je sve.«»Kako vidovnjaci
  vide
  da ljudi prave popis?« upitao sam.»Zračenja u čahurama ljudi nisu umirena da bi sesastala sa onima spolja«, odgovorio je. »To je očigledno pošto se
  vidi
  šta druga bića rade. Kada su umirena,neka od njih se zapravo stapaju sa zračenjima na veliko i kreću se sa njima. Vidovnjaci, na primer, moguda
  vide
  da se svetlost zračenja skarabeja širi vrlo mno
  go.
  »Ali ljudska bića umire svoja zračenja i onda se unjima ogledaju. Zračenja su usmerena na sebe.«Rekao je da ljudska bića sprovode komandu o pravljenju popisa do njene logičke krajnosti i ne obraćajupažnju ni na šta drugo. Kada se jednom zabave popisivanjem, mogu se desiti dve stvari. Mogu da ne prime-ćuju impulse zračenja na veliko, ili mogu da ih upotrebe na vrlo naročit način.

  Krajnji rezultat tih impulsa jeste jedinstveno stanje poznato kao razum. Rezultat upotrebljavanja svakog impulsa na naročit način poznat je kao samoudub-ljenost.Vidovnjak ljudski razum vidi kao neuobičajeno istorodan mutan sjaj koji retko, gotovo nikada ne odgovara na stalni pritisak zračenja na veliko — sjaj odkoga jajolika školjka postaje jača ali i mnogo krtija.Don Huan je primetio da bi razum kod ljudskevrste trebalo da bude obilat, ali da je u stvarnosti tovrlo retko. Većina ljudskih bića okreće se samoudub-ljenosti.Tvrdio je da kod svesti svih živih bića postoji ste-pen razmišljanja o sebi kako bi mogla da utiču jednana druge. Ali nijedna od njih, osim čovekove prve pažnje, nema toliki stepen samoudubljenosti. Nasuprot razumnom čoveku, koji ignoriše impulse zračenja na veliko, samoudubljeni pojedinci koriste svaki impuls daga pretvore u snagu kojom će uskomešati uhvaćenazračenja u svojim čahurama.Posmatrajući sve to, vidovnjaci su stigli do praktičnih zaključaka. Oni su
  videli
  da su razumni ljudi stvoreni da duže žive zbog toga što prirodnu uzburkanost usvojini čahurama smiruju ne obazirući se na zračenjana veliko. Samoudubljeni pojedinci, s druge strane, koristeći impulse zračenja na veliko da bi stvorili većuuzburkanost, skraćuju svoj život.»Šta vidovnjaci
  vide
  kada zure u samoudubljenaljudska bića?« upitao sam.»Oni ih
  vide
  kao povremene eksplozije bele svet-losti, koje se smenjuju sa dugim pauzama mraka«, rekao je.Don Huan je zaćutao. Nisam imao više pitanja, ilisam možda bio previše umoran da bih ga bilo šta pitao. Nešto je snažno prasnulo od čega sam poskočio.Ulazna vrata su se otvorila i Henaro je ušao, bez daha.Srozao se na prostirku. Znoj je stvarno lio sa njega.»Objašnjavao sam o prvoj pažnji«, rekao mu jedon Huan.»Prva pažnja važi samo za poznato«, rekao je Henaro. »Kod nepoznatog ona ne vredi ni pišljiva boba.«

  »To nije sasvim tačno«, uzvratio je don Huan.»Prva pažnja radi vrlo dobro sa nepoznatim. Ona gablokira; poriče ga toliko žestoko da, na kraju, za prvupažnju nepoznato ne postoji.»Pravljenje popisa daje nam nepovredivost. To jerazlog što je popis prvi nastao.«»O čemu pričaš?« upitao sam**

  "Samo ono što je stečeno teškom disciplinom to Letači ne diraju" ili "čovječe što pošteno stekneš Ja ti čuvam"...... odnosno "akko i ništa ne mogu da činim zašto to več jednom ne i učinim" ?!

  Aha-a treba mi Energija & *Da bi se ostvario poduhvat uzdizanja percepcije, potrebna nam je unutrašnja energija. Stoga, problem da se unutrašnja energija učini dostupnom za postizanje ovakvog cilja postaje ključno pitanje*

  I sada kada bi "velikog brata" uvijerili da je i on u "Coroni" mogli bismo i sa nekoliko "oslobodilačkih pokreta" vratiti perifernu energiju u središta Vitalnosti i,,,,,,,,,,,

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin12 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

SIJEČANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član DeVeTDeVeT

  jutro...

  22.01.2021. 14:02h
 • Član iridairida

  evo, meni je sada jutro, imam pokvaren bioritam...

  22.01.2021. 12:37h
 • Član Luce malaLuce mala

  Jutro u 14:49? Kome? :)

  22.01.2021. 10:10h
 • Član DeVeTDeVeT

  jutro....

  21.01.2021. 14:49h
 • Član DeVeTDeVeT

  LN...

  20.01.2021. 22:42h
 • Član bglavacbglavac

  Laku noć magicudi. Snivajte lijepe snove!

  20.01.2021. 21:52h
 • Član DeVeTDeVeT

  eksplozija plina uništila zgradu staračkog doma ...

  20.01.2021. 15:27h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info