Kalendar događanja

Član KARIZMATIK

Upisao:

KARIZMATIK

OBJAVLJENO:

PROČITANO

296

PUTA

OD 14.01.2018.

LJUBAV PREMA SAMOM SEBI

LJUBAV PREMA SAMOM SEBI
U MOM SRCU STANUJE LJUBAV. LJUBAV JE MOJ IZVOR. U MENI STANUJE LJUBAV. JA VOLIM SAMOG SEBE. JA VOLIM MOJU DUŠU.

9.      LJUBAV PREMA SAMOM SEBI

 

Ja sam Rafael i Ja vam ovdje donosim objavu o POUNUTRENJU   pomoću ljubavi.

Uvijek pazite, da proizvodite božanske misli i da pronađete put prema samima sebi, jer u stvari nema drugog puta. Svi su drugi putovi iluzija. Postoji samo jedan istiniti put:  To je PUT, koji vodi prema vama samima. Tko voli svoju nutrinu, taj svladava put prema samom sebi i time prema svima. Ako idete prema sebi, tad to činite samo zato, jer volite sebe. Što više osjećate ljubav u samima sebi i učite, da sve u vašem životu ima svoje uzroke iz vaše vlastite nutrine, tad time bolje razumijete, da u vama stanuje izvanredan centar – i to je vaš unutarnji život. Naslutite kako sreća stanuje u vama samima i da je ova izvanredna snaga ljubavi uvijek prisutna u vama. Ova ljubav u vama čeka na to, da je posve svjesno oslovite. Uspostavite odnos prema vašoj duši i usmjerite svjesno, više puta dnevno, pažnju na nutrinu i recite:

U MOM SRCU STANUJE LJUBAV. LJUBAV JE MOJ IZVOR.
U MENI STANUJE LJUBAV.  JA VOLIM SAMOG SEBE.
JA VOLIM MOJU DUŠU.

 

 Od velike vam je pomoći, ako na trenutak ulazite u svoju nutrinu i obnavljate svijest, da u vašoj nutrini stanuje ljubav. Ako uvijek ponovo kažete: „ U meni stanuje ljubav !“, tad ćete s vremenom postati svjesni, da u vašoj nutrini stvarno stanuje ljubav. Vi ste naviknuti voljeti samo ono, što u vanjštini: Vi volite druge ljude ili određene stvari, vi imate razne sklonosti i ljubavne odnose. Vaša je ljubav višestruka: Ljubav prema djetetu, prema partneru…Tako imate mnoge doživljaje i predodžbe o ljubavi. Ili vi kažete: „ Ja volim ako…“ Ali ljubav je već tu. Darujte si trenutak pažnje i zaboravite sve, što je oko vas i predočite si kako unutarnje biće ljubavi želi vašu pažnju.

JA VOLIM SEBE. LJUBAV STANUJE U MENI I MOJA JE DUŠA
SRETNA, AKO SE NA NJU OSVRĆEM.

 

Tako je: Vaša je duša sretna, ako je zapažate. Čim se uspostavi dijalog sa nutrinom, tad duša zrači i vaše oči svijetle. To je zračenje iz srca.

JA SAM LJUBAV. NITKO NE MOŽE OMETATI OVU LJUBAV,

JER ONA STANUJE JAKO DUBOKO U MOJOJ NUTRINI

 I ISPUNJENA JE BOŽANSKOM ZAŠTITOM.

 

Ispunjeni ovom ljubavlju vi se osjećate zaštićeni. Tek ako odustajete zapažati ovu ljubav, u vama samima, tad se osjećate osamljeni i prazni.

Život vam nudi mnoge mogućnosti ljubiti. Vi možete voljeti ljude, i ponekad ih volite tako duboko, da pri tome izgubite sami sebe. Ova ljubav samo želi probuditi vašu čežnju za pravom, unutarnjom ljubavlju. Ako vi vašu ljubav usmjerite prema vani, tad je to znak vašeg traženja za ljubavlju. Čovjek, koji traži ljubav, zaljubljuje se. On zapravo traži svoju dušu. Ako čovjek ne zna, da on traži unutarnju, božansku ljubav, on se zapliće u navezanosti, razočaranja i patnje.

Vi možete izbjeći mnoge boli ukoliko vam postane jasno, da je vaša pažnja usmjerena samo na druge ljude, jer vam nedostaje ljubav prema samom sebi. To ne znači, da morate biti samci, ali je najvažniji stav, da nikada ne izgubite LJUBAV, iz žarišta pažnje,  u vašem srcu. Budite budni. Ne dopustite da vas osjećaji i događaji odvrate, da gledate u svoju nutrinu, jer ako izgubite vezu sa ljubavlju, tad više ne osjećate, da ste vrijedni. Život ne želi drugo nego da volite sebe, da budete sretni i da iz dubine srca kažete:

JA VOLIM SEBE. JA SAM U MOM SRCU ČIST,

SAVRŠENO ČIST. JA VOLIM SEBE.

 

Većinom teško vam pada reći: „ JA VOLIM SEBE,“  jer mislite, da u tom slučaju morate vaše ljudsko biće voljeti sa svim pogreškama, no time to nije rečeno. Voljeti sebe znači vidjeti u sebi ono, što je savršeno i to priznati. To znači biti usmjeren na unutarnje SEBSTVO i vašom smirenom pažnjom na ljubav biti sretan i zadovoljan. Time se osjećate sretni i vi ste uvijek suglasni sa vašim odlukama i postupcima.

Vi idete ususret unutarnjoj ljubavi time, što svjesnije izgovarate slijedeće riječi:

 

U MENI STANUJE LJUBAZNA PRISUTNOST BOGA.

MOJE VLASTITO BIĆE JEST ČISTA LJUBAV.

JA GLEDAM NA MOJU UNUTARNJU LJUBAV.

TIME SE U MENI I OKO MENE DOGAĐA ISCJELJIVANJE.

 

Dok gledate u svoju nutrinu i u molitvi želite osjetiti ljubav, vi pokrećete snagu, kojom postajete svjesni ljubavi prema sebi. Time se u vama otvara izvor ljubavi. Promatrajte ono savršeno u vama i vidite kako to želi biti voljeno. Upoznajte ovu snagu u vama, koja je sposobna voljeti.

Mnogi su ljudi izgubili vjeru u ljubav: Oni ne vjeruju, da su sposobni voljeti i osjećaju se preopterećeni voljeti druge. Drugi vole vanjštinu, tijelo i to zamjenjuju sa ljubavlju. Usmjerite ljubav na nutrinu i zadržite vaš fokus trajno na to, tad će vam vaša unutarnja priroda biti svjesna božanskog blaženstva. Ljubav prema sebi nalazite, ako se opustite i uzmete vrijeme za dušu, i živite ono, što posve duboko u sebi osjećate. Svi vi imate izvanredan centar ljubavi i blaženstva u sebi.

BOŽE U MENI, DARUJ MI SVIJEST ZA LJUBAV.

BOŽE U MENI, JA VOLIM SEBE.

 

Vi često volite druge više nego sebe same. No, kako želite stvarno voljeti, ako je vaša ljubav još puna očekivanja ? Učite naslutiti, kad vaša duša želi vašu pažnju, tad idite u nutrinu i razgovarajte sa sobom. Molite ljubaznu prisutnost Boga u svojoj nutrini, da vas vodi:

BOŽE U MENI, OBJAVI MI SE. VODI ME U SVIJEST SAMOSPOZNAJE:

DAJ MI UPOZNATI SEBE. BOŽE U MENI, OBJAVI MI MOJ PUT:

POMOGNI MI RAZRIJEŠITI ILUZIJE. DAJ MI SNAGU IĆI MOJIM
PUTOM I PRIZNATI LJUBAV U SEBI.

 

S vremenom učite voljeti sebe i uzimati snagu iz nutrine. Najviši je osjećaj, ako naslućujete čistoću svog srca. Iz toga rezultira snaga, koju vam nitko ne može oduzeti, jer ona dolazi iz vas samih. Tad sami osjećate jakost i ne trebate više pažnju drugih. S ljubavlju sve rješavate smireno u vama i kroz ljubav osjećate također sposobnost neovisnosti od ljudi. To nije udaljavanje nego razrješenje, jer dubokim uvidom u cjelinu nema nikakvog rastavljanja. Postoje samo emocionalna razdvajanja i ovo se događa s onu stranu srca. Sva vaša tegoba dolazi iz vašeg emocionalnog svijeta, ako vaši osjećaji nisu povezani sa ljubavlju. Srce je pastir, a osjećaji su ovce. Bez srca osjećaji su izgubljeni, uvredljivi i ranjivi.. Stoga se stalno energetizirate u vanjštini  i često tražite ili zahtijevate nasilno ljubav. Također ako momentalno nemate nikoga, tko vas voli, vi znate: U vama je ljubav. Radi se o vašoj pažnji kojom darujete nutrini vaše zanimanje i razrješujete varku, da vam netko drugi može dati više nego Prisutnost Boga u vama. Budite svjesni, da je vaša najveća borba otkloniti ovo lažno shvaćanje.

LJUBLJENA PRISUTNOSTI BOGA U MENI, OBJAVI MI SE.

DARUJ MI SNAGU UPRAVLJATI PUT PREMA TEBI. POMOGNI MI

SVE OSTAVITI, ŠTO ME U VANJŠTINI PRIVLAČI DA VIŠE VOLIM,

NEGO TEBE U SVOJOJ NUTRINI.

  

Ako stvarno volite tad bližnjima uvijek želite samo najbolje i   savršeno ste nesebični. Tad vam je moguće prihvatiti svjetovne nepravde, a da se ne osjećate oslabljeni, i niste skloni svađati se i diskutirati. Pomoću ljubavi osjećate vašu vlastitu  sredinu i vi, još jasnije, uočavate očajno traženje ljudi za ljubavlju. Vi vidite teret vaših misli, koje ste stvorili u vašoj muci. Time ljudi postaju prosjaci, jer pružaju ruke prema drugom, da bi primili ljubav, mjesto da se obrate svom vlastitom izvoru. Ona je tu : Vi ste uvijek od nje okruženi, i ne postoji odsutnost ljubavi. To je kao da sjedite za jednim spremljenim stolom, ali vi pružate ruku za jelom kao slijepac, koji ne vidi, kako je stol bogato opremljen. Tako je ljudsko ponašanje apsurdno, jer je čovjek zavedenim  osjećajima zbunjen u svom zapažanju i dobro ne čuje i jasno ne vidi. Vi jače čujete glasove ljudi nego vlastiti glas vašeg srca. Učite da ne usmjeravate vašu pažnju na galamu vanjskog svijeta, nego uđite u mirnu tišinu svoje nutrine sve dok ne čujete vaš unutarnji glas. Vježbajte to. Nitko nije privilegiran osjetiti vlastito središte i ljubav u srcu. Postoji put do tamo, a vrata su svima otvorena. Upoznajte to i učite više puta dnevno disciplinirano usmjeriti misli na svoju nutrinu.. Budite postojani, zadržite se u nutrini i na moment zaboravite sve vanjsko. Gledajte i osluškujte samo svoju nutrinu. Budite svjesni i neka vam bude jasno:

U MENI STANUJE LJUBAV. BOG U MENI JE LJUBAV.

 

Iz toga nastaje put blaženstva. Vrlo svjesno promatrajte sami sebe: Što govorite, zašto govorite, što stvarno želite kad govorite i na što je usmjeren vaš zahtjev. Ako imate dojam, da vas ljudi u vašoj sredini premalo zapažaju, tad razmislite, da li sami sebe možda premalo promatrate. Ako  se osjećate, da niste voljeni  tad se pitajte, da li vi sami sebe premalo volite. Ako imate utisak, da vi stvarno ne možete biti voljeni, tad nedostatak leži u vama samima.

Molitvom dobivate samo moguću pomoć. Vaše duhovno vodstvo stoji na vašoj strani i ono moli s vama. Ono kaže: „ Ja te volim“ i grli čovjeka koji moli. Ako ono kaže „ Ja te volim“, tad ono govori kroz vaše srce i riječi vašeg JA JESAM – Prisutnost. Nastojite da vaša molitva bude dobra. Molitva je čašćenje Savršenog, a nikako prošenje.  Ne smatrajte se malima i ne ponižavajte se, jer vi ste u srcu jednaki Bogu. Ako se predstavljate prosjacima i tugujete, to je vaš Ego i vaša iluzija manjkavosti. Prepoznajte u vama Boga i molite iskreno, snažno i dostojanstveno. Ako prestanete osjećati se slabim, tad vam se sve otvara. Često ste još ulovljeni od vašeg ega i zaslijepljeni od vašeg nedostatka. Usmjerite se na nutrinu i kažite:

JA ŽELIM DOKRAJČITI NEDOSTATKE

 I SADA GLEDAM NA LJUBAV U MENI.

 

U ovom momentu sve u vama počinje teći, jer vi ne želite više ništa imati. Ako ne želite ništa više imati, tad to dobivate i ,  ako želite imati tad to sve otpustite.

Ako želite biti voljeni, tad odustanite biti sebični. Gledajte, da li drugi trebaju vašu naklonost. To vas čini otvorenim, nesebičnim i suosjećajnim. U ovom momentu vaše je srce otvoreno i ono voli. Time blaženstvu u vašem srcu dajete mogućnost, da kroz vas djeluje. Ono voli kroz vas.

LJUBLJENA PRISUTNOSTI U MENI, JA  TE SLAVIM.

Bože u meni, Ti si snaga ljubavi, koja u meni stanuje. Kroz tebe

upravljam svoj život i ono što je nesavršeno otpada od mene.

 

Preuzmite svu odgovornost za svoj život, jer u vašem srcu vi ste Bog. Što više prepoznajete snagu u sebi i doživljavate ljepotu ljubavi, tim više počinjete zračiti. Tad počinjete živjeti i davati. Ako ste stigli u vaše središte, tad ćete samo još davati, jer priroda vašeg srca nije ništa drugo, nego rijeka davanja. Ljubav vam nikada ne će nešto uskratiti. Čovjek uvijek uskraćuje samo sam sebi. Tko previše zahtijeva taj se zatvara od oduzimanja. Tko drugima ništa ne daje taj nema pravo dobiti. Ovo je nepromjenljiv i neoboriv zakon. Tko moli za odanost, taj će dobiti. Tko prosi, taj će najprije biti vođen saznanju kako da zavlada jasnoća i odanost. Kako vam može doći Kraljevstvo Božje, ako se osjećate kao prosjak. Prosjak dobiva samo onoliko koliko pripada jednom prosjaku. Isto tako kralj i kraljica dobivaju nazad svoje kraljevstvo. Ja kažem: Budite jednaki Bogu, jer jednakost sa Bogom  nadvladat će vaše slabosti. Ukoliko učite činiti ono, što vas dodiruje duboko u srcu, sve ćete otpustiti, što ne pripada unutarnjoj ljubavi. Što u nutrini više volite, tim ćete biti više voljeni. Što ste ljubazniji, tim više volite i vas se više voli. Uvijek će vas voljeti više ljudi i cijeniti vašu prisutnost. Tada ćete učiti ići kroz život s ljubavlju. I što jasnije u svojoj svijesti doživljavate ljubav, tim ćete biti savršeniji uzor kojeg predstavljate. Svatko je od vas ljubav. Svi ste vi ljubav, jer je u svima vama svjetlo koje zrači.

Isto tako kao što tražite, tako ste spremni i dati. Moj blagoslov uključuje moju želju, da preuzmete mjesto koje vam po prirodi pripada. U tome ćete naći blagoslov i vaše blaženstvo. U tome je cijelo određenje.

Neka tako bude ! Božji blagoslov neka je s vama !

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

KORIZMA

VEGETARIJANCI

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  (_)/ (__)7 kavica

  14.04.2019. 17:09h
 • Član iridairida

  ♥*♪♫♥*

  14.04.2019. 09:53h
 • Član vanessavanessa

  ♥*♪♫♥*

  13.04.2019. 13:39h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  13.04.2019. 09:11h
 • Član vanessavanessa

  pozdrav *

  12.04.2019. 19:36h
 • Član mkrmarmkrmar

  (__)7 (__)7 Kava

  09.04.2019. 17:50h
 • Član mkrmarmkrmar

  Lijep pozdrav svima !

  09.04.2019. 17:49h
Cijeli Chat

PROLJEĆE

USKRS

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

LJUBAV LIJEČI PUT DO VAŠE INDIVIDUALNOSTI.