Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član mlabos

Upisao:

mlabos

OBJAVLJENO:

PROČITANO

530

PUTA

NIŠTA SE NE DOGAĐA - Što kaže Osho?

NIŠTA SE NE DOGAĐA - Što kaže Osho?
Osjećati se smireno također je događaj...I to veći događaj nego mnoge druge stvari koje su bučne.

Kad plačete ili vičete, osjećate da se nešto događa.

Kad ne plačete, ne vičete niti vrištite, već samo osjećate duboku tišinu, mislite kako se ništa ne događa.

Ne znate da je i to veliki događaj, veći od drugih.

Zapravo, oni drugi trenuci popločili su  put za ovaj jedan događaj.

To je cilj.

Oni su samo sredstva.

Na početku to će izgledati prazno, kao da je sve prošlo.

Vi sjedite, a ništa se ne događa.

Ništa se ne događa, a to „ništa“ je nešto vrlo pozitivno.

To je najpozitivnija stvar na svijetu. Buddha je to „ništa“ nazvao nirvana, konačnost.

Zato dopustite da se to dogodi više puta, prihvatite to.

I kad se dogodi, samo sklopite oči i uživajte pa će se događati više puta.

To je pravo blago.

Ali na početku, shvaćam, to se događa svakom.

Mnogo je stvari koje ljudi zovu eksplozijama.

Kad te eksplozije nestanu i kad se pojavi prava stvar, ljudi ništa ne slute o čemu se radi i jednostavno propuštaju te eksplozije.

Željeli bi da se one ponove.

Možda da počnu izazivati, ali time će sve upropastiti.

Zato počekajte, ako nešto eksplodira samo od sebe, u redu, ali ne izazivajte to.

Ako tišina eksplodira, uživajte u tome.

Trebali biste biti sretni.

To je bijeda svijeta – ljudi ne znaju što je biti sretni, kad je sreća doista blizu, oni postaju nesretni.

     

Rad s Osho tarot simbolima, jedna je od najučikovitijih metoda otkrivanja nesvjesnih (potisnutih) obrazaca, kroz 'razgovor' sa samim sobom...dokazano mojim dugogodišnjim radom kroz vlastito iskustvo i iskustvo ostalih sudionika!

 

 TEČAJ OSHO ZEN TAROTA!

Prijave i info:

Maja Cvjetanović Laboš

majalabos@gmail.com

 098/953 7245

Grupni i inividaulni tečaj OSHO ZEN TAROTA!

(za one izvan Zagreba, i one koji to žele, također i  putem skype-a!)

 https://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=116736 https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/nasi-novi-naslovi#.WPXuhV5ZbW8.facebook

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 30.09.2019. 00:17h

  Član emilio-iiMerlin0

  Komparativno bi mogli.....

  Ako na prvoj strani tek danas počinjemo shvačati šta smo uradili "Oceanima" počevši od buke pa preko kemijskog zagađenja go i fizičkog izlovljavanja a na drugoj strani tražimo Vodu na "Marsu" !

  Možemo si samo zamisliti šta smo uradili u MeđuProstoru,eteru,kopnu ili i mikrovalovima ?

  Najvjerovatnije je da gotovo nitko nema pojma šta se zapravo dešava u Cijelini a ponajmanje "znanstvenici" !?

  https://100posto.jutarnji.hr/news/musk-izvalio-nesto-sto-se-niti-jedan-znanstvenik-ne-bi-usudio-i-ismijao-lovce-na-aliene

  ......skompati i :*In the Mahabharata, the sage Yudhisthira is asked, "Of all things in life, what is the most amazing?" Yudhisthira answers: "That a man, seeing others die all around him, never thinks that he will die* sa *Mjehur se otvara da bi dozvolio svjetlosnom biću da uvidi svoju sveukupnost* ?

  A još dramatičnije bi bilo za života zagnjuriti u Nepoznato i pomirisati/onjušiti Nesaznajno ???

  *

  Rekao je da je opasnost od definicija u tome štoone pojednostavljuju stvari da bi ih učinile razumljivim; u ovom slučaju, definišući pažnju, čovek rizikujeda magičan, čudesan podvig pretvori u nešto opšte. Pažnja je najveći podvig. Ona se od sirove životinjske svesti razvija sve dok ne pokrije čitavu skalu ljudskih alternativa. Vidovnjaci je poboljšavaju još i više sve dokona ne pokrije čitav obim ljudskih mogućnosti.Želeo sam da znam da li vidovnjaci misle da postoji naročit značaj alternativa i mogućnosti.Don Huan je odgovorio da su ljudske alternativesve ono što smo kao osobe sposobni da biramo. Onese odnose na nivo našeg svakodnevnog domašaja, napoznato; i zahvaljujući toj činjenici, sasvim su ograničene brojčano i po obimu. Ljudske mogućnosti pripadaju nepoznatom. One nisu nešto što bismo mogli daodaberemo, već su ono što smo sposobni da postignemo. Rekao je da je jedan primer ljudskih alternativanaš izbor da verujemo kako je ljudsko telo objekt među objektima. Primer ljudskih mogućnosti je vidovnja-čko dostignuće da čoveka sagledaju kao jajoliko svet-losno biće. Kada telo smatra za objekt čovek dodirujepoznato, sa telom kao svetlećim jajetom čovek se laćanepoznatog; ljudske mogućnosti usled toga imaju gotovo neiscrpan doseg.»Vidovnjaci kažu da postoje tri tipa pažnje«, nastavio je don Huan. »Kada to kažu, oni misle samo naljudska bića, a ne na sva svesna bića koja postoje. Alito nisu samo tipovi pažnje, to su pre tri nivoa postignuća. To su prva, druga i treća pažnja, i svaka od njih je samostalna i svaka je za sebe potpuna.«Objasnio je da je prva ljudska pažnja životinjskasvest, koja se kroz proces iskustva razvila u složenu,komplikovanu i krajnje krhku sposobnost koja vodi računa o svetu svakodnevice u svim njegovim neprebroj-

  nim vidovima. Drugim rečima, sve o čemu čovek možeda misli deo je prve pažnje.»Prva pažnja je sve što smo kao obični ljudi«,nastavio je. »Na osnovu toga što naši životi podležu jednom takvom apsolutnom pravilu, prva pažnja je najvrednije preimućstvo običnog čoveka. Možda je ona čaknaše jedino preimućstvo.»Pošto su vodili računa o njenoj pravoj vrednosti,novi vidovnjaci su započeli da strogo proučavaju prvupažnju kroz
  viđenje.
  Njihova otkrića su formirala čitavu perspektivu i izglede njihovih potomaka, iako većinanjih ne razume šta su ti vidovnjaci zaista
  videli.«
  Nedvosmisleno me je upozorio da zaključci rigoro-znog proučavanja novih vidovnjaka imaju vrlo malozajedničkog sa razumom ili racionalnošću, jer da biproučio i objasnio prvu pažnju, čovek treba da je
  vidi.
  To mogu samo vidovnjaci. Ali suštinsko je ispitivati štavidovnjaci
  vide
  u prvoj pažnji. To prvoj pažnji daje jedinu mogućnost koju će ikad imati da spozna sopstvenodelovanje.»U smislu ovoga što vidovnjaci
  vide,
  prva pažnja je sjaj svesti razvijen do ultrasjaja«, nastavao je. »Alito je sjaj učvršćen na površini čahure, da tako kažem.To je sjaj koji prekriva poznato.»S druge strane, druga je pažnja složenije i pose-bnije stanje sjaja svesti. Ona se bavi nepoznatim. Onanastaje kada se iskoriste neupotrebljena zračenja u čo-vekovoj čahuri.»Razlog što za drugu pažnju kažem da je posebna jeste što upotrebljavanje tih neiskorišćenih zračenja odčoveka traži neobičnu, razrađenu taktiku koja zahtevanajvišu disciplinu i usredsređenost.«Rekao je da mi je ranije, kada me je podučavaoumeću
  sanjanja,
  kazao da je usredsređenost koja je potrebna da bi čovek bio svestan da sanja preteča drugepažnje. Ta usredsređenost je jedan oblik svesti kojine spada u istu grupu sa svešću potrebnom u saobra-ćanju u svakodnevnom životu.Rekao je da se druga pažnja takođe naziva svestleve strane; i ona je najogromnije polje koje se može

  zamisliti, u stvari toliko ogromno da izgleda da je beskrajno.»Ne bih u njega zalutao ni za šta na svetu«, nastavio je. »To je močvara toliko složena i bizarna datrezveni vidovnjaci u nju odlaze samo pod strogo određenim uslovima.»Velika teškoća je u tome što se u drugu pažnjusasvim lako ulazi, a njena primamljivost je gotovo neodoljiva.«Rekao je da su stari vidovnjaci, koji su bili majstori umeća svesti, svoju veštinu primenjivali na sop-stvenom sjaju svesti i da su postigli da se on proširido nepojmljivih granica. Oni su se zaista trudili da osve-tle sva zračenja u svojim čahurama, svaki put po jedanpojas. Uspeli su, ali neobično je to što je dostignućeosvetljavanja svaki put po jednog pojasa bilo odluču juće da postanu zarobljenici močvare druge pažnje.»Novi vidovnjaci su ispravili tu pogrešku«, nastavio je, »i pustili su da se umeće svesti razvije do svogprirodnog kraja, to jest da se sjaj svesti prostire izvangranica svetlosne čahure jednim jedinim udarom.»Treća pažnja se dostiže kada se sjaj svesti pretvoriu unutrašnji oganj, sjaj koji ne osvetljava svaki put po jedan pojas, već sva Orlova zračenja u ljudskoj čahuri.«Don Huan je izrazio svoje strahopoštovanje premasmišljenom naporu novih vidovnjaka da treću pažnjupostignu za života i dok su svesni svoje individualnosti.Nije smatrao da je vredno raspravljati o slučajnimprimerima ljudi i drugih svesnih bića koji su ušli unepoznato i nesaznajno a da toga nisu bili svesni; prema tome se odnosio kao prema Orlovom poklonu. Izjavio je da je za nove vidovnjake ulaženje u treću pažnjutakođe poklon, ali da ima drukčije značenje. To je višekao nagrada za izvesno dostignuće.Dodao je da u samrtnom času sva ljudska bića ulaze u nesaznajno i da neka od njih postižu treću pažnjuisuviše zakratko, i to samo da bi se Orlova hrana prečistila.»Vrhunsko je postignuće ljudskih bića«, rekao je,»da se taj nivo pažnje dostigne dok se još ima životne
  snage, da se ne postane bestelesna svest koja se kao titraj svetlosti kreće pravo u Orlov kljun

  ___________________________________


  Ponovio je da svest započinje stalnim pritiskomkoji zračenja na veliko vrše na ona koja su uhvaćenau čahuru. Taj pritisak proizvodi prvi svestan čin —zaustavlja kretanje uhvaćenih zračenja, koja se boreda probiju čahuru, koja se bore da umru.»Za vidovnjaka je istina da se sva živa bića boreda umru«, nastavio je. »Svest je ono što zaustavljasmrt.«Don Huan je rekao da je nove vidovnjake veomauznemirila činjenica što svest sprečava umiranje i štoga istovremeno podstiče, jer je Orlova hrana. Pošto tonisu mogli da objasne, jer ne postoji razuman načinda se postojanje shvati, vidovnjaci su uvideli da se njihovo znanje sastoji od kontradiktornih postavki.»Zašto su oni razvili sistem kontradikcije?« upitaosam.»Nisu oni ništa razvili«, rekao je. »Oni su otkrilinepobitne činjenice uz pomoć svog
  viđenja.
  Te istinesu sređene pojmovima tobože izrazitih suprotnosti, to je sve.«»Na primer, vidovnjaci moraju da budu metodična,razumna bića, uzori trezvenosti, i istovremeno morajuda zaziru od svih tih osobina da bi bili sasvim slobodnii pristupačni za čuda i misterije postojanja.«Njegov primer me je zbunio, ali ne sasvim. Razu-meo sam šta je mislio. On, glavom, bio je pokroviteljmoga razuma samo da bi ga skrhao i zahtevao je da gapotpuno nema. Rekao sam mu kako sam razumeo njegov stav.»Samo osećanje vrhunske trezvenosti može da premosti suprotnost«, rekao je.»Može li se reći, don Huane, da je umetnost tajmost?«»Most između kontradikcija možeš da zoveš kakogod hoćeš — umetnost, privlačnost, trezvenost, ljubavili čak dobrota.«Don Huan je nastavio da objašnjava i rekao da sunovi vidovnjaci, proučavajući prvu pažnju, shvatili dasva organska bića, izuzev čoveka, smiruju svoja uzrujana uhvaćena zračenja tako da ta zračenja mogu da secentriraju sa odgovarajućim spoljašnjim. Ljudska bića

  to ne čine; umesto toga, njihova prva pažnja pravi popis Orlovih zračenja unutar čahura.»Što je to popis, don Huane?« upitao sam.»Ljudska bića zapažaju zračenja koja su u njihovim čahurama«, odgovorio je. »Nijedno drugo biće tone radi. U trenutku kada pritisak spoljašnjih zračenjaučvrsti unutrašnja zračenja, prva pažnja počinje daposmatra samu sebe. Ona primećuje sve o sebi ili to barpokušava na sve moguće najnenormalnije načine. To jeproces koji vidovnjaci zovu pravljenje popisa.»Neću da kažem da su ljudska bića izabrala daprave popis, ili da ona mogu da odbiju da ga prave.Popisivanje je Orlova komanda. Kako god bilo, predmet o kome se može odlučivati jeste način na koji sekomanda izvršava.«Rekao je da iako on ne voli da zračenja naziva komandama, ona su upravo to: komande koje niko nemože da ne izvršava. Pa ipak, način da se komande neizvršavaju jeste da se one izvršavaju.»U slučaju popisivanja prve pažnje«, nastavio je,»vidovnjaci prave popis jer ne mogu da ne izvršavaju.Ali kada ga naprave, oni ga odbacuju. Orao nam ne ko-manduje da obožavamo svoje popise; on nam zapovedada ih pravimo, i to je sve.«»Kako vidovnjaci
  vide
  da ljudi prave popis?« upitao sam.»Zračenja u čahurama ljudi nisu umirena da bi sesastala sa onima spolja«, odgovorio je. »To je očigledno pošto se
  vidi
  šta druga bića rade. Kada su umirena,neka od njih se zapravo stapaju sa zračenjima na veliko i kreću se sa njima. Vidovnjaci, na primer, moguda
  vide
  da se svetlost zračenja skarabeja širi vrlo mno
  go.
  »Ali ljudska bića umire svoja zračenja i onda se unjima ogledaju. Zračenja su usmerena na sebe.«Rekao je da ljudska bića sprovode komandu o pravljenju popisa do njene logičke krajnosti i ne obraćajupažnju ni na šta drugo. Kada se jednom zabave popisivanjem, mogu se desiti dve stvari. Mogu da ne prime-ćuju impulse zračenja na veliko, ili mogu da ih upotrebe na vrlo naročit način.

  Krajnji rezultat tih impulsa jeste jedinstveno stanje poznato kao razum. Rezultat upotrebljavanja svakog impulsa na naročit način poznat je kao samoudub-ljenost.Vidovnjak ljudski razum vidi kao neuobičajeno istorodan mutan sjaj koji retko, gotovo nikada ne odgovara na stalni pritisak zračenja na veliko — sjaj odkoga jajolika školjka postaje jača ali i mnogo krtija.Don Huan je primetio da bi razum kod ljudskevrste trebalo da bude obilat, ali da je u stvarnosti tovrlo retko. Većina ljudskih bića okreće se samoudub-ljenosti.Tvrdio je da kod svesti svih živih bića postoji ste-pen razmišljanja o sebi kako bi mogla da utiču jednana druge. Ali nijedna od njih, osim čovekove prve pažnje, nema toliki stepen samoudubljenosti. Nasuprot razumnom čoveku, koji ignoriše impulse zračenja na veliko, samoudubljeni pojedinci koriste svaki impuls daga pretvore u snagu kojom će uskomešati uhvaćenazračenja u svojim čahurama.Posmatrajući sve to, vidovnjaci su stigli do praktičnih zaključaka. Oni su
  videli
  da su razumni ljudi stvoreni da duže žive zbog toga što prirodnu uzburkanost usvojini čahurama smiruju ne obazirući se na zračenjana veliko. Samoudubljeni pojedinci, s druge strane, koristeći impulse zračenja na veliko da bi stvorili većuuzburkanost, skraćuju svoj život.»Šta vidovnjaci
  vide
  kada zure u samoudubljenaljudska bića?« upitao sam.»Oni ih
  vide
  kao povremene eksplozije bele svet-losti, koje se smenjuju sa dugim pauzama mraka«, rekao je.Don Huan je zaćutao. Nisam imao više pitanja, ilisam možda bio previše umoran da bih ga bilo šta pitao. Nešto je snažno prasnulo od čega sam poskočio.Ulazna vrata su se otvorila i Henaro je ušao, bez daha.Srozao se na prostirku. Znoj je stvarno lio sa njega.»Objašnjavao sam o prvoj pažnji«, rekao mu jedon Huan.»Prva pažnja važi samo za poznato«, rekao je Henaro. »Kod nepoznatog ona ne vredi ni pišljiva boba.«

  »To nije sasvim tačno«, uzvratio je don Huan.»Prva pažnja radi vrlo dobro sa nepoznatim. Ona gablokira; poriče ga toliko žestoko da, na kraju, za prvupažnju nepoznato ne postoji.»Pravljenje popisa daje nam nepovredivost. To jerazlog što je popis prvi nastao.«»O čemu pričaš?« upitao sam....* ??

  Ionako če nas ščepati pa zašto mi nebismo zgrabili..... ili i samo ako poludimo na vrijeme ?!

  A kada neki kažu da je "izvan svake pameti" to ima itekakve veze sa *Naša normalna percepcija unutar uredenih društvenih odnosa zahteva slepu i vernu povezanost sa svim predmetima percepcije, od kojih ni jedan ne pruža mogućnost za neposrednom percepcijom energije.* ?

  Ili je i još pametnije reči:Istina se može iskazati riječima ali same riječi ne čine Istinu......... tako blizu a tako daleko ili je to i zbog naše ponaosobne bliskosti sa društvenim koncenzusom oli i socijalnom saglasnošču a putem urođene osiječajnosti i bioloških interpretacija ?!

 • 16.10.2021. 19:32h

  Član emilio-iiMerlin0

  Kada nam nešto nikako ne ulazi u glavu i nikako ne izlazi iz glave tada bi trebali konsultirati tijelo i osijetiti da li se ježimo prema vani ili prema unutra jer il je širenje u svijesti il je monstruozno redulovanje !?

  Ako bi naša prva pažnja bila kao životinjska svijest razvijena do ultra sjaja onda je pitanje šta če se dogoditi (ovcama) kada taj vuk u janječoj koži se zaogrne bogom,nogometom i umjetnom inteligencijom ?!

  Ukoliko je točno da samovažnost ubija onda bi u svijetu na vlasti bili ubojice a koji če nas onda jednog dana ubiti i kao vrstu ?

  Silovanje je čin moči ali je i fizičko nasilje u domenu doživotinjskog nasilja jer i psihološko nasilje caruje međutim ako sve je energija a sexualna energija je jedina prava energija onda i fizikalci podsvijesno  znaju što čine samo nisu i toga svijesni ?

  *Zašto ne može?« upitao sam.

  »Zato što je, da bi ga ispričao, potrebno da koristiš

  neuobičajenu količinu energije«, odgovorio je. »Sada

  ti nemaš te vrste energije za trošenje.

  Nemo znanje je nešto što svi imamo«, nastavio je.

  »To je nešto što svime vlada, što ima potpuno znanje

  o svemu. Ali to ne može da razmišlja, pa tako ne može

  ni da govori o tome što zna.

  Vračevi veruju da kada čovek postane svestan da

  zna, i kada želi da svesno zna to što zna, on gubi iz

  vida to što zna. To nemo znanje, koje ti ne možeš da

  opišeš, jeste naravno namera — duh, apstraktno. Covekova

  zabluda je u tome što je želeo da to zna neposredno,

  onako kako zna svakodnevni život. Što više

  to želi, to utoliko više prolazi.«

  »Ali šta to znači rečeno običnim rečima, don Huane?

  «, upitao sam.

  »To znači da se čovek odrekao nemog znanja u korist

  sveta razuma«, odgovorio je. »Što se on više drži

  sveta razuma, to više namera postaje efemerna.«* ??

  Ako postoje "svijetlosni radnici" a imamo i "svijetlosno zagađivanje" to je kao kada nas TeleVizija prikuje "ljubavnom pričom" i ispod radara šopa svim vrstama sugestija ???

  "Ništa ne postoji-m" a i "nothingness is everything".... pa sad ako je ušlo i ne izlazi nego neprekidno sija !o'O!

 • 16.10.2021. 20:04h

  Član emilio-iiMerlin0

  Kada nemamo ništa za jesti tada gubimo dostojanstvo a sa druge strane neki se podvrgavaju gladovanju da bi postali dostojni ?

  A i lijepo je rečeno neka činimo što god hočemo samo neka je i svijesno ?

  I to je kao da i gurnemo ruku u vatru da se ugrijemo ali se i nečemo opeči ?

  1/7 čovječanstva gladuje a u globalu bacamo 1/3 hrane a što je i opet dovoljno da se u potpunosti zaokupimo onim što se događa ?

  Teoretičari zavjere nisu normalni a praktičari normalnog su ludi i sveukupno smo misserable !?

  https://www.youtube.com/watch?v=iBv-qqqjY_A

SADRŽAJ UPISAO

Član mlabosMerlin13 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mlabos dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Vitamin C

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

PROSINAC...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  drage urednice :) puno hvala :)

  01.12.2021. 17:35h
 • Član iridairida

  Danas počinje odbrojavanje 2021g...dobar vam dan želim...!!!!...

  01.12.2021. 12:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  za Iridu: https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/san-za-iridu-192

  28.11.2021. 16:20h
 • Član vanessavanessa

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥Dobar dan svima....❤️ ☕ ☕ ☕PUSA

  28.11.2021. 15:21h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, sretnu i blagoslovljenu nedjelju vam želim!

  28.11.2021. 06:51h
 • Član iridairida

  ♥♪♫ ♥*♪♫ ♥Dobar dan svima....❤️ ☕ ☕ ☕

  26.11.2021. 10:40h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Dobro veče svima.

  25.11.2021. 18:24h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info