Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član gemini1

Upisao:

gemini1

OBJAVLJENO:

PROČITANO

728

PUTA

OD 14.01.2018.

POVELJA O ZEMLJI

Nalazimo se u kritičnom trenutku Zemljine povijesti, vremenu kad čovječanstvo mora odabrati svoju budućnost. Budući da svijet postaje sve povezaniji i lomljiviji, budućnost istodobno predstavlja veliku opasnost i veliko obećanje. Kako bismo mogli napredovati moramo shvatiti da uza svu veličanstvenu raznolikost kultura i oblika života jesmo jedna ljudska obitelj i jedna zajednica na Zemlji koja dijeli istu sudbinu. Moramo se povezati kako bismo stvorili održivo globalno društvo utemeljeno na poštivanju prirode, općih ljudskih prava, gospodarske pravde i kulture mira. Za ostvarenje tog cilja neophodno je da mi, narodi Zemlje, obznanimo odgovornost jedni prema drugima, prema široj zajednici života i budućim naraštajima.
Nalazimo se u kritičnom trenutku Zemljine povijesti, vremenu kad čovječanstvo mora odabrati svoju budućnost. Budući da svijet postaje sve povezaniji i lomljiviji, budućnost istodobno predstavlja veliku opasnost i veliko obećanje. Kako bismo mogli napredovati moramo shvatiti da uza svu veličanstvenu raznolikost kultura i oblika života jesmo jedna ljudska obitelj i jedna zajednica na Zemlji koja dijeli istu sudbinu. Moramo se povezati kako bismo stvorili održivo globalno društvo utemeljeno na poštivanju prirode, općih ljudskih prava, gospodarske pravde i kulture mira. Za ostvarenje tog cilja neophodno je da mi, narodi Zemlje, obznanimo odgovornost jedni prema drugima, prema široj zajednici života i budućim naraštajima.

Zemlja, naš dom

Čovječanstvo je dio ogromnog svemira koji se razvija. Zemlja, naš dom, oživljena je jedinstvenom životnom zajednicom. Sile prirode čine egzistenciju zahtjevnom i nesigurnom pustolovinom, ali Zemlja osigurava uvjete neophodne za evoluciju života. Sposobnost obnove životne zajednice i blagostanje čovječanstva ovise o očuvanju zdrave biosfere sa svim njezinim ekološkim sustavima, bogatom raznovrsnošću biljaka i životinja, plodnim tlom, čistom vodom i čistim zrakom. Globalni okoliš i njegovi ograničeni izvori zajednička su briga svih ljudi. Zaštita Zemljine vitalnosti, raznolikosti i ljepote sveta je obveza.

Globalna situacija

Prevladavajući oblici proizvodnje i potrošnje uzrokuju uništavanje okoliša, iscrpljivanje izvora i masovno istrebljenje vrsta. Zajednice su narušene. Dobrobiti od razvoja ne dijele se pravedno, a jaz između bogatih i siromašnih proširuje se. Nepravda, siromaštvo, neznanje i nasilni sukobi rašireni su posvuda te uzrokuju veliku patnju. Dosad neviđen porast ljudske populacije preopteretio je ekološke i društvene sustave. Ugroženi su temelji globalne sigurnosti. Ova su kretanja pogubna - ali nisu neizbježna.

Predstojeći izazovi

Izbor je na nama: stvoriti globalno partnerstvo kako bi brinuli za Zemlju i jedni za druge, ili riskirati vlastito uništenje i uništenje raznolikosti života. Potrebno je temeljito promijeniti naše vrijednosti, ustanove i način života. Moramo shvatiti da nakon što zadovoljimo naše osnovne potrebe, ljudski razvoj znači prije svega više biti, a ne više imati. Posjedujemo znanje i tehnologiju kojima možemo skrbiti za sve i smanjiti naš utjecaj na okoliš. Pojava globalnog civilnog društva stvara nove mogućnosti za izgradnju demokratskog i humanog svijeta. Ekološki, gospodarski, politički, društveni i duhovni izazovi koji leže pred nama međusobno su povezani te zajednički možemo iznaći inkluzivna rješenja.

Opća odgovornost

Kako bismo ostvarili ove težnje moramo odlučiti živjeti s osjećajem opće odgovornosti, poistovjećujući se s cijelom zemaljskom zajednicom kao i s našim lokalnim zajednicama. Mi smo istodobno građani različitih zemalja i građani jednog svijeta u kojemu su lokalno i globalno povezani. Svatko snosi dio odgovornosti za sadašnje i buduće blagostanje ljudske obitelji i šireg živog svijeta. Duh ljudske solidarnosti i srodstva sa svim oblicima života jača kad živimo s osjećajem dubokog poštovanja za misterij postojanja, sa zahvalnošću za dar života i poniznošću u pogledu čovjekova položaja u prirodi.

Žurno nam je potrebna zajednička vizija osnovnih vrijednosti koja će predstavljati etički temelj za svjetsku zajednicu u nastajanju. Stoga zajednički i ispunjeni nadom utvrđujemo sljedeća međuovisna načela održivog načina života kao opći standard po kojemu se može ravnati i procjenjivati vladanje svakog pojedinca, organizacije, poslovne tvrtke, vlade i transnacionalne ustanove.

 

NAČELA

I. POŠTIVANJE I SKRB ZA ZAJEDNICU ŽIVOTA1. Poštivati Zemlju i život u svoj njegovoj raznolikosti

 1. Shvatiti da su sva bića međuovisna i svaki oblik života dragocjen bez obzira na njegovu korist za ljudska bića.

 2. Učvrstiti vjeru u urođeno dostojanstvo svih ljudskih bića te u intelektualni, umjetnički, etički i duhovni potencijal čovječanstva.

2. Brinuti za zajednicu života s razumijevanjem, suosjećanjem i ljubavlju

 1. Prihvatiti da uz pravo posjedovanja, upravljanja i uporabe prirodnih resursa dolazi dužnost sprječavanja oštećenja okoliša te zaštite ljudskih prava.

 2. Potvrditi da s većom slobodom, znanjem i moći dolazi veća odgovornost za promicanje općeg dobra.

3. Graditi demokratska društva koja su pravedna, participativna, održiva i mirotvorna

 1. Osigurati da zajednice na svim razinama jamče ljudska prava i temeljne slobode te omogućiti svakome da ostvari svoj puni potencijal.

 2. Promicati društvenu i gospodarsku pravdu, omogućujući svima da ostvare sigurna i dostatna sredstva za život na ekološki odgovoran način.

4. Osigurati Zemljino obilje i ljepotu za sadašnje i buduće naraštaje

 1. Prihvatiti da je sloboda djelovanja svakog naraštaja određena potrebama budućih naraštaja.

 2. Prenositi budućim naraštajima vrijednosti, tradicije i ustanove koje podržavaju dugoročni procvat ljudskih i ekoloških zajednica na Zemlji.

 

Za ispunjenje ovih četiriju velikih obveza neophodno je sljedeće:

 

II. EKOLOŠKI INTEGRITET5. Zaštititi i obnoviti integritet ekoloških sustava posvećujući osobitu pozornost biološkoj raznolikosti i prirodnim procesima koji održavaju život

 1. Usvojiti na svim razinama planove i propise o održivom razvoju koji očuvanje i obnovu okoliša čine sastavnim dijelom svih razvojnih inicijativa.

 2. Uspostaviti i čuvati održive prirodne rezervate i rezervate biosfere, uključujući nenastanjene predjele i morska područja, kako bi se zaštitili sustavi koji podržavaju život na Zemlji, održala biološka raznolikost i očuvalo naše prirodno nasljeđe.

 3. Promicati oporavak ugroženih vrsta i ekosustava.

 4. Nadzirati i iskorijeniti neizvorne ili genetski izmijenjene organizme štetne za autohtone vrste i okoliš te spriječiti stvaranje takvih štetnih organizama.

 5. Upravljati uporabom obnovljivih izvora kao što su voda, tlo, šumski proizvodi i morski život na načine kojima se ne prelazi njihova stopa obnovljivosti te se štiti zdravlje ekosustava.

 6. Upravljati vađenjem i uporabom neobnovljivih izvora kao što su minerali i fosilna goriva na načine kojima se njihovo iscrpljivanje svodi na najmanju moguću mjeru i ne nanosi se ozbiljna šteta okolišu.

6. Sprječavanje uništavanja okoliša kao najbolja metoda njegove zaštite, a ako je znanje o tome ograničeno, primjena pristupa predostrožnosti

 1. Poduzimati akcije da se izbjegne mogućnost ozbiljnog ili nepopravljivog oštećenja okoliša čak i kad su znanstvene spoznaje o tome nepotpune ili nejasne.

 2. Staviti teret dokaza na one koji tvrde da predložena aktivnost neće izazvati značajnu štetu za okoliš te učiniti počinitelje štete pravno odgovornima za oštećenje okoliša.

 3. Osigurati da se pri odlučivanju uzimaju u obzir sveukupne, dugoročne, neizravne, dalekosežne i globalne posljedice ljudskih aktivnosti.

 4. Spriječiti onečišćenje bilo kojeg dijela okoliša i ne dopustiti nagomilavanje radioaktivnih, toksičnih ili drugih opasnih tvari.
 5. Izbjegavati vojne aktivnosti koje oštećuju okoliš.

7. Prihvatiti načine proizvodnje, potrošnje i reprodukcije koji štite Zemljine regenerativne sposobnosti, ljudska prava i dobrobit zajednice

 1. Smanjivati uporabu, ponovno upotrebljavati te reciklirati materijale koji se koriste u sustavima proizvodnje i potrošnje te osigurati asimilaciju preostalog otpada putem ekoloških sustava.

 2. Energiju koristiti štedljivo i djelotvorno, oslanjajući se sve više na obnovljive izvore kao što su sunce i vjetar.

 3. Promicati razvoj, primjenu i pravednu raspodjelu ekološki prihvatljivih tehnologija.

 4. Uključiti sve ekološke i društvene troškove proizvoda i usluga u njihovu prodajnu cijenu te omogućiti potrošačima da prepoznaju proizvode koji zadovoljavaju najviše društvene i ekološke standarde.

 5. Osigurati opći pristup zdravstvenoj skrbi koji potiče reproduktivno zdravlje i odgovornu reprodukciju.

 6. Prihvatiti životne stilove koji naglašavaju kvalitetu života i materijalnu dostatnost u svijetu koji ima svoja ograničenja.

8. Unaprjeđivati proučavanje ekološke održivosti i promicati otvorenu razmjenu i široku primjenu stečenog znanja

 1. Podržavati međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju za održivost, posvećujući osobitu pozornost potrebama zemalja u razvoju.

 2. Prepoznati i očuvati tradicionalna znanja i duhovnu mudrost u svim kulturama koje pridonose zaštiti okoliša i ljudskom blagostanju.

 3. Osigurati da informacije od ključne važnosti za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša, uključujući informacije iz genetike, ostanu dostupne javnoj sferi.

 

III. DRUŠTVENA I GOSPODARSKA PRAVDA9. Iskorijeniti siromaštvo kao etički, društveni i ekološki imperativ

 1. Jamčiti pravo na pitku vodu, čist zrak, sigurnu prehranu, nezagađeno tlo, krov nad glavom i sigurne higijenske uvjete osiguranjem potrebnih nacionalnih i međunarodnih sredstava.

 2. Osnaživati svako ljudsko biće obrazovanjem i potrebnim sredstvima da si osigura održiv životni standard te omogućiti socijalnu sigurnost i sustave socijalnog osiguranja za one koji nisu u stanju uzdržavati sami sebe.

 3. Afirmirati zanemarene, zaštititi ranjive, služiti onima koji pate i omogućiti im da razviju svoje sposobnosti i ostvare svoje težnje.

10. Osigurati da gospodarske aktivnosti i ustanove na svim razinama promiču ljudski razvoj na pravedan i održiv način

 1. Promicati pravednu raspodjelu bogatstva unutar pojedinih zemalja i između njih.

 2. Povećati intelektualne, financijske, tehničke i društvene resurse zemalja u razvoju i osloboditi ih njihova tegobnoga međunarodnog duga.

 3. Osigurati da sva trgovina podržava održivu uporabu resursa, zaštitu okoliša i napredne radne standarde.

 4. Zahtjevati od multinacionalnih korporacija i međunarodnih financijskih organizacija da transparentno djeluju u cilju javnog dobra te ih držati odgovornima za posljedice njihovih aktivnosti.

11. Potvrditi ravnopravnost i jednakost spolova kao preduvjet održivog razvoja te osigurati opći pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i gospodarskim mogućnostima

 1. Osigurati ljudska prava žena i djevojčica te stati na kraj svakom nasilju nad njima.

 2. Promicati aktivnu participaciju žena u svim aspektima gospodarskog, političkog, civilnog, društvenog i kulturnog života kao potpunih i ravnopravnih partnera, donositelja odluka, vođa i korisnika povlastica.

 3. Jačati obitelji te omogućiti sigurnost i brižnu skrb svim članovima obitelji.

12. Podržati pravo svih, bez diskriminacije, na prirodno i društveno okruženje koje potvrđuje ljudsko dostojanstvo, tjelesno zdravlje i duhovno blagostanje, uz posvećivanje osobite pozornosti pravima starosjedilačkog stanovništva i manjina

 1. Ukinuti diskriminaciju u svim oblicima, kao što je ona temeljena na rasi, boji kože, spolu, spolnoj orijentaciji, religiji, jeziku te nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu.

 2. Potvrditi prava starosjedilačkih naroda na njihovo vjerovanje, znanje, zemlju i resurse te njihovu s time povezanu praksu održivog načina življenja.

 3. Poštivati i podržavati mlade ljude naših zajednica, omogućujući im da ispunjavaju svoju bitnu ulogu u stvaranju održivih društava.

 4. Zaštititi i obnoviti znamenita mjesta od kulturne i duhovne važnosti.

 

IV. DEMOKRACIJA, NENASILJE I MIR13. Jačati demokratske ustanove na svim razinama te osigurati transparentnost i odgovornost u upravljanju, inkluzivnu participaciju u odlučivanju te pristup pravdi

 1. Podržati pravo svih da primaju jasne i pravovremene informacije o ekološkim pitanjima te svim razvojnim planovima i djelatnostima koje mogu utjecati na njih ili u kojima imaju svoje interese.

 2. Podržati lokalno, regionalno i globalno civilno društvo te promicati osmišljenu participaciju svih zainteresiranih pojedinaca i organizacija u odlučivanju.

 3. Zaštititi prava na slobodu mišljenja, izražavanja, mirnog okupljanja, udruživanja i neslaganja.

 4. Uspostaviti djelotvoran pristup upravnim i neovisnim sudskim postupcima, uključujući pravne lijekove te naknadu za oštećenje okoliša i prijetnju takve štete.

 5. Uklanjati korupciju u svim javnim i privatnim ustanovama.

 6. Jačati lokalne zajednice, omogućujući im da skrbe za svoj okoliš, te prenijeti odgovornost za zaštitu okoliša na one razine vlasti koje je mogu najdjelotvornije ispuniti.

14. Integrirati znanja, vrijednosti i vještine potrebne za održivi način života u formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje

 1. Osigurati svima, osobito djeci i mladima, obrazovne mogućnosti koje ih osnažuju za aktivni doprinos održivom razvoju.

 2. Promicati doprinos umjetnosti te humanističkih i prirodnih znanosti obrazovanju za održivost.

 3. Jačati ulogu masovnih medija u podizanju svijesti o ekološkim i društvenim izazovima.

 4. Prepoznati važnost moralnog i duhovnog obrazovanja za održivi način života.

15. Odnositi se prema svim živim bićima s poštovanjem i obzirnošću

 1. Spriječiti okrutnost prema domaćim životinjama i zaštititi ih od patnje.

 2. Zaštititi divlje životinje od metoda lova, hvatanja u stupicu i ribolova koje uzrokuju izrazitu, dugotrajnu ili nepotrebnu patnju.

 3. Izbjeći ili u najvećoj mogućoj mjeri onemogućiti hvatanje ili uništavanje vrsta koje nisu cilj lova ili ribolova.

16. Promicati kulturu snošljivosti, nenasilja i mira

 1. Poticati i podržavati međusobno razumijevanje, solidarnost i suradnju među svim narodima te unutar pojedinih zemalja i između njih.

 2. Primijeniti sveobuhvatne strategije za sprječavanje nasilnih sukoba te koristiti suradnju prilikom upravljanja i rješavanja ekoloških sukoba i drugih sporova.

 3. Demilitarizirati sustave nacionalne sigurnosti do razine obrane koja ne upućuje izazov drugima i prenamijeniti vojne resurse u mirovne svrhe, uključujući ekološku obnovu.

 4. Ukinuti nuklearno, biološko i toksično oružje te drugo oružje za masovno uništenje.

 5. Osigurati da korištenje orbitalnog i otvorenog svemira podržava zaštitu okoliša i mir.

 6. Shvatiti da je mir sveukupnost koju stvaraju ispravni odnosi sa samim sobom, drugim ljudima, drugim kulturama, drugim oblicima života, Zemljom i širom cjelinom koje su svi dio.

 

PUT NAPRIJED

Kao nikad dosad u povijesti zajednička sudbina poziva nas da krenemo u potragu za novim početkom. Ta je obnova obećanje sadržano u načelima Povelje o Zemlji. Za ispunjenje toga obećanja moramo se posvetiti usvajanju i promicanju vrijednosti i ciljeva Povelje.

To iziskuje promjenu uma i srca. Iziskuje novi osjećaj globalne međuovisnosti i opće odgovornosti. Moramo maštovito razvijati i primjenjivati viziju održivog načina života na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Naša kulturna raznolikost dragocjeno je nasljeđe i različite kulture naći će vlastite posebne načine ostvarivanja ove vizije. Moramo produbiti i proširiti globalni dijalog koji je potaknuo stvaranje Povelje o Zemlji, jer imamo puno za naučiti iz neprestanog zajedničkog traganja za istinom i mudrošću.

Život često podrazumijeva napetosti između važnih vrijednosti. To može značiti donošenje teških izbora. Međutim, moramo naći načine uravnoteženja različitosti i jedinstva, očitovanja slobode i zajedničkog dobra, kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Svaki pojedinac, obitelj, organizacija i zajednica imaju za odigrati važnu ulogu. Umjetnost, znanost, religije, obrazovne ustanove, mediji, poslovni svijet, nevladine udruge i vladajuće strukture svi su pozvani da ponude kreativno vodstvo. Partnerstvo vlasti, civilnog društva i poslovnog svijeta od presudne je važnosti za djelotvorno upravljanje.

U svrhu izgrađivanja održive globalne zajednice, zemlje svijeta moraju obnoviti svoj zavjet dan Ujedinjenim narodima, ispuniti svoje obveze po postojećim međunarodnim sporazumima i podržati primjenu načela Povelje o Zemlji putem međunarodnog pravno obvezujućeg instrumenta o okolišu i razvoju.

Neka naše vrijeme bude zapamćeno po buđenju novog poštovanja za život, čvrstoj riješenosti za postizanjem održivosti, ubrzanju borbe za pravdu i mir te radosnom slavljenju života.

www.ffzg.hr

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST U KOLOVOZU...

KOLOVOZ...

ASTROLOGIJA, NUMEROLOGIJA I OSTALO

BRZI CHAT

 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi radostan dan vam želim. Lp

  07.08.2022. 08:40h
 • Član bglavacbglavac

  djedovi i bake sretan vam današnji dan!

  25.07.2022. 07:13h
 • Član iridairida

  broj članova 12 002....

  19.07.2022. 12:11h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  HVala.

  13.07.2022. 07:33h
 • Član bglavacbglavac

  Ispravljeno. Lp

  13.07.2022. 06:57h
 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Ako može isšravka u novom članku...Umjesto Bušenje...treba - buđenje. Živjeli.

  12.07.2022. 18:01h
 • Član iridairida

  ajme ljudi, pa chat nam je još u lipnju...hahaha...svi zbrisali na more...ugodan vam dan...!

  09.07.2022. 12:43h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlogMagnezij tajne

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info