Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član borivoj

Upisao:

borivoj

OBJAVLJENO:

PROČITANO

689

PUTA

OD 14.01.2018.

STVARANJE ČOVEKA I POČETAK ISTORIJE

STVARANJE ČOVEKA I POČETAK ISTORIJE
Tako je nastao čovek: od genetskog materijala 12 vanzemaljskih rasa ljudi i jedne reptilske. Njegov DNK je prvobitno imao 12 spirala i životni vek mu je bio oko 800 godina.

STVARANJE ČOVEKA I POČETAK ISTORIJE

Da bi se zaustavio rat i ova se planeta učinila mirna i pogodna za kolonizaciju, održana je mirovna konferencija svih strana u Andromeda galaksiji na planeti Hatona. Dakle na neutralnom terenu jer su u ovoj galaksiji mnogi bili u sukobu.

Sabor na Hatoni se sastajao više puta dok najzad nije došlo do mirovnog dogovora nekih od ljudskih frakcija i Reptilskih kolonista. Ovaj dogovor je nastao bez Reptila iz originalne Drako imperije koji se zovu Anunnakki. Dogovor je bio da se na Zemlji stvori nova rasa čovečanstva koja bi imala DNK od svih koji su učestvovali u mirovnom sporazumu. Bio je plan da se upravo zbog stalnih sukoba stvori jedna kvalitativno nova rasa koja će u sebi sadržati sve kvalitete dotadašnjih rasa i sve ih objediniti u jedan viši i savršeniji oblik života koji će unaprediti sve ostale. Tako je nastao čovek: od genetskog materijala 12 vanzemaljskih rasa ljudi i jedne reptilske.

Njegov DNK je prvobitno imao 12 spirala i životni vek mu je bio oko 800 godina.

Nije bio samo biće ograničeno fizičkim telom, već je imao percepciju i delovanje na svim dimenzijama.

Uslov Drakoa je bio da se za osnovu koristi njihova genetika jer je najsavršenija za opstanak u fizičkoj ravni. Zato ljudski fetus i danas u svojoj ranoj fazi razvoja prolazi kroz reptilski oblik.

Suštinski razlog stvaranja čoveka na Zemlji je bio u tome što su ljudske vrste, koje potiču sa Lire, uvidele da tokom vremena sve više gube svoju izvornu prirodu, da su gubile vezu sa izvorom koju su imali na korišćenje jer im je bila prirodno data, i da zato evolucija ljudskih bića ne može više da ide odozgo na dole, od Duha sve niže u materiju, već da je jedini mogući nastavak od materije ka Duhu, odozdo naviše. Da se jedino tako može dovršiti krug stvaranja.

Ljudi drugih zvezdanih sistema (Plejade, Tau Ceti, Procyon, Eradanus…) koji potiču sa Lire, proistekli su od Božanskog. Zato su se ponašali i degradirali kao razmažena deca bogatih roditelja. Čovek na Zemlji predstavlja povratak ka Bogu. Put povratka ugrađen je u njegove gene i energetski sistem čakri.

Čovek na Zemlji, za razliku od svih ostalih humanoidnih bića, stvoren je da raste odozdo naviše, od materije ka Duhu, od neznanja ka znanju, od nesvesnog ka svesnom - stvoren je da sâm svesno stekne i postane dostojan božanskog izvora od koga potiče. Na taj način božansko dolazi do sebe, postaje svesno sebe na najličniji i samim tim na najkonkretniji način, nakon iskustva svih mogućnosti bivstvovanja.

U tome je sva razlika: Božanska svest kao Apsolut ima apstraktnu svest o sebi; kao svesni subjekt ona ima praktičnu svest o svakom mogućem obliku ispoljavanja Apsoluta i svakom mogućem zbivanju. Najopštiji oblik zbivanja je sam kosmički prostor. Najfinija iskustva zbivanja sabiru se u čovekovoj celovitoj ličnosti, u njegovoj emocionalnoj zrelosti, u njegovoj sposobnosti za razumevanje i ljubav.

Svi prethodni ljudski oblici života u kosmosu svoje poreklo su imali u višim dimenzijama i zapadali su u niža materijalna stanja i ograničenja. S čovekom treba da se dovrši krug emanacije Božanskog koja se dotle kretala ka sve većoj materijalizaciji: da se iz materijalnog stvaranja čoveka (’od zemlje’ kako kaže Biblija) ponovo vrati u svoje autentično duhovno stanje, kroz čovekovu celovitu i  prosvetljenu ličnost.

Načinjen je čovek kao mikrokosmos, što znači da su u njega usađeni svi principi stvaranja kosmosa, a ima ih sedam. (O tome videti u delima G. I. Gurđijeva i P. D. Uspenskog ("Predavanja iz kosmologije".) Svaki proces stvaranja ima sedam faza (dok proces održavanja i dinamike stvorenog sledi zakon broja tri). Stoga je i put povratka ka božanskom izvoru čoveku dat kroz sedam energetskih centara koji vrše transformaciju kvaliteta svesti od nižih na više nivoe. Ti centri su smešteni u čovekovoj kičmi i poznati su kao čakre. To su zapravo svi nivoi egzistencije koji se u mikrokosmosu ispoljavaju kao svi nivoi svesti i bivstvovanja koji se mogu iskusiti.

Čovek se vraća izvoru onoliko koliko uspe da aktuelizuje svoju svesnost i način bivanja na višim centrima, tj. čakrama. Koliko je aktivan na nižim centrima, toliko je  nesvestan, uslovljen i animalan.

Jedina dalja evolucija ljudske vrste je transcendencija u Duhu. Ona se mora odigrati slobodnom voljom individue, a ne podsticana spolja kao sve ostale prirodne aktivnosti. Da bi individua došla do svoje volje, do probuđenja, mora doći do spoznaje da u prirodi više ne može naći utočište, jer ga je priroda stvorila da ona nađe svoje utočište i ishod u njemu - kada on postane oličenje Duha. I Duh i Priroda traže svoji ishod u probuđenom čoveku - zato on ne može naći utočišta nigde do u sebi. To je iskustvo smrti, smrti za sve spoljašnje. Jedino iskustvo smrti može naterati čoveka na dalju evoluciju, na transcendenciju u Duhu. Zato samo iskustvo patnje daje onaj kvalitet svesti čoveku koji ga budi.

Današnja istraživanja genetike su nedvosmisleno dokazala da DNK čoveka nije nastala evolucijom već je stvorena odjednom. Neko ju je spakovao s toliko informacija da to jednostavno nije moglo sámo vremenom da nastane. Po rečima jednog genetičara, to bi bilo kao kada bi od gomile nasumično nabacanih elemenata na nekom smetištu majmun spontano napravio džambo-džet.

Da bi se plan sproveo bilo je potrebno da se androgino reptiloidno telo razdvoji u polove. Otuda mit o Adamu i Evi. Stvarano je više prototipova i škart proizvoda koji su bili uništavani. Zato antropolozi danas vide da se čovekovi preci misteriozno javljaju i nestaju. Ne mogu da utvrde kontinuitet u nastanku čoveka. Čovečanstvo se prvobitno razvijalo na Kavkaskoj regiji, i na mestu današnjeg Iraka i Irana, tj. Sumera. Hibridi su se takođe razvijali na Atlantidi i Lemuriji. Ostaci ovih hibrida i eksperimenata su Jeti u Americi i Aziji (’Veliki crveni čovek’ u Kini), Aboridžini u Australiji, Pigmeji i Vatusi u Africi. 

Ipak, ni to stvaranje nije bilo složno, već su neke vrste radile na svoju ruku da bi obezbedile premoć i modifikovale prvobitnog čoveka tako da danas imamo više rasa. Na belu ('arijevsku') rasu uticali su Atlantiđani i ortodoksni Lirani sa Aldebarana, na Slovene Lirani sa Tau Ceti, na Sumersku civilizaciju takođe Aldebarani, na Američke Indijance Lirani sa Prokyona i Plejada, žutu rasu i hinduske starosedeoce Dravide, Rigeli sa Oriona, i reptili koji su zavladali Rigelima. Crnce u Africi su samostalno i nezavisno od ostalih stvorili reptili Annunnakki. Tako su ih zvali Sumeri. Oni su sa planete Nibiru ili Marduk. Putuju kao nomadi kosmosom koristeći šuplju planetu kao letelicu. Imaju potrebu da svuda nešto doteraju i prave. I oni su reptilska rasa iz Drako imperije ali su više inteligentni i kultivisani od ostalih Drakoa.

Danas svi ljudi na Zemlji imaju ovakvu hibridnu genetiku ali u različitoj srazmeri jer su svi po malo eksperimentisali na svoj način, pa otuda danas postoje među ljudima razlike u rasama i mentalitetu. Naime, nisu se svi držali dogovora sa Hatona, svi su želeli da njihova genetika vremenom postane dominantna. Najočitija podela je između Istoka, gde su Drako sa Lemurije manipulacijom ljudske vrste napravili žutu rasu, i Zapada gde su Atlani kreirali autentičnu ljudsku belu rasu. Bilo je i drugih intervencija, na primer, oni sa Procyona su kreirali Američke Indijance.

Zato projekat nije baš savršeno uspeo i tako su stvoreni uslovi za sve krize i probleme, jer s genetskim razlikama idu i razlike u mentalitetu, razne slabosti ljudske prirode kao i mogućnost za kontrolu nad ljudima putem sukoba tokom njihove istorije.11

Kada su Atlani saznali da Drako žele kontrolu nad novom rasom počeli su žestoko da bombarduju Lemuriju sa elektromagnetnim oružjem. To je izazvalo potapanje kontinenta. Jedini delovi koji su ostali su Havajska ostrva, Australija, Novi Zeland, Japan, Filipini, Tajvan i južno-pacifička ostrva (na njima je kanibalizam najstarija narodna tradicija opstala do danas, pa to dobro pokazuje ko je živeo na Lemuriji). Reptili koji su živeli na Lemuriji pobegli su na Veneru, u podzemne prostore Zemlje, naročito u Centralnoj i Južnoj Americi koju u potpunosti kontrolišu, delimično i na Tibetu. Hibridne vrste ljudi koju su oni razvijali preko jedne svoje podvrste sa Rigela, danas su Azijati i Hindusi. Oni su razvijali ljudsku vrstu koja je podložna kontroli, pa su otuda Kinezi i Japanci tako poslušni, disciplinovani i odani hijerarhiji vlasti, što je karakteristika Reptila, naročito Rigela. Takođe im veći procenat reptilske genetike daje veću bliskost s prirodom pa otuda potiče njihov bliži i potpuniji odnos s prirodnim procesima i bolje poznavanje prirodnih zakona. Kasnije je učinjen veliki napor da se ljudska rasa sa ovih prostora humanizuje i kultiviše. To su učinili Lirani sa Plejada (’Nordijci’), Arkturijanci i Sirius B bića. Od njih potiče znanje o Jogi, Taoizam, Budizam, Ji Đing, akumpuktura i temeljno znanje o duhovnom probuđenju. Tako da su danas Azijati u tom pogledu napredniji od Evropljana.

Unutrašnjost Zemlje je postala stanište Drakoa, pa otuda legende o đavolima koji žive u podzemlju. Oni se zaista tamo nalaze. Sve ljudske predstave o đavolu potiču od iskustva sa Reptoidima. U centru Zemlje je nukleus energije koji je ostao od njenog formiranja i on daje svetlost i toplotu bićima koja tu žive. Izgradili su veliku podzemnu civilizaciju, sa transportnim kanalima kojima mogu da putuju s jednog kraja Zemlje na drugi za nekoliko sati. Oni su stvorili legendarne podzemne _______________

11 Genetske razlike među rasama postoje, ali se lažno iznosi u javnost da ih nema, da su svi ljudi genetski jednaki, a da

rase nastaju zbog klime. To je očigledna neistina jer klimatski pojasevi obuhvataju celu zemljinu dužinu, dok su rase

grupisane tako da je žuta samo na Dalekom istoku, bela samo u Evroaziji, crna samo u Africi, crvena samo u Americi,

dok su njihove fiziološke i kulturološke razlike toliko izražene da je besmisleno dovoditi ih u vezu sa klimom.

Ovde iznete informacije o rasama nemaju nikakvu nameru da šire rasizam. Govorimo samo o činjenicama da

različite rase postoje i kako su nastale, u skladu sa izvorima informacija s kojima raspolažemo.

_________________

gradove Akadia, Agartha, Hiperboreja, Šambala. Najvažniji ulazi u podzemlje su na Južnom i Severnom polu. Otuda je avionima zabranjeno preletanje ovih tačaka.

Takođe i ljudske rase koriste podzemlje za svoje baze. Teško je iz legendi razaznati o  kojima je reč, ali smatra se da su Hiperboreja i Šambala ljudska staništa.

Sve do tridesetih godina prošlog veka teorija o šupljoj Zemlji je bila prisutna u školskim udžbenicima SAD kao validna. Tada ju je Rokfeler, neprikosnoveni gospodar Amerike sve do danas, zabranio i po njegovom nalogu je izbačena iz školskih knjiga.

Drugi ulazi u unutrašnjost Zemlje su dobro skriveni na nepristupačnim mestima, planinama Tibeta, džunglama Centralne i Južne Amerike, Afrike, a u Evropi uglavnom na Alpima i ispod nekih ’svetih’ mesta i srednjovekovnih zamkova.

Glavni Evropski ulaz je na Malti. Ovo ostrvo je puno katakombi čija dužina i dubina još nisu ispitane i pristup im je zabranjen. U Severnoj Americi ulazi su na Stenovitim i Siera planinama, na Ozaraks i Apalačkim planinama, na Andima i Karibima. Ima više ulaza na dnu okeana, naročito na dnu Pacifika, na Atlanskom okeanu kod Kariba i Kanarskih ostrva i Foklanda. Na Foklandima je naročito velika baza i zato je Velika Britanija ratovala sa Argentinom početkom 80-tih godina da bi sačuvala ova ostrva i tajnu na njima. Sva ova mesta su dobro čuvana od strane vojske država kojima pripadaju. Veštački napravljeni ulazi postoje ispod novog aerodroma u Denveru (Kolorado), mnogih vazdušnih baza u svetu, ispod hramova u Indiji i Kini. Ispod Keopsove piramide, tačno ispod njenog središta a ispod nivoa tla, nedavno je otkriven jedan otvor u obliku bunara prečnika oko 4 metara, sa dnom koje se ne nazire i još nije ispitano. Zato je Keopsova piramida zatvorena za turiste. U Kini u oblasti Shensi postoji piramida od preko 300 metara, skoro dvostruko veća od Keopsove, i ispod nje je takođe ulaz. Pored nje ima više od stotinu manjih piramida sa hijeroglifima vanzemaljskog porekla. Vojska ne dozvoljava pristup nikome. Ti ulazi u podzemlja sakriveni su visokom tehnologijom vanzemaljskog porekla, tako da ih ljudi ne mogu otkriti tehnologijom sa kojom raspolažu danas.

Jedna od najvećih baza Reptila nalazi se duboko ispod Vatikana.

Pošto su reptiloidi bili sklonjeni sa površine planete Atlani su nastavili da usavršavaju ljudsku vrstu onako kako su smatrali da je najbolje i kolonizovali su ostatak zemlje s ciljem da ljude postave za vladare Zemlje. Pozvali su Sirius A da u tome pomognu. Isterali su Annunnakki bića i preuzeli kontrolu nad njihovim slugama tj. crncima u Africi. Doveli su i delfine sa Andromeda galaksije. Oni su bili kopnena bića, s visokom inteligencijom čija svest je usklađena s nefizičkim univerzumom.

Manipulisali su s njima i tako su postali današnji delfini. Mešali su i ljudsku genetiku s delfinskom tako da izvestan procenat ljudi ima tragove njihove genetike.

Karakteriše ih izuzetna dobrota i požrtvovanost.

Uvek kada bi Atlani primetili podzemne aktivnosti reptila oni su bombardovali unutrašnjost planete laserskim i elektromagnetskim oružjem. To je vremenom oslabilo zemljinu koru. Posle nekoliko hiljada godina ovakvih napada Atlantida je počela da se raspada, jer su te napade vršili najčešće ispod svoga tla. Podelila se najpre u nekoliko ostrva. Teritorijalna podela je zajedno sa strahom za opstanak dovela i do kulturne podele. Njihov um je slabio. Glavnu reč su preuzeli magičari na mesto dotadašnje vladavine naučnika i duhovnih vođa koji su negovali objektivno znanje. Predvideli su potop, koji je bio osnov za Sumersku priču o potopu (koja je prekopirana u Bibliji), i preživeli su se raselili na okolne kontinente. Jedna grupa je otišla za Egipat, druga za Peru, treća na Apalačke planine, četvrta za Evropu, na sever Španije i Baski su njihovi potomci danas. Oni imaju sasvim drugačiju genetiku od Španaca. Takođe su otišli i na druge delove zapadne obale Evrope. Na Kanarskim ostrvima su živeli Guanči, potomci Atlantiđana. Bili su visoki, plave kose i plavih očiju, iako su živeli odmah pored Afrike kojom dominira crna rasa. Španski osvajači, najvrednije sluge Reptila, tu su ih otkrili u 15 veku i za stotinak godina sve su ih pobili. Nisu se uklapali u lažnu istoriju koja je i danas važeća. Previše su znali o pravoj istoriji.12

Katastrofa Atlantide je bila prilika da ostale grupe, koje su dale DNK za stvaranje čoveka, počnu samostalno da rade na ljudima. Sirius A su napravili staru Egipatsku civilizaciju i stare Hebreje. Lirani iz Tau Cetija su na svoj način napravili Slovensku rasu i kulturu (Rusi i Srbi imaju najviše njihove genetike). Rigelijanci su preuzeli Kinu i Daleki Istok. Aldebaran, bića sa plavim očima i plavom kosom stvorila su Germane i Nordijska plemena. Bića sa Antaresa stvorila su Turke, Grke i  pance.

Dok se ovo dešavalo Drako su videli šansu da i oni nešto slično učine i iskoristili su je.

_________

12 U knjizi "Smaragdne tablice Tota Atlantiđanina" detaljno je opisana kataklizma Atlantide i nastavak njene civilizacije

na drugim mestima.

_____________________

Slika 5. Genealogija ljudi kroz istoriju

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

LIPANJ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član iridairida

  ajoooj, bilo bi bolje da sanjaš nešto lijepo, žao mi je

  01.06.2020. 14:31h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  e, draga Irido, nisam dugo trebala čekati - zabijen je nož u leđa i još ga vrti i danas :) :) :) :) stvarno vrhunski tumačiš snove!!!

  31.05.2020. 14:33h
 • Član vanessavanessa

  *

  20.05.2020. 17:31h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretan dan vam želim. Lp

  19.05.2020. 07:13h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  pa kad stigneš ... :)

  14.05.2020. 11:01h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  https://www.magicus.info/najcesce-prakse/tumacenje-snova/besplatno-tumacenje-snova-shadowofsoul-davorlove-ko-u-prici#comments

  14.05.2020. 11:00h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  evo, draga Irido, dopunila sam Davorov san :)

  14.05.2020. 11:00h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Kolonizacija Zemlje Stvaranje hibrida