Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član gemini1

Upisao:

gemini1

OBJAVLJENO:

PROČITANO

1135

PUTA

OD 14.01.2018.

Glava 3 - UTICAJ MISLI NA ORGANIZAM

Glava 3 - UTICAJ MISLI NA ORGANIZAM
ENERGETSKE OSNOVE MALO LIRSKO ODSTUPANJE ZA SKEPTIKE

Glava 3

UTICAJ MISLI NA ORGANIZAM

Evo šta ja, na primer, ne razumem:
Duša i telo su nerazdvojno spojeni, zaštoih onda njihova bliskost nije zaštitila od smrtnog neprijateljstva? Gete

Danas je jasno da se misli mogu prenositi od jednog čoveka drugom slično radiotalasima, koji se prenose od jedne stanice do druge. Eksperimenti sa ljudima, koji su se odvijali pod upravljanjem i kontrolom u toku života dva pokolenja, potkrepljeni su neobičnom demonstracijom K. Bakstera nad biljkama: dokazano je da energija misli lako prolazi kroz prepreke koje zadržavaju sve druge poznate oblike zračenja (debele table olova, betona i si).

Ali najneobicnija osobina misli - to je ta strašna stvaralačka i razorna snaga koju one poseduju. Nijedna kuća nije sagrađena ako prethodno nije zamišljena i ako nije postojala kao zamišljen projekat. Nijedna bomba nije bačena iz aviona, ako prethodno nije razrađena u hemijskoj laboratoriji i na tablama za crtanje oružara. Nijednog lekara, pesnika, naučnika, operskog pevača nije stvorila priroda, svi se oni rađaju kao dečaci i devojčice koji mnogo i dugo razmišljaju o svojoj budućoj ulozi, a zatim sebe pretvaraju u ono što su zamislili - koliko mogu, naravno.

Snaga zamišljanja je snaga stvaranja - lošeg ili dobrog. Ako zagađujemo okolinu - to je rezultat zagađenosti našeg zamišljanja. Mi smo isto tako mogli da zamislimo svet koji nam je potreban kao svet dobra i lepote - i da stvorimo za sve nas okru.enje prijateljstva i lepote.

F

IZIOLOŠKE OSNOVE

Ovde se neću detaljno zadr.avati na fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu prilikom procesa mišljenja. Moj zadatak je da šematski prikazem put misli da bi čitalac mogao da razume zašto misli izazivaju tako snažne promene u telu.

PUT MISLI

Ako zamislite krišku limuna, posle nekog vremena, u ustima će se pojaviti pljuvačka. Kao što vidite, misli su izazvale fiziološke promene u obliku stvaranja pljuvačke. Ili, naprimer, dok se sećate nekog značajnog događaja iz vašeg života, srećnog ili nesrećnog, srce može da počne brže da vam kuca, može da vam se promeni pritisak, da vam se prošire ili skupe zenice. To je, takođe, uticaj misli na fiziologiju.

Podsvest stvara sve signale koji upravljaju organizmom (si. 15) i šalje ih u malu oblast mozga - hipotalamus.

Slika 15. Formiranje podsvesnih signala upravljanja organizmom i njihov prenos u mozak

Hipotalamus pamti sva emocionalna preživljavanja, među njima i stresove, i upravlja hipofizom, koja reguliše rad celog endokrinog sistema, koji stvara hormone.

Hormoni utiču na sve životne funkcije organizma, među njima i na krvne sudove, koje širi ili skuplja. Osim toga, hipotalamus učestvuje i u upravljanju imunobiološkim sistemom.

Imunobiološki sistem je prirodna zaštita organizma, namenjena uništavanju naših "neprijatelja" - virusa, bakterija, mikroba, zloćudnih ćelija. Negativne emocije prvenstveno menjaju količinu hormona u krvi, koje stvara endokrini sistem, a to je destabilišući faktor praktično za sve sisteme organizma: želudačno-crevni trakt, urinarni sistem, polni sistem, krvotok i druge.

Među poznatim hormonima navešću adrenalin, estrogen, kortizon.

Naprimer, nedostatak kortizona dovodi do sledećih poremećaja: čir u želucu, kožna oboljenja, tromnoflebitis (upala vena), problemi sa težinom i dr. Osim toga, narušavanje hormonske ravnoneže utiče na štitnu žlezdu, što ponovo izaziva psihičku destabilizaciju, tj. stvara se zatvoreni krug.

Ortodoksna medicina prilikom lečenja često, pokušava da nadoknadi nedostatak hormona. To pomaže samo neko vreme, a zatim stanje može da se pogorša, jer se organizam navikava na "dodatke" i žlezde se "ulenje" i proizvode još manje hormona.

Negativne emocije preko hipotalamusa takođe slabe imuni sistem i čine da organizam postaje prijemčiv za "neprijatelje", među njima i ćelije raka.

RAD PODSVESTI

Da bih bolje objasnio uticaj misli na telo, malo ću se više zadržati na radu naše podsvesti.

Podsvest upravlja svim životnim procesima: mi ne mislimo kako da se reguliše krvni pritisak, na stvaranje želudačnog soka ili varenje hrane, tj. ne koristimo za to svest.

Većina naših svakodnevnih poslova se obavlja, takođe, podsvestno, na primer hodanje, živenje, upravljanje automobilom.

Svest, naravno, takođe, upravlja telom - mi svesno podižemo ruku, ili pokrećemo glavu, ili svesno nešto govorimo, AH postoji, takođe, i delovanje svesti na telo kroz podsvest. Ovde molim za posebnu pažnju.

SVEST I PODSVEST. EMOCIJE I SLIKE

Na si. 16 su šematski prikazana uslovna vratanca između svesti i podsvesti. Kroz njih se vrši uzajamno delovanje svesti i podsvesti.

Kada smo zamišljali limun i izazvali lučenje pljuvačke, to je bilo delovanje svesti na telo preko podsvesti.

Kada nešto osećamo intuitivno, to je, obrnuto, uticaj podsvesti na svest.

I što su više otvorena "vratanca" veće je uzajamno delovanje. Otvaranje vratanaca reguliše se uticajem leve i desne polovine mozga.

Leva polovina se aktivira kada je neophodna logika, racionalizacija.

Desna dominira kada se čovek bavi stvaralačkim radom, kada misli u slikama.

Slika 16. Uslovna "vratanca" između svesti i podsvesti

Emocije dovode, takođe, do aktiviranja desne polovine mozga.

Uticaj na "vratanca" je sledeći: što je aktivnija desna polovina "vratanca" se više otvaraju, što je aktivnija leva polovina mozga ona se zatvaraju. Drugim recima, otvaranje vrata u podsvest je mogućnost otkrivanja unutrašnjih rezervi organizma.

Razne psihoterapije koje se primenjuju u svetu i koje omogućavaju razvoj stvaralačkih sposobnosti i drugih čovekovih mogućnosti usmerene su na aktiviranje desne polovine mozga i dublje pronicanje u podsvest.

Čitaocu sada mora biti razumljivo da svaka misao ispunjena emocijama lakše dolazi do podsvesti i, prema tome, snažnije utiče na telo. Setite se nekog događaja u  životu kada ste se jako uzbudili, kada su vam se osušila usta. Eto vam prostog primera uticaja emocionalne misli na fiziologiju tela.

Isto se događa i kad mislimo u slikama.

Slika, takođe, otvara "vratanca", utoliko više ukoliko je slika sjajnija. Naprimer, slikovito sećanje na neki tragičan događaj prouzrokuje hlađenje ruku i nogu. Ili, slikovito sećanje na erotski događaj može 1 da izazove uzbuđenje. Negativne misli, nespokojstvo, preživljavanje, strah, sve su to svojevrsne emocionalno obojene misli. I, takođe, vrlo često slikovite.

Recimo, takva negativna misao je "uvreda". Ona na prvi pogled ne izgleda kao jako osećanje, ali s vremenom ona "prodire" u podsvest i radi svoj "crni" posao i u toku vremena može da dovede do ozbiljnih oštećenja u organizmu. Jasno je da jača emocija jače "udara" telo, ali ako je kratka, recimo nekoliko sati na dan, organizam pomoću sistema samoregulacije može da se oporavi.

Emocija, koju dugo nosimo, bez obzira na to što je slaba, podriva organizam i dovodi do ozbiljnih bolesti. Ali, ovde, takođe, treba praviti razliku među ljudima.

Ljudi sa razvijenijom i aktivnijom desnom polovinom mozga su osećajniji, senzitivniji, ali i podložniji uticaju negativnih misli i emocija nego ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga.

U isto vreme, ljudi sa razvijenijom desnom stranom mozga su sposobniji za život usled boljeg kontakta sa podsvešću i mogu brže da pomognu sebi, da se spasu od posledica negativnog mišljenja.

I brnuto, kod ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga, zbog slabog kontakta, usporen je proces prodiranja negativnih misli u organizam i u skladu sa tim usporen je i proces oslobađanja od njih.

Dobar dokaz uticaja misli na organizam je izraz čovekovog lica.

Obratite pažnju na lica zlih, rđavih ljudi - ona tačno odražavaju unutrašnje stanje svojih sopstvenika. Nervozne, psihički nestabilne ljude karakteriše brz hod, odsečni pokreti. Ljudi puni straha su malo pogrbljeni, pogureni, zbog unutrašnje želje da se sakriju. Na taj način telo se izražava mislima, preko ideomotornih impulsa, koji dolaze iz podsvesti za vreme mišljenja.

Nije teško dosetiti se da je kod ljudi sa razvijenijom desnom polovinom mozga to izražavanje jače.

Toliko, ukratko, o vezi misli i fiziologije, što je veoma važno, jer je povezano sa otkrivanjem unutrašnjih rezervi organizma pomoću upravljanja sopstvenom energijom.

ENERGETSKE OSNOVE

MALO LIRSKO ODSTUPANJE ZA SKEPTIKE

Pod pretpostavkom da ovu knjgu mogu da čitaju i skeptici, želim da njih radi napravim malo odstupanje.

Prvo, ko je skeptik? To je čovek koji misli u stereotipima i opšteprihvaćenim normama, koje su stvorene u društvu: ako vas boli glava treba da uzmete tabletu, stres se odstranjuje alkoholom ili, takođe, tabletama, višak težine se skida dijetom.

Pokušajte da kažete skeptiku da se svi ti problemi mogu resiti pomoću preraspodele energije snagom misli. Neće poverovati.

Skeptik - to je čovek koji neće i ne može da izađe iz okvira stereotipnog shvatanja sveta. Po pravilu, takvi ljudi mogu da budu dobri izvršioci, ali ne i stvaraoci, tvorci nečeg novog. Uzroci skepticizma su često u dominaciji leve polovine mozga, pa samim tim i lošeg kontakta sa podsvešću. Ali, ovde obrnuto, informacije teško prelaze iz podsvesti u svest. Drugim recima - slaba je Intuicija.

Često me pitaju zašto na moje kurseve dolazi više žena. Žene su intuitivnije, tj. više im je razvijena desna polovina mozga. Zato one tačno osećaju šta im je potrebno.

Među njima je manje skeptika.

Uspeh u životu, po pravilu, zavisi od ravnoteže razvijenosti leve I desne polovine mozga. Znači, potrebna je i logika i intuicija.

Žena sa dobrom logikom može da postigne mnogo. Isto tako, muškarca sa dobrom intuicijom očekuje uspeh.

Često mi se događalo da se sretnem i radim sa rukovodiocima velikih preduzeća, sa vodećim naučnicima, vrhunskim izvođačima. Svi su oni obdareni dobrom logikom, intuicijom i senzibilni su.

Kod mene se, na Univerzitetu za bioenergetiku u Petrogradu, obučavalo mnogo lekara i to su, po pravilu, bili napredni lekari, koji su kasnije uspešno primenjivali bioenergetsko znanje, koje su stekli.

Pošto dalji materijal u ovoj knjizi malo odstupa od stereotipnog shvatanja sveta, želim da se obratim skepticima.

Dragi skeptici! Potrudite se da pogledate oko sebe. Svet nije samo materija, nije samo ono .to se može otrgnuti, iščupati, pomirisati. Postoji i drugi svet - nevidljiv, svet energije, vibracija, koji tako jako deluje na nas da vam je teško da to zamislite.

I ako bar malo naučite da razumete taj svet i da njime upravljate, život će vam postati interesantniji, raznovrsniji i srećniji.

Čovek, koji veruje samo u materijalni svet, mnogo ograničava i osiromašuje svoj život. U životu je uvek tako: ako ne veruješ - ne dobijaš.

Ne veruješ u muža - biće loš porodični život.

Ne veruješ u sebe - nećeš imati uspeha u životu..

Ne veruješ u metodu - nećeš uspeti da je iskoristiš.

Oni skeptici koji čitaju ove redove nisu više beznadežni. U protivnom, oni ne bi otvorili ovu knjigu. I ja se nadam da će im ova knjiga pomoći da krenu pravim putem.

Verujem u vas, skeptici!

 

DEJSTVO MISLI NA DALJINU

Da li ste nekad razmišljali o tome, dragi čitaoci, da kompjuter ima mnogo zajedničkog sa na.im mozgom? U kompjuter možemo da smestimo koliko hoćemo informacija i da ih zatim, po potrebi, izvlačimo na ekran i koristimo u razne svrhe. Informacije se čuvaju u memoriji racunara - na disku, u kodiranom obliku.

Isto se dešava i u čoveku.

Vi već znate da čovek nije samo fizičko telo, nego i energoinformacioni objekat koji u svom biopolju ima masu različitih učestanosti koje nose informacije o svemu u čoveku.

Sada zamislite da prvi put vidite napoznatog čoveka. Vaše oči, kao prijemnik informacija, skener svoje vrste, prihvataju tog čoveka ka bioinformacioni objekat i šalju tu informaciju u kodiranom obliku u jednu od memorijskih ćelija. Zatim, kada budete hteli da se setite tog čoveka, informacija o njemu se izvlači iz ćelije i ponovo pretvara u lik. Dubina pamćenja zavisi, pre svega, od interesovanja, koje je taj čovek u svoje vreme izazvao kod vas. Jer je interesovanje, takođe, emocija, koja, takođe, pojačava efekat.

Isto se odnosi i na pamćenje predmeta.

Svi predmeti, i uopšte sav materijalni, svet imaju svoje biopolje, svoje frekvencije.

I sada smo došli do nečeg vrlo važnog.

Ako ste se setili nekog čoveka ili predmeta i ako ste ga predstavili sebi, pred vama se neće pojaviti samo lik, već i biopolje tog čoveka ili predmeta sa svim njegovim frekvencijama. I ono će vršiti energetsko dejstvo na vas.

Sećate li se primera sa tragičnim događajem? Tako se, sa bioenergetske tačke gledanja, to objašnjava time što pri sećanju na tragični događaj stupamo u kontakt sa biopoljem tog događaja ili sa njegovim frekvencijama, a one utiču na naše biopolje, pa time i na naše telo.

Isto je i sa erotskom epizodom. Ali ne samo da lik izvučen iz ćelije deluje na nas, mi takođe delujemo na njega.

U parapsihologijl postoji, takozvani, "zakon fantoma". On glasi:

"Ako u nekoj tački u prostoru zamislite lik ili prikaz (fantom) tog objekta (na prlmer čoveka), u toj tačkl se Javlja blopolje tog objekta, koje Ima direktnu vezu sa tim objektom."

Na tom zakonu se zasniva rad sa energijom na rastojanju sa bolesnima I telepatija.

Ne moraju se posedovatl neke posebne sposobnosti da bi se Izvršio uticaj mislima na neki objekat. Delovanje misli Je utoliko Jače ukoliko su one jače emocionalno obojene, što Je više čovek koncentrisan na njega.

U trenutku zlobe čovek povećava snagu delovanja misli nekoliko puta. Svako od vas Je, verovatno, osetio u životu delovanje Ijutitog čoveka, koji se nalazi u blizini. Takva osećanja se mogu osetlti i kada se nalazite daleko od čoveka koji vam želi zlo.

Razlika Je samo u tome što u tom slučaju nećete shvatiti odakle vam takvo osecanje. Čovek, koji na vas misli sa ljubavlju I poštovanjem, slaće vam isceljujuću energiju. Na taj način se među nama, ljudima, stalno obavlja energolnformaclona fazmena.

MISAONI OBRASCI

Delovanje misli se razlikuje među sobom. Postoje prosta misaona dejstva (1) (si. 17), kada jednostavno mislimo o Čoveku s ljubavlju ili Ijutlto, ali naša misao ne nosi nikakvu Informaciju I složena misaona dejstva, kada mi ne samo što mislimo o čoveku, nego mu i .elimo ne.to. Naprimer, možemo da želimo čoveku da uspešno položi ispit ili da ozdravi. To će već biti složeni misaoni  obrazac (2), t). naše misli prenose informaciju, isto kao prilikom emitovanja radio i televizijskog programa. Ona se usađuje u biopolje čoveka na koga mislimo I stvarno počinje da pomaže ili da nanosi štetu, u zavisnosti od želja onoga ko ih emltuje.

Misaoni obrasci mogu neko vreme samostalno da žive u prostoru, što zavisi od toga kolika je bila koncentracija I koliko je bila emocionalna prilikom njihovog formiranja.

Slika 17. Prosta (1) i slo.ena (2) uzajamna misaona dejstva Na tom polju su interesantne praktične vežbe učesnika na mojim kursevima "Bioenergetska terapija" na Institutu za alternativne terapije.

Učesnici u mislima stvaraju energetsku kuglicu i zatim počinju da je prebacuju sa dlana na dlan. Nekim učesnicima se dešava da kuglica sasvim odleti. To se dešavalo, po pravilu, kod jakih učesnika, koji su uspeli da unesu u tu kuglicu toliko energije da je ona, dospevši do drugih vibracija u prostoru, napustila domaćina koji ju je stvorio.

Zato treba biti oprezan prilikom stvaranja složenih misačnih obrazaca, jer su oni izvor programa dejstva.

Zamislite da pesimistički mislite o svojim planovima. Ti misaoni obrasci dospevaju u prostor i, pošto tamo požive neko vreme, počinju da deluju na one ljude od kojih zavisi ostvarivanje tih planova. Rezultat je da ste vi sami doveli do svog neuspeha.

Misaoni obrasci pozitivnih, optimističkih misli privlače pozitivne okolnosti, koje vode uspehu. Ako ne verujete u sebe, vi, takođe, formirate misaoni obrazac o svom neverovanju, koji, iako nije energetski mnogo jak, ima dugotrajno dejstvo. I taj misaoni obrazac se usađuje u biopolje va.ih poznanika i rođaka i izaziva kod njih osećanje da vi ne verujete u sebe i oni će se u skladu sa tim ponašati prema vama.

Svojim mislima i misaonim obrascima mi se usađujemo i u omotač biopolja predmeta. U tom slučaju, stepen uzajamnog dejstva mnogo zavisi od toga kakav je predmet u pitanju i od sinhronizacije naše energije i energije predmeta. U svakom sučaju, dolazi do uzajamnog dejstva u većem ili manjem stepenu i zato moramo da budemo dovoljno obazrivi. Predmeti, koji se nahrane našom energijom i programima, mogu kasnije da nam ih vrate. To je dobro, ako su u pitanju pozitivni programi, ali ako su negativni? ...

Posebno dobro "upijaju" energiju predmeti od prirodnih materijala - drvo, drago kamenje, minerali, a najjače voda.

Trudite se, takođe, da za vreme jela budete dobro raspoloženi. Ako za vreme jela psujete ili imate negativne emocije, vi ćete ih "pojesti" zajedno sa hranom. Hrana, kao i ostali predmeti, upija psihičku energiju.

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

KOLOVOZ...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član edin.kecanovicedin.kecanovic

  Bglavac...prijatan odmor.

  28.07.2021. 22:24h
 • Član DeVeTDeVeT

  sretan imendan, svim Anama, Anjama, Ankicama, Anitama, Ankama, it.d...

  26.07.2021. 14:21h
 • Član iridairida

  Uživaj na odmoru...!!!

  26.07.2021. 11:41h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dragi magicusi, uživajte u svakom danu, javiti ću se za desetak dana kad se vratim iz šumskog odmora. Lp

  26.07.2021. 01:13h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Sretnu i radosnu nedjelju vam želim. Lp

  25.07.2021. 07:28h
 • Član bglavacbglavac

  Nebuš sam puno nas je. Lp

  19.07.2021. 21:02h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

Glava 2 - UZROCI ZAGAĐENJA ORGANIZMA Glava 4 - ZDRAVLJE I SNAGA MISLI