Član JosipJankovic

Upisao:

JosipJankovic

OBJAVLJENO:

PROČITANO

215

PUTA

ASTROLOŠKI AFORIZMI (T, U, V, Z, Ž)

ASTROLOŠKI AFORIZMI (T, U, V, Z, Ž)
ŽIVOT ASTROLOGA je svakako izuzetan; on može pratiti i predviđati a ipak mu se desi dosta nepredviđenih stvari. Neki su u mogućnosti da kontrolom poprave svoju sudbinu, neki točno preciziraju dan svoje smrti.

TAŠTINA
SO i N:.c. u fiksnim znacima, prejak sc- i aspekti MA, Ase. ar- SO 90 ... , Ase. le- SO ar- i slično.

TOLERANCIJA
MA bez aspekta i slab, vodeni znaci osim sc-, masa planeta prema Dese., Ase. ta-, saa JU u dobrom aspektu. Tip ME je utoliko tolerantan što ne može duboko mrziti.

TRIBUN
SO O SA ar- 120 MA (Stamboliski), MO egzall. O VE. MO ar- i MA 120, kontrolisani tip sc-.

TRGOVAC
Ne. zemaljski ME 1, 2, 3, 9, 10 naročito ge-, SO ea· na Ase., ostali znaci govore s kakvom robom.

TVRDOGLlAVOST
naglašeni fiksni znaci, prejak sc- l aspekti MA također i ar- sa 90 MA. Crta glave velika i prava.

UBICA
MO OAigol, MO 90NE, MO 180SA 12, N:.c. SA 90NE, l sl.
Ekvidistanc SO UR/NE, MA SO/ME, VE MNME i sl.
MA·Pl-ME pa čak i MA-VE u konjunkciji u vatrenim u 12.
PL90 MA, UR te MA O NE u sc- ili vi- (fanatik, Manson).
UR vlad. 1 90 MANE u 8 (seks. ubica Koala Hans).
SA-NE 121 MA-PL 12 kvadrat UA (Harman Ase. 5 ge-).
Ase. ar- SO sc- a MASA u B ili 12 ili obratno.
Kod ubica je češća krvna grupa B dakle grupa Marsa.

UBIJA NEHOTICE
MA O SA u 12 polju u vrijeme dolaska tih direkcija.

UBISTVO
od druga nehotice: Asc. Sabik ili Ras Al hague ili O MA sa ove dvije nekretnice. Ponekad tako djeluje i dio 17 do 22 sa- i 13 li- ako su oba Svjetla u 90 sa malefik;
Od atentata: Ase. oenebola ili druga loša nekretnica a MA u ljudskom znaku i lošem polju i aspektu;
Isto: MA ili SA na 29 g&- polje B. ili 12.
Atentate znači inače MA u ljudskom znaku 90 SA naročito ako je O s opasnom nekretnicom.
SA ta- 90 MA-SO-MO je ubistvo gušenjem ili vješanjem ako je malefik u 8 ili 12;
Ubistvo trovanjem: NE 8 u kvadraturi malefik;
Grom i elektrika: UR-MA vazdušni 8 u aflikciji;
Ubistva uopće: SA-MA u violentim u MO 8 ta- ge- ea- sa- sa nekom težom aflikcijom.
SA a jo~ više MA u 8 ili 12 sa jakom aflikcijom uvijek znači nasilnu smrt, a ljudski znak znači baA od čovjeka. Životinjski znak opet znači od životinje, 9. polje u inostranstvu a ako je vodeni znak znači preko vode, daleko.
Svjetla u violentnim a vlad. 1. polja u 1 ili 8 afl. malefik znači isto ali može se parirati.
Vlad. 8, polja označava mjesto takve smrti,

UDOVIŠTVO
MO-JU u ea-m pi- u 7. polju, Hades 1.

UČENJAK
masa planeta treća dekada aq- i pi-, Ase. 120 ME, JU, UR 9. MA i SAR a JU brz. SA aq- (SA nađen jak u članova franc. akademije).

UMJETNOST
Ase. ili 10 VE 120 UR,NE, ME li- 60 VE, VE 3 120 ME, SO, MO, JU, UR ili Ase. Slab MA.

USPON
svi planeti Iznad horizonta, masa u 1 o. polje, SA MC, vlad. 1. polja u 1 O. ali obratno. SO u fiksnom jedne grupe a Ase. u pokretnom znaku druge grupe ili obratno, više jakih aspekata jakih planeta, Ase. na 9 ge- 9 sa- 29 le- sc-, JU 28 g e- a Svjetla u 1 O, Svjetla 10 ili u uglovima 120 JU, (ako je ovo isto ali 90 JU= uspon pri kraju života). SO 120 JU, VE a MO 120 JU, VE ... u dobrom polju. Aplikacioni aspekti sigurniji. Polje i znak određuju domenu uspona.

VATRENOST
Svjetla u Asc. vatreni znaci, jako 1. polje, aspekt PL ... (Kazanova, Al Kapone ... ). Ako je VE O SO u le- ili 5 = još i veselje, lako osvajanje.

VIDOVITOST
Asc. i više elemenata u vodenim znacima i aq- (Nostradamus), NE, UR, MA O Mira i skup nižih planeta sa Svjetlima (Šerman). Za prognozu vremena: SA u nadiru, MA 90 lzis.

VOJNA KARIJERA
znaci volje i MA 120 SO (Bizmark, Vašington ... )
so o Antares ili Aldebaran (uz afl. i nasilna smrt).
Algol O JU-VE = moć nad životom i smrti drugih ljudi.
Algol O SO, MO, SA, MA = isto ali na zlo drugih ljudi.
MA 120 MO u 1 O iH 120 JU i sl. naročito uz Sirius ili Regulus.
MA dobar i vatreni znaci i teži planeti u B.
Isto u 9 = u inostranstvu (J. GaH~.
Tip MA ar- ili sc- samo ako nema težih aflikcija uvijek će uspjeti u vajci naročito 1 i 10.

ZABLUDE
NE u aspektu, ME 90 JU, SO 90 UR, vlad. 9. aflikcije.

ZAPAžANJE
ME O ili 90 VE i dr. jak ge- ea-, oštar policijski nos.

ZAROBUENIŠTVO
Ase. ar- ili vi- a MA u 12, Ase. ge- MA 12 (ali se snađe), i sl. Vlad. 1 u 12 neka vrst zarobljenosti (VE soc. ustanove, SA dugi izgon ili zatvor, NE nestanak, ME misaono Izolovan itd.)

ZLOČINAC
Ase. MA Dese. MO-SO-NE (Matuška), Ase. MA u vatrenim 90 SA, Algol O malefik., VEO NE i MA u sredini ga- ili sa- u lošem rx, 1~. 12. polje i MA li- Dese., loše 12. polje i kvadratura MO, ME. Algol i Castor pogoršavaju, a MA 90 ne treba ni govoriti.
Jak četvrti kutnjak, dug viseći nos, itd. Ipak valja gledati nasljeđe, rukopis, i drugo jer neki aspekti znače ili trpiti zlo ili činiti zlo.

ŽIVOT DUG
SA 120 SO, MO ... vlad. JU 120 Svjetla.
Ase. vatreni, vazdušni sc- ili ge- a Svjetla 120 benefik.
MA 120 so uz Ase. mim ih znakova. SA 120 u sc- npr. = staložen ost i snaga ujedinjeni.
OispozitOI' Ase. i disp. SO ako su harmonični uvijek je osiguran harmoničan a to znači i duži život. Fiksni znaci daju snagu ali vatreni planet je brzo troši. Najbolje je jak fiksni i znaci kontrole. Npr. Jakobskon Orakenburg rm 18. 11.1626. koji ima scSO- MO-ME-MA a vi- SA 60 SO. ŽiviO 146 godina. Ovdje je sc- SO-MA energija a SA vistaloženje
= snaga u miru. Naravno jedan godišnji horoskop može snage dosta
poremeti ti. Hyleg SO odnosno MO uvijek je važan, posebno u uglovima, te 9. i 11. polje.
Za rm važniji je SO a za rw MO aspekt.

ŽIVOT KRATAK
Vlad, MA90 Svjetlo a blizu pomračenje, Sign. VEO SO, a Svjetla u poćetku polja, Hyleg SO-MO 90 malefik, isto naročito 1, 6, B, i 12. Ekvidistanc loš planet SO/MO.
SAR u uglu i 90 ubija dijete ili majku (kod noćnog rođenja).
Ase. 90 malefik vlad. 8. polja. Vlad. 1 kvadrat Svjetla u 6.
SA, MA na Ase. 90 Sv}etla u 6 ili 8.
Vlad. 1 peregrin ili lzgoren u 8 ili 12.
Svjetla i SA, MA unakrst u uglovima= mrtvorođeni.
SO-MO u padu a MA-SA isto ili u padajućim poljima.
MO u 4. kvadrat malefik = opasan pOI'ođaj majke.
MO o SA-MA= teško preživi prve mjesece, naročito ako je bllzu okultacija.
Loše je još: 90 istočni planeti = udarci, 90 zapadni = bolest, Svjetla u uglovima, oba vlad. 90 malefik, malefik SO!MO. sam Mlađak ako ima afl1kcija, itd. Ovdje je veći orbis bolji jer utoliko manje djeluje aspekt, a isto tako je bolji i separacioni aspekt

ŽIVOT-SMRT
Mjesto smrti označava polje 8 a mjesto groba polje 4, dok je polje 12 spomen. Tu treba dobro gledati gdje je vladalac polja.
Dok Hyleg nije u aflikciji život normalno neće biti srušen. Prirodnu smrt označavaju dobri planeti u B odnosno njihov aspekt k vlad. a. pol}a. Ovdje se za Hyleg može uzeti i 5 stepeni do Ase. i 9 polja i 15 stepeni iza Ase. i sav dio 9, 10. i 11. polja.
Nasilno rušenje života donose: Sa-MA 90 k Svjetlima, afl. malefika k Svjetlima u violentnim znacima, afl. prema Ase, afl. sa nekretnicama naročito Algol i Antares, ta loša stanje vladalaca a. i 12. polja. Iz svih tih znakova sa i očitava nasilan kraj života:
Gušanja: Kiffa, Aldebaran, Antares sa SA ili MA u 1, 4, 7; Sa 90 SO pod horizontom u ljudSkim znacima; Aldeberan O MO u lošim horoskopima;
Trovanje: NE-VE u a, ME 90 SA.JU u vodenim 1 ili 10; SA 90 u vodenim= gušenje i trovanje. U sc- a = otrov gmizavca naročito uz NE o VE;
Od požara: MA u vatrenim u 8;
Od izdaje: NE-VE i dr. iz 12 ili 8;
Životinje: SA u životinjskim znacima;
Vješanje: SA ta- ill uopće fiksni znaci a;
Presude: SA fiksni 90 JU ili Svjetla 90 MA u uglovima i u ljudskim znacima. Nekad i li=sud;
Prirodne nesreće: SA u kardinal nim znacima u 4. polju;
Eksplozije: UR 90 Svjetla u a;
Atentati: MA u ljudskim znacima 90 Svjetla a;
Zbog žena: VE u 6 u ljudskim znacima 90 vlad. a;
VE 10 afl. malefik i MO; VE u a afl. ME-MA; VE u 7, a, 12 afl. Svjetla;
Gvožđem uopće: MA ljudski znaci 90 SO, MA vatreni ili sc- a, MA- ME ljudski i vatreni 4. ili a;
Voda uopće: SA-SO vodeni i aq-, SA a vodeni o MO, SA 4 afl. MA;
Vatra uopće: MA 4 vatreni 90 SO, MA 1 o afl. so u vatrenim SO vatreni u 7 afl. mal efi k i
MO afl. malefik. MA Dese. afl. Svjetla i uvijek naročito 90 vlad. a;
Naprasno općenito; MA-SA afl. SO-MO polje 8 i 12, znaci violentni i ljudski. Ozljede najkrvavije MO 90 MA, najduže trpljenje 90 SA.

ŽIVOT ASTROLOGA
je svakako izuzetan; on može pratiti i predviđati a ipak mu se desi dosta nepredviđenih stvari. Neki su u mogućnosti da kontrolom poprave svoju sudbinu, neki točno preciziraju dan svoje smrti.
Zbog nepoznavanja metoda i same stvari, u našoj zemlji je izložen čovjek svim vrstama neugodnosti,

Završimo knjigu sa nekim slikama iz praksa autora:
-Uvod u modernu astrologiju štampan je 1934. godine i odmah je Ministarstvo financija pod brojem 61551/111/34 tražilo mišljenje Filozofskog fakulteta ne bi li autora oglasilo abnormalnim i da se takav čovjek ukloni iz drž. službe;
- Fanica je ružila horoskop a stvarno je dala podatke rođenja za jednu godinu iza rođenja (starije dame kriju godine l u ovim slučajevima), a Šime se smijao kako nisam otkrio da mi je podvalio rođendan magarca;
• U doba rata prisiljen sam bio praviti stručne horoskopa za litru ulja i kilo kupusa, a tako dobre da su se grozno ispunjavali i još se neki čuvaju;
-Talijanski oficiri, vojnici, grofovi, upadali su i .noću u kuću tražeći savjet a pri hapšenju 1. 5. 1942. pitali o ishodu rata (što naravno n1sam sm1o govont1);
• Najbolje prijatelje sam upozorio da će vjerojatno 9. 11. 1944. biti bombardovanje Korčule (što se i desilo), ali vojni tužilac je tražio moju glavu jer po njegovu to može znati samo njemački špijun; .
_Još stoji komisijski zapečaćeno pismo u kome je predviđen •zemljotres krajem 1961. za mjesto Brač." Desio se kasnije 7 dana i 20 km dalje, ali pred vlast1ma bio sam odgovoran za uznemiravanje javnosti (šta je bolje: reći ljudima da se sklone ili neka ginu.
U Splitu me 1943. upozoriše: 'ulazi ti u stan neka fašistkinja pa sam brže-bolje morao pojesti netom kupljene partizanske obveznice. Dočim mušterija traz1la savJet astrologa da li da ostane u Splitu ili da se vrati u R1m. Iza kraćeg računa astrolog pokaza na najdiskretniji dio ženskog tijela i pita: Sinjorina ako ovdje imate madež sat rođenja je
točan. Ona pocrveni " ... si signor" i već sam požalio obveznice. Sve mi je vjerovala i vratila se brzo u Rim, da podučava svoju djecu.

Pripremite se početnici na svake zgode i nezgode, radite krajnje, krajnje oprezno.

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

KORIZMA

VEGETARIJANCI

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  18.03.2019. 10:39h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Lijep i radostan dan vam želim. Lp

  13.03.2019. 07:48h
 • Član vanessavanessa

  ♥*♪♫♥*♪pusa

  10.03.2019. 00:05h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi. Danas je Dan žena. Svim ženama koje svrate na magicus želim obilje ljubavi za ovaj dan. Lp

  08.03.2019. 08:02h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro dragi magicusi., sretan i uspješan dan vam želim. Lp

  04.03.2019. 08:01h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobro jutro svima !

  02.03.2019. 09:12h
 • Član mkrmarmkrmar

  Kavica

  01.03.2019. 16:05h
Cijeli Chat

PROLJEĆE

USKRS

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaMagicus.info marketingInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

ASTROLOŠKI AFORIZMI (R, S, Š) ŠTA JE USTVARI ASTROLOGIJA