Odigraj "Tarot DA/NE"

Kalendar događanja

Član kozmologija

Upisao:

kozmologija

OBJAVLJENO:

PROČITANO

214

PUTA

OD 14.01.2018.

GODIŠNJICA 2

GODIŠNJICA 2
Ovo je drugi dio predavanja na kojem Martinus govori o svojem djelu. "Knjiga Livets bog (Knjiga života) i moje ostale knjige, zapravo čitavi moj rad, predstavlja pomoć za čovječanstvo, posljedica čega bi trebala biti da ljudi počnu voljeti jedni druge; to je moj zadatak".

Kada netko čita izvještaj o putovanju on može sve razumjeti, ali kada ja trebam pisati o kozmosu, o svemiru, ja moram objašnjavati koristeći ponavljanja zahvaljujući činjenici da ne mogu pretpostavljati da ljudi razumiju stvari koje se nalaze izvan njihovog duhovnog horizonta. Ja pomažem ljudima razumjeti kozmičku, organsku povezanost između svega u živom univerzumu, koji je istovjetan sa vječnim Bogom u kojem živimo, krećemo se i postojimo. Ja pomažem ljudima da bolje razumiju pravu istinu o stvarima, jer ju oni sami po sebi ne mogu zadržati čvrsto u svojoj svijesti i shvatiti pravu sliku svijeta. Dao sam vam 12 osnovnih rješenja i nigdje drugdje slika svijeta nije sažetija nego ovdje. Ponavljanja u knjizi Livets bog nisu obična ponavljanja, jer svaki puta kada dođe do ponavljanja ono odgovara novoj temi. Upravo zato uvijek nanovo trebamo čuti istu stvar, ali sa svakim ponavljanjem izađe na površinu novi aspekt za koji prije nismo znali.  

     Nakon objavljivanja trećeg dijela knjige Livets bog bilo je potrebno obaviti brojne nove zadatke, a potreba za studijskim grupama biti će sve veća i veća. Knjiga Livets bog je za visoko intelektualne ljude, što gledano iz kozmičke perspektive ne podrazumijeva ljude sa naročitim akademskim obrazovanjem i visokim kvalifikacijama, već ljude koji su ispunjeni ljubavlju i koji imaju dobro razvijenu inteligenciju. Postoje visoko intelektualni ljudi koji vrlo rado čitaju Livets bog,  ali također postoje brojni ljudi koji nisu toliko prijemljivi i koji čak osjećaju snažnu antipatiju prema svemu što ima veze sa idejom religioznosti. Time se oni udaljavaju od boljeg razumijevanja života iako oni zapravo traže istinu. Tko može pomoći tim ljudima? Čovjek ne može samo reći da oni trebaju pronaći svoj vlastiti put. Stariji u postojanju trebaju pomoći mlađima u njihovom napretku, a gledano iz kozmičke perspektive pod „starijima“ se podrazumijevaju oni ljudi koji su tijekom brojnih inkarnacija doživjeli i prošli kroz patnje i poteškoće koje su razvile njihovu sposobnost suosjećanja, njihovu savjest, a također i njihovu sveukupnu sliku o uzrocima i posljedicama, to jest njihovu inteligenciju. Ovi „stariji“ su pravi kreatori kulture, čiji primjer i način postojanja može utjecati na njihovu okolinu. To zahtijeva naročiti stav prema životu. Ja sam stvorio djelo koje može pružiti takav stav, djelo koje pomaže ljudima da se usklade sa višim kozmičkim pojmovima, sa postupno sve boljim razumijevanjem života i postojanja, a ne samo slijepo religiozno vjerovanje.  

     Postoje ljudi koji se nalaze na toliko primitivnom stupnju evolucije da oni ne mogu razumjeti knjigu Livets bog , ali vrlo veliki broj ljudi su inteligentni i napredni, civilizirani ljudi, i njihov stav prema kozmičkim problemima postupno će se promijeniti. Knjiga Livets bog bavi se prirodom , to jest sa svim aspektima života. Priroda vam može sve reći; samo trebate razumjeti kako ju čitati, i razumjet ćete da sve što priroda govori ljudima jest upravo ono na čemu oni mogu izgraditi svoju civilizaciju.

    Mi se nazivamo civiliziranim ljudima, ali Zemlja je do sada imala brojne civilizacije i sve su one podlegle ratu i uništenju, sve su one imale svoj uspon i pad, i naša vlastita civilizacija nije izuzetak. No kako može doći do toga da može propasti civilizacija koja se temelji na kršćanstvu? Toj civilizaciji mora nešto nedostajati, i to „nešto“ još uvijek predstavlja veliko pitanje za čovječanstvo. Mislim da ću to moći objasniti u knjizi na kojoj trenutno radim paralelno sa Livets bog. Toj ću knjizi dati naslov Stvaranje civilizacije (Kulturens Skabelase).

     Zemaljski ljudi imaju unutar sebe prvobitni nagon, koji je potrebno držati pod kontrolom, i čovjek može, u određenoj mjeri, kontrolirati ovaj prvobitni nagon. Ova samokontrola je ono što nazivam civilizacijom i veći ili manji nedostatak kontrole nad tim prvobitnim nagonom istovjetan je manjem ili većem nedostatku civilizacije. Religije su pridavale veliku važnost stvaranju civilizacije i djelomično su pomogle ljudima da razumiju da trebaju voljeti svoje bližnje kao same sebe, i iako religije danas pružaju manju inspiraciju, brojni od religioznih propisa postali su manje ili više naviknuta svijest kod mnogih ljudi. No postoje još uvijek brojne problematične tendencije i sklonosti koje ljudi ne mogu kontrolirati, i to ne vrijedi samo za pojedince; država ili nacija u jednakoj mjeri može predstavljati stupanj civilizacije koji ne može kontrolirati sve svoje prvobitne nagone, ona može imati iste nedostatke kao pojedinac, kao što je žudnja za moći, nepouzdanost, bezobzirnost i slične egoistične sklonosti. Kada veliki broj stanovnika neke nacije ne može kontrolirati takve tendencije i sklonosti, to je poput „rupe“ u svijesti nacije, i prije ili kasnije nacija će propasti. Zbog toga je od krajnje važnosti da se pojedinci koji sačinjavaju zajednicu razviju u tolikoj mjeri da postanu građani koji razmišljaju i djeluju humano, i koji će postupno utjecati na zajednicu i njene zakone sa svojim stavom humanosti i ljubavi prema bližnjem. Knjiga Livets bog i moje ostale knjige, zapravo čitavi moj rad, predstavlja pomoć za čovječanstvo, posljedica čega bi trebala biti da ljudi počnu voljeti jedni druge; to je moj zadatak. Sve moje analize, sve na čemu sam radio, nije stvoreno samo kako bi pokazalo veliku kozmičku strukturu u živom svemiru, kojeg smo svi mi dio, već također zato kako bi vi dobili impuls, želju i težnju da budete dobri i ispunjeni ljubavlju jedni prema drugima, jer kada čovjek ima savršenu ljubav on samo može biti na radost i blagoslov za svoju okolinu.  

     Ja sam povjerio tumačenje svojih analiza svojim suradnicima za koje vidim da su sposobni širiti ove stvari putem predavanja i studijskih grupa. I ja sam napravio simbole, koji čine učenje lakšim, koje će se s vremenom proučavati širom svijeta. Oni sami po sebi predstavljaju međunarodni jezik i pomoć da se izbjegne pogrešno tumačenje analiza. Na primjer čovjek ne može pogriješiti po pitanju tri X-a; oni se mogu razumjeti samo na jedan način. Ono što se dogodilo u prošlosti neće se dogoditi u budućnosti, naime da čovjek ima različite ideje i tumačenja istih analiza samo zato jer svaki čovjek ima svoj vlastiti stav. Zakoni i principi su isti u čitavom univerzumu, i kada ja pišem svoje analize to nije tako da one mogu biti tumačene na deset različitih načina. Knjiga Livets bog pružit će apsolutnu istinu.

    Može se reći za neku stvar da je velika ili mala, i da ista stvar može biti i velika i mala zbog njenog odnosa prema drugim stvarima koje su odgovarajuće manje od nje ili veće od nje. Ovdje govorimo o relativnim stvarima, gdje sve ovisi o perspektivi. Sve što znate i opažate je relativno. Može se reći za nekog čovjeka da je dobar, no ako se on gleda u odnosu na nekoga tko je još bolji, on odmah više nije tako dobar. Ljudi su ponekad toliko navikli na područje relativnih ili privremenih rješenja da oni ne vjeruju da postoji bilo što drugo. No relativna rješenja ne mogu pružiti čvrstu točku postojanja, i jednom kada ljudi izgube svoju vjeru u Boga religioznih dogmi, oni samo vjeruju u materiju i čisti slučaj, i život više nema nikakvog smisla. Međutim, ljudi postupno napreduju prema stupnju na kojem oni moraju dobiti apsolutna rješenja. Velika rješenja u knjizi Livets bog su apsolutna rješenja; ona se ne mogu promijeniti i ona nisu nastala na osnovi nečeg relativnog.

     Živo biće nije samo izraz niza relativnih rješenja i slučajnih spajanja materije koja imaju početak i kraj. Naravno da dio živog bića, naime dio koji nazivam X3 pripada onome što je relativno ili onome što je stvoreno, ali to je samo područje kroz koje to živo biće postaje dostupno i međusobno djeluje sa drugim živim bićima kroz svoja duhovna i fizička tijela. Iza tih promjenljivih svjetova svako živo biće postoji kao nepobitni, vječni kozmički realitet. Vi imate slijepu točku u svojoj svijesti, impresije ulaze kroz vaše različite osjetilne organe, vi doživljavate mnogo toga kroz osjetila vida, sluha, mirisa, okusa i dodira. No što se događa sa svim tim impresijama i iskustvima? Vi ne razmišljate neprestano o njima zahvaljujući činjenici da odjednom možete imati samo jednu misao. Gdje se u međuvremenu nalaze sve ostale misli? Gdje se nalaze impresije svih ljudi koje poznajete? Impresije ne nestaju time što upoznajete nove ljude. Sve se to nalazi u vama u takozvanoj slijepoj točci u svijesti i Jastvu. Kada vam dođe neka misao, ona dolazi iz te slijepe točke, iz onog dijela živog bića koji se nalazi izvan dimenzija prostora i vremena. Vi nikada nećete moći opaziti ili doživjeti Jastvo, jer je Jastvo ono „nešto“ koje opaža i doživljava. Dakle, vi ćete doživjeti da postoji nešto u vama koje se nalazi iznad svih ostalih stvari, nešto što posjeduje volju, nešto što može stvoriti misao, nešto što uzrokuje pokretanje vašeg tijela. To nije nešto relativno, već nešto apsolutno čvrsto, to je čvrsta točka postojanja i ova čvrsta točka je trojni princip. Biti savršeno svjestan ovih stvari znači imati kozmičku svijest, to znači živjeti „iza“ relativnih stvari, biti svjestan činjenice da sam vječno biće koje stvara i doživljava kretanja, početke i krajeve. Kroz svoje Jastvo živo biće je jedno sa vječnim Bogom, ono je vječno, besmrtno biće, čije sadašnje fizičko postojanje sa svojim početkom i krajem predstavlja samo sićušni dio ogromnog procesa evolucije. Relativno je ono što ima početak i kraj, drugim riječima sve što je stvoreno, i mi trebamo postati sposobni razlikovati u našoj svijesti između onoga što ima početak i kraj i onoga što je vječno. Upravo to će vam otkriti i pomoći razumjeti knjiga Livets bog. Jedna od najtežih stvari ljudima za razumjeti je upravo pojam vječnosti.   

    Drugi koncept zbog kojeg je brojnim ljudima teško razumjeti da u ljudskim životima postoji smisao i plan jest takozvano zlo i očigledna nepravda koja postoji na svijetu. Kada vam se dogodi nešto neugodno, vi odmah osjećate reakciju i u većini slučajeva ta se reakcija svodi na to da se osjećate kao žrtva nepravde. No gledano iz kozmičke perspektive ne postoji nepravda. Kozmičke analize pokazuju da ne postoji biće koje može nanijeti nepravdu i ne postoji biće koje može biti žrtva nepravde. No da bi se to moglo razumjeti potrebno je vidjeti sveukupnu sliku. Ako čovjek stoji na vrhu planine i gleda dolje na područje kroz koje je prethodno putovao, iste stvari koje on vidi odozgo izgledat će drugačije  nego kada je on dolje hodao. Čovjek ih može doživjeti kao cjelinu i vidjeti u kakvom su međusobnom odnosu; on dobiva cjelokupnu sliku. Moguće je steći stav prema iskustvima i događajima u vlastitom životu, kako onim ugodnim tako onim neugodnim, koji se može usporediti sa pogledom sa vrha planine.  Razumijevanje principa reinkarnacije i zakona karme pruža upravo takvu cjelovitu sliku. Oboje je duboko objašnjeno u knjizi Livets bog i na nekoliko mojih simbola, i putem toga postat će vam jasno da sve ima svoj izvor u vama samima, i da ćete vi sami, pomoću svojih sadašnjih misli i djela, oblikovati svoju buduću sudbinu. Ne možete čitati knjigu Livets bog, a da se vaš pogled na postojanje ne promijeni; počinjete opažati brojne budalaste stvari koje radite koje se zasnivaju na starim navikama, i vi sve bolje možete nadići svaku ljutnju, loše raspoloženje, zavist, ljubomoru i razočaranje koji se mogu javiti. Počinjete razumjeti da vaš zadatak nije promijeniti druge ljude već umjesto toga razvijati sebe kako bi bili od koristi cjelini. Svaki pojedini zemaljski čovjek nalazi se na putu prema kozmičkoj svijesti, iako će neki doći do toga prije drugih, što znači da oni imaju veću sposobnost ljubavi i osjećaj odgovornosti, a oboje su oni razvili kroz patnje i poteškoće koje su morali nadići. To naravno nije nešto sa čime se treba hvaliti; čovjek čija su humanost i ljubav dobro razvijeni nikada neće osjećati ponos, već samo radost da može biti od koristi. Ova radost, u kombinaciji sa znanjem koje čovjek stječe, razvit će unutarnji osjećaj sreće koji će postupno postati naviknuta svijest. Sa razvojem ove naviknute svijesti vi ćete u većoj mjeri doći u kontakt sa kozmičkim silama koje su trenutno naročito prisutne iznad Skandinavije. To je ono što Isus naziva biti prožet Svetim duhom. To je ono što se dogodilo apostolima i to je ono što je Pavle mislio pod bijelom svjetlošću.

    Jednom kada ste ispunjeni Svetim duhom to znači da je vaša svijest toliko napredna da ćete u određenim trenucima biti jedno sa sviješću univerzuma i u skladu sa njenim vibracijama. U trenutku kada ćete to doživljavati vi ćete doživjeti najveću sreću koju možete osjećati, jer ćete opažati da je sve sjajna svjetlost i ljubav i vi to nikada nećete moći zaboraviti. No vi nećete odmah dobiti trajno doživljavanje toga – vaš živčani sustav ne bi to mogao izdržati – vi ćete to dobiti u bljeskovima i ti bljeskovi će postupno sve dulje trajati. Negativne strane koje su još uvijek ostale u dubinama vaše svijesti prije ili kasnije će doći na površinu i tek kada se one stave pod kontrolu i nadiđu doživjet ćete tu svjetlost trajno, ona vas više neće napustiti.

    Moj je zadatak dati vam impuls za razvoj vaše sposobnosti ljubavi kako bi sami mogli doseći tu svjetlost; nije moj zadatak dati vam psihičke sposobnosti. Ja bi lako mogao izazvati senzaciju, ali to ne bi koristilo svijetu. Ja sam od koristi svijetu tako da dajem ljudima koji traže ono što im može pomoći u razvoju kozmičke vidovitosti, i ova pomoć poprima oblik sveukupne slike i razumijevanja koji se pretvaraju u praktično ponašanje. Knjiga Livets bog je kozmička vidovitost pretvorena u niz riječi i slika koje možete proučavati i koja će, ako ju nastavite proučavati, neizbježno voditi vašu svijest u kozmičkom smjeru. Nije stvar u tome da odjednom pročitate čim više, već u pretvaranju onoga što čitate u svoj vlastiti način razmišljanja i djelovanja. Ne brinite ako postoji nešto što ne možete razumjeti, ako to uistinu želite razumjeti, razumijevanje će doći prije ili kasnije. Ono dolazi iz slijepe točke svijesti, i vama će postati jasno rješenje problema. Ako ćete podučavati biti ćete iznenađeni iskustvom da znate mnogo više nego što ste mislili. Ne bi se trebali bojati da će to biti previše teško.

    Knjiga Livets bog predstavlja put prema vrhuncima života, i podrazumijeva se da njeno proučavanje, a naročito njeno pretvaranje u svakodnevno ponašanje nije lako, ali kada čovjek ide strpljivo korak po korak naprijed, on proširuje svoj horizont i na kraju on se nalazi na vrhu, on se nalazi usred Božjeg zagrljaja, on je tada jedno sa Ocem i može vidjeti da je sve vrlo dobro.

 

Originalni danski naslov: Et jubilӕum  sa predavanja održanog u Klintu 5. srpnja 1942.

Revidirao: Mogens Møller

Reviziju odobrio: Martinus

Preveo: Andrew Brown, 2000

Preveo sa engleskog na hrvatski: Davorin Gruden (04.05.2014.)

Copyright © Martinus Institute  

 

Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

DUHOVNOST

VELJAČA...

METODE I TEHNIKE

BRZI CHAT

 • Član mkrmarmkrmar

  Svjetlosni zagrljaj

  16.02.2020. 12:18h
 • Član mkrmarmkrmar

  Dobar dan svma !

  16.02.2020. 12:17h
 • Član bglavacbglavac

  Nedjelja, predivan dan, neka vam je radostan. LP

  16.02.2020. 08:31h
 • Član vanessavanessa

  ♥ ☕️Lp ♥ ☕️♥ ☕️♥ ☕️♥ ☕️

  15.02.2020. 15:39h
 • Član bglavacbglavac

  Drago nam je da si tu. Lp

  12.02.2020. 09:02h
 • Član www.yahoo.comwww.yahoo.com

  ☕️♥♫♥ ☕️♥

  12.02.2020. 08:34h
 • Član iridairida

  Mirjana*♥*

  04.02.2020. 13:10h
Cijeli Chat

TAROT I OSTALE METODE

MAGIJA

MAGAZIN

Magicusov besplatni S O S tel. 'SLUŠAMO VAS' za osobe treće dobiMAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganiceOstvarenje željaLenormand karte

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebKreativna akademijaSvijet jogeInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info

GODIŠNJICA