sfragis3

0

Broj Merlina

Željan znanja i vještina, otvoren i kooperativan. Poštujem sve duhovnjake ako imaju tu spoznaju ili znanje o sebi kao ne samo materijalnim entitetima. Volim mit, ep, liriku, dramu, posebno satire . Volim mudroslovna štiva i magijska koja uspoređujem s religijskim praksama. Laik u svemu. 1982.Zagreb 12/30 199677-2000/1 Opća gimnazija Fakultet 2001-2011 Volonter i edukator, zatim usavršavanje u nakladništvu. Pri kraju tečaja za informatičko opismenje.