occulta

0

Broj Merlina

Član occulta

Upisao:

occulta

Pogled u 2015 i dalje ....

Cikličko kretanje planeta je osnova astrologije. Kao i ponavljanje aspekata. A znamo da se ciklusi ponavljaju i izmjenjuju, kao što se izmjenjuju dan i noć, dok nam aspekti planeta ukazuju na detalje koji su se odigravali u određenom planetarnom ciklusu, kao što i svaki dan ili noć nisu isti, no opet ih definiramo isto – dan i noć. I imajmo na umu da se povijest ponavlja.
Član occulta

Upisao:

occulta

Pogled u 2015 i dalje ....

Pogled u 2015 i dalje .... Cikličko kretanje planeta je osnova astrologije. Kao i ponavljanje aspekata. A znamo da se ciklusi ponavljaju i izmjenjuju, kao što se izmjenjuju dan i noć, dok nam aspekti planeta ukazuju na detalje koji su se odigravali u određenom planetarnom ciklusu, kao što i svaki dan ili noć nisu isti, no opet ih definiramo isto – dan i noć. I imajmo na umu da se povijest ponavlja.