ZoricaBlagaic

1

Broj Merlina

Ja sam Zorica. Rođena sam u selu gdje se hodočasti Gospi od utočišta, u Aljmašu, na ušću Drave u Dunav. Živjela sam u Zlatnoj ulici, pila vodu s izvora u Lipinom dolu. U svom domu sam dobila ljubav i moralne vrijednosti. U crkvi je to još potvrđeno krasnim propovijedima, pjesmama uz crkvene orgulje, zvukom zvona, mirisom tamjana i blagdanskim običajima. Završila sam srednju školu za medicinske sestre u Osijeku, zatim sam radila u Bolnici za alergijske bolesti dišnih organa u Velom Lošinju, gdje smo ljeti liječili oboljele od psorijaze. Zatim sam radila u bolnici u Ptuju na internom odjelu. U Zagrebu sam završila Višu školu za medicinske sestre. Udala sam se u Sisak i radila sam kao glavna sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i majki. Školu za kozmetičarke završila sam u Ljubljani 1972.....itd....itd....itd.........duuuuuuuuug put do ovog svega što radim danas....http://www.prirodnaljepota.hr/