sinbad

0

Broj Merlina

Boljii svijet je moguć. Nismo sami u univerzumu. No novi svijet neće doći bez odgovornosti i nepojmljive transformacije nas samih za isti taj novi svijet. Pripremite se sudjelovati u čudesnoj avanturi. Budite u ljubavi i svijetlosti! Sinbad