mirjana162

0

Broj Merlina

Za sada me zanimaju samo svakodnevne poruke na stranici Duhovne tehnike. Htjela bih znati više o autoru i izvoru poruka.