Član mojanostalgija

Upisao:

mojanostalgija

OBJAVLJENO:

PROČITANO

40

PUTA

OD 14.01.2018.

o ravnopravnosti spolova

o ravnopravnosti spolova
Za razmisliti
Kako kažu - slojevito, kompleksno  nije jednoznačno.....
Za razmisliti
Ima dubinu društvenih odnosa
Oslikava današnje vrijeme i kretanja ....

Itd itd itd ....

 

 

KLIKALICE

🔝

KOMENTARI

 • 28.07.2017. 14:56h

  Član emilio-iiMerlin0

  Pružam ali da bih navlačio....

  ....ili navučiti jaganjca!?

  **

   

  __________________________________

   

   

  »Prema kome upravljaš tu svoju ,kontrolisanu' ludost,

  don Huane?« upitah ga posle duže pauze.

  On se prigušeno nasmeja.

  »Prema svakome!« uzviknu s osmehom.

  »A kad se rešiš da je upražnjavaš?«

  »Uvek kad bilo šta činim.«

  Učini mi se da tu treba da rekapituliram to što mi

  je rekao pa ga upitah da li »kontrolisana« ludost znači

  to da njegovi postupci nisu nikada iskreni već da su

  to uvek postupci jednog glumca.

  »Moji postupci potiču iz iskrenosti«, reče, »ali to

  su samo postupci jednog glumca.«

  »Onda je sve što činiš ,kontrolisana' ludost!« rekoh,

  iskreno iznenađen.

  »Da, sve«, odgovori.

  »Ali to ne može biti istina«, negodovao sam, »ne

  može svaki tvoj postupak biti plod "kontrolisane" ludosti.«

   

  »A zašto ne?« upita me s tajanstvenim izrazom lica.

  »Zato što bi to značilo da za tebe ništa nije važno

  i da ti uistinu nije ni do čega stalo. Eto, uzmi mene,

  na primer. Hoćeš li time da kažeš kako ti je svejedno

  hoću li ja postati čovek od znanja ili neću, da li ću

  umreti ili neću, ili bilo šta slično?«

  »Tačno! Svejedno mi je. Ti si za mene isto što i

  Lusio ili bilo ko drugi u mom životu — moja ludost

  pod kontrolom.«

  Odjednom osetih čudnu prazninu. Očito, nema pod

  bogom nikakvog razloga iz koga bi don Huan trebalo

  da je stalo do mene, ali, s druge strane, bio sam gotovo

  siguran da sam mu ja lično drag; mislio sam da

  drukčije ne bi ni moglo biti pošto mi je uvek kad sam

  bio s njim poklanjao punu pažnju u svakom trenutku.

  Palo mi je na um da don Huan to kaže možda zato

  što se nešto ljuti na mene. Pa ja sam, najzad, odustao

  od njegovog učenja.

  »Čini mi se kao da ne govorimo o istome«, rekoh.

  »Nije trebalo da sebe uzmem za primer. Hteo sam u

  stvari da kažem kako na svetu začelo postoji nešto

  do čega ti je stalo i to tako da se to ne može podvesti

  pod tvoju ,kontrolisanu' ludost. Mislim da čovek ne

  može da živi ako mu baš ni do čega nije zalsta stalo.«

  »To se odnosi na tebe«, reče. »Tebi je stalo do ovoga

  ili onoga. Pitao si me za moju ,kontrolisanu' ludost

  i ja sam ti rekao da je ludost sve što na ovom svetu

  činim, bilo u odnosu na sebe ili na druge ljude, jer

  ništa u stvari i nije važno.«

  »Stvar je u ovome, don Huane: ako ti ni do čega

  nije stalo, kako možeš i dalje da živiš?«

  Nasmejao se, pa je posle kraće pauze, u kojoj je

  izgleda razmišljao da li da mi odgovori ili ne, ustao

  i otišao u zadnji deo svoje kuće. Pošao sam za njim.

  »Čekaj, čekaj, don Huane«, rekoh. »Zaista želim to

  da znam; moraš mi objasniti šta si tim hteo da kažeš.«

  »Možda se to i ne može objasniti«, reče on. »Stalo

  ti je do izvesnih stvari u životu zato što su važne; tebi

  su začelo važni tvoji postupci, ali za mene više ništa

  nije važno — ni moji ni bilo čiji tuđi postupci. Živim

  ipak i dalje zato što imam volju. Zato što se ta volja

  kalila celog mog života i što je sad čista i zdrava tako

  da više nije važno to što za mene ništa nije važno.

  Moja volja upravlja ludošću mog života.«

  Čučnu pa pređe prstima po nekim travama koje je

  izneo napolje da se suše na velikom komadu sargije.

  Bio sam zbunjen. Nikad ne bih ni pomislio da će

  moje pitanje odvesti razgovor na tu stranu. Posle podužeg

  ćutanja setih se nečega. Rekoh mu da su, po

  mom mišljenju, neki postupci drugih ljudi veoma važ­

  1. Ukazah mu na to da je atomski rat najdrastičniji

  primer takvog postupka. Rekao sam da je za mene uni­

  štenje svakog života na zemlji krajnje zapanjujući čin.

  »Veruješ to zato što misliš. Razmišljaš o životu«,

  reče don Huan, a oči mu blesnuše. »Ti ne vidiš.«

  »Da li bih drukčije mislio kad bih video?« upitah.

  »Kad čovek jednom nauči da vidi, ostaje na svetu

  potpuno sam, bez ičega osim ludosti«, reče don Huan

  zagonetno.

  Ućuta časak pa me pogleda kao da ga zanima kako

  su njegove reči delovale na mene.

  »Tvoji postupci, kao i postupci drugih ljudi uop-

  šte, tebi se čine važni zato što si naučio da misliš kako

  su važni.«

  Izgovorio je reč »naučio« naglasivši je toliko da

  sam morao da ga pitam šta hoće tim da kaže.

  On ostavi one trave pa pogleda u mene.

  »Mi naučimo o svemu da mislimo«, reče, »a onda

  izvežbamo oči tako da vide ono što gledaju onako kako

  mi mislimo o tome što gledamo. Gledamo sebe već

  uvereni da smo važni. I zato moramo i da se osećamo

  važnim! Ali kad čovek nauči da vidi, uviđa da više ne

  može da misli o stvarima koje gleda, a kad ne može

  da misli o tome u šta gleda, onda mu sve postaje nevažno.«

   

   

  ______________________________

   

   

   

  Uvjeravala me je da savršena rekapitulacija

  može ratnika izmijeniti jednako kao totalna

  kontrola sanjačkog tijela, pa čak i više. U tom

  pogledu sanjanje i traganje vode istom kraju,

  ulasku u stanje treće pozornosti. Međutim, za

  ratnika je važno da zna i vlada jednim i drugim.

  Rekla je da su ženama potrebne različite

  konfiguracije svijetlećeg tijela da bi time ovladale.

  S druge strane, muškarci mogu oboje

  polučiti mnogo lakše, iako nikada ne mogu

  doseći takvu razinu sposobnosti što je u obje te

  umješnosti mogu ostvariti žene.

  Florinda je objasnila da je ključni element u

  rekapitulaciji disanje. Disanje je za nju bilo

  magično, jer se radilo o životnoj funkciji. Rekla

  je da je prisjećanje vrlo lako ako se uspije

  reducirati područje stimulacije oko tijela. To je

  bio razlog za kočveg; disanje će tada pobuditi

  sve dublje i dublje uspomene. Tragači se teoretski

  moraju sjetiti svakog osjećaja što su ga imali

  u životu, a taj proces počinje s disanjem.

  Upozorila me je da me za sada uči samo

  preliminarnim stvarima, a da će me kasnije, u

  drugom ambijentu, poučiti i onim zamršenijim.

  Florinda je rekla da ju je dobročinitelj uputio

  neka ispiše popis zbivanja koja treba oživjeti.

  Rekao joj je da procedura počinje s inicijalnim

  udahom. Tragači počinju s bradom na

  desnom ramenu i polako udišu dok okreću

  glavu u luku od sto i osamdeset stupnjeva. Dah

  završava na lijevom ramenu. Kad se jednom

  prestane s disanjem, glava se vraća u odmorišni

  položaj. Izdiše se s pogledom uprtim ravno

  pred sebe.

  Tragač, zatim, uzima događaj s vrha popisa i

  zadržava se s njim sve dok ne obnovi sve

  osjećaje u vezi s njim. Dok se tragači prisjećaju

  osjećaja koji su dio svega onoga čega se

  sjećaju, oni dišu polako, pokrećući glavu s

  desnog na lijevo rame. Svrha tog disanja je

  očuvanje energije. Florinda je tvrdila da svijetleće

  tijelo neprekidno stvara paučinasta vlakna

  koja strše iz svijetleće mase, a pokreću ih

  emocije svih vrsta. Stoga svaka situacija međusobnih

  dodira, ili svaka situacija u kojoj su

  uključeni i dodiri, iscrpljuje svijetleće tijelo.

  Magijom disanja tragači dišu zdesna nalijevo,

  sjećajući se osjećaja, i pobiru vlakna koja

  ostaju iza njih. Neposredno nakon toga slijedi

  disanje od lijeve na desnu stranu, i to je izdisaj.

  Njima tragači izbacuju vlakna koja su u njima

  ostavila druga svijetleća tijela, uvučena u zbivanja

  kojih se tragač prisjeća.

  Utvrdila je da su to glavne pretpostavke

  traganja, koje su prošli svi članovi njene grupe,

  kao uvod u mnogo kompliciranije vježbe te

  umješnosti. Ukoliko tragači ne usvoje osnove

  kako bi ponovo dobili vlakna koja su ostavili

  svijetu, i naročito odbacili ona što su im drugi

  ostavili, ne postoji mogućnost upravljanja obuzdanom

  ludosti, jer su ta tuđa vlakna temelj

  bezgraničnog kapaciteta samopouzdanja. Da bi

  se uvježbala obuzdana ludost — jer nije riječ o

  izrugivanju ili kažnjavanju ljudi, niti dominaciji

  nad njima — čovjek mora biti kadar nasmijati

  se samome sebi. Jedan od rezultata detaljne

  rekapitulacije, rekla je Florinda, jest neobuzdani

  smijeh prilikom suočavanja s dosadnim

  ponavljanjem svog samopoštovanja, koji je u

  srži svih ljudskih dodira.**

   

  **

  American poet and social activist, Langston Hughes, expresses your same sentiment in his poem: Dreams:

   

  Hold fast to dreams

  For if dreams die

  Life is a broken-winged bird

  That cannot fly.

   

  Hold fast to dreams.

  For when dreams go

  Life is a barren field

  Frozen with snow.

   

  Nyei: Yes! As Reni said, let’s not judge ourselves! On a practical, physiological level, that kind of judgment affects the nervous system, and one of its various responses is “freeze” mode—where one is barely moving, with shallow breath, and caught in a loop of repetitive inner dialogue—and therefore not able to dream!

   

  Fighting or fleeing a predator or threat involve the sympathetic nervous system, which responds by increasing the adrenal flow, stimulating the heartbeat and muscular movement, and opening the bronchials. Freezing, or “playing dead” in response to a predator or danger involves the parasympathetic nervous system, which is normally responsible for digestion, rest, elimination, and other restorative or releasing functions. In “freeze” mode, the parasympathetic response slows down the breathing and muscle movement, sending the nervous system into a state known as “tonic immobility,” often a lifesaving response to a real threat.

   

  Once the predator has moved away, the animal will spontaneously shake itself off, returning its nervous system to homeostasis. We human being animals, however, can sometimes get stuck in freeze mode, repeatedly replaying our scenario of fear in our minds when the actual danger is no longer present—or when it’s simply danger to our self-image, and not really to our person.

   

  If you can breathe more deeply, get up, shake off, and practice some Tensegrity® movements to get the blood, lymph and energy recirculating—your thoughts and experiences will get renewed as well.**

   

  **

  Pogledao me je škiljeći i rukom, kao da čisti, pokazao oko nas.»Tajna svega ovoga leži u nečijoj pažnji«, reče on.»Šta hoćeš time da kažeš, don Huane?«»Sve ovo postoji samo zbog naše pažnje. Eto ovaj kamen pored kojeg sedimo predstavlja to - kamen, jer smo primorani da mu posvetimo pažnju kao kamenu.« Hteo sam da mi objasni tu ideju. On se nasmeja i, kao da me optužuje, uperi prst u mene. »

   

   

  _______________________________-

   

   

  Objasnio je da su prekidanje svakodnevnih životnih poslova, hod moći i nerad putevi učenja novih načina opažanja sveta koji ratniku pružaju nagoveštaj o neverovatnim mogućnostima delanja. Don Huanova ideja je bilada ove 3 tehnike omogućavaju da se sazna odvojeni i praktični svet»sanjarenja«.»Sanjarenje je praktična pomoć koju su izmislili vračevi«, reče on. »Oni nisu bili budale; znali su šta rade i nastojali su da imaju koristi od naguala vežba jući svoj tonal da za trenutak popusti, a zatim ponovo ovlada. Ove reči suza tebe besmislene. Ali to je ono što si sve vreme činio: vežbao si da popustiš a da pri tom ne otkačiš. Sanjarenje je, naravno, vrhunac nastojanja vračeva,krajnja korist naguala.«

   _____________

  »Poželi mu sreću, Karlitos«, reče. »Poželi mu sreću.«Bio sam vrlo umoran. U meni poče da raste neko čudno osećanje srećne tuge. Rekoh mu da tamo gde ja živim ljudi jedni drugima retko kad žele sreću.»Znam«, reče on. »To se i meni dešavalo.**

   

  ** 

  Karlos je počeo da objašnjava kako se samovažnost hrani istom vrstom

  energije koja nam omogućava da sanjamo. Prema tome, njeno uklanjanje je

  osnovni uslov nagualizma, zato što se tada oslobađa višak energije koji

  možemo koristiti;

   

  Have an integrity about it - don't brag or compete (competition is the worst thing in the world, it is a primary support for the third cornerstone of everyday reality, the sense of self importance).**

   

   

  P.s:Kada je žena prokleta ona je svetica a kada je dobra onda je kurva???

  Muškarac kad je dobar tad je magarcu spodoban ali dobra žena i od magarca može napraviti čovjeka??

  Svaka težnja za ravnopravnošču automatski uključuje neravnopravne okolnosti a koje su ili muške ili ženske ili onostrane?

  Mujo:Reci ti Haso meni tko si ti zapravo.....

  Haso:Ali to je nemoguče objasniti....

  Mujo:Sve je moguče pa i to nije nemoguče....

  Haso:Ajde onda da krenemo od početka....

  Mujo:Eto važi i samo reci....

  Haso:Jesi li ti sročio pitanje...

  Mujo:Jesam....

  Haso:A jeli več imaš i odgovor koji ti je odgovarajuči....

  Mujo:Pa kako bih inače mogo sročiti pitanje....

  Haso:Eto vidiš i sada uzmi to što je tebi odgovarajuče i ja sam sve ono što ti ne odgovara.

   

   

   

   

SADRŽAJ UPISAO

Član mojanostalgijaMerlin5 Dodaj ili oduzmi Merlina

Smatrate člana mojanostalgija dobrim članom portala? Nagradite ga Merlinom.

IZDVOJENO

Snovi

🔝

IZDVOJENO

Najnoviji članci

🔝
Pregled najnovijih komentara Osobne stranice svih članova kluba

ZDRAVLJE

LJETO

BRZI CHAT

 • Član vanessavanessa

  ♥*♪♫ ♥*♪♫ ♥*♪♫ Hvala, samo da Vas pozdravim::))))

  24.06.2018. 14:54h
 • Član ShadowOfSoulShadowOfSoul

  idem probati

  21.06.2018. 17:27h
 • Član iridairida

  isprobajte opciju

  21.06.2018. 14:38h
 • Član iridairida

  dragi magicusi, od danas možete naslovne slike povući iz našeg foldera za slike

  21.06.2018. 14:38h
 • Član bglavacbglavac

  Dobro jutro drag magicusi. želim va lijep i radostan ovaj dan.Lp

  21.06.2018. 09:43h
 • Član vanessavanessa

  *

  20.06.2018. 23:16h
 • Član mkrmarmkrmar

  Pozdrav svima !

  20.06.2018. 19:49h
Cijeli Chat

VJEROVANJA

ALTERNATIVA

MAGAZIN

MAGIFON - temeljit uvid u Vašu sudbinuMAGIFON - Životne promjene, sudbinaPitajte Tarot, besplatni odgovori DA/NEPitaj I ChingAnđeliProricanje runamaSudbinske karte, ciganice

OGLASI

Harša knjigeDamanhurSong of SilenceSpirit of TaraIndigo svijetPranic HealingSharkUdruga magicusUdruga leptirićiSmart studioHipnoza ZagrebDirektni putOglašavanje na Magicus.infoInfo izlog

Jeste li propustili aktivacijsku e-mail poruku?

Javite nam se na info@magicus.info